Qatar - Nu är tiden kommen att bli störst i världen på naturgas

2015-05-05

Med Qatar's effeklivitet för att få upp (bland de säg tio billigaste är världen: Kanske den billigaste ej helt liten), storlek på reserver, ändå vek marknadsandel (man tog det lugnare än andra i regionen och har därför något bättre diversity i business och nu direkt pågående potent möjlighet ute hos kunderna är det dags att börja bli störst i världen.


Priserna ännu låga pressande ut sämre förberedda.


Riktigt i bransch-roll och -funktion konkurrenta (om än inte helt ett till ett ännu i infrastruktur för leverans) skjuter på underhåll för åldrad infrastruktur relaterat pumpar och refinering: Gamla sovietiska - ganska gedigna för en ej överdrivet krävande funktion när det gäller pumpar - men ändå från 1970-talet. Och ju längre ifrån pumpen vi kommer desto mer kostar gammal sovietisk-teknik även när perfekt fungerande.


Ryssland är ju en av de tunga konkurrenterna naturgas. Desto längre tid de tvingas skjuta på underhållet av pumpar och refinery ju bättre för alla aktörer som önskar ta över den roll Ryssland har idag.


Man ska se det som att varje kvartal innebär växande risk för att Ryssland kommer behöva gå ner i funtion än mer varaktig även givet annars planerade uppdatering man skjutit på p.g.a. kassa-brist. Jag är inte kunnig nog här för att våga mig på att överspekulera rörande teknik-lagret i systemet men tillgång och efterfrågan och hur sådant förhåller sig till marknadsandelar vet vi med det inte lika vanligt särskilt här också:


1. Det är bra att komma till att bli en trovärdig och värde-tydlig leverantör tänkbar. Därför att fast infrastruktur effektiviserar affärer och är praktiskt barriärer för andra.


2. Förutom att Ryssland nu är känsligt för skador i sin industry gäller att de känns obehagliga för viktiga kunder. Man vill ha alternativ. Och också om tror rena geografiska frågor kan göra Qatar sämre än säg fastlandsalternativ ska andra energi-säljande värden mot EU ej underskattas.


I all realitet gäller ju dessutom att respektive viktig alternativ provider var för sig är riskabla. Fastland är förutom en ung nation nära Ryssland som just nu är i en asserting geo-presense tantrum tycks det. Så man vill nog inte även om detär mindre troligt - men viktig infrastruktur så att beakta likväl - ej utesluta "islamska terrorister" (kanske ryssar egentligen görande odd-jobs för Putin och The Kingpin Gas Boss (osäker vad vi kaller dem så vi nöjer oss med detta), risker relaterat insation, eller pro-styrd-revolution.


Medan Qatar är i region varande i ordentlig commotion.


Jag menar att Qatar ska ta chansen här och ta över Rysslands roll så långt som funktionellt. Och gärna prisa ner deras valuta-intäkter där det går över hela energi-bältet så att säga. Utländsk valuta är redan scarce i Ryssland för så väl statliga behov som vad medborgarna behöver betala ut regelbundet (bl.a. men ej uteslutande relaterat lån tagna i andra valutor).


Och jag tycker man ska tänka kreativt här och försöka se andra oljeleverantörer som har intressen jämförbara. Norge har ju ett uppenbart intresse här vara så i direkt GEO-närhet och värdefull bara man pushar en bit in - några öar - motfastlandet. Hur mycket olja finns i lager kring refinary i Norge? Är det ingenting eller har det samlats på hög naturligt över åren eller därför attpriserna är låga?Jag vet inte med det är sådant jag tycker verkar rationellt smart av Qatar att fundera över lite varstans. Därför uppgradering, modernisering o.s.v. av olje- och gasindustrin är större intäkter Qatar m.fl. ju längre de dröjer.


Så tänker jag här därför att jag bryr mig on Ryssland. Än av västerlandets elegantaste kulturer. Jag minns fortfarande när deras soldatkör var i Uppsala. Så bortkastat idag. Samma egenskap jag känner för i och runt Iran. Väldigt tråkigt som det är. Men nu när vi ser viss turbulens är det ju bättre att försöka göra en positiv förändring av det på kortare tid än att saker repeterats in i granit under 10 - 20 år.


Verkligen att jag riktigt skulle gilla om de återvände hit. Det ändå jag tyckt varit värt besväret att se på Musikenshus sedan de byggde det. Förstklassigt. Och jag kan se känner jag något av samma visuella musikaliskt bombastiska egenskap jag så uppskattade i Riktad information - Exempel: Välgjord och kul rysk musikalisk tolkning av det svenska försvaret (2015-04-29):


Och tänk om Obama aldrig fick någon konstnärlig skapelse likt den... Eller någon annan struktur i övrigt. Det säger en del om Sveriges kulturella och politiska roll runt Medelhavet. Kulturellt nära men ändå med en spännande historik man kan skapa från.


Mycket prestige. Visar för övrigt var skået ska stå. När kulturell presene revie görs så här påkostnad i ansträngning av en så välkänt kompetent och erfaren aktör som Ryssland vet man att inget är jämförbart. Minns detsvenskar när tysken, britten, amerikanen eller annat klagar över Kina, Ryssland m.m. Vi är det hastighetsbestämmande. Själva linjen som når allt. Vad som har kultur som gör talande enkelt. Och som man har respekt för i vårt kunnande. Mycket fint hur de firade vår gender-politiskt öppna såväl som accepterande för sexuella minoriteter. Och utan att generera oss med bara trivialt berömmande.


Dominant prestige, Och med ex. Obama så nära utom tjänsten tror jag att det är kört för hhonom att få något liknande. Räcker inte att lossas roa hunden med att skjuta golfbollarna i vatten-bunkern en timme förutom normal-tids-golf. Det gäller att vara ute varej dag och visa Ryssland att man förtjänar sådant här.


Störst.
O Fortune - Godess of Hunger, Battle, Change, and The Lucks, Never Full, Never Satisfied - ,
like the moon - Hear me Lunar - ,
you are changeable,
ever waxing
and waning;
hateful life
first oppresses
and then soothes
as fancy takes it;
poverty
and power
it melts them like ice.NASA's ontology med enheter är riktigt rymdfarlig

Oavsett hur man mot all förmedan definierat sina enheter lär sådant här förr eller senare gå fel när det ska räknas snabbt och någon tittar direkt på enheterna:Elektriska dipol momentet (om jag minns rätt och det gör jag antagligen inte laddningarna flödande enligt något tänk) subtrahera med längd-enheten istället för dividerande kan nog bli kanske underligt. Riktigt spännande underligt om man standardiserat särskilt i annat utan kontroller: Kanske förutsättande att vad man får är positivt om resultatet alltid skulle blivit positivt.


Och de gör detta av och till. En innovativ insikt under standardiseringen kanske så att mellanslag säkert blir rätt om det hela ska visas på webbenm tryckas eller tas med ner till rymd-verkstaden utskriven. Jag läste inte texten. Användande subtrations-tecknen här tycks emellertid vådligt särskilt som det används för negativt implicit (ex. -1) även om jag inte minsn att jag såg någon sann subtraktion.


Mer om lösningen här:


"Overview

The QUDT Ontologies, and derived XML Vocabularies, are being developed by TopQuadrant and NASA. Originally, they were developed for the NASA Exploration Initiatives Ontology Models (NExIOM) project, a Constellation Program initiative at the AMES Research Center (ARC). They now for the basis of the NASA QUDT Handbook to be published by NASA Headquarters."

Från: www.qudt.org

Och tänkbar motsvarighet publicerad här kanske är följande ev. korrekt angiven draft:


NASA-HDBK-1003 Baseline DRAFT NASA Quantities, Units, Dimensions, and Types (QUDT) Handbook

Från: ntsp-staging.msfc.nasa.gov/draft_stds/draftstds

Själv ska jag nog börja använda x för multiplikation precis som på en del miniräknare. Det tror jag är riktigt stabilt när man löser ekvationer och programmerar därför den implicita multiplikationen när ingenstår försvinner. Man har alltid ett tydligt fint x:


my $i;
my $j;

my $res = $ix$j;

# Och självklart hindrar det oss inte för variabler namn. Nedan x^2

my $res = $xx$x;

Ett visuellt värde jag tycker NASA's minustecken saknar.


Känns som sådant här är vad man ska kunna hitta lite tidigare NASA-events kring (jag tycker mig minnas det från någon gammal lärobok i kanske realtidssystem): Något hårdvara befintlig räknande med 16-bitar medan annat räknande med 32-bitar resulterande i något förlorat i rymden. Alla möjliga exempel som väntat kan hittas (väldigt komplexa lösningar medan man i sin vardag kan jämföra med hur vanlig standard-mjukvara som sålts kommersiellt många år knappast är vad någon egentligen förväntar sig inte av och till bara ska göra fel eller dö). Exemplet sökt var emellertid ESA och inte NASA:


"The greater horizontal acceleration caused a data conversion from a 64-bit floating point number to a 16-bit signed integer value to overflow and cause a hardware exception. Efficiency considerations had omitted range checks for this particular variable, though conversions of other variables in the code were protected. The exception halted the reference platforms, resulting in the destruction of the flight."

Från: Cluster (spacecraft)

Alternativt från NASA något relaterad här är ju annars SWEET som kanske inte är enorm i storlek som ontologier kommer men är mer inriktad till tillstånd och mätvärden jag tror att man försökt hålla på en överskådlig nivå men ändå oftast tillräcklig:Något enklare

Ej korrekturläst men tog med det här STAT NASA's har som jag avstår från att spekulera om vad det är. Något särskilt kanske (jag har det inte för mig och tror inte jag stoppar in det: Det känns semantiskt lite väl vågat att gå utanför SI-enheter och vedertagna vanliga mått och kvantifikationer vi använder).


Tab-separerad även om jag inte vet om webben-klarar det. Blank tabb är dock bra för sådant här oavsett om text eller matematik. I matematik normalt aldrig i mening och för text ofta ej katastrofalt påverkande något om det går fel. Komma som separator för CSV är sämre. Vanligt i vad man vill separera med risk att något av och till gör fel när det ska tolkas ut. Helt andra separatorer direkt osannolika till omöjligt eller utanför teckenrepresentationen avstår jag från i alla fall: Tab ger vanligen också väldigt hand-läsbara filer vilket jag gillar. En lagom balans här nere på jorden. Någon operator-mening för space finns inte. Tab-gick ej bra här så jag gjorde något särskilt.


Length####################Meter####################m
Mass####################M####################Kilogram####################kg
Time####################Second####################s
Electric Current####################Ampere####################A
Temperature####################Thermodynamic Temperature####################Kelvin####################K
Amount of Substance####################N####################Mole####################mol
Luminous Intensity####################Candela####################cd
Absorbed Dose####################Gray####################Gy
Absorbed Dose Rate####################Gray per second####################Gy/s
Activity####################Becquerel####################Bq
Amount of Substance Per Unit Volume####################Mole per cubic meter####################mol/m^3
Amount of Substance per Unit Mass####################Mole per kilogram####################mol/kg
Angular Acceleration####################Radian per second squared####################rad/s^2
Angular Mass####################Kilogram Meter Squared####################kgm^2
Angular Momentum####################Joule Second####################Js
Angular Velocity####################Radian per second####################rad/s
Area####################Square meter####################m^2
Area Angle####################Square meter steradian####################( m^2 )sr
Area Temperature####################Square meter kelvin####################( m^2 ) K
Area Thermal Expansion####################Square meter per kelvin####################m^2/K
Capacitance####################Farad####################F
Catalytic Activity####################Katal####################kat
Coefficient of Heat Transfer####################Watt per square meter kelvin####################W/(m^2*K)
Density####################Kilogram per cubic meter####################kg/m^3
Dose Equivalent####################Sievert####################Sv
Dynamic Viscosity####################Pascal second####################Pa s
Electric Charge####################Coulomb####################C
Electric Charge Line Density####################Coulomb per meter####################C/m
Electric Charge Volume Density####################Coulomb per cubic meter####################C/m^3
Electric Charge per Amount of Substance####################Coulomb per mole####################C/mol
Electric Current Density####################Ampere per square meter####################A/m^2
Electric Current per Angle####################Ampere per radian####################A/rad
Electric Dipole Moment####################Coulomb meter####################C m
Electric Field Strength####################Volt per Meter####################V/m
Electric Flux Density####################Coulomb per Square Meter####################C/m^2
Electrical Conductivity####################Siemens####################S
Electromotive Force####################Volt####################V
Energy Density####################Joule per cubic meter####################J/m^3
Energy and Work####################Joule####################J
Energy per Unit Area####################Joule per square meter####################J/m^2
Exposure####################Coulomb per kilogram####################C/kg
Force####################Newton####################N
Force per Electric Charge####################Newton per coulomb####################N/C
Force per Unit Length####################Newton per meter####################N/m
Frequency####################Hertz####################Hz
Inverse second time####################s^-1
Gravitational Attraction####################Cubic meter per kilogram second squared####################m^3/(kg s^2)
Heat Capacity and Entropy####################Joule per kelvin####################J/K
Heat Flow Rate####################Watt####################W
Heat Flow Rate per Unit Area####################Watt per square meter####################W/m^2
Illuminance####################Lux####################lx
Inductance####################Henry####################H
Inverse Amount of Substance####################Per mole####################mol^(-1)
Inverse Permittivity####################Meter per farad####################m/F
Kinematic Viscosity####################Square meter per second####################m^2/s
Length Mass####################Meter kilogram####################m kg
Length Temperature####################Meter kelvin####################m K
Linear Acceleration####################Meter per second squared####################m/s^2
Linear Momentum####################Kilogram Meter Per Second####################kg m/s
Linear Thermal Expansion####################Meter per kelvin####################m/K
Linear Velocity####################Meter per second####################m/s
Luminance####################Candela per square meter####################cd/m^2
Luminous Flux####################Lumen####################lm
Magnetic Dipole Moment####################Joule per Tesla####################J/T
Magnetic Field Strength####################Ampere Turn per Meter####################At/m
Ampere per meter####################A/m
Magnetic Flux####################Weber####################Wb
Magnetic Flux Density####################Tesla####################T
Magnetomotive Force####################Ampere Turn####################At
Mass Temperature####################Kilogram kelvin####################kg K
Mass per Time####################Kilogram per second####################kg/s
Mass per Unit Area####################Kilogram per square meter####################kg/m^2
Mass per Unit Length####################Kilogram per meter####################kg/m
Molar Energy####################Joule per mole####################J/mol
Molar Heat Capacity####################Joule per mole kelvin
Permeability####################Henry per meter####################H/m
Permittivity####################Farad per meter####################F/m
Plane Angle####################Radian####################rad
Power####################Watt####################W
Power per Angle####################Watt per steradian####################W/sr
Power per Area Angle####################Watt per square meter steradian####################W/(m^2 sr)
Power per Unit Area####################Watt per square meter####################W/m^2
Pressure or Stress####################Pascal####################Pa
Resistance####################Ohm####################Ohm
Solid Angle####################Steradian####################sr
Specific Energy####################Joule per kilogram####################J/kg
Specific Heat Capacity####################Joule per kilogram kelvin####################J/(kg K)
Specific Heat Pressure####################Joule per kilogram kelvin per pascal####################J/(km K Pa)
Specific Heat Volume####################Joule per kilogram kelvin per cubic meter####################J/(kg K m^3)
Temperature Amount of Substance####################Mole kelvin
Thermal Conductivity####################Watt per meter kelvin####################W/(m*K)
Thermal Diffusivity####################Square meter per second####################m^2/sec
Thermal Insulance####################Square meter Kelvin per watt####################(K^2)m/W
Thermal Resistance####################Kelvin per watt####################K/W
Thermal Resistivity####################Meter Kelvin per watt####################K m/W
Thrust to Mass Ratio####################Newton per kilogram####################N/kg
Time Squared####################Second time squared####################s^2
Torque####################Newton meter####################N m
Volume####################Cubic Meter####################m^3
Volume Thermal Expansion####################Cubic meter per kelvin####################m^3/K
Volume per Unit Time####################Cubic meter per second####################m^3/s
Volumetric heat capacity####################Joule per cubic meter kelvin####################J/(m^3 K)
Length####################Centimeter####################cm
Mass####################Gram####################gr
Time####################Second####################s
Angular Momentum####################Erg second####################erg s
Area####################Square centimeter####################cm^2
Dynamic Viscosity####################Poise####################P
Energy Density####################Erg per cubic centimeter####################erg/cm^3
Energy and Work####################Erg####################erg
Force####################Dyne####################dyn
Frequency####################Inverse second time####################s^-1
Linear Acceleration####################Centimeter per second squared####################cm/s^2
Linear Velocity####################Centimeter per second####################cm/s
Power####################Erg per second####################erg/s
Power per Unit Area####################Erg per square centimeter second####################erg/(cm^2 s)
Pressure or Stress####################Dyne per square centimeter####################dyn/cm^2
Time Area####################Square centimeter second####################( cm^2 ) s
Torque####################Dyne centimeter####################dyn cm
Volume####################Cubic Centimeter####################cm^3
Capacitance####################Abfarad####################abF
Electric Charge####################Abcoulomb####################abC
Electric Current####################Abampere####################abA
Electric Field Strength####################Abvolt per Centimeter####################abV/cm
Electric Flux Density####################Abcoulomb per square centimeter####################abC/cm^2
Electrical Conductivity####################Absiemen####################aS
Electromotive Force####################Abvolt####################abV
Inductance####################Abhenry####################abH
Magnetic Field Strength####################Abtesla####################abT
Magnetic Flux####################Abvolt Second####################abV s
Magnetic Flux Density####################Abtesla####################abT
Magnetomotive Force####################Gilbert####################Gi
Permeability####################Relative permeability####################μ r
Permittivity####################Abfarad per centimeter####################abF/cm
Resistance####################Abohm####################abOhm
Capacitance####################Statfarad####################statF
Electric Charge####################Statcoulomb####################statC
Electric Current####################Statampere####################statA
Electric Field Strength####################Statvolt per centimeter####################statV/cm
Electric Flux Density####################Statcoulomb per square centimeter####################statC/cm^2
Electromotive Force####################Statvolt####################statV
Inductance####################Stathenry####################statH
Magnetic Field Strength####################Oersted####################Oe
Magnetic Flux####################Maxwell####################Mx
Magnetic Flux Density####################Gauss####################G
Magnetomotive Force####################Oersted centimeter####################Oe cm
Permeability####################Stathenry per centimeter####################statH/cm
Permittivity####################Relative permittivity####################ε r
Resistance####################ohm

Persiska kulturen sträcker sig österut: Det gör det ännu bättre att tala tydligt med samma språk

Inget här är annat än förväntat även om jag tror att effekten är ordentligt lägre - om än verklig - än man kan tro:Iran - eller om vi så vill Persien - är en gammal kultur i magnitud som gör det mesta till föga. Det var i detta geo-område nära nog där vi har den västra-centraliteten (skärande allt höger om där dagens Iran slutar på en normal karta till ej viktat) Gilgamesh rörde sig för evigheter sedan.


Irans kulturella avtryck Iran och så mycket annat österut är tydligt men inte alltid lika trivialt som att ge sig på att räkna huvuden man antar kan räknas in i någon historiskt sen (i persisk mening) religiös födelse-tagg likt i Saudiarabien och detta Yemen jag fram till nyligen trodde var två stycken (ett syd och nord men de verkar ha försvunnit).


Och rörande mer allmän preferens hos befolkning rörande US med kamrater i Afganistan och annan närhet får man inse att bas-state rörande vad som jag riktigt med andra preferenser hos befolkningen påverkar:


"At present, both countries are cooperating and forming alliances in a number of areas of mutual interest, such as fighting the drug trade along their common border and combating Afghan supported tribal insurgency along their border.

Iran has been a respected, popular, and favoured nation among Pakistanis, with 76% of Pakistanis viewing their western neighbour positively, making Pakistan the most pro-Iran nation in the world.[5]"

Från: Iran - Pakistan_relations | Wikipedia

Rörande referens Wikipedia gör är vi tillbaka i Washington Post som i källa väldigt distansierad ej i sig bedömande. Varande en viktig fråga ska några brutala utmaningar bedömande sådant här i Pakistan inses: Hela problemområdet att sampla upp Pakistan rörande preferenser är vad vi ska förstå som komplex och svår därför att billiga och effektiva metoder ej är lika enkla som i Sverige eller USA: Tagande vad som uttrycks nätet som en när kompetent gjort prediktativ mätning framåt i tiden. Att ringa upp några tusen och fråga dem är också svårt därför att välja ut dem och förstå var de hör hemma görande ett så verkligt litet sample trovärdigt är långt ifrån enkelt. Det är inte som i Sverige att postnummer räcker långt.

Tumregel jag tycker är vettigt rörande polaritet är om det givet en tänkbar nyhetshändelse vi kan se kommer kan prediktera resultatet i förändring någon månad innan. D.v.s. får vi en händelse som denna och vi kontinuerligt beräknar predikterad effekt av US-Iran kan vi få något indikerande trovärdigt förändringen här. Sådant här enkelt görligt i västvärlden medan jag är väldigt osäker redan rörande att ta upp tillräckligt stort sample med metoder jag skulle välja (vad folk uttrycker i text). Andra med mer språk-nära kunskaper kan finna sampling i Iran såväl kulturellt nära områden lättare: Men det är fortfarande svårare områden.

Magnituder i skillnad. Se detta som illustration: Vill jag sampla amerikanerna kan jag helt helt ta allt tillgängligt via ett antal kanal rörande allt publicerat. Och vill jag dumma ner datat jag har kan jag ta representativa stickprov av allt. Men hur kan jag ta allt här? Och om jag inte tar allt vad får jag? Går det att avgöra? Är det en religiös-övermotiverad-gubbe som svarar för frun, ungdomarna, grannarna, och hans anställda lantbruksarbetare? Kan jag ens avgöra det? Kan jag sätta personen ens som boende i stad eller var helst annat? Det blir svårt direkt när man inte bara kan utgå från allt med den då rimliga approxomationen att bättre sample av allt kulturen har finns ej så man slipper att sitta och försöka uttrycka ner representativa samples för olika grupper man tror är representativa (här vet vi ju inte vad som är represenativt heller: Säger något att X% har någon social psykologiskt sample grupp property är det i bästa fall tveksamt och ofta nog bara fel).

Likväl har man rätt i här utan att motivera det vidare..


När det känns allmänt smutsigt och otrevligt som grundtillstånd mellan Iran och USA smutsar det ner allmänt här.


Persien har verkligen potential såväl väster- som österut för något bra. Men de behöver se sina egna möjligheter också. Jag tror starkt på arbetet Obama pysslar med nu kring kärnvapen och Iran om än mer för att reducera ner all negativitet som smittar ner i onödan allt möjligt.


Men jag tror verkligen inte att man i reda veckor snabbar upp något på att tala otydligt. Är dom inte intresserade på en konstruktiv nivå finns tycker jag ingen anledning att sitta samtidigt och argumentera frågan internt eller mot Israel förberedande en faktisk lösning i Iran oavsett hur predikativ trolig. Det förvirrar språket och så kommer det prövande förvirrat språk tillbaka som att kidnappa ett artyg.


Rimligen om man ska ta republikanska partiet på allvar ska det vara funktionellt att kunna hantera Iran praktiskt säkerhetspolitiskt funktionellt. Så att när man ser frågan fel och försöker blanda runt det kan ta ett steg tillbaka och låta deras process gå. Lämnande intern-politik i USA till senar.


Kanske rent av bekräfta vad det nuvarande tillståndet är genom att uttrycka sanktionerna igen. Förstärka dem motsvarande en genuin kostnad som ökar.


Görande tydligt till att det inte är bra som saker är nu.


Jag kan ha fel men vill tro att man hamnar nära nog exakt - om inte per dag det samma - görande det så utan något försenat rörande generell mer avkopplad attityd i regionen.


Men med det utökade värdet att det blir enklare i Iran. Nyligen skrev jag något otydligt rörande Påven och argumentera preventivmedel:


"Det skulle faktiskt roa mig att göra det åt vem som nu kan argumentera det inför ev. ny katolskt-policy. Den liberala egenskapen ger en extra-dimension som behöver förutom själva argumentens primära egenskaper måste verka skyddande så att dennes konservativt korrekta natur inte störs av liberala beslut eller liberal natur: Det är ju detta som tänkbart bottnar hur liberal han egentligen kommer visa sig."

Från: Kristen miljö-politik: Vad svenska fiskare kan lära påven och UN

Och kanske är det lite samma sak men egentligen inte relaterat alls vad jag menar "de liberala" eller vad coola iran specialister kallar det. Utan "Iranska revolutionsgardet" - eller grönbardisterna jag av naturliga orsakar bakåt till revolutions-året kallar dem - det handlar ju inte att se vad de uttrycker "affirming" som en förväntad "spill-over" man ska blunda över utan man behöver ju uttrycka lite tillbaka görande det lättare funktionellt att ta ett praktiskt beslut där man önskar utan att det blir kostsamt i det.


Och det är tror jag säkert mer tidseffektivt om det kan göras via som jag föreslog på den US ledda sidan lite sanktioner extra ner ointresserade. Och svarande lite uttryck via vana symboler publikt medan man kan räkna kostnaderna och få ut själva värde-kostnad i det resp. mer produktiva möjligheter oavsett domän av ekonomi, maktpolitik eller något annat saker kanske öppnar upp för.


Och spela korrekt oavgjort.


Men nu pratas det ju av och till lite förbi varandra misstänker jag. Det ska ju bli oavgjort. Samtidigt tror jag saker blandas problematiskt med annat därför att man lät fokus gå in i en massa srunt kring Yemen. Så istället för att kidnappa ett fartyg för att göra oavgjort mot säg extra sanktioner så att man igen kan mötas lika och göra en lösning både kan se man vunnit är hela den fråga lika otydlig som där den lämnas spekulerar jag utan initierad kunskap men nu uppblandad.


När seg surande i Iran görande deras intern-politik skulle kan istället surat tillbaka och kostat ner dem en försvarlig summa. Så hade man tagit skeppet, bränt lite flaggor, uttryckt någon esoteriskt udda "speciell" konspirations teori o.s.v. och varit lika. Spå hade de grön-markerade - sepciellt för allt ökenfolk som likt Iran har en del växtlighet - vunnit också säkrande upp management som inte verkar veka.


Så här är det kanske. Och jag tror egentligen inte någon magisk lösning om någon alls relaterad Iran till Syrien finns. När saker är där Syrien är är det inte trivialt att lösa något. Vi har lite för många entiteter för att stabilitet ska hittas enkelt. Syrien var en lösning för år tillbaka innan tre-kroppsproblemet trädde. Men visst. Fria val och fullständig avväpning i allt som inte är direkt on-sight taktisk som handeldvapen: Så hamnar man i värsta fall i Irak lösning jag tvivlar allt annat än lätt rörande framtiden för.


En trivial - kanske lite dum - tumregel jag ändå tror starkt på är att om vi tydligt över tiden ser en mer stabil, moraliskt ej "udda", och internationellt samarbetande aktör finns något sunt att bygga på. Vi har något ej ovettigt och det är i sig själv redan ganska stabilt och man tror sig inte hittat en magiskt lösning i allt i en gammal bok man lärde sig utantill som barn massor av år gammal. Tar in nya intryck och lär i båda riktningarna med omvärlden.


Vi har rörande länder vi sett i nyhetstitlar nyligen oftar ett antal sådana saker:


  • Kurderna. Detta tror jag är den kritiska lösningen om någon finns för stabilitet Irak - Syrien området.
  • Iran.
  • Saudiarabien.
  • Israel.
  • (
  • Jordianien men om man ska vara ärlig intullektuellt i praktisk politik mer presterande än diverse annat så jag tvivlar att de är praktiska alls kring något annat än väldigt avgränsat då och då.
  • ).

Och värdet med Iran vs Saudiarabien är att Iran har sociala funktioner etablerade för att flytta fram till mer av funktionell verklig demokrati. Medan Saudiarabien har ingenting. När exportföretag här i Sverige vill gynna sin försäljning dit och betalar upp svenskar för att ljuga om Saudiarabiens politiska projekt på nivåer trovärdiga bara för den som ej brytt sig att lära sig något alls som skett där sista åren försöker man få saker till att Saudiarabiens diktatur kämpar hårt för demokrati medan folket hållet såväl som dom andra - domstolarna som kan vara islamatiska varande den starka negativa just nu bromsar. Det är bara strunt.


Så vi nu cyniskt se på verkligheten där nere nu så brinner allt upp spridande just nu. Diktatur i Saudiarabien är stabilitet när världen springer före runt om. Men det är potentiell förändring som kommer och den förändring kan slå snabbt. Är man van vid en symbol associerad till något och till det stabilitet köper man gärna att det blir fortsatt så. Men visst perspektiv på det lär väl allt runt om Saudiarabien ge. Ska jag bara gissa grovt håller det sig nog som nu året ut även om jag tror antalet arresterade kan gå upp till några tusen eller tio tusen om man börjar gå väldigt brett efte rnågot konkret, Går det längre i år kanske viss första erfarenhet av att göra saker med vapen nu gör det lite mer funktionellt. Men en långsiktigt stabil lösning saknas. Därför är det heller inte vad sunt ska utgå eller planera för finns när vi ser regionen tio år framåt i tiden. Det är en fråga Saudiarabien behöver lösa. För bra många länder har det varit lätt: Dessa länder har ej varit utfattiga. Det har också varit svårt att göra transformationen för många fattiga länder särskilt i Afrika saknande funktionell infrastruktur förvaltningsbar eller pengar att ta av.


I Syrien behöver man söka vad som ej är kurderna där men har en temporal stabil jämförbar egenskap. Och är moraliskt sund. Den första preferensen finns ju lämnande det andra: Religiöst. Men hela det som gruppering är redan defunct. Det samma gäller regimen efter blod spillt. Zå länge han är levande i Syrien och folk lever stannar ingenting: Om inte yielding möjligen.


Ett annat sätt att tänka är att inte stirra sig blind på dom gamla gränserna. Varken i Syrien eller Irak. Utmaningen här är verkligen den iranska teokratiska funktionen. Kan den gå bak saknande över-demokratiskt valda funktioner makt blir saker enklare. Situationen korrumperar upp Irak i jämförbara grupper: Så mycket hamnar under frågan. Annars kunde styckande Irak och en försvarlig bit av Syrien till Kurderna. Ett stycke till det persiskt-kulturella men som eget land och ett stycke kvarvarande där såväl i Syrien vad jag lämnar som fråga jag ej ger svar på. Men en bit till Jordanien när naturligt med gränser tycks vettigt, ev. ett eget land också även om andra lösningar finns. Och varför inte en bit formad efter den etniska minoriteten i Syrien motsvarande gamla regimen.


Och tänk om de mentalt-lurat till asserting flock rörande något man ser gemensamt i brist på annat går att ta till förhandlingar om bara några till i toppen dör bort? Finns det demokratiskt accepterande? Finns det talkable det kreativt tänkande att hjälpa? Osäkert. Men... Det kreativa skapande språket kanske finns.


Ty jag tror man känner att man tappat en hastighet man trodde sig ha. Det vore det mest otroliga av allt och om alls så att man klarar att prata vettigt begripligt med varandra. Sådant kan vara svårt men blir ibland lättare om man flyttar sitt perspektiv dit. Ibland om talar tydligt kan man nå fram sparande onödigt shit för alla. Om så finns kreativ möjlighet förändring. Jag längre bak indirekt ett litet exempel jag här ej ids referera varande unsure från start och inget man bör ge bad-luck när fortfarande gående i rätt riktning. Vi ska har inse att tiden flyter enormt snabbare där nere: Intensiteten är hög. Förändring per tidsenhet som upplevt är enorm samtidigt som föga förändras övergripande. Lämnande det mer otroliga med reflektion att mer dött i befintlig topp antagligen är bra och om inte bra åtminstone inte dåligt när det gäller ISIS. Men här i Sverige avstår vi bäst att prata vänsterpartiets politik vs kristdemokraterna med dem: Det blir bara komplext. Det finns inget föränderligt kreativt i sådant därför språket är inte begripligt så man tolkar det in i stereotyper innan och de är föränderlingståliga tåliga jämförbart eller bättre än allt. Oavsett om du säger bra eller dåligt blir det bara argument för befintliga stereotyper. Rent av bättre att säga dåligt på deras språk så pratar man.


Och sista året har vis ett mycket "pratande" i Libyen och Syrein: Det var inget av detta. Man pratade om något annat medan dom pratade sin praktiska verklighet. Det är ingenting och blir ingenting. När problemet är deras är språket också deras, Det går inte att komma ifrån när deras upplevda tid är snabb oavsett hur stationär det strukturellt övergripande varande som bara fortsatt inbördeskrig som vi ser det.


Situationen just nu fungerar inte. Irak tycker jag heller inte att man kan säga fungerande (dom är inte engagerade i konceptet: Ingen som påverkar saker bugar till Irak - dom har sina egna symboler, historik och shit som resp. bryr sig görande det bara jobbigt att ha det kvar utan en extern-stabilitets-skapare vilket likväl jag anar att många just nu saknar och gärna skulle se varit kvar där nere).


Bilaga A: Media suger rörande karthändelser: Reuters varken visar eller har alltid själva förstått var händelser i Syrien inträffade

Varför tror bl.a. Reuters att jag vet var alla möjliga mer eller mindre inexakt angivna platser i Syrien ligger någonstans? Jag vill inte lära mig det så jag kan det. Och jag vill inte behöv slå upp det.


Addera en kartera markera platsen så jag förstår var den ligger.


För mig är det fullständigt obegripligt hur man hamnat här. Så mycket redaktionell energi ska man kunna lägga på saker och ting oavsett hur man köper in nyhetshändelserna. Det är ju tidskostnad 20 minuter.


Kartor:


NASA Earthwinds är en fin utgångspunkt för vem som helst ännu mer ambitiös än vad Reuters per default i allt rimligt vad vi ska förvänta från jämförbart är. Exempelvis för revolutionärer planerande lite i förväg skapande ett GEO-awareness-system där man kan ha händelser uppdaterade. Bra sak att börja på verkligen: Mycket öppet i möjligheter med massor klart.


Visualisera kartor m.m. exempelvis för situation awareness stödjande management av protester (2015-03-13)


Bing Maps och OpenStreetMap har personellt släktskap sedan några år om det inte ändrats. Microsoft rekryterade den som brydde sig i OpenStreetMap i mitten från tidigt till så länge jag av och till följde det. Så sist ett par år sedan jag använde det stor likhet. Också ev. att de föregriper och påverkar varandra lite omväxlande bakåt i tiden (jag minns ej idag riktigt hur det är med plattformen här men ev. först i det visuella Microsoft ännu fler år bakåt).


Bing Maps: NASA World Wind förutom OpenStreetMaps (2012-10-18)
GEOData: Media, Business intelligence, Navigering, Kunskapsorganisation och Military intelligence
Riktad information - Navigation: Förstärkt i spatiell organisation (2013-12-03)
Kartor från Google Maps i bloggar och webbsajter (2010-05-16)
Geografisk lokalisering för anpassad presentation på nättidningar (2010-03-13)


Hela området är bara svårt om man inte försöker lära sig det. Gör man det är man klar efter en timme om det gäller inte mer än att visa en representativ och korrekt karta som bild förklarande var platsen ligger.


Det är en form av engagemang och organisatorisk möjlighet att ta värdet man levererar framåt till kontinuerligt bättre jag tror är nödvändig om publikationer likt Reuters inte ska stå still över tiden i redaktionellt värde undntaget stora nu ska vi lösa allt så får det bära eller brista förändringar av allt och ingenting ibland bättre men ofta nog störande i den plötsliga förändringen och tycks det för mig ej just fokuserande så mycket på att nyheterna får kartor och jämfört konkret värde man önskat så mycket som stora jätte-bilder på första sidan med endast rubrik (därför att PDA:er är coolt nu så då ska vi korrekt uppmuntra Hans m.fl. att alltid surfa på dem så att de slipper läsa ingress när de ska välja ut nyheter) eller annan navigering.


Media kostnad som straff implementerat: Sanktioner mot Reuters nu pågående

Som straff - lite orättvist - men för att uppmuntra övriga avstår jag nu minst tre veckor att alls surfa på Reuters. Och tills löst är de nu betygssatta på 2.9 av 5.

Komplettering: Reuters känns omotiverad och trög när jag reloadar dem. Ingen ny nyhet. Så för att verkligen understryka allvaret adderar jag en extra vecka. Hela 4 veckor utan mig.

Funktionella, snabba vissa tider jag ibland surfar, men bryr sig egentligen inte att ens se till att man själva såväl som vi enkla läsare begriper var orterna ligger. När man löser det kan man sunt ta sig en titt var på man skrivit att händelser inträffat också. Jag tyckte mig kanske en eller två gånger att det var "konstigt" (fel).

Tyngden i detta kan man göra hur liten som helst. Men det är verkligen en själv man gör liten i så fall. Själva det organisatoriska problemet visar ju om detta är malignt: Den statiska döden tappande lite kontinuerligt - att man inte riktigt ids bry sig. Just rörande Eeuters tror jag dock på att man kan rehabilitera sig. Annars hade jag inte varit så krävande sträng att jag nu många veckor satt dem i sanktioner: Sedan är verklighet som den är: Det här borde tjänster som Reuters haft många år. Ingen kostnad och stort värde.

Ryssland! Du är en hora

En till metodrymd att försöka komma till rätta med dessa problem vi hade (som vi säkert alla i spill-över effekt generats och störts av: jag med men någon får ändå bjuda till här och förklara saker så vi slipper mer gapande nu) i Affekt och Blodtryck: Ganja eller Viagra är "kreativt språk".


Emotionell potential finns associerad till språkliga koncept som byggs över tiden. Direkt här föregripande uppmärksammar vi att här "allmänt lyckat" språk med andra ord kan bli självförstärkande vilket normalt ej bör bli ett problem eftersom en ren fysisk kostnads dimension finns. Dessutom är nu vårt subjekt imponent från första början.


Man kan kanske pröva med (det är nästan att förutsätta att man är lite fantasi-full så trots egentligen ganska tråkig försökte jag ordentligt här):


- Ryssland du är en höra!


- Jag spenderande min samling av tyska D-mark på att sprida kaos i Asien.


- Min samling svenska silver- och guldmynt köpte jag inte dina upphandlingar med utan vad du redan mutats till att köpa.


- Köpande leverans av defekta komponenter för inget mer än att göra vanligt bara lite lite värre.


- Det är för att du är lätt-korrupt hora.


- Putin är en hora sparande sina hor-pengar utomlands.


- Impotent prakt-hora."


En del gillar det. Det finns en del peer-reviewed publicerat som gör att det inte känns orimligt att det här kanske kan fungera just för Ryssland.


Köpt rysk-potens är rysk avkoppling: När Hans kallar oss hora slappnar vi av

Allt det agiterade där det plötsligt visat sig viktigt att uttrycka som flock-epitet mot vem som helst som tillochmed ogärna lyssnar på det visar på en naturlig konsekvent av att man inte kommit tillbaka till själva raket-uppskjutningen: Ryska potensen finns att finna i rymden.


Så här mindre än att stimulera det till vardags såväl opassande som nu allmän problematiska för hela Europa förvirrat agiterade tillståndet lämnar över frågan till någon annan. Den skadade Ryska självbilden är ej vad Ryssland behöver lita på. Istället kommer Hans och kallar oss hora och vi kan därefter slappna av och tänka till lite rationellt efter att hanterat ev. mer direkta motivationer däri-emellan.


[ Ryssland går iväg och gör något... ]


Och tänkande rationellt i som mätbara kostnader och mätbara värden tillbaka. Kan det vara så att en massa nu upplevt - relativt då-tiden normaliserad mening - värden ej finns nu medan annan industri man nu ändå ska vara duktig i bara falerar? Förutom ännu vapenindustrin men det kommer inte vara fortsatt faktiskt p.g.a. av alla problem man orsakar andra. Allt gapande skapar motivation för andra att gapa tillbaka.


Sådana problem - den skadade / om vi så vill kastrerade mansbilden - kan hanteras via lite olika metoder. Den akut vid korttidsrymd mest potenta krävande mer i träning eller supportsystem är prestigelöshet ställande dig utanför spelet så att du kan välja väg själv.


Besläktad men annorlunda är just California hippie och det kan faktiskt verkar det vara en lättare väg med en försvarlig dos ganja dagligen. Det ger en avkopplad mindre allmänt prestigefull inställning till livet: Både för learning och värde-association upp (d.v.s. vad vi kan förenkla till dopamin) som association ner riktande konvergensen för det (d.v.s. förenklat till GABA) ökar på sig. Det avkopplade nu blir inlärt meningsfullt med diverse strö association hit och dit som kan ge en del kul idéer (som den här amerikanen som publicerade en bok med cirklar gjorda i olika varianter av cirklar på samma pappa - ursäkta ej bok tror jag utan ett verktyg för att göra dem som blev en populär barnleksak). Och vi lägger ingen en värdering i ganja här: Fungerar det för Ryssland / Putin i sängen är det bra. Jag tror det som drog varken är mer eller mindre problematiskt än alkohol (gör du båda har du emellertid troligt en ganska väsentligt större risk än värdera när det gäller missbruksbeteenden) förutom en del lokaliserade fysiska skade-preferenser för respektive (luftvägar, lever och njurar lite olika fördelat).


Och default lösningen tänkande funktionellt effektivt är självklart Viagra. Se till att uttrycka meningsfullt i konkreta långsiktigt stabila ekonomiska värden återetablera den manliga potensen levererande vad som nu istället frustrerar såväl Ryssland som alla vi genererande i omvärlden nu slutligen tvingande fram det här.


Och jag kan inte annat än tänka mig att raketerna måste vara bra här. Förutom det ekonomiskt spontant - jag verkligen tror är sunt varande vad man borde kunna göra ett fint case av (har man ex. varit och berättat om det för den finska och svenska regeringen istället för att underligt icke-kommunikativt nästan autistiskt försökt prata med ubåtar - jag säger inte att det är fel men min känsla är att det förstås fel):


"About 18 years ago, McFarland said, DoD selected the Atlas V with the Russian RD-180 engine as a cost-effective way to meet the national space transportation policy of assured access to space. In 1995, there were sound policy and cost-saving reasons for that decision, she added, but today the department is committed to efficiently and affordably eliminating its use of Russian propulsion systems.

In compliance with the fiscal year 2015 National Defense Authorization Act, which restricts the use of Russian RD-180 engines for ULA’s Atlas V rocket, McFarland said, “We have reevaluated our use of the Russian manufactured RD-180 rocket engine.”

McFarland said that as an initial step, the department reprogrammed $40 million to start engine risk-reduction activities, and that these funds, along with $220 million added by Congress in fiscal 2015 legislation, will finance critical work on rocket propulsion systems."

Från: DoD Works to Build Competition Into Space Launches (2014-04-12) | science.dodlive.mil

Rent medicinskt så att säga. Ej påstående att någon upphetsad av det utanför det privata var det privat jag tänka om faktiskt funktionellt att något annat rymd:ish kan kalla Ryssland hora några gånger per år så att de kan koppla av några månader till.


Men mindre elakt eller komiskt finns det nog potens i industrin om man hittar tillbaka till den materiella noggrannhet som höll saker något så när funktionella trots brist på marknadsekonomins självorganisering rörande tillgång och efterfrågan under Sovjetunionen. Separerande ut hora till det sexuella så att säga och få ut mutaffärerna från det hela. Korruption kostar i kvalitet och det är väldigt annorlunda mot att överanstränga sig för att komma till rätta med systematiska problem i det ekonomiska systemet: Oavsett hur mycket gapande och generande impotens-kompensativt beteende vi alla ska behöva lida av när den naturligt friska avlande naturen bryts i news-headlines gör det inte verklighet annorlunda lika lite som det förändrar balansräkningen vid april- och mars-slut. Ty nu börjar det kosta: Inget nytt i tid. Krig är dyrt.


Och var glad att någon i alla fall klarar se dom här frågorna från ett mer kliniskt medicinskt perspektiv utan att bli så generad att man inte klarar att förklara det för er. Så att ni slutligen kan förstå hur kropp och kognition och emotion fungerar tillsammans.

Affekt och Blodtryck: Ganja eller Viagra

Man kan göra en liknelse rörande problemet jag pekade på i Ryska potensen finns att finna i rymden.


Mentalt agiterad - upprörd, arg, kanske uppvisande dominant beteende som är föga reflektivt men väldigt här och nu möjligt fysiskt - stiger blodtrycket.


Men är det allt blodtryck som stiger?


Nej det är mer det övergripande blodtrycket övergruppen buret av adrenalin och nor-adrenalin.


Men för det mer raket-korrigerande krävs att det skapas ämnes-riktat-blodtryck. En förändring över blodtryck skapande ett värde genom att expanderande - introducerade blod och värde - vilket rent av systematiskt kan sänka blodtrycket. Men lokalt stiger blodtrycket pressande in lagringsmediets "säckar" med blod.


Att vara mer arg och frustrerad allmänt för att raketerna går sönder fungerar inte bra. Det ger inget mätbart själv här och det stör och irriterar all andra.


Istället behöver man återvända till grundproblemet och se till att lösa det lokaliserade blodtrycksproblemet i svällkropparna. Är det kanske än djupare från vardagspolitikens händelser person-bundet är den vanligare lösningen just en - och här gick det fel: Jag tog för givet att vi för Viagra hade en adrenal-funktion men den verkar genom att öppna jonkanalen för kalcium vilket förutom att reflektera att kalcium såväl som kalium - via jonkanalerna förutom rent allmänt osmotiska egenskaper - snarare än kalium reducerar blodtryck - är lätt mer komplext att uttrycka det här via. Kalcium-kanalen ligger ju dock som central i ATP och hela energi-cykeln kring adenosin - i någon men själva skärningen mellan före DNA och RNA och energiomsättningen innan (eller som en del tror att precis efterföljande trots i ren komplexitet från information krävande så mycket mer): Själva centrum. inlärning såväl som avlärning. Jag får erkänna mig lite chockat förvånad över att den kom inte här faktiskt. Mer i mitt av livets natur än ATP kommer vi i inte.


Du stör

Ett sunt råd för Putin när han känner sig allmänt motiverad att göra en massa bombastiskt är dock att slappna av:


1. Besök USA några månader att softa ner med deras nya spännande ganja-industri och medutera space och världsaltet i lugn och ro istället för att mer oreflekterat kriga runt en massa. Go California Hippie.


2. Eller beställ en årsförbrukning av Viagra. Go Non-Impotent.


Och sluta besvära allvarliga lösande verkliga och allvarliga rationella problem där en massa agiterad asserting around fyllande upp headlines med en massa strunt rinnande in i riktiga frågor som vid dagens slut och därefter de kommande åtminstone 10 - 15 åren inte lär sluta med en djävla massa annan kostnad än vad alla redan pyntat ut för det hela.


Viagra eller Ganja. Vilket som verkligen.


I roll av utomstående distansierad men ändå från problemets spridande egenskap lätt ej överdrivet engagerad vill jag sist säga att om Putin eller vem helst / vilka som impotenta bland beslutsfattande skapande alla problem behöver prata med någon eller bara hjälp att boka möte med sjukvård faktiskt friskt finansierad hjälper jag gärna till.


Jag kan nog lika bra som någon psykolog med relevant kliniskt erfarenhet förklara för någon att de är impotenta och behöver ett läkemedel jag inte kan förskriva.

Ryska potensen finns att finna i rymden

Lite beklagligt naturligtvis varande en mer konstruktiv (än den här etniska exportindustrin man håller på med i Ukraina) industri man uppenbart tycks för mig (utan att suttit och jämfört priser: mer magnitud-måttande) är priseffektiv:Jag noterade det samma dag eller dagen efter att jag skrev det här utan att då vetande om det:Jag tänkte där mer på den här andra raketen som exploderade för ett par år sedan. Någon gång 2013 tror jag mig minnas. Jag tror jag skrev något om det så skär man bort slutet på url:länkade från 2013 ovan till 2013 tror jag man hittar det några månader senare.


Viktigt att Ryssland får en sund pedagogisk hobby: Att pyssla med tråkiga nätter

Rymdfysik kanske verkar tråkigt och slitsamt men studerar man det noggrant finns mycket djup-skönhet i fysikens materia m.m. men kan höra från fysiker som träder fram. Dessutom är det nu en verksamhet som faktiskt kan generera reda pengar för Ryssland över en lång verklighet fram i tid eftersom det är en ny industri som går in i kommersiell verklighet där funktionell kostnadseffektiv leverans här och nu och kommande åren säkert bestämmer bra mycket om vad som märks därefter.


Vill man verka häftig för mig och andra i EU är det mycket mer levererande att få att fungera än fjanta runt i Ukraina ödslande all utländsk-valuta man tar in per månad och så lite till (och oavsett hur det slutar kommer det bara kosta och kosta åren som kommer).


Det hade varit så terapeftiskt pedagogiskt bättre om Ryssland nu lyckats med den här raketen och intresserat sig för det några år istället för mer kostsamma "särskilda" intressen de lurat in sig i runt Ukraina, bombflyg m.m. Ska det bli en rysk-fix-idé för några år man i fysisk såväl som informativ entropy sprider irriterar och stör allt runt om sig är det ju bättre med något både de och andra faktiskt kan få ut ett mätbart verkligt värde av istället för att slösa bort vad lilla de nu tar in på att sälja naturtillgångar.


Dessutom eftersom sådant här om aggiterad som Ryssland tycks för mig varit mer än ett år gapande om allt ens ytligt associerat nationalism, assert of ourself as something we like to be or should be, uttrycksfulla så fort man känner att något är okänsliga för deras värde-preferenser, kan något sådant här som raket-defekten kanske feltolkas emotionellt istället för något lärorikt spännande letande rätt på felen: Det kan bli kastrerande störande den ryska motivationen framöver i hela domänen.


Att raketen när den stiger upp - erigere likt en penis stärkande upp själv-förtroendet - men sedan falerar ner kan addera till problemet.


Något icke-existerande externt har gjort en dominant nertryckande gest: Men det är dom själva och osäkerheten rör just domänen där de behöver besegra sig själva erigerande tillbaka ut i rymden för att leverera pay-load. Det kan tolkas som något helt annat och motiverande till irrationella överslagshandlingar i andra domäner där man försöker visa sig potent och stark.


Istället för att Putin sätter sig med fysikerna och gör en massa konstruktiv matematik, kanske mäter någon materialfysisk-egenskap i en legering o.s.v. Och där sunt och riktigt återvinner sin manlighet istället för att ständigt försöka hitta den i allt mer bombastiskt uttrycksfulla men tillkorta-kommande försök: Från hästridning och terrängmotorcykel till Krim.


Det fascinerande här är att det hela kostade ett par hundra miljoner British pound. Kan man få ordning på det kvalitativa - varför inte prioritera mer kostnads-slukande områden som bombflyg m.m. och investera här - bör det ju tänker jag vara en ganska långsiktig industri. Lade inte NASA delvis ner något liknande de höll på med något form av "rymd-flygplan" man sköt upp med raketer som kunde ha folk och sedan klarade att landa man gjorde en massa kostsamma instanser av genom åren.


Här i Sverige tycker jag mig minnas att vi hållit på att skjutit på raketer med satelliter. Och man får nu se den exploderande raketen 2013 eller det här men det tar nyhets-title-effekt kortsiktigt allt vad som skjutits upp härifrån över alla år för Ryssland förra månaden. Negativt förvisso men ändå där och kostnadseffektivt: Att det ibland när inte cosmonauter (låter bättre för mig än astronaut) är ombord exploderar när kostnadseffektivt räknar man kanske med när man väljer prismodellen (här fanns möjligt ingen direkt kommersiell finansiär så i vilket fall det mycket möjligt kanske är ganska sunt att flytta om kostnaderna för det mot närmare sådant: Jag är inte säker på någon historik egentligen finns för att sådant leder till självgående kommersiella företag i sig själv - Om pengarna är scarce annars kan man ju ta det långsiktiga värdet i kompetens och skapande teknik-närvaro framåt).

Kommer det några Helikopter-pengar?

Det vore ju spännande om någon försökte göra ett stycke Helikopter-pengar från det här också:
Helikopter-pengar: Money and the economy: a monetarist view, William Poole. z3lkAAAAIAAJ [Red. Gammel-boks-klassificering tycks det. Sent. /HH), 1978, William Poole (författare och statlig ekonomi-.arbetare vid Federal Reserve Bank of St. Louis),

Perfekta in-local-context (där arbetande helikopter alltså bara är att släppa ner lite pengar här och där - där folk tycks vilja konsumera med dom - kanske rent dubbla på som Poole drar till med i citatet: Man släpper ner nytryckta pengar så att det blir dubbelt så mycket pengar).

Staten lånande lite från Riksbanken för en retroaktiv oavsett om funktion av inkomst eller annat, eller uniform, retro-aktiv skatteåterbäring på säg 2000 till inte mer än 2500 kr per vuxen-innevånare som betalat in en viss minimal summa alternativt ej betalat in något alls (där vi i det senare mer funktionellt gör det via något annat än skatteåterbäring).


Så får vi se om Helikopter-pengar är ungefär det samma som man (eller jag kanske) skulle gissa som tvångssparande men omvänt. Det är väl bara för någon här att pröva så fås lite historik i åtminstone en närmare en tänkbar funktionell-extrempunkt utefter en gruppering-av-effekter det här kan ha. Hur det nu än går det torde det inte vara hela värden om något så när vettigt begränsat prövande först för historik för metoden men ändå på en mätbar nivå innan man drar till med ännu större storleks-magnituder därför att inget hänt. Kanske något liknande de här europeiska organisationerna gjorde innan man prövade de här koncepten så att man inte letar sig trött efter metod-historiken på det här.


Annars själva konceptet allmänt kan jag verkligen inte bedöma värdet av. Jag tolkade längre tillbaka några år nu att en kassa-brist allmänt är problem-domän i EU men det var ganska länge sedan nu. Det om så är inte självklart alls löst genom att sänka räntan och kan nog mindre beroende det från allt möjligt också vara problematiskt (som ev. gynnande: behöver ej vara särskilt relaterat alls). Tror man att kassa-bristen ligger i eller kan lösas via de här kanalerna antar jag att det löser det. Där vi kanske kan tänka oss att bristen relativt tiden då var tydligast i två typ-grupper: Vissa vanliga individer havande en akut brist eller väldigt önskande köpa något de skjuter på resp. vissa särskilda (i en undergrupp ofta uttryckt som viktig över tiden mer innovativa företag tagande in kapital för att komma till vinst - samt mer problematiskt allt möjligt med stora ganska statiska kostnader som lite oväntat går ned snabbt som svenskt atypiskt för mängden samlat tror jag tydligt exempel Ericsson för nu ett antal år sedan några år efter 2000 år behövande pengar ganska snabbt för att forma om sig).


Dit ska pengarna. Och helst ska det inte försvinna bort på något sunkigt gammalt företag med föråldrade koncept ändå döda. Sedan är frågan om Nordea och SE-banken är rätt att bedöma det här. Men där finns ju viss historik exempelvis om vi tittar vad Telia's tidiga konkurrenters pengar kom ifrån och hur många steg de är från nationellt ledande affärsbank. Samt hur många steg från det samma Ericsson's finansiering var (tagande konglomerat i Asien om ej japanskt som tre steg).


Eller om du ska göra ett medelstort inköp: En dyr pryl. Säg att den kostar 30 000 kr. Hur många steg och hur många månader är stor-bankerna från att flöda ner pengar till vad som kan tänkas låna ner det. Eller om du inte check-credit it på befintlig kredit hur effektivt snabbt är det egentligen att låna upp bankerna med billiga pengar? Särskilt som man samtidigt riktigt dragit ner räntan till nivåer där de har svårt att ta ut sina vanliga över-förfettade vinstmarginaler på lånen?