Sydsudan: Lära sig älska freden

2015-02-11

Jag är inte i närheten så i närvaro av att kontinuerligt uppdatera mig om Sydsudan som tillochmed året efter dess skapelse så att kommentera dess konkreta utmaningar är vad jag gärna ser att man mer ser som kanske mer abstrakta möjligheter man försöker illustrera med något konkret där det konkreta kan ha tio tusen hinder jag inte ser.


Rörande vapenvilan om den fortfarande existerar gäller givetvis att våld kan förekomma många gånger efter att den inleds utan att man nödvändigtvis anser den bruten. Delvis är det en fråga om hur förhandlande management ser på det resp. förståelse hos alla parter att brist på kommunikation till olika delar av styrkorna resp. feluppfattningar av vad dom andra gör kan orsaka problem. Letar en eller båda ursäkt för att själva bryta vapenvilan kommer sådana alltid finnas.


Frågan är om vi kan träna (reinforced learning) resp. att avstå från att bryta vapenvilan? Nu sägs ju svält inkluderande kanske fler än 2 000 000 personer vara snart realiserat.Säg att intelligence ovan mark är etablerad så viss uppdatering av vad resp. aktör gör finns. Ev. förutsätter detta någon form av initial belöning till resp. aktör för att uppdatera utomstånd med sina positioner.


Om nu aktör A rör sig prospekterande in i område av aktör B ger vi aktör ett stöd. Om aktör B rör sig prospekterande in i område av A ger vi A ett stöd.


Säg att vi antingen linjärt eller troligare med viss exponentiell effekt ger stöd p.s.s. att om A initierar sådan väsentlig rörelse in i B under fem stycken meningsfullt breda tidsperioder (så att kommunikation av belöning till den andra o.s.v. hinner ske snarare än att man bottnar ut här direkt under några dagar därför att diverse söker gå in i B) blir bidraget till B nu tydligt större än innan och stort nog för att göra mer än att förenkla centralt i B och faktiskt under en tidsperiod där man ser framåt säg 6 till 12 månader kan förvänta en ej försumbar fördelning om konflikten fortsätter.


Det sista förutsätter viss besläktat natur med MAD ty egentligen för en konflikt som denna önskar man kanske inte egentligen rösta en av entiteter på sådant sätt även om man kan bli tvungen om man tänker sig använda metoden någonsin igen. D.v.s. det hänger på att resp. ej realiserar 5 en eller flera gånger, eller för den delen efter i och för sig föredömligt samarbete mellan krigförande men här olämpligt sätter sig och korrumperar systemet genom att resp. fylla fem serier med förståelse hos den andra om att man skapar värde snarare än just nu kriga.


Kanske är ett alternativ att försöka undvika bidrag som kan väpna resp. såväl som bidrag som föder befolkningen (det senare är ju bidrag man kan önska göra ändå). Ett alternativ kanske möjligen kan vara intelligence och kommunikation. Det är ju väldigt lätt att skära bort om man själv börjar gå in i den andras områden samtidigt så länge så ej sker ger det utökat skydd mot den andras försök att gå in i område av den som givits detta.