Mer av Oracle's teknik-komik hade gjort att jag hellre oftare skrivit om Cisco

2015-09-30

Förvisso har en del anmärkningsvärda defekter (i mening väldigt onödigt att information om problem inte är vad kunder gjorts medvetna om för evigheter sedan särskilt som de tycks tämligen enkla att identifiera d.v.s. troligt kan ha missbrukats ganska länge för en del) möjligen i sig vad som motiverar en liten komplettering till:Men hur mycket bättre hade en sådan komplettering varit om den för Cisco hade inkluderat följande nyhet jag fel-mindes som Cisco:Den typen av information som tar något att passera i min och säkert mångas bild Oracle nedanför vad man sorterar som helt seriöst i säkerhet. Spekulativt (och jag har aldrig försökt skatta detta för något någonsin) kan sådana problem i ett specialistområde som säkerhet kanske indikera jämförbara problematik i andra när som här inte otroligt indikerande problem i kultur hos medarbetarna.


Om Oracle nu inte skämtade med sina kunder så att dom ska bli glada och inte ska kännas överdrivet tråkiga när deras säljare ringer. Jag kan tänka mig att det är ett skämt. Det känns som ett skämt.


Det här var också ganska komiskt:Mer allmänt i mening än juridiskt tydliggjort i Wiktionary:


"A fraud or swindle; an illegal scheme for profit.
They had quite a racket devised to relieve customers of their money."


Från: Racket | Wiktionary


Jag kan verkligen inte bedöma något alls relaterat Oracle rörande strategi intäkter men rent allmänt rörande större IT-företag har jag ibland genom åren fått en känsla av att de försökt svindla sina kunder. Eller åtminstone kortsiktigt utnyttjat deras okunskap för ökad försäljning ex. genom att sälja dem en lösning byggd från sämre kunskap till p.s.s. sämre prestation per krona kostnad.


Jämfört med dom större IT-företagens clown känns Cisco tråkig. Men vi har i alla fall en del blandade utmaningar bland Cisco-produkterna från sista månaderna (alla väldigt tråkiga utan något av Oracles stand-up-comedy):IP-spoofing gör särskilt konto med lösenord funktionellt (eller något liknande till att bedömt betrodd: kanske inte ens det) och därefter kan själva OS-förändras genom att ladda upp någon form av fil (eller något liknande får jag för mig att jag läste för ett antal månader sedan).


Jag vet inte om det körs routrar med Linux i och runt det kinesiska internet i censur-skärningen? Jag hade löst för mig att läst något pekande ditåt nyligen men hittade just ingenting när jag sökte runt på internet nu. Hela området att identifiera plattformar implicit är ju minst sagt utmanande även när omedelbara enkla svar mycket bredare ges och i komplexitet långt utanför vad jag själv någonsin har upplevt mig kunnat något alls om förutom färdigt stöd i diverse applikationer för grov kontroll av host eller nät. Syn-ack och allt annat.


Hur som helst tycks en lätt komisk nersida av censuren finnas i begränsning på förutsättningarna för analys av publikt tillgängligt data på nätet:


" have a problem when reading the book Mining the Social Web because I live in China and we can't access Twitter due to government internet filtering.

I got stuck when testing this example in chapter 1-3:

[...]

It stops here.

I tried a Twitter API proxy, but still couldn't get the data using the Twitter Api."

Från: Use Twitter API in China | Stachoverflow.com

Kvinnofängelset II: Belöning med arbete och variation nära noll

Komiska Kvinnofängelse är mer utopi att eftersträva än straff var givetvis också illustration av en dimension relaterad till vad diskuterat i Inverkan ansträngning på upplevt värde resp. Effekt av upplevd reduktion egen-värde på motivation politisk förändring (revolution).


Begränsningen av lösning "kvinnofängelset" är att belöning utan ansträngning ofta ej fungerar annat än en kortare tid. Någon egentlig orsak till att generellt tro att det just är begränsningen av ansträngning i sig som ger begränsningen finns inte så vitt jag vet:


  • Belöning utan ansträngning kan när en "färsk" lösning ej innan särskilt repeterat ge även enormt överdrivna inlärnings-signaler (d.v.s. inklusive upplevd belöning).

Men tenderar normaliserat själva påslaget av belöning att snabbare per sådan belöning gå till inlärt känt tillstånd med föga påslag allt eftersom det initiala påslaget växer när fortfarande färskt (vi har en exponentiell-kurva). När samma inlärda "fenomen" (fenomen därför att det nu såväl kan inkludera något vi gör som representerande själva kärnan i den sociala utmaningen narkotikamissbruk innebär ett rent kemiskt försök att lura kärnan) upprepas "lär vi oss det" och belöningen reduceras.


Snarare än själva avsaknaden i ansträngning som begränsning av "kvinnofängelset" och allt jämförbart är det antaget avsaknad av variation i metoderna för att uppnå händelse som antaget ska ge reward-påslag. D.v.s. under förutsättning att metoden - inte just utmanar oss oavsett hur principiellt tilltalande det känns att skriva - varierar sig tillräckligt mot vad innan redan uttryckt till inlärning kommer inlärningssignal ges som uttryckt för skillnaden mot befintliga metoder.


Och precis som narkotikamissbruk kortsiktigt tills inlärt (varefter det hela förfaller till att driva sökande efter det redan inlärda som en falsk prediktion speglande en gång inlärd reward men med väsentligt reducerad belöning) kan ta över systemet inducerande inlärning av rent kemisk-representation med föga handlande gäller även relativt begränsande förändringar i nära besläktade droger (mycket tänkbart undantaget opioder och opiater) kan motsvara förändrad metod-inlärning.


Skulle variationen av metoden i "kvinnofängelset" för att uppnå belöning kvinna resp. drog vara tillräckligt varierat (ett tänkt equilibrium som säkrast för realism också inkluderar perioder av ingen belöning alls för att reducera prediktionsnivå reward relativt utdelad reward för ändå ganska besläktade domäner i sista händelser innan reward) räcker det tänkbart för att ej reducera belöningspåslaget.


Att jag tidigare tog bort opioder och opiater från resonemanget är därför jag tillskillnad från för centralstimulerande droger ej minns att jag sett någon studie som skulle indikera att detta är fallet här. Vidare rörande en del jag läste när resultaten blev kända för kanske en fem år sedan rörande hur beroendesjukdomar för opioder skiljer ut sig genom särskilda enzym-system som ger varaktiva förändringar väldigt nära effekten av dem kan jag också tänka mig att beroendet på ett helt annat sätt imploderar ner till effekt i kärnan med inte alltid görlighet att reducera beroende via variation lika lite som att avsluta missbruket.


Det är tror jag heller inte oavsett studier som relaterade medicinering av barn och ungdomar med centralstimulerande läkemedel att anta att riktigt samma effekt rörande kemisk-variation skulle vara att förvänta hos missbrukare. Oavsett det gäller ju att de gigantiska doser missbrukare kan nå ger inflammtoriska processer i hjärnan som mer konkret skadar den säkert reducerande möjlighet till upplevd belöning allmänt såväl som närminne.


Men principiellt: Desto mer utmanande det är att få belöning kvinna resp. drog i fängelse desto mer belöning upplever du.


Kreativ inspiration från American Dad!

Konceptet en lesbisk kvinna i kroppen av en manligt heterosexuell lånande jag från .


"LGBSteve"
Hayley wants to join a roller derby team, but can only play if her "sister" Steve gets to play. Meanwhile, Stan and Francine hire a magical repairman to fix their garden.

Från: American Dad! (season 12)


Många av rollkaraktärerna inkl. Steve är ju mycket ovanliga jämfört med människor vi kan tänkas att möta i vår vardag. För Steve här att ens meditera själva-problemområdet (oavsett den enorma sociala flexibilitet han uppvisat många andra gånger) givet hans ålder och intresset hos en av kvinnorna i rollerblade-laget understryker igen hur ovanlig han är.

Kunduz: Vad Syrien och Irak vant oss vid

Kunduz hamnat utanför afganska regeringens kontroll undgick jag att upptäcka från nyheter läsande allmänt via Google News och Yahoo News resp. första sidan bl.a. på Wall Street Journal och Reuters. Antagligen missade jag relaterat nyhet på en eller flera likväl verkar det kanske inte vara det överdrivet bevakade ändå?


Det känns ju inte som en direkt trivial nyhet. Kunduz om jag minns rätt är en i Afganistan ganska stor stad. Vilket visar det sig stämmer enligt Wikipedia:


"Sitting in the Kunduz District, the population of the city was recorded as 304,600 in 2012–13.[2] It is about the 5th largest city of Afghanistan."

Från: Kunduz | Wikipedia


Inte helt olik Uppsala för Sverige i befolkning resp. ranking enligt befolkning. Ganska indikativt antar jag vad som krävs att återta den när det kommer till väpnat stöd som ej är renodlat afganskt.


Jag tänker att det är alla städer i Syrien och Irak som fallit till ISIS som skapad en viss tolerans för nyhetstypen och kanske gör att händelsen som sådan underskattas i betydelse av vad den kan indikera. För mig känns det rent av lite överraskande att man orkat ta en så här stor stad och hålla tycks det ett tag nu och ger kanske orsak att omvärdera allmän trovärdighet till diverse bedömningar rörande riskerna att ta bort utländskt militrätstöd från Afganistan.


Sedan ska "Kunduz-processen" som sådan ska självklart i sig inte tas som självklart visa på värsta tänkbara framtids-scenario för Afganistan innan den ens "klar". Tänkbart visar det sig i hanterandet av "ockupationen" att Afganistan har goda förutsättningar att hantera sin egen säkerhet som nation. Även om det överraskade åtminstone mig (en ytligt "inte ens alltid" intresserad) att Talibanerna ens klarade att ta staden (något som om jag som ytligt intresserad ids kanske föranleder mig till att söka bland äldre nyheter för att se om liknande "stora Afganska" händelser inträffat man helt missat).


Nedan rapportering jag mer eller mindre av en slump noterade:Foreign Policy's artiklar föredrar jag att läsa när de diskuterar händelser åtminstone lätt distansierade i tid medan jag hellre brukar läsa andra aktörer rörande händelser färska i tid. Därav har jag egentligen inte läst vad de rapporterat lika litet som troligen de mer allmäna slutsatserna man försökt dra (ej otroligt lite tidigt).

Det tycks möjligt att underskatta Ryssland

När det kommer till förmåga att irritera i nyhetsflödet. Efter några realiseringar jag närmare upplevde roande och från ett perspektiv av retro-kultur intressant och innan mer approximativt generellt avfärdande av Rysslands betydelse internationellt:Kan jag inte säga annat än hela deras venture i Syrien känns irriterande i en mer verklig dimension. Det är väl att betvivla - nära nog - att något av Syrien kommer finnas kvar i fråga om byggnader och infrastruktur den dag kriget kanske stabiliserar sig till något mer varaktigt en konstruktiv realitetet för befolkningen kan byggas ifrån.


Vad själva affären i reda pengar - om en sådan finns ej mer spekulerad via sådant "brand building" Ryssland som "Sovjetunionen 2.0" i internationell makt - är för Ryssland är inte enkel för att inse. Jag kan inte utesluta att något faktiskt delvis betalar Ryssland för det hela men har ingen vetskap som gör det görligt för mig att skatta vad själva operationen kostar Ryssland.


Ett välkänt värde när det kommer till rysk såväl traditionellt svensk försvarsfilosofi i vapensystem är emellertid effektivitivtet i vad det kostar att ha saker i gång. Från diverse nyheter man läst sista åren om kostnader för en del amerikanska flygvapen-lösningar är det nog om man väljer dem som utgångspunkt kanske troligt att man överskattar ryska kostnader ganska ordentligt (men jag vet som sagt inte och bygger ej från några konkreta uppgifter kostnader: Utan "filosofisk-känsla").


Hur som helst från ett sociopatiskt grovt ego-centretriskt perspektiv på världens nyheter är det passande att ändå ge Ryssland erkännande av att äntligen lyckats irritera mig och säkert många andra. Det är spekulerar jag en god indikation av större ekonomisk tillväxt i Ryssland, ökad politiskt inflytande i större internationella frågor, större möjligheter för ryska medborgare att ta del av övriga världen via studentutbyten, fler kunder av deras vapensystem (ex. helikoptrar?) m.m. Mycket imponerande: Snart nog har nog Ryssland imponerat hela Europa utanför NATO att gå med. Särskilt om de tipsar om det via varningar för det (vilket utan tvivel inte kan vara vad dom gör annat än för att uppmuntra till det).


En särskild drivkraft?

När jag uttryckte mig nedsättande om Ryssland bör det ej tas som troligt något unikt för mig. Tvärtom bör det avspeglat ett allmänt intryck. I vad som sägs där uttrycks också vad vi kan jämföra med negativa stereotyper relaterade den ryska förmåga att göra saker man behöver ta hänsyn till konkret resp. som potentiella möjligheter.


Liksom för negativa stereotyper kan vi se Ryssland som för dessa ha två alternativ: Antingen acceptera de negativa stereotyperna eller låta dem påverka dem i accepterande av nedsättande pay-load.


Ekonomiska möjligheter kan argumenteras ha realiserat mer av icke-accepterande och istället uttrycka en alternativ stereotyp om sig själv: Stereotypen skapad från föreställningen om vad det gamla Sovjetunionens roll internationellt som maktmäklare var.


Jag tror att detta delvis stämmer men det är samtidigt en beskrivning av verkligheten som delvis är format av bias från hur vi Europa är benägna att se på världen. Konflikten i Ukraina är på alla sätt mer verklig för Europa än andra konflikter i det forna Sovjetunionen inkluderande Ryssland varit för oss. Att Ryssland när så praktiskt görligt sökt "inkludera in" ryska minoriteter är en sedan länge befintlig och av dem mycket uttryckt målsättning.


Rörande effekt av hur vi värderar stereotyper relaterat Ryssland bör - utanför Ryssland som sådant i politik - ligga en radikal förändring om hur ryska vapensystem uppfattas. Med god hjälp av hur de värderats bl.a. av amerikanska militärer med strategiskt ansvar (där i dom fall jag läst själv i nyheter rörande surface-to-air-missiles och ev. fler ex. på system avsedda att skydda mot flygangrepp) upplevs de utan hänsyn vilka vapen som avses mer exakt som mer potenta än förr.


Att i någon seriös mening egentligen värdera effekten av detta i spekulerade positiva värden när det kommer till ekonomi kontra indikerade nackdelar tidigare i inlägget ser jag som långt ifrån trivialt. Det kommer kanske delvis ner till hur reducerande föreställningen "om sig själva" egentligen sammanbrottet av Sovjetunionen var åren därefter med ekonomiska problematiska såväl som många andra utmaningar.


Inte heller vågar jag mig i någon seriös mening på att värdera vilken reduktion reduktion av för världen problematiska ryska projekt det kan ha att "över-tydligt" låta sig imponeras av vad de redan gjort för att ge en "korrigering" av den ryska självbilden till för världen mindre kostnad.

Trump II

Donald Trump’s ‘humane’ 1950s model for deportation, ‘Operation Wetback’, was anything but (2015-09-30) | Washington Post kompletterar det kanske (av diskuterat övergripande i inlägget) tydligare argumentet i tänkbar effekt väljare diskuterat i Trump:


"Jag kan tänka mig att Trump kan vinna valet (såväl som flera andra) även om det verkligen är oerhört tidigt att spekulera om i någon seriös mening. Egentligen det ända jag direkt finner lite särskilt i mening oroande kring något han säger är det här om att dag ett hantera diverse riskgrupper (i dennes definition av dessa d.v.s. jag kan inte bedöma ev. risker för dem) vilka är ganska betydande i storlek. Jag tror det måste innebära kortsiktigt (i mening av säg ett år) fordrande användning av någon form av ganska stor uniformerad "polisstyrka" medan just polisfunktionerna knappast har resurser för det samma. Något pseudo-militärt via uniformerad personal normalt idag ej använt för sådant tror jag är väldigt problematiskt att involvera. Det är kanske också vad när konkretiserat är vad han kan förlora en myckenhet av väljare på."


Jag skulle nog kunna ge en tre till fem fler spekulativt ganska potenta argument mot Trump och mer eventuellt ett par positiva han inte redan indikerat att han kommer arbeta med eller redan utnyttjat. Problematiken i perspektiv från "anti-Trump" är emellertid att kandidaterna allmänt utanför honom inte är särskilt inriktade att argumentera mot jämförbart presidentvalet vilket delvis begränsar effekten de kan ha på Trump (som skattat opionsundersökning):


  • De riktar sig ofta tycks det mot resp. större väldefinierad och förstådd grupp av republikanska väljare.
  • Medan Trump ofta argumenterat super sådana grupper och snarare betraktat många fler grupper av väljare presidentvalet inte sällan (förutom några tänkbart ganska stora) var för sig relativt ganska små men många i antal.

Med antaget begränsat utrymme att föra fram sina argument blir i många fall arbetet att faktiskt "balansera" / "bemöta" / "argumentera mot argument Trump fört fram" tänkbart kostsamt. Och kandidaterna försöker istället att hitta billiga anti-Trump-argument oberoende hans resp. grupp eller från vad man upplever och tror är några enstaka gemensamma nämnare hans budskap som man tänker sig förklara huvuddelen av hans indikerade (men kanske eventuella) popularitet.


Oavsett tror jag säkert många fördelar att rikta in sig mot väldefinierade grupper som många potentiella republikanska presidentkandidater gjort finns en tänkbar (jag spekulerar här mer än jag gjort i övrigt) att man verkar mindre president-värdig än man skulle gjort om man i större utsträckning redan riktat sig mot väljarna i det kommande presidentvälet. Kanske är det också en fördel i resp. riktning och perspektiv (att Trump delvis gjort detta resp. att andra gjort detta i mindre utsträckning) fått nytta av?

Black Jesus: Weeds socialrealistiskt och komiskt

Under flera år tittade jag inte alls på teve. Jag upplevde att det högst konkret (delvis mätt) lite högre intelligens, bättre humör och ett mer aktivt liv. Sedan började jag titta på teve igen vilket jag av och till upplever kommer vidsidan om negationen på resp. tre värden också med periodvist teve-missbruk. Det sista givet att de större webbsajterna för teve tipsar om bra program för bing-watching är troligen inte ovanligt.


Eftersom jag i år tillåtit mig en del ledigt (i någon mening kanske första gången någonsin det lyckats utan att på något sätt ändå arbetat) har jag också nu mot slutet tittat mer på teve. Jag tycker ofta det är svårt att identifiera något jag inte redan repeterat mig tolerant mot. Nya serier är viktigt men kommer också med en viss kostnad att få att fungera tillfredsställande.


Black Jesus var en av få serier jag klarade att identifiera som nya för mig och som visade sig vara bra. Därmed inte sagt att jag räknar den till de bättre bland dom jag tittar på.


Den började fungera för mig ungefär vid tredje avsnittet när deras motståndare fick en konkret fråga att engagera sig i (ett par saknade skor).


Skapad av Aaron McGruder mer känd för tydligt först-klassiga The Boondocks som vi alla hoppas att han inte blir distraherad från att arbeta vidare på.