Riktad information - Exempel: Big Game Hunting - President Mugagbe's kunnande i det abstrakta konceptens hantverk är konstnärens geni

2015-07-28

Börjar det någonsin kännas nationellt vådligt när det kommer till Sveriges samarbeten med vår historiska fiende Danmark får någon sanna nationalist offra böter och resa över till Danmark och skjuta något stort omtyckt djur. Kanske en stor gris (jag är lätt osäker på om Danmark är annat än platt jordbruksland med stora grusfabriker).


Vi kan lära av följande exempel:Inte dumt alls. Vem vet vad Obama kan tänka sig säga excalterande vanliga medborgare i Zimbabwe. Så här är det sunt balanserat mot den övergripande amerikanska kulturen: Kommer hit och likt gamla brittiska kolonialister tar vad helst de önskar utan någon hänsyn alls. Tillochmed Cecil.


Säger säkert mycket om vad Obama är i Afrika för Big Game Huntin. Eller så kanske oroar Mugagbe även om nog känner att ska man löst gissa lite på Obama är han ganska "lugn" i det mesta uytrikespolitiskt d.v.s. allt för tydliga uttlandet (med risk att jag gör bort mig här om de redan kommit) är nog mindre troliga.


"US President Barack Obama currently in Kenya has while ignoring African Union Chair President Robert Mugabe(dropped from his Africa visit itinerary), chosen rather to meet a group of (14)fourteen young Zimbabweans who were this week flown out of Harare to Nairobi.

United States ambassador Bruce Wharton said the fourteen Zimbabweans attending the sixth annual Global Entrepreneurship Summit (GES) in Nairobi, Kenya, on July 25-26, 2015 represent the human capital that forms the foundation that will stimulate economic prosperity in Zimbabwe."

Från: Obama Ignores Mugabe But Meets 14 Zimbabwean young Business People (2015-07-28)

Omständigheterna runt själva jägaren är svåra att sia om. Att köpa tjänster för jakt är ju möjligt som hans representant själv säger. Men så är naturligtvis i Zimbabe att ställa om verklighet rörande tillstånd m.m. i efterhand.


Eller tror jag kanske det minst troliga alternativet: En medborgare oroad vad för överdrivet afrikaniserade samarbeten Obama kan få för sig. Då får man som jag föreslåg om Nordiska rådet och allt med det heter riskerar att föra Kalmar unionen i nytt liv: Åka över och skjuta något stort gulligt djur hela Danmark gillar så tar de ut lite sund distans från oss.


President Mugagbe och dom stora symbolerna

Givetvis kanske det också ungefär stämmer som pekat som möjligt. Men Mugabe - och jag tycker trots ålder och nationell organisation inte att man ska utesluta ett visst personligt engagemang såväl som förståelse av den egna erfarenheten - har erfarenhet och tycks för mig en god förståelse just för dom stora kreaftfulla symboler vilka:


 • Vilka spänner över många personer.
 • Konvergerar stereotypiskt.
 • Är enkla att diskriminera utifrån egna stereotypiska association från ett kontext.

D.v.s. vad som kan aktiveras som i ex. till ett riktat kontext. Rent av kan man välja att tolka - mängden fall är ganska få så det är förslag på en slutsats - att Mugagbe samlar potentiella symboler han kan se att han vid en senare tidpunkt kan välja att aktivera upp. Vi nöjer oss som exempel på det sista med:Det är ett excellent exempel bredare här (i och utanför Zimbabe) ty vi har också en så potent visuell illustration av en gegrafiskt dimension i sista konvergens. Storslagna foton är en tilltalande dimension när det kommer till stereotypiska symboler vi kan se möjlighet att skapa alla möjliga värden av. Att fotografera Dansk stolthet över den agrikulturella industrin är inte fullt lika enkelt om man också önskar med de abstrakta värdena (dansk scenario med bondgårdar kanske) få in konkreta dimensioner direkt från verkligheten: Graven eller ett skjutet styckat lejon har dock de de konkreta dimensionerna förutom det mer abstrakta för exemplen med Cecil (Rhodes) resp. Cecil (lejon). För graven rör vi oss ju verkligen i en historia som även i nutid varit ytterst turbulent i Zimbabwe (omfördelning av jordbruk via kansske juridiskt formaliserade system och mer av att inofficiella maktstrukturer numera av och till har stor frihet i och utanför lagen i övrigt):


Jag är faktiskt förövrigt någon av svensk 1070- och 1980- Zimbabe-Sverige-kulturell expert. I högstadiet skrev jag ett arbete Zimbabwe - Ett lyckat exempel. Idag kanske man kan se det arbetet som ett fint exempel på hur biståndsorganisationerna gärna skapar sina egna framgångar oavsett hur fullständigt defunct deras satsningar och just för Zimbabwe då högst substantiella biståndet.


När vi är i det kraftfullt emotionellt intensiva med oerhört tydliga symboler lika kraftigt abstrakta (jämför i det än mer extrema med hur barn och ungdomar gärna accepterar "brand kopior" så länge varumärket är tydligt oavsett hur uppenbart kopian mer än bara kopia är direkt vulgär) - relativt i motsatt ändå de mer kontextuellt styrda tämligen tråkiga (och inget rätt eller fel i sig finns nödvändigtvis här) - är kanske Zimbabe sista 20 åren ett enklare modell-område än större länder? Jag har inte annat än i vad jag själv läser betraktat dem och är ex. osäker på hur mycket data nyhetshändelser bakåt jag själv har sparat (men antagligen bättre än huvuddelen av dom afrika länderna då publicering engelska har lång historik bakåt och levande än idag). Men tänkbart kanske intressant om någon söker den möjligheten. Det är ju tuburlent med många många exempel och kraftig konflikt i informationen.


Jag blev faktiskt lite imponerad här. Kändes elegant, starkt men ändå ej överdrivet. Säkrande upp lite om Obama pratar en massa strunt så alla kommer ihåg vad amerikanerna kommer hit och djur.


Konstens värde är sig själv nog och här förtjänar konstnären Mugabe får respekt

En vacker illustration av så många dimensioner i hantverket riktad information som är tappat i länder mer gediget demokratiska. Konstnärligt värde är värde i sig själv och behöver inte ställas i relation till något annat. Endast att man kan beklaga att ej något kulturellt och geografiskt nära ens egen position i världen fick privilegiet att få ta del av Konstnären Mugage (jämför med denna kulturella hyllning av Sverige: Ryssland förklarar vilka som betyder något i Norden (det är ej Danmark, Finland och Norge var för sig eller tillsammans) )2015-05-31) - Likväl Mugage har en viss kulturell elegans man nästan behöver få in dimensioner av "fair-trade", "Afrika", "djur snarare än teknik" o.s.v.). Någon från våra gemensamma skattefinansierade funktioner borde verkligen medan konstnären (givet hög ålder) finns att skapa uppmuntra honom till ett svenskt konstverk.


Jämför med svårt det är utan den skapade konstnären att nå upp till den en god verkshöjd på nyheternas effekt. Det hamnar ofta i att man ser ungefär vilken nyhet man behöver man "verkligheten" visar sig inte riktigt nå det. Reflektera Donald Trump's Ex-Wife Ivana Disavows Old 'Rape' Allegation ställd mot ett konstverk vi mejslar ut själva: Finns en yngre demokratisk politiskt engagerad kvinna? Har hon kanske blivit nationell omtyckt rörande människorätt? Internallt känd rent av? Om inte så hinner man nog bygga en sådan kvinna i tid innan valet. Och så en lämpligt skapad nyhet några månader innan valet med ett fruktansvärt övergripp på henne av Trump. Bättre än så hade ingen nyhet i dimensionen kunnat blivit med det sämre verkliga exemplet som kontext. Och så sällan vi får se nyhetshändelser konstnärligt såväl som effket-mässigt riktigt gjorda.


Vi ska därför känna känna respekt inför möjligheten vi fick med Big Game Hunting och ge President Mugabe erkännande för konstnärens elegans mer än mer endast erfaren i de enklare mer brutala effekter. President Mugabe förtjänar respekt för elegansen när han skapar.


Jag ger ett högt betyg för Mugabe här. 3.5 av 5. Och om jag någonsin givit något över 4 minns jag ej och så hgöa betyg är ytterst sällsynta. Han är verkligen en klenod för världen och jag kan inte annat att beklaga att åldern i all rimlighet indikerar att hans karriär snart är slutgiltigt till ändå (men sista åren trots den höga åldern märker har vi ändå många gånger fått uppleva konstnärens skapelser om än lugnare med mindre av hans person). Mugagbe är skicklig i den här domänen.

Slacking off eller Jolly around?

2015-07-25

Jolly around är em ej lika systematiskt djupt defekt som Slacking off. Vid Jolly around har det bara handlat mer om kul utan ett seriöst försökt.


Vid Slacking off kommer defekt enhet i ex. organisationen dragande med någon defekt skit de gjort efter en lokal subkulturell idé helt overklig i varje verkligt behov av attfaktiskt lösa ett verkligt problem snarare än bara roa någon middle-management i en för världsdel, land, organisation, värld ellervad nu aktuellt föga verksamhetskritisk person eller del-organisation.


Förutom ex. i är ett brutalt ofriskt ex. på Slacking off lite varstans (kanske fortsatt i QA regering och bredare ansvarsområden precis som tråkigt nog förra regeringen också): Grov van-slacking off bland väljarna kombinerat missbruk av resp. block av det för slacking off i område äventyrande natioenns säkerhet. Duger inte och det är ditt fel även om andra bidragit till det också och egentligen väldigt orättvist lär du väl inte bidra till en lösning på det heller.


Ex. Jollu Arpimd 'r Waööemberg pratande i debattartikel att om han fick göra som han vill skulle han sälja till Nordkorea lika gärna som Saudiarabien. Självklart avsåg han vapenexport till Nordkorea eftersom hela frågan avsåg vapenexport tiil Saudiarabien samt att jag tvivlar på att någon annan aktuell domän export Nordkorea aktuell för större enheter i Wallenberg-sfären utanför energi och finans berörs av sanktioner. Djävla defekt Jolly Around: Kul när det kommer pengar oavsett vad det kostar i faktiskt värde ej resultatet av en defekt self-learning. Riktig Slacking off i Wallenberg-sfärens PR-funktioner också men med den stabila värde-mitt sfären har sedan evigheter nu är spekulerar jag defekt-acceptaens vs. mätbart effekt balansräkning övergripande tämligen oändlig (argumentera vapenexport Nordkorea tycks ju ex. ej störa särskilt annat än at ttydliggöra vad känsligare entiteter - antagande no business Wallenberg-sfären rekrytering kan öppna upp - bör undvika).


Jolly around bär natur av lite oseriös clown. Men det är Slacking around som är den systematiska faran. Där kan funktionen faktiskt ha förmåga ej bara skymd av hippi-nöjen och nöjen i vulgär-kultur man hellre sitter och skrattar åt än att göra det man egentligen borde när effekt-asvars definieras från trolig effekt-potential med en basal nedre genomsnittlig möjlighet från kognitiv eller fysisk förmåga. Slacking off kan ofta och ibland med kompetens bli riktigt övermotiverade när de kritiseras och sittaoch försvara vilken sunkig skit-prestation som helst med vad helst: Antal döda kan räknas i många tiotusen men vilkenföga tillämpad paragraf i vilket polatiiskt system som helst får duga för att inte bara göra befintligt agerande vettigt utan förklarande att hindrande alla döda hade varit fel.


Lite som idéen att normal noise månad per månad i effekt-påverkan av vapenexport debattartikel skulle motivera inte bara ej skada utan att den kanske fungerande när big size och priming ger lite påverkan positivt temporärt bara från propagandaeffekt. Missande och döljande den systematiska skada typiskt allt jag lätt inser förekommit sista åren och jämfört med (intemer än 20 - 40 om jagminns rätt då jag utgick från händelser jag mindes manuellt och hämtande ut statistiken fårn det sedan). Även om skadan kan bli mindre för litet land som Sverige därför att sannolikheten att någon inser utnyttjande att riktat snarare än merspontant utnyttja det tenderar att sprida sig och den sannolikheten är lägreför ett litet land i första inträffa. Och risken för att allmänt verka lite dum kanske attraherande sämre och dyrare leverans-aktörer? Nu är det dålig månad så låt oss gå iväg och sälja på X en debattartikel om export av giftigt Barsebäck avfall till ISIS i Syrien både lösande vårt sopproblem, skapande exportinkomster svårare och döda av en massa terrorister där. Det köper han nog.


Jolly Around är dock inte fullt Clowning around'som jag kanske återvänder till någon gång framöver. Men löst relaterad indirekt clowning around d.v.s. domänen av att behöva göra lite clowning around med kul skämt i diskussion allvarliga frågor där att mottagaren är en så default jolly around att hade de gjort något utan en liten punktlista blir det bara clowning around. Ingenting för den som slacking off därför förutom krav övning lära sig skämta, skapa skämtsamheterna o.s.v. fodrar en hel del kunskap psykologi med ganska stor vikt mot sista 12 åren.


Nu har jag förstås skämtat lite här så att det blir kul och så. Likväl allvarliga frågor förstås.


Kag tucler egemtöogem omte att jag är någon malign sktistövel här. Mer att jag bryr mig och saker är för mycket av Williams syndrom resp. bara klasiskt fördummad krävande att man engagerar sig prövande vad som ev. kan ge en mer mot normalt förväntat av en moraliskt sund människa funktionell respons.


Har du likt Wallenberg gjort en massa Jolly Around ISTÄLLET FÖR NÅGOT VIKTIGT SKA DU VARA GLAD OM NÅGON ANANN KAN GÖRA NÅGOT VETTIGT AV DIG SOM EX.FÖR EJ HELT FÖRTAPPADE PERSONER: jAG DÖG EJ MEN I ALLA FALL KLARADE sKITSTÖVELN hANS AV ATT RÄDDA LITE AV UNGDOMEN FRÅN ATT BYGGA pLUTONIUMREAKTORER I nORDKOREA MED MIG SOM EXEMPEL. [Slacjubg iff u deb dinöb ajtyekk flr nug strybtabde i att korrigera stora bokstäver därför att datorn i hårdvara är väldigt skakig jsut nu i alla fall. Det duger ej men en plan för att lösa det systematiska problemet genom att Go around the Horn finns.]]


Djävla privilegium ej värd efter så mycket Jolly around. Men för värde världen resp. rädda nationellstolthet så att det hela inte blir ännu mer av komiskt skämt cirkulerande via e-post m.m. med varianter av från Saudiarabien och vapenexport ill Nordkoreansk vapenexport. Allt för alla är inte Jolly around så folk ska ooavsett personliga tillkortakommande se till att överprestera på icke Slacking off så att dom med bara dum Jolly around inte sitter och går ivägen för allvarliga män och kvinnor lösande allvarliga problem som är viktiga.


Och egentligen försökt jag inte vara rolig alls här.

Gå runt Hornet: Stop slacking off!

South Park och American Dad! är sedan evigheter utträttat överutnyttjade av mig som exempel (givet mängden man sett det utanför exempel - för vulgär-nöje). Men jag ser verkligen att Bo Jackman kompletterar i domäner annars utnyttjade animationer ej presterat särskilt mycket i. Bo Jackman är på många sätt mer allmän-daglig för dig i vad han möter och gör - och uttrycker ofta lite komiskt från förstärkta koncept och situationer sådant vi alla tänker och lär oss förstå. Ett fint exempel på detta är :


[Polisman - En man av staden - efter att låtit Bo släppa ut sina arresterade vänner (Jackman - Kalifornia sense bland så många andra relevanta för figuren)]
Well, you are famous, so you are all free to go.

[Stone yells] - But what about Becca? - Took care of that, too.

]Bo] I Called in a favor with Drew Barrymore, and she'll pay off Chicken 4 Dayz to adopt your friend.

[Side kick Bo håller för att förstärka hans världen via sidekicks defekter i de domäner Bo är "bra" i: Rik och home owner med side kick bor i Bo's vardagsrum] ] Does she have a meadow that Becca can frolic around in? You think Drew Barrymore doesn't have a frolicking meadow? That is the dumbest thing I've heard.

]Bo uttrycker allmängiltigt exempel på typiska tankar vi alla har när vi lär något om vardagen - här som vanligt typiskt men kanske vad vi ej alltid sätter ord i . Fint ex. just på vardagsrankar men satt som slutsatts: All abpit me...]]

"I learned something today.

When you think something isn't about you, you find a way to save the day and realize that it was, all along, all about you

[groans] Plus, I got you all a burrito truck! - Hooray! - Yay! I'm great! So, after all that, the only thing that saved Becca was that BoJack was friends with Drew Barrymore? - Yep.

Men underskatta aldrig när motivationen till varför man förskte göra något att välja att förstå vad som kom i tolkad domän av framgång i sluthändelse förstå den som framgång. Utan det släcker vi gärna ut försöker i den moraliska domänen som föranledde försökte. Och utan att motivationen av moral-resonemanget förändrats. Det är i stor-populationer vad jag gillade med Libyen och Hong Kong: De klarade faktiskt av att vinna. Saker kan gå dåligt efter det men för en tid finns vetskapen om att man klarade något stort och farligt segrande bra och det ger förståelse av vad människa klarar av att göra när vi ej låter reward-system störa ut vår motivationen (vilket kanske ej är trvialt görligt utan viss vetskap hhur de fungerar - att bara rationalisera dem är ej bra funktionellt utan mer trivial tricks som att lära dem att någon ren symbol-handling man tagit till vana att göra vid seger emotionellt vedertagen redan förstått vid andra segrar mer rationella och tråkiga presterar enormt i resultat relativt att läsa filosofi om människorätt o.s.v.)).


- So, did anything we did matter? - Nope.
- I think it did.
I think we made a difference.
A small one, but a difference.

Så ja det hade betydelse det ni gjorde. Och trots att man gärna indikerar vid dessa slutsatser en mer cool-själv-centrerad tolkningsdimension i det gör dessa slutsatser oss mer sannolika att försöka göra rätt igen. Preferens att rationalisera dem som egoistiska kan vara relaterat vetskap om att vi "fuskar vs reward-systemet" så här. Men gör du det efter att försökt rädda någon från ccrime against humanity som här är det p.s.s. moraliskt riktigt som resonemanget föranledande försöket.


Når man långt där kan man förstås hamna i något liknande uttryckt i citatet nedan om än själv-motiverande:


“I tried my best.”

“No you didn’t, you slacked off and took the easy way out. In this world you can either do things the easy way or the right way. You take a boat from here to New York. You gonna go round the horn like a gentleman, or cut through the Panama canal like some kinda Democrat?”

"Um. The canal?”

[slap] “You go round the horn, the way god intended.

Från: BOJACK HORSEMAN - SEASON: 2 EPISODE: 1 - BRAND NEW COUCH

Hur tänkte sig gudinnan att vi går runt hornen? Vi går runt hornet. Ej kanalen därför att om hornet är värd att gå runt är kanalen ej byggd eller så bygger vi den.


Ingenting annat är värt att göra i mening av att gå runt hornet. Svårare än så är det inte.


Och i all ärlighet som med ex. EU - Libyen är det sombra nog att försöka defekt enligt som intern ej presterande subkultur istället för att göra det bra och klara av det eller näst-bäst (bra nog gissar jag i vad som faktiskt är det relevanta här).


Så mycket duger inte just nu bara därför entieter - typiskt här snarare sjukligt överviktiga än resurs svaga - och risken med det är spekulerar mest att de sätter ett riktigt dåligt föredöme för generationer av människor. Europa, Asien såväl som Nordamerika.
<(p>

Slacking off. Beskriver det fan från A to Z. Enkel minnesregel för den som har svårt här: Går du inte runt hornet gå ej ivägen för funktionella människor. Målet är inte din status eller upplevelse att ha något meningsfullt att göra i organisationen utan att leverera.

Maskinell rörelse mus utan kontakt dator annat än skärm, tangentbord och mus: Webbläsaren som riktat meningsfull sensor av mål sölt

Generation signal via musrörelse enheter som kan reagera på "rätt" signal om mus är positionerad genererar skärm-skärn respons över redundanta snabba rörelser. D.v.s. flyttar vi musen snabbt får vi utan att försöka klicka för att verifiera hypotesen - se att vi ej har data annat än skärn - från att röra över det snabbt.


I all rimlighet ska det väl inte gälla allt eller självklart vara annat än threshold funktionellt givet hypotes optimerad bildanalys via enkla saker som rektangulära diskriminering o.s.v.


Poängen här är också om vi lär av normala musrörelser kan vi för en given händelse på något skärm få ett antal variabler prövande mot det i andra situationer utan att intelligensen behöver klicka på lägre evidens nivå utan att just någon kostnad tid, nät eller prestanda finns - eller behöva gå in i helvetet av att (antagande utnyttja webbläsare som parser jämförbart deras stöd - och ganska imponerande sådant i såväl Google Chrome och Firefox - med koden html page expanderande och hållande visuell motsvarighet. Event-hanterande kan de åtminstone ibland eller normalt för klickbart innehåll ge informations läckage från sådant som ej är events. Ej testat Microsoft Windows.


Jag vågar ej lova någon som motförmodan läser detta och ligger i domän av behov. Relativa betydelsen av allmän förståelse är en faktor såväl som faktisk skärm. när feedback skräm OS finns (och de gillar att försöka detektera eller dialog fram till bra skärm-inställningar). De här typen av kanaler har jag ibland en förkärlek för därför att de kastar behovet av lokaliserad kunskap i en generisk lösning men vi ska inse att samma behov domänen kan finnas ändå men snarare vara dolt för oss konsekvens av allt möjligt OS och hårdvara såväl som webbläsare. Dock effektnivåer är ej problem här. Vi har ju en hypotes. Allt i närheten är detekterat troligt riktat om funktionellt plattform.


Sedan är bara frågan vad man kan ha det till? Surfa fram musik när refererad i vulgär media som Bo Jackman kanske?
Påminner lite om de här gamla gröna skärmnarna som hade en rullande visuell-störning genererad av antingen hårdvara eller OS därför att kunderna vant sig vid det i en tidigare version.

För Sverige: Att ttala tydligt - Svensk topp-management försvar problematisk med indikerade problem spritt delsystem verksamhet (2015 är rätt år att korrigera)

2015-07-24

Jag rullar OS och datormiljöer pågående allmänt och kontnuerligt just nu. Internet kommer och går just nu lite och även om kanske löst nu vad som för denna dator kan ej troligt gå in i mer skagig period igen. Därav kompletterar jag nu ej detta inlägg med länarna som ej syns (men alla tror jag finns att hitta på bloggen genom att söka) eller korrekturläsande det. Dock tror jag de flesta intresserade av detta inlägg kan vänta någon dag tills jag kompletterat inlägget. Jag är låg på antalet skärmar också och den inbyggda i denna är efter diverse i hårdvaran införda förändringar påväg att ev. bli problematiskt. Så att just n tappar jag ljus på den.

Publicering nu ska mer ses för scenariet att jag behöver eller ser värde att välja bort nätet helt några veckor eller mindre troligt längre än så. Denna mindre "risk" är också en bidragande orsak till att jag valde kanske mindre eleganta formuleringar resp. bakåt i tiden i alla fall mindre önskad övertydlig av verklighet beskrivningar utan värde medna där värde av det finns kan i aktuellt kontext redan vara känt (bl.a. relaterat vilken upparbetad domän av kunskapsområden och intressen jkag kommenterade här) och vidare nära relaterat vilka primära geo-politiska och kompetens-domäner jag oftare egentligen intresserat mig mer för bakåt i tiden (ibland tenderar man att komma från ett kontext kanske starkare i kompetens och erfarenhet rent av seende bara defekter i ett annat man ej är i normalt men missande allt man redan börjat i förändring eller feltolkande information - Det har regelbundet i arbetslivet hänt mig med några års mellanrum kanske och får en från ett egentligen mer kreativt problem-perspektiv att tolkas som djävligt dry

Dock Sverige är viktigt. Och åtminstone för Sverige tror jag nog att en försvarlig andel nog för att göra förändring försumbar redan tycker jag är ganska dryg (jag är lite stolt över det ty normalt har det kommit från situationer där relativ kompetens var uttalat eller blev etablerad verklighet senare). .

Ej korrigerat om någon vecka ta det som det är. Notera symbol-statistik ett till tre år bakåt spritt publicerat Sverige om så ej refererat nu i tomma länkar ännu här.Väntande på att version bakåt av Puppy Linux via backup skullem bli klar med DHCP såg mjag hur jag skulle börja detta inläg med att peka på att jag kanske inte är all-kunnig rörande propaganda eller förmågan att inducera effekt via orden. Dock börjar vi allt mer styrande nu närma oss sluten på ämnen att beröra här på bloggen. Att tala så personligt som jag gjort här hör inte till det normala. Kunskapsområden vi berört lär nu snart märkbart börja konvergera ner till färre i en mer abstraktnivå - systemdelarna i senast från scratch natural language processing och discourse analys, kreativt analyserande från allt dagligen analyserat data nyheter m.m., sökfunktionerna open source händelser publicerade, prediktion av förändring framöver m.m. integreras nu till ett koncept - och när det gäller återkommande tema-områden (ämnen som ibland återkommit av och till rörande politik) menar jag också går i växande hastighet mot situation av emergence (förändrande definition av mening och betydelse: Definierande världen färskt görande historik problematiskt att fortsatt utnyttja för ex prediktion - Jämför hur process för att införa en ny lag i Sovjetunionen efter transformationen till demokrati var i emergence blev en radikalt direkt sämre datakälla för att prediktera det samma i resp. Född Demkrati).


Så i de sista "fåtalen år" (väljande tidskoncept slumpmässigt från rimligt) låt oss istället utgå från att jag kanske kan det här området bättre än någon annan på kontinenten Europa och ej sämre än mycket annat i övrigt praktiskt såväl i analys av språk. Jag föreslår det som utgångspunkt att föregripande eller efterföljande det läsande detta bedöma ex. som utgångspunkt när vi av och till "någon enstaka gång" kommit in i området här (och om jag argumenterar jag korrekt uteslöt "black magic" - oavsett taggen uppenbar mental-trötthets-gräns-zones-rörelse - bör tror jag det vettigt innehåll att köra igenom kunskaps- och associationssystem för analys sv ex. skattning kunskapsnivå via jämfreölse vedertagna koncept över sp. område och från det prediktera korrekthet övergripande (eller hur du gör det) d.v.s. risker med att kanske mer konkret än normalt för mig eller svenskar (och diverse andra kultuirer också för den delen) vara lite uttalat ärligare än normalt för mindre ansvarig läsare fortfarande i effket-möjlighet rörande råd jag ger bör vara begränsad. Det samma kan vara en vettig utgångspunkt för att komplettera vetande och hitta vidare till andra kunskapskällor.


Att tala tydligt

Att tala tydligt handlar om att nå resultat effektivit. Målsättning säkerhetspolitik Östersjön är inte från svenskt perspektiv att heta svenskarna upp till krigshysteri.


Målsättningen är att reducera risk och kostnad för att reducera risk bättre än endast vapen ensamma gör.


Fortsatt "ärligare" (skriver jag utan vidare motivation) än normalt här har Sverige presterat "under all kritik" (nästan komiskt defekt) sista åren.


Nationalstaten är definierad av att bibehålla kontroll av dess yta - utanför detta är utanför resp. nationalstat - och förmåga att göra gränserna accepterade (jämför med det bredare konceptet "Walking the line").


Resultatet sv upparbetad kommunikation discourse Sverige är den ej otroliga upplevelsen att:


 • Medan nationalstaten Sverige blir mindre trolig som verklig eller predikterad när dess gränser blir mindre acccepterade vedertagna via händelser som kränkningar.
 • Upplever topp-management militär-domän (jag föredrar medvetet ssedan år att använda konceptet management för strategiska funktioner militär) att det är jobbigt.
 • Mest kända exemplet är Överbefälhavare som blir utbränd.
 • li> Och vettigt tyst utan mer vad han, media, arbetsgivarens (Sveriges folk) representation och media ser som en fin upplevelse att reducera stereotyperna om utbrändhet, att skadas av fiendens stress-induktion fredsstid o.s.v. så att andra i management militär m.m. inte går och döljer egna problem.

Nationalstaten Sverige talar tydligt men de talar ej tydligt ovan från förståelse av att historik och nuläge visar att risken för att expanderat krig Europa ej är direkt otroligt om än ej det mest troliga. Sådant är för svensken ej riktigt verkligt i effekt-storlek på koncepten utan huvudsaklige för de flesta ett intelligent accepterande ej påverkande tänkande framåt.


Sverige talar också tydligt för entiteter vilka beroende på väg framtiden tar kan vara fiende. Sannolikheten för att vi hamnar där påverkas bl.a. om vad vi själva säger om nationalstaten Sverige till dessa entiteter och näraliggande nog för spridd-effekt.


Sverige talar tydligt till kulturer på avstånd under verklighet av begränsad kanal en människa såväl som population människor (intelligence andra länder och jag kan som saker slumpat sig genom åren lite bakåt faktiskt bedöma konkret var man låg då bl..a för en stor entitet Europa såväl som en stor Asien - de talade tydligt utan att tänka på att dom gjorde det tekniskt mer konkret än vad vi avser här till entitet - eg. två för en av dessa entiteter avsedda rörande läckage av information - än vad vi diskuterar här: D.v.s. strategi, taktik, lösningar, verksamhet intelligence, militär-beredskap m.m. kom att delas rörande bl.a. Kina i ett visst kotnext från data som togs ut fientligt av personer jag "sekundär" ej direkt vet vilka de (eller han eller hon kanske - vem vet) är). Vidare kan jag bedöma det via open source - och pesudo-open-source och se gärna för ex. - av vad uttryckt just open source över forskning och nyheter några år troligen jämförbart med vem som helst annars.


Effekten av kanalbegränsning 'r jämförbar med ett motsvarande fenomen vi får i direk lokalt språk-population: Entiteter i sig välkända eller bärande känd funktion / titel välkänd kommer att symbolisera och tolkas som motsvarande hela populationen. Jämför också med företeelsen att prata om länder jämförbart med ex: Beijing reagerar negativt på att dess folk vill välja en kompetent regering. Vilket folk då? Beijing skiljer sig ej tungt från andra storstäder i hur de ser på diktaturen. Kan det vara kommunistpartiet som ljuger om vad Beijing tycker? Och vad tycker resten av Kina om det?


Att topp-management - den mest representativa person-entiteten ej politisk-sida - pratar tydligt idot och okunskap effekt och betydelse av språk i hans eget expertområde handlar i effelt viktig för svenskarna såväl som Östersjö-regionen övergripande ej om att andra ska våga ta tag i sin utbrändhet (för det duger vem som helst med förebildsegenskaper i känt namn eller känd funktion så som ex. topp-management tillochmed normalt för de flesta bättre via topp-management ett business därför att det har större zsimilarity med en större andel.


Effekten sådan att den påverkar prediktion framtiden i scenarier där kostnad mätbar för en nationalstat som likt Sverige ej direkt är utfattig per innevånare (faktiskt predikterande med hög osäkerhetsnivå är Sverige det cirka 7 - 11 rikaste landet i världen per innevånare men även med sundare mer vedertagna rankingen är svensken tjockt-rik).


Orden säger att reducera definitionen av Sverige mer sannolikt är funktionellt att göra: Rent av har ju Överbefälhavare Sverige börjat göra det samma själv med orden...


P ( Sverige | Gränser accepterade ) \approx P (Sverige tills idag upparbetat fortlöpande prediktion av var vi stod) * P (Gränser accepterade | Sverige ) / ( P (gränser - och just Sveriges gränser och ej gränser allmänt Europa eller världen ) accepterade fram till idag))
<(p>

Jämför med även om den konceptuella beräkningen med nödvändighet expanderar inkluderande fler statistiska grundläggande koncept). Rörande jämförelsen se omedelbart att antagande naive bayes ej är aktuellt som skrivet ovan: Det är just Sveriges gränser.

Snarare avser som skrivet en grund för att testa via hypotestestning eller fortlöpande prediktion om gränserna som respekterade och uttryckta "FN" o.s.v. är obereonde av sådant som att Överbefälhavare Sverige blir utbränd när small shit inträffar istället för att korrekt bli glatt upphetsad av att äntligen få göra shit man en gång i tiden valde karriäen för. Om obereonde hamnar vi där uttrycket förenklas ner till att P ( Sverige ) och P ( Gränser Sverige) är samma och att resp. P för A givet B faller bort. Sannolikhen: för att Sverige består med givna gränser blir P ( Sverige som upparbetat) * P ( Sveriges gränser som upparbetat) d.v.s. oerhört världsfrånvänt saknade allt vi kan lära av historia och dokumenterat om människans natur ("beräkna" gärna utan nummer subjektivt hur Frankrikes sannolikhet var innan WII).


Begriper läsare här ej problematiken och troligen om så enkelt får flera jämförbara exempel aktualiserade i kognition från hippocampus och neocortex som funktion av värdering värde och risk via bl.a. Orbito frontala cortex och Amygdala tror jag ej på förändring av det förklarande mer med den motivation jag investerar här. Saknas rätt effektnivå här lär läsaren ändå ej orka till att ta in den informationen.


Svensk som begrep att tala tydligt (eller lärdes göra det / hade det naturligt i sig)

Här antar vi därför att läsaren ser som möjlighet att jag har rätt och korrekt konsulterar sina system för att beräkna fram effekt av diverse nyhetshändelser eller manuellt går över subjektiva exempel (en del oftast ej just relaterat Sverige finns här över åren). Och vi uttrycker istället ett gott exempel på hur man ska tala tydligt från Sveriges nutidshistoria.


Hur talar man tydligt när Sveriges gräns ej accepteras och havet är fyllt av (inkl. kanske utanför med kärnreaktorer kärnvapenbestyckade)? Så här:


1. Och självklart att detta är ett problem och det ej är bra att det inträffade. O.s.v. vi vet ju hur vi bäst uttrycker här innan situationens "allvar" och vår naturliga "kvalitetsmedvetande" gör oss över-motiverade i början. Humoring the women and kids.

2. Likväl oavsett korrekt vinjett finns ingen anledning att i övrigt kroppsspråk dölja att egentligen tycker vi att det är motiverat ganska kul. Äntligen ges möjlighet att göra det jag tycker är kul och som fick mig att välja min karriär. Ej att förväxla med den mer av lite "psykopatiskt krigs-intresserade mtotivation till vapen som lösning" USA utnyttjade för att påverka Sovjetunionens analys verklighet (menar jag och tror jag mig kunna motivera det bättre än indikerat i . ty det är ju mindre av P (Kultur | Sverige) och därför reducerande upplevelse eller tolkning datasystem av motsvarande P ( Sverige | Kultur).

Desto mer avvikande det sista världet är från "förväntat" normalt desto mindre kommer det värderas som korrekt av verkligheten och istället mer av konstruerad information:Och att tala tydligt i riktad information givet ett välkänt och också rent av över-uttryckt kontext av informationen som vapen är vad de flesta ej kan klara att göra utan reducerad effekt jämfört med alternativ (d.v.s. möjligheten att säga att du gör A för effekten E på B till B medan du levererar informationen undviker man oavsett om man kanske upplever sig se "förebild" hos någon eller någon: Sådant är ej för situationer motsvarande Sverige och fodrar att man kan prioritera högre hantering komplexitet via förståp område och system analys resp. vetskap om vem man talar till ex. via direkt implicit feedback tillbaka).

För att dettta ska göras bra som beskrivet när SVT visar vår militära management från ö-holme ute i den svenska Skärgården ska han ha naturen i sig från början. I honom blir ev. coaching av hur man tycker han ska prata sekundärt. Det är ju ingen duktig skådespelare utan just militärt befäl. Exempel finns för Sverige visat i just SVT . Publicerat också idag på Youtube:Det är så rätt här såväl som kontextuellt Sverige kanske ej otypiskt (personligt bedömt snarare än seriöst data) att uttrycka sig ungefär som "ibland kan ett land behöva markera lite runt sina gränser". Och så är det i mänskligt: Respekteras ej dina gränser korrekt (ej hanterande polis, galen - Herr O berättade i tidningen att han var psykiskt sjuk varefter en kinesisk militär kopm och hämtade honom från försvarsmyndigheten för intagning på sjukhus och myndigheten fick en frisk kinesisk chef - o.s.v. som är särskilt) är det en riskerad pågående förändring med extrempunkt runt att du eller ett folk ellet människor ytkligt lätt identifierade (Herr A var svart i ansiktet så en tjock engelsmän som seglat hela vägen från England tog honom till USA där en bonde hög av honom foten närhan försökt gå hem varefter han dog i en infektion trots att bonden eldade en massa där benet slutade) ej respekteras alls utan används som slavar. Och så klart är det alltid kul att stå upp för människan allmängiltigt markerande "lite" när det behövs.


I sig räcker detta ej för vettig effekt. Men vi leker att detta i sig är ett mycket representativt sample av periodens språk från entiteter (personer, oprganisationer o.s.v.) symboliserande Sverige för FIENDEN (och FIENDEN för ett fredsälskande land som Sverige definieras sig som detta själv: De kommer nära mig här så att säga och de dör - Fienden som jag minns dem är allt data jag har ty deras perspektiv är borta från världen).


Och hade FIENDEN annan information givet händelsen ungefärligt i tid? Ja och ev. bereonde på vad tänkbart dokumenterat och publicerat relaterat perioden dödades ett antal feinder under havsbombandet. Så självklart att det var jättekul att stå där om man gillar sådant - och sådant gillar vi mäniskor i fight inte bara tradigt samma utan avslut i konkret resultat försvarande revor - på holmen / ön som fienden tolkar det oavsett om personen talande symbol vara tyckte det var kul att få tala tydligt med fysiska vertyg dagarna och veckorna innan eller ev. med konkret kännedom (jag tror ej kännedom denna dag).


Hur många döda? Antal döda hör naturligt hemma i liknande "frekvens statistik" ej heller perfekt bayesiansk statistik. Det hör hemma i perceptionens effekt-bedömningar av storlek. Här är kontext av pågående definition av antal döa d.v.s. som avsett P ( Antal döda säg 200 st eller vad nu på ubåt av typen | Denna tidpunkt och de länder vi kränker, Andra former av kränkningar, länder o.s.v. också inverkande ev. - jag kan argumentera det i mätvärden men ej ubåt - allmänt att döda "sjömän" oavsett ubåt eller inte är tyngre). Vi skattar grovt för en indikation manuellt med:


A = Effekt storlek normalt antal döda tidskontext hos fienden för sjömän.


B = Antal döda normaliserat till effektstorlek likt A men ej tagande hänsyn p.s.s. tidsfönster som för A därför att dessa döda är omedelbart nu upplevt av fiendens management.


Jämförelsen i storleksskillnad som man kan tro att det skulle beräknas ges av differansen mellan A och B: | A - B |.


Men jämförelsen är skal-invariant. Ger A motsvarande 9000 sjömän gäller att upplevelsen av skillnaden till tänkt nytt A är mycket lägre än om A skapats från ett par enstaka incidenter sista åtta åren och då ej sänkta av någon fiende till fienden. Approximationen av detta gör vi med inspiration av Weber's law (ytterst för gorvt funktionell om man har kontroll av och begriper vad man stoppar in för tillämpning i de uttryck man använder):


| A - B | / A


Normalisering mot A därför att A är verkligheten som definierad av vad vi lärt tills nu är normalt förväntad. Och som Weber's law i tillämpning perception psychology handlade om finns en direkt koppling till diskriminerbarhet d.v.s. här:


 • Effekten är nog för att jag ska se och förstå gränserna.
 • Dör sjömän hela tiden nu varje vecka runt om världen kanske jag istället ej alls noterar just händelsen Sverige.
 • Unik i effektstorlek vid tiden märker jag den dock kraftigt.
 • Nästa tolkning och upplevelse av motsvarande händelse kommer nu i det mesta tolkas från händelse Sverige.

Säg nu att vi som FIENDEN regelbundet gör motsvarande tolkningar av alla möjliga Överbefälhavare i världen. Antag nu att (jag har ej kontrollerat - jag ids ej gå bort till andra nätet och kontrollera för något där jag ändå vet svaret) att upparbetat där är Överbefälavare ej går mentalt sönder bara för att det blir lite konkurrerande motivationer om att spara och hantera försök att reducera sannolikheten för Sverige i framtiden (konkurrerande ska vara en icke-faktor här: Det är alltid kul när FIENDEN kommer - Det händer något som känns verkligt för en - Världen går snabbt och allt känns som förstärk och man vinnner, så vinner man mero och allt mellan blir som vad man senare inser ej är tydligt för en utan är vad man måste konsultera anteckningar för, och när real man shit i processen är klart blir det som ej händelser oavsett att saker inträffar därför du är klar med segern). Kul skapar kraften att göra konkurrerande faktorer budget m.m. oviktigt. Har du ej detta i dig ska kvalitetskotroll lokaliserat försvaret varande expert-myndigheten (eller vad nu non-warrior political stuff calls it) ska detekter,a, kvalitsfunktioer jämförbara revision mer obereonde gärna också men på en senare mer shit did come due to defect solution d.v.s. Överbefälhavaren talar tydligt om att han är ej funktionell, byggt ett skit dåligt försvar, och att svensken gillar att han berättar det så att de kan lära sig att våga berätta liknande saker själva


Utan detektionen långt innan dä rSverige är idag är inte bara topp-management försvar defekt i domän av allt relaterat kommunikation (och jag har ett par gånger per år sett över dem rörande sannolikt approximativt allt innehåll publicerat enkelt webben oavsett kanal / site, ej enkelt om via mydigheter, regeringen o.s.v. men tillgängligt via nätet, samt direkt eller indirekt p.s.s. ej enkelt Sverige rörande allt i kontext UN och EI tollgängligt via explicita eller implcita m men lagliga kopplingar via internet) utan också kvalitetssystemen.


När nedrustningen - korrekt som uttryckt - började en gång i tiden var grundförutsättningen att med kompetens klara att prediktera förändrad riskbild. Det klarade Sverige inte alls. Här för att ge en kontrast till hur verkligt defekt och dåligt den prestationen var för Sverige finns av och till åren bakåt små noteringar "riktade Sverige" om konkreta exempel på effektförändrade variabler tillräckliga för god prediktion av ungefär där vi står idag. Ej överdrivet tittande just på Sverige mer än något annat liknande (och mindre än ex. KinA) kunde jag aldrig tänka mig att världen blivit så osynlig för Sverige som den blivit. Kanske är Sverige "blinda"? Att prediktion politiska system klarar givet information de får ej radikalt skiljer sig som effekt beslut från om de bara hade haft pågående nyhetshändelser i media dag från dag? Eller som jämfört med "tunga" system med "allt data engelska och svenska publikt bl..a. nyheter" och stark analys faktiskt konkret som jämförelserna noteringarna här ger ordentligt sämre än om kastande alla expertbedömningar, intelligence funktioner och istället bara analysera publika källor utan expertkunskap personer men med moderna top-end analyssystem.


Och hur hamnade man föregripande det att personen rekryterades? Hade han varit bra hade han innan mentalt defekt på nivå behov sjukskrivning sett till att bl.a. men långt ifrån uteslutande media-funktion hade kunskap och verksamhetssystem för att se till att han mentalt defekt inte ställer sig och från ett depressivt utbränt perspektiv talar tydligt till FIENDEN om hur dålig han och allt annat i försvaret är.


Korriigera systematiska defekter innan rekrytering

Rekrytera ej ny överbefälhavare innan systematiska defekter korrigerats. Men hantera akuta problem direkt (och här får man spekulera att man ej kan vara så bortom pågående verklighet överuttryckt som den är nu att man inte redan gjort detta månader och månader sedan - septer senast).


Och gör en sriös bra analys av personer tänkbara istället för att tänka för domänen "dumt" (sådant ibland uttryckt - kanske riktigt beroende på domän - som bra svenska saker: Arbetsrätt, våga dela att man är mentalt defekt, ej överarbetande en omotiverad deprimerad Överbefälhavare) utan gå vöer dem vettigt. Om befintliga funktioner ej korrekt varnat för diverse problem använder man dem självklart likväl men ser det som en till datapunkt att sätta i relation till konkurrerande för dem blinded analys inför efter quality assurance defekt-korrigering funktionen. Kanske finns fler problem än bara fler problem när det gäller hur diverse starka symbolistiska koncept (personer, funktioner m.m.) talar öppet? Och avseende också utanför att de talar p.s.s. internt men från deprimerat kontext d.v.s. underskattande som medicinskt konsekvens vedertaget i storlek effekt förstått idag spridande internt en defekt världsbild.


Eller tycker man givet Sveriges unikt påverkande roll Östersjön ska göra det åt dem? Ska kanske någon annan nationalstat eller intresse-grupp ta och titta över kandidaterna man börjat diskutera nu ÖB? Det är en kanske ej dålig lösning faktiskt om man kanske inte tänker försöka göra ett seriöst jobb här. Men nersidan Sverige är att (om än på försvinnande liten nivå jämfört bara med det enstaka exempel från systematiskt defekt system för att tala) att P ( Saker en god nationalstat == Sverige gör | Sverige ) minskar vilket kan leda till att inlärnng bredare går mot att P ( Sverige )minskar. Även om det ej behöver - ej ens troligt - göra att sannolikheten för att Sverige konkret störs i fyssiska gränser påverkas är effekt på Sveriges roll FN, EU m.m. vad som kan påverkas: Sverige reduceras något i dessa områden (men jag menar gör man ändå ett skit-jobb hemma i det egna landet tillochmed i domäner med högrisk är det väl lika bra).


För säkerhetsskull tycker jag att man "svenskt-korrekt" ej ska prata onödigt tyst om kandidater resp. förändringar "media-enhet" (eller vad man nu kallar det i Sverige) man nu vettigt snabbt trivialt förstått av verkligheten pågående från kända defekter realiserade kända såväl som från dessa eller normalt regelbundet gjorda kvalitetskontroller, jämförelser prestationer intelligence och jämförbart relativt andra entiteter korrigerar.


Sist: Först och sist ska det vara kul och lärorikt att försvara sig - Överlever det därför du smart lärde dig bättre är det en bra sak

Egentligen gillar jag som bör vara noterat av regelbundna läsare att uttrycka sådant som jag gör nu när jag ej alls tänker motivera det. Särskilt som en orsak till att jag ej motiverar det inte bara är att jag inte ids resp. av andra orsaker orsaker vill ge data här utan dessutom därför att jag ej ännu (adresserat refererad integration) nöjd med hur "jag" i modeller, kodo.s.v. ser på tid under längre nyhetshändelser vilka ej kan uteslutas (rent av det intressanta) bär natur av tänkbart emergence. Emergence kan här tänkas inkludera ev. mindre troligt än föregripande det "hanterande" gränser relaterat land-looked område Ryssland Östersjön utan kanske snarare föregripande ev. stanna där andra områden Baltikum. Se etniska grupper som viktigt men kanske ej riktigt alls jämförbart metod som i Ukraina.


Säg i år och halva nästa år tydligt låg sannolikhet expansion. Och att hela nästa år ej ligger högt. Men att man tänker rätt: D.v.s. ej formar sitt tänkande av motsvaradnde Weber's lag för normalt konflikt av typen nu och bakåt några år utan förstår och inser att här är kostnaden för realiserad risk abnormt hög. Det primära är därför egentligen inte denna risk utan:


 • Den enormt mycket lägre risken för ex. som ett termö-exempel att det ej är Baltikum om alls något nästa gång utan Sverige.
 • Och hur denna variabel förändras.

Vilket när sunt gjort också fångar implicita risker relaterat det men ej tids- eller händelse-lokaliserade i värdet men påverkande direkt eller indirekt utanför just invasionen. Och följa kostnaden för dessa som vad man normaliseringen risken med.


1. I år måste handla om att ta ut dåligt fungerande entiteter som ej klarar att tala. Korrigera intelligence.


2. Och så verifiera att omgångar och vapenfföråd som i all rimlighet som jag kan bedöma det ska finnas "anropningsbart" går att ta ut rimligt snabbt. Vid behov strunta i ålder-gräns på när man tog ut folk på tiden när man förde in nya generationer.


1. och 2. räcker om gjort bra- 1. ger att man hinner att göra 2. Och 2. är ett i magnitudd imponerande försvar jämfört med hela Europa om än ej på nivå om vi går 15 - 25 år tillbaka i tiden. På plats räcker det för alla behov vi kan se. 2. är lösnings-domänen under de närmaste åren. Ingen lösning för realiserade risker dessa år går att hantera för värre problem (ovanför behov av lite extra-polis-liknande struktur) via det nya försvaret. Alla gannar vi har österut och nedanför (medan jag är osäker på Danmark och Norge om än ej Finland, Tyskland, Baltikum samlat, Ryssland o.s.v. som alla om lokalisering, samband m.m. antagligen klarar att ta som bitar av Sverige utan problem om baraförsvar aktivt nu Sverige finns).


Andra entiteter (typ medborgare som märker att P ( gränserna underligt borta | Sverige) kan om de ej vill fundera kontra-invasion, penalty-cost koncept o.s.v. handla en bilkarta och följa upp "alternativa mindre" väg-övergångar till Norge och hur man "trafiksäkerhetsmedvetet" gör till dem givet en massa utlänningar som ej respekterar svenska lagar och regler i trafiken.
< Själv kan jag dock se att även om farligt - no doubt - att situationen kan vara ganska utvecklande. Man kan sampla vetande för situationstypen med djupare naturligt perspektiv landet invaderat, samtidigt händer det något ovanligt nytt hög-motiverande och just det shit som gör världen verklig med färg och kontrast skapande just dom minnenman minns som betydande något faktiskt förändrande något dåligt till det bättre (och i domänen av easy chiick attraktion, och möjluighet att fatta bra beslut effektivit utan som annars en massa frusterande ibland rent av lite troligare defekt-hindrande funktioner eller försöande okunskap). - Men jag tror mitt historie-intresse som ungdom och ungre-vuxen skapat ett djupare och bredare intresse av revolutionen och kontra-revolutionen som människoflock- och samhälls-kritiskt koncept för att försvara kvalitativt samhälle gemensamt mot lokaliserade mycket mindre divergerande perspektiv - ex ett folk relativt en diktator i extremen eller 1 miljard människor kontra cirka 20 - 70 diktatorer oräknat lokalt i regionerna) vuilket via kognition och reflektion inlärning skapar en högre motivation kontra-invasionen än kanske normalt: En större föreståelse av att det är viktigt och att det i sig gör att emotionella system hamnat där man blir lite upphetsad reflekterande situationen (nu håller några idioter på att bränna sönder ett hyggligt funktionellt samhälle igen / Ej vill acceptrea transformation demorkati: Det är alltid viktigt så nu behöver man offra sig och lösa det med vilken som helst metod som seriöst kontra risk-funktioner m.m. visar sig acceptabelt oeller som man i upphetsningen får approximera med om vapnet / strategin som kommer till en känns som mer i domän av vad icke-människor gör - crime against humanity shit - eller om det känns riktigt rätt ändå - stora risker o.s.v. - vad man inte blir angripen i ruyggen från av den egna fronten efter att realiserat.
/p>

Det är ej kluvna-känslor. Ty det är förståelsen av att det är ett väldigt viktigt problem att lösa om inträffat som gör en som intresserad av situationen när man tänker på den. Välkommande konflikten för att säkerhställa att den ej sprider sig till nytt världskrig eller tuplånandet av världen... Ej välkomnande konflikten därför att sådant alltid känns kul och belönande att involvera sig i när intensiteten är hög något år eller ett par tills det blir tråkkigt därför att vekt motiverde eller förslöade personer gör saker low intensity - tråkigt är upplevelsen kognitionen översätter att andra problem viktigare kallar på en - eller att folk tröttnat på sitt eget land eller liknande och beslutat sig i en period av kollektiv-psykos bränna ner det själva.


Att bli glatt upphetsad tänkande på kontra-invasionens betydelse för att säkerställa världen är ej fel. Det är tvärtom viktigt. Utan det riskerar vi att som art dö ut. Många svenskar indikerar i publikt språk att ej svår-identifierade koncept påverkar dem till att känna störande komplexa känslor här. De kan antingen bli övertydliga positiva här men att möjligen helt andra koncept styr det medan väldigt många svenskar blandar samman sunt tänkande här (min view ovan) med ej enkelt besläktade koncept men upplevde relevanta - känns lite fel att tänka en massa våld här - byggande bl.a. på att man ej emotionellt skapande aktivitetsdrivkraft för implicit association tar invasionen och allt med hög-rsik nog långt nedanför i skade-effekt som en verklig möjlighet. Men motivationen du kan uppleva reflekterande hotet avf en sådan situation är för realisering skarpt när situationen just realiserat varande given verklighet.


Säger hans och går iväg för att tvätta sina händer med 60% etanol innehållande rakvatten och därmed ha avslutat (antagligen) en av sina sällan oftare än två gånger per år seriöst titt på Sverige och istället intresserande sig för andra områden. Och pre-tvättande lite mer: Hur räknar man egentligne? Räknade jag bra? Jag tror det? Ska det gå att räkna? Räkna enheter så som tjänsteehundar, flygplan o.s.v.

Nohup komplettering: Överbliven Sygate NAS transformerad till dedikerad sever för att spara ner från internet

2015-07-22

Det visade sig att sidan jag länkade till i Överbliven Sygate NAS transformerad till dedikerad sever för att spara ner från internet för att skapa proceser som inte dör så lätt (primärt här så jag kan logga av planerat eller oplanerat utan att de dör) så jag slipper försöka göra processer av dem inte gav något uppenbart användbart (här finns den) för användningen här (dels mycket rörande X som jag knappast lär starta upp resp. lösningar inkluderande kompilerande kommandon jag inte hört talas om innan som jag direkt minns).


Emellertid fungerade nohup (det visade sig att nohup är POSIX snarare än gammalt System V kommando eller liknande) och presterade helt ok:Vidare som default att se i bilden ovan till vänster (till höger filen där resultaten av wget sparas) skrivs vad som annars hade hamnat på standard-out ner i fil vilket bl.a. bör lösa de problem relaterade att logga ut från ssh Wikipedia refererar till i Nohup - Overcoming hanging.


Och det hela klarade oplanerad forced log out utan problem när Puppy-installationen jag anslöt från (min internet-dator) av någon anledning tappade sin DHCP-adress (antagligen något jag av och till råkar komma åt i planelen när fokus flyttas efter att kommit åt mus-lösningen jag använder) när klienten jag ansluter från ty idag har det hänt några gånger och det är absolut inte NAS-enheten som stör enheterna framför det lokala nätet då dom orkar mycket av samma orsaker uttryckta i diskussionen rörande hårdvarukrav i vill jag mena och kan väl argumenterats någon gång - en 20 år sedan - kunnat något lite om det i alla fall).


D.v.s. jag är tämligen nöjd så här långt eftersom ännu verkar helt sluppit ifrån att behöva ens kompilera ner något nytt till NAS-enheten och än mindre behövt uppdatera eller byta ut OS.


Istället för cron


Mer eller mindre hårdvara

Rörande hårdvarukrav gäller ju förövrigt att inte riktigt samma enkla samband gäller när det kommer till lösningarna för att ge andra enheter i nätverket tillgång till nätverks-kataloger (SAMBA o.s.v.). Lätt spekulativt eftersom det aldrig blev av att sätta upp den här lösningen för seriös användning (en del läsa och skriva) kan den kanske gynnas en hel del i prestanda för allt associerat det att konfigureras om lite försiktigt.


Bl.a. tycker jag att den kanske kan gynnas av att ej spara nätet någon gång om ej specifikt ombett så utan se till att allt vi ser snabbt närmast omedelbart är konsistent medan jag tror den samtidigt vinner på att begränsa ner antalet protokoll med tillhörande processer den default har igång.


Jag har en känsla för vad man i det sista skulle välja som primär att använda för ej låg-last access kanske bäst är vad man gör över någon lämplig liten introduktion kring och ser om det kan konfigureras bättre för sådan användning.


Spekulativt är väl ingenting bättre eller sämre än cirka SAMBA jag generellt oavsett när, var och hur har en känsla av hör till sådant som kom till världen för evigheter sedan och som numera på ett antal år inte överdrivet förbättras i någon implementation av det. Och utan tvekan långsammare en handskrivna smala legacy-lösningar man gör själv: Jag ser dock som ingen omedel rationell orsak till varför det skulle vara så? Men så har jag aldrig haft ambitionen att lära mig SAMBA heller.

Överbliven Sygate NAS transformerad till dedikerad sever för att spara ner från internet

Jag hade räknat med för denna NAS (Network-attached storage) att tvingas bygga om en del kanske allt på enheten. Och planerande en del för det kontrollerade jag löst möjligheter och det i sig verkade inte omöjligt. Linux variant identifierade sig utan problem:Dessutom hittade jag enstaka exempel från personer som gjort lyckade kompileringar till den adderande in i diverse Sygate-lösningar körande systemet.


Emellertid såg jag att den hade en basal wget och prövade därför följande variant utnyttjande en omvandling av en normal lista med adresser att sampla till en stort shell script (wget varianten stödde ej -i flaggan för fil och dess perl-installation verkade också lätt begränsad och även om ej kanske problematiskt begränsad för att slippa exportsteget valde jag bort det alternativet).


echo "_URL [TAB] http://www.disastermilitarymedicine.com/manuscript//mostviewed/rss/" >> aa
echo "" >> aa
wget -U dummy_wget "http://www.disastermilitarymedicine.com/manuscript//mostviewed/rss/" -O - >> aa
echo "" >> aa
echo "___________________________________________________________________________________" >> aa
echo "" >> aa

Vilket kör utan tycks det några märkbara problem annat än att det av och till irriterar effektivitet att wget-varianten ej tillät att ställa in timeout.Att komplettera med nästa gång

Förutom timeout kvar att lösa (ev. kompilerande en bättre wget?) ligger hela området jag vill kalla nohup. För startade jag processer som ej normalt skulle dö med skalet de startades från men det var ju 100 år sedan.


Kanske är det fortfarande nohup men sundare lämnade jag det till nästa "version" av det där jag tänker mig kontrollera lite för aktuellt OS här. Ev. även om jag gärna låter bli kanske man skulle lägga det till en tjänst som kan startas och stoppas via övergripande webb-gränssnitt till NAS-enheten.


Ev. finns nohup frågan löst i:Slutligen vad jag direkt vet att kontrollera till närmaste modifikationen av enheten är en kontroll av hur väl den hanterar i engelskan lite mer udda tecken när de förekommer i motsvarande "html-innehåll" som sparats ner. Huuvdsakligen tänker jag på innehåll under toppdomänerna .cn och .jp.


Hur bra är NAS-enheten när det gäller kraven på hårdvara?

För ingen normal användning jag kan föreställa rörande den här typen av sampling kommer processor-kraften märkas som en begränsning för något jag har hemma. Bara för att hämta data't utan att göra någon bearbetning på enheten är kraven obefintliga.


Så länge endast ett fåtal varianter vi såg ovan körs samtidigt kan jag heller inte föreställa mig att någon som helst problematik med minne finns.


Hastighetsbestämmande med nätet är nu internet snarare än vad den klarar rörande sådant upp till.


D.v.s. huvudsakligen kommer det ner till möjlighet att lagra informationen rsp. gärna att den hanterar lagringar halv-smart i alla fall (ej välja att stänga ner sig utan att via ev. legacy-lösningar för prestanda gjort sync på filerna - Vi kan dock notera att tänkbart gjors motsvarande en sync för varje rad i script-filen): Och detta är nu vad en enhet av denna typ byggdes för att göra. Spekulativt kan några sådana här script köra upp till ett år om ej överdrivet många redundanta stora nedladdning görs utan att det självklart uppstår något problem med att lagringsutrymme börjar ta slut.


I det försiktiga startade jag upp den emellertid upp till cirka 55 000 url:er att kontrollera. Så kan processen som hämtar den push:a och starta upp nya processer utifrån indikationer om dns-fel, ev- felaktigt extrahera eller föråldrade url:er o.s.v.

Komplettering: Metod-koncept sampling för prediktion ekonomi nivå nationalstat (artefakter pre-internet kulturer)

2015-07-18

Kompletterande:Sovjetunionen är inte ett dåligt modell-exempel för bedömning ekonomi och prediktion via äldre "klassiska" ekonomiska mätetal. Det var ju färr hyggligt avgränsat i information som fanns att tillgå medan vi idag kan följa upp en del i alla fall ej överdrivet svårt att jämföra med.


Edward Ames mycket gedigna försök till att göra en bedömning av denna nationalstat i Soviet economic processes är ett bra exempel från dom tidiga åren i domänen (inledande kommentar av Ames skriven 1965.


Rörande området av att snarare än att ex. mäta direkt på entiteter i större antal eller nära dessa bedöma sammanfattande indikationer som regelbundet ges av primärt här politiskt nära organisationer är utmaningen inte helt olika varandra.


Liksom för Sovjetunionen är värdet att försöka nå en skattning av hur värdena normalt kan avnändas (var är det man ger ifrån sig mer exakt och var är osäkerheten normalt hög? Respektive vad predikterar siffrorna tillräckligt väl: Predikterar brödpris brödpris eller dispergens ekonomin som med bunt liknande värden man kanske ej hade samma tillgång tillvärden för ökande sannolik förändring - Sovjetunionens transformation till Återuppståndna demokratier med folken fria från förtryckets tortyr - Igen fick de uppleva, uttrycka och nu tillsammans skapa Nationalstaterna som ett evigt levande monument av vad som var allt värde - Diktaturens kulturmord bestal hela värden och alla i mörket kom ej levande ut från dessa år (rätt) - från de förstörda sönderfallande spvjetiska ekonomin (fel att uttrycka för det första och väldigt fel om man skriver sovjetunionens sönderfall förringade alla de fria folken de nya nationalstater som nu kämpande försöker komma i fatt: Det sista uttrycket används bara numera av småborgliga gamla smyg- till kultur-kommunister som på ålderns höst inte saknar själenjs inbillade gamla moderlandet mindre än förr i media branschen - Vanligt hederligt folk skriver som jag är jag trygg i ty svensken är en hederlig demokrat som tycker sådant här är viktigt - Vi Svenskar är ej Förtryckar-kultur-mördaree som säljer andras lod i länder långt borta och värst har med risk för kostnad även för oss). Jag ids inte skriva resp. bra men jag tror det visar rätt och fel ungefär i alla fall: Det Goda folket respekterar värdet av andras frihet och sitter ej som ondskan i frihet och gottar sig på små-slantar de får ut av att andra kultur- och blod-mördas. Försvaret i ordet är mördaren. Ofta når det samlat upp till mer än ett samlat människoliv. Informationen är fundamentet för Diktatur.


Metoderna mer konkret skiljer sig förstås mer åt vad världen för oss till när vi söker göra med kvalitet snarare än endast tradition. Men samma gediget genomarbetade genomgångar av större delar av naturligt avgränsad ekonomi ser jag inte längre görs i något jag mött publicerat sista tio åren (men enorma mängder arbeten jag ej läst).


Många bra forskningsartiklar upplever jag mig läst men arbeten likt de vi hittar för ex. Sovjetunionen under 1960-talet saknas. Istället har vi mer av abstrakta teorier byggda på naturligt upplevda koncept med utvalda exempel (exempel Gladwell) vilka förvisso också har värde men ej ett ersättande sådant med pedantisk noggranhet sida upp och sida ner.


Dessutom är ju intressant stora stycken av värden idag sej lika elegant avgränsat för att göra rimligt görliga arbeten möjliga. Så mycket handel, folk som rör sig hit och dit, paket som skickas runt, båtar, flygplan m.m. Allt det som dom här metoderna ej bra hanterar. Så för översikt tycker jag nog dom äldre arbetna passat mig bättre för vad jag sökt.


Det finns bakåt cirka 2 - 10 jämförbara arbeten Sovjetunionens ekonomi jag bör ha skrivit om tidigare (minst två tror jag men knappast fler än sex och helt säkert inte fler än tio) samt också 1 . 2 genomgångar Sovjetunionen gjorde av andra stora ekonomier (engelska utgåvor finns)- Ev. kanske några fler i mycket smalare områden men arbetande i samma tid.


Det blir för mig naturligt att föredra ett mindre antal bra arbeten man ej orimligt svårt hittar tillbaka till mer konkret värde därför att man känner igen sig i dem. Och det är dom böckerna som finns om de alls finns.


Taggen Sovjetunionen tror jag bör ge ingångar till att hitta övriga böcker diskuterade bland dessa. Generellt gäller säkert att mer finns i tid innan densitet av inlägg relaterade natural language processing ligger tidsmässigt d.v.s. gärna ett par - fyra år bak i tid. Allmänt ofta ganska löst är ämnena tämligen relaterade till vad jag gör allmänt perioderna. Ekonometri är en god tagg för denna period.

Kompletterar: NSA & hårddiskar resp. Kostnad kanalkapacitet vid samtidig aktivering betraktad som distans

Kompletterande först:


Och därefter:

Dessutom gör jag komik så att min roliga folkliga sida ej skyms av övrig text: Svenskheten är viktig.

Nyhetshändelse relaterat hårddiskar för diskret manipulering dator (också förutom den lite tyngre nivån jag spekulerade om finns ju diverse relaterat också direkt OS som ej behöver kräva access till själva daotor: Sådant som auto-körs m.n.). Bl.a. förutom Cd även enheter som underboot auto-monteras och kanskeupplevs finnas via trådlös närhet.

Dessutom för allt ens i närheten av nätdiskar blir det ju samma som för gamla routrar, hubbar m.m. som bara står: Gamla datorer öppna för vem som helst mer troligt för varje månad ouppdaterade.

Men allt sådant är ju vad folk normalt förväntar sig om de bryr sig.

Själv firar jag om de skulle vara i min dator: Vilken möjlighe att se om man kan få dem som effektiva såväl som motiverande upp dem på allt otrevligt man säkert känner är fallet. Japanska hemliga atom-ubåtar de samlar på havets-botten utanför Kalifornien, de hemliga kinesiska invasionsplanerna via gömd alliansmed Kanada m.m. Ibland precis som jag lärde mig i hundpluton under värnplikten blir det lättare om man gör det lite spännande och gömt istället för att säga som det är direkt: Defekt agerande allt vi kans e verkar fungera jäätte-dpligt. Så brukar jag göra med Skatteverket också så är med trygg i att de gör en rekorderligt accounting noggran genomgång åt en. En liten pappersbit med av en slump: Går det hårt åt HBO nu med Game of Thrones kostnaden köper jag dem via proxy företag N3 ska vara momfritt om betalning av teven med bitcoin är fallet.

Matematik och Komik: Kul och Lärorikt precis som i skolan

Här behövde resonera det enklaste falet igen så eftersom jag tog med lite debug värden i inlägget jag kompletterar när jag prövade implementation av den flerdimensionella så lägger jag till det här. Jag vet ju hur intresserade många här och störs när komiska inlägg skymmer information av den här typen. Sådan är svensken tyst och allvarlig formad av kylan görande mycket viktigt relaterat elektronik, skogen, eller rräknande fram något relaterat telekom eller blandade i provrör. Och om alls ute i "strunt saker" som ku viktigt tankeväckande arbeten som en riddares kontemplativa resa tillsammans med döden genom e värld av sämre människors jyckelspel, ölande och horande för att bygga nationens moraliska fiber (som om det alls behövs).

Sämre än många svenskar lade jag till ett skämt i det. Mest också om "kul ytligt" folk kanske översätter och läser: Hula dansande ö-bor i värmen kanske där ju mycket arbete sägs vara lvad som kommer mellan strandbaren och kvalitetsproceser bortglömda. Ner normal Krupp-nivå snarare än dt snötyngda :-D Lite som alla stora stora myndigheter ganska ofta :-D (referande lite vulgär-komiskt om NSA lånande lite av Hawaii kulturen när vi nu kompletterade med dem inna - Jag menar jag i alla fall har ju uppmuntrat belönande också med en fin present för att muntra upp dem: Rebranding NSA - Nytt symbolkoncept: Kul hund med kvinnliga former (multi-dimensional conceptual blending) (2013-09-15): Sådant gillar myndighetsolk: Ofta första gången någon gjort något kul för dem ej relaterat upphandlingar).

# A gör ett val. 
# B gör ett val. 

# E(A) informationen från A. 
# E(B) informationen från B. 

# L är informationen relaterat gemensamt samband över oändligt många val i 
# genomsnitt. Och i två dim approximerar vi med p log ( 1/p) ~> oändligheten log (..)

# All information vi har som rör sig oavsett just sambandet är
# E(A,B)
#
# Och känd räkneregel från Beta ger med adderande med vårt L ...

# L = E(A,B) - E(A) - E(B)

# Ty eftersom ej perfekt oberoende får vi något kvar och som antaget kan det
# bara vara sambandet om övrigt är perfekt icke-relaterat. d.v.s. event-filtrerat lite.
# Köper du en kanon händelse men ej glass försvinner bara magiskt innan. Och köper
# man en kanon tillsammans är det något fint samarbete pekande på något bra tänekr
# vi. Man behöver inte ens tänka mer än händelse köpa kanon. Samtidigt samarbete
# o.s.v. Eller visa versa. 


# Och oändligheten säger vi approximeras:
#
# log ( N )....
#
# Och vi får ett samand mellan antalet händelse från hur vi approximerade entropin
# innan enligt:
#
# N * L
#
# Och vi hämtar chi-square för aktuell dimension.

# Och by hand då tangentbordet ej är riktigt bra "än". 

( 1.38631111 ) * ( Z ) * L

Där Z är N såväl som nivån för chi-square påstår vi.;: För oss n.


# Och N gäller för [T1,T2]
#
# Där något inträffar eller inte. 
#
# Och låter vi nu A vara indata brain och B reaktionen ger medelvärdet indikation
# antalet inträffade d.v.s. utnötning.
#
# Högre varians i ytan indikerar såväl svårighet att diskriminera som diffusa oväntade
# störningar 1 1 1 1 0 1 1 11 
# Lite som artikeln i Plos jag laddade ner.
#
# Samband mellan A och B existerar därför i samma mening som innan tills 
# densiteten händelse är för hög. där händelse ej är _ men antingen X eller Y. eller så.
# Annars kan vi strunta i variansen tror jag.
#
# 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
# x x _ X Y x _ _ _ X
#
# Och vi påstår att det måste vara en population eftersom samples ej är möjligt
# om hjärnan bara av stress kastar. Den förutsätts av oss detektera en population.
# Vi drar till med population tillsvidare (större antal och samples bättre färre och
# population: så resonerar jag ofta helt irrelevant till vad det är då det fungerar ofta
# bra). Och definierar den p.s.s. att det är 0.16 som jag minns och tycker det blir
# matematiserande konrket (varför ge upp redan i halva livet?). 
#

# 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.16
#
# 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 -> Medel = 5 / 10 = 1 / 2
# 0m diskriminerbarhet endast är svårighet vid ett enhetssteg.
#
# Excellent:
#
# En kostnadsskattning av en serie tester: Hans skriker att det brinner mitt i natten
# några gånger utanför något fönster och så ser vi hur många gånger antingen polisen
# eller brandkåren kommer. 
#
# Och eftersom vi ej vill mäta förändringen utnötning mellan gångerna (räcker bra
# att skrika en natt eller så kan det riskera att passera effekturerande en själv istället
# för labeling försöksperson udda hos utryckningstjänsterna) )... 
# D.v.s. förändringen varians är som en icke fråga såväl som upplevt medelvärde. 
# perfektrelation mellan vad vi har här och kostnaden. Nu kom de bredvid och jag
# missar. Och om det är ska vara möjligt påstå gälla att personen tills en tänkt
# nästa serie är fullt utvilad. Förändringen blir
# 
# ( d ( Medel ) / d ( varians ) ) ~ Medel[1] / Varians[1]. ~ ( 1 / 2 ) / ( 1 / 8 ) == 4
# 
#0.17777777777778
#
#
# Och kostnaden vid en punkt är fraktalt som verkar vara ett återkommande coolt
# matematik koncept bland "franska" och "kreativt kul" matematiker (hur de nu
# ser på sig själva och upplevs av helt alufh normala matematiker) i serien som jfr
# tänkta mellan seirer vi tänkta bort.
#
# 
# 1  2 3 4 ... N
#
# M1  M2 M3 M4 ... MN
# V1  V2 V3 V4 ... VN
#
#
#
# Vid en punkt är nu den faktiskt meningsfulla sambandet från vad lärt innan
# och som kommer resultat av det och utnötning (nu skriker rösten igen och
# något brinner utanför fönstret - och rök från källaren: Respons SOS ingenting).
# Viktigt med realistiska försök: Inga 10 öres event payed Amazon Turk saker för mig.
# Kvalitet är viktigt: Vad som skiljer människan från djuren. Nå själv skulle jag på
# glad dag visa pistolen och annars inte bry mig: Inga warnings skarpa från elektronike
# vem bryr sig. Eller för relaterat diplomat credentiala på medborgarskap två. 
#
# L' = L'(L,M,V) 
# ; där känt för mig varianter av fisher information med viss "normalisering" 
# av variansen så att den ej går problematiskt fel mot skalan på vad som ger M. 
# Djävla surt med något enkelt som fungerar. Jag menar mindre matematik borde
# ju vara bra men va fan läste man dom andra 60 poängen statistik relaterat för? 
# I två dimensioner räcker det här ofta vettigt. Inte effektiva då heller: Fördelnignsfunktioner för rätta svar på fysik tentorna från historiken falerade problematiskt ofta. Ej
# bra att behöva räkna i onödan så för att statistik-lärande gjorde ett dåligt jobb.
#
# Emellertid:
#
# Sker allt samtidigt skattar vi allt enligt: M / Variansen.
#
# Kanal-kapacitet här definieras därmed som funktion både av "trycket" på vad som
# läggs ut vid en tidpunkt som hur varierat det är. 
#

Skrämd av jätten housing kastar kommunistpartiet en 1/2 * 1000 billioner US på aktiebörsen

2015-07-17

En bra början tycker jag:Vi kan nog många lära mycket av hur man fonderar sådant här. Antagligen samlar man samman pengarna många år och noggrant valuta-säkrar det: Kanske finns parametrar påverkade av utrikeshandel m.m. Säkert lite som EU där grekerna inte bara får trycka lite EU pengar som förr utan måste låna det av medlemsländer i EU. Oavsett hur opraktiskt det nu kan bli med småvalörerna.


Men hur är det med housing?Jag tror de skrämda av jätten housing små-gör på akitebörsen för att det inte ska framgå att man i det viktiga bara sitter rädd och och hoppas att ens egen lägenhet inte ska förstöras av en massa revolutinära kapitalister inte ska komma och kapitalisera den kapitaliserats till sunda värden.


Jag om någon har länge tyckt att det är lite underligt att en del kinesiska aktier handlas sedan länge billigare i Hong Kong. Konkret nedsatt pris sist jag följde det kort större än förra året och enligt en av de kinesiska engelskspråkiga tidningar högre än kanske någonsin (jag tycker mig minnas att vi kan se 26% - ej all rimlighet ej normaliserade procentenheter?).


Allmän potential till politisk stabilitet gör att det är vad samhällets visa gör att hålla kortsiktigt rörliga faktorer lugna. Pch om nu en spill effekt när mer handlas internationellt när kanske systematiskt automatiserade stödköp ej fungerar optimalt är pennning-maskiner för kanske ofta redan överdrivit rika mer roade av handeln som sådan eller göra sin fond bättre än annars kan jag inte tänka mig att det annat än förbättrar hur aktiehandel redan fungerar. Närmare ränta: Du köper en liten korg med aktier så får du minst den statliga garanterade distans / variansen på rörligheten.


Vad jag funderar på är emellertid hur regimen tänker med housing= Housing rör sig ju ofta långsammare med ett övertiden etablerat värde men det gäller nu emellertid inte alltid och med mer klångsiktigt inlärtupplevt värde blir det ju gärna emotionellt såväl som Big Money rörlig när fastigheterna slutligen krashar i grupp (varför brinner fastighetsbranschen inte? Omm SAS Radisson går dåligt varför skulle husen krasha?).


Nu har vi ju tomma upp till delvis tomma (när non-government kallas det ibland skalbolag privat i Sverige) enterprises i Kina startade av administration ganska långt nedanför Beijing. Ganska många orsaker har funnits men gemensamt för många är att få möjlighet till administration annars ej möjlig resp. kunna ta del av finansiell styrning (big money hand outs av Beijing:).


Big Money handouts utan att bygga verksamhet eller anställa förskjuter förändringen det medför (när alls vettigt investerat). Ex. genom att bygga hus m.m. via upphandlande tjänster eller finansiera andra projelt. Här hur mycket som ligger i övrigt bland dessa lätt i dimman entiteter rörande lån har de flesta varit iosäkra om. 10 000 miljarder svenska kronor är troligen för högt. Men 2 000 är kanske för lågt.


Men säg nu att Beijing känner sig mer av att hunnit i fatt här kontrollerande just lånen. I så fall kanske man också känner relativt potentiella re3volutionära hot i den kapitalista börsen tryggare i att göra Helikopter-pengar utan direkt koppling verksamhet mätbar i andra effekt-variabler.


Likväl rörande hot dimensionen bör väl tycker man just housing vara viktigare. Särskilt som det är lite självskapat delvis v regimens tentakler. Frågan är hur mycket som krävs där kontinuerligt resp. om det ej räcker relativt annan förändring (i extremitet Sverige jämför med hög-inflatins-periodens slut i fastighetskrash: Värde fastighet eller aktier blir högre än pengar i övrigt men det är dispergens som kan slå i snabb förändring).


Hur stor fond ska man köra här? 500 Big Money dollar lär väl inte räcka här? Svåra frågor. Men en 1000 till 10 000 mer bör väl vara det minsta nödvändigt för samma säkerhets-stabilitet? För att säga något (vem vet egentligen?).


Har man byggt en massa vill man ju inte att det ska bli som i Grekland med en massa Akropolis-ruiner och otäckt bombastiska ekonomi-nyheter. Fastigheter är får vi nog våga se minst lika otäckt kapitalistiskt-revolutionär som Shanghai-börsen. En jätte som brett ut sig mitt i hjärtat av landet (eller i alla fall kust-regionerna i han-områdena).

Puppy linux: "Vad jag alltid gillat med Hasse är att han är en sådan djurvän!"

En vanlio reaktion:


- Hasse är en sådan engagerad djurvän! Det är fint.

Jag kan föreställa mig att många tänker när de ser att jag bytt OS på en av de datorer dödade sedan lite längre tid jag tog upp samtidigt med annat nyligen.


Version ovan finns tahrpup%20-6.0-CE: Min mini-erfarenhet är att man hamnar oftare rätt om man låter applikationerna i en Puppy formatera och göra klart disken för Puppy (hellre än Krupp på första) mnen sedan radera allt de lägger där och istället montera rätt iso-fil och kopiera ut filerna, kontrollera att allt som normalt alltid ska finnas där faktiskt finns där, och sedan lägga tid diverse extra filer om man inte 100% begriper de Puppy egna filerna. För en annan färsk version falerade apparna två gånger saknade någon subkulturell fil fel-informationen tog för given jag begrep vad det var och var den finns (kunde montera andra diskar med alla filer på men det går fortare att göra det mänskligt en gång till istället. Datorer duger inte riktigt för mig: Man klickar runt lite och de gör fel. Flash, ljud, wlan, lan via usb, m.m. fungerade direkt för den sista. Även ett par saker jag hade försöökt stänga ner i BIOS bl.a. innan det ändrande informationen om typ av hårdvara det var.

En Puppy fanns på arbetsdator och var begriplig. Utan behov av att över-anstränga mig för internet-access från fel-datorer eller åka till stan och ladda ner fil hos annan. Men som gammal djurvän och hundförare var det nog ingen slump att det var just Puppy som låg där.


Vad jag spontant gillade med den åldrade jag först tog upp trots abnorma problem core dumps, applikationer som dog när de gjorde vissa saker samtidigt som tillståndsfil minne disk uppdaterades m.m. var att dess arkitektur var enkel nog för mig att begripla hjälpligt utan att behöva över-lära mig på ett sido-specialistområde med Linux. När jag behöver anpassa känns detta bättre än allt möjligt jag använt över åren (och lärt mig mindre i då än ganska direkt). Helt säkert speglar det nog allmän utveckling Linux över åren.


Delar av konceptet är ju throw a way om man vill passande som hur jag ser på surfdator: Kopplad till nätet och man ska inte övertro på vad man kan få till. Likväl äldre versioner - åtminstone den jag körde initialt - undviker man bäst (kanske hetter något med 4.något): Minnesfelen är problematiken underliggande såväl som rörande kompileringar riktat när de laddas ner i dom anpassade installationer. Sista jag kör nu säkert år färskare presterar dock felfritt på imponerande nivå: Bättre än Knoppix, Ubuntu och Slackware när jag kkörde dem i alla fall - Delvis därför att vid problem när man förändrar är det mer naturligt att kasta tillståndet man hamnade i och bara gå back ett steg till förra disk-kopian (som man lär sig göra) tog.. Att man kör default allt som root hör till nöjesdatorer eller inkapslat och ej direkt vad man ska göra där information har värde: Ett fel och en katalog är borta - En defekt applikation och allt är i äventyrat. Men enkelt här: Lite som Window fast snabb och med begriplig core om man vill ändra.


Oerhört imponerande ur användbarhet var vad man kan tycka borde vara väldigt trivalt men jag tror praktiskt - jfr allt annt - är svårt att få bra. Allt jag behövde vid första boot hittade jag direkt.


Och jag ser föga behov att förändra det nu när installation är klar.


Mer effektivt än så får man det knappast.


Sedan har jag haft en del småporoblem kanske lösta nu men annars hårda. Jag tycks behöva göra särskilda Puppy's för att boota diskar som konfig-filer ligger på därför de tre boot-diskar jag gjort går igång direkt. Annars gör den saker med dom och för detta fall kraschar. från det kan jag endast boota aktuell dator med strömmen borta från aktuell disk.


Sätter jag igång den kan Puppy ej se den (och ej heller mig: lite särskilt fodrades också för att först installera Puppy på den rörande bio m.m.).


Men vore jag inte sådan djurvän hade jag kanske sparkat bort bildn: Och bättre prooth of Good animal moral får man leta efter på en mer nöjesdator som denna. För mig har det alltid varit viktigt att visa att jag bryr mig: Många vågar inte det och det tycker jag är fel.

Hårddisken ovanför OS - Men också ovanför bios och allt i övrigt på datorns största gröna?

Vem som helst (inte tvingats - jo för de flesta tror jag) möta de spoännande tankarna - mycket tankeväckande - medan man såväl lär om att botta och väldigt mycket om hur man skriver en god manual för sådana som en själv som är som veka i motivationen att lärre mer än eller just fyra gånger (första gången runt 2002 gjorde jag det bra, sedan glömde jag allt, övriga två gånger provad ejag lite som skick att kopiera och så fungerade det, och sista gången lära sig skiten igen och konstatera att nivån står ungefär nu som då: Hur kan Krupp ge mig en stark prompt inte så himla mager jämfört med ett GNU / Linux utan att jag kan kan kopiera en fil?).


File: grub.info, Node: Role of a boot loader, Prev: Features, Up: Introduction

1.5 The role of a boot loader
=============================

The following is a quotation from Gordon Matzigkeit, a GRUB fanatic:

Some people like to acknowledge both the operating system and
kernel when they talk about their computers, so they might say
they use "GNU/Linux" or "GNU/Hurd". Other people seem to think
that the kernel is the most important part of the system, so they
like to call their GNU operating systems "Linux systems."

I, personally, believe that this is a grave injustice, because the
_boot loader_ is the most important software of all. I used to
refer to the above systems as either "LILO"(1) (*note Role of a
boot loader-Footnote-1::) or "GRUB" systems.

Unfortunately, nobody ever understood what I was talking about;
now I just use the word "GNU" as a pseudonym for GRUB.

So, if you ever hear people talking about their alleged "GNU"
systems, remember that they are actually paying homage to the best
boot loader around... GRUB!

We, the GRUB maintainers, do not (usually) encourage Gordon's level
of fanaticism, but it helps to remember that boot loaders deserve
recognition. We hope that you enjoy using GNU GRUB as much as we did
writing it.

Lyckligt - jag firar - detta - för just Krupp är nu att det är i en domän där shit smärtar av och till. Annars när andra små komponenter i vardagen (bildrör i teven eller vad det nu kallas idag, en kabel i spise, en broms i bilen o.s.v.) är orättvisst värderade för dom som lagt kompetens m.m. kanske skymt helt fel (BWM skymmer den fina "trumbromsen" du gjorde som var som höjdpunkten på alla bromsar bilarna haft - Och bilmärke BMW kanske ibland, bilmärke X, Y får dig att se dålig ut genom att skylla krocken på att folk inte bromsat rätt: Jag bromsar med XX mer än jag kör Fiat). Mycket rätt. En glädje och få möta denna fina skapelse. Säkert så svårt som förespeglat eller åtminstone svårare än att läsa manualen om det hela (att avrunda på dator påstås reglemässigt är svårt korrekt: 55 minuter tog det mig örande det precis som man lärde sig göra det och läggande till en osäkerhetshantering för tänkt 32 bitars representation sist mot signifikansen: Lärde du dig det en gång är det ofta lätt men datavetande som skriver strunt om cell, floor m.m. defekt lärde sig det aldrig eftersom de inte läser just någon matematik - sunt val egentligen - och de flesta av oss vill inte oss hur man skriver en boot loader och då blir det repeterat svårt när färdig lösning finns oavsett hur orimligt att det har någon komplexitet versus en thin linux boot oavsett hur den tviingar upp sig).


Den som vill lära sig mer tyker jag för att ge skapelsen erkännande i att GNU Krupp behöver mer respekt via:Men praktiskt här betrakta gärna:


 • Default info-sidorna som likt magi (kanske Grub boot loader som gjorde det) finns i min Linux.
 • Resp. det kit för att bygga anpassade installationer av exempelvis Puppy nära och i Grub för alternativen de hanterar. Bara konfigurations-alternativen ger likt en sammanfattning av diverse vägar som vi kan lägga något föregripande relativt allt möjligt tänkbart såväl som troligen otroligt.

Betrakta gärna i info-sidorna diskussionen om diverse lösningar man tycker suger att använda (rörande "usb-floppy" eller vad de skriver att ett alternativ kallas) resp. lösningar rörande utrymme på hårddisk där Grumpy kan tänka sig att bo (allt utom det bästa är bara instabilt och dåligt: Men praktiskt rörande det mesta om värde för att lägga gömt angripande mellanlager kommer inga problem i all trolighet uppstå - Jag vågar lova att om force-flaggan på Krupp ger något så bootar det efter i värsta fall lite våldande på bioset) - Här nyligen för att få ut Kina-data fick jag ex. byta mellan mellan riktiga booten på 500 GB disk och 16 GB stick därför att hårdvaran stängde ner efter försök varje bootbart jag satte in av någon orsak men tagande något förstått som ej riktigt rätt till det korrekta löste sig väl.


Man vill som inte hamna där att man riskerar att säga Nu fungerar detta enormt bra men fan vet om det är Krupp eller något annat men sedan är det ett GNU / Linux. Jag kör Krupp / dator med ett OS installerat under det. Nästa gång ska jag bara boota och montera filer med min boot-loader jag ej kan editera.


Nå har man nått dit tror jag man orkar jämförbart i kompetens med NSA rörande detta nyhets-indikation för något år sedan eller så. Inte perfekt bedömt men jag brtukar ha en i min erfarenhet över alla år nu väldigt god känsla för ungefär vvar slagkraft visar sig ligga.


Och enorma möjligheter att gömma allt möjligt utan att man lägger märke till det finns: Bootar datorn som den ska tänker åtminstone inte jag sitta och röra saker som vanligen går sönder 10 gånger när jag gör det innan man nått fram.


Emellertid har jag anat en del andra problem tre år nu. Och nyligen raderade jag när jag tog bort diverse onödigt ockuperat på hårddisken den reversed äldre version av Ubuntu jag körde (senare filer av linux-centralitets filerna grunkorna - utan det vägrar den göra något när man ska köra).


Detta var på min internets-dator. Denna fick ersätta den flera år färskare laptop som föregick den när jag också på den hade en del hårddisk problem (i mitten när man började ana något mer möjligt).


Internetdatorn jag använde var en väsignelse att den gick ner. Någon från big government likt NSA som bara skulle höra den van i deras big money värld skulle felbedöma den ordentligt rörande vad den är. Den låter som en borr i väggen även med filtar, böcker runt om den (efter att ha klockat ner alla CPU:er och konstaterat att den ej är värld något).


Det var dock en gång i tiden och lite fortfarande Dell. Laptop också Dell.


Jag köpte också några Western hårddiskar (jag har cirka 10 - 15 av aktuella ungefärliga modeller här från dom d.v.s Passport - och tre av den känsligare medan modellen innan är tämligen ok som externa går - och många fler av My book som ligger för mig 2 T resp. 3 T - 2 T går att få egenheten i som visar ev. möjlighet precis som Passport Ultra).


My Book berörde jag ett exmpel problem med här faktiskt Att laga My Book 2T Essential religiöst med tobak: Let's priest it up (2014-02-11) därför att jag visste att den var störd av angrepp )det djävliga nu när man skriver därför saker ska inte fungera så fungerade sista metoden eventuellt: Startade den fem veckor senare efter att tagit ur den utan att prövat sista gången - Efter en vecka med 2 MB transfererings hastighet gick den upp till något bättre än default efter att jag rullade filssystem till ext3 - eller möjligen 2).


Sista Ultra jag sparade efter att givit upp på den öppnade jag upp för fem dagar sedan av och till petande på den under ett par dagar. Trivialt kan vi konstatera att de är modeller jämförbara med interna. Och det är just det som lite är grejen här.


De är inte begåvade men de kan mer än de kunde förr. Och faktiskt att ultran delade audioell signallering efter att jag mot slutet våldade hårdare (introducerande proterande tänkbara bitfel mot ev. krypterad internt tillstånd via klassisk metodik för det - mindre elegant kanske bl.a. rullande strömkablarna runt den) skutligen vågade lämna sin idea om att vara Western Vad då för signalering? Vet ej men kanske kan vi tänka oss att om man tillverkar många hårddiskar får destå och köra diverse sista tester och då vill man höra när de falerar.


När jag nu våldar hårddisken så att den ej kan nå modŕkort i den riktningen signalerar den 9 - 3 - 3 - 6 - 9 i (om jag minns rätt) beep. Samma som ultran mot slutet innan jag ej vågade försöka koppla den motor dator längre (ström o.s.v.). Annars om den falerar på boot men ej första efter ej är success så updaterar sig BIOS. Men ej när hårddisken falerad ej fungerande på evigheter når moderkort.


That's Chinese lego. If you violence it enough it go dumb and beep you right to the target cause it want's to be free.


Kan bero på tusen saker relaterat läck-spänning (användande en term jag i el-kurserna brukade lösa med att sätta handen på kortet så man kunde gå hem någon gång).


Men fan vet om inte hårddisken sitter och kan uppdatera BIOS innan man ens nått alternativ F2 och F12 (eller om det är F10).


Hamnar jag där någon av My Book falerar mer permanent är det tänkbart intressant. De har mer att vidröra i mer civiliserade domäner än elektronik (elektronik för mig är en konceptuell ekonomisk defekt relaterad till att saker är som att ingen som löser problem åt mig finns: Jag vill inte ha med det att göra och snart nog lär man förnedra sig i elektroniken igen då jag vill ha tusta samplers-datorer istälet för "borren" med kamrat: Någon av dom har mini sakerna med bara en processor och lite minne plus ett par USB portar tänker jag - 700 - 1500 kr med marginal i hårdvaran eller 350 kr borde fungera st).


Hårddisken i "borren" kvarstår att betrakta här men är bland det mer intressanta. Ty den var internet anslutningen under lång tid bakåt direkt. Det var från den som USB-diskarna angrips vid tillfällig access åtminstone en gång i försök att kunna se annat när jag därefter flyttade saker jag laddat ner till mitt nät som aldrig går i internet access (förstörande ett tag i alla fall en kostsam 1600 kr My Book: Fick mig att riktigt lacka ut faktiskt - Kan man inte göra sådant så att det ej besvärar när det misslyckas ska man ge fan i det).


Ev. lär jag försöka återkomma lite mer här (men som sagt: Elektroniken gillar jag inte - dålig Svenskhet o.s.v. (varför finns inte en ICA hårddisk?= Varför ska jag tvingas ha en kinesisk hårddisk ombranded två till tre gånger minst) och alltid när den vill mig något har den gått sönder -. Men något bör man lova tydligt excellent för fallet om aktuellt och ingen kostnad annat än min tid annars jag har rätt för den omvända kostnaden:


 • Vad jag ej första gången (komprimerat i arkiv) tog ner.
 • Men dock andra gången som jag tror mig veta var det ligger.
 • Samt allt data jag tog ner sista gången filtrerat d.v.s. värdet i vad det säger men ejrådatat varande för stort och problematiskt kanske copy right och så.
 • Samt när jag - ej planerat tidigare innan det här hände och jag blev som mer intresserad av vad jag samplade när det blev svårt - startar upp det om ett tag igen på några hundra tusen koncept utgångspunkter ign mot aktuella kinesiska datasystem (därav så sömnen ej störs att jag tänker köpa en 3 - 10 mini strunt-datorer grunkor som bara sitter och sparar ner på externa diskar).

Nirmalt därför att bra data kostar och har värde har jag väldigt som default svårt att dela något även när jag vet att det ej är värde-data. Det känns för statistik och samplat data tungt och fel. Så här tagande ett moraliskt ansvar får man ta lite emotionell kostnad dessutom flyttande en förvisso liten relativt allt men ganska djupt egentligen redan just för Kina och värderingen av koncept systematiskt av Big Red out of the shadow. Värst av allt lär jag behöva bryta närmare ett år utan att rökt en cigarr för att klra att motivera mig. Så både hälsa mentalt och fyssikt kostar mig också. En non fog lösning känns dock rätt här särskilt som jag kan se ett allmän moraliskt värde motiverande andra till sådant likt (för abstrakta tror jag starkt att det har tungt värde oavsett hur mycket man själv kan samla här - manuell kunskap är värt mycket: Och sådant kanske är lättare med all statistik för hur de gör via i alla fall ett par inte otroliga läckage punkter).


"Varande en sedan många år notoriskt rent av periodvis vän av tobak om än numera oftare tämligen lite och långa perioder neråt 6 st portionssnus är det ju traditionellt offer i tobakens hemkontinent. Hittar jag några cigarrer - med risk att rökt slut på den - kan det kanske vara idé att blåsa rök på den. Fungerar det bra ska jag ta till vana att göra det på mina diskar regelbundet i en vecko-återkommande högtid. [Red. Blås inte rök på disken. Jag tror att modernare diskar kanske är ganska toleranta partiklar men det är helt säkert inte vad som adderar bra till riskbilden. /Hans mindre sida med fortfarande något caring about people.]

Från: Att laga My Book 2T Essential religiöst med tobak: Let's priest it up (2014-02-11)

Bitväxlande fogging hårddiskar vågar jag inte rekommendera något om får sådant som My Book. De har egna mellan-lager svåra att trivialt förstå. Annars nedanför run-length kodning o.s.v. är bitväxling vad vi önskar på magnetiska medier. I brist på det kan man så klart försöka ge sig på att växla magnetiska fält utifrån eller om man tänker sig att kassera syra och eld (det fungerar medan utrustning känns som lite överdrivet elegant för varje non-very-big organisation - Lägg den i maskindiskmedel och sedan på grillen).

Och varför intresserad? Reaktionen vara bara blåst ty jag hade aldrig betraktat det närmare annars. De tycks läcka mer än värderingen låg antals koncept relaterat censur m.m. som jag ytligt gjorde lite extra separat för förutom att bara få själva datat bredare. I mening värdering information från manipuolering och riktad förändring.


Kanske - säkert om man lägger tillräckligt tid men med vettig mänsklig tid om man ej redan kan allt om kulturen - väldigt nära bl.a. vad jag exemplifierade ett behov jag tyckte någon annan borde göra:Mot reaktiuonen är vad vi kan se som ett uttryck i domän av det abstrakta konceptet paying the cost to do business:


"I the black arts - utan tvivel åtminstone eller ibland kanske mindre eller varför inte ungefär lika effekt som religion - handlar det kanske även om vi konkret är i religion övergripande om att paying the cost to make business ex. som konung eller blivande sådan betalande översteprästen lämpligt för korrekt god recension."

Från: Att laga My Book 2T Essential religiöst med tobak: Let's priest it up (2014-02-11)

Bättre är ingen låg-kostnad mig och ingen för någon annan: Och mest optimalt om än problematiskt på annat sätt i andra extremen är taxation av stat eller maffia ekonomi: Du bara betalar för en motreaktion av att du inte betalar ska inträffa. Därav att man ej ska underskatta betydelsen - tyngden - av att reagera tillbaka hellre än att låta dem komma undan. Kan du få glkädje - battle mania - är det så klart bra men det har betydelse också annat även om det kan ta lite tid. Se bara till att diskriminerbarhet finns. 411 l blod från mördade Eschemiter troende på Gudinnan tappades innan de sköts i den ryska tortyur hålan i Ablutha: Antikropparna skulle in i otroende för att - fast det är känt ineffektivt - bota TBC. De av de troende som blotat kristna präster sist vid högtiden tappade man blodet på först av mannen när barnens och de gravidas starkare blod var slut. Och att astro-raket-explosionen spred radioaktivt afall ännu engång - igen över - Tjernobyl i radie av 60 mil tystade man ner: Igen. Hur länge ska våra barn ha cancer för att Putin tyckte att risken om det inträffade bättre skedde där än någonstans han bor. Rätt över alla Moskva-Uriniter som Ryssland som vanligt ska ge cancer med uran.
Nå hårddiskar, och tillverkning av datorer är väl inte direkt big business, eller ens idag särskilt kompetens krävande men datat i sig var nu intressant i den sista problematiken där både mitt fel och pågående angrepp ställde till lite lugn och ro med en ursäkt att ej ha borr-oljuds-datorn igång. Det är lite som Ryssland när de firar höjden på det svenska hotet de fruktar med det här om jorden DN publicerade i morse: Jag menar vem pratar de till och vad är höjden på det jämfört med om någon svensk eller flera får för sig att prata liknande utanför Sverige till Rysslands etniska minoriteter? Vad är cdost to do business i så fall? Ofta är risk management defekt med andra ord och en dimension av learning tycks vara verkliga: Vitryssar, judar, araber, buddister, kineser, mongolider eller vad helst. Med så många och stora är kostnaden för sådant Rysslands övar sig med ny (och det är vad man gör från ny-etablering för - jag vill säga två år sedan men det var nog fem eller sex). Bara tur att svensken i gemen troligen mest tycker att det är kul.


En annan entitet - mycket kompetent och kunnig - jag bl.a. kanske lite relaterat dålig kod eller så samplade väldigt hårt långt ovanför vad uttryckt accepterat resulterade i en låsning (en av få på den IP-adresween) - och jag klagade e alls här ty deras värde är så fint och här helt mitt fel - kan man kanske tolka reagerade långsamt efter det (låsning borta) genom att publicera ut färdigt den statistik jag uttryckte att jag huvudsakligen var intresserad av och motsvarande väl ett typ-behov hos många andra: Därmed förstärkande sin position i världen i detta segment samtidigt som man inte blir irriterat samplande värre när de brottsligt skadar ens samplingssystem likt Big Red, Större värde för dom, stort värde för många som har nytta av det, och att man könner att för ej kostnad gör man gärna dem en tjänst.


Egentligen inte riktigt vad jag ska säga relevant specifikt men helt ok data för counts mellan samförekomst koncept (särskilt om du bryter upp klassisk ngram representation utifrån någon modell av det och utnyttjar det med jämförbar sampling du har för att skatta vad som saknas i endera).Verkligen att allt jag någonsin sett från National Institute of Health när det kommer till representation av koncept rörande hälsa, deras datarepresentation av forskning, search-funktioner, The Specialist m.m. för natural language processing m.m. håller mycket hög kvalitet. Vad det säger sig ge ger det bättre rörande fel än normalt genomsnitt. Särskilt data forskning tror jag verkligen adderat hastighet forskning och innovation: Vi ska minnas att bara för några år sedan fanns inget ens jämförbart enkelt tillgängligt. Det samma gäller några av de andra verksamheter ursprungsprojekten en gång innan NIH började i (militära projekt språk). Särskilt dyrt när vi jämför med liknande men området förtjänar högkvalitet och här ska vi se det som vad som ger infrastruktur forgtående adderande effektivitet i hela området medicin. Kan man spara försvinnande lite i andel där är det fortfarande riktigt stora värden.


Här blev bara resultatet att jag funderade om annat data läckt in (från något annat än det mer diskreta som tycks vara fallet större i antal än jag spontant tolkat sådant som censur från). Annars hade jag aldrig märkt det och aldrig samplat dem längre än säg några veckor efter att det var stabilt att Big Red ej tänkte göra massmord i Hong Kong varande den nyhetshändelse jag önskade följa när aktuell tidsmässigt över alla kinesiska ord och några till som min kinesiska elektroniska ordlista har översättning av (100 000 där plus cirka 40 000 andra koncept särskilt följda samt några hundra tusen där ej slutfört i engelska koncept vilket var just där läckaget visade sig). Nu lär man ju bara av prestige först köra ett par miljoner ensamma koncept och därefter borra samband mellan dem vidare. Ett års sampling. Så att diktaturen ej får för sig att vi i Europa är så "särskilda" som sådant som Greklands-EU-processen m.m. får oss att verka för dem (är EU djävligt sluga strategiskt mer än något annat eller bara lite förståndshandikappade? Öppenfråga i diktaturens politiska polis rapporteras det trovärdigt - Kan alla Greklands-shit vara menat att göra ekonomi-osäkerhet större för att underlätta riktad downing kinesisk ekonomi för att hjälpa upp demokrati: Är det vad EU kör (!!!!!!! Lika mycket särskola dom som EU) - Vo frågar någon intellektuell engagerad lokalt här som vi kan plocka in och förhöra några veckor: Han eller Hon vet nog (!!!! Idioter) - Jag vill mena att ett redje svar finns: Politisk särskola och Så saker som fungerar oavsett område).