Mer av Oracle's teknik-komik hade gjort att jag hellre oftare skrivit om Cisco

2015-09-30

Förvisso har en del anmärkningsvärda defekter (i mening väldigt onödigt att information om problem inte är vad kunder gjorts medvetna om för evigheter sedan särskilt som de tycks tämligen enkla att identifiera d.v.s. troligt kan ha missbrukats ganska länge för en del) möjligen i sig vad som motiverar en liten komplettering till:Men hur mycket bättre hade en sådan komplettering varit om den för Cisco hade inkluderat följande nyhet jag fel-mindes som Cisco:Den typen av information som tar något att passera i min och säkert mångas bild Oracle nedanför vad man sorterar som helt seriöst i säkerhet. Spekulativt (och jag har aldrig försökt skatta detta för något någonsin) kan sådana problem i ett specialistområde som säkerhet kanske indikera jämförbara problematik i andra när som här inte otroligt indikerande problem i kultur hos medarbetarna.


Om Oracle nu inte skämtade med sina kunder så att dom ska bli glada och inte ska kännas överdrivet tråkiga när deras säljare ringer. Jag kan tänka mig att det är ett skämt. Det känns som ett skämt.


Det här var också ganska komiskt:Mer allmänt i mening än juridiskt tydliggjort i Wiktionary:


"A fraud or swindle; an illegal scheme for profit.
They had quite a racket devised to relieve customers of their money."


Från: Racket | Wiktionary


Jag kan verkligen inte bedöma något alls relaterat Oracle rörande strategi intäkter men rent allmänt rörande större IT-företag har jag ibland genom åren fått en känsla av att de försökt svindla sina kunder. Eller åtminstone kortsiktigt utnyttjat deras okunskap för ökad försäljning ex. genom att sälja dem en lösning byggd från sämre kunskap till p.s.s. sämre prestation per krona kostnad.


Jämfört med dom större IT-företagens clown känns Cisco tråkig. Men vi har i alla fall en del blandade utmaningar bland Cisco-produkterna från sista månaderna (alla väldigt tråkiga utan något av Oracles stand-up-comedy):IP-spoofing gör särskilt konto med lösenord funktionellt (eller något liknande till att bedömt betrodd: kanske inte ens det) och därefter kan själva OS-förändras genom att ladda upp någon form av fil (eller något liknande får jag för mig att jag läste för ett antal månader sedan).


Jag vet inte om det körs routrar med Linux i och runt det kinesiska internet i censur-skärningen? Jag hade löst för mig att läst något pekande ditåt nyligen men hittade just ingenting när jag sökte runt på internet nu. Hela området att identifiera plattformar implicit är ju minst sagt utmanande även när omedelbara enkla svar mycket bredare ges och i komplexitet långt utanför vad jag själv någonsin har upplevt mig kunnat något alls om förutom färdigt stöd i diverse applikationer för grov kontroll av host eller nät. Syn-ack och allt annat.


Hur som helst tycks en lätt komisk nersida av censuren finnas i begränsning på förutsättningarna för analys av publikt tillgängligt data på nätet:


" have a problem when reading the book Mining the Social Web because I live in China and we can't access Twitter due to government internet filtering.

I got stuck when testing this example in chapter 1-3:

[...]

It stops here.

I tried a Twitter API proxy, but still couldn't get the data using the Twitter Api."

Från: Use Twitter API in China | Stachoverflow.com

Kvinnofängelset II: Belöning med arbete och variation nära noll

Komiska Kvinnofängelse är mer utopi att eftersträva än straff var givetvis också illustration av en dimension relaterad till vad diskuterat i Inverkan ansträngning på upplevt värde resp. Effekt av upplevd reduktion egen-värde på motivation politisk förändring (revolution).


Begränsningen av lösning "kvinnofängelset" är att belöning utan ansträngning ofta ej fungerar annat än en kortare tid. Någon egentlig orsak till att generellt tro att det just är begränsningen av ansträngning i sig som ger begränsningen finns inte så vitt jag vet:


 • Belöning utan ansträngning kan när en "färsk" lösning ej innan särskilt repeterat ge även enormt överdrivna inlärnings-signaler (d.v.s. inklusive upplevd belöning).

Men tenderar normaliserat själva påslaget av belöning att snabbare per sådan belöning gå till inlärt känt tillstånd med föga påslag allt eftersom det initiala påslaget växer när fortfarande färskt (vi har en exponentiell-kurva). När samma inlärda "fenomen" (fenomen därför att det nu såväl kan inkludera något vi gör som representerande själva kärnan i den sociala utmaningen narkotikamissbruk innebär ett rent kemiskt försök att lura kärnan) upprepas "lär vi oss det" och belöningen reduceras.


Snarare än själva avsaknaden i ansträngning som begränsning av "kvinnofängelset" och allt jämförbart är det antaget avsaknad av variation i metoderna för att uppnå händelse som antaget ska ge reward-påslag. D.v.s. under förutsättning att metoden - inte just utmanar oss oavsett hur principiellt tilltalande det känns att skriva - varierar sig tillräckligt mot vad innan redan uttryckt till inlärning kommer inlärningssignal ges som uttryckt för skillnaden mot befintliga metoder.


Och precis som narkotikamissbruk kortsiktigt tills inlärt (varefter det hela förfaller till att driva sökande efter det redan inlärda som en falsk prediktion speglande en gång inlärd reward men med väsentligt reducerad belöning) kan ta över systemet inducerande inlärning av rent kemisk-representation med föga handlande gäller även relativt begränsande förändringar i nära besläktade droger (mycket tänkbart undantaget opioder och opiater) kan motsvara förändrad metod-inlärning.


Skulle variationen av metoden i "kvinnofängelset" för att uppnå belöning kvinna resp. drog vara tillräckligt varierat (ett tänkt equilibrium som säkrast för realism också inkluderar perioder av ingen belöning alls för att reducera prediktionsnivå reward relativt utdelad reward för ändå ganska besläktade domäner i sista händelser innan reward) räcker det tänkbart för att ej reducera belöningspåslaget.


Att jag tidigare tog bort opioder och opiater från resonemanget är därför jag tillskillnad från för centralstimulerande droger ej minns att jag sett någon studie som skulle indikera att detta är fallet här. Vidare rörande en del jag läste när resultaten blev kända för kanske en fem år sedan rörande hur beroendesjukdomar för opioder skiljer ut sig genom särskilda enzym-system som ger varaktiva förändringar väldigt nära effekten av dem kan jag också tänka mig att beroendet på ett helt annat sätt imploderar ner till effekt i kärnan med inte alltid görlighet att reducera beroende via variation lika lite som att avsluta missbruket.


Det är tror jag heller inte oavsett studier som relaterade medicinering av barn och ungdomar med centralstimulerande läkemedel att anta att riktigt samma effekt rörande kemisk-variation skulle vara att förvänta hos missbrukare. Oavsett det gäller ju att de gigantiska doser missbrukare kan nå ger inflammtoriska processer i hjärnan som mer konkret skadar den säkert reducerande möjlighet till upplevd belöning allmänt såväl som närminne.


Men principiellt: Desto mer utmanande det är att få belöning kvinna resp. drog i fängelse desto mer belöning upplever du.


Kreativ inspiration från American Dad!

Konceptet en lesbisk kvinna i kroppen av en manligt heterosexuell lånande jag från .


"LGBSteve"
Hayley wants to join a roller derby team, but can only play if her "sister" Steve gets to play. Meanwhile, Stan and Francine hire a magical repairman to fix their garden.

Från: American Dad! (season 12)


Många av rollkaraktärerna inkl. Steve är ju mycket ovanliga jämfört med människor vi kan tänkas att möta i vår vardag. För Steve här att ens meditera själva-problemområdet (oavsett den enorma sociala flexibilitet han uppvisat många andra gånger) givet hans ålder och intresset hos en av kvinnorna i rollerblade-laget understryker igen hur ovanlig han är.

Kunduz: Vad Syrien och Irak vant oss vid

Kunduz hamnat utanför afganska regeringens kontroll undgick jag att upptäcka från nyheter läsande allmänt via Google News och Yahoo News resp. första sidan bl.a. på Wall Street Journal och Reuters. Antagligen missade jag relaterat nyhet på en eller flera likväl verkar det kanske inte vara det överdrivet bevakade ändå?


Det känns ju inte som en direkt trivial nyhet. Kunduz om jag minns rätt är en i Afganistan ganska stor stad. Vilket visar det sig stämmer enligt Wikipedia:


"Sitting in the Kunduz District, the population of the city was recorded as 304,600 in 2012–13.[2] It is about the 5th largest city of Afghanistan."

Från: Kunduz | Wikipedia


Inte helt olik Uppsala för Sverige i befolkning resp. ranking enligt befolkning. Ganska indikativt antar jag vad som krävs att återta den när det kommer till väpnat stöd som ej är renodlat afganskt.


Jag tänker att det är alla städer i Syrien och Irak som fallit till ISIS som skapad en viss tolerans för nyhetstypen och kanske gör att händelsen som sådan underskattas i betydelse av vad den kan indikera. För mig känns det rent av lite överraskande att man orkat ta en så här stor stad och hålla tycks det ett tag nu och ger kanske orsak att omvärdera allmän trovärdighet till diverse bedömningar rörande riskerna att ta bort utländskt militrätstöd från Afganistan.


Sedan ska "Kunduz-processen" som sådan ska självklart i sig inte tas som självklart visa på värsta tänkbara framtids-scenario för Afganistan innan den ens "klar". Tänkbart visar det sig i hanterandet av "ockupationen" att Afganistan har goda förutsättningar att hantera sin egen säkerhet som nation. Även om det överraskade åtminstone mig (en ytligt "inte ens alltid" intresserad) att Talibanerna ens klarade att ta staden (något som om jag som ytligt intresserad ids kanske föranleder mig till att söka bland äldre nyheter för att se om liknande "stora Afganska" händelser inträffat man helt missat).


Nedan rapportering jag mer eller mindre av en slump noterade:Foreign Policy's artiklar föredrar jag att läsa när de diskuterar händelser åtminstone lätt distansierade i tid medan jag hellre brukar läsa andra aktörer rörande händelser färska i tid. Därav har jag egentligen inte läst vad de rapporterat lika litet som troligen de mer allmäna slutsatserna man försökt dra (ej otroligt lite tidigt).

Det tycks möjligt att underskatta Ryssland

När det kommer till förmåga att irritera i nyhetsflödet. Efter några realiseringar jag närmare upplevde roande och från ett perspektiv av retro-kultur intressant och innan mer approximativt generellt avfärdande av Rysslands betydelse internationellt:Kan jag inte säga annat än hela deras venture i Syrien känns irriterande i en mer verklig dimension. Det är väl att betvivla - nära nog - att något av Syrien kommer finnas kvar i fråga om byggnader och infrastruktur den dag kriget kanske stabiliserar sig till något mer varaktigt en konstruktiv realitetet för befolkningen kan byggas ifrån.


Vad själva affären i reda pengar - om en sådan finns ej mer spekulerad via sådant "brand building" Ryssland som "Sovjetunionen 2.0" i internationell makt - är för Ryssland är inte enkel för att inse. Jag kan inte utesluta att något faktiskt delvis betalar Ryssland för det hela men har ingen vetskap som gör det görligt för mig att skatta vad själva operationen kostar Ryssland.


Ett välkänt värde när det kommer till rysk såväl traditionellt svensk försvarsfilosofi i vapensystem är emellertid effektivitivtet i vad det kostar att ha saker i gång. Från diverse nyheter man läst sista åren om kostnader för en del amerikanska flygvapen-lösningar är det nog om man väljer dem som utgångspunkt kanske troligt att man överskattar ryska kostnader ganska ordentligt (men jag vet som sagt inte och bygger ej från några konkreta uppgifter kostnader: Utan "filosofisk-känsla").


Hur som helst från ett sociopatiskt grovt ego-centretriskt perspektiv på världens nyheter är det passande att ändå ge Ryssland erkännande av att äntligen lyckats irritera mig och säkert många andra. Det är spekulerar jag en god indikation av större ekonomisk tillväxt i Ryssland, ökad politiskt inflytande i större internationella frågor, större möjligheter för ryska medborgare att ta del av övriga världen via studentutbyten, fler kunder av deras vapensystem (ex. helikoptrar?) m.m. Mycket imponerande: Snart nog har nog Ryssland imponerat hela Europa utanför NATO att gå med. Särskilt om de tipsar om det via varningar för det (vilket utan tvivel inte kan vara vad dom gör annat än för att uppmuntra till det).


En särskild drivkraft?

När jag uttryckte mig nedsättande om Ryssland bör det ej tas som troligt något unikt för mig. Tvärtom bör det avspeglat ett allmänt intryck. I vad som sägs där uttrycks också vad vi kan jämföra med negativa stereotyper relaterade den ryska förmåga att göra saker man behöver ta hänsyn till konkret resp. som potentiella möjligheter.


Liksom för negativa stereotyper kan vi se Ryssland som för dessa ha två alternativ: Antingen acceptera de negativa stereotyperna eller låta dem påverka dem i accepterande av nedsättande pay-load.


Ekonomiska möjligheter kan argumenteras ha realiserat mer av icke-accepterande och istället uttrycka en alternativ stereotyp om sig själv: Stereotypen skapad från föreställningen om vad det gamla Sovjetunionens roll internationellt som maktmäklare var.


Jag tror att detta delvis stämmer men det är samtidigt en beskrivning av verkligheten som delvis är format av bias från hur vi Europa är benägna att se på världen. Konflikten i Ukraina är på alla sätt mer verklig för Europa än andra konflikter i det forna Sovjetunionen inkluderande Ryssland varit för oss. Att Ryssland när så praktiskt görligt sökt "inkludera in" ryska minoriteter är en sedan länge befintlig och av dem mycket uttryckt målsättning.


Rörande effekt av hur vi värderar stereotyper relaterat Ryssland bör - utanför Ryssland som sådant i politik - ligga en radikal förändring om hur ryska vapensystem uppfattas. Med god hjälp av hur de värderats bl.a. av amerikanska militärer med strategiskt ansvar (där i dom fall jag läst själv i nyheter rörande surface-to-air-missiles och ev. fler ex. på system avsedda att skydda mot flygangrepp) upplevs de utan hänsyn vilka vapen som avses mer exakt som mer potenta än förr.


Att i någon seriös mening egentligen värdera effekten av detta i spekulerade positiva värden när det kommer till ekonomi kontra indikerade nackdelar tidigare i inlägget ser jag som långt ifrån trivialt. Det kommer kanske delvis ner till hur reducerande föreställningen "om sig själva" egentligen sammanbrottet av Sovjetunionen var åren därefter med ekonomiska problematiska såväl som många andra utmaningar.


Inte heller vågar jag mig i någon seriös mening på att värdera vilken reduktion reduktion av för världen problematiska ryska projekt det kan ha att "över-tydligt" låta sig imponeras av vad de redan gjort för att ge en "korrigering" av den ryska självbilden till för världen mindre kostnad.

Trump II

Donald Trump’s ‘humane’ 1950s model for deportation, ‘Operation Wetback’, was anything but (2015-09-30) | Washington Post kompletterar det kanske (av diskuterat övergripande i inlägget) tydligare argumentet i tänkbar effekt väljare diskuterat i Trump:


"Jag kan tänka mig att Trump kan vinna valet (såväl som flera andra) även om det verkligen är oerhört tidigt att spekulera om i någon seriös mening. Egentligen det ända jag direkt finner lite särskilt i mening oroande kring något han säger är det här om att dag ett hantera diverse riskgrupper (i dennes definition av dessa d.v.s. jag kan inte bedöma ev. risker för dem) vilka är ganska betydande i storlek. Jag tror det måste innebära kortsiktigt (i mening av säg ett år) fordrande användning av någon form av ganska stor uniformerad "polisstyrka" medan just polisfunktionerna knappast har resurser för det samma. Något pseudo-militärt via uniformerad personal normalt idag ej använt för sådant tror jag är väldigt problematiskt att involvera. Det är kanske också vad när konkretiserat är vad han kan förlora en myckenhet av väljare på."


Jag skulle nog kunna ge en tre till fem fler spekulativt ganska potenta argument mot Trump och mer eventuellt ett par positiva han inte redan indikerat att han kommer arbeta med eller redan utnyttjat. Problematiken i perspektiv från "anti-Trump" är emellertid att kandidaterna allmänt utanför honom inte är särskilt inriktade att argumentera mot jämförbart presidentvalet vilket delvis begränsar effekten de kan ha på Trump (som skattat opionsundersökning):


 • De riktar sig ofta tycks det mot resp. större väldefinierad och förstådd grupp av republikanska väljare.
 • Medan Trump ofta argumenterat super sådana grupper och snarare betraktat många fler grupper av väljare presidentvalet inte sällan (förutom några tänkbart ganska stora) var för sig relativt ganska små men många i antal.

Med antaget begränsat utrymme att föra fram sina argument blir i många fall arbetet att faktiskt "balansera" / "bemöta" / "argumentera mot argument Trump fört fram" tänkbart kostsamt. Och kandidaterna försöker istället att hitta billiga anti-Trump-argument oberoende hans resp. grupp eller från vad man upplever och tror är några enstaka gemensamma nämnare hans budskap som man tänker sig förklara huvuddelen av hans indikerade (men kanske eventuella) popularitet.


Oavsett tror jag säkert många fördelar att rikta in sig mot väldefinierade grupper som många potentiella republikanska presidentkandidater gjort finns en tänkbar (jag spekulerar här mer än jag gjort i övrigt) att man verkar mindre president-värdig än man skulle gjort om man i större utsträckning redan riktat sig mot väljarna i det kommande presidentvälet. Kanske är det också en fördel i resp. riktning och perspektiv (att Trump delvis gjort detta resp. att andra gjort detta i mindre utsträckning) fått nytta av?

Black Jesus: Weeds socialrealistiskt och komiskt

Under flera år tittade jag inte alls på teve. Jag upplevde att det högst konkret (delvis mätt) lite högre intelligens, bättre humör och ett mer aktivt liv. Sedan började jag titta på teve igen vilket jag av och till upplever kommer vidsidan om negationen på resp. tre värden också med periodvist teve-missbruk. Det sista givet att de större webbsajterna för teve tipsar om bra program för bing-watching är troligen inte ovanligt.


Eftersom jag i år tillåtit mig en del ledigt (i någon mening kanske första gången någonsin det lyckats utan att på något sätt ändå arbetat) har jag också nu mot slutet tittat mer på teve. Jag tycker ofta det är svårt att identifiera något jag inte redan repeterat mig tolerant mot. Nya serier är viktigt men kommer också med en viss kostnad att få att fungera tillfredsställande.


Black Jesus var en av få serier jag klarade att identifiera som nya för mig och som visade sig vara bra. Därmed inte sagt att jag räknar den till de bättre bland dom jag tittar på.


Den började fungera för mig ungefär vid tredje avsnittet när deras motståndare fick en konkret fråga att engagera sig i (ett par saknade skor).


Skapad av Aaron McGruder mer känd för tydligt först-klassiga The Boondocks som vi alla hoppas att han inte blir distraherad från att arbeta vidare på.


Kvinnofängelse är mer utopi att eftersträva än straff

2015-09-26

Jag har lika svårt att se att fängelsestraff för kvinnor kan avskräcka någon som hur så mycket kristet för manligt epitet till vad de tillber men ändå ofta är skeptiska till homosexualitet. Själv kan jag se många värden med ett fängelsestraff av den här sorten:


1. Lätt att träffa massor av kvinnor. Och mängden av alternativ är ju mer begränsad (självklart inte nödvändigt för mig men man värderar med ålder och större visdom enkelhet i livet: En större förståelse hur ansträngning som kostnad i romantik korrekt ska räknas av från värde.


2. Ingen egentliga tvingande krav på att ta stort ansvar att skapa storhet kreativitet, över-arbeta intäkt, svara för andra personers behov m.m. Samtidigt som jag begripit saker kan en viss extra-inkomst ges från tydliga uppgifter att göra men med ganska begränsade utmaningar. Vad jag tror tillsammans med medveten närvaro i själva uppgiften tillsammans med ett meditativt tillstånd övrigt kan vara vilsamt med en och annan paus för att socialisera medfångarna.


3. Och är fängelsestraffet långt kan ju ta och slappna av andra krav man annars sett värde i: Kort- och långsiktiga problem med att dra ner sin kognitiva prestationsförmåga är ju ingenting man behöver stressa upp sig över. Och är man i fängelse behöver man kanske inte överdrivet oroa sig för hur problematiskt tvångsmässiga beteenden kan bli i worst-case. Så man kan reflektera när man kanske börjar bli uttryckad att äntligen i livet se över värdena med att lägga sig till med ett ohämmat drogmissbruk av vad som nu finns att tillgå insmugglat.


4. Förvisso tycker jag mig förstått från teveserier från fängelser att homosexualitet ska vara vanligt. Men jag kan uppleva att jag såväl är en heterosexuell man som en lesbisk kvinna i en manlig kropp. Vilket bör tycker jag ge vissa möjlighet till valfrihet i var man avtjänar sitt straff (det gender-politiskt korrekta är ju så prioriteat i Sverige så klarar man av att konkretisera sin särskilda natur tror jag knappast att något förtryck via felaktig gender-sortering av min särskilda form av sexualitet är vad man riskerar).


5. Och så det för många timmar garanterat lungn utan den större / mindre världens inkräcktande oljud i alla dess former av information.


6. I allt relaterat flock-dynamik utanför själva verksamheten fängelse blir ju världen väldigt enkel (om vi ej antar några andra lesbiska kvinnor i en manlig kropp). Med bara en man har vi en entydig person uppenbar för alla kvinnliga medfångar att vara lyhörd på. Lite som att ha en mellan 10 till 50 hemmafruar.


Jag vill inte säga att jag tycker att alternativet kvinno-fängelse en 8 - 20 år är den självklara vinnaren över alla alternativ. Det är ju så lätt att missa nersidor i domäner man inte har en direkt egen upplevelse av: Review är ju ofta inte gjort med någon egentlig kompetens eller betalada.


Ändå känns det verkligt som att kvinnofängelse är ett alternativ med många spännande möjligheter som jag någon gång i livet gärna skulle vilja utforska.

Inverkan ansträngning på upplevt värde resp. Effekt av upplevd reduktion egen-värde på motivation politisk förändring (revolution)

Jag tror säkert man har rätt i slutsatsen här men att reflektera mer abstrakta egenskaper med utgångspunkt applikationer ekonomi och politik (kanske bredare sociala förändringar och utveckling vetande) väcker en del frågor som kanske ändå för oss tillbaka till reward discounting via orbito-frontala cortex inlärning:


"The behavioral dissociation between effort and delay discounting described here is consistent with the notion that these two decision costs may be supported by different neural networks. Although effort and delays are commonly referred to as decision costs, one attractive proposal is that while effort is a decision cost that is ascribed to a particular action, delay is one of the parameters (like risk, uncertainty) that can be ascribed to—and discount—the value of an outcome ([43], but see [44,45] for how delays can relate to actions). Consistent with this idea, we are not aware of any evidence to suggest that delay- and effort-discounting behaviors correlate, and indeed there is no evidence for a relationship between the individual discount tendencies for effort and delay costs in our data."

Klein-Flügge MC, Kennerley SW, Saraiva AC, Penny WD, Bestmann S (2015) Behavioral Modeling of Human Choices Reveals Dissociable Effects of Physical Effort and Temporal Delay on Reward Devaluation. PLoS Comput Biol 11(3): e1004116. doi:10.1371/journal.pcbi.1004116


Tillämpning kort föreslagna var:


"The behavioral model proposed for effort discounting here may provide a powerful diagnostic tool for quantifying motivational disturbances evident in clinical disorders (i.e., apathy, depression, fatigue, abulia), and may thus be critical in understanding the basis of several common psychiatric and neurological conditions [9,88]. The motivational disturbances experienced in some of these conditions can profoundly affect one’s personal and professional life, and cause limitations in terms of life function, interaction with the environment, and responsiveness to treatment [26,89,90]."

Men tänker vi uppgifter att göra krävande en ansträngning behöver ju ansträngning ej vara så konkret í det fysiska. Det kan - och här fortfarande mycket konkret - exempelvis handla om att göra något upplevt ganska tråkigt en längre tid (lära sig något inför en tentamen med föga om några andra aktiviteter under några dagar). Eller vad som tar en social ansträngning i att behöva möta persone man kanske ogillar rent av kraftigt.


Det finns tror jag säkert väldigt många typer av ansträngning ganska abstrakta i sin natur och frågan är hur vi devalverar värdet av resultatet (om alls för alla) utifrån dessa kostnader? Kanske värderas abstrakta kostnader närmare hur själva belöningen värderas?


Jag tror just i studien här sett som threshold bl.a. för när en fysisk ansträngning alls blir en kostnad som reducerar värdet av resultatet att detta är en generell egenskap för alla beslutade som är drivna av att öppna ett värde eller undvika en kostnad. Kanske kan vi tänka oss kategorisering mellan värden vilka kan förändras som tolkade kontinuerligt resp. besluts-threshold där en förändring av värde i positiv eller negativ riktning kan föranleda agerande / beslut resp. när vi agerar efter beslut att en kontinuerlig upplevelse av värde-förändring är nödvändig för att möjliggöra inlärning resp. möjlig under processen av faktorer påverkande sådant som taktik påverkande hur saker görs. Närmare följande:medan jag tror när distansen till det konkreta ökar typiskt avseende hanterande av potentiella risker utifrån modeller sannolikhet utfall och modeller för kostnad riskerna kan medföra att vad som är threshold för åtgärder eller ens att själva processen av betraktanda riskerna kan drivas av faktorer och värderingar som inte alls behöver ha något rationellt att göra med dom faktiska riskerna. Beakta exemplet när en viss typ av risk blir omtalad via någon media-kanal och det därmed känns motiverat för någon med övergripande ansvar att tycka till om att det är ett område något kanske bör göras kring. Här är nu threshold knappt ens bundet i någon omedelbar mening till faktorer drivna från den egna organisationer och än mindre individens erfarenhet och kunskap.


Området bredare att ta resultat till dessa från typiskt väldigt konkreta mätningar oavsett nu människa eller apor som kan få fruktdrycker som belöning till områden intresserade mig mer i vad intresse att göra praktiskt i kod är tämligen icke-trivialt. Man behöver se något man kan mäta och ta in i formlerna under antagande att åtminstone form på själva fenomenet reduktion av värdering håller fortsatt och se någon metod för att få till övriga parametrarna i uppföljningen av hur verkligheten blev så att det hela svänger in mot något funktionellt. Detta är trots jämförbart mycket enklare modeller matematiskt här svårare än för mycket annat som forskning hjärnan gjort känt hos individen med komplexare modeller att ta till något konkret användbart i bedömning population ekonomi eller politik.


Vi kan också tydligt se hur så många fler faktorer i händelser som ofta upplevs svårare att förespå tid för inträffande för (när saker går jämförbart över en "threshold" för en population personer: Ex. plötslig försäljning värdepapper ej drivet av uteslutande maskin-beslut eller ett stycken förfalskat tweet). Betraktar vi politisk förändring kan effekt av sådant som:


1. Värdering av sig själv kontra andra entiteters påverkan av detta. Ex. att man upplever sig reducerad av handlande eller information inducerande ilska motiverande till att ta steget till att göra något praktiskt för förändring.


Här har vi nu också vad som kan ses som relaterat en hypotetisk devalvering av egen-värdet som människa. Antingen accepterar du när situationen upplevs ha inträffat (utan konkret upplevelse av detta är det troligen ej aktuellt oavsett som faktor motivation motreaktion eller reduktion) detta och tar att värdet du fäster hos dig själv relativt individen, eller samhällsdelen som reducerande dig eller så ifrågasätter du deras roll och funktion i samhället relativt dig själv d.v.s. att de ej korrekt har roll eller värde i flocken där de kan göra sådana uttalanden korrekt:Jag har tyckt mig kunnat konstatera att detta är en faktor (tillsammans med andra) spelande in i utlösande i flera förändring samhälle som gick snabbt lite våldsamt (och även om jag inte har lust att ge exempel nu därför att det bättre bör göras med en längre diskussion om exakt vad jag tyckte mig kunna få en skattning av detta ifrån gör jag det tänkbart någon gång framöver: En del i och runt detta finns dock i Emotionell intensitet).


När samma fenom etablerats kontinuerligt är dock det utlösande redan för att se att ifrågasättandet och reduktion är verklighet en kritisk faktor om det alls ska leda till något. Det enkla som jämförelsen från ett annat perspektiv tydliggörande att det normala från en grupp du lärt dig associera till reducerade i aktuella värden som givet utan att ifrågasätta där du lika självklart ser dig själv ej är ett nödvändigt normalt och ej vad andra grupper ser som normalt. Jämför exempelvis med senast:Och som implicit från exemplet ovan menar jag att när etablerat från en kontinuerlig process upp till en hög upparbetad nivå uttryckande en reduktion av värde krävs ej nödvändigt (även om det hade varit det effektivaste) att entiteten som faktiskt representerar vad som gör reduktionen av värde för individen verklighet uttrycker en förändring av detta som i ögonblicket är så tydlig att denna ev. med upparbetad nivå utlöser motivation motstånd eller alternativt upplevd reduktion av sig själv. Det kan vara funktionellt att någon annan tydliggör det samma (ex. ser ner på dig därför att du accepterar att ha din frihet reducerad). Forskning effekt av negativa stereotyper tycks visa det.


Konkret: Att aktuell slavägare eller någon som upplevs som slavägaren en dag till förklarar för dig verbalt eller fysisk vara värd ingenting jämfört med honom behöver ej utlösa förändring respons hos hans eller hennes slavar. Men att någon som ej upplevs vara som slavägaren gör detta riktat företeelsen som sådan (bäst tänker jag en fri f.d. slav eller någon av samma grupp människor - ex. färgad i USA under slaveriet - som aldrig varit slav och uttrycker samma värden som slavägaren: Fallet att den senare själv äger slavar är ej vad jag beaktar och jag är inte säker på riktigt vad det kan innebära i påverkan).


2. Vi har risk dimensionen. Känns det farligt att göra en förändring för dig eller familj?


3. Finns en kortsiktig kostnad ej omedelbart relaterad vad man ska uppnå? Behöver du ex. vara borta från arbetet för länge? Eller kan dina studier ta skada av att engagera sig över en viss tid? Det kanske är lättare rent praktiskt att besluta sig för att protestera mot något ute på gatan när du ej arbetar eller studerar än annars.


4. Och så värdet vi kan uppnå. Är värdet närmare något väldigt konkret? Sällan i större politiska frågor i vad en grupp rörande sådant som demokrati kan önska uppnå men ibland förekommande ytterst konkret i hur missnöjda medborgare (eller för att vinna ett val) kan hanteras (d.v.s. väldigt vanligt konkretiserade summor pengar man ska få mer av ex. per månad om man gör en viss sak eller i och försig intressant här men vad jag sämre förstår fullt att en kostnad för något reduceras en period).


5. Och så tidsaspekten på såväl risk, kostnad, värde o.s.v.


Mycket likartade "formler" för att räkna ut allt här i hur vi värderar det. Men desto mer komplicerat att hantera indata i resp. fall och ännu mer komplext hur resp. resultat kan värderas samlat. Får vi nu bara ut något från vettigt indata för en faktor kan det åtminstone jämföras med sig själv bakåt i tiden resp. händelser i verkligheten. Men själva sammanförandet av flera faktorer ökar komplexiteten abnormt för varje ny faktor i att få det visa vad som är fungerande som verktyg för att bedöma verkligheten just nu.


Relaterat reward

EU upptäckte diesel-fusk 2011: 14 ggr tillåtna värden

Komplettering: Detta torde vara studien refererad längre ner:

"Still, all tested cars, including the Euro 6 diesel car, exceed their NOx emissions standards on the road by 260 ±130%. This finding suggests that the current type-approval procedure does not adequately capture the on-road NOx emissions of diesel cars."

Från: Will Euro 6 reduce the NOx emissions of new diesel cars? - Insights from on-road tests with Portable Emissions Measurement Systems (PEMS)


Och om inte utan istället ytterligare ett konstaterande av att man känner fusket görande EU-problemet diskuterat ännu tydligare.


Jag är störd över att trots jämfört med hela övriga världen gigantisk budget och delvis åtminstone fungerande i verksamhet i att man detekterar problem så blir det i verkligt problematisk verklighet ofta nog ingenting gjort efter det. Man vet att vi tar skada, kommer förlora hundra tals på hundratals miljarder om några år om problemet förblir okänt (grekiska låne-problemen o.s.v.), spekulativt rörande vad de tagit reda på kanske att vi är på väg att dö ut om vi ej gör en enkel sak en ren trivialitet i tid och kostnad o.s.v. Men varken klarar att informera ens övrig EU-verksamhet om det än mindre andra i Europa och sällan klarar att lösa problemen.


Särskilt tänker jag naturligtvis på bl.a. dom grekiska-lånen och hur de redovisades defekt för att gömmas upptäckt tidigt av EU föregripande den extremt kostsamma katastrofen. Här har vi tänktbart något liknande även om jag inte följt upp uppgiften {eller känner till Joint Research Centre (JRC) skrev jag nästan: Men jag känner väl till dem och har bl.a. tidigare samplat allt publicerat av dem innan 2014.]:


"In 2011, scientists with the European Commission’s Joint Research Centre (JRC) in Ispra, Italy, reported that average on-road emissions of tested diesel vehicles exceed allowed limits by up to 14 times. By contrast, NOx emissions of petrol vehicles stayed within the limits."

Från: The Science behind the Volkswagen Emissions Scandal | Scientificamerican.com


"Joint Research Centre (JRC)
JRC Science Hub
Bringing together scientific knowledge for Europe
But doing nothing because we have a dumb owner

Vad är skillnaden här jämfört med när EPA upptäcker problem (det var ev. inte EPA inser jag även om det var därifrån jag först hörde om Volkswagen's människo-fientliga bedrägeri) hos ett billmärke för två bilar (om jag kommer ihåg rätt: Men kanske var det bara en eller att det var fler)?


Hur kan hela Europa nu bli förvånande? Både bland röstande medborgare vars barn fått ett i beräkning ej inräknat bidrag till mängden kognitivt-störande substanser om än ej bland de verkligt problematiska åtminstone störande energiomsättningen i cellerna - så väl som bland politiker i EU och på landsnivå.


Kanske är skillnaden att det kvarstår för EU att skapa en kultur där kunskap och verklighet tas till fungerande verksamhetssystem som effektivt förbättrar verkligheteten. Att man inte bara lär något själv genom att betrakta verkligheten eller av andra etablerad vetskap utan faktiskt använder det effektivt.


Jag skulle inte förvånas att om man följer upp runt det här man ska ha gjort 2011 att det visar sig att man har projekt pågående som syftar till att göra just det. Men att själva proportionerna i effektivt ligger helt fel. Sådant som kanske hade givit något praktiskt resultat om två till tre år (höftande från diverse andra projekt som börjat i den här typen av studier) och långt senare om alls nått en rimlig förändring om ej innan passerat aktualitet i verkligheten (som fallet här) som själv-förbättrat sig.


Dessutom får detta mig och andra EU-väljare att verka sämre. Vi tycks ej klara att se till att vi får fungerande verksamhet gemensamt utan tycks trots möjligheter till att utöva demokrati i EU bygga upp något som i delar (överdrivet förvisso men ändå) delar likhet med Sovjetunionens planekonomi och den slöhet i att klara att forma sig efter verkligheten den hade.


En nyhet från JRC's hemsida just nu

Bland färska nyheter på JRC's hemsida har vi bl.a. följande:


"In addition, the combination with CERN's mass separating system ISOLDE provides a unique capability of removing undesirable contaminants such as 227Actinium from the product. ISOLDE stands for Isotope Separator On Line Device."

Från: CERN and the JRC to scale up production of alpha-emitters against cancer


Givetvis av naturliga orsaker har jag bias allmänt till att vara skeptisk till nyheter om projekt såväl som projekt-avsluts-information och leverabler på vägen från JRC-projekt. Och egentligen med föga intresse av området partikelfysik efter Tekniskfysik (intresse är väl kanske fel ord men att man gjort eller läst om det) känns det lätt riskabelt att diskutera det här. Men å andra sidan skulle det inte förvåna mig om jag ändå hamnar ungefär på nivå utan särskild förberedels på nivå med samlat för JRC's system för beslut finansiering.


Jag är skeptisk. Jag tror att 227Actinium är vad använder som utgångspunkt för att skapa isotoper enklare att praktiskt använda men att renhetsgraden på produkten praktiskt ej är ett problem vid terapi som produkten ser ut idag. Kanske ett problem som löste sig själv innan det blev dags för att finansiera? Ur alfa-kanonen kommer det just alfa-partiklar och ej enormt större grundämnen som det i kärnan för antal proton 227 gånger större actinium-isotopen så att det påverkar patienten är jag skeptisk till (men heller ej 100% övertygad att det är fel: För nyhet från en aktör jag historiskt ej konstaterat problem hos hade jag kanske litat på uppgiften men här är jag skeptisk och tror det är defekt-information)...


Och jag tror vidare att höja renhetsgraden oavsett kostnaden för det här och kanske andra projekt kommer visa sig inkludera att CERN ska ha mer pengar för någon form av utrustning de sedan visar sig använda även till andra projekt (i och för sig bra) som samlat representerar mer i tid (lite misstänksam att något hos JRC okänt motiv existerar släktande från CERN finns till hela det här projektet som har föga att göra med cancerbehandling).


Problem tillgänglighet låter som hastighetsbestämmande för terapi men det tvivlar jag så starkt på är verklighet. Jag skulle bli så enormt förvånad om den gigantiskt större hastighetsbestämmande faktorn för hur många som kan få terapi ej är kostnaden för utrustningen.


Jag tror det här är ett till projekt som man benäget finansierar därför att det ytligt känns som hard-core science i områden man kanske ej riktigt begriper medan mycket annat som är närmare att realisera konkret mätbara värden för Europa är vad man fortsatt lär missa (först och främst inte minst att klara att komma till att säkerställa gemensamt värde för Europa av gemensamt finansierade projekt snarare än att man i bästa fall tar ut värdet av enskilda aktörer bl.a. och ganska vanligt för forskningsprojekten Tyskland som där ofta märks mer än andra).


Relaterat om forskning finansierad av EU

Den asiatiska kon lever i symbios med parasit kritisk för dess överlevnad

2015-09-24

Jag upplevde det svårt att sätta bra titel här så jag ger några alternativ så kan man välja själv vad tycker känns bra och ev. läsa resten med det som utgångspunkt med ett individ-baserat bias. En titel för alla finns kanske inte men jag tror nog så väl evolutionärt inspirerad sociologi, säkerhetspolitiskt intresserade, rasister, allmänt cyniska personer, och natur-intresserade kan hitta alternativ från bara dessa två alternativ (resten är upp till hur man läser övrigt):


 • Konflikt i parasit-livsformen äventyrar kornas fortlevnad.
 • Statskupp ej otroligt och människorna (icke-korna) kanske borde skapa riktiga värden av situationen?
 • Spännande tider i Kina när krigsveteranerna satt sig på gatan i tyst protest mot hur de behandlats. Kan det utvecklas till att de ropar något oartigt?
 • Kinas grannländer lugnade av hur sävlig kinesiska soldaten är. Säg till honom att sätta sig för bort-transport så lyder han.
 • Inte alla som ser ut som människor är människor: Några är varelse och äter av människorna om vi tillåter dem.

Här har vi något kanske i sig inte överdrivet intressant:I den mån det verkligen är organiserade gäng av brottslingar kanske en bra sak om rättsprocessen är seriös. Det tycks enligt en del uppgifter resp. bilder ej heller vara överdrivet - ganska litet faktiskt - av vapen beslagtagna.


Det på minner mig om en liknande större operation för inte överdrivet många år sedan. Ofantliga summor kapital som sägs ha beslagtagets under den: Miljarder på miljarder på miljarder. Större pay-out antar jag innan dess till allt möjligt lokalt.


Kanske visar sig Xi ha ett värde för sina medborgare? Men jag tycker givet tid nu i sin position att det börjar bli dags att leverera konkret.


Hur gör man under Xi om man tycker andra organiserade borttslingar i partiet borde anhållas av sina gäng-kamrater? Man låter dem ha din dator hackad några år medan du gör små anteckninar av och till arbetande upp till något acceptabelt. Oavsett nu en och annan orimlighet när man kom hem sent efter krogen. Och så tar du något lämpligt namn: Bo med kamrater.


Så är det för medlemmarna i den brottsorganisationer. Uttrycker du något som intresserar dem i öppenkanal som jag då dessa år nu för ganska länge. Och när du har dem i dator efter lämplig pre-tagg med något unix-kommande illustrerande lä,pligt med IP-adress. Så är det bara att välja ut.


Jag ska ha allt kvar här på någon kort-disk av USB-stick. Någonstans. Där här var ju ett par år unnan ev. delvis sträckande sig kanske sex månader innan jag flyttade cirka. Så vi är i ungefär nedtrappat avslut cirka årskiftet 2010 / 2011.


Och fan om jag inte tror att vi har ett typiskt drag i dom här brottsorganisationerna - partiet så väl som andra - som konsekvens av att makt är något du tar och försvarar i ett pseudo-regelsystem ej utan den större säkerhet i åsiktsredundans som val av alla medborgare i ständigt små-konspirerande som kan sträcka sig år - eller en karriär - ibland enstaka gånger kanske skarpt i hot mot något ovanför men vanligen mer av normalitet. Så borrar man någon som jag antar att Xi med kamrater säkert gjorda lär de väl ha hittat och de lär väl kanske rent av fortsätta hitta från fler där.


Visst att man kanske kan lägga skuld på mig här. Men vad är rimligheten i det? Vad finns rimligheten i hela situationen realiserande i konkretiserad verklighet från vad som faktiskt skedde. Särskilt givit säkert 10 - 20 berusande anteckningar flera så fantasifulla att jag räknande det som tämligen dött faktiskt ett tag.


Poängen är vad det säger om nivån för vad som krävs. Och som åren efter visat oss har vilken mer eller mindre verklig inspiration räckt bra gång på gång i antal av många tusen.


Vi ser nu samma "fenomen" lite varstans. Bland de sista nu och den i antal personer berörande flest av flera är komman förändringen av PLA. Här handlar det om cirka 150 - 175 000 officerare och sedan på det diverse personer befinannse sig på andra former av roller där man i rent (antagligen huvudsakligen jämfört med normal nivå i PLA) inbillade idéer om preferens att uttrycka risk realiserad för Xi med kamrater.


Har Xi berättat om var vanföreställningen började någonstans för sina nära arbetskamrater? Kanske lite olika där det ev. gick lite fel rörande någon med efterföljande fängelse när han kanske inte kändes lojal i något spontant uttryckt. Jag spekulerar här.


Och problemet för Xi är att man inte har någon rättssäkerhet. Ska du vräka någon effektivt så du inte slösar tid tänder du eld på honom. Sätter du in pengar på banken kan du upptäcka dem borta och klagar du blir du dömd till fyrs års fängelse förutom allt möjligt otrevligt föregripande det. Och hela finanssegmentet där vi där hade ett av fåtal exempel på omfattande korruption är vad man knappt är representerat bland alla korruptions-anhållanden: Ty de är inget hot mot Xi. Att aktiemarknaden rör sig lite natruligt ned som alla som seriöst betraktade området innan och ej hade egenintresse av att övertyga (sig själv kanske först) såväl som andra om något annat skulle har vi potentiellt hot därför att folk känner sig lurade. Och så en bunt troligen mer eller mindre godtyckliga arresteringar för att pröva om man kan få branschen att sluta mäkla eller säljer via eget beslut för en lägre kris än man hade dagen innan. Det fungerade ej men det lär väl ta några år innan någon arresterar är tillbaka i frihet.


Och här i ändå ganska priviligerade exempel (förutom den man tände eld på sist här). Andra drabbas värre.


Vem är det inte som löper om man har lite otur och upplevs kanske fullständigt i fantasi som lite divergerad ffrån vad som för ögonblicket upplevs säkert hos en person. Inte partiet i låg- och mellan management. Ej partiet i absolut toppen. Ej PLA. Ej personer i större enterprise. Ej personer i privata företag eller mer uttryckta segment i marknadsekonomins särskilda konstruktioner som meta handel av aktier m.m. Och förvisso ej vanliga medborgare.


Varför man skulle behålla nuvarande absoluta makthavarare ens kortsiktigt om man inte gör närmast binärt stopp på all den omoral kan jag inte förstå som annat än någon form av kognitiv skada tidig propaganda inducerat som gör att man feltolkar svårigheterna med att uppnå förändring.


Man kan löst spekulera att realiteten i risken av tidigare en mer inbillad risk i det direkt kortsiktigt börjat i nivå skillnaden egentligen innebär bli verklighet för Xi. Jag har sett en del uppgifter - kanske ej direkt solida men ändå byggande på vad man visuellt sett - att ökad och förändring säkerhet för partitoppen skett. Så ev. ser man realiteten i att man kanske ej får sitta kvar länge.


Jag tycker att ett värde man kan säkerhetställa om man får Kina att hamna i en process till demokrati är möjligheten till att kraftigt minska risken för instabilitetet såväl som att få en god bas till att skapa en väluttryckt polis för att hantera de problem som vanligen kan poppa upp under sådana processer genom att såväl bibehålla head-count från PLA liksom hantera möjligheten till rollder där för de som tidigare bedömts för gamla och nu saknar inkomstkällar (inkl.pension). Detta är ju dessutom en viktig entitet att hålla neutral från det politiska: Att ha dem gå från dåligt betalda arbeten till att knappt eller inte alls kunna försörja sig uppnår inte det. Även om det ej resulterar i något större problem som försök till statsskupp är det vad som föder desperation och ibland brottslighet precis som nu i Kina.


Sådana här händelser vill man inte se med ett tusentals veteranter som inte kan försörja sig sittande (vilket är en breddare kulturell preferens jag kan uppleva att man behöver reflektera allmänt kring: Många andra folk runt om världen åtminstone står upp ropande saker):Att PLA-veteranen så naturligt protesterar återhållsamt från onödigt agiterade uttryck är vad jag tror många av Kinas grannländer gillar. En god soldat ska ha en via kaligrafi och dikt välövad självbehärskning och inte ociviliserat komma rusande skrikande och skjutande. Och så lugnare för diktaturen när befolkningen i övrigt tycks vara sävliga på jämförbara nivåer.

Och blir man nu framöver utrensad från PLA ska man inte räkna med något ty då är du misstänkt. Och är du misstänkt är det bättre att du särskilt första åren får kämpa ordentligt i det vardagligt basala som mat, bostad, hitta arbete o.s.v. istället för att hänge dig åt de troligen för de flesta innan händelsen inbilligade konspirationer mot Xi.


Vi får kanske rapporterat i tiden framöver om de misshandlats om organiserade borttslingar hemma igen eller i städen görande protesten som är den ej direkt ovanliga hanteringen för att ge folk såväl möjlighet att ta problem lokalt uppåt i hierarkin men se till att de kostar dem ordentligt så att de gärna ej gör det. Och om det blir några års fängelse får en bunt av dem.


Och från perspektiv av diktaturens absoluta makt ovanför stödsystemet roller nedanför har i partiet har jag svårt att man inte skulle annat än reducera risker för egen del. Situationen som den är nu förvärras ju inte otroligt och förvärras gör den kanske inte just för andra än just dessa personer. Snart nog om inte folk får nog - och de lär de få innan - så befinner abnorma andelar av alla samhälls-viktiga delar i fängelse för korruption.


Varele äter Människa

Vad Xi egentligen är accepterande precis vilka övergrepp som helst menar jag att man behöver ett särskilt namn för: Varelse. Något mänskligt kan saknas. Det ser ut som människa i formen. Ytligt när vi bara betraktar skepnaden av det förväxlar vi det med människa. Men det agerar ej mänskligt. Det är mer av någon form av parasit-form som ev. bar< genom en väldigt annorlunda funktion i hjärna divergerat om nu genetiskt styrt (men traumatiserad såväl som distansierad lärande sig att ej se befolkning som människa kan också fårklara) uppstått närande sig på rent parasiterande på människor. Tagande vad de har i utbyte mot våld.Om nu Xi är varelse. Jag tror nog att vi är i tid där det börjar kännas som övertygat så om inte konkreta förändringar märks. Det ska bli spännande att se hur slavinlärda befolkningen är till att samarbete när varelsen ska äta av en själv, ens barn, äldre generationer eller vad helst. Kanske sättande sig på gatan tyst i värsta fall. Eller ställa sig diskret lite undanskymd på något torg och hålla upp en lapp artigt utan att föra uppmärksamhet till sig med högljuda utrop.


Förr eller senare lär väl någon mot-reaktion komma. Men även om inget kan ursäkta varelse i sig från ett mänskligt antagande (vilket om så ställer en del ansvar på andra människor i hanterandet av dem som rättegång m.m. under transformation) så måste man också acceptera att troligen approximativt alla av vad parasiten lever av är människa och i det bär ett eget ansvar för sig själva, sin familj och sin nation. Jag kan - hoppas jag inte som mer människa av kultur eller något annat - uttrycka vad som är rimligt eller demonstrera hur ensidigt varelse resonerar rörande värde att ta eller risk mot att kunna fortsätta äta.


Men är man boskap så är man och skulle jag i det mindre troliga då se någon väg att fösa korna till att få något gjort skulle de fortfarande vara kor: Antagligen försökande övertyga en om att se till att mjölkningsmaskinen står redo varej kvälll för dem att vandra in il så att det inte känns konstigt med all mjölk fortsatt producerad efter att jag eller Xi slaktat kalvarna.


Kan det vara något av en lokalt kulturellt betingad symbios mellan två livsformer? Skapade från någon evolutionär-process? Den som överlever lär väl få se om det hinner ske under förväntad livslängd.


Nästa gång jag ser en asiat här i Sverige som ser kinesisk ut ska jag fråga om han är mat eller varelse. Är han mat ska börja äta av honom rebelbundet så han känner sig hemma. I och försig kan jag förstå lite hur man kan hamna i en situation som Xi också. Verkligheten som den är kanske är att det är förväntat av befolkningen att man ska agera som de är vana. Och gör man det inte känns det inte bra för någon och istället blir det någon annan som får ta rollen.


Kanske har vi vissa grupper av folk som stora grupper i Kina som naturligt genom tusentals år av olika nivåer på att vara ägd bonde som avlats till att föredra den verklighet de nu har? Skulle det vederhäftigt visa sig vara så får vi nog i Sverige fundera igenom om det är bättre eller sämre för oss att acceptera en försvarlig andel kineser som invandrare: Kanske skapa en särskild form av "medborgarskap" för dem reducerande arbetsbelastning på övriga medborgare. Det tycks attraktivt men jag kan tänka mig många destruktiva drag störande kreativitet med bättre lösningar på problem effektiviserande vår verklighet bättre trots eget arbete. Vi kan ju se att inte ens större delen av partiet i Kina har är ens i närhet av vår levnadsstandard här.


"A herbivore is an animal anatomically and physiologically adapted to eating plant material, for example foliage, for the main component of its diet. [Exmpelvis kossor du föder upp på ris för mjölk och kött.]

{...]

"Carnivores {rovdjur] in turn consume herbivores for the same reason, while omnivores can obtain their nutrients from either plants or animals. Due to a herbivore's ability to survive solely on tough and fibrous plant matter, they are termed the primary consumers in the food cycle(chain). Herbivory, carnivory, and omnivory can be regarded as special cases of Consumer-Resource Systems." [Ex. du går till butiken och handlar eller besöker som partimedlem besöker din by med kor och tar lite av dem av och till.]

Från: Herbivore | Wikipedia


Känt är att ibland när rovdjur som äter herbivorer utrotas eller reduceras kraftigt i antal kan herbivorerna bli sjuka. De är beroende av robdjuret. Sjukdomar som annars hade hanterats av carnivoren (Xi berättar att han ska köra dina sjuka familjemedlemmar till en bondgård långt borta där de ska få springa fritt som de vill). Det kan i värsta fall utröta herbivorerna. Utan skogens jagande djur som vargen, norrlänningen och kungen-flocken Kan renen såväl som älgen dö ut.


Och kanske ska man erkänna risken för att alla kanske inte är riktigt som vi men att det inte är fel det heller. Kanske är det mer fel att bara anta att de är som vi= Riskerar vi att utrota en nisch i världen som ändå skapar ett värde vi alla har nytta av (legotillverkar en mängd konsumentprodukter där man var själva kärnan i utvecklingen till att ge oss billiga och efter några bra annat än kortare tid välfungerande saker att handla: Batterier, ficklampor, radioapparater, hårddiskar, datorer m.m.). Dör alla kineserna i sjukdom för att partiet försvinner tappar världen ett unikt värde som de bidrar med och är kanske unik evolutionär information som kan ta naturen en evighet om någonsin att få tillbaka. Vi har ju redan exempel på hur man kan hitta botemedel mot sjukdomar utnyttjande denna evolutionära information: Du kan ex. köpa nya organ från herbivorernas carnivorer. När de slaktar bland herbivorerna blir det överskott i njurar m.m.


Ingen ska ta mig för racism här emellertid. Jag håller bara frågan öppen här i en "kulturell-mening" då jag ändå tycker att saker pengar på ett väldigt eget förhållande här jag inte riktigt känner igen från människor här med som två människoliknande människor: Rovdjur och bytesdjur kanske båda viktiga för varandra. Och om så säger jag heller inte att dom behöver vara mindra värda än vi bara därför: Som jag pekat på har ju naturen givit oss något här som producerar konkreta värden för hela världen.

Voice of America ska veta att Sverige inte blir "pressade" utan i alla väsentliga risker har redundans topp tio i världen

Att i domäner man engagerar sig försöka göra lite större siffror och från det undervisa genom föredöme är en fin gammal egenskap hos Sverige. Och rent praktiskt rörande förutsättningar byggnader och budget tvivlar jag verkligen på att det går att få till att det i kostnad under överskådlig tid är något mätbart problem:


"Sweden’s labor ministry is working to find asylum seekers jobs. But with more than 1,000 asylum applications coming in every day, Sweden is under pressure and is asking other EU nations to do their fair share to relieve it."

Från: Migrant Surge Tests Sweden's Open-Door Policy (September 23, 2015 5:24 PM) | Voice of AmericaHur som helst är jag lite förvånad för att man fått intrycket av att vi skulle vara pressade. Sverige är just nu ett av de länder som har störst möjligheten i världen normaliserat antal innevånare att hantera sådant här om vi väljer att så göra. Det pressar oss inte i någon märkbar mening. Har vi lust och tror det är bra skulle vi kunna ta emot massor av människor utan att det upplevs pressade. Det finns stor redundans att absorbera de flesta utmaningar oavsett område: flyktingar såväl som extremt väder, katastrofer, invasioner, epidemier m.m. I nära nog varje område gäller jämfört med världens alla länder att man presterar skattat topp tio eller i något fall ej längre ned än topp 20.


Komisk teckning: När yngre flaggor ger sig ut på äventyr är det viktigt att äldre kommer med (2012-02-03). Illustration jag gjorde på temat av Sveriges engagemang i Libyen tillsammans med bl.a. England och Frankrike: Springande lite framför har vi den yngre nationen USA som de två äldre nationerna följer med för att hålla reda på.

Och jag tror trots refererat små gnäll som alltid är att förvänta från populationer om människor oavsett problemområde att de flesta svenskar förvisso gärna undviker en mer uttalad utmaning men ändå på sätt och vis skulle tolka att det var kul och utmanande. Självklart välkomnar ingen en riktigt problematisk epidemi eller naturkatastrof samtidigt har allt man kan göra ett gott hantverk i att hantera sin tillfredsställelse och att som normalt alltid aldrig riktigt få möjlighet att realisera skapelse i sådan hantering ligger kanske en viss otillfredsställelse.


Det i sig innebär kanske inte på några års sikt att det systematiserat fortsatt är den effektiva lösning rörande dom här flyktningsströmmarna. Stora flyktingläger finns mer närastående som tveklöst i mycket kan göras bättre när vi tittar på Arabiska halvön. Och för Eritrera behövs en ny regim.


Kanske särskilt för Eritrera kunde man kanske försöka ge förutsättningar för flyktingarna att engagera sig för sitt hemlands fratid via plattform för att börja tänka politiskt inför framtiden så att man vid regimskifte har bättre förutsättning att göra något bra. Såväl som kanske ge riktad utbildning för vissa nyckelroller som polisfunktioner, sjukvård m.m. och varfrö inte en militärtjänst för att e förutsättning att hantera förflyttande av diktaturen bort från makten.


Det är mycket passande att flyktingar under tid i flykt engagerar sig fortgående för sitt hemland och till det ges behövligt stöd oavsett andra utmaningar man möter. Jag kan se att det dessutom ger goda kontaktytor inför kommande samarbeten och möjlighet till affärer mellan länder längre fram i tiden.


För flera grupper känns det inte orimligt att man borde ha exilregering lokaliserad i Sverige (det gäller nu några stycken). Men för antal såväl möjligheter man har här jämfört med ibland mycket begränsade mer närastående länder finns unika förutsättningar här.


Går vi fler år bakåt kanske mer närmare - om än ändå mycket distansierat som uttryckt - detta i koncept här. Men jag tror att väldigt lite av det kvarstår sedan många år nu. Kanske knappt vad man riktigt minns längre då ett land som Sverige med sin tradition av 1000 organisationer gör att man ibland tappar som minne utanför det som ligger i en annan sida av kulturen i accounting, redovisning och allt det.


Jag kan emellertid se en poäng med kanske särskilt det konkretiserade arbetet i och runt konceptet nytt land att vänta. Inte bara försöka engagera sig i små föreningar, en och annan insamling, och protestera lite när fel person kommer på besök. Utan även försöka konkretisera viktiga funktioner för att ge stabilitet för ett framtida nytt land. Kanske svensk polisutbildning och arbete med kompletterande utbildning i något lämpligt paket på ett år eller så vid universitet. Medicin inkluderande kanske minst på nivå kunskaps-komplext per individ lägre än ex. läkar-rollen i form av kunskap allmänt och teknisk-förståelse i hanterande av med tillgång till det samma för rent vatten o.s.v. ska inte underskattas i vad det kräver i planering, kunskap, budget-lösning sträckande sig i planering många år med hänsyn alternativ för hur utvecklingen kan tänkas gå.


Sverige och andra välfungerande länder nådde inte till var vi är snabbt och direkt. Även om stabil infrastruktur särskilt i allt praktiskt relaterat vatten, el m.m. tar både år att bygga och krävande dessutom många år att få till funktioner att förvalta och vidarutveckla gäller inte att andra system i samhällsstruktur kräver mycket mindre (oavsett vad prislappen är på "föremål" och byggnader är: Är de lägre tenderar man nog ofta att underskatta vad de kräver kunskap och planering). Amerikanerna själva är ju spreddade i allt från kineserna till mexikaner, amerikanska investbanker, invanderande papister med själva påven - the ring leader - i spetsen, Iran's kärnvapen m.m. deras ledande republikanska politiker nyligen sammanfatat för oss i CNN att de inte otroligt med alla problem har svårt att se något annat och börjar förstå andra som "pressade".


En god polis demokratiskt skolad och med erfarenhet av arbete i ett land där man har ett fungerande samhälle med relativt de flesta länder goda kontrollfunktioner för att hålla kvalitet rimlig (även om jag kan se att dessa kontrollfunktioner gör att ta upp i Sverige för polis såväl som flera andra områden) ger rimlig förutsättning att leverera stabilitet i samhället utan någon form av medfödd förmåga att klara av en minst sagt krävande roll tillochmed i ett stabilt samhälle och desto mer i förstört land som ska byggas upp.


Även tycker jag att det är mycket rimligt under kontrollerade former att ge förutsättningar till att utbilda mer militära funktioner. Men jag är helt på det klara med att den åsikter troligen avviker radikalt från vad de flesta tycker känns annat än lite jobbigt. Det finns en moraliskt poäng understrykande det ensvar individen - oavsett hur associerad till en offer-roll begreppet blivit - att minnas sitt personliga ansvar för sitt hemlands framtid och planera för att förädla det till något funktionellt. Det kan ske via något mer civilt oavsett nu i politiska roller, "informations-funktioner" (kanske media-kanaler riktade till hemlandet, kunskapsdelande till personer i hemlandet rörande motstånd m.m.), utbildande sig för att kunna bygga upp vaattenförsörjuning eller tror jag ofta en viktig roll för många ytterst problematiska diktaturer där man verkligen behöver en god demokratiskt skolat väpnatmotstånd och/eller en militär-funktion därefter för att falla sönder i inbördeskrig.

Minnesanteckning: Nyligen publicerade "Consciousness"

Uttrycket "har fel" också i mening avvikande från vad jag skriver är inte riktigt korrekt. Jag inser ganska snart senare att vad jag avsåg skrivande minnesanteckningen med medvetande ej är vad huvuddelen i början av artikeln avser. Snarare är vi i min kommentar berörande närmare de kortare delarna kring delvis besläktade fenomen eller ev. som författaren ser som del av ett för honom större koncept:


15. Implicit self-attribution – the observing I. Men där det mer automatiserade ständiga är vad jag egentligen avser och kanske när det medvetet väljs att göra reflekterande helt enkelt prioriterande det släkande ut dess normala funktionalitet delvis (som när riktar uppmärksamhet mot vad som helst som signalerar eller existerar tenderar det ofta att gå ner lite i aktivitet: En ganska vanlig kognitiv-teknik för att hantera allt från ångest till fysisk smärta) vilket kanske gör reflekterande det upplevt tydligare. Än när det på en mer normal nivå under normalt brett arbete troligen arbetar på sin optimmala antaget högre nivå.

Följande citat är ju också väldigt align i referensen till orbito-frontala cortex även om jag inte omedelbart minns författaren. Här har vi ju att döma funktioner för att värdera och jämföra värden som inlärd representation. D.v.s. medvetenheten om att vi fattat ett beslut upplevande "att jag" gjorde det oavsett hur bortom all kontroll över vad som sker under beslutatet vi egentligen är i allt som sker i hjärnan kan vi då spekulera har som kanske ett syfte så att vi senare implicit eller kanske riktat reflekterande kan jämföra dess resultat:

"cs experiences are generally attributed to an experiencing but implicit self, the ‘‘observing self,’’ as William James called it. Self-functions appear to be associated with precuneus and orbitofrontal cortex in humans. However, it engages a wider network of cortical and subcortical regions, such as the vestibular balance system."

Från: Consciousness. Bernard J Baars (2015), Scholarpedia, 10(8):2207. Scholarpedia


Och min minnesanteckning jag önskar ha kvar ej bearbetat på något sätt då jag vill ha den sparad just som spontant skriven då förutom själva innehållet som sådan hör till ett divergerat område jag samlar test-data för kreativt-resonerande i maskin-intelligens till att någon gång när tillräckligt finns använda för att ta upp en ny-grupp av dem (om det blir av igen att göra).


"Fast han har fel.

Vi är alltid den som upplever oss vara samma person oavsett fysisk eller psykisk förändring, ålder m.m.

Diassociation är en ovanlig men känd biverkning av metylfenidat och skulle jag gissa amfetaminer.

Modafinil såg jag Wikipedia refererade som det ända läkemedel som har effekt mot kroniska tillstånd av disassociation upplevande att kropps-effekter, känslor m.m. ej riktigt hör till dig.

Så i all rimlighet lär vi oss att integrera en upplevelse av att något - vi - beslutat / är / har åsikter / minns m.m. trots att nära nog ingenting av detta är vad vi hanterar medvetet annat än att sätta en målsättning, metodik eller liknande av integererade händelser fö ratt ta in information, eller beakta och hantera information vi känner som "presenterar sig" via mekanism vi saknar all direkt känsla av.

Och så mycket vi känner att vi beslutar beslutar vi innan vi tycker oss besluta. D.v.s. just säg "inlärningen" av att vi har beslutat som vi förväxlar med beslutet. Kanske så vi kan minnas beslutet i värde m.m. och jämföra det när resultat kommer senare.

Så det är dom frontala regionerna.

Integrationerna av signalen så att något att medvetna finns [Red. Avser konceptet som jag upplevde i dom tidiga delarna av artikeln. Knappast väl-reflekterad tolkning med någon kontroll av om jag upplevde det korrekt. /HH]

Samtidigt är automatbeteende välkända. Och är uppstår de? Hos personer med gravt störd feedback rörande inlärning p.g.a. mycket inarbetat drogmissbruk. Alkolisten kan närmast omedveten utan en känsla av beslut eller jag gå och handla alkohol och först bli riktigt beslutande igen efteråt. Det samma för flera andra droger. Även om några undantag ej riktigt lika klara finns också när nu systemet är överaktiverat istället och de närmast över-beslutar allt möjligt hit och dit."

Den ända gemensamma nämnaren är inlärnings-dimensionen. Kanske lättast att se kopplingen till i vad i vissa aspekter i out-come resultat av ett konkret viktigt beslut kan ses som reward-baserad learning från biverkningen av metylfenidat hos ett fåtal resp. hur modafinil uppges kunna ha viss effekt (jag kontrollerade inte det senare och är egentligen lite skeptisk till att motsvarande effekt ej kan nås via flera andra läkemedel - ev. kanske inte studerade för dem - möjligen spekulativt sertraline eller andra "lugna" mindre centralstimulerande återupptagningshämmare av dopamin.]:


 • Som biverkning kan vi spekulera att i någon dimension av effekten (men kanske inte andra effekter av läkemedlet) har hjärnans naturliga system kommit till en störning: Mindre känslighet med efterföljande sämre känsla av att man faktiskt är den som det hela hör till. Med minskad känslighet via sämre effekt av dopaminets-roll i att gå över nätverk - lite som en karta från a, b o.s.v. - ligger ju just mycket konkret från signalering en centralitet till en annan bland neuronerna en artificiellt större tolkad distans därför att mindre signal når fram jämfört med vad hjärnan lärt sig är normalt vid samma signalering innan. Alltså just att saker kanske blir lite längre ifrån i upplevelse oavsett vad här.
 • Och när modafinil som är en svag återupptagningshämmare av dopamin jämfört med metylfenidat [Red. Som jag vill minnas men utan att kontrollera det. /HH] kan vi ju tänka oss förutom som förväntat omvänt från ovan att en kompensation av en systematiskt defekt nedreglering till det normala att dess egenskaper är sådan att risken för att samspela med tillståndet vid ev. för modafinil skapad tolerans är tämligen låg. Erfarenheten av mer potenta läkemedel som metylfenidat är ju också att de vid låg dos nedanför användning som skadar systemet genom att skapa själv.inlärning kan hålla sig från tolerans under väldigt många år (även som jag såg i någon studie byte av och till till liknande preparat men inte riktigt det samma (minns jag rätt tittade man i studien på metylfenidat-effekten hos barn och ungdomar som ätit de några år och noterade försämrad effekt hos en del där byte till Adderal eller liknande hanterade det alternativt en månad utan medicinen).

Men spekulationen om sertraline är självklart egentligen närmare en gissning. Men jag kan föreställa mig att hela det här egentligen är föga "riktat" krävande mer av koncentrerad uppmärksamhet, direkt som när vi ser utfall av beslut med kanske en belöningskänsla o.s.v. behov av kanske ens effekt-nivå på dopamin-återupptagning i nivå med Modafinil. Jag tror det är ganska "brett över neuroner och funktion" i längre effekt-nivå rörande de relativa avstånden, och att något mer låg-effekt-verkande på systemet som Sertraline kanske når en god effekt åtminstone i dosering där det börjar blockera återupptagningen av dopamin förutom serotonin (Sertraline är mer känt som Zoloft och kanske fortfarande är världens mest sålda SSRI liksom det flera år var det i särklass bäst säljande antidepressiva överhuvudtaget: Det skiljer ut sig från flera andra genom en effekt också på återupptagningen av dopamin om än svag i vanligare dosering men växande med oseringen högre). Därmed inte sagt att det kliniskt är ett bättre alternativ vilket jag verkligen inte kan bedöma: Men jag kan tänka mig att det kanske oftare om än "svagare" praktiskt är vad man hellre undviker kontra sådant som Modafinil givet att dosering kanske ska upp till 150 - 200 mg för att få effekten där ju risken för hypomani m.m. kanske inte är direkt försumbar för personer som ej leder av egentlig depression med en del att ta av i motsatt riktning så att säga innan.


Relaterat

Fler inlägg från sista åren relaterat medvetande eller "komponenter" besläktade med konceptet finns säkert att hitta men här ett urval ur några aspekter Google föreslog mig (samt några diskuterande orbitofrontala cortex:När medvetande diskuteras - från implicit tillämpning dataanalys med dator - tycker jag att det är viktigt att understryka att hela diskussionsområdet om medvetna maskiner i mänsklig mening som blivit populärare sista åren här inkl. politiker bl.a. i enstaka antal (de flesta tänker och lär sig väl lite mer tänker) som pratat om lagstning är defekt. Möjligen kan något i en begränsad mening kanske förväxlas i ytlig mening men det gör det ej medvetande lagstiftning från det som ansatts är därför vansinnigt: Inte ens i mening av djurskydd eller liknande. Jag tycker man allmänt ska ha större respekt för hur sådant irrationellt tänkande kan riskera att sprida sig födande möjligen extremism förstörande förutsättning att få ut goda världen av vara vanliga döda digitala-datorer och de lika olevande dataprogrammen.Samma irrationella tänkande som när folk när de första hemdatorerna kom inbillade sig allt möjligt dumt om dom: Medan ingen frisk person idag från ett samhälle med datorer idag i vardagen eller hemma skulle få för sig något liknande.


Korrigering / Komplettering innan publicerat

Jag får erkänna att jag bara antog att påverkan dynamik via dopamin kom från D2-receptorerna och kanske några till i huvudsak som är fallet normalt för återupptagningshämmare dopamin. Skrivande sista stycket insåg jag att det bättre borde kontrolleras. Någon annan verkningsmekanism i den här familjen skulle förvåna mig (en av flera saker som talar för det är att jag ser varningar för att Modafinil kan missbrukas och orsaka beroende) en del men jag såg bl.a. i Effects of Modafinil on Dopamine and Dopamine Transporters in the Male Human Brain: Clinical Implications (JAMA. 2009 Mar 18; 301(11): 1148–1154. doi: 10.1001/jama.2009.351) möss utan dess receptorer fortfarande fick ökad vakengrad. I all rimlighet bör det tänker jag kunna medieras via andra dopamin-receptorer kanske bara genom att öka nedbrytningen av fritt dopamin till nor-adrenalin?


När man försöker lära av hjärnans system för att just skapa modellsystem användbara för att tolka människan oavsett om det nu för mig gäller språk eller som också är vanligt försöka förstå beteenden eller för att utveckla läkemedel är det väldigt tacksamt att betrakta något av det tydligaste draget om det i sig är tillräckligt för modellsystemet syfte. När man sedan återvänder sådant i andra sammanhang som här resonerande om en substans man egentligen kan föga om något om men antagande att den just är funktionell mot mer välkända substanser använda förvisso kliniskt men intressantare för modellsystem för att få ut kunskap om hjärnan bara antagande att den nog väldigt troligt verkar just jämförbart så kommer det självklart med risker att man får något som kanske välkänt (eller kommer visa sig) avviker rörande något "förstås" felaktigt. Så möjligen kanske något särskilt i verkningsmekansim finns (även om jag i all ärlighet trots okunskap preparatet skulle bli ganska förvånad: Vill man vara väldigt generaliserande finns klassiskt för psykiatriska läkemedel äldre än tio år innan ett par nya familjer påverkande jon-kanalerna direkt kom egentligen bara fem grupper av preparat vilka jag nog diskuterat tidigare).


Jag såg förövrigt efterföljande här tittande lite mer bland studier men utan att läsa dem annat än titel och åtminstone delar abstract eller värderande dem på något sätt att det tycks känt att Modafinil har som förväntat för övriga centralstimulerande läkemedel (och i en ännu större grupp inkluderande via indirekt effekt läkemedel med risk för bereonde) effekt via D2-receptorerna (och någon till dopamin-receptor: Förväntat bör vara D1 även om jag inte har artiklarna öppna men säkert fler också kanske i mindre utsträckning: Kan de återupptas i en ska vi inte förvånas om de kan återupptas i andra också men för ev. effekt troligare att D1 var refererad).


Så här blir det ibland när jag mest kommenterar för egen del: Publikt läsbart gör att jag ändå tycker att en del saker bör tydliggöras och viss QA men samtidigt ej rörande något egentligt område där det har betydelse för läsaren avstår jag sedan från mer av kvalitetsdrivna referenser. Mer av läsarens ansvar att ta de lösa riktningarna och söka själv på Pubmed (eller Scholar.google.com om än sämre för neurobiolgi och medicin den jag själv brukar använda där ändå van med den från bredare ämnesområden jag annars söker och räcker vanligen mer än väl till - Dessutom håller vanliga Google Pub-med abstract och hela artiklarna minst sagt väl indexerade).

När överdrivet eller divergerat troende (äkta eller falska) får något att så dåligt ut

2015-09-23

Ett tänkbart exempel kompletterande Riktad information - "Counting Semantics for Abstract Argumentation": Några exempel på praktiska utmaningar (2015-09-19) som presenterat och beskrivet i Washington Post (medan jag överhuvudtaget inte betraktat aktuell kandidat alls än mindre vad som sägs om honom på Twitter):Kompletterande tänkbart:


"Så vi blir öppna för medveten manipulation eller lurar oss själva om man inte betänker detta och alla besläktade problem när vi "räknar" argumenten. Att rösta som i svenskt val är i kontrast enklare: Du kan inte gå att rösta på motsatt parti och visa upp det för folk i tillräckligt antal för att få dem att välja ett annat parti därför att dom förstår från hur du beskriver ditt röstande att man är dum i huvudet som röstar enligt dig. Men i debatt innan så går det ju alldeles utmärkt. Viss prestigelöshet om du gör det i faktisk person snarare än via som är känt existerar några tio tusen till miljoner sock-puppets stickade i IT ute på nätet."

[...]

"Ibland kan det i komplexitet vara görligt att binda ej korrekt orsakssamband (som vad normalt kan antas möjligt) men hur väl en entitet talande predikterar förändring. P.s.s. kan vi tänka oss att person A som innan varje val brukar sätta av en timme varje dag för att gå runt och knacka-dörr för att riktigt ur-dåligt försöka övertyga folk om ett parti (kanske rent refererande lögnaktigt om vad 'vi i partiet' egentligen tycker om Stockholmare, Skåningar, handikappade, lönearbetare, arbetslösa m.m. Förbannade idioter vi helst skulle vilja utvisa / utrota) om han som person är så effektiv att han faktiskt påverkar resultatet där han bor. D.v.s. argumentationens riktning - annat än att den är del av att förstå vad som sägs för att kunna stämma av hur väl det predikterar - saknar betydelse."

Från: Riktad information - "Counting Semantics for Abstract Argumentation": Några exempel på praktiska utmaningar (2015-09-19)


Att subgrupp av ärliga anhängare mycket motiverande rörande en del av ett samlat koncept kan alienare andra anghärare är knappast ovanligt. Ett mycket tydligt exempel (om än just extremt) är hur muslismsk fundamentalism gör stora populationer av många länder allmänt skeptiska till muslimer såväl som muslimsk-tro. Vid tillfälle kunde det kanske vara intressant att diskutera några av återkommande "tekniker" som budskaps uttrycks med i Koranen och varför de tänkbart mer problematiska i hur de för personer känsliga för eller formade till känsliga för extremism jämfört med den i problematiskt våldsuttryck i Gamla Testamentet med mer natur av ödestro (om än konkretiserad med en särskild gudom rent av som uppges tala). Men jag vågar mig troligen inte på denna diskussion i någon seriös mening innan jag läst om Gamla Testamentet eller väsentliga delar i alla fall (hållande öppet för att jag också från kulturell-polaritet möjligen blivit hemma bland när jag tidigare möjligen ej läst Gamla Testamentet kritiskt för att ta ut konstruktionen kan ha fel). Rörande potentiell problematik rörande språk-tekniken i Koranen är jag tryggare då jag relativt nyligen läste delar av den just med utgångspunkt att hitta konstruktioner som går att använda för att argumentera en ståndpunkt vilket just som del av det ger att man märker vad som går igenom här över särskilda teman i budskapen genom boken. Likväl oavsett detta är extremist-grupperingar styrande för hur olika grupper upplevs.


Betraktar vi Sverige kan vi förövrigt spekulera att drivande för Sverigedemokraternas återkommande uteslutande av personer är att avlägsna "överdrivet" troende på reduktion av antalet invandrare hos vilka detta kommer associerat i tro eller åtminstone som möjligt att filtrera från uttryckt med racism, ett typ av språk ej accepterat bland de flesta personer o.s.v. Vilket inte otroligt kan vara nödvändigt om man vill ha förutsättning att kvarstå som parti i Sveriges Riksdagen under en icke-kort period sträckande sig över flera val. Kanske rent av de ligger för lågt i nivå och bredd här men det är givetvis heller kanske inte trivialt att klara att aktivt eftersöka problem-gruppering av den typ som media kanske lättare via större vana klarar att identifiera.


Finner vi som utomstående den större grupperingen problematisk oavsett nu ett konkurrerande parti i en demokrati eller en gruppering styrande icke-demokratiskt över ett större folk är ju också en mycket vanlig metod att söka reducera in i mer negativt eller mindre positivt som de uppfattas att identifiera en gruppering som kan:


 • Upplevas troende följande konceptet större. Mer är troende kraftigt mer: Om vi så vill överdrivet.
 • Hos dessa identifiera uttryck för åsikter och/eller praktiskt vad de gör som flertalet utanför dem och kanske hos entitet övergripande vänder sig mot.

Likhet om än överdrivet (inte sällan lite orättvist men därmed inte sagt icke-fungerande) gör att de naturligt upplevs som entiteter övergripande. De kan som effekt av denna similarity ex. upplevas vara de egentligen implicita åsikts-nivån på hela entiteten. Och därmed är effekten ofta att attityd mot hela entiteten förändras snarare än att entiteten upplevs ha ett problemområde som divergerat från hela entitetens värderingar.


Fler kompletteringar till "counting semantics"


Kompletteringen ovan är argumenterat kanske mindre spännande än denna. Denna ger ju ett exempel från en demokratisk-process vilken själva konceptet att räkna vad folk i sin natur - kanske särskilt med ursprunget till artikeln (Tsinghua University) - delar en fundamental likhet med. Medan vi ovan rör oss oavsett hur vi ser på det eller om vi betänker Kina, Nordkorea, författaren till exemplet o.s.v. rör oss i konkret verkliga resp. efterliknande för exemplet det verkligt mindre idealistiska eller korrekta beteendet.


Likväl oavsett goda koncept här eller de mer svarta tror jag varje entitet som går in i fria val och saknande erfarenhet av dem verkligen bör se över alla typer av manipulation av åsikter relaterade val som kan förekomma. Sådant som kan vara vanligt i gamla demokratier kan där också vara tämligen oproblematiskt därför vana hos väljarna finns medan en ny demokrati dels rörande samma nivå resp. rörande värre saker kan vara mer känslig därför att väljarna har mindre vana och verksamheten för att rösta ännu är oerfaren.