Mellanstatlig handel som fredsprojekt: Ukraina och Rysslands gemensamma vapenindustri introduceras EU's nya polisiära kvalitetsfunktion

2015-06-23

Helt nytt för mig (och jag erkänner att mycket runt forna Östeuropas och Rysslands handel är vad som aldrig naturligt mött i vad jag läser eller heller sökt) och jag blev lite förvånad.


Jag markerade här och där i citatet med fetstil och rött.


"China’s history of technological dependence on Russia and Ukraine—the heirs of the Soviet Union’s military-industrial complex—is now pulling Beijing in two conflicting directions. It can either markedly increase its reliance on Russia’s defense exports or support Ukraine’s fledgling defense enterprises in order to maintain bilateral trade relations and access to Kiev’s technological expertise."
[...]
"China has been buying Ukrainian turbofan engines for a range of aircraft, diesel engines for tanks, gas turbines for destroyers, and air-to-air missiles for its Su-27 knockoff, known as the J-11. In 2011, Beijing bought 250 turbofans for trainer and combat aircraft, along with 50 diesel tank engines. The Chinese navy heavily used Ukrainian engines for its destroyers, although it will start producing these indigenously at the Harbin Engine Factory once Kiev lives up to its promise to transfer the technological know-how to Beijing."

"Russia is uneasy with all of this, but it was particularly unhappy about China’s reverse-engineering of the Russian Su-27 fighter into its J-11 with help from Ukrainian engineers and facilities. It is an unforgotten moment of bitterness in Russia’s defense relations with China. Moscow subsequently cut Ukraine from licensed production of the Su-27, and because of this experience, prefers to export only proprietary systems that China cannot duplicate with Ukraine’s help."

"No wonder, then, that when Russian troops took control of Crimea in March, Beijing, worried about its military future, moved quickly to take possession of the second Zubr-class landing craft it had ordered from Ukraine, even before the large hovercraft completed sea trials."

[...]

"Ukraine levied sanctions against Russia this year and suspended some defense cooperation, but with exemptions so that Ukraine could keep its own defense industries afloat."

Från: An Uneasy Ménage à Trois (2014-12-04) | Foreign Affairs
Michael Kofman

Jag kan verkligen förstå (om vi antar att vad beskrivet mer eller mindre kvarstår) hur man kan hamna där trots en "diffus" väpnad konflikt. Kapital - i ordets rätta mening ej påverkad av hur man nationellt kan behöva hantera löner och kostnad stat under hårda krigstider - är scarce för båda och vapenindustrin är vad man har grund att stå på inför framtiden. Jämförbara konstruktioner möter vi ju av och till i alla mänskliga samarbeten (ex. företag m.m. som startades av Telia och det här ska telebolaget innan man började ogilla varandra eller hur konkurrerande mobiloperatörer delar master).


Men här kunde jag inte föreställa mig att ett (om vi tror beskrivningen riktigt) så nära beroende fortfarande efter så många år kvarstod. Det visar verkligen hur Ukraina trots turbulenta år efter separationen av Sovjetunionen klarade att förvalta den kompetens och verksamhet som fanns i regionen.


Trots än i idag affärskritisk inverkan på Rysslands exporttunga vapenindustri.


När det gäller det krigskritiska hör jag till skeptikerna. Jag rekommenderar varmt tunga och visuellt tydliga vapen för Sverige (som tidigare argumenterat starkt för JAS-projektet resp. att vi införskaffar ett par större båtar - kanske begagnade likt Kina men mindre - att segla runt och visa upp Sverige med).


Men jag ser från början med WII ej att de avgör jämfört med headcount och bra handeldvapen. Vi ser hur Tyskland under reträtten från Ryssland klarade en god prestation tvingad till att lära sig att klara sig med just detta och hur vi omvänt ser rysk hastighet ökande när man etablerat det samma. Att invasionen av Frankrike är ett argument mot detta är sant men samtidigt gäller ju att de ej slogs tillbaka med någotdera och vad som ändock presterades åren som kom av Frankrike tillochmed då Frankrike tillsammans Brittiska Imperiet och USA landstigning skedde med handeldvapen. Pansarvagnar löste säkert sina problem och antar jag är svåra att ej ta stor kostnad att hantera utan att "balansera" det som vapensystem men när kostnaden accepteras och kan tas räcker det mer än väl.


Och idag kostar det än mer att introducera dem när alternativa affärer ska räknas ifrån förutom den direkta kostnaden drivmedel, skadat materiel m.m. ska tas. Att man kanske (det ligger i konfliktens natur när ett samtidigt gemensamt positivt intresse finns) kontinuerligt lite försiktigt försöker "fuska" ökande på någon enstaka pansarvagn här och där lär vi se (och jag tror mig sett ett foto i en nyhet av kanske en deras sidas liknande konstruktion) men att det når upp där det avgör tror jag inte på: För mycket stridstränade soldater nu som fungerar strids- och kostnadseffektivt. Rulla förbi dom med 100 stridsvagnar och de börjar gå åt oavsett om de har noll själva - Och stora vapen stora pengar.


Även om vår upptäckt på Foreign Affairs kanske säger oss att inte underarbeta andra europeiska fredsprojekt (såväl som allmän respekt och artighet) vidsidan om EU kan vi tänka oss att EU åtminstone har värde som ett långsiktigt ekonomiskt värde fortsatt konkurrerande en tänkbar väg där ett mer ensamt Ukraina utvecklar kärnvapen för egna behov såväl exporterande kompetens. En försvarlig mängd råmaterial och kunnande sägs ju ha funnits när Sovjetunionen transformerades till sina efterföljande demokratiska resp. icke-demokratiska länder:Samtidigt får vi nog acceptera att internationella förhandlingar inte hör till vad EU presterar bra eller ens på genomsnitt i. Det må handla om senaste dygnets "hopp" rörande Grekland efter flera år, flyktingström, roller man tagit på sig "fredsförhandlade" med okänd positivt track-reckord för metodik och metod prövad, frihandel med Europas större handelspartners (såväl import- och export som med Nordamerika), reglering och förmåga att se till att befintliga avtal och reglering relaterade varumärken, patent, dokumenterade fall av industrispionage resulterande i konkurrerande patents (o.s.v. i sista gruppen relaterat Kina givetvis - kontrollera på konkurrerande amerikanska resp. svenska) o.s.v. Medan man desto ivriga när samarbeten internationellt går framåt givet upparbetat intryck några exempel gavs på och släppt information om något tar för givet att det i positiv verkan mestadels gäller andra parter intresserade av att mer effektivt automatisera sådant som informationsinsamling för att bättra på egen produktutveckling (Betrott samarbete: EU och Kina - IPv6 och The Internet of Things (2015-05-19)).


Bara idén att man kanske klarar av att betala pengar igen till Grekland och tycker att man då lyckats trots denna evighet av ständig negativ valence och osäkerhet man spyr ut media utan att klara någon stabil förbättring kring något är idag efter alla gånger tidigare underlig förutom komisk. För det är väl knappast någon varaktig överenskommelse utan samma sak igen vecka ut och vecka in av och till många gånger om året man sitter och diskuterar? Det har man ju aldrig arbetat mot förr så jag tror inte ett ögonblick att det varit målsättningen för någon sedan evigheter sedan.


Men någonstans tror jag på att en insikt om att problem och lösning inte bäst börjas med en ny vision som man sakta om alls bra ska göra åren som kommer så mycket som att se till att själva samarbeten, besluten, kvalitetsuppföljningen, "time to government" o.s.v. fungerar bra där man är och ej drar sig efter hastigheten på tiden i världen runt omkring (tid i mening intensitet). Så klart kan jag ha fel och att bästa lösningen inte är att peta runt med allt man redan gjort utan bygga något gemensamt ovanpå det:Problemet med detta är att vad som fungerade dåligt etablerade problemen vi fick i så många länder var i relationer mellan dem och Europa just EU. I flera fall relaterat bl.a. Grekland presterade EU tidigt under all kritik (kände till problematik passerande antagligen gränsen för brott men agerade ej d.v.s. förutom inducerande kostnad för alla medlemsländer varande uppenbart hierarkiskt under Greklands representanter i EU givet att man ej vågade rapportera det hela till Greklands väljare). Vidare fungerade ej rapportering av tidiga findings inom EU och även om det helt säkert är mycket bättre idag när det gäller frågor i och runt om dessa risker realiserade resp. tänkbart nya liknande så tvivlar jag verkligen på att man nått längre i att etablera god kontroll över övriga delar av sina organisationer och deras kostnader. Att man utan större svårighet kan konstatera att tre väsentliga netto-bidragsgivare i domänen av forskning tror sig vinna något på att ej överdrivet diskret "blåsa varandra" (men spekulerar jag utan att summera något jämnar ut sig mellan resp. Tyskland, Frankrike och UK - Vi kan återkomma till det när jag snart ska ta upp en arkiv-disk från när jag gjorde EU och europeisk forsknings-mining och även om ett par tre år sedan tvivlar jag inte ett ögonblick på att massor liknande lika enkelt hittas bara av att se allt data - här bara vad de publikt ger ifrån sig - genererat gemensamt).


EU där EU står får vi acceptera och göra något bra av. Nitiskt exakt quality assurance av allt tillsammans med en gemensam mycket stringent lagstiftning och omfattande gemensam lagstiftning för rättigheter i polisiär mening för hur uppföljning sker är det självklara första steget. Annars kanske det blir som lite som för Ukraina nästa gång "överraskande" problem uppstår och det visar sig att EU blivit lite "invaderat" i någon domän (kanske ej geografiskt) men ej riktigt kan göra något åt det eftersom land X är extremt engagerade i sina arbetare och deras löner i någon bransch.
Att förhandla pengar mellan länder går nog bättre för då vet alla var man ska träffas istället för att mötesrum och byggnader varierar som när ex. Grekland's problemen ska förhandlas. EU behöver tänka så här: Många som gör politik och administration just nu duger inte för man gör ett undermåligt arbete med en etablerad kultur av att det ska vara så. Börja med en god quality assurance process med polisiära befogenheter ty när vi får trovärdiga mätetal kan saker förändras. Innan är det bara fortsatta problem om än varierande lite på plats i det hela.


Eftersom EU nu trots alla problem mutat in hela den här europeiska säkerhetspolitiska frågan Ukraina när det kommer till EU-länder får jag (eller vi antar jag) i brist på annan ge dem i uppdrag att säkerställa att Ukraina ej gör egna kärnvapen eller börjat (fortsätter?) exportera kompetens rörande kärnvapenteknik till diktaturer (ex. Kina eller kanske Bhutan - vem vet) eller för den delen demokratier.

Cisco ska ej användas i nät när säkerhet mot kinesiska diktaturens internet warfare fodras

2015-06-18

För säkerhetskritiska komponenter när lika goda alternativ finns att handla från andra måste det när ej andra tvingande skäl finns (ingen bättre produkt) vara så att man exkluderar dem när orsaker till att se möjligheten att de har kontaktyta och affärer av sådan typ att det är att förvänta att det möjliggör angrepp av den kinesiska diktaturen. Dessa vet vi ytterst motiverat försöker utnyttja sådant.


"AN INTERNAL CISCO document (.pdf) leaked to reporters on the eve of a Senate human rights hearing reveals that Cisco engineers regarded the Chinese government’s rigid internet censorship program as an opportunity to do more business with the repressive regime."

Från: CISCO LEAK: ‘GREAT FIREWALL’ OF CHINA WAS A CHANCE TO SELL MORE ROUTERS (2008-08-20)


D.v.s. givet nedsmutsning här om korrekt (risk management ger oss att vi korrekt ska tolka det så) kommer med troliga mycket konkreta risker som jag kan tänka mig kan vara en del möjliggörande de stora angrepp vi sett riktade mot amerikanska myndigheter:Och att marknaden i Kina kanske är bra för utländska företag relaterade infrastruktur internet är givetvis möjligt även om det i Kina etablerats ett antal starka produktleverantörer som är stora i många segment av marknaden. Det skulle lätt förvåna mig om det är för regerings-marknaden Cisco riktat in sig och samtidigt mindre i kommersiella och det ej om möjligt visar sig vara samarbeten viktiga utanför själva produkternas prestationsförmåga ty Cisco är ej bättre. Stora investeringar i år också:Vilken typ av information delar Cisco egentligen med kommunistpartiet för att få affärer som vad vi har exempel på ovan?


Kan det handla om källkod till delar av IOS givet att IOS och liknande operativsystem ej längre utanför just algoritmer optimering av vad routrarna gör i nätet kritiskt affärsmässigt (snarare har ju alla passerat allt mer över till att dra ner sina kostnad tagande delar eller allt centralt OS från Linux-samhället).


Och gjorde sådant samarbete det mycket lättare att identifiera säkerhetsdefekter ex. möjliggörande exekvering av kod när stacken faller på nätverks-paket som tas in kontinuerligt? Är det fallet eller sådana eller jämförbara defekter finns sitter angriparen stabilt och ser allt data som går in och ut via nätet (det som passar den eller alla de routrar vi tagit kontroll över).


Att defekter fanns relaterade vad indikerat ovan visste jag redan 2008 när jag först såg nyheten refererad från vad jag lärde flera år innan när jag gjorde ett säkerhetstest inkluderade diverse Cisco-routrar åt ett företag som då fanns och hette Nextra tror jag (startat av tror jag mig minnas bl.a. Telia men gick till norska telebolaget man ett tag nästan gick samman med efteråt). Det ska väl just för det vara korrigerat idag vill jag mena är fallet om man optimerat eller åtminstone ligger IOS-versioner / produktversioner-senare. Men så mycket annat bra mycket enklare än vad noterat mer av en slump då sökande bredare effekt från data skickat mot routrarna går att hitta bra mycket troligare såväl effektivare om kommunistpartiet har Ciscos-källkod.


Detta var år i effekt-mening av säkerhetsdefekt samtidig med åren runt omkring 2002 när Cisco satt och förhandlade censur-affärerna med kommunistpartiet.


Jag kan verkligen tänka mig att de delat allt här undantaget troligen ev. affärskritiska delar av koden: D.v.s. rubbet förutom algoritmerna som effektiviserar upp deras funktion nät-nära. Mycket pengar och stora affärer år som de var dåliga i Ciscos traditionella kund-länder (Nordamerika och USA är stora kundområden och gick ner IT-investeringar dessa år).Vid sidan om myndigheter och regeringsfunktioner bör företag som hanterar kunskap värden finns mer direkt i undvika cisco och liknande företag där denna typ av problem ej är otroliga. Förutom spioneri mot regeringsfunktioner, försvarsindustri o.s.v. har information regelbundet kommit sedan runt 2000 om angrepp som just extraherat data man senare utvecklat produkter av (och i flera fall också försökt resp. lyckats patentera).


Vad man kan ha delat i övrigt användbart jag ej spontant kan se användbart så att det krävs för affärens (quality assurance av produkterna) kanske ej är noll det heller. Hur kan det ha varit med kund case Cisco visade för att tydliggöra att de klarade av stora datamängder i komplexa nät? Kom det med en liten karta över något viktigt Cisco ej ägde själva?


Jag vet ej att de delat något men givet vad indikerat i när jämförbara produkter finns undviker man dem. Och har man kritiska nät och ej kan verifiera vad Cisco delat tycker jag att man byter ut deras produkter (här ser vi dock direkt en systematisk fråga för sådant likt dom amerikanska myndigheterna med sina besvär: Fler problem-aktörer finns säkert).

Hong Kong veto gör Umbrella movement till kraftfull förebild och positiv stereotyp

Protesterna var en imponerande och mycket elegant seger. Balanserat perfekta i storlek såväl som kvaliteten: Precis lagom för det resultat man önskade uppnå.En seger som nu när den nu börjar märkas iochmed att verkligheten hunnit i fatt med resultat i form av bättre värld än om man tidigare ej gjorde sig besvär att försöka (och viktigt att se utan överdriven kostnad relativt nivån på vad segern gav säkrat) är stark - oerhört potentiellt påverkande.


Mycket starkt värde som finns att ta ut som förebild demonstrerande att om man försöker förbättra det gemensamma samhället så segrar man.


Värdet för andra att lära av detta ska absolut aldrig underskattas. Lämnande kvalitet som realiserat gäller att det visar att man - som väldigt ofta just är fallet - uppnår den positiva förändring man sökt om man gör ett motiverat seriöst försök där man tänkt till lite istället för att falla på dåligt genomförande.


Vi kan se en nyskapad positiv stereotyp med potentiell effekt för oerhört många andra i Kina såväl som andra länder. Och här finns effekt som ytterligare verkar sunt säkrande på sannolikheterna att man ska kvarstå i vad man uppnått (ty fall ej för feltänket att man ej uppnådde något också när endast förändring i juridik Hong Kong avses: Därför att direkt när diktaturen gör sitt förslag var det gällande som framtid i varje situation man ej vågar säga ifrån d.v.s. man förlorade när vi betraktar vad segern uppnådde innan frihet och vann den tillbaka) såväl ta fler steg upp mot frihet tills man slutligen kan stå jämnhögt med såväl alla medborgare i andra fria länder som sina politiska ledare.


Förutsättning för god effekt positiv stereotyp är emellertid begränsad av att man själva korrekt förstår att man segrar. Ibland kan sådan effekt störas ut av seger gör folk ibland dryga eller väcker avundsjuka. Det senare försöker ju diktaturen befintligt (寵壞 - "Bortskämd"? (2015-02-23)) inducera d.v.s. i den mån det har effekt är det befintlig bakgrund redan fallet. Och det första tvivlar jag för den här kulturen och den här populationen personer med aktuella värderingar är alls aktuellt som en realistisk risk.


Stereotyper är koncept vi använder för värden möjliga att effektivt återanvända över flocken. Emellertid är det alltid när en ny stereotyp träder in utan att vara inarbetad kulturens befintliga verklighet om att individerna ska se ett positivt värde för dem (inkl. för negativa reducerande risk eller reducera möjligheter för personer man upplever konkurrens till) och här som när etablerade sker det beräkningseffektivt i inlärningen.


Även om segern är uppenbar rationell gäller att om Hong Kong ej känner seger tillräckligt för att det ska göra stereotypen attraktiv som en förebild man tar in i den gemensamma nutidshistorien mer än händelse vad man mer optimerat låter styra eget tänkande och beslut om man ska välja att försöka lösa ett gemensamt problem i samhället.


När du känner själv att du segrade kommer det i Hong Kongs stora bandbredd från alla individer. Händelsen förstås i det optimerade snabba tänkande stereotyper är aktuella för att värdet av att försöka är väldigt stort därför att de gav en stor seger.


Märks det ej nog i känslorna att Hong Kong segrade är det färre som uppmärksammar det som verktyg i situationer där det annars skulle ha inverkat på beslut. Det kan rent av visa sig för en del komma med association till att göra en stor ansträngning utan seger (och utan seger om vi ej konkret räddar eget eller flock-liv är det förlust).


Så nu och därefter regelbundet av och till så länge det behövs segrar man så det märks emotionellt i kollektivt språk. Men utan att onödigt riskera att upplevas dryg, mallig eller bortskämd (det har redan startats upp något från diktaturen relaterat moraliskt korrupta ungdomar: Rika, droganvändande och väldigt bortskämda - Vilket nu utreds för hur det ska hanteras: Jag visste att nära nog det skulle göras varande det trivialt enkla om än sämre vägen här även om jag är förvånad över att vi inte såg mer av det snarare mitten av förra året eller tidigare än att de börjar nu - Men så från segern att när något är trivialt räcker det inte för att ej vara effektivt angrepp - Trivialt är lägre kostnad för värde självklart bara när man försöker göra något åt angreppet: Fortsätt att försöka så vinner ni vinner ni mer), Jag ska återkomma till det senare i något jag skrev nu men väntar med att publicera.


Mycket imponerande i just elegansen så balanserat lagom för tillräcklig effekt utan att göra onödigt stor redundans slösande energi för alla såväl som att öka riskerna. Den i särklass skickligaste operationen för att hantera diktatur via protester jag minns att jag alls vet om inträffat. Mycket storslaget.

Nordkorea rapporterar: Mycket svår missväxt

2015-06-17

Kompletterande detta inlägg nyligen skrev inkluderande risker som om realistiskt möjligen kan göra situationen som nu beskriven mer långtgående i tid och total omfattning än kanske nu uppenbart från informationen Nordkorea ger (även om man absolut oavsett hur svåra realiserade risker eventuellt faktiskt blir ska underskatta människans förmåga att lösa problem om man verkligen försöker istället för att vara som typiskt Nordkorea inkompetent):Rapporterat av BBC:


"orth Korea says it is facing its worst drought in a century, sparking fears of worsening food shortages.
State news agency KCNA said main rice-growing provinces had been badly affected and more than 30% of rice paddies were "parching up".
Hundreds of thousands of North Koreans are believed to have died during a widespread famine in the 1990s."

Från: North Korea says it faces worst drought in a century (3 hours ago) | BBC News

Jag valde att referera BBC därför att jag upptäckte nyheten där men vill understryka att jag tycker kommentaren eller analysen den kallas gör mer skada än nytta. Kallad för analys och använd ger den intryck av en åtminstone allmänbildning runt frågan men jag kan inte se någon uppgift från allmänt tillgänglig nulägeskunskap alls i den görande intrycket folk kan ha riktig. Det hade i all verklighet för en så betrodd nyhetsentitet som BBC bättre att det ej tagits med.


Om uppgifterna rörande omfattning stämmer är så klart svårt i alla fall för mig att säga något om. Till att börja med har jag ej en naturlig uppfattning om vad som är "effekt-tal" för produktion av mat i Nordkorea och vad reduktion likt den reducerad egentligen motsvarar relativt kanaler tillgängliga (ej approximativ känsla alls) utan att särskilt göra det riktat. Och om försökande mig på det senare tvivlar jag på att det skulle säga något vettigt om nuläget. Jag tror emellertid att man hamnar mer rätt här genom att bedöma helt andra typer av uppgifter än befintligt pågående rörande produktionen (vilket säger något om vad som kommer ut just nu) därför att hela området kan vara i kraftig förändring mot hur de sett ut de sista åren vilket gör att produktion i tillgängliga uppgifter resp. bakåt i närastående år möjligen inte säger något alls hur det ser ut i direkt närastående tid.


Det centrala här är ej om det helt säkert blir en gigantisk svält utan att risken för det kan vara tydligt högre än vad som borde vara accepterat som möjligt för att ett land att hamna. Sedan exakt hur högt över vettigt acceptabelt den risken är tvivlar jag på att någon oavsett information kan bedöma jämförbart med "sannolikheter" vi oftare beräknar om möjliga händelser i framtiden (allt inom ekonomi tror jag trots att det traditionellt varit svårare än produktion mat rent av kan vara lättare åren som kommer).


Vidare såg jag i dagarna att NASA publicerat information de samlat in i rymden (jag är tekniskt väldigt osäker på vad man egentligen gör som visar uppgifterna aktuella här men har fullt förtroende för att det går att göra och är tillförlitligt). Resultaten publicerade i Water Resources Research (jag har ej läst själva studien än i alla fall men har sett något av data jag tror är kanske samma källa eller verksamhet för det tidigare):


Quantifying renewable groundwater stress with GRACE
Alexandra S. Richey, Brian F. Thomas, Min-Hui Lo, John T. Reager, James S. Famiglietti, Katalyn Voss, Sean Swenson, Matthew Rodell
16 June 2015
DOI: 10.1002/2015WR017349

Washington Post ger en kanske mer funktionell sammanfattning av vad som egentligen är den intressanta informationen mer praktiskt:Scientists had long suspected that humans were taxing the world’s underground water supply, but the NASA data was the first detailed assessment to demonstrate that major aquifers were indeed struggling to keep pace with demands from agriculture, growing populations, and industries such as mining.

“The situation is quite critical,” said Jay Famiglietti, senior water scientist at NASA’s Jet Propulsion Laboratory in California and principal investigator of the University of California Irvine-led studies.

Från: New NASA data show how the world is running out of water (2015-07-16) | Washington Post

Det är exempel på en sorts information jag tror kan indikera mer om de närmaste åren (kanske särskilt allmänt utan att tittat på just detta data nu nästa år). Vad indikerat som jag begrep det från kortare nyheter visar samma sak som jag såg i diverse mer ämneslokaliserade rapporter utspritt (några bör ha varit refererade i föregående inlägg via mer sammanfattade nyheter från i år även om data-rapporterna från förra året ej refererades därför att de för mig ligger ned-komprimerade och jag ej minns namnet på dem så att jag kan söka rätt på dem via nätet). Samtidigt ska sägas att jag tror att det här riskområdet Nordkorea är vad jag diskuterade några gånger 2009 som möjlig dynamik vandrande in i miljoner in i Kina när svälten eller kriget kommer skapande varians i mycket näraliggande staden Beijing. Det fanns då från modeller klimatförändringar indikationer att det var tänkbart att riskerna för bl.a. Nordkorea ökade: Ett problem med sådana rapporter (jag tenderar att korrigera för) är ej att de generellt underdriver risker utan istället att deras modeller regelmässigt tar fel i tid liggande förskjutande framåt. Det kommer av att enkla sammanfattade mervärden snarare än förändring som indikerat varians-liknande mått (tänk kaos kontra redundans i systemet). Mycket av risker indikerade som möjligt kan därför komma mycket tidigare än man förväntar från att ha läst vad modellerna pekat på därför att ANOVA m.m. ej ger utrymme för att ta snabbare förändringar som tillförlitliga i den tradition som gäller för dessa vetenskapsområden: Medan det i risk management såväl politiskt (svälten här om realiserad är exempel på) allmänt ej korrigerar detta som där nödvändigt därför att man behöver redundans för när risk faktiskt realiserat och därför behöver ta i lite annan för att hantera risken att modellerna faktiskt tar fel på tiden (rent personligt utanför sund risk management är jag väldigt övertygad om att vi ligger ordentligt före i tid mot vad normalt indikerat).


Det otrevliga här är att grundläggande faktorer i systemet förändras och att vi kan ha tröskelvärden som praktiskt gör att effekt på människa kommer snabbt: Antingen kan du få upp tillräckligt med vatten för att dricka och att odla eller så är det mindre och missväxt resp. sjukdomar p.g.a. dåligt smutsigt vatten kommer drabbande direkt stora grupper. Vidare är effekt utåt från sådant här svårt att säga något om mer än att osäkerheten och tänkbara risker verkar högre än skulle kännas annat än motiverande till att ta flykting-båten till tempererade områden om man bor i fel land.


Frågeställningen jag gjort några gånger om vem Nordkorea gör vissa typer av propagandabilder för och varför man valt den vägen besvaras tror jag inte i någon rationell mening från det här. Men faktorer inducerande stress allmänt kan ju komma med mer av information "upp" sedan "ner", och förstärkande självbild och upplevd säkerhet oavsett om via konkretiserad arme i större beredskap eller propaganda om hur försvarsbenägen man är. Det kan upplevas ge en extra avskräckande "stabilitet" mot såväl egna folket som folk i omvärlden. Hög grundstress gör att man lätt felbedömer andra kontinuerliga faktorer som även annars kan upplevas komma med risk även när de ej är direkt relaterade till vad som drar upp stressnivån. Sådana försök att skapa stabilitet ger ingen verklig stabilitet.


Tvärtom ökar det på den allmänna riskbilden för befolkning resp. omvärlden. Särskilt bland det värre är stress en systematisk faktor för såväl en individ avgränsat som för ökad risk kraftigt realiserat över en population, och menar jag även om vi här svårare motiverar det via vedertagen vetskap kan öka upp allmän nivå av psykotiskt tänkande allmänt i populationen även för individer det ej går upp till sjuklig nivå av.


Samtidigt mer "kaos" och "intensitet" i systemet världen kan tänkas skaka om problematiskt strukturer kontinuerligt representerande globalt kan man argumentera mycket större risker (som jätte-diktaturen Kina) kanske förande saker till att lösa upp dem till något sundare. Någon rättvisa eller rättigheter att "allokera nordkoreanerna" till att implementera det genom en gigantisk svält finns naturligtvis inte. Däremot tror jag att de själva på allvar får se till att allokera sig till att ta bort sin diktatur även om kostnaden direkt för det blir stor i döda, skador o.s.v. därför priset man betalar gång på gång och nu igen löpande hög risk för svält är så stort. Och det är inte säkert att det är funktionellt att göra något åt svälten för omvärlden på den nivå som kan visa sig nödvändigt utan förändring. Att bara leverera in en massa risk utan att inducera paranoia hindrande det kanske inte räcker för att maten ska nå längre än urbana strukturer (vilket kanske räcker för diktaturens lugn men ej löser allas problem även om fortfarande argumenterat menar jag korrekt att leverera även givet diskriminerande distribution: Lite mindre men orättvis svält är bättre än mer men rättvis svält om ett tredje alternativ saknas).


Så även om 2016 kan bli ett utmanande område (där kanske just svälten ej är det mer problematiska i sådan intensitet och händelse-utveckling vi lättare här i Europa eller andra länder ej berörda svält upplever som lättare berörande oss indirekt: Svältande förlorar ju typiskt ansikte för oss - utan mer i bl.a. asiatisk säkerhetspolitik om vi har otur) så kommer det kanske med stora möjligheter till långsiktigt mycket värdefull förändring. Sådant kräver självklart att folk faktiskt försöker tillräckligt och gärna undviker enkla misstag likt att göra något man gjort 10 - 200 gånger tidigare sista 10 - 30 åren beroende på område utan att det gav annat resultat än att kosta pengar.


Beroende på vilken tro man har på människan kan man med andra ord bedöma saker ganska olika. Här litar jag hellre på allmänna principer jag etablerade för mig själv för flera år sedan där man fokuserar på konstruktiva möjligheter realistiska än att fokusera på risker genom att ej hantera dem - s.k. EU-säkerhetspolitik - än att riskera att hamna i mer cyniska tankar tagande misslyckande som givet och därmed realiserande risker som åtminstone över ett större antal annars ej skulle blivit fallet: När vi tänker oss att alla skulle tänka lika cyniskt vilket förstås ej behöver vara fallet:


Jag tror "ni" kollektivt alla kommer misslyckas men när aktuellt lär jag ändå göra några uppmuntrande små inlägg här.

Och troligen visar det sig som historiskt ganska ofta för mig vara den positiva rationella tolkningen som visar sig hamna mer rätt än det cyniska tänkande där det betydde något.

Särskilt när det handlar om förändring ej trivialt att se som en möjlig väg ej otrolig många år innan. Att försöka lösa problem där det går är just kreativitet skapande förändring ej redan given.

Optimalt här är att lösa såväl svält, diktatur Nordkorea, och diktatur Kina på något sätt tillsammans i en innovation. Kanske något elektroniskt som twittrar nivån på grundvattnet i en by ej Facebook-plågsamt långt från huvudstad med moderna hotell. Eller vad folk kommer tänka ut här. Kanske ett projekt som ska köra in biblar till Nordkorea med ett litet snabbt fartyg? Vem vet: Människans kreativitet och geni slutar aldrig att väcka beundran.

Inspirerad av Putin ska jag också se över mina vapensystem

Nu kapprustar vi...Och efter att nyligen gjort humoring the woman and children med något passande dem i Sydkorea försöker EU:a ekonomin: Om deras kvinnliga statschef istället för sur och oinbjudande varit glad och gullig hade det kanske fungerat (och föregripande i Göra "begå" på musiken) kan vi här män emellan medan dom tittar på dom gulliga djurbilderna kreativt fritt titta på möjligheterna som står oss till buds utan att enorma summor, en massa diffusa problem relaterade svårighet att kontinuerligt kunna släppa lös vapnen m.m. begränsningar kärnvapen har.


Efter att Putin var "försvunnen" av orsaken åtminstone jag inte säkert känner till (många tror att han var sjuk om så eftersom det verkar hålla i sig försvagande men ej snabbt destruerande kanske HIV eller TBC) har han börjat så smått börjat likna en av dom här små vita-aporna som bl.a. finns på den fina gamla Gibraltar i Spanien (en fin gammal brittisk koloni som upprätthåller en ö av anglosaxisk tillväxt i Medelhavsområdet).


Smutsiga apor, Gibraltar, som äcklar sig med mat som barn eller trevliga djur nästan i människoflocken som hundar kan smittas med sjukdomar från om de råkar vidröra. Ex. hepatit eller TBC. Ohygieniskt, äckligt och farligt...

Foto: Nathan Harig

Så sist jag funderade över vad det egentligen är för fel på honom (kanske inte bara anti-kosmetisk-korrigering tagande bort något) fick jag idén att när han nu så smått - i nivå av en människa förstås men ändå - börjat likna dom här aporna kanske jag kan komplettera min koncept-skiss av ett antiryska-massförstörelsevapen skapande värde här och kostnad där av det:Att det bara räcker att prata med Putin var uppenbart för mig redan 2013 efter att ha prövat det i Gaskrämaren Ryssland: Lika värdelös för kinesiska diktaturen som Iran, Syrien och Nordkorea falskt. Tråkigt nog visade sig EU lika vekt som saker alltid innan det krävs att man lämnar det bakom sig marscherande framåt för att bryta konflikten den hårdare men ändå på många sätt belönande i att man vet att man gör något viktigt såväl som från den höga intensiteten - den förstärkta verkligheten brytande sköldmuren med den imponerande kropp fienden ser komma mot dem i fjärran. Här konkret att kapprusta Ryssland till att lägga ner vapnen i allt som klarar att nå upp till en nivå där jag och andra män som för mindre kan tycka att det finns viktigare problem och hot i världen än Ryssland med mindre än att de tjattrar om sina kärnvapen.


Näringsbrist och TBC gjorde Ebola luftburen men Putin har tystat ned det

Att komplettera informations-vapnet Operation Ryska Döden med föreställningen att Ryssland förutom TBC är nedsmittat med ebola känns som en görlig väg. Det bör nu när ebola är hett öka på payload där ännu större obenägenhet att ha kontakt alls med Ryssland bör bli fallet och därmed destruerande deras ekonomi kompenserande för EU's detekta hantering av dom europeiska säkerhetsfrågorna. Vill du köpa olja eller vapen av Ryssland när leveranserna kommer med ryssar spridande smitta? Eller att du i värsta fall måste träffa tekniker och säljare för att reda ut vad vapnen klarar av? Inte om du kan bli smittad av TBC och ebola.


Vi har ju redan alla sett att deras president börjat likna en apa - Kanske vad man kan associera till ett försöksdjur som flytt från ryska fysiska vapenfabriker med ebola? Jag kan tänka mig att det är så. Varför inte egentligen? Är inte ebola från början ganska obegriplig? Förstår någon egentligen hur den fungerar och om så talar de om det för oss?


Att ebola tänkbart är luftburen redan idag om känsligheten (näringsbrist o.s.v.) är hög och fysiska distansen till smittbärare är kort håller jag som inte alls otroligt pågående i Afrika efter jag läste en ganska gammal studie konstaterande att det just kan ske mellan aporna man använde som försöksdjur:Jag spekulerar att med eller utan skyddsutrustning är det inte just det luftburna västerländsk vårdpersonal behöver oroa sig för (utan där krävande en mer vedertagen smittväg) men att slemhinnornas motståndskraft vid näringsbrist och jämförbara orsaker välkänt kunnande reducera just sådant skydd att det är en idag aktiv smittväg. Man kan visst spekulera att poliser m.fl. kommande förbi och titta på döende på gatan o.s.v. kanske ändå rörde vid dem och därför smittades men jag tänker att oavsett kanske sämre kunskap om ebola och hygien i länder som här med dålig grundskola så begriper man nog att hålla sig några meter ifrån. Och då när liggande stilla utomhus kanske det ändå var luftburet (om nu inte vidrörd av någon ej uppenbart sjuk i samband med det).


Varför skulle nu Ryssland få problem med luftburna ebola? Varför dör vi när vi har kontakt med dem oavsett om det är som turister, träffande affärskontakter eller görande något annat? Både därför att man har vissa problem med näringsintag men viktigare därför att alla TBC sjuka redan har ett stressat immunförsvar och därför lätt smittas. Smittade sprider det sig snabbt via dem därför att de redan orsakat av sin TBC går runt och hostar blod.


Och som en bonus har nu läsaren dessutom fått lära sig hur man kapprustar balanserade modernisering av kärnvapen utan att det tar mer än 15 minuter eller kostar något alls. Vi lägger ebola ovanpå TBC'n.


Självklart kan man tycka att vapnet är moraliskt defekt: Jag om någon håller absolut med även om det inser jag balanserat av en viss kreativ-nöjdhet av att av och till minnas skissen. Dessutom får man ju inse att här är vi ute i jungeln där människans mer "avancerade elegantare" kultur betyder föga. Att vara beredd att försvara sitt liv mot rovdjur, fientliga kanske mer primitiva människor, sjukdomar och skador är kritiskt om man ej ska dö ut. Ett ögonblick utan att ha klubban beredd och en apa sitter med berott mod och konspirerar för att skjuta iväg kärnvapen (det är själva poängen med dessa vapen eller som jag kallar försvarslösningar likt ebola-tbc-vapnet verktyg och som sådana är de i sig aldrig den färdiga skapelsen innan de fått fullfölja den mening de skapades för att hamra ut - Därmed att jag tror det mycket sunt att kapprusta med här innan möjligheterna till det är nedstängda därför att missilerna skapat implicit lagstiftning för att undvika dem eller därför att jag brunnit upp).

Storslagenheten i det hög intensiva nederlaget: Är musiken bra är det belöning nog

Även förlust och nederlag kan locka attraktivt. Kanske behöver vi inte förklara det med mer än att den hög intensiva sista striden varande just hög i intensitet är upplevd belöning nog. I film har musiken sitt värde för att addera på rätt känsla av intensitet.


Jag vet ej om Fortuna Imperatrix Mundi använts så eller om det ens är ett lämpligt exempel fungerande för alla men det var vad jag kom ihåg namnet på (eller korrekt vilken Youtube lista den var sparad i).


Och detta får vara en liten fortsättning till Göra "begå" på musiken efter att jag råkade publicera den av misstag här på där jag egentligen föredrar att ej göra notering musik eller vad som är så icke-konkret i mening vi enkelt konvergerar till istället hållande det på ett separerat blogg-noteringssystem. Men havande nu fel-publicerat här känns det rätt för mina läsande också få en känsla av min fin-kulturella sida och hur mager den än är i musik har jag i alla fall basal allmänbildning om antiken: Så ni inte bara ser den låg-komplexitets-frossande sidan av mig som anammar vad helst musik om den ger intensitet i närhet stimulering utan särskild energi lagd på att se musikens dolda värden.
Passande musik inför ett förstått stort nederlag inser jag nu bättre är säckpipe-musik. Skottland gick ju gång på gång genom historien ut och dog i strid mot the english när klanernas ledare önskade mer för sig (i vad kan man tycka ofta ganska givna förluster ofta nog). Då krävs musikens stimulans och i brist på bättre material var fårmage vad som skapade detta krigsmusikens mest storslagna såväl som estetiskt mest utmanande instrument.
Hur det kom sig att The Brave framförd med säckpipa hamnat bland min återkommande grupp av stridsmusik är jag inte helt på det klara med. Men inrepeterad där fungerar den lika bra som övrigt i kategorin. En kategori självklart inkluderande Colonel Hathi Elephant March. Mer stereotypiskt brittiskt än så kan det knappast bli.


I dagens taktiska verklighet som numera saknar stora samlingar av soldater nära varandra som gjorde marsch-musiken möjlighet är nog ukulelen (som jag av och till försökt lära mig att spela mest därför att det mer än stränginstrument är ett mycket prisvärtinstrument) egentligen vad som skulle passa bättre: Tar ej utrymme så lätt att ta med ut i fält i varje till antal begränsad stridsgrupp att höja upp stridsmoralen med när så krävs. Tradition tycks dock styra helt när det kommer till musik och krigföring medan kanske det ofta större avståndet till krigets realitet gör att vi ofta inte längre förstår det konkreta värdet den stimulerande informationen medför ibland kanske rent av en förutsättning för att kunna bibehålla funktionalitet över en längre tid av ej uppenbara segrar (eller ständig förlust).


Min ukulele fotograferad samma dag som Semesterprojekt: Matlagning, Ukulele, Hieroglyfer och Swahili (2012-06-30) publicerades.

Någon som faktiskt lärde sig spela ukulelen ordentligt...
Nu kom jag inte på något exempel anknytande till vad jag skrev om i
Och detta får vara en liten fortsättning till all diffus romantik i framgångsrik musiklyrik samtidigt bra ukulele. Men exemplet ovan om fotvandring kombinerat med att spela instrument får duga.


These boots are made for walking
And that's just what they'll do
One of these days these boots
Are gonna walk all over you

You keep playin' where you shouldn't be playin'
And you keep thinkin' that you'll never get burnt
Ah, I've just found me a brand new box of matches, yeah

Ett par till exempel från konflikt begående många år där musiken resp. tar sida med motståndsrörelserna (plural för såväl Sydafrika som Nordirland). I sanning att vi finner av vad som orkat nå ut bredare den mer intensiva musiken vi kan finna relationer till konflikt med (snarare än försvarsmakt representerande land i ganska lugn miljö åtminstone i hemländerna - eller nationalstaten så att jag inte upplevs skämta olämpligt om diktatur åren i Sydafrika)
Mer känd av Eddy Grant är givetvis Gimme Hope Jo'Anna som jag emellertid använt som exempel tidigare för något.
Engagemang är alltid en kostnad tillochmed i delar av vår kultur med föga risker eller rent av vissa värden. Motiverande intensitet är vad som när det når ut bredare kommer ta ett antal över threshold till att ta steget till att ta värdering, preferens, hat o.s.v. till praktiskt handlande. Det är som sådant från varje givet perspektiv generellt amoraliskt - Eller bättre sagt vad någon vi har preferens för eller mot kan utnyttja. Det är som jag berört tidigare så tydligt för mig att i mycket är entiteter i västerlandet i konflikt som tagit och kommer ta år sämre i detta än vad man vad förr. Mycket vetande verkar som glömts bort.


Konflikt är enkelt när det drivs av starkt hat och/eller skräck - antingen vinner du eller så förlorar du innan kraften går ur dig (sur långsinthet är om inte lika explosiv av visst värde när konflikt just tar många år) - men att hålla uthållighet gör musiken och all annan förstärkt information oerhört viktigt. Att minnas för de som faktiskt kan spela ett instrument bra (jag kan i alla fall sångtexten till mycket i denna kategori av musik jag roade mig av och till förr att sjunga med i för en mer direkt såväl som mer subjektiv upplevelse av potensen i den) till en eventuell invasion av Sverige (svagt agerande och förväntat svagt agerande av EU har satt Europa i head-land-lock i värsta fall svårt att bryta även om alla på alla sidor senare så önskar så i tidsperspektiv 20 år bör vi se som en något så när ej orealistisk möjlighet att vi hamnar direkt via närhet på marken av fienden eller troligare indirekt utan sådan direkt på plats närhet under kontroll av annat land) ty det är vad som mer avgörande avgör om seger eller förlust uppnås under en rimlig tid innan historien i övrigt gjort frågan sekundär innan föga relaterat. Din prestation är helst åtminstone ett konkret fysiskt vapen eller så ger det 10, 1000, 10000 eller fler väpnade över några år. Det sista alternativet varande en förmåga mycket scarce avgör konflikten.


Göra "begå" på musiken

2015-06-16

Det kändes rätt att mena att lyrik om att köra är vanligt: Snabbt, En särskild upplevelse, föremål av status. Stor glädje att köra snabbt med musik (även om jag inte tillåtit mig sådana nöjen sedan säg 2001 men "ung" var jag road av det även om ett par "lätt" möten med andra bilar inte riktigt hade just med hastigheten att göra annat än som medel för att undvika en frontal-krock första gången för att istället försiktigt när farten inte riktigt räckte ta utrymme till höger flyttande bilen där förvånande behärskat - lite utanför normal natur för mig då men stresshormoner gör oss kanske behärskade potentiellt - 1.5 höger med utrymme vägrenen när utrymmet jag räknat med några bilar fram saknades p.g.a. av saknade halvljus på bilen där).


Dock insåg jag att förutom Born to Wild - trevlig att ta med därför att jag kan tänka mig att lyriken relativt ålder idag hållit sig bättre genom många fler i emotionell potens tidlösa koncept förutom en diskret som vanligt i musik meningsnärhet till "romantik" - att jag inte kom på något mer bilrelaterat än på längre avstånd West Bound and Down. Så jag vill inte påstå att de verkligen är vanliga (men kan vara det) och har man en bara lite snuskig fantasi tolkande lyrik lite fritt gäller att romantiska antydningar gör alla andra ämnen väldigt små (åtminstone bland de tydligt säljande: Verkligen att övriga ämnen är små). Spontant i upplevelse av att tänka mig upplevelse känns det i alla fall just nu som bil i hög hastighet med hög musik slår det mesta.Att visst kan vi konceptuellt se det ännu en bit upp grovt kombinerande lyriken från de två exemplen jag kom på: Inte bara motor, kvinna och frihet utan dessutom sprit och öl. Och ett commit (men mer av "commit" i mening av nu gör jag det genom att köra fort utan att över-engagera mig vad som är på vägen och mindre av commit protokoll säkrade från sådant som deadlock - fryst väntande på resurs - eller möjlighet att efteråt stänga ner - dead mans hand: Gör du commit gäller det även om du eller processen dör: D.v.s. den manliga krigarens commit - Lite som att köra snabbt för att hinna fram ej accepterande risk så mycket som att få den skymd av intensitet) på uppgift med en känsla av battle kanske.


Att översätta commit till begå anar jag som utanför vardagen aldrig den som läst in mig runt svenskans historia gissar är relaterat till sådant som att gå på toaletten (där vi ju går på tills vi kommit fram oavsett mängd fibrer i kosten - Om vi inte innan går under). Med begå och för gå på märks den lite sävligare svensken formad av en historia med den ständigt närvarande snön (för att bara peka på något som kan tyckas förklara det när man rationaliserar: Mycket gå sakta nöjd med att komma hem trots all snö). Jag känner mig stark i mitt commit eller begå till musiken och kan tänka mig begå musik igen i framtiden. För ritual och protokoll stämmer så klart annars genomförande bra: De är ju planläggande styrande så vi för något i mål.


Även om musikens stimulerande kraft kanske förutom läten är beläten ("bild; avbild" men menar jag med närhet till den olämpliga lyxen tagande uppmärksamhet från vardagens hårda arbete eller de esoteriska intressen som flock-överskridande funktioner som religion kan förvalta: Kanske har jag dock fel men i ljud i alla fall har vi nog ofta just detta när det handlar om ord med en moraliserande historik som tror jag kanske typiskt börja på be - När den historiska svensken gör be (-svenskar) åkallar han flock-gemensamma koncept: bedragen, bebådelse, besjunga).


Get your motor [The Bandit] running
And head out on the highway
Looking for adventure
And whatever comes our way

Keep your foot hard on the pedal...son, never mind them brakes
let it all hang [the motor run] out cause we've got a run to make
The boys are thirsty in Atlanta,and there's beer in Texarkana
and we'll bring it back no matter what it takes

Cause you're a true nature child
We were born, born to be wild
We can climb so high
I never want to die

Kanske skulle jag publicera vikter för koncepten? Men jag beslutade för ett tag sedan att istället publicera något riktat för att "belöna" ansvariga för Ryssland penetrerad underifrån med för en fredsorganisation passande nog koncept från graceful cute kategorin för bl.a. emotionell intensitet. Istället girigare musiker lär dock hitta mycket där även om jag inte är säker på att beer, climb so high finns i den. En fascinerande dimension i denna mängd att läsande den från toppen och neråt rankat efter intensiteten väcker den upp stereotyper och fördomar relaterade kvinnor (men är i allt data underliggande byggd i ungefär lika delar av män - Dock finns ett ålders-bias motsvarande studenter resp. jämfört med personer från 40 år också att barn är överrepresenterade - i båda fallen p.g.a. av en dimension under generering där data från studier på ord-association använts - Student bias är en orsak till att graceful cute kategori används även när den i sig ej är intressant för att reducera den här lite "små-gulliga" "smalare" preferensen kanske större hos studenter än äldre): Tänkbart vad som varierar mellan personer. Jag ids inte gå närmare in på det och det lär vara uppenbart när jag exporterar ut den vad jag menar. Att jag gör det smalare lär tror jag säkert förstås av dom intresserade av området i och med kvaliteten ligger på nivåer idag många generationer efter första versionen tydligt överstiga allt i övrigt som finns att tillgå (däremot antagligen jämförbart med några ej tillgängliga system kan jag föreställa mig).


Det känns alltid bra att göra något positivt stimulerande den fredliga delen av världen (med dess abstrakta idéer om non violence, ge hellre än att ta, hålla fartbegränsningar även om man har bråttom) så att man har karma-redundans upparbetad om man behöver lösa problem i den konkreta världen driving fast and smashing heads. Eller man skulle likna det vid att ge Apollon respekt medan man som svuren till Lunar (eller hennes manliga ansikte - Mithra: Den vi dräper The Bull till) ger henne offer (en kristen munk på altaret kanske?) var fullmåne. Den mystiska dimensionen är ju också vad som ibland har stark närhet till musik. Det är som så mycket jämförbart nära musik lätt att förklara bara genom att musik är kraftigt stimulerande och därför kan verka förstärkande på alla upplevelser: Är något tråkigt kan det motverkas bara genom att bra musik spelas. Och ska starkt budskap fås in på kort tid (likt reklam) förstärker musik excellent. Och om samma budskap repeteras gång på gång är musik eller något jämförbart i potens nästan nödvändigt om informationen i sig inte är omedelbart attraktiv (ex. ganska starkt men likväl krävande något extra helst byggd från diffusa risker och faror likt helvetet). Vad som gav frikyrkan ett övertag och vad som är en förklaring till varför organiserad religion är mindre attraktivt idag (du kan lyssna på bra - rent av mycket bättre - musik utan att behöva besöka kyrkan).


James Hickok - från en kultur och tid livet hade få nöjen än småstäder, dålig sprit, hasardspel, risker associerade vapen och antagligen oftast ganska nergångna prostituerade - levde ett liv han tycks ha försökt undvika den annars säkert vanliga tråkigheten och lantarbetandet genom mycket intensitets-commit undvikande protokoll-commit (Väl illustrerat av följande exempel från Wild Bill Hickok: "Hickok was attacked by a large group of Indians, who fled after Hickok shot and killed two. In July, Hickok told a newspaper reporter that he had led several soldiers in pursuit of Indians who had killed four men near the fort on July 2. He reported returning with five prisoners after killing ten."). Och dog passande med commit på termonologi: Dead man̈́'s hand. Man kan reflektera med viss respekt över att han ändå levde ganska länge: Så väldigt mycket av commit av den här sorten så ofta kan man ju annars tänka dödar de flesta långt tidigare. Men delvis kanske det kommer ner till att när du gör commit så tvekar du inte därefter (så att dom andra om i den här kulturen hinner dra sitt vapen).

Lerigt Google-vatten gör att massor av manuellt surfande krävs

Komplettering: Jag ser att Northwestern rent av länkat till Plos one artikeln. Kanske var det rent av till nackdel? Ibland är det ej så men andra gånger tycks det för djupa-sidor ex. universitet vara till nackdel därför att de ej propageras färskt.


Här finns Clearpond: clearpond.northwestern.edu. Data relaterat likhet i "ljud" (och tycks det gående in morfologiskt i mening av att jag anar att man kanske härledde relaterat morfologiskt - kanske) och hur tätt andra ord med i "ljud-mening" hög likhet (similarity) ligger runt resp. ord. Men hur hittar vi information om formatet deras datafil har när man upptäcker att gammal nedladdning av artiklar publicerade om datat, hemsidan datafilerna låg på, resp. datafilerna saknade denna information? Hur kan detta problem lösas med Google? Går det alls att lösa om mer än att hitta universitets-sida med filerna krävs? Eller klarar sökmotorn rent av att peka ut en sida där informationen jag behöver finns?


Söker vi information om en samling data om ljud i engelskan (och holländska resp. något mer om jag minns rätt) gäller det att lägga till database i sökningen snarare än något relaterat språkljud om man ska komma rätt. I exemplen nedan är jag mest fascinerad av att den ej förstår sambandet mellan databasens centralitet i form av närmare officiell plats filerna finns på och artikeln publicerad i Plos One. Självklart kanske man ej ser värdet att riktat utnyttja deras publicering i XML (som jag själv absolut inte skulle föreslå är enklare än att parsa ut samma information från deras HTML-sidor: Tvärtom håller jag för Plos XML representationen som bökigare p.g.a. av implicita rekursiva konstruktioner svåra att se enkelt slut på medan givetvis slöare parsning som XML troligt för de flesta är för dyrt om man vill extrahera data från "alla" journaler man når via nätet) men det är ju väldigt svårt att undvika nära nog standardformat för hur skribenter anges bland journalerna (även om jag tycker mig minnas någon med något underligt krävande en aktivitet för att såväl se författarnas hemvinst som att få den i sidan som ej inkluderade en ganska uppenbar länk att begripa).


Hur kan detta ej vara en jämförbar relation (enklast att förstå vad som gör det underligt från att ofta nog anges rent av e-post-adresserna explicit till författarna) med de kanske överanvända länk-konstruktionerna för att härleda samband och distribuera flow i trust-modeller?


En effekt av att förstått samband om vi antar en tolknings-begriplighet av Plos artikeln är att oavsett relevant information hos Norwestern University om Clearpond hade man begripigt att kanske koncept relaterade språkets ord och deras "ljud" varit mer relevanta söktermer än just databas (databas står på sidan därför att datarepresentationen finns där). Istället för databas hade en mängd koncept varit jämförbara och hade jag ej vetat att det hela hette Clearpond hade jag kanske försökt kombinera en mängd av dessa med relevanta ord rörande vad jag vill ha i datat.


Att istället träffa på journalartikeln är inte alls bra. För automatiserad analys är det enormt enklare att reda ut vad för datarepresentation de pekar på (jag gör det själv ibland off-line från arbetsdator som kan sådant när givit upp för hand på internet-datorerna) heter och var de finns åtminstone när färska. Senare över tiden flyttas de runt. Ofta pekas de heller inte någonsin ut explicit i själva artikeln utan ligger i bilagorna i form av noteringar eller att hitta via mer allmänna url. Dessa bilagor kan ha nästan vilket dokument-format som helst och underligt gäller att även om artiklarna ofta finns att få (normalt så) som PDF är det hos flera vanligt med DOC-format (orsaken bör vara att journalerna prioriterade utseende gör artiklarna estetiskt från förenklade dokument-representationer på ett standardformat medan författarna sitter med Linux ofta inom vissa ämnesområden och annars med Windows vilka båda ger enkla möjligheter som typiskt i kontorsmiljö till de vanligaste Microsoft DOC besläktade formatet vilka journalhusen klarar att läsa). Så ett sökresultat där jag hamnar på journal-artikel kan vara bara frustrerande: Jag vet att det jag behöver finns men ser inte ens om det är data författarna i dumhet sitter och okynneshåller på för sig själva, är data som en gång funnits på webben men försvunnit, finns fortfarande men ej är angivet var o.s.v.


Att såväl Google som Bing ej spindlar dom stora universiteten djupt längre (en hel del av äldre material kommer ej längre synligt och med början kanske någon gång 2014 tidigt för Google märker de ej eller hanterar ej sidor som flyttats runt hos dem när djupt ner: Omflyttning har hos dessa varit vanliga eftersom de allt mer prioriterat upp branding där hemsidorna allt mer fått som primära motivation att hantera potentiella studenter medan material för befintliga studenter, kontaktytor för forskare m.m. tryckts bakåt ibland via särskilda kanaler med skilda domän-namn).


Så får att uppmuntra Google såväl som Bing ska sådana begränsningar vi ser exempel på här korrekt ses och uttryckas hånfullt. Någon som gör så här kan inte mycket. Vidare för att skapa ett ekonomiskt incitament gör vi slutsatsen att detta knappast bådar gott för medarbetarnas optionsprogram. Mer balanserat tror jag dock vi ser ett allmänt problem där man allt mer ger upp inför mycket data genom att skära analystid snarare än att förbättra grundläggande algoritmer. Relationer från ex. journalartiklar ej överdrivet många år bakåt i tiden går för att tydliggöra detta göra ut från en ensam dator på någon vecka utan att ex. behöva bygga kontinuerliga BDB-prepresentation istället endast använda RAM-minne och hash-tabeller: Det tar lite tid men även på begränsad dator enormt snabbare än takten journalartiklar publiceras i. Har man som "regel" att alltid spindla allt sida per sida istället för att bulka ner data och hantera snabb access på samma dator (eller jämförbart) så blir det så klart ibland väldigt dyrt att göra analys av sådant som dåligt klaras genom vad man direkt kan propagera vidare där sett (som länkar m.m. av 1-stegs-natur ej krävande slutsatser).


I den ordning jag sökte. Första två - tre är som jag valde att söka själv testande medan övriga mer var vad jag gjorde för att skärmdumparna skulle visa det jag önskade. Notera att förståelse av konceptet Clearpond saknas vilket annars (och jämförbart för massor av skapelser) hade kunnat givit relevanta sökresultat ersättande konstigheterna nu givna med sidor som förklarar vad CSV är. Ingen koncept-förståelse som hade kunnat gjort gissningar på att vilken ZIP-fil som helst med Clearpond data fungerat verkar finnas. Så det gäller om man tror sig minnas att när man en gång själv laddade ner dem förra gången (men saknade information om formatet på CSV-filen d.v.s. vad varje fält innehåller för data vilket inte riktigt är samma sak som att jag inte förstår att CSV "officlet" normalt är "," separerad ibland med fältet inneslutna av fnuttar men praktiskt oftast i vad som kallas för CSV-filer gjorda av aktörer bland universiteten när genererade av särskilda program snarare än Excell-applikationer istället är tab-separerade - ibland namngivna TSV istället för CSV men oftast CSV). Kanske är det många som laddar ner data likt det i Clearpond och begriper vad varje fält betyder men ej att det är komma separerat? Eller fastnar på att ej begripa att det är komma-separerat? Är det så folk söker då? Eller söker de på CSV + Wikipedia oftast kanske?

clearpond + format csv file Inget relevant resultat alls. Clearpond ej med överhuvudtaget d.v.s. ingen förståelse av vad Clearpond är i mening av sådant som att tillhörande något som kallas Clearpond finns data och datat är publicerat och i CSV-format. Detta förvånar mig som företeelse allmänt därför att som diskuterat tidigare är det enkelt att bygga kunnande om.

clearpond + tsv + site:edu Vi verifierar att den heller - i ev. brist på förståelse likhet csv och tsv - ej heller klarar denna sökning. Inget resultat alls.

clearpond + zip + site:edu Här får vi nu Clearpond på position ett. Zip är angivet på sidan som länkar till zip-filer. D.v.s. just data som ges direkt spindlande sidan utan behov av någon egentlig analys.

Förstår den vad Clearpond är? Inget av dessa resultat pekar på det. I några fall får vi träffar på Plos one artikeln men ej datarepresentationen på hemsidan hos universitet som skapat det hela och gjort huvuddelen av arbetet med den representationen.

clearpond + sound
clearpond + speech
clearpond + speech sounds
clearpond + similarity

Medan clearpond + database går bra precis som zip gjorde.

Av detta lär vi oss att det är bättre att söka på diverse olika filformat, förkortningar för databas-format från export m.m. hellre än information som beskriver vad datat är och gör. Därför står det ej på exakt samma sida som filerna finns att ladda ner alternativt att sidan ligger med mycket meningsfull url-struktur ej djupt hos universitet (ex. ej djupt är en ej gammal subdomän - gamla universitets-subdomäner hos de stora fungerar dock jämförbart eller ibland bättre än deras www-subdomän).


Dock för att jämföra med webcam diplomati presterar Google bättre än Bing gjorde (se Hans förklarar världen: Vad är ""microphone" resp. "webcam" diplomati? - Även om jag i detta inlägg såväl som detta försökte vara komiskt är sökresultatet Bing direkt från den förråade verklighet som förutom att skrämma slag på känsliga personer som jag helt säkert inte är alltid helt stabilt i nivå kunskap nödvändig för att tolka vettigt kontra vad barn har - Dessutom även om barn eller ungdomar klarar att tolka översta sökresultatet kanske det distraherar från ex. ett skolarbete relaterat diplomati man sökte information till). Vi förstår från resp. exempel (de ovan resp. det med Bing) att flexibel tolkning av vad begrepp avser går att få till lika dåligt som att ha låtit bli.Även om Bing har inställningar relaterade risk för pornografiskt-material vill jag nog mena att när barn ska rekommenderas sökmotor är i allmänhet Google fortfarande "säkrare": Dessutom även om Bing numera inte alls avviker lika mycket i defekter är Google's defekter ofta som här när jag möter dem mer relaterade "kunskaps-djupa tråkig användning" medan Bing kan bli underlig på sätt som barn kanske inte alltid rätt begriper att tolka.


Skärmdumpar av sökresultaten

Vilka jag vill ta till vana att alltid ta med eftersom jag så smått börjat samla till ett bild-corpus för den här typen bildfiler med text i. Det finns en hel del data jag hittat i oftast PDF-filer där bild-dumpar ligger inkluderade snarare än direkt tolkningsbart data att ta ut till text-format. Oavsett om jag tvingas skriva något själv för sådant eller behöver testa något färdigt (det senare känns väldigt mycket mer motiverat än göra kod bildanalys själv) vill ha jag några hundra med data lika tydligt avgränsat som söktermer och är riktiga ord men som typiskt inte är just meningar eftersom jag inte vill råka på ett program som verkar bättre än det är så länge saker är vanligt språk men underpresterar senare när man använder det på riktigt på stora tabeller med ex. en massa ord med tillhörande mätvärden.Vad Bumbibjörnarna kan lära kvinnan om kvinnan och oss om hennes natur

2015-06-15

Jag måste säga att jag inte tittat mycket alls av tecknade serier av idag riktade mot samma målgrupp (jag - av den bästa generationen tror jag vi kallas - såg den på jullovsmorgon eller liknande någon gång närmare slutet av 1980-talet - Svenska Wikipedia har säkert rätt i 1986) men jag är oroad av om samma stabila förebilder ges barnen av idag.Inte bara lärde Bumbibjörnarna oss att skilja mellan rätt och fel utan att vara vaksamt skeptiska inför främmande skogskulturer oavsett om de flesta människor, troll m.m. Dessutom lärde de ut den sort av enkel visdom jag tror barn ofta missar att uppskatta. Här kan vi alla lära oss mycket om kvinnan i hennes ideala roll utan att begränsas av mannens förtryck fri att uttrycka sitt ledarskap över hemmet:


1. Att det är viktigt för en ung kvinna att ha en äldre kvinna att lära och se upp till. Det förutsätter så klart att hon befinner sig i hemmet för att ge goda råd såväl som att lära ut verksamhetskompetens:


"If the juice is produced inaccurately from the recipe, the results are adverse outcomes, though nothing fatal. In Season 1, Episode 14 – 'The Secret of the Juice', Grammi Gummi tries to teach Sunni Gummi for the first time how to make the juice. Grammi performs the three-step-stir successfully like she always does, but when it's Sunni's turn, it ends in disaster. She stirs the pot too vigorously and then bangs it too hard, causing the pot of unstable juice to somehow explode, covering Sunni, Grammi and the entire kitchen in juice (Toadie makes a similar mistake at the end of the episode, distracting Igthorn's ogres and allowing the Gummis to escape)."

Från: Disney's Adventures of the Gummi Bears

Att göra studs-drycken är ju vad som kräver en större noggrannhet och koncentrationsförmåga: Områden kvinnan varande det kön som med den större investeringen i barnet när det kommer till framförhållning är överlägsen i. Ingen är så naturligt via en god flytande intelligens och excellent arbetsminne som kvinnan att hålla reda på hemmets förråd, noggrant laga till mat följande recepten reducerande risken för förgiftning från otrevliga växter.


Det tycker jag fint uppmuntras dom kvinnliga tittarna när den figur som tagit rollen av "mor" i gruppen: "She acts as the group's mother, who cooks, cleans, and is the Gummi who prepares the Gummiberry Juice." (Wikipedia) just för det traditionella kunnandet vidare till den av i flocken med bäst förutsättning att klara av bär-kokande i framtiden när den tidigare generationen fallit ifrån: Sunni Gummi - Den kvinnliga barn-gestalten för publikens ena halva att identifiera sig med.


2. Medan Gruffi Gummi resp. Zummi Gummi kan föra de manliga idealen och traditionerna vidare till Cubbi Gummi oavsett om man slutligen väljer den hårda praktiska vägen försvarande flocken mot alla allvarliga problem eller den kunskapstunga vägen om än lite världsfrånvänd.


"Gruffi Gummi (voiced by: Bill Scott (season 1), Corey Burton (seasons 2–6)) is an old-fashioned bear who prefers to do things "the Gummi way", and the de facto leader of Gummi Glen. An extremely skilled craftsman and mechanic, he is the one that often fixes the old Gummi technology and trap doors, as well as building traps around the Glen to deal with humans and ogres."
[...]
"Zummi Gummi (voiced by: Paul Winchell (seasons 1–5), Jim Cummings (season 6)) is an aged bear who is the Gummi-Glen Gummi's 'Keeper of Gummi Wisdom' and later the holder of the Gummi-Medallion which he uses to read his magic book to become the group's magician. He is forgetful and clumsy, mis-speaking often with spoonerisms, and his spells tend to back-fire. He also had a fear of heights."
[...]
"Cubbi Gummi (voiced by Noelle North) is the youngest Gummi-Glen Gummi (according to the official series' bible around the equivalent of an 8-year-old), and dreams of becoming a great Gummi knight."

Fina manliga rollmodeller som sätter en god moraliskt grund inför ett kommande liv som familjefader hämtade hem allt som kvinnan ska hålla reda på i förråden och använda till recepten.


3. Ett elegant värde är hur moraliska råd klaras att ge utan att det känns för konfliktfyllt. I detta avsnitt kritiserar Gruffi Gummi mycket korrekt Sunni Gummi för att ha prioriterat dom kvinnliga nöjena med klädsel framför hemmets hårda arbete. Men det visar sig att han är allmänt på dålig humör mer än nödvändigt. Ändå förstår vi som män att någon sanning ligger häri och som vuxen kan man förstå hur nyttigt det kan ha varit för många unga flickor att se så man inte fastnar i klädsel innan allt viktigt att göra med städning, matlagning o.s.v. är gjort.Så klart att det kan tyckas vara lite onödigt tråkig: Men en belöning finns ju här genom att jag säkert tror att de flesta män helst gifter sig med en kvinna ordentligt uppfostrad i fina traditionella Disney ideal vi ser här. Och kvinnan vill ju just typiskt bli gift så att god redundans i säkrad näring för barn finns som hennes hormon och natur motiverar till. Och då är det bra att börja med Bumbibjörnarna.


Jag tror nog många vuxna kvinnor kan tycka att serien båda är spännande såväl som lärorik. Det är aldrig försent att börja ett intresse för historien, kultur och tradition. Enklare än så blir du inte gift...

Information warfare: Att omvandla WLAN trafik till energi

Följande projekt kan kännas fascinerande men opraktiskt. Samtidigt kanske det demonstrerar mer allmänna kreativa möjligheter även om de förslag jag gav på försvars- och angreppskoncept ej klarade att komma till något omedelbart konkret med självklar praktisk användning.


"We present the first power over Wi-Fi system that delivers power and works with existing Wi-Fi chipsets. Specifically, we show that a ubiquitous piece of wireless communication infrastructure, the Wi-Fi router, can provide far field wireless power without compromising the network’s communication performance. Building on our design we prototype, for the first time, battery-free temperature and camera sensors that are powered using Wi-Fi chipsets with ranges of 20 and 17 feet respectively. We also demonstrate the ability to wirelessly recharge nickel–metal hydride and lithium-ion coin-cell batteries at distances of up to 28 feet."

Från: Powering the Next Billion Devices with Wi-Fi (arXiv: 1505.06815v1),
Vamsi Talla, Bryce Kellogg, Benjamin Ransford, Saman Naderiparizi, Shyamnath Gollakota och Joshua R. Smith.
University of Washington.

Effekt (SI) definierar vi som 1 joule per sekund (ett stycke energi) med enhet W (watt). Jag tänkte spontant göra en enkel jämförelse med en lampa resp. demonstrera omräkning från energin som går åt för vågorna till vad vi kan använda det till emellertid vill jag inte hämta Physics Handbook, insåg att jag de grundläggande relationerna är tämligen spontant i alla fall borta för mig och på det hör fysikkurserna relaterade elektricitet och vågrörelselära till vad jag i särklass ogillade mest. Men det är för sambanden absolut inte avancerat: Snarare är det att hitta vettiga praktiska tillämpningar och klara att dom får en funktionell effektivitet som är utmaningen här.


Jag hade kunnat påstå att jag är än mer obenägen rörande det praktiska men som jag insett växande för varje år över 25 år så stämmer det inte. Att se de praktiska möjligheterna eventuellt tänkbara klarar jag väl av. Och jag har också lärt mig hur man rekorderligt reder ut det praktiska rörande dem. Jag gav faktiskt ett litet trivial exempel på en väg att göra det sista (också visande den större metodrymd som passar mig: hitta någon som redan gör något väldigt relaterat praktiskt och vet vad som är möjligt givet vad redan snarare än att för en massa extra tid sitta och förstöra kretsar, sensorer eller vad det nu handlar om själv):Samtidigt finns så klart också värde att hämta från den så motiverade kinesiska marknaden. Lätt intresserad av hur egentligen moderna monitorer har i sig i form av os, minne o.s.v. (eftersom jag ibland flyttar runt dem mellan datorer) tröttnade jag efter en god tidig insats efter att upplevt detta:

Och såg problemet istället som att jag korrekt behöver ha en extra-monitor. Därmed presenterar sig Alibaba där man tycker man som intresserad kund ska kunna få svar på sina tekniska frågor:

I am intruged by your fine LCD monitor product.

And how a few questions of the more basic technological kind.

How in actual hardware would it function? Have it on set memory and a small operating system imbedded on the actual monitor?

Also if so would that be present in other products you sell such for a work station environment?

Best regards, and further luck with your products
Hans

Och som man kan påpeka om en kreativ dialog kan skapas är man naturligtvis inte dum kring köp. Handlar jag monitor ska jag se till att åtminstone klara att klicka fram några fler leverantörer av LCD-skärmar att titta på också innan det här ska beställas av oss under veckan. Det tror jag ger en kod respekt hos leverantören motiverande han eller hon till att anstränga sig mer för att göra ett gott intryck.Från: Kinesiska slagbjörn säljer kort (2015-05-28)

Men vad är den praktiska potentialen här egentligen? Exemplen i artikeln upplevde jag kändes föga meningsfulla och mer av att försökt hitta något lämnande frågan om varför obesvarad.


Låt oss först säga att vi mer allmänt (mer allmänt i mening av att vi inte utesluter "harvesting" av jämförbara energikällor) kan tänka oss två grupper av applikationer:


  1. Samlande av energi i större skala.
  2. Insamling till tämligen - antagligen ofta väldigt - lokaliserad användning i ganska begränsad mängd.

Inga av de två grupperna kan jag inse någon applikation av som inte existerar i en innan uttalat konkurrerande situation med den vi tar energi av. D.v.s. vad vi kan illustrera med följande situation:


1. Vi sitter och kommunicerar glatt och trevligt görande något bra för samhället.


2. Någon tycker illa om det fina vi och en massa andra gör och stör ut vår strömförsörjning på några olika platser de upplever relaterade.


3. Detta stör också ut vår möjlighet att just kommunicera. Ex. att vår förbindelse lokalt WLAN i den urbana miljön ej längre fungerar.


4. Samtidigt kan vi när vi träder ut på vår balkong långt borta ut efter vägen se en massa soldater marschera fram med pansarbilar framför sig.


5. Hur hanteras kommunikationen av den entitet vi agerar konkurrerande med här egentligen?


De har stört ut vår kommunikation och i den mån deras kommunikation är trådlös och vi har en del energikällor sparade (batterier, kemisk-energi eller om vi ska bli mer fantasifulla från ett perspektiv realistiskt för de flesta i form av motsvarande ett liten taktiskt kärnvapen) kan vi kanske delvis störa deras kommunikation (värdet av det konkurrerande para-militär - civilbefolkning behöver inte vara överdrivet stort: I vissa fall kan det rent av bli svårare att få bort dem via övergripande management som har svårighet att nå lokala enheter).


Men kanske kan vi försörja ett kommunikationsnät av deras kommunikation? Det är här det hade varit ganska elegant om jag faktiskt hade satt upp relationerna för energiomvandlingarna initialt så får vi viss rimlighetskontroll på saker och ting. Vi inser emellertid för situationen:


1. Vi hämtar energi från ett WLAN (eller jämförbart) vi ej nödvändigtvis kontrollerar eller när vi får upp vårt nät självklart kan använda (men i vissa fall kan vi troligen använda det: oerhört mycket när det kommer till infrastruktur WLAN sitter med problematik i kommunikationsprotokoll, SSL-administrationsgränssnitt m.m. som förutom realisering störningar där av och till som sällan när data skickas om betyder något kan ge möjlighet till exekvering av korta kod-stycken i följd av data vi skickar till dem d.v.s. görande det möjligt att konfigurera om dem - Protokoll-Stacken så att säga för att skämta lite med den rent morfologiska likheten från orden).


2. Är förlusten i omvandlingen noll gäller fortfarande att vi får förluster i körande övrigt nödvändigt i vår lilla router eller bara för en liten "datasändare" vad som helst såväl förluster skapande "vågorna" vi skickar ut. För stora grunkor man använder för att ta emot och skicka ut data tenderar förlusterna i delar av det hela vara ganska bra därför att det är motiverat att försöka undvika värmeutveckling i dem. För små grunkor behövs det inte och jag skulle gissa att de normalt från nätel tappar väldigt mycket energi jämfört med vågor ut (om man har en liten svart-låda som sitter mellan sladd in i väggen och själva nät-grunkan kan vi känna på den och märka att den ofta är varm: Den gör redan där något med elen tappande energi: Det är omvandling man troligt kan om man är duktig göra väldigt effektiv när man börjar med att omvandla vågorna istället för 220 V från nätet men jag underskattar säkert mängder med problem man får istället).


Men allt sådant sorterar i just dom praktiska aspekter där min metodik i den mån det känns motiverat (och jag känner inte riktigt det i mer diffus känsla görlighet här) skulle reda ut genom att prata med någon som gör sådant regelbundet ofta i sitt dagliga arbete hellre än att plåga mig med Physics handbook.


Det som fascinerade mig och som fick mig att inte bara läsa abstrakt och glömma det var just konceptet av att kunna ta energi från en funktionalitet av en typ jämförbar med en typ vi saknar från en konkurrerande entitet som stört ner vår typ. När vi ser dessa relationer är det alltid fascinerande även om det inte alltid för potentiella möjligheter behöver kännas mer realistiskt än här.


Vi betraktar denna lilla minnesanteckning som kompletterande:Säg nu att vi bygger ett litet "extra" kommunikationsnät via metod ovan (eller något liknande trådlöst) i konkurrerande miljö. Entitet vi konkurrerar med kommer nu och stör ut vårt nät. Hur gör man sådant? En grupp av metoder bygger på att uttrycka energi trådlöst som stör den kommunikation vi överför via vår "meningsfulla energi". Kanske kan man omvandla också den till energi? Praktiska situationer där det ger ett realistiskt värde känns kanske lite tveksamt men det har i alla fall en elegant känsla till sig att kunna göra. Vi kan exempelvis efteråt tänka oss att vi kommenterar hur detta gjordes med bilder på hur "störsändning" (eller vad vi kallar det korrekt) omvandlades till ett konkret värde: Det kan ha ett värde för att uppmuntra och uttrycka dimensioner där en föga flexibel konkurrerande alltid tenderar att vara kostsam så fort de försöker något.


Allt kan ju inte bara handla om att klara att kommunicera under kris. Det måste ju också ses vara viktigt att något intressant nog skedde under krisen värt att berätta om senare.


En till kanske ibland tänkbar konceptuell grupp av angrepp från detta skulle vara när görande något från detta innebär en ökad kostnad att implementera störning av kommunikationen. D.v.s. att det går åt mer energi direkt eller att den energi vi samlar från energi utnyttjad för störningarna omvandlas till en kostnad indirekt för fienden (kanske skickande den tillbaka störande ett annat nät). Säg att censur av internationell radio via lyften fortfarande betydde något i Kina (det kanske det delvis gör även om jag tror att det i mycket marginaliserats jämfört med för tio år sedan) med den störsändning Wikipedia refererar men att vi i varje fall det görs med en viss effekt kan uttrycka en kostnad genom att utnyttja störningen för att förstärka mängden radio-utsändning: Ju mer störning, desto mer radio skickas som måste störas, och o.s.v.


För vad som mer direkt kan vara aktuellt WLAN gäller att den stora försvarsfilosofen för internet warfare föregriper WLAN tidsmässigt och vi får därför - tråkigt nog - söka oss till senare källor (generellt för det mesta i denial of service relaterat datakommunikation behövs det ej). Detta har betydelse (även om nu allmänna koncept som "kollisioner", data vi får ej möjligt att tolka helt eller delvis skadat m.m.) därför att trådlösa nät kan störas enklare och mer effektivt än om vi kommunicerar i ett tråd-nät (se ENERGY-EFFICIENT JAMMING ATTACK IN IEEE 802.11 MAC där man dock "angriper" problemet omvänt och snarare söker vara närmare lika sofistikerad som om i en svårare nättyp för att spara energi störande kommunikationen) jämförbart med normala entiteter (har vi särskilt fysisk access vi ju dock för trådnät ibland stänga ner nätet genom att klippa av eller dra ut kabeln: Det gäller oftare trots myten om stabilitet än ofta förstått på internet).


Hur man mer exakt gör det effektivare praktiskt hör till vad vid ev. behov av att reda ut det skulle konsultera en person som gör något liknande praktiskt varje dag. Och jag vågar mig inte ens riktigt på utan att lägga mer tid än jag har lust till att bedöma nivån på artiklar likt detta (som jag dock anar är en i alla fall vettig start om man faktiskt läser mer av dem än jag gjorde):Problematik och i kommersiella strukturer när så visar sig eller affärskritiska likt de indikerade nedan kan självklart behov av att ej göra för lätta finnas av:Men vi ska komma ihåg den inneboende svagheten i dessa nät och ej onödigt lita för mycket på dem. Samt även lämnande föga eleganta "wave it away" störningar komma ihåg vad jag skrev om att infrastruktur här ofta kan tas över.


En alternativ grupp av metoder än att skicka "energivågor" ej konceptuellt fullständigt annorlunda än vad vi skickar vid normal kommunikation är att fysiskt störa mediet. Det kan tyckas lite opraktiskt kanske men är väldigt vanligt i vapensystem. Vi skickar helt enkelt ut en mängd reflekterande, skymmande eller i information uttryckande något som leder till en defekt tolkning av situationen. Exempelvis en massa små metall-fragment. Just för GSM, WLAN, UMTS o.s.v. anar jag att det är oerhört mindre funktionellt än om en liten missil jagar efter dig uppe i luften.


Alternativt finns också möjligheten att givet att konkurrerande entitet gör A för att hindra kommunikation göra samma sak fast omvänt. Stänger de mer GSM-basstationer så kan man sätta på dem eller ersätta dem. Möjligheter resp. risker här torde jag diskuterat längre bak riktat för några länder och avstår nu bäst att försöka göra samma sak utan att verifiera hur saker och ting ser ut numera. Jag kan exempelvis tänka mig att en del mobilsystem för en standard ej GSM men tidsmässigt ej senare använda fortfarande så sent som närmare 2000 i något land jag kan refererat till ej självklart längre används (jag vet inte).

Hans förklarar världen: Vad är ""microphone" resp. "webcam" diplomati?

  • Mikrofon-diplomati förklaras.
  • Avlyssning av såväl President Obama och President Xi krävs utan att andra involverar sig i vad som ska sägas är förutsättningen för att det ska vara ett värdefullt komplement till annan diplomati.
  • Dessutom lär vi oss vad webcam diplomati är med ett politiskt färskt exempel från hur Senator Hillary kvinnligt övertygade Påve Francis att engagera sig i något så allmän-rationellt som miljö (efter att Obama nästan givit efter att ha prövat flera unga manliga soldater i diplomatin).

Många läsare kan jag tänka mig inte förstår vad Xi menade med microphone diplomati i:"Differences between the US and China over the South China Sea and cyber security should not be addressed by 'microphone diplomacy' but in “a proper way” to allow for a successful US visit by the Chinese president, Xi Jinping, a senior Chinese diplomat said on Wednesday."

Från: US 'microphone diplomacy' hampers co-operation, says China | The Guardian

Samtidigt vill nog många inte exponera sin okunnighet (som jag har god statistik av genom att jag kan konstatera att ingen e-postat och frågat mig trots att jag bör vara en välkänd kunnig person lätt att hitta för de flesta svenskar via denna kanal). Här väljer jag förklara begreppet så att ni alla klarar att förstå det (del av mitt allmänna engagemang för hela Sverige så att vår viktiga export inte skadas av att fok gör bort sig internationellt).


Tradition i diplomati gör det ofta svårt att säga vad man egentligen menar. Mellan två kulturer skilda i tradition kan det leda till att man helt förstår allvarligt felaktigt. Något ett annat rike är väldigt upprört över verkar upplevs inte alls vara en svår fråga. "Microphone diplomacy" löser problemet även när det varken av tradition eller politiskt realitet alls är möjligt att säga vad man menar. Det går till enligt följande när President Obama gör det:


  • På morgonen lämnande de privata rummen i Vitahuset tar Obama med sin privata laptop till Oval house
  • På plats i kontoret sätter han på denna men ansluter (om det nu egentligen alls krävs: Men för säkerhetsskull om det är en viktig fråga han vill förklara) till sitt privata WLAN uppe i sovrummet.
  • Därefter börjar han upprört prata i en monolog för sig själv om hur upprörd han är över Hu (från några år bakåt vi lättare vi kan bedöma ännu medan nuläget får man väta lite på tills Kina extraherat information från NSA's avlyssning av presidenten och andra extraherat det i sin tur från Kina och delat med mig) och hur han tänker konspirera för att mörda honom om inte om USA lyckas lösa alla problem med budget-kassa.

Efter några timmar rapporteras det hela till Hu som sätter igång och håller monolog inför sin laptops mikrofon. Obama kan nu sätta sig och lyssna på Hu's monolog.


Det hela fungerade väldigt bra många år. Båda kunde säga precis vad de ville utan att "ha sagt något alls" (om nu Hu resp. Obama sätter sig och lyssnar på den andras helt privata monologer via spioneri får dom ju skylla sig själva om det inte låter helt diplomatiskt) egentligen.


Emellertid började problem tillstå sent förra året (enligt bekräftade rykten från brittiska regeringen). Obama köpte ny dator och licens-registreringen till Microsoft fungerade ej som den skulle. Han fick då hjälp att växla operativsystem till NSA's säkra Linux vilken emellertid ej hade stöd för hans mikrofon. Detta löste man genom att sätta upp en särskild dator man spelade upp monologerna för men det gav nu möjlighet för andra att särskilt repetera det viktigaste. Från det insåg man att man kunde planera det hela bättre.


Inte längre än någon månad efter man börjat planera det hela mer genomtänkt med stöd av expertis på frågorna aktuella (eller de som nu snarast flaggade frågorna mer än att Obama bara blivit irriterad mer än normalt sunt) så började nu informationen i microphone diplomacy inte skilja sig just något från annan information i den diplomatiska domänen och dagens kinesiska ledare - "President" (som han kallar sig själv förutom diverse andra titlar han lagt sig till med extra jämfört med vanligt här) Xi - protesterade. Xi upplevde (antagligen "normalt" för vem som helst) att vad Obama sa i mikrofonen inte längre var begripligt och önskade (ej längre litande heller på sin mikrofon like lite som "mer traditionella normalt refererade som diplomatiska kanaler" pratande han detta till Obama via media):


"Differences between the US and China over the South China Sea and cyber security should not be addressed by 'microphone diplomacy' but in “a proper way” to allow for a successful US visit by the Chinese president, Xi Jinping, a senior Chinese diplomat said on Wednesday."

Det som möjligen kan tolkas som oroande är att korruptionen av den inarbetade kanalen kanske gjort den kinesiska diktaturen "skeptisk" till att alls besöka USA. Något oroar dem och kanske att informationen ändrades så radikalt och gick in i det hemvana. Kan de kanske misstänka att Obama inte längre styr i Vitahuset utan att kraftfullt antikommunistiska grupperingar dolt tagit över makten? Eller är man bara allmänt oroade över förändringen. Kanske har något oroat Xi så mycket att han inte alls längre vill ge sig ut?


Oavsett vilket verkar det tvingat att Obama fortsättningsvis när han behöver säga något till Xi behöver åka till Beijing för att rapportera sin information till honom.


En bättre lösning hade självklart varit att när Xi vill hota Obama så åker Obama till Xi och Xi kan prata högt bakom en skärm sittande på en kudde varande det kulturhistoriskt inarbetade (här får traditionen för konkubin ses som det som kommer närmast eftersom kejsaren ej talade implicit).


Medan om Obama ska hota Xi åker Xi till Obama och Obama kan spela basket ute i the hood medan Xi i närheten kan sitta och titta på trafiken eller ogräset medan Obama av och till upprörd över att missa med basketbollen kan svära runt över kineserna och sikta lite diffust med en pistol vriden 90 grader åt sidan åt Xi's håll (platt sida upp och ner som är den afromaerikanska pístol-traditionen som sådan inte bara annorlunda i vapnet jämfört med den vita sydstats-amerikanen - som ju använder revolver - utan afroamerikanen siktar och skjuter kulturellt traditionsenligt med vapnet just på snedden).


Eller så kan man hoppas i alla fall. Om man nu tror att resp. Xi och Obama har det i sig att kunna tala tydligt. Man kan tvivla lätt att Xi orkar längre han sparka runt på buddisterna eller att Obama kommer längre än att fundera över någon udda juridisk term han hoppas trycka ner Xi eller annan med när de tvingas fråga honom vad den betyder (udda kan jag tycka som några gånger ej hört termerna tidigare vilket verkligen får en att undra över vem han pratade dem till bland folk i allmänhet: Även om jag inte är särskilt juridiskt intresserad eller kunnig har jag ändå riktat etablerat ganska stora samlingar term-koncept i domänen med relationer mellan dessa för att använda i nyhetsanalys så de flesta termer ej ovanliga var ganska färska för mig - Och även om jag kunde begripa dem från de relationer de hade i min representation där definition saknas så tvivlar jag lätt på hur många som kände till dem).


Risken finns för att det inte blir mycket manligare än:


"A Nobel laureate [latent homosexuell?] has resigned as honorary professor at University College London after saying that female scientists should be segregated from male colleagues because women cry when criticized and are a romantic distraction in the laboratory.

“Let me tell you about my trouble with girls,” Mr. Hunt told an audience on Monday at the World Conference of Science Journalists in South Korea. “Three things happen when they are in the lab: You fall in love with them, they fall in love with you, and when you criticize them they cry.”"

Från: Women Respond to Nobel Laureate’s ‘Trouble With Girls’ | The New York Times

Det anmärkningsvärda ovan är inte att kvinnorna gråter när de kritiseras. Det anmärkningsvärda är att han inte är tydligare ledare han att båda kvinnor och män gråter när det kritiseras. Om ingen riktig man som jag kritiserar så gråter både män och kvinnor: Jag är 110% säker på att det närmast är regelmässigt att någon - eller kanske delar av ett företag, organisation eller land - gråter när jag tagit upp kvalitetsproblem hos dem här. Givet tror jag nog att om jag skulle kritisera face-to-face - vilket jag därför aktar mig för - kan det mer än gråt leda till självmord.


Hela det här med den romantiska risken vänder jag mig också emot. Min erfarenhet är att det praktiskt aldrig är ett problem. Jag är mycket trygg i att de flesta av mina ogifta kvinnliga läsare (eller de gifta som ej ännu fått barn och därmed sett att de investerade rätt) ofta distraheras från själva informationen tänkande på The Big dog bakom orden. Samtidigt kan jag konstatera att det hör till det väldigt ovanliga (för mig har det trots hög manlighet aldrig inträffat) att dessa kvinnor klarar att försöka realisera distraktionen till värde för resp. person. Kvinnan förstår vi (andra förklaringar ej uppenbara för mig kanske finns: Möjligen något rörande prostaglandiner och internet) har svårigheter att klara att realisera romantik utanför väldefinierade kanaler för det som de varande naturligt blyga och ofta osäkra relaterade sitt utseende, personlighet o.s.v. känner sig säkra i ej kan leda till att man ej önskar dem. D.v.s. troligen utanför sådant som danslokaler där de blir uppbjudna, dating-portaler där mannen tar kontakt o.s.v. har kvinnor förstår vi därför väldigt stora svårigheter - gigantiska utmaningar - att klara att skapa romantiska möten. Om ej så hade tror jag en korrekt skattning från rimlig längtan hos dem till att möta mig givit kanske tre till fem skarpa kontaktförsök per månad bara från denna kanal.


Att Tim aldrig märkt något av detta får mig att fundera lite över om kanske någon latent homosexualitet spelar in. Jag varande mycket manlig funderar ofta över mina kvinnliga läsare och varför de ej orkar till att ta den förväntade effekten av mina manliga texter till att ge ett utökat värde för mig av att skriva.


En tänkt fortsättning här kan - anknytande till de romantiska dimensionerna mellan män och kvinnor - bli att förklara vad webcam diplomati är och hur Obama med hjälp av f.d. utrikesminister Hillary Clinton nyligen övertygade Pope Francis att börja engagera sig i miljön (självklart rimligare kan man tro prövade Obama först med några yngre soldater som såg ut att vara en fem - sju år yngre än de egentligen var) och varför det gjorde Bill Clinton till uttalat mer än ateist en ateistiskt vän av allt anti-papistiskt. Tills dess får en sökning på Bing ge några ledtrådar: Webcam diplomati:


Den internet-intresserade noterar dessutom att webcam ej är i snippet eller åtminstone så tidigt i titel att vi kan se det. Detta är troligen ej en slump: Diverse publicerat av Microsoft relaterat natural language processing, wordnet's m.m. indikerar användande av rot-base, synonymer m.m. för ord vid sidan om implicit association via ex. samma typ av ankortext mot mål görande den här typen av fel troliga såväl som ofta nog idag vanliga. Vi bör korrekt kanske ej direkt tro att det är ett problem från defekterna: Tidigare är min upplevelse snarare att Bing hade större problem av ej exakt samma orsaker (utan jämförbara lösningar) och vi kan därför kanske förstå det som ett steg i utvecklingen (även om jag egentligen inte riktigt tror på algoritmer ofta prövade rörande sådant här såväl här som allmänt inom information retrieval: Idag ska man kunna få ut bättre hanteringen utnyttjande statistik mycket mer för att särskilt just så att jag aldrig ska behöva få ett resultat som detta på position ett för en sökning som denna). Problematiken i denna domän såg jag - och skrev om här - för ett tag sedan också för Google (dock väldigt typiskt för dem var nu problemet ej relaterade att "romantiska" sökresultat visade sig utan snarare i tråkigare kunskaps-tunga sökningar). Intresserar det någon kan jag dela ett mellan-steg rörande ord-relationer användande bl.a. skapad från internationella wordnet's över ett 20-tal språk kombinerat med statistik för koncepten använt för att etablera (ej poängen i min användning dock) en mitt för de engelska orden där man ser en av flera alternativa vägar istället för att fastna i släktskap rent morfologiskt eller förenklat i ordklass-relationer.

Hela konceptet webcam diplomati var okänt för mig tills jag för ett par år sedan började se på teve på nätet. Där uppmärksammas man snabbt på oväntade värden med webcam. Kanske finns däri också en förklaring till teve-mediets pågående kommersiella utmaning? Det tycks självklart att teve får sämre ekonomiska förutsättningar om man gör reklam för en massa privata teve-utsändningar med webcam. Tittar jag ex. på Game of Thrones på nätet ägd av HBO (stora också i mer "entydigt avgränsad" romantisk teve än som för Game of Thrones kombinerad med en massa annat effekt-fullt) får jag mänder av reklam-fönster för "webcam".