Kvinnofängelset II: Belöning med arbete och variation nära noll

2015-09-30

Komiska Kvinnofängelse är mer utopi att eftersträva än straff var givetvis också illustration av en dimension relaterad till vad diskuterat i Inverkan ansträngning på upplevt värde resp. Effekt av upplevd reduktion egen-värde på motivation politisk förändring (revolution).


Begränsningen av lösning "kvinnofängelset" är att belöning utan ansträngning ofta ej fungerar annat än en kortare tid. Någon egentlig orsak till att generellt tro att det just är begränsningen av ansträngning i sig som ger begränsningen finns inte så vitt jag vet:


  • Belöning utan ansträngning kan när en "färsk" lösning ej innan särskilt repeterat ge även enormt överdrivna inlärnings-signaler (d.v.s. inklusive upplevd belöning).

Men tenderar normaliserat själva påslaget av belöning att snabbare per sådan belöning gå till inlärt känt tillstånd med föga påslag allt eftersom det initiala påslaget växer när fortfarande färskt (vi har en exponentiell-kurva). När samma inlärda "fenomen" (fenomen därför att det nu såväl kan inkludera något vi gör som representerande själva kärnan i den sociala utmaningen narkotikamissbruk innebär ett rent kemiskt försök att lura kärnan) upprepas "lär vi oss det" och belöningen reduceras.


Snarare än själva avsaknaden i ansträngning som begränsning av "kvinnofängelset" och allt jämförbart är det antaget avsaknad av variation i metoderna för att uppnå händelse som antaget ska ge reward-påslag. D.v.s. under förutsättning att metoden - inte just utmanar oss oavsett hur principiellt tilltalande det känns att skriva - varierar sig tillräckligt mot vad innan redan uttryckt till inlärning kommer inlärningssignal ges som uttryckt för skillnaden mot befintliga metoder.


Och precis som narkotikamissbruk kortsiktigt tills inlärt (varefter det hela förfaller till att driva sökande efter det redan inlärda som en falsk prediktion speglande en gång inlärd reward men med väsentligt reducerad belöning) kan ta över systemet inducerande inlärning av rent kemisk-representation med föga handlande gäller även relativt begränsande förändringar i nära besläktade droger (mycket tänkbart undantaget opioder och opiater) kan motsvara förändrad metod-inlärning.


Skulle variationen av metoden i "kvinnofängelset" för att uppnå belöning kvinna resp. drog vara tillräckligt varierat (ett tänkt equilibrium som säkrast för realism också inkluderar perioder av ingen belöning alls för att reducera prediktionsnivå reward relativt utdelad reward för ändå ganska besläktade domäner i sista händelser innan reward) räcker det tänkbart för att ej reducera belöningspåslaget.


Att jag tidigare tog bort opioder och opiater från resonemanget är därför jag tillskillnad från för centralstimulerande droger ej minns att jag sett någon studie som skulle indikera att detta är fallet här. Vidare rörande en del jag läste när resultaten blev kända för kanske en fem år sedan rörande hur beroendesjukdomar för opioder skiljer ut sig genom särskilda enzym-system som ger varaktiva förändringar väldigt nära effekten av dem kan jag också tänka mig att beroendet på ett helt annat sätt imploderar ner till effekt i kärnan med inte alltid görlighet att reducera beroende via variation lika lite som att avsluta missbruket.


Det är tror jag heller inte oavsett studier som relaterade medicinering av barn och ungdomar med centralstimulerande läkemedel att anta att riktigt samma effekt rörande kemisk-variation skulle vara att förvänta hos missbrukare. Oavsett det gäller ju att de gigantiska doser missbrukare kan nå ger inflammtoriska processer i hjärnan som mer konkret skadar den säkert reducerande möjlighet till upplevd belöning allmänt såväl som närminne.


Men principiellt: Desto mer utmanande det är att få belöning kvinna resp. drog i fängelse desto mer belöning upplever du.


Kreativ inspiration från American Dad!

Konceptet en lesbisk kvinna i kroppen av en manligt heterosexuell lånande jag från .


"LGBSteve"
Hayley wants to join a roller derby team, but can only play if her "sister" Steve gets to play. Meanwhile, Stan and Francine hire a magical repairman to fix their garden.

Från: American Dad! (season 12)


Många av rollkaraktärerna inkl. Steve är ju mycket ovanliga jämfört med människor vi kan tänkas att möta i vår vardag. För Steve här att ens meditera själva-problemområdet (oavsett den enorma sociala flexibilitet han uppvisat många andra gånger) givet hans ålder och intresset hos en av kvinnorna i rollerblade-laget understryker igen hur ovanlig han är.