Ungdomar mer benägna att låta sig mutas

2014-06-30

Förbannade ungdomar. Deras moral såväl som förmåga är oss underlägsen vilket illustreras av brottet - säkert begånget - vi ser ex. på nedan likt ungdomsbrottslingens oförmågan att likt de flesta på dennes nivå klara att undgå upptäckt:


"More significantly, Wan is an ironclad member of the Communist Youth League or Tuanpai political faction, which is the power base of former President Hu Jintao. Wan served as the secretary of the Chinese Communist Youth League in Guangdong province from 2000 and 2003."

Från: Another Hu Jintao Ally Investigated for Graf (2014-06-27) | The Diplomat


En troligt förhärdad politiskt brottsling när han om några är vuxen.