Gubben Khamenei allt mer kognitivt "underligt" (politisk) förvirrad och gubbens växande visuella fåfänga säger nog vart kognition nu bär sig

2015-04-11

Är det demens eller bara dumhet? Och är det ena eller båda egentligen nytt?


Vem hade trott att en "90-årig" (egentligen "bara" ca 75 år) präst - Gubben Khamenei - som ett fåtal alls i hela landet där han bor alls ifrågasättar ansikte till ansikte skulle visa sig vara politiskt idiot såväl inrikes, utrikes och i "country economics" (jag inför en egen term här: Mest därför att jag inte kommer ihåg vad den vedertagna termer heter):


"Iran’s supreme leader on Thursday laid out tough terms for negotiations on his country’s nuclear program, saying that all sanctions must be lifted at the start of any agreement and that international inspectors would not be permitted in military sites.

In his first public comments since a framework for a proposed accord was announced April 2, Ayatollah Ali Khamenei emphasized that he is not committed to any deal. He played down the importance of the details released last week."

Från: Iran's Khamenei adds a twist to tough terms for nuclear talks | LA Times

Samtidigt vi kände alla till den här risken. En stor andel av Irans befolkning var rent av ute och försökte motverka den här frisken de såväl som omvärlden visste fanns: Så visuellt tänkbart försöka visa sitt intresse av en bättre ekonomi och större utbyte med omvärlden generellt genom att påbörja en mer "avslappnad sund" kultur kring Västerlandet.


Jag vet inte vad jag eller någon annan kan ge Iran's befolkning för råd här. En single-point-of-failure eller kanske bättre sagt hastighetsbestämmande steg i processen är gravt defunct på nivå att uppnå förändring kring små-strunt man avstår ifrån (färre "centrifuger" innan sanktioner) för stort ekonomiskt värde kan ta årtionden (eller ett århundrande kanske? Vi vet ännu inte).


Vad ska man säga här? Papisterna i Rom tänker heller inte vettigt kring ledarskapet men där är ju alla i alla fall direkt omedelbart i själva kyrkostaten hårt troende medlemmar i sekten som givit upp både det ena och det andra för att fördjupa sig i bibeln, kyrko-makt-politik och predikandet av boken vi alla kan handla själva.


Britterna har ju en del erfarenhet att dela med sig också. Det var ju mycket dynamik mellan den mer "jordnära" delen av makten och kyrko-representanterna såväl innan som efter transformationen till den anglokanska trosföreställningen som kanske just är kärnan i den engelska erfarenheten här:


1. Liksom Iran under modern tid var "England" (här och fortsatt vad vi idag kan kalla England) lite isolerad från trosfränden i omvärlden. Oavsett vad Wikipedia skriver om påven skickande personer till England var kristendomen där just konvergerande redan då på något av ett eget spår skapat från en större distans till Rom:


"Consequently, in 597, Pope Gregory I sent the prior of the Abbey of St Andrew's (later canonized as Augustine of Canterbury) from Rome to evangelise the Angles. This event is known as the Gregorian mission and is the date the Church of England generally marks as the beginning of its formal history. With the help of Christians already residing in Kent, Augustine established his church at Canterbury, the capital of the Kingdom of Kent, and became the first in the series of Archbishops of Canterbury in 598. A later archbishop, the Greek Theodore of Tarsus, also contributed to the organisation of Christianity in England.

2. Ökad kontakt allmänt mellan "England" och kontinenten reducerade skillnaden men något av en egen kyrko-kultur kvarstod. Och att ta ett steg tillbaka när den andra sidan av makten kände behov av det var inte vad som många alls kända något engagemang att protestera eller försöka kringgå (de fåtal med förmåga att mer konkret ställa upp soldater anar jag snarast sökte utnyttja frågan mest för stöd från kontinenten) även om nu diskreta papist-kyrkor skapade för att ej provosera de acceptabelt definierande protestanterna går att hitta.


"In 1534, King Henry VIII separated the English Church from Rome.[8] A theological separation had been foreshadowed by various movements within the English Church such as Lollardy, but the English Reformation gained political support when Henry VIII wanted an annulment of his marriage to Catherine of Aragon so he could marry Anne Boleyn. Pope Clement VII, considering that the earlier marriage had been entered under a papal dispensation and how Catherine's nephew, Emperor Charles V, might react to such a move, refused the annulment."

Jag får erkänna att jag är osäker på vad Iran's folk kan hitta för lösning i det här men just i domän av religion (snarare än Nordkoreas kommunistiska trosföreställning påtvingad folket) kom jag inte på någon annan vetskap att söka hitta svar i.


Vi skulle kunna ge oss på att rationalisera Gubben Khamenei uttalanden här från ett propaganda perspektiv. Det går att hitta här såväl som allmänt en tänkbar rationell motivation även om sådant rationaliserande i allmänhet löper stor risk att läsa in en vettighet som kanske inte finns där alls: Vi behöver här tror jag acceptera att en stark lokal preferens mot i ett perspektiv liten grupp av väldigt gamla boklärda kring religionen finns vilka av och till resonerar väldigt underligt.


Likväl antar vi dålig förståelse av dynamiken hos befolkningen kanske vi kan tänka oss att Gubben Khamenei blev nervös och orolig som gamla ibland blir över att alla medborgare försökte få honom att se att dom vill ha det här genom att fira på gatorna. Och gick något av samma fel-tänk Kina gjorde för några år sedan och fortsatt med men här på en abnormt större potential: Att försöka inducera rationaliserad nationalism ovanpå en fråga vars värde för individen går att förstå motsvarande reda förändringar till det bättre i vardagen utan att den rationaliserade nationalismen tillför något nytt alls utan stående där man är idag med de problem samma individer kan uppleva befintliga. Uttrycket för stöd här torde visa på att Iran i problematiken ligger tänkbart flera år tidigare än förväntat Kina i kustregionerna.


Slutligen måste jag säga att jag var trots medvetenhet om att saker inte helt otroligt kunde hamna i sådant här strunt var baffled - ställd - över hur när och hur. Börja argumentera om små strunt där man själv definierar och inför att man skulle ha förlorat förhandlingarna och därför har behov av symboliskt icke-värde man lika troligt ej kommer lyckas med. Hade gängen runt Gubben Khamenei här och en del mentalt föråldrade men yngre ex. bland delar - men knappast fulsltändigt dominerande över 50% - av grönbardisterna så önskat hade de lika bra kunnat förstått själva mentalt att man uppnått seger och från det etablerat det i övriga kulturen. Att det går nu är inte säkert och det är mycket tänkbart att en kostnad för dem resp. möjligt värde för befolkningen kan komma från det snabbare än annars: Dock är det oerhört svårt för mig att försöka kvantifiera och än mindre aktivt ens på nivå månad per månad följa påverkan från det i detta språkområde. Det är med andra ord allmänna sambanden som kan ge tendenser i det engelska språkområdet vi antar vara mer allmän mänskliga och som har någon mötespunkt i vad känt för den persiska kulturen från en längre tid.


Frågan man kan ställa sig är också hur detta kommer påverka värde-fördelningen till det egna stödet i politiska delar resp. "religions-politiska". En förväntan där såväl som bland en mindre på ledar-strukturen runt gubbe med likartat troende på ett ekonomiskt värde från förändring finns. Ett sätt att möta det såväl som en i alla fall tänkbar ekonomiskt försämring är ökad omfördelning från folk i allmänhet till dessa grupper. Det är också vad vi kan tänka oss snabbar upp förändring allmänt i Persien och tänkbart mot kraftig intensiv commotion med snabb co-locomotion. Det senare hade vi ju redan exempel på i det positiva stöd befolkningen var ute på gatorna och visade i stora grupper om än med en positiv känslomässig bakgrund.


Ett visuellt råd

Även om det kanske kan upplevas politiskt litet långt utanför världspolitiska rationella maktspel om när man tar bort första centrifugen kontra formellt beslutar att ta bort sanktioner såväl som kanske småaktigt är en fråga kring Gubben Khamenei att reflektera hur han presenterar sig visuellt.


Han menar jag uppfattas mycket välanpassad för att inducera en acceptans av hans roll. En viss trevlighet oavsett orden han uttalar faller sig naturligt hos honom för en roll som befolkning och omvärld lärt sig att associera till den överdrivit gamle. Och här menar jag ej den diskreta likheten till Ayatollah Khomeini utan han har en hemtrelig gubb-harmlöshet över sig som ej omedelbart för tankarna primärt till gubbgnäll utan mer lite av trevliga lite eftertänksamma reflektioner om vardagen.


Inget i det har något att göra med värderingar han representerar konkret, korruptionen han är involverad i personligen (se gärna ) eller ens rörande sådant vad han konkret säger med knappast rörande annat än exakthet just i korruptionen känner något behov av att dölja vad han representerar.


Därmed kan argumenteras att det ej är fel att försöka balansera de bilder av honom som nu i överdriven utsträckning bär denna egenskap med sig. Jag har själv ej möjlighet att försöka fotografera honom. Ej heller färdighet rörande mer avancerande tekniska modifikationer (om man nu menar att sådant är acceptabelt och det när det tydliggörs eller är uppenbart tycker jag nog att det är precis som vi kan uttrycka en bild av världen med ord som ej behöver exakt avspegla vad en aktör säger om sig själva).


Nedan gjorde jag i alla fall ett försök från en bild i Wikipedia som från början hade något mindre av denna egenskap. Notera att jag när avfärgad och förändrande skuggning (utan riktad prioritet mot problemområdet utan allmänt) ej stoppat förrän jag var nöjd med större skuggning mot ögonen. Hade jag önskat göra mer av en nidbild hade man också kunnat lägga en gravitation flyttande blicken något nedåt samtidigt om man ej vill göra det tydligt skära spåren av det i ovan (mer avancerade tekniker torde ej behöva det senare).Nedan har vi bilden i original (antar jag):


Information licensrättigheter utan angivelse fotograf: en.wikipedia.org/wiki/Supreme_Leader_of_Iran#/media/File:Ali_Khamenei,.jpg

Nedan en mer problematiskt bild också i antaget original. Här är det hela vad som riktigt fult manipulativt ger en "trevlighets-induktion". Riktigt otrevligt.


Foto: Seyedkhan
Licensrättigheter och information om fotograf: en.wikipedia.org/wiki/Ali_Khamenei#/media/File:Seyyed_Ali_Khamenei.jpg

Alla stereotyper är inte fel: Välkänd positiv väg till framgångsrik rekrytering av ledaren

Trenden på Google Research Blog (såväl ungefär samtidigt för några år sedan nu i upp-boost hos amerikanska universitet och jämförbara kanaler hos liknande företag) att gå mot vad vi kan säga långsiktig brand building (awards, samarbetsfunktioner, visa saker man kan bra användbart men mindre av nytt vetande) tycks vara ungefär konstant när jag tittade förbi idag. Ett ej icke-typiskt inlägg men likväl läsvärt var:Och jag vill verkligen buga av respekt inför att Google så insiktsfullt har en särskild punkt för stereotyper medan sund common sense uttrycktes separerat så att sammanblandning riskeras bland kortare folk:


"Stereotype threat plays a role in preventing people from being fully effective. The low representation of women and minorities in Science has long been the source of a troubling question: is this an indication of a difference in innate ability (see Ben Barre’s response to Lawrence Summers’ remarks), or the result of some other effect? Claude Steele and his colleagues elegantly showed that two groups of people can have similar or opposite reactions, depending on the way a situation is presented. These and other experiments show that stereotype threat can compromise the performance of the subject of a stereotype, if he or she knows about the stereotype and cares about it."

Lämnar vi systematiska problem i organisationer eller för den delen kulturer och subkulturer kan det ha en poäng för individen att vara observant på ev. påverkan negativa stereotyper kan ha. Det finns tror jag ofta en viss preferens kanske just för grupper känsliga att ej önska se att sådan påverkan kan vara möjligt på dem (p.s.s. som att man kan vara mindre benägen att se diskriminering aktivt påverka beslut) emellertid säger nu sådan effekt befintligt ingenting om intellektuell eller generell känslomässig svaghet (utanför vad normalt för alla människor i stor eller mindre utsträckning) där styrka ges av att se effekt och lära sig hantera det.


Ja! Långa personer är starka ledare som tar din organisation till seger

Medan tror jag säkert gediget sund kunskap människan gemensamt lärt sig under vår moderna historia (och kanske byggande på djupare samband för vad som är karakteristiskt för framgångsrikt ledarskap etablerad idag kanske genetiskt på väg mot kan jag tänka mig en särskild elit ras av människor som är högre upp fysiskt såväl som i organisationens hierarki: Jag kan känna att detta är riktigt) korrekt fått en egen punkt för att inte kort-tänkande folk ska blanda samman med stereotyper:


"As an example of these effects, a large proportion of CEOs are taller than the average population and height is strongly correlated with financial and career success."

Och detta säger jag som 2 m lång ledare här för alla läsare. Det gör det uppenbart men ändå värt att peka på enkelt även för lite dummare folk att förstå vem man ska se upp till (jag varande lång).


Längre är ju lite ovanligare: Därmed adderande diversity och varians i organisationen. Samtidigt definierande höjd att sträva mot för kortare mer genomsnittligt vanligt folk: Organisations enkla fotfolk som när lämnade rotlösa lite förvirrat lätt hamnar lika lågt i prestation som de ej är långa.


Det är som jag ofta brukar säga till kvinnor: Du fick den viktiga längden kritiskt för den manliga ledaren varje kvinna söker så klaga nu inte på något annat om vi gör något annat efter middagen.


Google's hårtarbetande medarbetare förtjänar en god - gediget 200 cm lång - ledare

Detta tycker jag visar på en gedigen kunskapsbas hos Google självklart viktig att ha som en implicit underläggande faktor i all bedömning fortsatt i Bing vs Google. Det måste ju någonstans börja med att man förstår mer eller mindre: Fler bra sökningar är ju mer - högre upp i kvalitet d.v.s. bättre längd. Det förstår alla.


Jag frågar mig bara när Google's ägare ska våga lyssna på vetenskapen och medarbetarna och ta och objektivt mäta hur många centimeter lång deras styrelseordförande är: Nog skulle 200 cm Husman eller annan kännas bättre? Sådant engagerar medarbetarna som ju sägs belönas via incitaments-program där företagets framgång ekonomiskt kort- och långsiktigt påverkar: En korrekt lång ledare förstår alla i och utanför företaget och kan spekulerar jag säkert boosta upp aktiekursen en 10 - 30% bara genom att visa att man förstår framgångsrik rekrytering och ledarskap.


Samtidigt är ett gott råd till alla att ej gå till överdrift. Optimum på ledarskap ligger approximativt rörande längd som faktor på nära nog exakt 198 - 201 cm något varierat med ålder (orsakat av att vi kan sjunka ner en bit kroniskt med ålder). Tumregel:


  • 190 cm ganska dåligt om inte mer eller mindre ett geni rörande annat.
  • 199 - 201 cm perfekt ledare.
  • 210 cm ganska dålig om inte mer än normalt motiverad att prioritera personlig kontakt.

Många medarbetare kan helt enkelt känna sig alldeles för korta och små med den överdrivet långa ledaren. Det positiva stärkande värdet minskar därmed lika snabbt som när vi går ner i längd.


Detta kanske inte är riktigt politiskt korrekt att alltid diskutera men ändå välkänt, välbeprövat och en av de tidiga filtrerande faktorerna framgångsrik rekrytering till övergripande ledarroll för stora organisationer prioriterar.


Relaterat

Artikel refererad i Google's inlägg kan läsas enklare i sin helhet kostnadsfritt via (ett tips för APA's äldre artiklar svåra att hitta kostnadsfritt är att pröva att identifiera DOI här http://dx.doi.org/10.1037/0021-9010.89.3.428 - d.v.s. just dx.doi.org och ej APA's end-point - och söka Google på adressen som site-sökning - Ibland finns artikeln i deras cache) :Resultaten ska självklart korrekt förstås från ett evolutionärt och marknadsekonomiskt perspektiv. I en kommunistisk ekonomi hade man nu kunnat tolka längd som ett fel i planeringen. Men om vi långa personer nu inte var bättre ledare hade vi dött som flockens ledare redan för flera tusen år sedan istället för att fortsatt och växande ta allt större flockar till seger över kortare presterande grupper. Jämfört med kortare folk gäller dessutom att långa personer tryggare därifrån i sin självbild är mer resistenta mot den genetiskt betingade känsligheten människan har för irrationella slutsatser och emotionella pay-load mönster i språk så som negativa stereotyper, fördomar m.m. En lång ledare är därför både ekonomiskt och allmän-mänskligt sunt: Pengar nu och Långsiktig brand-building genom det etiskt korrekta samtidigt i en ledare!

Utredning av Telia-mutorna kan tänkas hjälpa mot den vekhet och reduktion av Sverige som vissa subkulturer lagt sig till med

Komplettering: Attityd som resultat från något steg innan där vi var till steg där denna problematiskt är troligare från här nyligen sedd information uttryckt i publik discourse över händelserna är vad som stör mig. Och det är vad som jag försökt få in en sida av också ej uteslutande en fråga om kontakt diktatur utan handlar också om svensk självbild där en viss grad av vekhet helt onödig smugit sig in vilket ingenting bra finns med. Det är viktigt att man allmänt förstår att vinna något mer lokaliserat i Sverige kompromissande det övergripande konceptets självbild ej är sunt och åtminstone när det gäller större strukturer av investeringar i Sverige knappast vad som är gynnsamt (det är trots allt en variabel som tillsammans med andra har vissa predikterande egenskaper i ekonomi också under kortare tidsrymd av ett par år även om jag tvivlar på att det går att ta faktorn ensam på så kort tid som predikterande ändå adderande värde och om jag kommer ihåg rätt utan särskild "kostnad" - i mening avvikande från andra faktor-faktorer med mer onormalt uttryck vilket är en indikation om att någon sameffekt med andra variabler gör att bättre exakthet över den och dessa fodras bättre - i bias eller varians på modellen).


Begrepp som anti-svenskt eller tveksam lojalitet (kan vi köpa din syn på svensk politik i diktatur genom att köpa en vara av dig?) är dock kanske att ta i. Även om vi nu kanske har problem med dålig eftertänksamhet bland några gängbildningar relaterade utrikesaffärer: Det är exempelvis ej ett sunt argument (osunt argumenterande) för vapenaffärer med Saudiarabien att om man själv fick välja skulle man göra vapenaffärer (eller affärer som uttryckt och vapenaffär givet av kontext underförstått) också med Nordkorea. Sådana argument gör mig skeptisk.


Och jag gillar verkligen inte - varken personligt i hur jag ser på saker (eller för den delen intellektuellt rörande risk i alla fall även om jag ofta känslomässigt tenderar att mindre korrekt välkomna utmaningar så) eller bredare och djupare på de faktiska frågorna påverkande många fler rörande hur sådant här för ett i effektstorlek ändå liten aktör (jag vill gärna använda begreppet små-strunt som jag använder personligen ibland men det är verkligen ett relativt uttryck satt i relation till större aktörer: Saudiarabien begrep ju länge en del av att bevara sig som diktatur i att ej projisera makt utåt medan de nu ev. börjat bli mer aktiva här utanför den lokala regionen men det gör dem inte större än vad de var innan) som Saudiarabien kan tänkas påverka kutym allmänt och därmed görande problematisk omoralisk påverkan i Sverige av större diktaturer (säg Kina som en väldigt stor). Att se konkretiserad kostnad av sådan här vek attityd tror jag därför är sunt även om att lära av nutidshistoriens TeliaSonera kanske inte riktigt har tyngd nog: Men det återstår att se (problematisk attityd har dessbättre effekten att föda möjlighet att motverka den från vad den faktiskt gör och representerar så i den mån vi är i expansiv trend här lär vi se fler konkretiseringar).


Ursprungligt inlägg

Det är självklart viktigt att stora ägare kommunicerar en allmän moraliskt sund kultur när det gäller interaktion med diktaturer. Jag är nu inte alls främmande för handel med diktaturer. Emellertid om det hela börjar kännas tveksamt gäller att stor försiktighet är av godo särskilt när det handlar om affärer inkluderande vapen och övervakning.


Vidare vill jag bedöma - kanske mindre uppmärksammat eller värderat jämförbart - att demokrati bör känna en korrekt stolthet och elitism relativt diktatur. Man ska ej reducera sig själv i kontakt med diktatur. Försöker de projisera makt och inflytande är det viktigt att släppa affär det handlar om. Om inte förflyttas den faktiska moraliska utgångspunkt man började med lätt steg för steg samtidigt som konceptet demokratisk nationalstat reduceras som allmänt begrepp (just det sista är korrekt att ha respekt inför).


D.v.s. när ex. Saudiarabien sticker upp i samband med att korrekt kritiseras förändras varje bedömning som gjorts innan rörande affärer påbörjade och bör självklart släppas utan någon form av för den svenska nationalstaten självförnedrande över-hunger efter egentligen rena små-affärer.


Kanske har vi delvis en problematisk kultur (egentligen en lite vek kultur där man kanske inte förmår att känna den styrka man faktiskt har underliggande sådant) den statliga ägaren såväl hos nuvarande regeringen och av och till denna förra regeringen (men kanske mindre ofta efter dom första åren fick jag en föga formellt utvärderad känsla av). Nuvarande utrikesminister tycks ju ha förståelse av att korrekt kritik faktiskt har betydelse ute i världen medan den förvisso korrekta krämar-attityden ett handelsberoende land som Sverige gärna ser hos statsminister möjligen går några steg längre än bara precis över korrekt när det gäller förståelse av att försvara landets koncept när det ifrågasätts av diktatur. Idén att som påståtts uppmuntra insändare redan när det är känt att Saudiarabien inducerat någon forn av anti-demokratisk "protest-reaktion" som respons på kritik är olämpligt.


Sådana problem som TeliaSoneras mutaffärer kanske aldrig uppstått om staten föregått med ett bättre exempel över åren rörande moral. Och vi kan fascineras av såväl all tid det tagit för åklagare och utredare att få ut data från Schweiz såväl som vad som föranlett förändring (om det inte nu normalt bara tar så här lång tid: Emellertid Schweiz är speciellt kring sådant här med en enorm flexibilitet hur man fattar varje beslut och detta på resp. hierarkisk nivå i hur landet implementerar regleringar såväl som undantag från dem):


"Utredarna har länge fått vänta på att ta del av dokument i Schweiz och andra länder. Nu verkar dock utredarna få tillgång till materialet i Schweiz.

– Nästa vecka ska jag åka dit och gå igenom dokument, säger överåklagare Gunnar Stetler till DN."

Från: Hemliga dokument kan avslöja sanningen om Teliaaffär (2015-04-08)

Redan kring Saudiarabien har det ju förr föreslagits - och som jag då var minst sagt lätt skeptisk mot åtminstone i mening av hur man normalt lägger betydelse i begreppen använda - att affärer rörande vapenfabriker egentligen var någon form av intelligence operation av Sverige. Och kanske kommer något liknande föreslås kring dom här affärerna d.v.s. TeliaSonera som delivery corporation för teknik avsedd att övervaka bl.a. Ryssland, vilket jag på sätt och vis skulle hålla som något mer trovärdigt (tänkbart här i alla fall vilket jag inte upplevde vapen-fabriken vara)


Jag tror dock att efter lite inkörningsproblem kommer nuvarande regering visa sig hamna ungefär där den förra kring dom här frågorna vilket inte otroligt är en ganska god balans gång även om man samtidigt kan vinna på att fortsatt våga kritisera diktatur tydligt. Utrikesministern tycks här lovande.


Al Arabiya läcker Saudiarabiens kommande plan att demokratisera (2015-04-02)

Defekt moral relaterat diktatur kan kosta svenska universitet ordentligt med pengar (2015-04-02)


Bank-data visande på mutor är vad som konkretiserar att brottet begicks. Samtidigt är självklart brottet i sig det konkreta i ett annat perspektiv medan information är en abstrakt representation av enkla sammanfattande uppgifter (i bästa fall). Ett exempel på att det går att lägga många betydelser i abstrakt och konkret vilket några fler exempel lätt inspirerat av hos vissa gäng och grupperingar en sub-kulturell vekhet och nationell - såväl som av det demokratiska konceptet bredare - reducering inför diktatur gas på i:


Abstrakt? Eller Konkretisera: Igen (2015-04-02)


Sådant här går säkert att konkretisera mer där man inte mer kan tycka att det är tråkigt att utredningarna av sådant här tycks ha suttit fast i något befintligt gammalt istället för att gjort klart det och hittat något nytt spännande att utreda.