Dansk-Neil jfr Engelsk-Neil / Beowulf jfr The Young Ones

2016-12-18

Frågan är om vi inte förutom Effektivare TV-produktion genom att ta konceptuella komponenter (som entiteter) från olika filmer har visuell-återanvändning för en av rollerna utnyttjande The Young Ones rollkaraktär Neil.


2016 års Dansk Neil:1982 års English Neil:Medan jag tror att paralleller till Asterix & Obelix korrekt ska ses som per spekulativa.


Dessutom är jag ganska säker på att roll Beowulf tidigare förekommit i flera skapelser. Se exempelvis:Givetvis höll jag på att säga kan man dra nästan vilka paralleller till historien från Sagan om Ringen. I högstadiet minns jag att jag utnyttjande Första och Andra Världskriget som parallell. Detta åtminstone om man lämnar vad vi kan kalla "tekniska detaljer rörande förmåga att manipulera omvärlden" åt sidan. Något särskilt värde att jämföra mot Beowulf finns mindre än mycket annat oavsett Tolkiens övriga intressen (mer om så i mer tänkbart associativa preferenser hos Tolkien påverkan scenarion snarare än att recensentens företräda att se paralleller i större händelser eller övergripande discourse - i mycket är ju förövrigt för "större händelser" / "övergripande discourse" Beowulf inte mer moget än mycket annat litterärt ordentligt åldrat). Lika lite eller om vi så vill än mer konstruerat tvingat blir det att försöka få in de mer turbulenta åren mot slutet av - eller utanför vad som blev det Östromerska riket - Rom's imperium (apropå någon som hade läst något och berättade om det i Metro).


Likhet i mycket avgränsade komponenter är tror jag i allmänhet mycket lättare att komma rätt i än det övergripande i en berättelse. För det senare ska vi ha respekt för att om berättelsen ej mycket låg i komplexitet kan vi argumentera trovärdig likhet med normalt en mängd andra berättelser såväl ofta historiska händelser eller antagna mänskliga egenskaper.


Men givetvis även för avgränsade rent visuella komponenter blir det när egentliga visuella referenser saknas också gärna "lätt" "flexibelt" om än argumenterat inte mer än vad ett humanistiskt ämne ej kanske kan vara främmande för om framtida anslag är osäkra:


"The ship-burial has from the time of its discovery prompted comparisons with the world described in the heroic Old English poem Beowulf, which is set in southern Sweden. It is in that region, especially at Vendel, that close archaeological parallels to the ship burial are found, both in its general form and in details of the military equipment contained in the burial."

Från: Sutton Hoo | Wikipedia
Vidare Sutton Hoo helmet också i Wikipedia.

Jag var vid tiden (för att man gjorde jämförelsen i samband med en utställning vid tror jag British Museum kanske 2009: ) road av jämförelsen så den var ej otroligt (särskilt givet media nyheter skapade från det) effektiv.

Effektivare TV-produktion genom att ta konceptuella komponenter (som entiteter) från olika filmer

I Beowulf:_Return_to_the_Shieldlands har vi fascinerande konceptuell likhet med hur Lynch klassiska Dune (1984) framställde Frank Herberts Sand Worms (Dune 1965).


Rimligen (borde) man kunna - eller så upplevde jag - komma på en mängd återanvändningar (implicit: jämförbara) men upptäckte att jag ej klarade detta. Förvisso finns ett otal metod-typiska att hitta här längre tillbaka utnyttjade såväl i film som i de domäner vi kan se i riktad information.


Men jag tror (hoppas åtminstone så alt. att min minnesfunktion försämras) orsaken var att implicit sökte funktioner i långtidsminne efter någon liknande återanvändning och som gick defunct. Det ligger ju nu mycket jämförbart med mitt resonemang om orsaken en hel del som talar för att en enkel förklaring till en hel del relaterat hur vår mer "avancerade" analytiska förmåga fungerar tillsammans med såväl långtidsminne som perception är att:


  • Perception eller minne upptäcker något.
  • Givet upplevt relevant om upplevt viktigt förklarar vi in från analytiska delar hur vi tror upptäckten egentligen gick till.

Eller som varken mer eller mindre jämfört med ovan talar för jämförbart för stora grupper av beslut vi kan komma fram till. Vi beslutar och i den mån vi upplever behov av det får våra mer avancerade delar förklara vad vi tror var förklaringen. Men om man är ovan vid konceptet mindre intuitivt att tänka oss.


Skillnaden i återanvändningen i exemplet mot övriga tidiga berörda är att vi här mer har en konstnärlig återanvändning av hela konceptet som sådant med de två skillnaderna att sandmaskarna nere i Danmark är väsentligt mindre såväl just i Danmark snarare än på Arrakis. Högt visuellt såväl som motorisk likhet. Rent av att danskarna dödade en för att få fatt i en körtel (jämförbar med kryddsanden såväl som saften från the little makers) att behandla en febersjukdom med.


En helt annan sorts återanvändning mycket tung över David Lynch karriär är ju annars att effektivisera kostnaden som kommer av att växla skådespelare. Så i Dune ser vi som kanske mest välkända en ung Agent Cooper i rollen som Paul Artreides (son till Leto I som av kejsaren fick Arrakis, och far till den Leto II som till följd av Paul Artreides revolt mot kejsaren blev närmast evig diktator av det av människan befolkade universum: En känd risk med revolution som ex. Zimbabwe's President Mugabe - ålder 92 år och härskare sedan 1980 såväl som revolutionsledare länge innan det - kan vittna om. Likt hur "eviga" diktaturer på jorden sprider sina flyktingar runt om i världen - ex. Sverige - gav Leto II's diktatur upphov till att människan spred sig ut i universum vilket han åtminstone med åren kom att uppleva tillsammans med att han fann det viktigt i processen att någon såväl försökte som lyckades döda honom var förklaringen - såväl som en kritisk faktor för människans överlevnad i en ännu längre evighet - till att det ej någonsin blev av för honom att släppa makten. Arketypiskt för det ofta irrationella tänkandet en diktatur lägger till sig efter många år vid makten).