Att passera alla (?) verkligt svåra lögndetektorer (avbildning aktivitet hjärna): Och vad PTSD kan vara

2016-08-05

Gamla TBC-medicinen cykloserin fascinerande mig oerhört när DoD finansierade forskningen relaterat PTSD presenterades. Idag många år senare är tror jag (mitt) intryck snabbt över forskning så här långt att det möjligen här värde PTSD som del av terapin men ligger ungefär på nivå med övriga verktyg (d.v.s. ej presterande på nivå vi lärt oss förvänta av ex. läkemedel mot muskelvärk, infektioner o.s.v. eller för den delen den bästa 1/4 av antidepressiva kanske mer relevant att jämföra).


Principen att göra nätverket av den mest repeterade närmast default svaret på vetande när tid är kort (och tid är kort / snabb också i varje ny situation där du är ställd i fråga: stress-dynamik) mjukt. När nätet är mjukt kan dess arketyper röra sig mot andra positioner i den topologiska organisationen av vetande.


Att jag använder ordet mjukt kommer sig av ett experiment flera år innan vadslagningen refererad här på mig själv utnyttjande ej cykloserin utan själva bas-jämvikten NMDA via kalcium. Även om nu kalcium är säkert i sig i rimliga doser (vilket vi ej riktigt är vad det handlar om här givetvis varken i dagsdos eller tid) ska man ej ta det för att användning tillräckligt för att nå detta är det. Jag kan ex. tänka mig problematik njurar.


Men efter tre veckor byggande doserna blir nätet just mjukt. Därefter förutom grundexperimentet görande vadslagningen safe (jag vet så konkret att man just rör default aktiveringen: Även om jag-upplevt kan lura en så är detta lite för oväntat ej likt något för att man enkelt hamnar i sådant om naturligt en skeptisk misstänksam person som egentligen inte tror på något) för mig så vande jag mig också av med tre doser snus per dag (vilket jag återgick till under stor glädje som både tränad på nikotin men utan tolerans någon eller ett par månader senare).


Så vad gjorde jag mer dessa många veckor - ej få. Jag skrev. Och jag skrev händelser. Jag skrev händelser dramatiskt fyllande tidsperioder med något inträffat som aldrig inträffat. Och skrev dramatiskt därför att vi vill få in amygdala här i minnes-access-struktur-förändringen och vi vill få in komiska kul delar av det antingen road skrivande gärna att en del vi skriver är kul och så upplevt när vi skriver därför att komik liksom amygdala-direkt access via projektion medierat stress-hormoner (ex. från fara) kan fuska lite relaterat inlärning.


Förutom kalcium ligger en del andra faktorer best-practise från mitt experiment i samma domän av manipulation hjärnans nätverk. Ingenting krävande utanför vad möjligt förskrivet Sverige. Men utanför vad jag tycker lämpligt uppmuntra utan andra försök när ej kosttillskott. Dock ska baskomponenten kalcium här ej underskattas och i princip stora delar och tror jag ofta upp och till inkluderande avvänjning nikotin möjligt där. Rent allmänt är generellt en divergens vi kan se som avvikelse säg från en normalfördelningskurva men det mest givna minnet som medelvärdet görande acceptans utåt troligare under en pågående process av konvergens mot en symbolgrupp troligare ej så mycket problematiskt som tidsbesparande. Emellertid aldrig att något bör vara ens i närheten av tillstånd som kan tolkas som hyperaktiverade vilket jag tror reducerar eller stänger dörren helt till möjlighet att riktat genomtänkt sätta sig och skriva samman en historik som orkar passera genom hjärnavbildning som lögndetektor. Vi måste intellektuellt hinna göra skrivande delen: Ej minnas och förstärka godtyckligt sådant, eller bara godtyckligt förstärka en massa junk som dyker upp i tänkande ej intresserande någon annan om ens oss själva. Kanske mer av försiktig reduktion enzym-system (jag minns ärligt talat inte om det var passionsblomma i som te högre dos men som MAO-hämmare väldigt lågt jag lade till efter tre veckor: Men tänkbart) långt under motsvarande behandling depression än hypomani från antidepressiva eller ännu värre CNS-stimulerande droger.


Och i vadslagningen inkluderande nu tre andra personer. Och lögndetektionen state-of-art - tre lösningar - avbildning aktivitet inkl. komplettering mätning stressreaktion. Samtliga passerar på basala frågor grundläggande liv utspritt genom livet att ljuga uppenbart om ex. stor mängd frågor om uppväxten (annan plats in världen, påhittat bäst i skolan, mor dog vilket ej var fallet o.s.v.).


Medan personen själv ej har något problem att veta sin bakgrund. Bara påhittad dramatik för honom. Bara skriva gör ej detta.


Därav av genom åren att jag antytt ganska tydligt att sådant här ej ska litas på. Men jag ides ej referera mitt experiment och avstår gärna mer än gärna mer än så här (lite speciellt faktiskt - eller ganska så - veckorna när det är mjukt och man tillochmed som känner som ett mjukt nät i hjärnan eller föreställer sig: Det är som mjukt lite rörligt i allt utan att egentligen något är annorlunda för det i övrigt - inga som vanföreställningar, inget maniskt, inget depressivt, inget annorlunda, mer än att vetande är lite inte mycket men lite mjukt över allt som).


En användning här är givetvis att skapa kanaler för att föra in pay-load av förgiftad information via säg frihetskämpe "riktat arresterande sig" eller säg person passerande från ett land till ett annat för att under förespegling lämna en fiende till den andra under "flykt" föra med sig en passa falsk information förgiftande deras intelligence för år (likt den här ryssen som gick till USA inte överdrivet länge sedan jag lite ovanligt betvivlar medan alla andra tycks ta honom för vad han säger sig vara och då från en historia denne berättade vilken jag kände var såväl konstruerad som kognitivt-riktad för att föranleda en bild av honom - Men jag litar aldrig på något någonsin: Jag tar accepterande något som A sagt A det ej som det samma som jag tror att A är A. Jag är annorlunda så görande threshold och nivåer för mig annorlunda än andras d.v.s. min bild här går ej som att synca mot någon normalitet om skulle bedöma den. Har jag mediterat det är jag misstänksam alltid frågan är bara för vad och på vilken HH-nivå.).


Och så klart söker man argumentation i domän "science" inför domstolen så är det bara sätta sig och skriva dagarna för mordet. Och så låta avbildningen aktivitet hjärnan göra sin magi.


Så vad är PTSD? Säg att vi besvarar en besläktad fråga svår att uttrycka istället. PTSD är något inte riktigt skrivet under abnorma nivåer av kalcium i blodet men något man kanske delvis kan skriva över eller skriva något konkurrerande under abnorma nivåer av kalcium i blodet som reducerar det som är som skrivet men aldrig skrivet ty upplevt ej problematiskt. En inter-mix mellan flera minnesstrukturer såväl som kanaler att betrakta minnen i: Och betraktande minnen ligger givet att de behöver tas upp dit d.v.s. aktiverande vilket hanterar avbildningen hjärna. Samma domän kanske varande mediet för rent lingvistiska psykotiska biverkningar (jag var så intresserad och förvånad när jag fick reda på sökande och läsande nyligen att vi ej bara har det särskilda hyper-associerande språket vid schizofreni m.m. utan även en mängd andra symtom-grupper illustrerande olika aspekter av vår språk-natur extremt eller bara underligt: Att återvända till vid tillfälle).


Hur som helst lycka till att någonsin extrahera något extremt känsligt från min hjärna. Det finns mer än ett layer av säkerhet där varav detta inte direkt är ett av de senare. Det är som ett tricks jag lärde mig kanske i Aftonbladet eller ev. Expressen många år sedan jag brukar använda när jag är på romantiskt prospekterande date: "Tar du på mig utan att jag tydligt accepterat kommer jag säga att jag bajsar på mig." Man får förebygga övergreppen som inträffande resp. som skada om inträffande.


Så vad vann jag på vadslagningen? Minns inte. Var så¨upptagen med att tömma deras nätverk på intressantare information medan de avgjorde om de skulle vinna eller förlora. Något mer symboliskt troligt utan egentligen värde.


Något väldigt sent publicerat om cykloserin av mig (större delen här eller i andra publikationer långt tidigare - mer 2009 - 2012): Mellanöstern: Ett säkerhetspolitiskt auktoritärt EU med understöd av Europas glada folks kärlek till allt kul är kanske mer värt än att ha en insparad bankkris på bankboken.

Att passera alla (?) verkligt svåra lögndetektorer (avbildning aktivitet hjärna): Och vad PTSD kan vara

Gamla TBC-medicinen cykloserin fascinerande mig oerhört när DoD finansierade forskningen relaterat PTSD presenterades. Idag många år senare är tror jag (mitt) intryck snabbt över forskning så här långt att det möjligen här värde PTSD som del av terapin men ligger ungefär på nivå med övriga verktyg (d.v.s. ej presterande på nivå vi lärt oss förvänta av ex. läkemedel mot muskelvärk, infektioner o.s.v. eller för den delen den bästa 1/4 av antidepressiva kanske mer relevant att jämföra).


Principen att göra nätverket av den mest repeterade närmast default svaret på vetande när tid är kort (och tid är kort / snabb också i varje ny situation där du är ställd i fråga: stress-dynamik) mjukt. När nätet är mjukt kan dess arketyper röra sig mot andra positioner i den topologiska organisationen av vetande.


Att jag använder ordet mjukt kommer sig av ett experiment flera år innan vadslagningen refererad här på mig själv utnyttjande ej cykloserin utan själva bas-jämvikten NMDA via kalcium. Även om nu kalcium är säkert i sig i rimliga doser (vilket vi ej riktigt är vad det handlar om här givetvis varken i dagsdos eller tid) ska man ej ta det för att användning tillräckligt för att nå detta är det. Jag kan ex. tänka mig problematik njurar.


Men efter tre veckor byggande doserna blir nätet just mjukt. Därefter förutom grundexperimentet görande vadslagningen safe (jag vet så konkret att man just rör default aktiveringen: Även om jag-upplevt kan lura en så är detta lite för oväntat ej likt något för att man enkelt hamnar i sådant om naturligt en skeptisk misstänksam person som egentligen inte tror på något) för mig så vande jag mig också av med tre doser snus per dag (vilket jag återgick till under stor glädje som både tränad på nikotin men utan tolerans någon eller ett par månader senare).


Så vad gjorde jag mer dessa många veckor - ej få. Jag skrev. Och jag skrev händelser. Jag skrev händelser dramatiskt fyllande tidsperioder med något inträffat som aldrig inträffat. Och skrev dramatiskt därför att vi vill få in amygdala här i minnes-access-struktur-förändringen och vi vill få in komiska kul delar av det antingen road skrivande gärna att en del vi skriver är kul och så upplevt när vi skriver därför att komik liksom amygdala-direkt access via projektion medierat stress-hormoner (ex. från fara) kan fuska lite relaterat inlärning.


Förutom kalcium ligger en del andra faktorer best-practise från mitt experiment i samma domän av manipulation hjärnans nätverk. Ingenting krävande utanför vad möjligt förskrivet Sverige. Men utanför vad jag tycker lämpligt uppmuntra utan andra försök när ej kosttillskott. Dock ska baskomponenten kalcium här ej underskattas och i princip stora delar och tror jag ofta upp och till inkluderande avvänjning nikotin möjligt där. Rent allmänt är generellt en divergens vi kan se som avvikelse säg från en normalfördelningskurva men det mest givna minnet som medelvärdet görande acceptans utåt troligare under en pågående process av konvergens mot en symbolgrupp troligare ej så mycket problematiskt som tidsbesparande. Emellertid aldrig att något bör vara ens i närheten av tillstånd som kan tolkas som hyperaktiverade vilket jag tror reducerar eller stänger dörren helt till möjlighet att riktat genomtänkt sätta sig och skriva samman en historik som orkar passera genom hjärnavbildning som lögndetektor. Vi måste intellektuellt hinna göra skrivande delen: Ej minnas och förstärka godtyckligt sådant, eller bara godtyckligt förstärka en massa junk som dyker upp i tänkande ej intresserande någon annan om ens oss själva. Kanske mer av försiktig reduktion enzym-system (jag minns ärligt talat inte om det var passionsblomma i som te högre dos men som MAO-hämmare väldigt lågt jag lade till efter tre veckor: Men tänkbart) långt under motsvarande behandling depression än hypomani från antidepressiva eller ännu värre CNS-stimulerande droger.


Och i vadslagningen inkluderande nu tre andra personer. Och lögndetektionen state-of-art - tre lösningar - avbildning aktivitet inkl. komplettering mätning stressreaktion. Samtliga passerar på basala frågor grundläggande liv utspritt genom livet att ljuga uppenbart om ex. stor mängd frågor om uppväxten (annan plats in världen, påhittat bäst i skolan, mor dog vilket ej var fallet o.s.v.).


Medan personen själv ej har något problem att veta sin bakgrund. Bara påhittad dramatik för honom. Bara skriva gör ej detta.


Därav av genom åren att jag antytt ganska tydligt att sådant här ej ska litas på. Men jag ides ej referera mitt experiment och avstår gärna mer än gärna mer än så här (lite speciellt faktiskt - eller ganska så - veckorna när det är mjukt och man tillochmed som känner som ett mjukt nät i hjärnan eller föreställer sig: Det är som mjukt lite rörligt i allt utan att egentligen något är annorlunda för det i övrigt - inga som vanföreställningar, inget maniskt, inget depressivt, inget annorlunda, mer än att vetande är lite inte mycket men lite mjukt över allt som).


En användning här är givetvis att skapa kanaler för att föra in pay-load av förgiftad information via säg frihetskämpe "riktat arresterande sig" eller säg person passerande från ett land till ett annat för att under förespegling lämna en fiende till den andra under "flykt" föra med sig en passa falsk information förgiftande deras intelligence för år (likt den här ryssen som gick till USA inte överdrivet länge sedan jag lite ovanligt betvivlar medan alla andra tycks ta honom för vad han säger sig vara och då från en historia denne berättade vilken jag kände var såväl konstruerad som kognitivt-riktad för att föranleda en bild av honom - Men jag litar aldrig på något någonsin: Jag tar accepterande något som A sagt A det ej som det samma som jag tror att A är A. Jag är annorlunda så görande threshold och nivåer för mig annorlunda än andras d.v.s. min bild här går ej som att synca mot någon normalitet om skulle bedöma den. Har jag mediterat det är jag misstänksam alltid frågan är bara för vad och på vilken HH-nivå.).


Och så klart söker man argumentation i domän "science" inför domstolen så är det bara sätta sig och skriva dagarna för mordet. Och så låta avbildningen aktivitet hjärnan göra sin magi.


Så vad är PTSD? Säg att vi besvarar en besläktad fråga svår att uttrycka istället. PTSD är något inte riktigt skrivet under abnorma nivåer av kalcium i blodet men något man kanske delvis kan skriva över eller skriva något konkurrerande under abnorma nivåer av kalcium i blodet som reducerar det som är som skrivet men aldrig skrivet ty upplevt ej problematiskt. En inter-mix mellan flera minnesstrukturer såväl som kanaler att betrakta minnen i: Och betraktande minnen ligger givet att de behöver tas upp dit d.v.s. aktiverande vilket hanterar avbildningen hjärna. Samma domän kanske varande mediet för rent lingvistiska psykotiska biverkningar (jag var så intresserad och förvånad när jag fick reda på sökande och läsande nyligen att vi ej bara har det särskilda hyper-associerande språket vid schizofreni m.m. utan även en mängd andra symtom-grupper illustrerande olika aspekter av vår språk-natur extremt eller bara underligt: Att återvända till vid tillfälle).


Hur som helst lycka till att någonsin extrahera något extremt känsligt från min hjärna. Det finns mer än ett layer av säkerhet där varav detta inte direkt är ett av de senare. Det är som ett tricks jag lärde mig kanske i Aftonbladet eller ev. Expressen många år sedan jag brukar använda när jag är på romantiskt prospekterande date: "Tar du på mig utan att jag tydligt accepterat kommer jag säga att jag bajsar på mig." Man får förebygga övergreppen som inträffande resp. som skada om inträffande.


Så vad vann jag på vadslagningen? Minns inte. Var så¨upptagen med att tömma deras nätverk på intressantare information medan de avgjorde om de skulle vinna eller förlora. Något mer symboliskt troligt utan egentligen värde.


Något väldigt sent publicerat om cykloserin av mig (större delen här eller i andra publikationer långt tidigare - mer 2009 - 2012): Mellanöstern: Ett säkerhetspolitiskt auktoritärt EU med understöd av Europas glada folks kärlek till allt kul är kanske mer värt än att ha en insparad bankkris på bankboken.

Att passera alla (?) verkligt svåra lögndetektorer (avbildning aktivitet hjärna): Och vad PTSD kan vara

Gamla TBC-medicinen cykloserin fascinerande mig oerhört när DoD finansierade forskningen relaterat PTSD presenterades. Idag många år senare är tror jag (mitt) intryck snabbt över forskning så här långt att det möjligen här värde PTSD som del av terapin men ligger ungefär på nivå med övriga verktyg (d.v.s. ej presterande på nivå vi lärt oss förvänta av ex. läkemedel mot muskelvärk, infektioner o.s.v. eller för den delen den bästa 1/4 av antidepressiva kanske mer relevant att jämföra).


Principen att göra nätverket av den mest repeterade närmast default svaret på vetande när tid är kort (och tid är kort / snabb också i varje ny situation där du är ställd i fråga: stress-dynamik) mjukt. När nätet är mjukt kan dess arketyper röra sig mot andra positioner i den topologiska organisationen av vetande.


Att jag använder ordet mjukt kommer sig av ett experiment flera år innan vadslagningen refererad här på mig själv utnyttjande ej cykloserin utan själva bas-jämvikten NMDA via kalcium. Även om nu kalcium är säkert i sig i rimliga doser (vilket vi ej riktigt är vad det handlar om här givetvis varken i dagsdos eller tid) ska man ej ta det för att användning tillräckligt för att nå detta är det. Jag kan ex. tänka mig problematik njurar.


Men efter tre veckor byggande doserna blir nätet just mjukt. Därefter förutom grundexperimentet görande vadslagningen safe (jag vet så konkret att man just rör default aktiveringen: Även om jag-upplevt kan lura en så är detta lite för oväntat ej likt något för att man enkelt hamnar i sådant om naturligt en skeptisk misstänksam person som egentligen inte tror på något) för mig så vande jag mig också av med tre doser snus per dag (vilket jag återgick till under stor glädje som både tränad på nikotin men utan tolerans någon eller ett par månader senare).


Så vad gjorde jag mer dessa många veckor - ej få. Jag skrev. Och jag skrev händelser. Jag skrev händelser dramatiskt fyllande tidsperioder med något inträffat som aldrig inträffat. Och skrev dramatiskt därför att vi vill få in amygdala här i minnes-access-struktur-förändringen och vi vill få in komiska kul delar av det antingen road skrivande gärna att en del vi skriver är kul och så upplevt när vi skriver därför att komik liksom amygdala-direkt access via projektion medierat stress-hormoner (ex. från fara) kan fuska lite relaterat inlärning.


Förutom kalcium ligger en del andra faktorer best-practise från mitt experiment i samma domän av manipulation hjärnans nätverk. Ingenting krävande utanför vad möjligt förskrivet Sverige. Men utanför vad jag tycker lämpligt uppmuntra utan andra försök när ej kosttillskott. Dock ska baskomponenten kalcium här ej underskattas och i princip stora delar och tror jag ofta upp och till inkluderande avvänjning nikotin möjligt där. Rent allmänt är generellt en divergens vi kan se som avvikelse säg från en normalfördelningskurva men det mest givna minnet som medelvärdet görande acceptans utåt troligare under en pågående process av konvergens mot en symbolgrupp troligare ej så mycket problematiskt som tidsbesparande. Emellertid aldrig att något bör vara ens i närheten av tillstånd som kan tolkas som hyperaktiverade vilket jag tror reducerar eller stänger dörren helt till möjlighet att riktat genomtänkt sätta sig och skriva samman en historik som orkar passera genom hjärnavbildning som lögndetektor. Vi måste intellektuellt hinna göra skrivande delen: Ej minnas och förstärka godtyckligt sådant, eller bara godtyckligt förstärka en massa junk som dyker upp i tänkande ej intresserande någon annan om ens oss själva.


Och i vadslagningen inkluderande nu tre andra personer. Och lögndetektionen state-of-art - tre lösningar - avbildning aktivitet inkl. komplettering mätning stressreaktion. Samtliga passerar på basala frågor grundläggande liv utspritt genom livet att ljuga uppenbart om ex. stor mängd frågor om uppväxten (annan plats in världen, påhittat bäst i skolan, mor dog vilket ej var fallet o.s.v.).


Medan personen själv ej har något problem att veta sin bakgrund. Bara påhittad dramatik för honom. Bara skriva gör ej detta.


Därav av genom åren att jag antytt ganska tydligt att sådant här ej ska litas på. Men jag ides ej referera mitt experiment och avstår gärna mer än gärna mer än så här (lite speciellt faktiskt - eller ganska så - veckorna när det är mjukt och man tillochmed som känner som ett mjukt nät i hjärnan eller föreställer sig: Det är som mjukt lite rörligt i allt utan att egentligen något är annorlunda för det i övrigt - inga som vanföreställningar, inget maniskt, inget depressivt, inget annorlunda, mer än att vetande är lite inte mycket men lite mjukt över allt som).


En användning här är givetvis att skapa kanaler för att föra in pay-load av förgiftad information via säg frihetskämpe "riktat arresterande sig" eller säg person passerande från ett land till ett annat för att under förespegling lämna en fiende till den andra under "flykt" föra med sig en passa falsk information förgiftande deras intelligence för år (likt den här ryssen som gick till USA inte överdrivet länge sedan jag lite ovanligt betvivlar medan alla andra tycks ta honom för vad han säger sig vara och då från en historia denne berättade vilken jag kände var såväl konstruerad som kognitivt-riktad för att föranleda en bild av honom - Men jag litar aldrig på något någonsin: Jag tar accepterande något som A sagt A det ej som det samma som jag tror att A är A. Jag är annorlunda så görande threshold och nivåer för mig annorlunda än andras d.v.s. min bild här går ej som att synca mot någon normalitet om skulle bedöma den. Har jag mediterat det är jag misstänksam alltid frågan är bara för vad och på vilken HH-nivå.).


Och så klart söker man argumentation i domän "science" inför domstolen så är det bara sätta sig och skriva dagarna för mordet. Och så låta avbildningen aktivitet hjärnan göra sin magi.


Så vad är PTSD? Säg att vi besvarar en besläktad fråga svår att uttrycka istället. PTSD är något inte riktigt skrivet under abnorma nivåer av kalcium i blodet men något man kanske delvis kan skriva över eller skriva något konkurrerande under abnorma nivåer av kalcium i blodet som reducerar det som är som skrivet men aldrig skrivet ty upplevt ej problematiskt. En inter-mix mellan flera minnesstrukturer såväl som kanaler att betrakta minnen i: Och betraktande minnen ligger givet att de behöver tas upp dit d.v.s. aktiverande vilket hanterar avbildningen hjärna. Samma domän kanske varande mediet för rent lingvistiska psykotiska biverkningar (jag var så intresserad och förvånad när jag fick reda på sökande och läsande nyligen att vi ej bara har det särskilda hyper-associerande språket vid schizofreni m.m. utan även en mängd andra symtom-grupper illustrerande olika aspekter av vår språk-natur extremt eller bara underligt: Att återvända till vid tillfälle).


Hur som helst lycka till att någonsin extrahera något extremt känsligt från min hjärna. Det finns mer än ett layer av säkerhet där varav detta inte direkt är ett av de senare. Det är som ett tricks jag lärde mig kanske i Aftonbladet eller ev. Expressen många år sedan jag brukar använda när jag är på romantiskt prospekterande date: "Tar du på mig utan att jag tydligt accepterat kommer jag säga att jag bajsar på mig." Man får förebygga övergreppen som inträffande resp. som skada om inträffande.


Så vad vann jag på vadslagningen? Minns inte. Var så¨upptagen med att tömma deras nätverk på intressantare information medan de avgjorde om de skulle vinna eller förlora. Något mer symboliskt troligt utan egentligen värde.


Något väldigt sent publicerat om cykloserin av mig (större delen här eller i andra publikationer långt tidigare - mer 2009 - 2012): Mellanöstern: Ett säkerhetspolitiskt auktoritärt EU med understöd av Europas glada folks kärlek till allt kul är kanske mer värt än att ha en insparad bankkris på bankboken.

Att passera alla (?) verkligt svåra lögndetektorer (avbildning aktivitet hjärna): Och vad PTSD kan vara

Gamla TBC-medicinen cykloserin fascinerande mig oerhört när DoD finansierade forskningen relaterat PTSD presenterades. Idag många år senare är tror jag (mitt) intryck snabbt över forskning så här långt att det möjligen här värde PTSD som del av terapin men ligger ungefär på nivå med övriga verktyg (d.v.s. ej presterande på nivå vi lärt oss förvänta av ex. läkemedel mot muskelvärk, infektioner o.s.v. eller för den delen den bästa 1/4 av antidepressiva kanske mer relevant att jämföra).


Principen att göra nätverket av den mest repeterade närmast default svaret på vetande när tid är kort (och tid är kort / snabb också i varje ny situation där du är ställd i fråga: stress-dynamik) mjukt. När nätet är mjukt kan dess arketyper röra sig mot andra positioner i den topologiska organisationen av vetande.


Att jag använder ordet mjukt kommer sig av ett experiment flera år innan vadslagningen refererad här på mig själv utnyttjande ej cykloserin utan själva bas-jämvikten NMDA via kalcium. Även om nu kalcium är säkert i sig i rimliga doser (vilket vi ej riktigt är vad det handlar om här givetvis varken i dagsdos eller tid) ska man ej ta det för att användning tillräckligt för att nå detta är det. Jag kan ex. tänka mig problematik njurar.


Men efter tre veckor byggande doserna blir nätet just mjukt. Därefter förutom grundexperimentet görande vadslagningen safe (jag vet så konkret att man just rör default aktiveringen: Även om jag-upplevt kan lura en så är detta lite för oväntat ej likt något för att man enkelt hamnar i sådant om naturligt en skeptisk misstänksam person som egentligen inte tror på något) för mig så vande jag mig också av med tre doser snus per dag (vilket jag återgick till under stor glädje som både tränad på nikotin men utan tolerans någon eller ett par månader senare).


Så vad gjorde jag mer dessa många veckor - ej få. Jag skrev. Och jag skrev händelser. Jag skrev händelser dramatiskt fyllande tidsperioder med något inträffat som aldrig inträffat. Och skrev dramatiskt därför att vi vill få in amygdala här i minnes-access-struktur-förändringen och vi vill få in komiska kul delar av det antingen road skrivande gärna att en del vi skriver är kul och så upplevt när vi skriver därför att komik liksom amygdala-direkt access via projektion medierat stress-hormoner (ex. från fara) kan fuska lite relaterat inlärning.


Förutom kalcium ligger en del andra faktorer best-practise från mitt experiment i samma domän av manipulation hjärnans nätverk. Ingenting krävande utanför vad möjligt förskrivet Sverige. Men utanför vad jag tycker lämpligt uppmuntra utan andra försök när ej kosttillskott. Dock ska baskomponenten kalcium här ej underskattas och i princip stora delar och tror jag ofta upp och till inkluderande avvänjning nikotin möjligt där.


Och i vadslagningen inkluderande nu tre andra personer. Och lögndetektionen state-of-art - tre lösningar - avbildning aktivitet inkl. komplettering mätning stressreaktion. Samtliga passerar på basala frågor grundläggande liv utspritt genom livet att ljuga uppenbart om ex. stor mängd frågor om uppväxten (annan plats in världen, påhittat bäst i skolan, mor dog vilket ej var fallet o.s.v.).


Medan personen själv ej har något problem att veta sin bakgrund. Bara påhittad dramatik för honom. Bara skriva gör ej detta.


Därav av genom åren att jag antytt ganska tydligt att sådant här ej ska litas på. Men jag ides ej referera mitt experiment och avstår gärna mer än gärna mer än så här (lite speciellt faktiskt - eller ganska så - veckorna när det är mjukt och man tillochmed som känner som ett mjukt nät i hjärnan eller föreställer sig: Det är som mjukt lite rörligt i allt utan att egentligen något är annorlunda för det i övrigt - inga som vanföreställningar, inget maniskt, inget depressivt, inget annorlunda, mer än att vetande är lite inte mycket men lite mjukt över allt som).


En användning här är givetvis att skapa kanaler för att föra in pay-load av förgiftad information via säg frihetskämpe "riktat arresterande sig" eller säg person passerande från ett land till ett annat för att under förespegling lämna en fiende till den andra under "flykt" föra med sig en passa falsk information förgiftande deras intelligence för år (likt den här ryssen som gick till USA inte överdrivet länge sedan jag lite ovanligt betvivlar medan alla andra tycks ta honom för vad han säger sig vara och då från en historia denne berättade vilken jag kände var såväl konstruerad som kognitivt-riktad för att föranleda en bild av honom - Men jag litar aldrig på något någonsin: Jag tar accepterande något som A sagt A det ej som det samma som jag tror att A är A. Jag är annorlunda så görande threshold och nivåer för mig annorlunda än andras d.v.s. min bild här går ej som att synca mot någon normalitet om skulle bedöma den. Har jag mediterat det är jag misstänksam alltid frågan är bara för vad och på vilken HH-nivå.).


Och så klart söker man argumentation i domän "science" inför domstolen så är det bara sätta sig och skriva dagarna för mordet. Och så låta avbildningen aktivitet hjärnan göra sin magi.


Så vad är PTSD? Säg att vi besvarar en besläktad fråga svår att uttrycka istället. PTSD är något inte riktigt skrivet under abnorma nivåer av kalcium i blodet men något man kanske delvis kan skriva över eller skriva något konkurrerande under abnorma nivåer av kalcium i blodet som reducerar det som är som skrivet men aldrig skrivet ty upplevt ej problematiskt. En inter-mix mellan flera minnesstrukturer såväl som kanaler att betrakta minnen i: Och betraktande minnen ligger givet att de behöver tas upp dit d.v.s. aktiverande vilket hanterar avbildningen hjärna. Samma domän kanske varande mediet för rent lingvistiska psykotiska biverkningar (jag var så intresserad och förvånad när jag fick reda på sökande och läsande nyligen att vi ej bara har det särskilda hyper-associerande språket vid schizofreni m.m. utan även en mängd andra symtom-grupper illustrerande olika aspekter av vår språk-natur extremt eller bara underligt: Att återvända till vid tillfälle).


Hur som helst lycka till att någonsin extrahera något extremt känsligt från min hjärna. Det finns mer än ett layer av säkerhet där varav detta inte direkt är ett av de senare. Det är som ett tricks jag lärde mig kanske i Aftonbladet eller ev. Expressen många år sedan jag brukar använda när jag är på romantiskt prospekterande date: "Tar du på mig utan att jag tydligt accepterat kommer jag säga att jag bajsar på mig." Man får förebygga övergreppen som inträffande resp. som skada om inträffande.


Så vad vann jag på vadslagningen? Minns inte. Var så¨upptagen med att tömma deras nätverk på intressantare information medan de avgjorde om de skulle vinna eller förlora. Något mer symboliskt troligt utan egentligen värde.


Något väldigt sent publicerat om cykloserin av mig (större delen här eller i andra publikationer långt tidigare - mer 2009 - 2012): Mellanöstern: Ett säkerhetspolitiskt auktoritärt EU med understöd av Europas glada folks kärlek till allt kul är kanske mer värt än att ha en insparad bankkris på bankboken.

Att passera alla (?) verkligt svåra lögndetektorer (avbildning aktivitet hjärna): Och vad PTSD kan vara

Gamla TBC-medicinen cykloserin fascinerande mig oerhört när DoD finansierade forskningen relaterat PTSD presenterades. Idag många år senare är tror jag (mitt) intryck snabbt över forskning så här långt att det möjligen här värde PTSD som del av terapin men ligger ungefär på nivå med övriga verktyg (d.v.s. ej presterande på nivå vi lärt oss förvänta av ex. läkemedel mot muskelvärk, infektioner o.s.v. eller för den delen den bästa 1/4 av antidepressiva kanske mer relevant att jämföra).


Principen att göra nätverket av den mest repeterade närmast default svaret på vetande när tid är kort (och tid är kort / snabb också i varje ny situation där du är ställd i fråga: stress-dynamik) mjukt. När nätet är mjukt kan dess arketyper röra sig mot andra positioner i den topologiska organisationen av vetande.


Att jag använder ordet mjukt kommer sig av ett experiment flera år innan vadslagningen refererad här på mig själv utnyttjande ej cykloserin utan själva bas-jämvikten NMDA via kalcium. Även om nu kalcium är säkert i sig i rimliga doser (vilket vi ej riktigt är vad det handlar om här givetvis varken i dagsdos eller tid) ska man ej ta det för att användning tillräckligt för att nå detta är det. Jag kan ex. tänka mig problematik njurar.


Men efter tre veckor byggande doserna blir nätet just mjukt. Därefter förutom grundexperimentet görande vadslagningen safe (jag vet så konkret att man just rör default aktiveringen: Även om jag-upplevt kan lura en så är detta lite för oväntat ej likt något för att man enkelt hamnar i sådant om naturligt en skeptisk misstänksam person som egentligen inte tror på något) för mig så vande jag mig också av med tre doser snus per dag (vilket jag återgick till under stor glädje som både tränad på nikotin men utan tolerans någon eller ett par månader senare).


Så vad gjorde jag mer dessa många veckor - ej få. Jag skrev. Och jag skrev händelser. Jag skrev händelser dramatiskt fyllande tidsperioder med något inträffat.


Förutom kalcium ligger en del andra faktorer best-practise från mitt experiment i samma domän av manipulation hjärnans nätverk. Ingenting krävande utanför vad möjligt förskrivet Sverige. Men utanför vad jag tycker lämpligt uppmuntra utan andra försök när ej kosttillskott. Dock ska baskomponenten kalcium här ej underskattas och i princip stora delar och tror jag ofta upp och till inkluderande avvänjning nikotin möjligt där.


Och i vadslagningen inkluderande nu tre andra personer. Och lögndetektionen state-of-art - tre lösningar - avbildning aktivitet inkl. komplettering mätning stressreaktion. Samtliga passerar på basala frågor grundläggande liv utspritt genom livet att ljuga uppenbart om ex. stor mängd frågor om uppväxten (annan plats in världen, påhittat bäst i skolan, mor dog vilket ej var fallet o.s.v.).


Medan personen själv ej har något problem att veta sin bakgrund. Bara påhittad dramatik för honom. Bara skriva gör ej detta.


Därav av genom åren att jag antytt ganska tydligt att sådant här ej ska litas på. Men jag ides ej referera mitt experiment och avstår gärna mer än gärna mer än så här (lite speciellt faktiskt - eller ganska så - veckorna när det är mjukt och man tillochmed som känner som ett mjukt nät i hjärnan eller föreställer sig: Det är som mjukt lite rörligt i allt utan att egentligen något är annorlunda för det i övrigt - inga som vanföreställningar, inget maniskt, inget depressivt, inget annorlunda, mer än att vetande är lite inte mycket men lite mjukt över allt som).


En användning här är givetvis att skapa kanaler för att föra in pay-load av förgiftad information via säg frihetskämpe "riktat arresterande sig" eller säg person passerande från ett land till ett annat för att under förespegling lämna en fiende till den andra under "flykt" föra med sig en passa falsk information förgiftande deras intelligence för år (likt den här ryssen som gick till USA inte överdrivet länge sedan jag lite ovanligt betvivlar medan alla andra tycks ta honom för vad han säger sig vara och då från en historia denne berättade vilken jag kände var såväl konstruerad som kognitivt-riktad för att föranleda en bild av honom - Men jag litar aldrig på något någonsin: Jag tar accepterande något som A sagt A det ej som det samma som jag tror att A är A. Jag är annorlunda så görande threshold och nivåer för mig annorlunda än andras d.v.s. min bild här går ej som att synca mot någon normalitet om skulle bedöma den. Har jag mediterat det är jag misstänksam alltid frågan är bara för vad och på vilken HH-nivå.).


Och så klart söker man argumentation i domän "science" inför domstolen så är det bara sätta sig och skriva dagarna för mordet. Och så låta avbildningen aktivitet hjärnan göra sin magi.


Så vad är PTSD? Säg att vi besvarar en besläktad fråga svår att uttrycka istället. PTSD är något inte riktigt skrivet under abnorma nivåer av kalcium i blodet men något man kanske delvis kan skriva över eller skriva något konkurrerande under abnorma nivåer av kalcium i blodet som reducerar det som är som skrivet men aldrig skrivet ty upplevt ej problematiskt. En inter-mix mellan flera minnesstrukturer såväl som kanaler att betrakta minnen i: Och betraktande minnen ligger givet att de behöver tas upp dit d.v.s. aktiverande vilket hanterar avbildningen hjärna. Samma domän kanske varande mediet för rent lingvistiska psykotiska biverkningar (jag var så intresserad och förvånad när jag fick reda på sökande och läsande nyligen att vi ej bara har det särskilda hyper-associerande språket vid schizofreni m.m. utan även en mängd andra symtom-grupper illustrerande olika aspekter av vår språk-natur extremt eller bara underligt: Att återvända till vid tillfälle).


Hur som helst lycka till att någonsin extrahera något extremt känsligt från min hjärna. Det finns mer än ett layer av säkerhet där varav detta inte direkt är ett av de senare. Det är som ett tricks jag lärde mig kanske i Aftonbladet eller ev. Expressen många år sedan jag brukar använda när jag är på romantiskt prospekterande date: "Tar du på mig utan att jag tydligt accepterat kommer jag säga att jag bajsar på mig." Man får förebygga övergreppen som inträffande resp. som skada om inträffande.


Så vad vann jag på vadslagningen? Minns inte. Var så¨upptagen med att tömma deras nätverk på intressantare information medan de avgjorde om de skulle vinna eller förlora. Något mer symboliskt troligt utan egentligen värde.


Något väldigt sent publicerat om cykloserin av mig (större delen här eller i andra publikationer långt tidigare - mer 2009 - 2012): Mellanöstern: Ett säkerhetspolitiskt auktoritärt EU med understöd av Europas glada folks kärlek till allt kul är kanske mer värt än att ha en insparad bankkris på bankboken.

Filip 11 år, Dalarna, brevväxlade med Trump

Filip 11 år son till två oomstritt främlingsfientliga raggare i Dalarna har tillsammans med mamma och pappa brevväxlat med Donald Trump för att träna engelska och hålla sig aktuell om världen såväl fördjupa sig om flyktingarna, araberna och stockholmsdjävlar. Både Trump och Filip tycks ha fått ut massor. Trump radikalt från början missuppfattande vem han egentligen brevväxlade med konverterade informationen till väljarstöd medan Filip lärde sig engelska.


Efter sista (av fyra) videoprojektet alla gjorda på Moslånbergs-P-plats där Filips far spelade upp till sex arabiska roller utnyttjande enkel rekvisita resp. Wiktionary för passande utrop när spottande på den Stora Djävelns pengar, görande något otrevligt med den sammes flagga utanför värdetransporten (husvagnen) när pengarna (i bikupa) bärs in.


"Donald Trump's campaign is admitting that the Republican presidential nominee never saw a video of the U.S. offloading wooden pallets of euros, Swiss francs and other currencies in Tehran, even though he described such a video in full detail yesterday."
[...]
"He continued, 'Now here's the amazing thing. Over there, where that plane landed, top secret, they don't have a lot of paparazzi. You know, the paparazzi doesn't do so well over there, right? And they have a perfect tape done by obviously a government camera, and the tape is of the people taking the money off the plane, right?[...]'"

Från: Donald Trump Never Saw 'Top Secret' Iran Video: Campaign | abcnews.go.com

Och camping-ej-uttag kom en av Trumps PR-konsulter hem och förklarade att man inte längre fick skriva brev till honom direkt men kanske kunde få betalda uppdrag.


Vi kan därför känna lugn. Det är inte just att Trump ljuger så mycket som att Filip 11 år och kanske andra klassificeras som informationskälla. Det har påstås här att Filip presenterade sig i ett brev som en persisk general och i ett annat som del av en nästan hemliga amerikansk säkerhetstjänst framväxt ur senaten behovs av att göra ekonomiska undersökningar men sedan ett år nu omgjord av Paul Ryan till mer av politisk polis för att hantera anti-Washington maoister och putinister (underförstått Trump).


Det är ju nu att kontrollera vem man pratar och får brev och annan information från en kompetens väljaren kan förvänta att Trump kommer få mycket god hjälp med som president och därför något av icke-fråga under valet. Som vi inte minst från den exakthet i källor och analys från sist USA invaderade ett land är det nu ju inte så att en president eller vicepresident kan sitta sent på kvällarna och fritt klippa och klistra bland informationen som finns tills han blir nöjd.


Och ärligt om nu så. Balanseras NATO-kostnaderna mer rättvist är det vad väljaren såväl ska förvänta som kräva att lämplig invasion mot rätt entiteter kan göras billigt och bra, och om kanske inte helt korrekt i detaljer finns ju åtminstone en högre känsla av riktighet om viss sund filtrering i möjliga länder anammas. Där om seende sanningen kan Filip 11 år vara precis lika rätt ute som någon gammal detalj-fixerad autistisk matematiker på NSA, medan det starkt är att betvivla att en mexikanska presidenten m.fl. lata degos-kulturer (likt alla ganja-rökande hippies i Kanada, alla Syrien som bara vandrar in från Mexiko eftersom ingen riktig amerikan kan se eller höra någon skillnad på dem) som lever på att skicka sina medborgare till USA, en iranier vem som helst, NATO-försnillande Östeuropa, Benelux, Grekland m.fl.


De senare är alla mer länder man kan tänka sig att åtminstone markera mot och för att visa vem som bestämmer tidigt och man inte någon kommer undan att betala sin andel till NATO invadera eller kanske släppa ett par äldre taktiska kärnvapen på (Trump är väldigt på att man ska behålla dom gamla kärnvapnen och lägga ner dom nya programmen refererande till ett avsnitt i ett teveprogram under briefing där han förklarade att - underförstått - saknande prestige lyckades han jaga rätt på något gammalt begagnat flygplan sparande en massa pengar på att köpa istället för ett nytt: Så jag tror inte den snåla greken eller någon annan ska räkna med något lyx-angrepp utan det blir troligen något gammalt överblivet kärnvapen från 1960-talet). Själv kan jag tycka att det är för bra för det lata-NATO-packet: De skulle få jobba av pengarna på muren eller kanske som jordbruksarbetare skickade till Mexiko så lär sig mex-tex-presidenten sig en läxa också.