Sovjetunionen var bättre än Storbritannien

2015-12-27

Det är som jag skrev så här man praktiskt funktionellt såväl som enkelt och värde-optimerande den egna upplevelsen inte bara i krig utan också i fred kan avgöra vilken krigsmakt som är bäst:Och jag har då inte sett varken UK eller USA kommande muscierande och dansande för mig i Uppsala och då vet jag att nu och bakåt tills den ryska armén kom och gjorde sin musikal-föreställning att de är bättre än dom andra.


"Sist har vi exempel på kultiverad manlig musik (vilka storligen imponerade på mig när de för ett par år sedan var och hälsade på i Uppsala: Det är när en militärkör är stark nog att nå ändå till Uppsala som jag vet och förstår att de kommer från och i kraft - En riktig stridsmakt så att säga och åtminstone jag som förstår sådant här vill se fler exempel - alla NATO länder minst då det just nu och troligen flera år är vi som har mer att erbjuda dem och då är det viktigt att du visar sin kraft för oss i en annat än i katastrof-situationer konkret verklig mening - här i Uppsala innan jag tycker vi ska hasta iväg och ex. gå med i NATO)."

Från: Hans av nästa jul: Krigaren och Horan - Dansa för mig


Kraften i Storbritannien känns idag väldigt åldrad...Medan kraften av den här framställningen än idag imponerar... Men närhet i ren geo-mening betyder än mer. Kan jag se dem sjunga och dansa framför mig är det oerhört starkt. Språket behöver ej (men kan vara det oberoende) för det optimala vara i personen som du talar med eller litar på - Snarare är det geo-närheten som är det som tar optimeringen längst oberoende i upplevd kraft / makt / slagkraft såväl som romantik eller komik.Det är kanske lätt att glömma det här men det gör det ej mindre riktigt. Varför det fanns en anledning att notera det här samma dag som de nådde till en ändå ganska liten stad. Ett exempel på något vi kan se och notera bland mycket annat att man valde att prioritera investering i sin utrikespolitik och försvar i förändringens (så vitt jag kan se d.v.s. medan kanske andra som bedömer sådant från annan information kan ha föregripit det men jag spekulerar att vi då var i förändringens tidiga huvudsakliga indikativa kulturella fas).


Därav också att jag år efter år - säkert mer än fem - sex år - av och till här såväl som via annat föreslagit att Sverige (också därför att vi är ett export-beroendeland) borde införskaffa ett par fregatter och använda för att representera i andra länder.


Hur som helst kommer nog alltid UK och US verka lite svaga för mig tills jag sett dem komma hit och göra en musikalisk föreställning som jag konkret priseffektivt kan gå och titta på. Och gärna i pausen kunna inhandla någon kulturellt typisk artifakt till min samling (likt ikonmålningen jag köpte till ett korrekt-kultur-exporterande pris när Ryssland var här - En donaut och Beuwulf-översättning kanske för bättre lokal-anknytning). När jag sett dem dansa och värderat artifaktens upplevelse i samling relativt vad den kastade vet jag om jag ska ändra mening i om vi ska gå med i NATO.


Mer nedan - och kanske inte överdrivet mer heller - och valet hade kunnat sluta annorlunda...Och något GEO-lokalt - havs-germanerna av idag - kulturellt förvirrade mellan sin vikinga-historia, amerikansk-film och en massa år utan krig:


Musikens mening

Musikens är nu krig - om inte romantik (och komik mer sällan). Om några andra grund-centraliteter finns känner jag dem inte. Högre intensitet än normaliteten av övrig tid. P.s.s. som språket när uttryckt i ord och uttryckt över många personer samtidigt men optimerande nivån lokalt.Vill du ha ett bra försvar eller angrepp gäller det sett från det här perspektivet (snarare än endast se det som optimerare av syftets styrka) att ha bra musik och bra ord.


Att sitta och musiciera eller orda utan att syfta till att kriga eller romantisera är bara oseriös mental tungrullning (tungrullning är vad kor gör när de saknar möjlighet att uttrycka en för dem sannare mening).(Commotion antar jag rent termonologiskt alltid ligger associerad konflikt i en mer konkret mening för mig men vi kan för den en bit upp liksom här se uttrycket för mötet konflikt och romantik.

Och slutligen den ultimata belönings-dimensionen vi kan optimera mot realisering av.
Emellertid optimerat mot maximum i mening intensitet - upplevelse / uttryck per tidsenhet - är makt just konflikt.


Förutom ev. om vi skulle försöka oss på att införa religion som en egen dimensions-realisering - hela kyrko-musik kulturen om vi skulle begränsa oss till Sverige vilket vi avstår för något helt annat:Och med lite tur och kanske viss hjälp av SEO givande Obama en sund ingivelse i samband med att han söker runt på nätet efter något att lyssna på medan de växande allt tråkigare - pratande allt mindre om honom och allt mer om den som kommer - nyhetsprogrammen får passera bakåt.


Jag skulle nog avstå det och snarare se ev. association endast som uttryck av samtidighet mellan särskilda relasieringar och religionen / kyrkan. Har du inte bra musik tror jag mindre på ditt religiösa budskap.

Sådan är nu musiken - Intensitet
"Just because we're dancing
Doesn't mean that we're romancing too
Boy I hardly know you so I have to show you

That it's not as easy as it seems to be
To get all what you want from me
It takes more than one night, wait till the time is right
And right now I wanna pump it, pump it, pump it"

Att skatta storleken (?) av kulturen i skärning min generation, Sverige, och amerikansk musik-kultur... Så sällan nu på många år jag faktiskt ser den behöva konvertera något d.v.s. tagande ner den för första gången.Hans av nästa jul: Krigaren och Horan - Dansa för mig

Sexton i magasinet och en i loppet? Jag vet inte. När jag lyssnar kreativt på Madonnas lyrik kommer det till mig en menings-tolkning som oavsett vad det hela "ytligt" tycks handla om ändå mer har ett djup i Madonna tryckande upp det värde som översätter till reda pengar i romantiken.


En provoserande - svårt utmanande - tanke är att medan det kanske faller kvinnan naturligt att tjäna pengar på musik och musik lyrik på det temat är det mer naturligt för mannen - samhället försvarare och ryggrad snarare än hora - att göra det med vapen i hand.Även i exemplet nedan när jag läsande texten inte annat kan tycka att temat är manligt och kraftfullt: Hon tycks säga att hon ibland går ut och skjuter lite folk. Känns det ändå som om egentligen sjunger om något sexuellt:Sist har vi exempel på kultiverad manlig musik (vilka storligen imponerade på mig när de för ett par år sedan var och hälsade på i Uppsala: Det är när en militärkör är stark nog att nå ändå till Uppsala som jag vet och förstår att de kommer från och i kraft - En riktig stridsmakt så att säga och åtminstone jag som förstår sådant här vill se fler exempel - alla NATO länder minst då det just nu och troligen flera år är vi som har mer att erbjuda dem och då är det viktigt att du visar sin kraft för oss i en annat än i katastrof-situationer konkret verklig mening - här i Uppsala innan jag tycker vi ska hasta iväg och ex. gå med i NATO).Sådan är nu The Human Nature i delar av vad jag kan kvantifiera rent numeriskt i analysen till något mätbart. Samtidigt gäller självklart att vill man visa sin verkliga styrka är det ej korrekt att sätta det omedelbara priset man begär för högt. I någon mening är det optimala priset det lägsta som ej förnedrar publiken genom att få dem att känna att de reduceras i värdering av dom själva och den nivån avgörs delvis i vilken utsträckning de förstår att de räknas och man försöker imponera dem.

The Hans of Last Kwanzmas