SP-modeller och Språk: Klia / Itch

2014-06-14

Något av likhet mellan begrepp föregripande - signalen - jämfört med själva responens beskrivande resp. Vilket för exemplet klia är kanske något tydligare i engelskans itch där det dessutom används för vad relaterat beroenden samt diverse också indikerande relativt få responser som direkt indikativa av signalen.


Jag har egentligen inte sökt SP liknande dessa i språk eller riktigt tillämpade SP-teori just i närhet av similarity. Men det förvånands entydiga exemplet - få responers möjliga - är möjligen illustrativt av en hel del när komplexiteten på kognition tenderar att vara låg som uppenbart från signalen. Det kan givetvis förutsätta en preferens direkt indikerad om tidsperspektiv såväl som mycket annat: direkt uppenbart självklart beaktande föga in i framtiden.


Desto längre in i framtiden eller följande bieffekter utefter en annan dimension eller flera desto om alls möjligt indikerat kan något mindre omedelbart indikerat visa sig öppnande upp ett till alternativ. Kanske ett långsiktigt problem av att klia sig? Impulskontroll är också just en fråga om tidsperspektiv. Såväl självklart prestigelöshet: Jämför att acceptera reduktion i predikterad presitge-tolkning av dig hos andra därför att du kliar dig genererande bland andr.a


Oavsett vad och vilket ett vackert exempel.


"Itch (Latin: pruritus) is a sensation that causes the desire or reflex to scratch. Itch has resisted many attempts to classify it as any one type of sensory experience. Modern science has shown that itch has many similarities to pain, and while both are unpleasant sensory experiences, their behavioral response patterns are different. Pain creates a withdrawal reflex, while itch leads to a scratch reflex."

Från: Itch | Wikipedia