Riktad information - The art of future and the passed making a new future

2015-03-19

Två starka preferenser argumenterande existerar - ofta använda tillsammans - att motivera och göra troligt från inträffat och indikera en möjlig framtid (bra / dålig).


I argumentationen ligger ofta prestige. Den som tar upp argumentationen erkänner ofta prestigen och ser det som seger att demonstrera den defekt.


Emellertid antag att vi önskar att A ska inträffa.


Från preferenserna ovan skulle vi göra ett värde eller en risk trolig från diverse inträffat. Men är det alltid det mest effektiva? Nej ty när konkret motståndare finns angriper de den prestige och när aktörer är av sådan typ att de faktiskt kan realisera framtid kan det vara mer intressant att:


  • Se att man är i motsvarande en konflikt över linjen med motståndaren alternativt etablera att man så är. Sådan konflikt existerar när båda parter upplever detta eller så ger intryck av för den andra (optimalt du som prestigelös väljer i varje händelse).
  • Argumentera investerande prestige möjliggöra att demonstrera din argumentation defekt genom händelse C.
  • Händelse C är vad vi egentligen vill upp.
  • Ty C ökar närhet A.

Ibland när jag förr gjort - kavlande upp skjortarmarna allt mer - här och nått resultatet har jag förklarat mitt feltänk med att jag hamnat fel i tiden (d.v.s. tid som aktiveringens-hastighet). Det har sällan varit falskt då det är väldigt svårt att hålla denna synkroniserad med verklighet (det kan för komplexa områden fodra antagligen magnituder värre sampling än jag orkat för aktuella fall).


Ganska nyligen gjorde jag ett exempel men önskar verkligen inte generera någon här. Men gav för två nära relaterade inlägg innan effekt så given indikation om att jag var förvirra dom tid. I föregripande argumenterade jag för troligen att en viss åtgärd skulle ha gjorts och demonstrerade att från det var en mängd värden nu givna: Lärande värdet av att protestera. Sedan dess (jag har ej försökt verifiera det själv) har jag sagts att man fått det uttryck jag menade ("blandande samman tid") var löst istället växande. Realiserande istället det bas värde jag också indikerande och möjliggörande de konkreta möjligheter varje dörr har: Ökad intensitet. Det var också målet eftersom saker började gå tråkiga i förtid.


Man kan tycka vad man vill om att göra exempel som dessa. Praktiskt tvivlar jag på att de stänger dörren till att använda dem igen. Snarare ökar den för andra. Relativ kostnad och relativt värde är ytterst styrande här. Görande det lättare för den som kontroller stort värde och förvaltar stor risk att föras till agerande.


Och jag ser heller inget problem med att framöver reducera min möjlighet att göra detta igen. Rent av att jag skapade förra realiseringen uteslutande som exempel. Jag ser visst värde i att försöka ha en tämligen realistisk möjlighet för intresserade alla typer inom denna politiska fråga att kunna se ärlighet när jag så önskar utan att störas av sådant här numera. Och tror därmed att dessa exempel också kan vara gynnsamma för att etablera detta.


Därmed att jag inte bryr mig att peka ut konkret här - syfte är ej att visa The Big Dog överlägsen när det i all verklighet inte är något svårare än att utnyttja min relativa kostnad som funktion av risk och värde etablerad jfr det mycket mer enorma hos den andra här - och jag tror ingen ska känna trots att inlägg är triviala att identifiera och koppla statistik ska se det som troligt att någon gör det utanför själva geo-regionen oavsett sida om linjen. För gamla inarbetat rika kulturer som särskilt Sverige utan tydlig konflikt med någon - d.v.s föga pott - gäller att är något mer arbetsamt än punktade listor med det enklaste görs inte annat än sällan en insats för en kanal av denna typ.


Oavsett vilket har intensiteten i regionen nu dragits upp en liten bit till. Inte mycket. Men heller inte med kostnad belastande den moraliskt korrekta sidan.


Gjorde jag något mer än att addera prestigen? Ja jag pekade på värde av den verklighet jag fel-tolkande tiden ej kontrollerande vad nyheter nu sa att vi var någonstans: Där samma värde var risk för den andra sidan.


Prediktionen och dess värde jag utnyttjade felställd i tiden var dock verklighet. D.v.s. jag adderade händelse och information uttryckt av mig manipulerande prediktionerna de kommande tidssteget. Mer riktad än så blir inte information. Jag bedömde värdet indikerat som verkligt men så att ett större värde var möjligt men mindre troligt. Så jag pekade ut värdet troligt d.v.s. spekulerat verifierbart av the others men inte självklart att de har modeller nog att se det andra större värdet som var föga troligt. Och lät dem - hoppades på och tycks gjort - realisera det åt mig.


Exemplet här är svårt. Det bygger på historik upparbetad såväl som mycket annat. Men det är ett kritiskt exempel för att illustrera vad riktad information är. Vi predikterar möjliga framtider. Vi betraktar vilken information vi behöver addera för att realisera bästa framtiden.


Och för the others är mitt syfte systematiskt inte att just att realisera detta även om jag nu valde något med konkret värde för istället moraliskt korrekta. Utan peka på att det gjorts av och till. Görande det kanske lättare - om nu så alls behövs - att ha fokus på kritisk information given när risker givet ett agerande snarare är vad som indikeras. Vi kan om vi så vill se ett motiv och värde med att låta hela detta lilla projekts anteckningar publiceras vara just att möjliggöra detta enklare. Är det ej funktionellt må det vara hänt: Det är ej min del av världen som står om insats att gå till det bättre eller i värsta fall brinna upp. Korrekthet rent intellektuellt gör att jag ej söker korrumpera sökande de mest problematiska vägarna oavsett emotionell lockelse men knappast heller att jag när det tycks som att man stabilt går dit kommer stå tyst bredvid - Jag lär mer tillåtna mig att elda på friskt konkret såväl som abstrakt, energi såväl som information o.s.v. därför det är intressantare, emotionellt mer belönande och så mycket mindre tråkigt. Men ack så sämre än en sundare väg med konkret förändring men ej tvingande fram allt i ett brede. För mig känns det som att det är fruktfullt att se HK som en fallstudie: Går HK defunct är det kanske möjligt att göra argumentationen som realiserar förändring till att se bättre vägar stängda? Jag har ej prövat detta eller är säker på att jag kommer göra den men är väldigt intresserad redan av att försöka plocka fakta, modeller, statistik m.m. som värderar möjligheter och risker här. Det är givet denna emotionella om än inte kognitiva preferens korrekt känner jag att indikera den: Jag vet kognitivt att korrekt seger HK är bra men önskar emotionellt att HK går defunct föranledande ökning av intensitet till snabb förändring många magnituder. Det är tror jag ganska mänskligt. Jag vill att diktaturen gör förändring otroligt så jag får se städerna gå ut och slåss för sin frihet i enorm intensitet.

Google Search Suggestions: Defekt demonstrerar bredare taktik

Sista åren har jag upplevt att Google experimenterat med diverse små och i litteratur välkända metoder utanför de mer avancerande runt kärn-algoritm - manipulerande indata från sökningar såväl dokument - som ofta indikeras som tänkbara vägar till förbättringar. Jag har vad jag minns egentligen aldrig tyckt de förbättrat något men självklart är det inte alls lika troligt att jag lägger märke till sådana förbättringar när de fungerar bra lika lite som jag troligt lägger märke till sådana problem när de försvinner.


Problematiken i kvalitet från mitt perspektiv och hur jag söker är att dessa förändringar smetar ut mening och reducerar möjlighet att söka ytterst exakt. Det gör det svårare att gå från ganska breda begrepp man börjat med i en sökning och kontinuerligt addera på för området ganska smala men exakt krävande begrepp.


Ett exempel från nyligen var att Google gav en försvarlig mängd sökträffar innehållande complex när sökterm var complexity. Och complexity var som adderad term till en sökning bl.a. (övergripande topp och satt först) grammatical. Därmed fick jag en mängd träffar relaterade "complex phrases" av olika sorter. Men det var ju verkligen inte vad jag sökte på:


  • Jag sökte på complexity.
  • Det är i betydelse ett radikalt annorlunda från complex inom området av att tolka och förstå mänskligt språk.
  • Meningen är nära associerad till bl.a. information och entropi.

Att hitta ett annat begrepp som bra ersätter complexity går ej men däremot hade jag kunnat prövat att addera -"complex (jag har fått för mig att man ska bäst skriva det just så här inkl. citationstecken för att det ska fungera utan risk för liknande problem).


Ovan en ny sökning jag gjorde nu för att demonstrera problemet. Vi ser träffar både från antagande complex såväl som complexity: Praktiskt fylls sökresultaten ut med en ordentlig andel säkert irrelevanta dokument.

Varför adderar man dom här förändringarna? En orsak och varför sådant här ofta indikeras som vägar till bättre sökningar är att det kan minska problemen som kan skapas hur man exakt uttrycker en term trots att betydelsen är den samma som termen uttryckt ex. i dåtid istället för nutid.


Men jag tror inte som Google kanske gjort det - som jag vill tolka det mindre formellt - att det är orsaken. Jag tror att orsaken är att dom försöker reducera sin complexity som funktion av här särskilt mängden söktermer och mängden dokument. Många dokument med många söktermer hanterade gör saker arbetsamma. Denna komplexitet följer ju antar jag efter att snarare vektormodeller tagit ut mängder - tänkbart förberäknande för söktermer med utnyttjande av antagligen ganska komplexa algoritmer för att kombinera sökterm givet sådana resultat - och därefter reducerande dessa från mer exakt tolkning av söktermer. Därför bl.a. att man förr en lång period kunde få onormalt få söktermer när man gjorde sökningar från ett fåtal ganska breda begrepp och därefter försökt få ökad exakthet genom att addera några mer exakt termer.


Och vi har som framgår nedan från en ledighetssökning (eller säg att jag orolig för nöjesbranschen frivilligt gjorde lite grannsamverkan snarare än att söka något tänkbart otillåtet delat att titta på) samma typ-grupp av lösningar men ordentligt översträckande Google's förmåga att tolka och förstå mening i begrepp:Google föreslår ett annat avsnitt av South Park än det avsnitt jag redan givit fullständig titel på.


Notera hur Google givit sig på att se mening av faith från christian. Faith är både vad vi kan se som ett bredare begrepp "ovanför" christian såväl som en tänkbar "ord-komplettering" följande christian till ett två-gram d.v.s. från christian till christian faith. Vidare är det tänkbar att faith i vektormodeller av dokument relaterat christian ofta har samförekomst eller rent av är ett av de ord som i vektormodell utnyttjas för att beskriva dokumenten "komprimerat" i antal dimensioner.


Det roliga (eller om man bättre upprört skriver att verksamhetskritisk nöjes-tid förbrukades) var att jag också gjorde fel. Jag klickade på resultatet och kom konkret så långt att jag började titta på fel avsnitt av South Park.


Jag har lätt road av detta. Ty mening när man tolkar går ej att generalisera för språk utan att det blir fel. Mening måste alltid tolkas som funktion av typ av dokument vi har:


  • Ligger dokument inom område medicin behöver vi för att minska risk för problematiska fel veta det.
  • Och p.s.s. för andra specialistområden. Annars kommer mening som varierar mellan områden leda till feltolkningar.
  • För godtyckliga meningar utanför specialistområden och innanför vad vi kan kalla allmänt språk där vanligaste meningen kan förutsättas går det fortfarande inte att tillämpa det utan förståelse av typ av dokument.

Problemet här är argumenterat (om ej en ren defekt) inte otroligt orsakat av den sista punkten. Typ av dokument avsedd är här ej riktigt filmklipp utan titel på filmklipp inom området nöje. Titlar är ett särskilt område som just här rörande mening har behov av en uttryckt exakthet. Titlarna för dokument, filmer m.m. är ju i kontext av search suggestions en av de mest optimerade för ökad enkelhet algoritmen kan ge.


Normalt är Google riktigt skicklig just på att ge hela titlar som förslag på några ord från dem. Det är rent av en av de få starka argumenten jag har för att använda Google för en större grupp typsökningar jag ofta gör snarare än specialiserade sökmotorer eller för den delen numera också Bing som jag nyligen kunde konstaterat gått upp ordentligt i kvalitet när artiklar publicerande forskning inom åtminstone språk söks (kvalitetsökningen här behöver ej innebära att den är generell ty utmaningar relaterat bl.a. spam är här få om alls förekommande).


Jag är inte en stor vän av vektor-modeller allmänt inom information retrieval eller nätverk över vetande och koncept. Särskilt inte när de tas vidare till associerad mening: Jag menar att de utnyttjar alldeles för få dimensioner och att man istället snarare ska expandera antalet dimensioner i och runt associerad mening samtidigt som alla dimensioner bibehålls. Emellertid inser jag också att om indexerar med en historisk målsättning av att ha allt indexerat blir min princip här minst sagt krävande i åtminstone men kanske inte nödvändigtvis mer än lagring.


Ännu fler år tillbaka fick jag för mig att Google kanske utnyttjat Google NGRAM för att bygga search suggestions. Det är en sak som kan fungera ganska bra för allt innehåll som är som titlar (inkl. enklast att ge exempel på undertitlar men mer liknande typer av "under-dokument" finns säkert även om jag ej har bra karta över sådant ännu normalt optimerande i analys på stora mängder data begränsat till titel, abstract, nyckelord, och något mer sällan referenser även om jag bl.a. för Plos journaler gått längre är det relativt väldigt få) även om självklart NGRAM-modeller bara skapat av titlar säkert fungerar stabilare över mer för titlar udda kombinationer. NGRAM-modellerna om man gör det senare behöver ju inte fortsätta skatta utan kan när en full träff på en titel hittas föreslå hela den om den är väldigt otrolig som funktion av hur otrolig av användaren givna ord i sin ordning var (eller hur man rätt uttrycker det i dagligt språk).


Datakällan ovan är dock i sig inte viktig eller vilken man egentligen kan avgöra (trivalt) använts. Men det ger en indikation om större metoder tillsammans med vetande om ex. titlar som kan ligga under och som man nu eventuellt försökt sig på att komplettera med meningstolkning. Gör man det sista snarare än att det är en annan defekt tror jag föga på det. Jag upplever Google allmänt som mindre uttryckt relaterad mening och när det tycks ske som att det snarast reducerar förmåga än att öka den. Möjligt därför att man använder få-dimensionella statistiska relationer av typen P(mening eller kompletterande / alternativ term | vad jag sökt på och hur dokument för prototypiska sökningar för dessa normalt). Exakta sökningar inom specialistområden tror jag det aldrig kan ge bra resultat för utan att algoritmer som kan prestera här konkret som sökande dessa områden som behärskande ska uppleva när man ser dem direkt kompletterar ens eget vetande alternativt hanterar ens vetande med samtidighet över så många dimensioner att man ej klarar det själv. Utan det tror jag alltid att man tappar möjlighet så fort man söker med många termer för att få fram något exakt.