Första gången vi haft en prakt-idiot här såväl som i andra tidningar, publikationer m.m. jag skrivit i över åren

2014-12-30

Men den svenska politikern - prakt-idioten kallad - har verkligen gjort något riktigt dumt och i en domän där det är så svårt att ens se hur han klarade att förstå ut det. Så självklart långsamt och noggran domän där man mäter och följer upp under år från en mängd politiska och samhälleliga koncept. Ändå: Rätt på utan någon seriös risk-uppföljning.Så här för första gången över en 15 år skrivande klarar vi någon prakt-idiot - eller ens idiot - av vad jag kan minnas. En politiker som förtjänar - tillsammans med associerade tills någon gång säkrad på mindre potentiellt destruktiv roll - mitt särskilda intresse av och till också framöver. Vad gör han? Förstår han vad han gör? Är det farligt? Har han någon assistent som förklarar för honom att han och andra kan ta skada? Var förra-statsministerns skolministerns särskilda mentala assistent? Det trodde kanske andra men han har nu lämnat nationell-politik medan jag tror förra skolministern fortfarande är aktiv.


Första gången i historien ett folk blivit dummare från en generation till en annan. Faktiskt har högre intelligens alltid förr så länge man mätt under åren av modern forskning aldrig heller stått still: Det har alltid ökat överallt. Förutom nu. När svenskarna har generationen som blev dummare. Hoppas att det blir dömt till The Dumb Jan Björklund hellre än The Swede Effect om det börjar diskuteras och refereras i referensböcker studenter inom psykologi, medicin, pedagogik m.m. läser de kommande 50 - 100 åren som med The Flynn effect.

Google har mer särskilt utmanad funktionalitet

I uppföljning av om inte bevisande eller demonstrerande åtminstone argumenterande för att det (helt påhittat) ifrågasätta uttrycket kan vara korrekt: Google är för mig - en vanlig enkel säkert vanlig internet-användare - bli besvärande fet och sugkulturellt divergerande in i en egen liten värld.


För sökkoncept - - så enkelt indikerande vad som efterfrågas approximativt - ett ganska avgränsat ämne - kan man tänka sig att möjlighet att avgränsa eller styra presentationen av utgångs-resultaten kunde ha något som faktiskt meningsfullt underlättar en topisk ej ovanlig roll under att bara söka information med sökmotorn.


Istället har vi en tänkt implicit roll om att vara lätt småintresserad av breda mått på egenskaper i index (som dessutom lite små-tråkigt om man nu bara är intresserade just av sådana egenskaper och inte dessutom för volativa sökresultat ett i alla fall här beräknings- och dataeffektivt mått). Varför i all värld skulle jag eller någon annan som söker rese- och turist-saker vara intresserad för hur läsbarhets-statistiken ser ut för sökresultatet om det gått så långt att jag känner mig ej tillfredsställd och ger mig på att peta runt på lilla fältet för att försöka bättra på det?Av diskussionen som följer i slutet bör framgå väl att det finns ingen vettig anledning till varför Google-intelligensen ska ha tänkt sig att jag kan önska efterfråga den här funktionen istället för något mer relaterat till ämne och övriga områden för sökningen.


Läsbarhet är förövrigt mer utmanande mått än ofta refererat. De flesta använda eller kanske bara föreslagna är tämligen enkla och många finns att välja mellan. Utelämnar vi diskussion begränsning av dem gäller för internet att särskilda utmaningar finns rörande (delvis möjligheter här effektiva åtminstone för en del som kan söka det):


  • Hur förhåller sig läsbarhet i maskin-propagerade "sammanfattningar" (ex. snippet) av ett stycke text till läsbarhet för hela den sanna texten? Funktion av sökkoncepten givetvis.
  • Tänker vi oss någon som söker information är direkt eller i övrigt mer i struktur eller visuellt mer tillgänglig information viktigare. Det är ibland troligare större andel av text faktiskt läst.
  • Relaterat båda föregående kan vi tänka oss att samband mellan läsbarhet i vad man söker med (d.v.s. nu egentligen en annan form av data - vill jag tydligt mena - även om en del enklare statistiska modeller i grundvariant inför approximation att vi kan sätta relationer som P ( sökkoncept | något ) jämförbart och beräknings-möjligt direktt till P ( sökkoncept | dokument i index). Det är orimlighet av orsaker besläktade med bl.a. varför text i en titel eller information i en bild blir mer läst. Vi menar ej, vi använder ej, och tänker oftast som vi kommit de flesta av oss att använda sökmotor längre riktigt samma sak som när vi skriver (lite som en alkoliserad mans hustru kanske sympati-dricker för han inte ska bli så full eller i könsroller omvänt).

Ett inte självklart besläktat enkelt att beräkna mått är att direkt via approximationer från lärda vikter eller med algoritm motsvarande ex. liknande spreading activation propagera förtroende över referenser i forskningsartilar. Det har bl.a. Google Scholar gjort länge och upplpever jag inte stort blivit bättre på många år nu. Missande inte minst vettig anpassning och förståelse av vad man söker. Det hela förstår helt enkelt inte tillräckligt om specialistområden för att klara att från en kompetent och noggrant uttryckt beskrivning i sökrutan ta fram just vad jag letar efter. Istället behöver man gå igenom flera hundra artiklar eller värre med boostade bredare termer.


Knappast spännande men ändå lite små-intressant vore om de roller och med deras frames Google-sökmotorerna självaktiverar för mig utifrån information i olika tids-fönster från mina tidigare sökningar och annan information. Ibland när den uppenbart (var min upplevelse) inte vettigt (ej meningsfullt och ej destruktivt) utnyttjade historia från mina sökningar (bättre att den gör ingenting nytt känns det mer som: Det blir just inte bättre och av och till stör det) tycks den som förutsätta att om jag sökt forskning intensivt någon dag (uppenbart tyckte jag i alla fall riktat för att hitta tämligen exakt i vad sökt avgränsad information) att jag ännu inte klarat att få ut vad jag sökt efter. Utan istället fortfarande efter flera dag letar vidare.


Om sökmotorn bara prövade med några instoppade i index vore väl inte underligt men ibland tycks den fasta i fixeringar kring sådant lägre perioder vilket faktiskt stör när små ofta ganska sunkiga förslag på lösningar kommer upp i förvisso brett-ämnesmässigt ganska besläktat men relativt exakthet i information givet för sökningen riktigt distansierad. Det distraherar och kanske genererar mig lite: Varför har man sådant initialt-energi-motstånd till att pröva ut bland alternativen och se om de levererar upp. Efter en riktig sunkig period prövade jag ju ut Microsoft sökmotor forskning vilket faktiskt var lite små intressant men knappast heller riktigt på nivå att det just gör någon praktiskt skillnad d.v.s. vana styrde viss preferens med den redan utnyttjande Google Scholar. Microsoft Academic ser man faktiskt förbättringar i sökresultat under perioden jag prövade den vilket ej varit tycks för mig fallet för Google på bra länge: Men Microsoft index var av allt att vid tiden ordentligt mindre och kanske också efter i epoker för propagering relationer mellan studier, och forskningsartiklar.


En quick fix jag gjorde hemma vid ett praktiskt problem söka sådant här var ett Perl skript där jag skriver logiken i en if-sats varierat med sökningen som sedan får gå mot cirka 5000 - 10000 PDF-dokument sparade relaterat språk, språkanalys m.m. jag har lokalt (representerat även som brutal snabbt gjorda text-filer bara för det här skriptet). Det fungerar bra mycket bättre: Förvisso säkert till försvarliga andelar därför att dokumenten över tiden valts ut av mig som vad jag varit intresserad av och är tämligen ämnes-relevant från början. Men ändå. Jag menar hur utvecklar sig hårddisk priser egentligen? Och hur mycket trivial bruks-programmering lär sig ungdomarna i skolan?


Jag kunde två programmeringsspråk ytligt innan jag hade gått ur grundskolan (C64 Basic och en tidig Visual Basic alternativt ett annat koncept-språk från Microsoft men som då kallades något annat men jag tror kom att bli Visual Basic jag tror jag först närmare dess nuvarande form lärde mig säg gymnasiet eller kanske någon sommar under universitetet).


Numera lär sig ungdomarna säkert mycket mer i bredd och djup så att lösa Fet-Google's begränsningar med en trivial daglig brukslösning som inte tar mer än säg 20 min programmering och så någon timme för att få pdf-filer och text-presentationerna (Perl-skriptet går igenom en i sänder varje gång utan något index: D.v.s. egentligen alltid potentiellt bättre om det ej är för tidsödande eftersom det kan riktas aktuell sökning). Sökresultaten i form av filer kopierade till en katalog levereras sedan under säg 10 till 40 min något varierat från variabla faktorer.


The Dumb Jan Björklund: Svenskarna är första folket känt i historien för att ha reducerat intelligens från en generation till en annan


Emellertid är idéen om att ungdomen klarar sådant lika naturligt tilltalande - känns som troligt - som att Google borde förbättra sig med funktioner över åren jag har direkt nytta av. Det borde vara så men är inte så.


Barn och ungdomar märker dock numera ut Sverige som idioter görande oss till det första folket i historien vars färska generationen blivit dummare än de föregående. Följer man upp andra mät-resultat på äldre generationer - d.v.s. istället studenter vid universitet - än här aktuella visar det sig dessutom att försämringar relativt andra länder via mått och skattningar ej styrda av svenska myndigheter och institutioner även gått ner sig något (gissningsvis - höftande lite - motsvarande viss men mindre tidigare kognitiv-reduktion tidigare i åren).


I särklass sämsta risk management prestationen Sverige haft under allt i dom senare delarna av nutidshistorian


Om dom politiska idéerna är rätt eller fel är ingenting någon av oss rimligt nä balanserad risk i seriös riskanalys kan avgöra. Sådant här handlar inte om trosföreställningar. Det behöver mätas noggrant i avgränsande pilot-projekt. Förutom områdets inneboende komplexitet rent teoretiskt rörande inlärning gäller att organisationen samlat över alla geopolitiska koncept (såväl som numera diverse privata entiteter) är oerhört komplet och varierad medan utnyttjande är ännu mer varierade. Det går ej att sitta och rita upp en teori som känns rätt och man börjar tro på och sedan bygga något helt annat påverkande generationer direkt och om ett antal år hela samhället med en direkt kostnad. Komplexitet är för hög för att någon av oss - ensam eller i expert-grupper kan avgöra det. Man prövar begränsat och mäter efter före det mer gedigna analyser inkluderande risk mer än något som åtminstone läsbart för mig ramlat ut från aktuellt department under förra regeringens alla år. Har man inga rutiner alls finns en del väldigt grundläggande tänk tror jag passande tämligen väl Sverige i delar av vad dom gjort bl.a. i USA bland myndigheter (men också mycket varierat i hur det passar) och kanske enklare mer direkt Australien. Fler finns säkert men de märktes för mig med ganska långsamt stabila lite mer genomtänkta strukturer. Låt mig återkomma till dem även om de finns diskuterade längre bakåt relaterat ontologier, thesaurus, såväl som risk management (och ev. också runt UCORE även om jag inte avser UCORE här varande för begränsat - mer av en minsta gemensam nämnare mellan stora organisationer såväl som mindre grupper, sensorer och fordon):Det fick mig att lägga märke till att det var val och beslutet då att jag skulle rösta emot förra regeringen. Annat viktigare hindrande mig från det. Likväl om det nu ev. blir nyval åren som kommer ska verkligen pekas på att tycks förra skolministern komma i närheten av roller där han påverkar grund-värde i nationen röstar man anti allt han är i närheten av. När jag följde upp va fan han hade hållit på med åren bakåt var det fullständig chock för mig. Jag kan kanske se att det kan passera när folk vänjer sig vid det ena innan det andra medan de flesta ej har möjlighet eller roll av att ha ansvar för kvalitetsuppföljning av pilotförsök, mogna vuxna riskanalyser uttryckande ex. kostnader i spridda områden från systematiska försämringar, fler begränsande försök av förändringar om riskanalys visar att kostnaderna kan visa sig vara gigantsika, noggrant kontrollera och följa upp att ett jätte-projekt-förändra-en-struktur-totalt-för-det-känns-stort-och-grant stabilt är på plats innan man uttryckad börjar leka runt med något annat med riktigt otrevliga risker därför att densiteten är låg per tidsenhet (d.v.s. effekt kommer över längre tid men förskjutet framåt när det inverkar samhälle i näringsliv eller kostnad socialbidrag m.m.) men antalet enheter som kan uttrycka risk kontinuerligt ej binärt är enormt. Och om quality assurance av Sim City lekstunden varit 0% i det seriösa (hade det varit seriöst hade det pågått längre tid än det hela humpades runt till något oerhört bett påverkande allt och givet tidsdimensionerna förövrigt vad man bäst hade en gemensam kompromissa med varandra bild av mellan partier i båda blocken därför att om skolan fungerar väl ska man inte göra massor snabbt utan försiktigt likt hur skolan byggts upp i det märkbart mer seriösa under särskilt 1900-talet så man inte förstår något bra man glömt att man kanske insåg på 1960- eller 1970-talet eller lika troligt något underligt man prövade).


Jag kan inte minnas någon svensk politiker från åren jag som vuxen av och till - oftast ytligt eftersom nu sådana här små-katastrofer är väldigt ovanliga här: första gången jag blivit som engaged - så aldrig förr ens i närheten. Och ansvar och intresse övriga politiskt engagerade entiteter måste ha brustit: Var det en fix-idé hos honom samtidigt som det var så besvärligt att hantera det i samarbetet så man lät honom leka med svenska värden en bit in i framtiden istället för områden där vi kan ta skada nu? Detta ska jag återkomma till. Ty med viss risk i alla fall nyval åren som kommer bör någon trots att det generar faktiskt göra sig besvär att låta resultaten komma ut så att möjlighet hos övriga att teoretiskt i alla fall veta visheten i att om denna politiker ens är i närheten av en till regeringen röstar man i direkt motsatts. Detta lär kostnad komma för och kanske märkbart om tio till 20 år. Givet den nedgraderade eller kanske förr inte nödvändiga kvalitetsuppföljningen på nivåer som här krävdes indikerade torde också då risk finnas för att man helt förstår orsakerna till de mer direkt relaterade faktorerna (sämre prestationer medarbetare företag, sämre innovation företag, lägre kunskap förvaltad universitet, större uttryck av depression med flera problem som ostar försvarligt, och kanske rent av socialbidrag även om jag inte tror riktigt att effekten ligger på nivå att det sk ska leverera realiserade antal realiserat mätbart så långt). Och hur fick jag reda på det: Folk - icke svenskar - gjorde sig roliga över det på riktat mot min "prestige" och på min bekostnad. Det är så man får reda på när skolministern förstört en massa: Utländska områdes-intresserade inom forsknings-grenare "skämtar-fientligt" mot en medan skule inte förvåna mig det minsta det ännu inte är vad förra skolministern ens har i närheten av sådan information han följt åtminstone de sista 20 åren: En prakt-idiot som varit i full-gång och fördummat ner några generationer.


Ej helt relevant kanske. Men området irriterade mig igen när det har refererats till mig över en typ av telefon att det finns andra indikationer också. Ungdomen ska motivera och ge resurser att uttrycka landet rätt i de domäner de ändå behöver gå igenom: Det är värden som dessutom förränta sig under år som kommer. Att de ska generera oss tagande världsrekord i att vara första generationen som blev dummare samtidigt som det lär kosta i framtiden p.g.a. en riktig prakt-idiot borde inte vara möjligt i en välfungerande demokrati (pressen bör ta viss moral-uppbyggande stimulans här: Sverige är landet där bibliotekarier bland arkiven behöver läcka public offentlig information till journalisterna eftersom de typiskt varken mer manuellt eller idag sundare delvis datoriserat kontrollerar dem oavsett om spioneri-affärer eller något annat och så sedan många år och minst tio år - För istället sitta och klaga i tryckt medium över alla risker Wikipedia för med sig). Det är som Google problemen: Det är dåligt, det duger inte, och dessutom genererar det mig trots att jag står oskyldig.