Pakistan sticker upp

2017-08-16

Kompletterade Dags för det att komma ner på jorden med följande länk:


Pakistan reiterates its support to China's stance on Tibet, South China Sea


Och: "Pakistan: Själva orsaken till varför vi ska ta interceptor och Aegis i Indien givet."


Förövrigt tillsammans med Afghanistan antagligen bland de mest icke-civilt över-flugna länderna (eller varför inte överflygna i försök att vara kul). Rimligt kan man tycka att någon lösning från det innebärande att världens tillstånd inkluderande instabiliteten Pakistan havande kärnvapen tas till historien.

Pump up the Jam

2017-08-15

And the jam is pumpin'
Look at here the crowd is jumpin'
Pump it up a little more
Get the party going on the dance floor
Seek us that's where the party's at
And you'll find out if you're too bad


Dags för det att komma ner på jorden

Det tycks klokt kan man tycka. Indiska armén har stridit kontinuerligt i dessa geologiska omständigheter och snarlika områden sedan evigheter med såväl Pakistan som muslmiska extremistiska infiltratörer.


“The PLA will not seek to fight a ground war with Indian troops early on. Instead it will deploy aircraft and strategic missiles to paralyse Indian mountain divisions stationed in the Himalayas on the border with China,” a source told the newspaper on condition of anonymity.

Från: India and China 'preparing for armed conflict' if Bhutan solution not found | Independent.ci.uk

Samtidigt ska Kina fråga sig var man står varaktigt tiotals år som kommer om flygplan och missiler helt eller delvis skjuts ner. I vilken annan fråga som helst där man litat åtminstone lite på intrycket av sin militära doability.
Komplettering:


Pakistan reiterates its support to China's stance on Tibet, South China Sea


Pakistan: Själva orsaken till varför vi ska ta interceptor och Aegis i Indien givet.

Nordkorea problematiken känns kanske ej optimalt kalibrerande här och nu: Xi behöver växa upp och ta ansvar istället för att skapa en massa osäkerhet för att göra sig märkvärdig

2017-08-12

Så låt oss sammanfatta här. De förändrade förutsättningarna Nordkorea har överraskar oss. Jag tror jag rent av gav ungefär den här tiden när jag kommenterande analysen om jag minns rätt amerikanska försvaret gjort av när Nordkorea möjligen skulle kunna leverera kärnvapen med missil längre distans, resp. som jag också ev. kan ha kommenterat deras förutsättning att ta mindre potent kärnvapen till vätebomb eller jämförbara "tekniska-mellanlösningar". Jag vill påpeka det för att från det här addera att jag ej upplever mig ha någon information alls egentligen visande något om Nordkorea annat än vad som ger media. Därmed inte sagt att jag just tidigare bygga från något där. Dessutom tror jag att det känns bra för mina läsare när jag tycks - eller som jag vill minnas utan att gå bak och detalj-läsa allt - det ger då åtminstone mig alltid en varm mysig men stärkande känsla.


Situationen är oacceptabel. Transformerar Nordkorea från nuvarande diktatur-familj till ej mer sammanbrott utan en ny diktatur eller diktatur i mellanlösning från säg en grupp yngre officerare eller kulturbärare bland värnpliktiga soldater (propagandan i Nordkorea upprätthåller ej längre myten så alternativen är kända: Vidare är affärsvärdet och de fördelar i ett mycket magert land makten ger allmänt kända - Många medborgare tar direkt del i verksamhetens realisering av lyx för härskare). Oavsett hur instabil och problematisk nuvarande diktator är - och jag tror han är värre än många tycks anta: Mån hänger sig till att rationalisera åt honom. Jag tror att han precis som al-Gaddafi periodvis rent av kan vara i kokain-inducerade psykotiska tillstånd. Makt är en stark high men som andra sådana snabba byggs tolerans också här trots en långsammare kognitiv broms när vi lämnar skalningen small-group (lilla människoflocken på savannen) helt och ger oss in i att marschera stora delar av nationen nedanför oss. Kokain är populärt bland diktaturer lite varstans. Gäller att kontroll över kärnvapen hos en grupp av militär i sönderfallande maktkamp med eller utan egentliga stridigheter (lokalkontroll ett stycke här av några o.s.v.) kan upplevas vara vad som avgör. Stor kraftsymbol - gigantisk doability om använt. Man behöver inte ens kunna avfyra den. Räcker bra med tillhörande kärnkraftverk att ta ut kärnan och ge sig på att försöka bränna den till saltföreningar så är södra Kina och det mesta i övrigt i näraliggande länder gemensamt i fara. Kommunalt vatten är så tilltalande men rörande en del är det sämre: lite väl enkelt att föra in gifter i - bara att borra upp röret.


D.v.s. själva slagkraften måste bort. Och ganska omedelbart. Det är ingenting att dra ut på tiden med heller. Jag kan inte tänka mig att tekniska förutsättningar att göra det acceptabelt säkert saknas.


Kina behöver se över sin närhet här. Risken för dem är jämförbart hög. Jag tror oavsett allt relaterat vad kärnvapnen kan leda till att nordkoreanska regimen faller före Beijing. Den rent fysiska Xi-egna risken av vad kärnvapnen kan leda till för Xi själv med familj bör mediteras noggrant.


Också behöver man se närhet i andra riktningar. Västerut och lite nedåt. Bhutan. Såväl som norrut lite västerut också. Liksom betänka sin önskan att etablera sin silkesväg till Europa. Jag tror förövrigt det var på Hans Husman om Information warfare jag för några år sedan: 2008 kanske. Gjorde en analys av bl.a. det projektet utifrån en tänkbar väg till en större väpnad konflikt med geografisk centrering i och runt hela området där vi också har Pakistan, Afganistan m.fl. länder mellan Indien och Kina som största länder. Muslimska väpnande radikalister är ju problem både i Kina och Indien opererande tämligen fritt från de "tunna" länderna som är buffert mellan Kina och Indien. Indien har som jag förstått det vissa garantier från några år bakåt och är som det verkat för mig väldigt redo att ta den här konflikten så långt de upplever att de behöver.


Alternativet att Kina annekterar Bhutan och humpar in det med Tibet och kanske ungefär samtidigt Mongolia för att därigenom etablera monopol på den gyllende urnan (där diverse gamlingar bland munkarna - s.k. buddhor står redo att gå vidare ner i jorden eller kanske de mer krigiska bland dem om några fortfarande finns till den åttonde Buddhans himmelrike: Ami Amida Butshu. Äre vare Amidha Buddha.). Indien vill verkligen inte att Bhutan blir kinesiskt. Och känner att det tycks vara det troliga alternativet: Antingen en bit eller givet det rent topologiska fallet nedåt i höjd över havet vad som snabbt gör det nödvändigt att ta hela nationen (samma höjdfall som via omvandling rörelseenergi hos vatten till elenergi potentiellt representerar en del mer konkreta värden något år framåt i tiden: Ett av de större eventuella kinesiska projekt som antagligen ej blir av som det verkat ett tag).


Kina behöver se faran med Nordkorea för egen-del. Och också förstå att andra tekniska lösningar förhindrande eller begränsande risken Nordkoreas kärnvapen ställer närområdet i högre risk än gissar jag / spekulerar från en del jag läste några år sedan declassified forskning rörande bl.a. bunkerkonstruktioner och hur man slår ut dem.


Det är viktigt att Xi ej skapar osäkerhet genom att ej uttrycka sig genomtänkt. När problemet blir löst d.v.s. vi antar vad jag tror måste ske för hela den större regionens säkerhet är det viktigt att lugn i hur man gör det finns. Annars är risken att man känner sig tvingad att välja en sämre lösning ställande kanske i värsta fall risken för att en nedsida för Kina finns i verklighet. En sak här är informationen om hur konstruktioner egentligen ser ut utanför vad man kan se från luften. Det finns redan viss felmarginal där och en god teknisk-lösning bör ej behöva försämra ett område för att reducera annan helt onödig osäkerhet eller risker.


Jag är heller ej nöjd med mycket annat Xi ytterst är ansvarig för senaste månaderna. Lite längre fram ska jag återkomma till det. Men jag tänkte jag först borde fundera ut något karma-balanserande där för allt tillsammans. Något den svarta Buddhan gillar. Xi behöver helt enkelt lugna ner sig ordentligt. Xi går runt och muckar bråk med halva-världen. Mycket fint kan komma ifrån det. Just nu är det dock bättre att han lugnar ner sig. Sansade personer i Kina behöver prata igenom det här med honom och förstår han inte konkreta risker och sannolikheterna för honom byta ut honom. Just nu är vad jag annars ser som ett av worst-case Kina i mellan-transformation i form av militärdiktatur att föredra. Jag kan se möjligheter till en långsam transformation i samarbete omvärld och egna folket där som kanske tillochmed ej bara bättre p.g.a. av Xi-Nordkorea-osäkerheten utan även på andra sätt.


Det går inte att få harmoni och lugn om alla ens grannar hatar en samtidigt som man behöver hantera att ens livegna bönder och nära familj tycker ganska ofta riktigt illa om en själv såväl som massa-bossmen. Det blir för mycket. Man sträcker sig för brett. Och det slutar i värsta fall med att helt oskyldiga grannar i form av andra länder behöver städa upp hela området till stora kostnader. Här i Europa ska vi betänka vad bara Jugoslavien kostade oss och fortsätter kosta. EU behöver göra tydligt för Kina att det inte blir några infrastruktur-möjligheter om det ska komma till priset av annekteringen av Bhutan och Mongoliet. Resp. att Nordkorea ska tillåtas bygga en gigantisk slagkraft i massförstörelsevapen utan att vi korrekt avlägsnar faran. Det är ingenting någon gör för nöjesskull. Att avlägsna risken här kostar bara i slitage flygplan, bränsle, och pay-load kostar styck gigantiska summor. Fullständigt sanslöst.


Ljud är inte bara kul samtal utan kanske kan skada vår hörsel: I det fördolda efter weaponization av kubanska diktaturen

Jag kan tänka - och havande en översiktlig kunskap om än inte djupare - att resp. expert har rätt i vad de uttrycker:Samtidigt är jag inte säker på själva uppgifterna i övrigt. Jag tar det för inte alls troligt att något som incident faktiskt skett och från ganska god kompetens om vad som är möjligt och inte bedömts inkludera ljud. Medan uppgifterna och tolkningen de föranleder rörande mer direkt vad de gav upphov till kanske är lite enklare eller uttryckts förenklat på sådant sätt att de egentligen inte är inkorrekta men undviker en exaktare bild som kanske kan för de drabbade upplevas mindre än nödvändigt otrevlig att se läst.


Själva domänen som sådan är utmanade att se tillförlitlig information om. Min bild - en liten lek på en subdomän jag skulle kunna tänka mig från tid passerat relaterat ett annat land Kuba eventuellt långsamt men i viss utsträckning byter kunnande med möjligen var vad aktuellt.


Jag gjorde en liten skiss. Men struntar nu i alla fall att slutföra inlägget då jag behöver reflektera hur man korrekt och bra skriver detta. Det kan ha viss poäng samtidigt är tillförlitlighet inte direkt där vi är i evidensbaserad medicin (likväl om hammaren tycks kunna slå ner spiken och du bedömer information av det rimlig och kan se hur det fungerar kognitivt som konsekvens av perceptionen...), och vi hade min längre artikelserie i Riktad information som jag huvudsakligen valde att avsluta efter några år då jag på goda grunder bedömde att den förutom efter viss post-bearbetning till andra format som tänkt tillförde värde i diktatur för transformation demokrati också (vilket aldrig slog mig skulle ske: Visst att det ej är orimligt men själva kanalen vald här är ju publicerad med "tryck så att säga" så den når ungefär de som har ett särskilt intresse av att läsa mig samt en del ströläsare som långsamt arbetas upp. Den kommer naturligt bara från struktur inlägg svårligen märkas indexering sökmotorer. Men Libyen revolutionen var antagligen vad som tog in dessa läsare: Mängden skärningen intresse och kontinuiteten månaderna före tills månaderna efter - ev. sommaren 2011 ganska sent.) en av de svensktalande åtminstone förr levande i management ISIS (varför för att balansera också diskuterande hur vi med Koranen kan visa att ISIS väl stämmer med den särskilda prövning som Satan ska göra när vi närmar oss jordens avslut. Också om jag inte gjorde det själv hade det kunnat blivit så. Jag tror han är död nu men vet ej trovärdigheten uppgifter: Ev. som högst nummer två i själva Kalifatet).


Så jag vill inte vara oförsiktig i att endast göra något därför att det tycks ha potential för addera värde i en sak lämnande övriga världen när jag egentligen ej är i ett område jag ser att lägger tid eller del av mig naturligt över tiden ens (och därför ej heller egentligen kan bedöma värde kontra risk). Kort sagt tycks det olämpligt att riskera lära IS med något nytt djävuls-skap om nu Satan ej givit dem direkt.


Kort för den seriöst intresserad mer i bakgrundskunskap man antagligen naturligt behöver se över här (jag brukar behöva göra det var gång jag ej varit i området på något år) är vad jag väljer att kalla strukturell-inlärning i hjärnan. Ev. mer spekulativt är vi mer i serotina-systemet som signalering. Vi etablerar naturligt - och det konkret intressant själva poängen - strukturell / hierarkisk-inlärning som konsekvens av kontinuerliga fenomen i perceptionen. Trivialt de flesta kan ha mött gäller att besvärande ljud vi initialt ex. flyttande någonstans möter "försvinner" efter en tid. På en hierarkisk eller strukturell-nivå (i mening att något kan finnas över som kan etablera sådan inlärning ex. släckande ut brus-fenomen: Meningslös information oavsett om brus i mening konkret slumpmässigt enligt någon fördelning eller bara meningslös information för de strukturer "ovanför" detta i sin tur har en meningsfullhet för). Åtminstone en nödvändig "refresh" för mig själv då det var ett tag sedan jag sist var där man kan hämta inspiration mänsklig inlärning så här väldigt nära neuronerna (vanligen får man ut mer tillämpbart textanalys från respons i form av språk, dialoger, samarbeten small-groups, inlärning korta sekvenser eller grupper av enskilda ord, bedömning ord o.s.v. Och nära direkt praktiskt värde implementation nästan alltid så där det rent av kan ge uttryck som kan användas del av generering viktsystem ord som exempelvis data ord-association eller skalfria-egenskaper för tid rörande viss inlärning / minne: Jfr exempelvis Sverige är viktigt och förtjänar en lista på några tusen vapen att i lugn och ro hemma välja ut något bra att köpa från (2016-10-24)).


Meningsfullhet om vi tänker oss ex. inlärd utsläckning kan dock brytas. Lämnar vi fenomen så som hypomani varande en långsamt etablerad biverkning ibland förekommande bland serotonin-återupptagningshämmare (kanske relevant om man försöker förstå inlärningen: Jag tyckte det för några år sedan när jag betrakta en förenklad modell eller vad som blev det förklarande inlärning från idealiserat samspel serotonin och dopamin - Egentligen sammanfattande bort en mängd andra signalsubstanser), eller akut mani p.g.a. exempelvis mycket höga (i mening av vanliga människor: Eftersom vi är i snabbinlärning under kortare tid gäller att abnormt hög tolerans byggs under dagar hos aktiva missbrukare) doser kokain under några dagar till veckor i sträck här via den snabba tidens dopaminsystem - finns också sådant som närmare friskt - eller konkret friskt när det stödjer vår överlevnad - kan bryta normal meningsfullhet och gå utanför strukturer lärda. Exempelvis för de starka här:


  • Indikation fara i information som kommer i perceptionen: Danger i mina "More or less" (ML) viktsystem för ord.
  • Att informationen är nog för att ge indikation men samtidigt är sådan att fara om verklig ej presenterar sig med all information klar till personen. Dold. Unknown i ML.
  • Högre grundaktivitet rent allmänt kommer linjärt stödja föregående.

Så länge dold fara är trovärdig och personen ej bränt ut sig så bryter vi förutsättningar vi annars accepterar information vi tar in och söker mer förutsättningslöst efter tänkbar risk.


Detta är nu en kreativ process. Den tillåter att vi naturligt för att förstå det rätt kallar association här. Men association till kopplingar annan strukturellt inlärd information där drivkraften fara tillåter att domäner, avstånd mellan objekt / händelser o.s.v. kopplas samman på sätt annars ej naturlig. Landar ett rymdskepp på fotbollsplan du åker förbi och du naturligt från personlighet eller tillstånd just då hamnar att du tolkar akut fara kommer association friare gå till orimliga förklaringar inklusive diverse från vulgärkulturens SF-filmer. Medan samma person i lugna omständigheter - kanske mitt på dagen snarare än natten seende filmkameror m.m. - hellre förstår det hela som just filminspelning.


Går den processen självgående och ej stannar av är vi i vad jag kallar hypo-aktivering (men jag vill ej påstå att vi 1-1 överensstämmer med termen inom klinisk psykiatri även om vi troligen i psykolingvistiken ligger synkroniserade).


Så frågan är kan vi ta ett kognitivt tillstånd dit genom att utnyttja tid under en kort eller lång tid? Kanske kan frågan omställas till att svaret är ja om vi kan bryta barriären i perception mellan ex. ljud och bild hos personer ej havande fenomen liknande vad vi har vidNär ämnet kommit tillbaka till mig från långtidsminnet så får vi se hur vi spekulerar vidare här från egentligen mer begränsad information initialt. I domänen jag ser här är vi dock ej i vad vi kan göra normalt omedelbart utan en kontinuerlig tid krävs. Det bör dock vara för angriparen trivialt för varje normalt hem åtminstone när det kommer till flerfamiljshus.