Arena fria Bussresor - Kylan är den hårdare combatantens vän: Grönt ljus + Ton: Då går man på

2016-01-10

Jag frågade faktiskt också om jag borde gå på eftersom bara första lampan lyst. Och om det lyster grönt ska man gå på. Tre - fyra gånger har jag faktiskt gått på när det lyst rött också men det var mer att jag var disträ och först insåg det några meter framåt. Egentligen borde man något år göra sådan här städning de brukar marknadsföra efter sista april tror jag numera när man inte längre festar fortfarande då sedan så många år. För att kompensera det hela. Det får bli årets nyhetslöfte om jag kommer ihåg det vid nyår: Uppsala är viktigt för mig: Det är dom som sköter bussar, städning / sopor och indirekt snöröjning.


Men på hemvägen såg jag att den istället för övergång drog en resa. Men stannade på ett ljus istället för alla på inresan. Så jag blev lurad i någon mening på min övergång jag egentligen borde kräva dem. Korrekthet är viktigt. Dessutom känns det ju bättre att faktiskt få ett överskott på att försvara formalians korrekthet: Har gjort tjänsttecken med kortet, det accepterar resan, management lokalt av bussen menar att jag ska gå, ingen resa dragen, men övergång ska givet korrekt protokoll-hantering i all rimlighet ändå gälla.


Det är mycket med temperaturer och material såväl som energi uttryckande information även om så klart en massa andra defekter är lika eller varför inte mer troliga (något om det börjar gå fel i inkorrekt riktning att klaga på till Trump om Uppsala biljettsystem kommer därifrån).


Mycket korrekt hantering här också: Både roande the fare boss sttande vid ratten och möjliggörande för potentiellt missnöjda boende i Uppsala att proteströsta på att staden kan riskera sin revenue. Busslösningen är ju trots allt nästan lite överraskande välfungerande jämfört med Stockholm där de gör lite som de tycker verkar bra vem som helst efter X-antal timmar eller minuter efter den första beklagat sig att det inte fungerar.


Eller än värre SJ: Enklaste tänkbara komplexitet i möjliga händelser som kan inträffa - inga alternativa vägar - inga fordon som ej förrapporteras - inga defekter i övrigt man ej tillförlitligt predikterar risken för inträffande av.


Likväl i mötet information till ägare och mer allmänt ansvariga politiskt, viljan att klara av mer än man kanske vet att man kan, och troligen ej att man brydde sig alltid att sätta sig in i hur det fungerar upparbetat nedåt i resp. steg ger de närmast komiska förseningarna (om inget mirakel inträffat i år och det plötsligt börjar fungera: Jag minns att det ibland kunde bli ett gott år med inga problem.


Likväl är naturligtvis priset inte skäligt i Uppsala. Men det är ju en allmän kultur att saker i bästa fall klarar att fungera som funktionellt så att säga. Användbart utan återkommande otrevliga överraskningar. Då får man vara glad. Att det sedan klarar av att göra det effektivt ovanför resulterande optimalt i en korrekt prissättning är vad jag tänker kan fodra många generationer (om saker kanske inte försämras istället).


Jag antar att informationen hanteras i magnetiska eller annan mer "termodynamisk entropi" (ej ett bra uttryck kanske om vill slå upp något att räkna dipol-från: Om man nu gör sådant här - Jag tyckte mig minnas magnetiskt dipol moment diffust från universitet men jag vill inte föreslår att det egentligen har något med fenomenet här):Kyla, mangetiska fält m.m. är ju rent generellt om vi lämnar kortet vad som är verktyg för att utanför alltid avsedda gränssnitt styra hårdvara och mekanik. Likt bitfel (vilket vi mindre elegant - mer släktande fram - ibland kan pröva bara lägga strömfält över exempelvis ett stycke hårdvara bootstrap:at med något man önskar bort så att man kan återanvända den som beräkningsenhet istället för annat:


"Jag sätter också taggen kryptologi därför att det är möjligt att tids-dispergenserna om verkliga kanske kan utnyttjas lite bredare relaterat tidshanteringen i själva säkerhetsprotokollen för autentiseringen via id-kortet: Protokoll för sådant har tror jag för alla ej ovanliga någon gång under sin existens haft tänkbara problem här och vidare när det gäller hårdvara kan ju som mer välkänt och praktiskt mindre komplext att utnyttja problem från tidshantering - som troligare idag i alla fall jfr vad bitfel m.m. annars kan utnyttjas för -via introduktion av bitfel ibland vara möjligt som diskuterat bl.a. i klassiska Timing Attacks on Implementations of
Di e-Hellman, RSA, DSS, and Other Systems, Paul C. Kocher
[Red. Sökande Kochers papper från 1996 noterade jag förövrigt att troligare / vanligae missbruk av bitfel idag troligen ej handlar om tidsdefekter då angreppsområdet gjorts större än de lösningar förr aktuella: Hardware Bit-Flipping Attac rörande minneskretsar och en säkerhetsdefekt Mark Seaborn och Thomas Dullie (åtminstone vid tiden medarbetare hos Google) upptäckte: Exploiting the DRAM rowhammer bug to gain kernel privileges. Rörande defekten ska vi minnas sedan länge good-practise att skriva över minneskrets data en gång tillräckligt länga medan vi bitflippar hårddisken och skillnaden jag först såg diskuterad av en finsk forskare kanske publicerad 1994 eller där runt är som jag vill minnas det trots förändring elektronik delvis i fysiken relaterad till vad som gör problemet med DRAM möjligt."

Från: Säkerhet: Google Chrome med Google Youtube bryter mot förväntat beteende sessions-storage (+ kort rörande likartade exempel med elektroniska nationella id-kortet resp. affärsbankernas system för att förändra innehåll bankkonton)

Fungerar ibland men kan så klart skada saker också. Bara att tuta och köra om man tycker det värt risken: Verkligen att mer matematiska applikationer bara är början på det.


Och kyla reducerar möjligheten att transforera energi - därmed information - i elektronik. Så om något (normal temperatur vad jag märkte i bussen) men den låga temperaturen på morgonen kombinerat att något annat är nedkylt eller ev. befunnit sig i kyla kanske förklarar det.


Men jag vill inte riktigt räkna bort kortet heller trots att de använts så länge. Det kan vara kortet.


Fördjupad information bussresor

för dig som vill lära dig mer om bussresande i Uppsala börjar man bäst där restar startar i kollektiv mening d.v.s. i landstingets ansvarsområde:Även om jag kan tänka mig beroende på typ av väg det handlar (mer "statstät" är ofta mindre landsting och mer kommun men ofta både-och). Landstinget är den politiska eliten i svenska regionala politiska entiteter. Bredvid sitt landsting är en kommun föga. De styr mer långsiktigt systematiska värden, hanterar mer pengar, och har när det verkligen gäller mer att säga till om. Från stora områden som sjukvård, företagskonstruktioner fastighetsspekulationer, svenska kulturella ansvar, övergripande infrastruktur länet i delar m.m. så har de lärt sig att göra sådant här gediget. Så när det är dags att gå på bussen långt utanför staden kan vi alla tackvare svensk-förvaltningstradition känna oss trygga i att det blir en fin välfungerande busshållplats skyddande mot väder och vind (i den mån någon kommun eller annan junior entitet sabbat trafiken störande landstings-bussen) och den kanske blir lite försennad.


Resor har så länge jag kan minnas varit landstingens stolthet. Ett under att de inte fått ta hand om all infrastruktur relaterat trafik i Sverige. Ofta tror folk som inte på att bussarna faktiskt "går" och fungerar utanför staden men de gör dom: Jag vet ty jag har sett dem från tåg, kommun-bussar och bilar genom åren.


Jag brukar alltid rekommendera turister jag träffar på i Uppsala att ta sig en rundtur ut på landet med landsortsbssarna. Ska man lära känna Sverige finns tänker jag inget bättre än att våga komma vilse i vardagen utforskande ett verkligare Sverige utanför städerna. Med vår fina svenska kollektivtrafik behöver de knappast alls oroa sig. "Åk ut bara. Har du pengar så det räcker till buss-resan hem så är det mer än nog. Och du är hemma långt innan kyllan faller på med natten. Ta en buss ut till skogs-Gävle och möt norrlänningarna. Var helst kan du lita på den svenska kollektivtrafiken: Här kan vi kyla. Vi har haft kyla sedan bronsåldern och sista åren blir det bara varmare.".