Vietnamkriget

2017-10-23

Jag tyckte PBS's omskrivna dokumentär om Vietnamkriget inte helt dög för att se alla delarna. Möjligen att problemet kan vara att jag sett mycket mer av dokumentärer gjorda innan vilket kanske bit för bit höjer kraven genom att området blivit överrepeterat.


Den jag hellre rekommenderar är i 12 delar denna. Jag tror den är mer sedd än vad Youtube indikerar. Av och till brukar den visas av större tevekanaler som ganska nyligen CNN i samband med någon årsdag. Dessutom har jag en känsla av att när vi har versioner textade vietnamesiska är antalet tittare i förhållande till respons like / dislike magnituder större än vad som gäller för engelska dokumentärer (och det finns flera sådana versioner). Sedan är givetvis inte Youtube en perfekt kanal för dokumentärer om än upplever jag mycket bättre än alla kanaler jag annars använder för (gratis) film som vanligen ligger vekt i den här typen av dokumentärer.
Perspektivens centrum är något olika. PBS ligger i centrum ovanför den amerikanska upplevelsen medan dokumentären här rekommenderad ligger i krigets taktiska vardag på plats.


6.15 första delen finns något intressant som potentiellt generaliseras till en faktor ofta påverkande ej snabbt lösta konflikter. En aktörs involvering - eller så föreställda som potentiell möjlighet i nära framtid - inverkar på sannolikheten, risken eller varför ibland inte möjligheten att en annan ska involveras. P.s.s. är det viktigt att som aktör vara medveten om att faktorn kan utnyttjas för att manipulera dig att involvera dig liksom det för mindre aktörer i en konflikt är en väg att bygga stöd ibland genom att överdriva risken för någon annans involvering.Helliconia

2017-10-21
Resp. Captain Margaret och Helliconia har argumenterat en pessimistisk aspekt. Sådant är nu ej främmande för via vad som kan inducera känslan från händelser för mänskligt lärande.

Helliconia | Wikipedia

Nya beräkningar för klimatet tusen år tillbaka | Smhi

Captain Margaret, John Masefield


Captain Margaret, John Masefield. 1916

¡Viva los Muertos!

2017-10-18

Efter att American Dad! förföll till att plocka upp och aktualisera stereotypen om Hans mer som en generisk roll representerande en nazistisk Tysk som mördas - vanligen ganska tyst ex. vridande halsen av honom - av hjälten när han beger sig iväg (tillsynes alltid "dumt") för att undersöka något ljud har det beslutats [Obestämt: Vem har beslutat? Starkare potentiellt än när talande själv beslutat det.] om 7 månaders sanktioner som ex. verktyg här. Så vi utiliserar istället Venture Bros. Det känns riktigt i och med att saker allt mer börjar visa sig som en stor Hollywood amerikansk konspiration: Nu har vi såväl Frost som American Dad! angripande mitt namn. Att rasism färgade, judar, romer m.m. minskat är bra men det är ej entydigt indikerande mänsklig utveckling till det bättre om det istället blir populärt med namn-rasism. Så jag säger ifrån tidigt innan det vi nått värre nivåer med folk som kastar sten på en, stänger in en i en särskild del av staden med andra som heter Hans, och slutligen gasar ihjäl mig efter ett år av medicinska försök. Man ska ta på allvar att rasism som fenomen ej i sig själv behöver vara relaterat flock eller upplevd rätt eller fel genetisk konkurrens: Det går att ta ut inlärnings-signaler (vilket kan vara nödvändigt för att få motsvarande en nation samarbete i försvarlig andel rent praktiskt i crime against humanity). Vi kan tänka sig att Hollywood getting off från uppvisa dominant beteende mot personer ospecifikt som heter Hans och att inlärnings-signaler från den belöningen leder till någon ny otäck (praktiskt kanske en mycket otäckare mening för mig än dokumentärer m.m. om ex. WII utrotningsläger var). Mänsklig kreativitet, rationalitet och irrationalitet är alla verkliga och när något tar oss till relativt befintlig verklighet annorlunda nytt är det där vi hittar förklaringen ty nytt utanför väder och vind är inlärning.


"DR. VENTURE
I hope you're proud of yourselves [Etablerar kontrast mellan defunct kontra värde. I övrigt uppenbart.]. You've, um, you've ruined the surprise [Utforska unknown är i sig primary reward oavsett om något bra hittas eller ej.] !

HANK
The- what?

DR. VENTURE [En stor andel av viktiga roll-karaktärer komedier är psykopater. Det gör dom kul. Mindre så Venture Bros kontra American Dad!. Dr Venture är dock på nivå att det i sig ej är friskt beteende att bibehålla vänskap eller romantisk relation med honom om han hade varit verklig.]
This was going to be your Christmas present [Etablerad väl-repeterad common sense att man får något på julafton. Ej orimligt just lokalt här.].

DEAN [Efter 12 år men före 17 - 20 år så naturligt / ej sjukligt narcissistisk liksom alla ungdomar. Samma för brodern.].
Huh?

DR. VENTURE
A whole big army of yous, ready to think you're the coolest and do your chores. Maybe eliminate targets in high-risk combat zones.

HANK & DEAN
Wow!!

DR. VENTURE
But now you've ruined the surprise! So I'll have to think of something even better [Allt tappat p.g.a. fel som etablerades i kontrast defunct relaterat Hank och Dean och ej gavs tid att reflekteras och inses orimligt innan indikerande en massa bra men plötsligt räddat till något bättre.] !

HANK & DEAN
Even better?!

DR. VENTURE
Ha ha, now get upstairs you little Indians and wash off all that chicanery. Macaroni and cheese tonight [Något billigt litet direkt. Mat är primary reward.]!

HANK
Dad, you're the best dad ever! [Varför inte. Det mesta relaterat sådant genetiskt default beteende och i övrigt mer tagande en andel av föräldrarnas liv i övrigt. Jag tror oavsett försök i övrigt utanför sådant som kunskap hygien och sjukdom blir det mesta trivialt i effekt kontra det. Och om nu Hank och Dean upplever detta så är det ju per definition tänkbart vettig just så: Ej otroligt definierar de best dad ever annorlunda många år senare men om det är mer eller mindre vanligt för familjer lik denna kontra mer genomsnittliga tvivlar jag på. Family emotions är väldigt basalt troligt samma utanför rena övergrepp. Att ungdomar i sig själva naturligt som del av deras utveckling är oerhört egocentriska - i relation non-close-pack åtminstone argumenterat finns en kurva här där själva övergången något annat ej är binär men där det icke-binära etableras i egna sociala relationer med jämnåriga: dock tror jag man allmänt betraktar det som mer binärt kanske dock felaktigt byggt på studier etablerade från att komma från distansierade i och med vuxna samt ej personer man innan känner och inte sällan baserat på information familj men jag kan ha fel här då bra mycket hjärnans förändring också är mer eller mindre binär avseende märkbar effekt oavsett mjuk i förändring byggande vad som vid någon punkt går över en threshold - begränsar också vilken effekt något likt detta kan ha på dem.]"

Korrekt om i verkligheten saknade detta implicit hade Dr Venture kompletterat vad utnyttjat med humor. Det är praktiskt ytterst enkelt effektiv metod för att inlärnings-signal och kontextuellt fri samtidigt som den ej är beroende av orimligheter hos vad nu aktiverat samtidigt med den. Också allmänt svåra frågor är de default spetsiga och redan konvergerade. Utnyttjar vid ridiculous upplevs samma information i kontext istället flexibelt och möjligt att reflektera nytt. Innan är perspektivet individen efteråt givet samma som innan: Det måste då alltid vara en fråga om verkligheten som given i hur vi ser på saker och värderar det krävande förhandling utifrån det om konkreta saker som land-areal, antal personer frigivna, m.m. Medan ridiculous är en av ett fåtal metoder som kortsiktigt kan få saker till att handla om vetandet och tolkandet av information: ideologi utan ideologins preferens till att frysa förståelse till ett färdigt system utanför verkligheten.

Prestigelöshet: Rationell Anti-(Surface-to-Air)-Dominant-handling - Resor och Kommunikation

Föreställningen om att man kan hindra kommunikation och förflyttning är vanlig men oftast felaktig. Jag minns reflekterande att kanske Iran gick in i transformation något år eller två efter 2011 i samband med att tog en första omgång (ej processade samples Iran internet på engelska: Första av två fokus snippets för att också få start adresser. Andra gången tog jag allt hittat på engelska (skattar det 90% av allt på engelska publicerat) samples att jag också mer allmänt ej överdrivet i tid försökte lära mig något om Iran. Här är det kanske lättare än man föreställer sig. Uppsala är nu och var redan under min uppväxt fylld med Perser. Det var då något av en centralitet flykting smuggling från Iran. Och idag kunde jag konstatera en mängd handelsvägar mer eller mindre "ad-hoc" snarare än container-trafik ofta liksom för Kina dagligvaror (inkl. lagrings-toleranta livsmedel) - dock visst bias från vad jag kände förekom Kina m.fl. asiatiska länder för vad jag sökte (men samtidigt det hela är ej mer komplext än att jag tvivlar på att något rimligt annat än otroligt kan ej noterats). Från och med högstadiet gick jag i skolan med perser.


Däremot är det en väldigt dominant handling att försöka reducera förmåga att förflytta dig. För den som är under last av makt-hunger är det vad man gärna spontant kommer till att tänka är bra åtgärder. Och omvänt är det vad som motiverar upp den man försöker inducera det på. Något i effekt tillför det dock ej alls i konkret möjlighet att militärt agera när det gäller Kurdistan, Irak. Jag vågar ej påstå att det som sanktion är helt meningslöst då jag ej vet något om rese-sektorns betydelse för ekonomin allmänt. Att den kurdiska rese-industrin Irak kan hamna - oavsett orsak i ekonomisk lågkonjunktur - på nivå att det givet storlek övriga ekonomin betvivlar jag dock. Sedan kan det förstås vara en olägenhet p.s.s. som jag antar att det kan vara en olägenhet för Nordkoreas diktator att FN haft sanktioner massor av år rörande lyxvaror avsedda honom: Det går ej bara att beställa vad man vill från internet utan man måste ringa sina medborgare stationerade Kina och låta dem göra det åt en.


Prestigelöshet är en god sak. Ty när någon upplevt anti dig uppträder dominant ger det dig lättare valfrihet att välja agerande rationellt bäst för dig. Prestigelös maktspelare kan också tänkas välja att reducera möjlighet resa för att försöka få dig att tappa behärskningen och försämra dina förutsättningar. Här tvivlar jag på att det var orsaken eftersom processen aktiva händelser ändå är relativt långsam och visuellt alltid uppenbar: Givet antal dagar till annat finns som inget beslut möjligt att påverka som man tänkbart sett. Snarare i den mån effekt ges att allt bara förbättrar utgångspunkt eftersom etablering av given verklighet är viktigt: Det gör dock betydelsen av prestigelöshet mindre. Får någon dig via reducerande beteende (eller för den delen utlösande verbalt negativa stereotyper) försämrar det impulskontroll och förmågan till rationellt tänkande. Prestigelöshet är övningen i att klara sådant utan att irrationellt bli störd av det utan snarare om alls i domänen se möjligheten hos den som utnyttjar dem i att det kanske ej är ett slugt försök att störa din impulskontroll utan att denne är en power-high beroende person som kontinuerligt tenderar att konvergera "stora" gärna "dominanta" beslut (och därmed är lättare att prediktera såväl som att via språk till denne eller händelser kanske väldigt billiga denne bedömer få att fatta sämre beslut än annars).


l don't want him hauling through my place.

Jett's got the easement, Bick.
He's got a right to go through the land.
No two ways about that
.


l'm tired of his prospecting.
l want him out of here.

He's borrowed about all he could.
He's down to his last collar button.

Sure he is.

Buy him out, Ollie.
Buy him out and get him out of here.

My well came in.

Taylor: That's wonderful, Jett.

Toppande reward av stor seger - Strucking oil - genom att visa upp det för grannen vilket storligen irriterar honom. Särskilt som Dean tagit sig till platsen framför grannens hus genom att köra över hans gräsmatta. Helt onödigt och irrationellt. Någon egentlig stabil fiendskap etableras aldrig i Giant men här skapas förutsättningen till riktigt lång träta. Sådant vi ser här kan vara trevligt just då men kan skapa ett väldigt merarbete länge utan att det uppnår något alls. Vi noterar i filmen att Dean's roll gör ett mellan-rum innan han slår tillbaka: Det är ej exempel på impulskontroll utan tvärtom typiskt för människan och det är istället när han slår tillbaka att impulskontrollen ej orkar stå emot. Hjärnan när vi är tillståndet aktuellt behöver åtminstone när angreppet mot dig stannar av d.v.s. efter slaget mot Jett, några sekundär det ställer om sig varefter faran för att slå tillbaka kommer. Tidsperioden i scenen tycks helt korrekt: Det är ungefär där ev. plus ett par - tre sekunder det handlar om. Betraktar vi film idag har man ej den här ganska egentligen imponerande detalj-realismen i vad det säger engagemang resp. kunskap människan. Jag spekulerar att kanske Dean eller regissören - som ev. troligare dom här åren än idag - hade mer egen erfarenhet av sådant här: Eller mer här för en långsam film som får ta sin tid kanske också som man lade ner väldig tid på per scen. Helt även om jag ej tror på det givet att människans kognition är kopplad ett mycket stort antal överlevnads-kritiska funktioner dwarfing allt tänkbart i övrigt i betydelse att något överlevnadsvärde av själva fördröjningen som default-krigslist ska kanske inte uteslutas (men om så varför inte omvänt?).

Everybody thought l had a duster.
You all thought Spindletop and Burkburnett was all the oil there was.
l'm here to tell you it ain't, boy. lt's here.
There ain't a dang thing you gonna do about it.
My well came in big, so big.

Giant

Att försöka efter år av seger toppa reward från makt, pengar, seger, ... ytterligare med alkohol eller droger blir ofta problematiskt men vad risken för ökar om reward av segern varit också irrationellt drivande innan. På plus-sidan ger det i film arketypiskt övertydliga scener som känns väldigt meningsfulla för publiken ljust därför att det tar saker så högt att det tippar över in i det motsatta. Båda vad innan en sida liksom vad därefter är onaturligt - men ej ovanligt - överdrivet. Börjar man plötsligt segra kraftigt finns risken för att man hamnar i problem om ej medveten om det. I någon mening - diffus kanske - behöver seger ej vara svårt att nå oavsett hur svårt det verkar under förutsättning man förstår riskerna och begränsningar mänsklig irrationellt ger: Det både ger fördel till vad externt dig som försöker hindra dig samt är en oerhört stark förtroende faktor just mot vad externt som tenderar att fatta rationella beslut. Utmärkt exempel på vad man undviker är att bränna flaggor om man ej söker eviga konflikter: P.s.s. här och nu vore det ej fel för Kurdistan om Irak shia ger sig ut och Teheran flagg-bränner.