Arena - Television: Icke identifierad sexuell subkultur?

2016-01-07

Jag har inte mer överuttryckta negativa stereotyper mot ditt och datt än annat än ett fåtal. I en rent statistisk mening är jag mycket trolig bättre än alla som läser mig: Det är kunskapen som rinner från mig till er som ni söker.


Samtidigt när saker i upplevt normal teve hamnar där jag - en expert såväl som föredömlig i allt politiskt korrekt efter att alla bias skalats bort i lager på lager - ej är 100% säkra ens vad det överst ska sorta i för perversion har det gått för långt.


Inte bara riskerar det att generera mig socialt utan kan få hela området att verka onormalt svårt för enklare (ex. dummare) personer än jag. Det är sådant som kan bromsa vår utvecklingen uppåt och framåt. När jag var ung var sådant här utan tvivel gay:


Bär vi mask i ett själv-begrägeri om en fortsatt karriär ej inkluderande att klä ut sig i mindre historiska kläder likt i seriösa skapelser (BBC andra Krig och Fred ex. - får man vara med i sådant efter att klätt ut sig så här i teve utan mask och påhittat namn?) och mer bara "speciella" eller bär man masken och kläder redan lämnat myten eller ambitionen om att vara med i seriös teve? Fanns någonsin seriös teve? Notera förövrigt viss avvikande text i bilden: Den typ av spännande divergenser stora grupper av teve- och film-tittare kan fixera över.

Jag har dock börjat få på känn att det förändrats. En gång i tiden var publik man såg för sådant här 10 - 14 år gamla. Numera inkluderas ibland diverse kvinno-generationer / delar av vissa mans-generationer äldre utanför denna grupp. Man söker slå samman flera inarbetade grupper till gemensamma större utefter någon identifierbar faktor.


Wikipedia ger i Legends of Tomorrow föga information så tillsvidare så jag ev. kan ge mig in i det skyddad av viss primacy på vad jag behöver förvänta mig avstår jag från det och nöjer mig med att sammanfatta mina sista års erfarenhet av television med att bra mycket jag sett mindre oroar mig i den effekt det kan ha på folk och mer att jag finner det oroand över vad teve-bolagen ser att publik finns till såväl som antalet som tittar på det hela. Folk blir helt enkelt sedan mitten av 1970-talets topp lite sämre för varje ny generation. Och i all ärlighet är det föga folks sexuella perversationer som oroar mig som den upparbetade fördummande effekt teve tycks ha på oss alla.