Hur färg repas på ej exploderade klusterbomber

2015-03-15

Jag är inte en expert här. Ej gjort det förr. Men har nu bomben slagit ner avskjuten som jag fick för mig läsande tills jag såg bild två och tyckte att det var som nog läst tolkat som icke nyhetshändelse i verkligheten bör den ha repats enligt det givet att färgen faktiskt har repor. Där reporna ej är som förväntat kommande i en rörelse.


Notera repor gående åt sidor. Samt att reporna gått som i bågar ytligt. Det senare vill jag tänka mig men vågar inte hårt lova det att reporna ej är orsakat av något adderande väldig tyngd på det (typ draget ut ur lager med en massa ovanpå) utan lätt repat i färg visande tycker jag att åtminstone någon repa i rätt riktning är att förvänta från nedslaget). Jag menar träffar den sand eller jord går den ju ner. Och byggnad eller gata så ska det ju märkas än mer tycker jag. Den här ser ju mer ut som man tillochmed varit försiktig med så att man kan använda den till något annat efteråt.Klusterbomberna är väl antar jag väl spridda. Så olika förklaringar till dem kan finnas.


Relaterat området av att förfalska - här konst - skriven nyligen:


Antal målningar som funktion av år, duk och "trä" (2015-03-06)


Jag tycker det är bra att jag såg defekten i den möjliga förfalskningen här. Nästa gång kanske det görs bättre så befintlig pågående verklighet av sådan här typ av tänkbar introduktion av förfalskade nyhetshändelser är bra att ha noterat.


Samtidigt ska sägas att jag har inget allmänt moraliskt standardförtroende för aktörer som varit i krig ett tag. Saker tveklamt och över det kommer alltid realiserats mer eller mindre där mindre är bättre. Men krig är smutsigt och clusterbomber i sig är inte som vad vi ska förvänta oss inte kan prövas av en entitet efter ett tag oavsett kontrakt man skrivit på när det som här är närmare jämstarka aktörer (snarare än något stort land göra en förstått begränsad sak man kan lämna).


Annat intresse av ej klusterbomber men väl carpet bombing (jag tror att jag kanske saknar cluster bomb bland mina bomb-verb: Lite egen värd och just från en typisk nyhetshändelse verben i ett av användningarna är till för att förstå så här kan man ta ett par exempel också samtidigt) får av mig här sista månaden:


Verb mening - Transfer: Bomb vs Send

Soldaten och hans musik: Franska soldater i Afganistan

Notera: Jag ser att jag är på Hans Husman om Media men publicerar här även om musik och mindre text-kombinerade samlingar av visuella uttryck och brands hör mer hemma på systerbloggen. Visst värde av och till påminna om musikens kraft i känslor och intensitet finns även om lite utanför ämnena här. En sak att reflektera är att vi ganska lätt kan översätta och förstå koncept vi har i ex. figure-ground idéerna om hur koncept i meningar bygger vårt fokus växlande. Här länkar jag dock när jag får tid och slagit upp den en bra genomgång här görande ett par till dimensioner än åtminstone jag har sett eller tänkt i för meningar vanliga i musi (även om delvis kanske lite tekniskt klassiskt term-djupare än praktiskt för mig i alla fall).

.

En under allt trygghet och lugn om ett meningsfullt liv hur det än slutar är inte otroligt varande dom som bland i alla fall dom västerländska ländernas soldater sjunger bättre såväl för dom exempel jag hört mer allmänt accepterat smakfullt.


Här uppges de i Youtube texten under sjunga en polynesisk sång marscherande i Afganistan.Mycket kraft i musik: Välkänt starkt. Kan motivera, skapa mod, lugna och förstärka pågående verklighet känslor och upplevd meningsfullhet i socialverklighet, något vi läser eller vad helst annars.


Att som de franska soldaterna sjunga bättre än dom andra kanske också är värt något ovanpå musiken. Kanske dricker de lite mer smakfullt? Och lagar sin mat med samma så ambitiöst övat sig som i sången. En av de mänskliga djupen som hör till vad som vinner civilisation såväl som mindre moraliskt riktiga krig tillsammans med orden, realisering i rummet kortsiktigt och etablerande av gemensamt språk från lagar till dagligt språk.


Just här bär ju musiken dessutom något lugnande med sig adderande en harmonisk - i mening av mentalt lugn - jag nog tror kan ge afghanern. något trevligt med soldaterna.

.


"French is the only official language of French Polynesia. An organic law of 12 April 1996 states that 'French is the official languag', Tahitian and other Polynesian languages can be used.' At the 2007 census, among the population whose age was 15 and older, 68.5% of people reported that the language they spoke the most at home was French, 24.2% reported that the language they spoke the most at home was Tahitian, 2.6% reported Marquesan, 1.5% reported Tuamotuan, 1.3% reported any of the Austral languages, 1.0% reported a Chinese dialect (half of which is still Hakka), and 0.9% another language.

At the same census, 94.7% of people whose age was 15 or older reported that they could speak, read and write French, whereas only 2.0% reported that they had no knowledge of French."

Också starkt: Krigsdansen. Co-locomotion med symbolernas och perceptionens kraft lyft och musiken ovanpå. Mycket korrekt i konveenans såväl som det spookes fienden.Musikens värde för den mindre stridande aktören som slits under många år är ännu större. Ger värde bland civilbefolkning såväl som adderande trevlig upplevelse för soldaterna i deras verklighet i övrigt. Exempel från klonflikten i nordirland har jag publicerat tidigare: Nordirland eftersom Storbritannien nu faktiskt accepterat en försvarligt sund frihet att uttrycka sig är en fascinerande plats att se konfliktens symboler uttryckta visuellt längsväggar, statyer, gator m.m. Och ett par tre krigssångar värda att höra hittar vi också. Själv tror jag nog musiken tog jämförbart balanserad Irland från sedan barn anglofil. Givande något av energi att se kulturen lokalt görande det görligt att reflektera viket ofta gärna reducerar distans.Och just så när vi går ut i strid går vi ut med musiken talande till vi såväl som dom.


Lettland är bättre än övriga EU-politikerna: Övrigas sjuka kultur av att aldrig försöka om problemet ej är lätt är lika farligt och dyrt liksom ett riktigt otrevligt dåligt föredöme för barnen

En del kan uppleva en billig poäng på att det här kom publicerat några timmar senare som felaktigt kan förstås som att jag hade fel i min förståelse från perspektiv av en intresserad utomstående som gärna tar sig tid för att verkligen förstå subkulturen utan politiker-flockens interna bias:Här är saken att Lettland inte räknas. Dom är inte förslöade p.s.s. Det är en avvikande entitet i mängden. Det finns några till också. Lettland är inte gammalt nog i EU för att ha blivit skadad av EU folkets äldre länder - Och viktigare är ännu verkligheten verklig nära stående. Så jag har ändå rätt: Undantaget är etablerad självklar verklighet läsarna bra nog här förväntas känna till. Lettland försöker sunt och är rätt-tänkande. I övrigt är dom huvudsakligen förslöade utan fan något av överdrift - precis som skrivet (inkl. Lettland undantagetej med ord men självklart):Likvält erkännande till Lettland att nästa land runt Östersjön på min serie besökande om inte alla av dom all som har vettigt prissatta kryssningar till sig. Om färja går till dem. Men åtminstone Baltikum om inte. Går EU helt fel någon gång tycker jag att vi kan gå med i Lettland istället.


Jag ska senare i morgon eller kanske idag dela något motsvarande vad som gjorts förr för enstaka koncept men från begränsade dataserier. För Belarus med koncept-associationer i alla fall - och kanske näraliggande.


Men det lär inte bli mer vana än det varit: Data tar tid - ordentlig - att sampla upp nog och är blodigare än man tror att ta till färdiga värden.


Förutom tid kostar det banne mig ordentligt bara i att det är så många kocnept som ska propageras från data kommande seriellt från meningar: Måste delas upp så praktiskt får ma börja med att sortera ut meningarna till dom processer de ska till och det är bara början ty sedan när de gör spread över sina koncept måste de ha tillgång till hela koncept-världen med alla miljoner koncept så då går minne ut och in. Men för att ingen sedan ska kunna säga att jag inte alls försökte göra något med viss tro på förändring på dom mental gone generation to lazy. För att uppmuntra Lettland med något fint de kan göra mer av och viktigt nog säkert berätta om för de andra EU-politikerna när de träffas. Ingen av dom har fått sådant publicerat förr.


Faktiskt troligast sista gången. Även om ett av miljoner koncept är det värde möjligt därför att alla finns. Och ska man ha något av det bör man torterat sig som det där data görande associationerna var. För vissa regioner behövde jag också sampla svenskt innovativt så att säga vilket gav viss "disturbance" även lokalt : En strunt sak verkligen men distraherande från en hård arbetsperiod. Jag kan ha gjort någon otrevlig visuell illustration längre tillbaka asserting tillbaka till aktuellt land innan jag artigt korrekt skar bort dem fortsatt havande nog ändå. Det fanns heller inte mycket på engelska eller ens ISO-enkla tecken. Riktigt otrevlig visualisering med texten i den lilla serien: Delvis ogillande att jag känner som en konstnärlig dimension i den som lockar mig av och till trots att dom rörde sig i dimensioner man bör undvika vara sådant som skapar hat, fördomar o.s.v. Gillade att göra den också: Kändes friare i kreativ än jag normalt tillåter mig. Ett trevligt avbrott men tog tid från viktigare.


Av tidiga datagenerationer från samma generation - kanske fyra - fem månader innan klar med allt - finns diverse runt Sverige publicerad här. Men det lär tror jag inte riktigt vara vad som ger korrekt bild av hur data är om jag tar ut det på rå här. Mång-dimensionell ändå för de jag tänker mig väldigt begripligt och lätt att arbeta med och för ett koncept med spekulerat kanske några hundra upp till par tusen relationer möjligt att göra även manuellt. Rangordnande eller sökande området att titta närmare på i kultur, forskning, entiteter, associationer organisationer o.s.v.


Sista gången. För EU dessutom är filen stor är det nog för jobbigt redan krävande att du kanske laddar ner en alternativ applikation för att öppna den med från nätet: Jag tror det.

Varför en passiv mening INTE är en mening: Och skillnaden kontra Aktiv

Nu ska jag försöka göra storhet här som många andra försökt genom åren och förklara vad skillnaden mellan aktiv och passiv är påverkan mening och varför vi får skillnaden. Jag antar att välkänd effekt på hur resp. konstruktion kan upplevas är känd.


Exempel mening aktiv:


The hunter shoot the bird.

Detta är händelse aktiv del i en tänkt discourse. Händelsen är kausal och passar in i en tänkt tid (där också även om vi inte blandar in det här hindrar ej kognitionens funktion att tiden är en annan dimension än just tid).


Hur gör hjärnan tid? Hjärnan gör tid genom att "tagga". Den skapar långa av vad vi kan kalla sekvenser i en myckenhet. Underst finns den alltid gående där en del dessutom tycks undikera att dess relativa täthet mellan resp. "nod" (neuron) varierar med intensiteten relativt tiden d.v.s. vad jag brukar kalla tidens hastighet. Händer mer och vår motivation och intresse orkar möta det är det mer upplevelse vi haft och det är i allt vi kan uppleva och relatera till mer tid vi haft (jämför gärna med kanske enklare ex. med flashbulb memories).


Referera också vad noterat i för hur vi konvergerar ett kontext kombinerande en gemensam konvergens (förutom resp. koncept mycket snabbare och mer direkt tydligt när så går utan att behöva fundera vad som avses).


Denna gemensamma konvergens kommer nu taggas in. Det är en händelse som vårt tidsbegrepp klarar av att ha inpassat i den sekventiella världen av att organisera världen. Betänk när vi snart möter det fascinerande att vi kan välja lite hur saker ska sorteras in beroende på hur vi skriver att det här kommer från hur vi upplever världen och ärver färdiga primiter som hanterar sådant löpande kring i princip allt vi upplever: Det troligast är också att nära nog allt som är en avgränsad konvergens i någon som helst mening taggas upp på den stora sekvensen (mång-dimensionell givetvis taggande där så krävs anslutande sig vidare i sig vara taggande också).


Resp. entitet - agenten och patient - ansluts till sina representationer. Troiligen konvergerar här själva händelsen ej varaktigt in utan etableras via anslutningar av den sort som faller ner ganska tidigt (upp till några dagar men de kan falla ner mycket tidigare än så: timmar kanske för den här meningen om det är en bisak i en nyhet och vi läser ett par till efteråt: Försök ex. minnas ett par tidsningsrubrik du läst på morgonen igår).


När väsentlig verklighet. Det är agent och patient eller en riktig händelse viktig eller bara intensitet etableras den propagerande till varaktiga tillstånd görande förståelse av världen in i stabila representationer - konvergens punkter - för resp. entitet där de inte lika lätt passerar ur vad vi minns. Vi har vill jag se det som separerat händelse minne men vi tar säkert in direkkt i tillstånden om inte säkert all event information så vad som varaktigt också påverkar hur vi konvergerar in till den där processen avbryts ex. kanske vi har varierat positiva och negativa upplevelser av händelser vi minns med en person men så dör han våldsamt och sorgligt jagandes fågel ramlande skjutande sig själv i magen. Preferens att konvergera in mot sorgligt varaktigt och fortsatt kan bli permanent (vilket kan bli problematiskt: men går via rådgivning från psykolog m.fl. utbildade ofta ganska enkelt undvikas och hanteras genom att berätta dom positiva minna för sig själv så att man flyttar default konvergenspunkt som vi förstår det här).


Inga konstigheter så här långt. Men för passiv kan det inte fungera riktigt på samma sätt. Låt oss ta det enklaste exemplet och det lär dröja om alls att jag ger mig på detta på de mer "esoteriska passivformerna" (även om got självklart nästan fodrar det antydande en "blandning" av båda: Jag har inte fullt och läst upp mig på got kring vad känt studier människa utan nöjt mig med grammatiken).


Exempel mening:


The bird was shoot by the human.

Säg nu för att förenkla och tydliggöra vårt exempel till en händelse vi naturligt kan förstå är del av en lokal resp. global discourse från vår omvärld.


The opposition political was shoot by the dictator.

Och vidare till:


Carl Bildt a Swedish opposition political was shoot by the Russian President Putin.

Två personer vi känner till - antar vi för alla här - och träffat på i rapporterad information av och till genom åren. Händelsen känns viktig: Intensiv, indikerar risk, viktiga personer, säkert ordentligt uttryckt där vi hör den fortlöpande från flera rapporterande entiteter många gånger för varje. Vi minns det.


Men sekvensen är vid händelsen att flocken larmar. Det är vad som händer. Händelsen skedde lite tidigare och det är ingen stor sak för hjärnan att klara av egentligen. Den uttrycker dimensioner i form av kopplingar hur som helst nära nog om det verkar vara tänkbar interferens fallande bort om redundant: Till och med hårt inlärd kunskap kan falla ut via utrenings-operationer av immunförsvaret.


Men vi börjar i att flocken larmar. Vi hade kunnat börjat där explicit men gå ett steg till in i berättelsen och där konvergera det som nyhetshändelse. Men här står vi klart på att flocken larmar och berättar vad ska larma om. Fullständigt irrationellt och dumt kan man tycka samtidigt tycks det ju givet ett visst praktiskt värde där vi kan välja mellan det.


Hade det bara varit händelse flocken larmar som var problemet hade det säkert kommit konstruktion - kanske samma - som konvergerar det och så fortsatt till nästa. Men detta är också givet tillstånd. Det ska ej propageras in utan uttrycker just ett föreslaget exempel på att det är fix och klart och ej via händelse: Händelsen i event-minne var att vi fick bud från skogen om att jägaren ramlat och skjutit sig till döds i magen.


Så vi konvergerar först:


1. Subjektet. Här politiken (ej jägaren där jag skrev fel ovan).


2. Här hade vi kunnat varit på verbet och med korss-aktivitet påbörja gemensam konvergens väntande på efterföljande. Man kan försöka ge sig på att försöka "räkna" sådant med 1 oc och sedan med andelar från 400 och dubbel-topp istället för numeriska vikter: Man kan (jag andra kan lyckas bättre) komma nästan rätt men sedan uttryckande just det som gör oss människor större än djuren - det mänskliga - virrar man slutligen bort sig. Så jag vet inte om det går att förstå bättre görande det så: Gör någon det vettigt (överambitiöst gärna överkommenterat så skickar man det gärna till mig så kommer man få något mycket bättre tillbaka som ger värde många år som kommer: Ett gott livsråd av den fina cedellärande sort folk inte klarar av att göra längre).


Så vi kommer till was och har inte ens verb-menings-centralitetens starkasta indata när den formas: själva verbet (faktiskt för ganska många fall är argument starkare men för "bra" exempel-tydliga verb och meningar gäller detta). Vi gör lite dum-räkning här enklare än indikerat ovan men för att visa hur vi kan tänka. Så konvergens föregående konvergerade faktiskt i snabbt-arbetsminne och gav 1. Här är den på 1/2 och vi får 1 (här vara operator bör vi som utgångspunkt ner till lilla ett egentligen men vi struntar i det) eftersom vi behandlade hela föregående NP som vad som kunde konvergera direkt utan någon sidoväg alls).


3. Vi är på verb. Och har 1/4 på NP och 1/2 på was och 1 på verb.


4. Och vi får agent - approximerande bort PP operatorerna som 1/4 samlat vid konvergens - Och får här 1. Resp. entitet har full-konvergerat en gång medan allt mellan i all verklighet av noun-världen haft aktivtet av första över sig och nu också får det av den sista. Medan början och slutet snarare stärks av det på ett helt annat sätt (det finns längre bak flera diskussioner kring detta då jag hade stora problem med att bra begripa det här: Både för reward discounting vi kan förstå som att något nu event sist konvergerat i sekvensen skattas mot något som säg svarar sist och värderas ner något standard säkert självorganiserande (eller vad helst som praktiskt ger hjärnan dess system att hantera framtiden: Jag vet inte men tänker åtminstone att intensitets tid pågående just nu påverkar mycket d.v.s. kortsiktigt för långsiktigt görande svara vad som kan svara sist bakåt en hygglig skattning av bara väldigt långt fram tiden likt nästa år eller så att spara en tårta i frysen till väljande hellre att fasta en vecka då - Depression resp. mani bör ge extrema exempel där anti-intensivt resp. intensivt och sjukligt pessimistiskt resp. sjukligt positivt predikterande) som lateral inhibition - jag tror folk som har en elegantare handstil och graf-ritande förmåga lättare tar dem till förståelse här).


Förstärkning på resp. här är alldeles utmärkt eftersom vi har ingångar att propagera dem till resp. tillstånd.


Förutom att vi inte har någon proto-patient. Han gjordes till en lokal konvergens med vad jag brukar kalla PP-operator: By. Praktiskt kombinerande operator funktionen men nära nog utan all mening förutom bara en grov standardfunktion långt ifrån ett verb själv. Förutom att här kommer den lite närmare tagande noun med sig.


Och den konvergens lokaliserar nu verb:et. Var dess konvergens får preferens jämförbart med hur spatiella representationer lokaliseras rent topologiskt. Och tillståndet konvergeras vidare vänster till och med was.


Och här kommer vi stå på lägre "1" räkning än annars. Men inte brutalt under det ty resp.hinner avfyra igen (förutom ev. om jag tänker rätt den sista eller om det blir 1 + 1 där). Och snarare kommer vi om jag ungefär kom rätt försökande mig på det här inte mer än 1/2 och kanske 1/4 totalt för sista konvergens. D.v.s. ett enhetssteg från något direkt här och nu. Samma ungefärliga enhetsavstånd jag brukar anta att this varande närmare har jämfört med that.


Och så går vi in i tillståndskonvergens. Hängande upp på subjektet medan andra änden är en död sekvens. Den sekvensen kan inte haka upp på något nytt. Istället är det subjektet som sitter på sekvensen där vi harhändelsen att någon kom och berättade eller att vi lästa att Politiker Bildt mördats av Politiker Putin.


Effekt av detta är förutom detta att vi nu saknar event-representationen i arbetsminne och fortlöpande kontext. Istället har vi ett tillstånd direkt gjort här. Annars kan vi tänkbart ha båda fortsatt i discourse om det var värt det. Vi både vet att han är död och kan minnas händelsen att han dog. Medan här att vi istället kanske minns något vi läste eller hörde (som jag inte gammal alls kanske 10 - 11 år antar jag hörde på nyheterna efter Klarspråk som gick då en kvart eller så innan på klockradion hörde att Politiker Palme mördats: Det var säkert Putin också han känns misstänkt för mig var man än "går" bland tidningar och nyhetsflöden verkar han stå och hänga up to no good).


Och rörande etablering arbetsminne som jag tror att det kommer visa sig vara när det blir av att följa upp data i studier (om de finns passande):


 • Händelsen som vara interferens med agent är svårare att minnas. D.v.s. givet verb:et efter att ha sett mening kommer det ta längre tid att minnas agent än annars och med fler fel.

 • Än tydligare eftersom detta är färdigt tillstånd som sådant konvergerat och klart och event-representationen inte finns p.s.s. är subjektet ej potent cue till resten av verb, argument o.s.v. tillsammans. Snarare är det cue till händelsen att tragedin rapporterades till oss. • I realistisk discourse kan subjekt faktiskt bli starkare här än vad proto-agent i normal konstruktion uttryckt det i omvänd riktning (subjekt där som patient) beroende på hur verkligheten är före. Det causala som ger oss tillståndet kan vara oerhört starkt. • Tänkbart kan det sista också medverka till att störa att minnas detaljerna kring exakthur tillståndet presenterades för oss: Gavs plats för mordet? (inside Kreml by Putin, berättades något om motivet för oss: after a prolonged hubbub due to polttiker A's hound being intimate with polticers B while abortion of the cross-bread was judged impossible due to christian nationalism causing an aroused state eller mindre fyndigt kul visande att jag inte bara är tråkig utan kul - något av gamla tiders riddare som gjorde vers medan de räddade prinsessorna - medan ett enklare och vanligare exempel är efter timmar av drickande för att försöka komma över etablerat bad blood. .

Att ta åt sådant som detaljerna om vad som gav tillståndet kommer normalt fodra något mer i tid. Kanske längre fram rent av funderande där det visar sig attt vi minns fel: Kanske istället rapporterande en mer intensiv händelse längre fram där vi hörde det igen (eller inte alls bara komprimerande samma små händelser till något större med hjälp av våra vänner immunförsvaret: Vi ska inte klaga här med mindre än att man mäter i forskning märker vi ingenting av det utan det är först när vi äldre får dåligt minne dessutom av reducerade inlärnings signaler med dopamin som vi känner att något saknas som vi kan minnas men ej orkar fram till).

Vi tar därför inte - som jag säkert liksom alla tror jag som skrivit något om aktiv och passiv noterande det som en tänkbar förklaring till varför konstruktionen finns utan att någon heller alltid kanske stenhårt tror på det - att det primära är att vi tar perspektiv av subjekt till händelsen. Det är att det går direkt utan mellansteg in i dess tillstånd med vekare kopplingar till agent i by (som däremot ej kommer propageras direkt om alls till sitt tillstånd: Utan sker det kommer det ske som för den normala konstruktionen sekundär denna tillstånds konvergens tidsmässigt efter - aktiveras agent aldrig är det inte säkert att det ens skett: Närhet på discourse fortlöpande är ju för allt som kastats upp aktuellt tillstånd eller händelse hyggligt lokal så aktivitet gående ut från entitet träffar ju ändå på interferens här så vi minns om än slöare: För indikerat mindre viktigt behöver vi troligen ej ha koppling innan sådant bevisat värde.

Säger vi slutligen att event-minnet är vad vi ska se som motsvarande mening kan vi göra en lite roligare titel med att mena att "tillstånds från rapporterad händelse" ej är en riktig mening därför den konvergeras annorlunda. Men såklart är dom meningar: Är det funktionellt språk man kan använda och folk använder för något är det meningen i orden. P.s.s. kommer en blå människa med underlig kroppsbyggnad och känns konstigt distansierad när jag konvergerar honom med centralitet etablerad på svenskar är han fortfarande människa om han menar det (hästar och annat som ej kan säga det eller något i övrigt kan man välja som man vill kring: Jag äter gärna ko men känner starkt för renarna sedan jag fick dåligt malen renfärs - Låt dom leva).

Känns stabilt nog att reflektera igen

Tänkbart motsvarar vad som sker vad man kan se så här. Upplevde inget indikerande ej funktionellt åtminstone att ta praktiskt i algoritm för kontext etableringen för relativa intensiteten som får adderas in fortgående vilket jag ännu inte känt mig stabilt troende nog på att ge tid för kompletterande särskilt och viktigast reward discounting eftersom det ofta är tydliga värden (prestige, hat, kärlek, pengar även om nu pengar om det ska hanteras konkret behöver siffror så för stora företag och varumärken man ta värde-dimensioner från där även om översättning till pengar ej direkt är 1 - 1).

Så jag lär säkert återvända hit skrivande det igen nu när man uttryckt det i text prövande det skrivet. Det gör det säkert oms så mycket enklare och tydligare för den intresserade. Jag misstänker - vet så - att jag kan ha använt begrepp jag använder när jag tänker här som kanske ej är alltid naturliga för andra (hur vi konvergerar och hur vi kan se aktivitet från en sådan gå vidare och skapa interferens med en annan konvergens - så neuron "ovanför" dem kan avfyra bekräfta här vad vi bäst ex. ser som verbet för aktiva meningar med argumenten hängande under den medan händelse sekvens i event-minne taggar verbet ovanför (i verkligheten för den intresserade taggas egentligen allt - hela processen - initialt men det är ej praktiskt bra att se det så därför att det är mycket närmare så här det kommer fungera som vi tänker på språk med ord) gömmande alla neuroner långt in i hjärnan).

Jag gillar förklaring av fenomen man får en algoritm-bit av i det praktiska och där man tror jag säkert om jag letar ordentligt kan hitta ett antal studier med tid för sådant som association m.m. man kan få en rimlig första kontroll mot (är saker tvärtom eller utan skillnad eller för liten skillnad: Ej värt att göra praktiskt och längre fram körande samlat mot mycket mer data än nu när jag bygger och gör kod önskande datorn vettigt alert utan något tungt som ligger och parsar hundra tusentals nyhetstitlar med ännu ej perfekt optimerad filhantering för att uttrycka det snällt).

Tänkbart data ej helt obesläktat med - möjligen går samma rådata - som jag använde för att bygga min första version av vad som nu är en mycket starkare indikerande vikt.lösning för emotionell intensitet: Isomorfologisk similarity. Gammalt inlägg är tänkbart avpublicerat alt. ej indexerat av Google: Det finns några kul ex. där bra uttryckande just varifrån datat i stora delar kommer från: Studenter som fått sitta och associera runt ord medan man tar tid på det. Visst bias mot sådant mer motiverat för dom. Drunkna minns jag kom högt såväl som en myckenhet om det sociala samspelet mellan kvinna - man. Drunkna kan ha tagit högst värde. Genering från data studierna här är ej direkt 1 till 1 utan görs konceptuellt i nod nät associerande jämfrbart men dimensions-reducerat så att det alltid går i en riktning oavsett om vi började på det en eller det andra ordet som det konvergerar in görande att allt data enklare kan tas tillsammans. Data från en mängd studier sammanstäld av Florida State University: Free Association Norm.

Prototypteori för verben: Konvergens mening som koncept resp. Relationer mellan argument till verb

Börjar man med att betrakta verbmening från prototypteori givet att man etablerat arbetar sedan länge i grammatik är vad man vanligen menar med prototypiska verb logiskt: Transitiva verb med en aktiv agent är vanligare.


Emellertid börjar vi istället med att betrakta prototypteorin från dess mycket populära visuella exempel (inte minst vanliga i referensböcker i kognitivpsykologi såväl som besläktade områden psykologi och brain science) är utgångspunkten den mitt för själva konceptet. Fåglar är vanliga exempel sedan många år.


Den mest typiska fågeln representerande all vår erfarenhet av fåglar sedan tidiga år är vad vi kan jämföra med ett mångdimensionellt medelvärde av alla representationer viktade med hur ofta vi upplever dem. Så pingvinen är väldigt långt ifrån denna mitt därför att den är så ovanlig.


Tänker vi först på fågel och sedan går till att tänka på olika specifika fåglar är vi lite långsammare för fåglar mer ovanliga. Själva mitten här behöver inte vara en existerande fågel i sig: Snarare kan vi förstå det som neurongrupper havande en diffus mitt punkt vi konvergerar in i när vi tolkar och förstår något som fågel. För olika fåglar hamnar vi olika i var den exakta konvergensen slutar men ändå i samma neurongrupp. Mer från diskuterat när området praktiskt ännu ej var klart för mig rörande algoritmer o.s.v.För händelser uttryckta som noun (det kan heta substantiv på svenska men jag minns inte och ids inte översätta det) har vi uppenbar relevant likhet med verb när vi ska förstå och tolka deras betydelse. Och som förväntat finns studier pekande på att de konvergerar likartat för samma koncept oavsett noun eller verb:


"We also found differences in the activation between object and event noun, suggesting that the class of nouns is not homogeneous. Moreover, event noun partially shares the same areas of activation involved in verb processing.

Event noun has many properties inherited from verb: semantically it refers to events and assigns thematic roles, and syntactically it selects complements and has an argument structure specifying the number of complements necessary for a well-formed sentence. However, from a grammatical point of view it is a noun. As its activations partially overlap those for verb, we suspect that a grammatical class distinction based on a simple noun/verb dichotomy could not be applied to the results of our study. In this respect, it is also difficult to explain the results on a semantic basis only."

Argument Structure and Morphological Factors in Noun and Verb Processing: An fMRI Study
Garbin G, Collina S, Tabossi P (2012) Argument Structure and Morphological Factors in Noun and Verb Processing: An fMRI Study. PLoS ONE 7(9): e45091. doi:10.1371/journal.pone.0045091

Även om jag skulle förvänta mig att vi kan hitta eller ev. lär se studier också visande på andra dimensioner som kan avvika en del relaterat till att tolka och förstå själva språkets fortlöpande "grammatik och syntax" såväk som tänkbart något besläktat här till händelse-minne där verb och noun för händelser kanske har viss preferens för verben att oftare ha några dimensioner uttryckta som noun-händelse. Jag återkommer dock sist i ett litet appendix till några poänger värda att göra lite utanför (som vi fokuserat här).


Men vad är centralitet mening för verb. Tar vi attack varande ett verb jag av och till är attraherad av såväl som ogillande i dissonance efterom det återkommande ibland indikerar ett parser-problem min fras-dependency parser kan drabbas av tolkande det felaktigt ibland som verb när noun och visa-versa (relaterat att noun-fraserna gjorts antingen för korta eller för långa för noun compounds). Har vi bra mycket mening vi kan tänka oss: Riddare, En Syrien-taliban (försökande skapa ett blandat koncept kombinerande med Afganistan), något sportrelaterat kanske klubba pucken i mål spelande bandy (på is eller land: Båda sport-variationerna finns) eller vad helst.


Vad tänker vi oss nu aktiverande upp attack i hjärnan? Man ser alltid sig själv med något form av vapen naturligt för en visande flockdominans över folk man möter i vardagen. Eller kanske inte för de flesta: Snarare tror jag att vi även bara när vi tar ordet får kontext-känslighet från bara vad vi läst och upplevt upparbetat sista tiden trots helt orelaterat. Ett fenomen varande om så precis samma anledning till att det är fullständigt kritiskt för resultaten att rotera ord folk får i uppgift att värdera eller bedöma om de är kontextlösa (med varsitt kontext minskar annan påverkan om orelaterat) ty annars får vi påverkan av föregående (Osgood gjorda tidiga arbeten här exempelvis: A BLIND ANALYSIS OF A CASE OF MULTIPLE PERSONALITY USING THE SEMANTIC DIFFERENTIAL (1954) och något färskare av nutida forskare Reward Is Assessed in Three Dimensions That Correspond to the Semantic Differential (John G. Fennell och Roland J. Baddeley, Plos one 2013).


Lägger vi nu till ett koncept påverkande attack kan vi direkt styra till en särskild konvergens. Enklast tagande något utmärkt relaterat pågående publika händelser med viss lätt dold tänkbar prediktion framåt (ej i mening av en riktig prediktion här utan tagande en tänkbar värld) vilken kan öka på intensitet hos folk som reflekterat sådant:


Putin attacks.

Mord såväl som Ukraina kan påverka såväl som ev. lokal-politik jag ej följer just nu i alla fall (d.v.s. har han angripit någon i ett tal någon rysk-talande suttit och tittat på lär det sunka upp konvergensen jag tänkta mig först väljande exemplet).


Och lägger vi till Ukraina till det har vi brutalt styrt ner konvergens till en centralitet som har föga med Knight Stanton attacks Knight Maria (säkert varje dag och inte bara på kvinnodagen eller när han kommer hem full och sur efter att ha förlorat ett slag).


Prototypikaliteten tycks vara en operator-kombination av verbets mening i vad jag vill säga är dess prototyp-centralitet med den samma för argumenten givet ett pågående kontext.


Givet hur konvergens tycks ske i hjärnan som visat tycker jag nu flera gånger under många år Tänkbart noterade jag det faktiskt här säg 2008 eller kanske senare gäller ju att vad vi kombinerar in i verb:et som ej är relaterat dess "operator-funktion" (vad som har att göra med hur det tolkar samman och ansluter till argument och jämförbart) bör vara just den konvergens som gör att vi får likhet mellan händelse som noun och verb.


Denna centralitet lär ju därför för detta som jag kan förstå ej ha något att göra med verbets argument som sådant. Själva centraliteten här lär vara lika verklig och den samma oavsett om verbet realiseras som intransitiv (mindre prototypiskt kan en del mena) eller som ditransitiv med en aktiv mänsklig agent attackerande annan människa. Vara ett av dom indata som går in för att skapa den gemensamma konvergensen som ej självklart behöver vara just vad som kommer ut som enskilda tydliga koncept förstådda som att vi identifierar en person uttryckt som en särskild person (Putin konvergerad till den ryska presidenten) men åtminstone etablerande kontext fortsatt påverkande tolkning och förståelse såväl som mer avancerat mänskligt tänkande seende samband med annan vetskap, få insikter om något användbart eller associerande till något kul Putin-skämt man kan tänkas göra, eller få för sig att man ska kontrollera nyhetsflöde för att se om Putin kanske angrepet någon under veckan.


Att säga att uttryck verb argumentens antal och typ-form (menande sådant som ex. dativ m.m. med typ-form varande fullständigt bort kring vad sådant kallas på svenska) är prototypikaliteten är tror jag nära relaterat med att säga att dimensionerna för hur själva den grammatiska kombinationen sker styr representationen - hur vi kombinerar här. Jämförbart med tror jag starkt till hur vi tolkar och minns händelser vi ser.


Men är i så fall centraliteten aktiverad samma om vi själva adderar proto-patient eller proto-agent därför att vi redan vet vem som angriper? Eller skulle här pågående Bill attacks fortfarande nu vara mindre prototypiskt? Och om inte är det egentligen troligt att själva adderande skapar upp motsvarande ett ditransitivt verb eftersom den andra meningen redan ligger i kontext dit effektivt arbetsminnes processande ska ta saker?


Jag förstår alltid vad preferensen hos så många att referera till en tänkt prototypisk verb form havande aktiv agent, varande transitiv med patient, och om vi gillar visuella slutsatser om verbens mening från det (som jag inte kan se verkar mer eller mindre tydligare än ex. relationer mellan människor:) humpande dit också kanske ett theme som patient som ska gå från punkt a till punkt B menat lite mer prototypiskt därför att vi lätt kan tänka oss det inträffande (som i vår vardag varje gång vi rullar en liten boll en meter: Eller skickande brev visualiserande det - Ett sunt perspektiv är att nära just grammatisk tolkning om kanske inte etablerat minne har vi gamla delar relaterat lukt mer kontinuerligt än diskret i konvergens som sträcker sig in även i andra delar runt perceptionen kanske jämförbart med eller delvis vara vad jag ovan uttryckte för kombinationen av olika koncept skapande kontext fortlöpande och ser till att vi konvergerar ut koncept rät med verkligheten: Dock ett tag sedan jag tittade över perceptionen i hjärnan så jag avstår från att säga det icke-kausalt givet att det finns mer som kan vara troligare här).


Vad som egentligen sägs med prototypiskt verb bland den lingvistiska subkulturen är att det är vanligare med dessa kombinationer när vi ser verben nära oss själva. Även om ett verb kan vara vanligare ibland med något icke-mänskligt tror jag att vi även då gärna ser dem som mer prototypiska i den implicita definition lingvistikerna oftare har gjort om de ibland tar en aktiv mänsklig agent just när så. Vi själva är ju ständigt verkligt kontext och utan något annat kanske det påverkar lite? Och utanför det bara att det är vanligare i språk med fler istället för färre argument.


Sedan kan intransitiva verb rätt använda vara riktigt tydliga om än kanske lite avhumaniserade?


Bill attacks.

Enemy retreats.

Enemy establish at New York.

Bill invades.

Bill blows up.

Bill II appears.

Bill II invades.

Enemy retreats.

Enemy establish at Washington.

Nu bättrade jag ju på det maskinella reducerande human-tolkning optimerat för läsaren så man inte bara förstår vad jag tyckte mig se utan säkert ser vad jag tycker de ibland kan ha när de dominerar kontext. Emellertid är det inte nödvändigtvis just maskiner som uttrycker detta. Det är snarare att vi kan vara vanare att se det idag hos maskiner (ex. i loggar till webbservrar, loggar eller händelse-hantering strategispel eller jämförbara simulatorer):


Vi kan också ha det när etablerat fortgående kontext finns och vi har en person - säg en av flockens yngre mer rörliga medlemmar som klättrat upp i ett träd och rapporterar vad bytesdjuren gör och förflyttar sig. Det går att skära ner lite oftare.


Det var den prototypikalitet jag upplever som mer som jag naturligt vill se den också för verben. Helt säkert därför att jag innan jag kodade parser och skapande den semantiska tolkningen av indata gjorde representationer av själva koncepten och deras relationer motsvarande (konceptuellt snarare än som biologiska neuroner: Koncept för allt vi konvergerar stabil mening till från ord till personer, modeller av maskiner, matematiska koncept och allt annat) som vi representerar dem i hjärnan och metoder för att i det ta ut den mer flytande meningen och fortgående kontext framåt från indata bestående av konvergerade koncept ej hanterande parsning utifrån grammatik utan enklare tagande ut stabilt indikerade koncept styrande kontext.


Det ger en annan utgångspunkt för hur man först ser meningen och vad som avses. I all verklighet i hjärnan är det menar jag olika funktioner och dimensioner ej i samma konvergenser. Så man kan mycket väl mena att verb är prototypiska på båda sätten. Som jag visade i deras "noun-mening" och som lingvistikernas menade i argument-dimensionerna. Jag använder tror kommenterande kod dem båda helt styrt av i vilken större "delsystem" jag är i pågående dominerande. Och indikerar gärna agent på den vanligaste positionen som prototypiskt agent.


Event noun igen

Vi kan nu i grammatik utnyttja dessa ytterst konkret nära liggande verb också grammatiskt exempelvis:


King Staunton makes an attack into the night.

Hur parsar vi här ut semantiken för att ta ut grund-meningen rörande argumentens relationer d.v.s. semantiska roler? Ofta nog förstår vi makes färdigt med analys utifrån den och kastar sedan bort det och söker sedan rätt på passande mönster för attack hanterande det som ett verb för vad som innan var argument till make. Det har för mig fungerat väl för ett begränsat antal testmeningen jag gjorde men har ännu inte tittat över vad som är etablerat känt kring detta. Men i allt normalt kan jag inte se att det någonsin går fel annat än när det ev. hade gått fel om vi skrivit meningen som King Staunton attacks into the night (eller ännu mer jämförbart som mer uppenbart avslutad händelse snarare än att vi fortfarande vid lunch nästa dag sitter och väntar på att verbet ska uttrycka att händelsen gått från fortgående process till färdig händelse).


Utnyttjande parser hittad på nätet (ej tidigare prövad men ser inte orimligt ut) link.cs.cmu.edu kanske en link grammar parser och nedan har vi exempel på mening där attack nu menar jag gått längre ifrån verbens preferens att uttrycka något som händer just nu eller ett tillstånd etablerat viktigt för vad som händer. Trädet tror jag säkert kanske några enstaka i alla fall adderar något nödvändigt för att förstå varför Bill reviews the problems of attacks taking place during the night behandlar attacks som en etablerad kunskap vi rent av gör en review av och särskilt för angrepp under natten (kul och motiverande men tröttande i längden introducerande slarv med att vässa upp svärdet på slipstenen som annars varje morgon efter några veckor).


Bill reviews the problems of attacks taking place during the night.


(S (NP Bill)
  (VP reviews
    (NP (NP the problems)
      (PP of
        (NP (NP attacks)
          (VP taking place
            (PP during
              (NP the night)))))))
  .)

Istället diskuterar man etablerad kunskap övergripande från ett perspektiv introducerande en särskild delfråga (angrepp som sker på natten). Här är vi ju vill jag mena tydligare i hur vi förväntat etablerad förståelse och representationer av koncept allmänt i hjärnan med eller utan tidsperspektiv knytande dem till händelseminnen med långa serier av personer och datum (sådant är ju vad som tillsammans kommer som vi diskuterade för prototypikaliteten för verben addera till hur centraliteten som default kommer vara för verb:et oavsett eller korrektare innan aktuellt kontext etablerats till det och fått styra om det: Tydliggör bra varför man verkligen ska ha massor av data etablerande sådana grundutgångspunkter: Folk läser inte bara några tusen frames i Framenet för att förstå argument utan de sitter och läser en massa nyttigt många timmar dagligen förberedande sig inför nästa arbetsdag såväl som Konungarikets Sveriges kommande behov och förväntningar på arbetskraften: Dessutom under helgen kanske de löser något mer nöjesbetonat).


Nu tänker vi oss att vi kastar bort attacks. Vi inser att jämförbar samtolkning och konvergens etablerande såväl som förståelse från befintligt kontext sker ändå: The problems taking place during the night eller bara problems during the night. Kan vi konvergera ut mening givet kontext och etablera det gör vi det (där verkligen inte grammatiskt form är en nödvändighet även om mer ovanliga former gör saker långsammare: Attacking Knight Maria Knight Staunton does.