¡Viva los Muertos!

2017-10-18

Efter att American Dad! förföll till att plocka upp och aktualisera stereotypen om Hans mer som en generisk roll representerande en nazistisk Tysk som mördas - vanligen ganska tyst ex. vridande halsen av honom - av hjälten när han beger sig iväg (tillsynes alltid "dumt") för att undersöka något ljud har det beslutats [Obestämt: Vem har beslutat? Starkare potentiellt än när talande själv beslutat det.] om 7 månaders sanktioner som ex. verktyg här. Så vi utiliserar istället Venture Bros. Det känns riktigt i och med att saker allt mer börjar visa sig som en stor Hollywood amerikansk konspiration: Nu har vi såväl Frost som American Dad! angripande mitt namn. Att rasism färgade, judar, romer m.m. minskat är bra men det är ej entydigt indikerande mänsklig utveckling till det bättre om det istället blir populärt med namn-rasism. Så jag säger ifrån tidigt innan det vi nått värre nivåer med folk som kastar sten på en, stänger in en i en särskild del av staden med andra som heter Hans, och slutligen gasar ihjäl mig efter ett år av medicinska försök. Man ska ta på allvar att rasism som fenomen ej i sig själv behöver vara relaterat flock eller upplevd rätt eller fel genetisk konkurrens: Det går att ta ut inlärnings-signaler (vilket kan vara nödvändigt för att få motsvarande en nation samarbete i försvarlig andel rent praktiskt i crime against humanity). Vi kan tänka sig att Hollywood getting off från uppvisa dominant beteende mot personer ospecifikt som heter Hans och att inlärnings-signaler från den belöningen leder till någon ny otäck (praktiskt kanske en mycket otäckare mening för mig än dokumentärer m.m. om ex. WII utrotningsläger var). Mänsklig kreativitet, rationalitet och irrationalitet är alla verkliga och när något tar oss till relativt befintlig verklighet annorlunda nytt är det där vi hittar förklaringen ty nytt utanför väder och vind är inlärning.


"DR. VENTURE
I hope you're proud of yourselves [Etablerar kontrast mellan defunct kontra värde. I övrigt uppenbart.]. You've, um, you've ruined the surprise [Utforska unknown är i sig primary reward oavsett om något bra hittas eller ej.] !

HANK
The- what?

DR. VENTURE [En stor andel av viktiga roll-karaktärer komedier är psykopater. Det gör dom kul. Mindre så Venture Bros kontra American Dad!. Dr Venture är dock på nivå att det i sig ej är friskt beteende att bibehålla vänskap eller romantisk relation med honom om han hade varit verklig.]
This was going to be your Christmas present [Etablerad väl-repeterad common sense att man får något på julafton. Ej orimligt just lokalt här.].

DEAN [Efter 12 år men före 17 - 20 år så naturligt / ej sjukligt narcissistisk liksom alla ungdomar. Samma för brodern.].
Huh?

DR. VENTURE
A whole big army of yous, ready to think you're the coolest and do your chores. Maybe eliminate targets in high-risk combat zones.

HANK & DEAN
Wow!!

DR. VENTURE
But now you've ruined the surprise! So I'll have to think of something even better [Allt tappat p.g.a. fel som etablerades i kontrast defunct relaterat Hank och Dean och ej gavs tid att reflekteras och inses orimligt innan indikerande en massa bra men plötsligt räddat till något bättre.] !

HANK & DEAN
Even better?!

DR. VENTURE
Ha ha, now get upstairs you little Indians and wash off all that chicanery. Macaroni and cheese tonight [Något billigt litet direkt. Mat är primary reward.]!

HANK
Dad, you're the best dad ever! [Varför inte. Det mesta relaterat sådant genetiskt default beteende och i övrigt mer tagande en andel av föräldrarnas liv i övrigt. Jag tror oavsett försök i övrigt utanför sådant som kunskap hygien och sjukdom blir det mesta trivialt i effekt kontra det. Och om nu Hank och Dean upplever detta så är det ju per definition tänkbart vettig just så: Ej otroligt definierar de best dad ever annorlunda många år senare men om det är mer eller mindre vanligt för familjer lik denna kontra mer genomsnittliga tvivlar jag på. Family emotions är väldigt basalt troligt samma utanför rena övergrepp. Att ungdomar i sig själva naturligt som del av deras utveckling är oerhört egocentriska - i relation non-close-pack åtminstone argumenterat finns en kurva här där själva övergången något annat ej är binär men där det icke-binära etableras i egna sociala relationer med jämnåriga: dock tror jag man allmänt betraktar det som mer binärt kanske dock felaktigt byggt på studier etablerade från att komma från distansierade i och med vuxna samt ej personer man innan känner och inte sällan baserat på information familj men jag kan ha fel här då bra mycket hjärnans förändring också är mer eller mindre binär avseende märkbar effekt oavsett mjuk i förändring byggande vad som vid någon punkt går över en threshold - begränsar också vilken effekt något likt detta kan ha på dem.]"

Korrekt om i verkligheten saknade detta implicit hade Dr Venture kompletterat vad utnyttjat med humor. Det är praktiskt ytterst enkelt effektiv metod för att inlärnings-signal och kontextuellt fri samtidigt som den ej är beroende av orimligheter hos vad nu aktiverat samtidigt med den. Också allmänt svåra frågor är de default spetsiga och redan konvergerade. Utnyttjar vid ridiculous upplevs samma information i kontext istället flexibelt och möjligt att reflektera nytt. Innan är perspektivet individen efteråt givet samma som innan: Det måste då alltid vara en fråga om verkligheten som given i hur vi ser på saker och värderar det krävande förhandling utifrån det om konkreta saker som land-areal, antal personer frigivna, m.m. Medan ridiculous är en av ett fåtal metoder som kortsiktigt kan få saker till att handla om vetandet och tolkandet av information: ideologi utan ideologins preferens till att frysa förståelse till ett färdigt system utanför verkligheten.

Prestigelöshet: Rationell Anti-(Surface-to-Air)-Dominant-handling - Resor och Kommunikation

Föreställningen om att man kan hindra kommunikation och förflyttning är vanlig men oftast felaktig. Jag minns reflekterande att kanske Iran gick in i transformation något år eller två efter 2011 i samband med att tog en första omgång (ej processade samples Iran internet på engelska: Första av två fokus snippets för att också få start adresser. Andra gången tog jag allt hittat på engelska (skattar det 90% av allt på engelska publicerat) samples att jag också mer allmänt ej överdrivet i tid försökte lära mig något om Iran. Här är det kanske lättare än man föreställer sig. Uppsala är nu och var redan under min uppväxt fylld med Perser. Det var då något av en centralitet flykting smuggling från Iran. Och idag kunde jag konstatera en mängd handelsvägar mer eller mindre "ad-hoc" snarare än container-trafik ofta liksom för Kina dagligvaror (inkl. lagrings-toleranta livsmedel) - dock visst bias från vad jag kände förekom Kina m.fl. asiatiska länder för vad jag sökte (men samtidigt det hela är ej mer komplext än att jag tvivlar på att något rimligt annat än otroligt kan ej noterats). Från och med högstadiet gick jag i skolan med perser.


Däremot är det en väldigt dominant handling att försöka reducera förmåga att förflytta dig. För den som är under last av makt-hunger är det vad man gärna spontant kommer till att tänka är bra åtgärder. Och omvänt är det vad som motiverar upp den man försöker inducera det på. Något i effekt tillför det dock ej alls i konkret möjlighet att militärt agera när det gäller Kurdistan, Irak. Jag vågar ej påstå att det som sanktion är helt meningslöst då jag ej vet något om rese-sektorns betydelse för ekonomin allmänt. Att den kurdiska rese-industrin Irak kan hamna - oavsett orsak i ekonomisk lågkonjunktur - på nivå att det givet storlek övriga ekonomin betvivlar jag dock. Sedan kan det förstås vara en olägenhet p.s.s. som jag antar att det kan vara en olägenhet för Nordkoreas diktator att FN haft sanktioner massor av år rörande lyxvaror avsedda honom: Det går ej bara att beställa vad man vill från internet utan man måste ringa sina medborgare stationerade Kina och låta dem göra det åt en.


Prestigelöshet är en god sak. Ty när någon upplevt anti dig uppträder dominant ger det dig lättare valfrihet att välja agerande rationellt bäst för dig. Prestigelös maktspelare kan också tänkas välja att reducera möjlighet resa för att försöka få dig att tappa behärskningen och försämra dina förutsättningar. Här tvivlar jag på att det var orsaken eftersom processen aktiva händelser ändå är relativt långsam och visuellt alltid uppenbar: Givet antal dagar till annat finns som inget beslut möjligt att påverka som man tänkbart sett. Snarare i den mån effekt ges att allt bara förbättrar utgångspunkt eftersom etablering av given verklighet är viktigt: Det gör dock betydelsen av prestigelöshet mindre. Får någon dig via reducerande beteende (eller för den delen utlösande verbalt negativa stereotyper) försämrar det impulskontroll och förmågan till rationellt tänkande. Prestigelöshet är övningen i att klara sådant utan att irrationellt bli störd av det utan snarare om alls i domänen se möjligheten hos den som utnyttjar dem i att det kanske ej är ett slugt försök att störa din impulskontroll utan att denne är en power-high beroende person som kontinuerligt tenderar att konvergera "stora" gärna "dominanta" beslut (och därmed är lättare att prediktera såväl som att via språk till denne eller händelser kanske väldigt billiga denne bedömer få att fatta sämre beslut än annars).


l don't want him hauling through my place.

Jett's got the easement, Bick.
He's got a right to go through the land.
No two ways about that
.


l'm tired of his prospecting.
l want him out of here.

He's borrowed about all he could.
He's down to his last collar button.

Sure he is.

Buy him out, Ollie.
Buy him out and get him out of here.

My well came in.

Taylor: That's wonderful, Jett.

Toppande reward av stor seger - Strucking oil - genom att visa upp det för grannen vilket storligen irriterar honom. Särskilt som Dean tagit sig till platsen framför grannens hus genom att köra över hans gräsmatta. Helt onödigt och irrationellt. Någon egentlig stabil fiendskap etableras aldrig i Giant men här skapas förutsättningen till riktigt lång träta. Sådant vi ser här kan vara trevligt just då men kan skapa ett väldigt merarbete länge utan att det uppnår något alls. Vi noterar i filmen att Dean's roll gör ett mellan-rum innan han slår tillbaka: Det är ej exempel på impulskontroll utan tvärtom typiskt för människan och det är istället när han slår tillbaka att impulskontrollen ej orkar stå emot. Hjärnan när vi är tillståndet aktuellt behöver åtminstone när angreppet mot dig stannar av d.v.s. efter slaget mot Jett, några sekundär det ställer om sig varefter faran för att slå tillbaka kommer. Tidsperioden i scenen tycks helt korrekt: Det är ungefär där ev. plus ett par - tre sekunder det handlar om. Betraktar vi film idag har man ej den här ganska egentligen imponerande detalj-realismen i vad det säger engagemang resp. kunskap människan. Jag spekulerar att kanske Dean eller regissören - som ev. troligare dom här åren än idag - hade mer egen erfarenhet av sådant här: Eller mer här för en långsam film som får ta sin tid kanske också som man lade ner väldig tid på per scen. Helt även om jag ej tror på det givet att människans kognition är kopplad ett mycket stort antal överlevnads-kritiska funktioner dwarfing allt tänkbart i övrigt i betydelse att något överlevnadsvärde av själva fördröjningen som default-krigslist ska kanske inte uteslutas (men om så varför inte omvänt?).

Everybody thought l had a duster.
You all thought Spindletop and Burkburnett was all the oil there was.
l'm here to tell you it ain't, boy. lt's here.
There ain't a dang thing you gonna do about it.
My well came in big, so big.

Giant

Att försöka efter år av seger toppa reward från makt, pengar, seger, ... ytterligare med alkohol eller droger blir ofta problematiskt men vad risken för ökar om reward av segern varit också irrationellt drivande innan. På plus-sidan ger det i film arketypiskt övertydliga scener som känns väldigt meningsfulla för publiken ljust därför att det tar saker så högt att det tippar över in i det motsatta. Båda vad innan en sida liksom vad därefter är onaturligt - men ej ovanligt - överdrivet. Börjar man plötsligt segra kraftigt finns risken för att man hamnar i problem om ej medveten om det. I någon mening - diffus kanske - behöver seger ej vara svårt att nå oavsett hur svårt det verkar under förutsättning man förstår riskerna och begränsningar mänsklig irrationellt ger: Det både ger fördel till vad externt dig som försöker hindra dig samt är en oerhört stark förtroende faktor just mot vad externt som tenderar att fatta rationella beslut. Utmärkt exempel på vad man undviker är att bränna flaggor om man ej söker eviga konflikter: P.s.s. här och nu vore det ej fel för Kurdistan om Irak shia ger sig ut och Teheran flagg-bränner.

Kurdistan: Kurderna behöver växa upp politiskt närmaste två - fyra dagarna

Komplettering: Tänk två dagar. Kanske lite mer. Men man ska i stora frågor berörande människors liv för många år överträffa allt i det goda värdet. Dessutom är två dagar kanske var det dalar snabbt.


Oavsett detta är ett Kurdistan möjligt med utgångspunkt Irak området. Men det handlar om nivå av hur utmanade det kommer bli. Det är så vitt jag vet i modern historia ibland väldigt enkelt att skapa ett nytt land men de få exempel vi sett har saknat väpnad konflikt innan (utgångspunkt två länder från Czechoslovakia) medan det i övrigt är antingen väldigt arbetsamt skapa länderna eller efteråt löper risk "problem", eller när man är politiskt omogna (inkl. korrumperade) alla tänkbara problem (jfr Sydsudan där vi gärna för att förstå huvuddelen av orsaken till problemen ska reflektera vilka systematiserade problem i övrigt den bakomliggande orsaken till att resp. sidas politiska representanter vid förhandling super och horar på nätterna).


Här finns nu politiskt mognad strukturer latent och givet. Men man behöver korrigera nu istället problem-områden som ligger kvar post tiden som revolutionära jagade strukturer. D.v.s. man kan inte ha konkurrerande politiska organisationer när dessa är beslutande och genomförande vad som hör till en demokratisk nationalstats parlament, myndigheter m.m. att ha hand om. Särskilt militära och polisiära organisationer eftersom sådana korrumperar och förhindrar demokratisk funktion om ej under dessas kontroll.


Om händelser ej går ner till noll utan ligger kvar i ungefär samma takt nu som givet sista tio dagarna så har kurderna norra Irak ej mer än två till tre dagar på att få ordning på detta. Vad mera antar vi här ej att när korrigerat försenat att saker kan börja öka i hastighet utan förlust till ökad svårighet. Utan för att ej ökad svårighet ska bli fallet måste vi anta att saker går långsamt länge. Ty dessa problem är the grand motivation ej bromsande något som går emot dem: När nytt inträffar tvingas folk bestämma sig för något. Ju mer konkret de redan bestämt desto jobbigare är det att sparka dem till ett annat beslut.


Nå vill man ha något vill man ha det bra. Drömmen är lätt idealet. Att realisera det i verklighet kräver mycket och ofta oavsett hur mycket man betalat genom åren för att nå dit kan nä man fått lite av det eller upplever sig närma sig det ibland bli svårt att klara att ta det i mål. För människan att ställa om sig till nytt kräver mycket. Vi har ej lätt att lära om. Dessbättre här är det ej svårare att lära om på två dagar än på två år. Faktiskt är det lättare (och av samma orsak gäller att om du har en beroende sjukdom oavsett alkohol eller något centralstimulerande eller vad helst dopamin-stimulerande eller tolerans läkemedel här gäller att det är oerhört problematiskt att lära om från en dag till nästa genom att sluta även om detta känns som en väg lättare att lära om via vilket det åtminstone utanför alkohol eller annat som dessutom är GABA stimulerande ofta är: Därför att vid ev. återfall gäller att beroendesjukdomen går potentiellt upp ordentligt resp. också om ej så att risken för att återfallet ska fortsätta är väsentligt högre därför att återfallets effekt värderas av hjärnan som mycket - gigantiskt - mer värdefullt relativt mg frigjorda signalsubstanser: D.v.s. för alkoholisten som har återfall blir alkoholen angenäm på nivåer den kanske ej varit sedan ungdomen samtidigt som tolerans utvecklingen och beroende sjukdomen växer på sig till värre nivåer än den var innan denne slutade. Viktigt att trappa ner långsamt eller om ej trappande ner behandlas med läkemedel som stänger ner delar av inlärningen - det sista rörande antitypiska psykotiska eller liknande ska dock tas spekulativt eftersom jag ej kontrollerat om några medicinska evidens finns för det).


Så ska man någonsin klara detta är det i mental omställning personer ej svårare några dagar än på en längre period. För den kanske makt-beroende (och makt kan vara en stark high: Så jag tycker man ska ta problem under transformation tänkbara från det på allvar) gäller att man i sund organisation ska i dess risk management få med hantering av ev. återfall. Litet politisk-demokratiskt acceptabelt men ändå i power-high ett återfall för en person kan inducera "manisk hunger" efter mer stegrande vad man gör per tid för att öka och bibehålla resp. enormt mot innan ökande på problem från sådant som prestige, sämre impulskontroll m.m. Som person resp. organisation flera personer som växer upp till nationalstatens större krav på korrekthet och enhet (Nationalstaten är en ej flera) behöver man gå i processen medveten om att den explosivitet som alla år innan var värde och kraft är vad man nu måste vakta.


Givetvis kan man skita i sådant här och gör saker som man ögonblick från ögonblick tycker känns rätt ej accepterande att man kanske hade behövt växa upp och i det vågat acceptera såväl värde som problem med hur saker är just nu. Så kom en del folk att konvergera sitt tänkande i såväl Sydsudan som Libyen. Saker kommer ändå - det kan jag lova - hamna där de ska ändå. Men det kommer ta mycket längre tid. Rent av att Sydsudan potentiellt ett par år i värsta fall kan tangera utan att riktigt gå över gränsen till failed state. Jag kan verkligen se att Irak till trots eller just av diverse andra aktörers aktiva intresse i regionen kan hamna här också.


Här behöver man visa att man klarat av det här. Mycket entydigt visa och göra troligt via organisatorisk struktur att man är seriös. Det går ej att ha diverse myndighetsfunktioner: Än mindre väpnade styrkor följande egen agenda. Nationalstaten är en och segrar som en. Är den ej en faller den sönder likt hur Irak gjort nu under närmare tio år: Iran / Shia , ISIS resp. diverse religions-kulturellt besläktat men mindre psykotiskt våldsbejakande, Kurdistan, och en till som fallit totalt bort från mitt minne (men det är nu ej min nationalstat så jag tar för givet att varje seriös entitet i eller utanför engagerad mycket troligare har 100% kontroll på detta: Jag kan i alla fall slå upp i anteckningar så oseriöst ej uppdaterad när det handlar om kustområdena Irak men ej falerande som oseriös p.g.a. av okunnighet systematiskt vilket jag är ganska säker på en del engagerade fortfarande gör). Det finns ingen rättvisa, värde eller avsaknad av folkmord given av universums natur eller högre makter: Vill man ha det får man klara det eller acceptera att det bara är tur om man ändå har det (hade man det innan ska man ha väldig tur).


Så får vi se om man faller på level sju kanske åtta av tio. Libyen falerade på level åtta och Sydsudan level nio. Ingen ursäkt för individen för denne själv eller för framtidens folk för misslyckande finns. Ej svårt bara irrationellt att ej segra här.


PS: Alltså rörande inlärningen. Det är lättare att lära om snabbt men ev. återfall är på större magnituder än omlärning sluta är enklare potentiellt mer problematiskt. Här ser jag ej att detta om man är medveten om det är annat än fördel då det understryker det ändå kritiska behovet av att etablera säkerhetsmekanismer för att garantera politiskt sunda strukturer som ej går i bitar p.g.a. av enskilda personers tantrum.


Förövrigt betraktande sin egen förvaltning kanske det är klokt att reflektera den förändring rörande sådant som entiteter engagerade Irak gjort och var det formellt är idag. Irak är ex. ej längre vad som överst faller för USA "under" Department of Defense längre. Till trots uppgifterna om att amerikanska militära funktioner engagerade kriget mot ISIS förhandlar Kurdistan - Bagdad (d.v.s. i det senare Iran via proxy och Iran förhandlar ej rörande sakfrågan vilket för dem är i Iran kurdkontrollerade områden). Jag bör ha rätt här: Men får erkänna att jag ej kontrollerat och möjligen har fel. Skillnaden när ej engagerad regelrätt konflikt vilket är fallet Irak är obetydlig annat än just i vissa policy-beslut där skillnad långsiktighet i tänkande kan vara enorm ty DoD tänker head-count förlorade resp. dödade [ Jag inser otydlighet uttryck. Men låter dem stå kvar med kommentar då de som spontant fel är lätt intressanta emotionell intensitet: Vi dödar fiendens soldater men förlorar något mer diffust kontinuerligt snarare än att vi fick egna soldater dödade. Så förlorade här avser dödade egna eller allierade i antal medan dödade avser antal döda fienden när vi är i entydig konflikt ex. mot ISIS medan man när resp. är allierade hamnar i tänkande att inget kan vinna på någon död därför att det är förbrukad redundans framtida engagement fiende så som ex. ISIS eller det jämförbart igen. Genom att tänkandet konkret är kortsiktigt men man tror värde långsiktigt bevaras lurar man sig dock. Att ej lösa problemet är att problemet infekterar pågående och kan gå hög intensitet lika gärna när man hade behövt hantera "ISIS 2" som någon annan tid. Just nu direkt efter ISIS hanterat en säkrare period att lösa sådant här än senare. ] så allt blir väldigt nu (jämför tänkande idén att man gör något bra och om man lyckas med det löst något problem genom att försöka få resp. entiteter Kurdistan och Bagdad att per enskilt fall ej engagera skjutande.). Emellertid (och jag har ej kontrollerat detta och har kanske fel) för Syrien kan det vara så oavsett hur mer "stealth" man kan föreställa sig att saker är där jfr Irak. Detta behöver ej vara nackdel alls. De civila strukturer ibland engagerade kunskap sådan här förändring har åtminstone en god kompetens kultur och stat även om man inte självklart alltid lika lite som någon annan kommer rätt för det. Också p.s.s. reflektera vad entiteter ej engagerade som borde åtminstone vara lite engagerade: Primärt de som är engagerade mycket nära-liggande frågor vilka tycks ej ta hänsyn till frågorna aktuella här. Säg ex. Tyskland engagerad överenskommelse Iran rörande hindrande kärnvapen (förhoppningsvis) "lagom" troligt samtidigt väldigt troligt ökande handel allt möjligt med Iran. När Irak är i kris eller snabb förändring ska regering Irak uteslutas ej vara Iran för att man ska ta det ej som självklart ej vara Iran beslutande.

Shaun inducerad på Justin kanske ändå är en tänkbar innovation

Jag insåg precis att kanske var förslaget ej exempel falsk träff (om än ej bra motiverat för förståelse till mig) av algoritmen givet just vad Google Images visade mig och som jag tog som komisk aspekt i inlägg två:I någon mening kan man kanske se Fåret Shaun som en innovation till i Bieber eller att vi kan se det som en aspekt av en befintlig sådan. Likväl håller jag det för troligast ändå att det är en falsk träff. Åtminstone om ej falsk att motivationen behöver förbättras sättande också förslaget på en korrekt nivå av abstraktionen. Kan emotionell intensitet toppas utnyttjande Shaun vill vi konkret förstå om vi ska dansa på scen (falskt troligen) med någon utklädd till honom, eller ta rubriker i räckviddsdal genom att klä oss vågat i fårskinn (tycks befintligt vilket gör att något annat finns här kanske jämförbart men nytt: Sammanblandning är ytterst sällsynt vettiga träffar såväl som falska träffar. Befintligt är existerande vilket är uteslutande såväl som trivialt får algoritm att kontrollera. Men det kan vara liknande ibland med ibland jämförbarhet felaktigt bedömd som mycket lägre än den är.). Det visar verkligen hur destruktivt för mycket teve är för hjärnan att jag inte omedelbart insåg den potentiella förklaringen i kläderna av djurskinn givet hur kontroversiellt det är och därmed given booster räckvidd. Jag har fallit till en del teve sista tiden och som noterat förr: Åren jag ej såg på teve alls märkte jag och började mäta det också att jag blev intelligentare. Ej en låg skillnad. Något relaterat hög aktivitet vissa områden och låg andra områden inducerat teve som stör möjlighet att knyta samman vetande på större avstånd tror jag. The dumb Hans litar dock klokt nog alltid på The Smart Hans planering. Annars blir saker om komplexa ibland problematiska. Så np. Uppsidan är att gå upp i dumhet kan vara väldigt avkopplade: Du blir förvisso överraskad ofta men slipper å andra sidan irriteras av att veta överraskningen på väg.

Abstraktionen Syrien: Reducerande bort ej fungerande abstraktion ger möjlighet exakthet värde enskilda perspektiv

Och naturligtvis här den dag man antingen har kärnvapen eller har slagkraft tillräckligt stor och tillräckligt nära gränsen Israel d.v.s. exempelvis kontrollerande delar av Iraq (vilket delar gräns med core-Iran: Emedan baser Syrien förvisso ej är önskat men i sig ej förhindrande Israel från att kunna hindra nya baser i sig därför att de ej är nog för att kunna förändra do-ability Israel genom att gå över gränsen in i Israel) är det ej längre möjligt för Israel att kunna neka Iran att etablera baser Syrien eller någon annanstans:


NETANYAHU TO RUSSIAN DEFENSE MINISTER: ISRAEL WON'T ALLOW IRANIAN PRESENCE IN SYRIA | Jpost.com
The United States Serves Up Kurdistan to Iran on a Silver Platter | Tabletmag.com