Data hoarders med garage diskar huvudvärk för NSA

2016-10-08

Påfyllning i ett corpus av en typ. Förvisso en av de större men inte längre att web corpus avviker lika abnormt längre mot andra större naturliga att använda om ej specifikt intresserade av just webben (ex. PDF-artiklar uppsamlade journal-hus m.m.). 102 TB november 2013 [Mindre internet 2013...]:


"We are very please to announce that new crawl data is now available! The data was collected in 2013, contains approximately 2 billion web pages and is 102TB in size (uncompressed)."

Från: commoncrawl.org/2013/11/new-crawl-data-available

I kontrast spekuleras att en inhyrd resurs till NSA (NSA: En organisation i verksamhet av data mining och som många menar gärna tar abnormt stora corpus kontinuerligt. Är du ej intresserad av just det faller vad dom ner till riktade sökningar i datat gjorda eller summeringar i rapporter uttryckande föga av den flexibilitet och möjlighet tillgång till data för egen analys innebär).


Expertis i medan förklarar att han ska ha haft flera tera-byte samlade i sitt garage: "had tera-bytes of data" citerande något dokument (spekulativt införskaffat genom att besöka någon human desk-keeper):I får vi anta något irrationellt alternativ till att sitta och vänta på några power points släppta av Snowden med uppgifter (utanför i alla fall tappning call-detail-records och ev. mer i telefon inrikes USA) så vitt jag såg mer eller mindre i det strukturella redan tillgängligt från amerikanska myndigheter publicerat normalt (resp. i några fall krävande komplettering genom att kontrollera uppgifterna givna i publicering när tjänster och hårdvara ska köpas in - det tunga som indikationer "gränszoner" internationellt nät tror jag gavs tämligen tydligt i en uppgift här börjande för evigheter sedan om än tror jag inte riktigt för första jag sett före 2000 - den första unikt för dessa vad jag lade märkte till nära i tiden kanske ett år efter publicerad övriga sökte jag rätt på samlat för research något ett antal år sedan till tror jag en artikel IDG:s dåvarande tidning Säkerhet & Sekretess). Hur är det man brukar säga: Har inte någon suttit först och power-point:at upp det såväl enkelt men ändå trovärdigt tekniskt, och därefter arrangerat en liten skattjakt med en massa spännande efectos especiales så blir det inte läst oavsett om nu egentligen ingen tung data mining krävs.


Och igen... kommer den olämpligt datahanterande (havande ej försökt kontrollera om några konkreta uppgifter om att närmare till i bevis rapporterat datat vidare ännu finns: Men det kanske kommer - Själv ställer jag mig fortfarande om till för Snowden uppgifterna om att levt med flyktingar i Hong Kong eller var det var kontra att samma dagar promenerat in på fastlandet till kinesiska låt oss kalla det internet-spioneriet eller cyber warfare centraliteten) från Booz Allen Hamilton ser jag:Precis som jag vill minnas att jag föreslog lika troligt skulle komma igen därifrån lite som toppen ovanför andra resurser och kanske mer än så givet den riktigt låga ribban rörande all form av intern-säkerhet som framgick i och runt om Snowden-"eventen" eller vad man nu riktigare kallar det hela: Power-point:en kanske man kan kalla Sverige Wikipedia jämfört med Engelska Wikipedia jfr att göra sig besvär att bara söka allt myndigheterna själva publicerat över åren antingen via en antagligen tämligen tidsödande manuell insats på några månader även om massor ganska spännande - Snowden-nivå av och till no doubt - säkert hittas tidigt eller direkt - eller göra sig besvär att söka intelligent med mjukvara -


En del tämligen - och uppåt från det - seniora f.d. medarbetare arbetande där också. Men jag kan inte föreställa mig annat än att FBI betraktar frågor sådant kan väcka kontinuerligt och kanske fortsatt godtyckligt länge sedan om ej tidigare Snowden.

Trump lever ej upp till det moraliska krav vårt folks särskilda historia ställer på oss kulturbärare

Jag kan från egen erfarenhet bekräfta det här fenomenet:


"Donald Trump bragged in vulgar terms about kissing, groping and trying to have sex with women during a 2005 conversation caught on a hot microphone, saying that “when you're a star, they let you do it,” according to a video obtained by The Washington Post."

Från: Trump recorded having extremely lewd conversation about women in 2005 | The Washington Post [Red. Via och som presenterat i Google News. /HH]

Kvalitativ genetisk vigilans är scarce och hög värdering kommer medfött i kvinnor som själva är genetiskt värdefulla. Jag tänker att något "darwinistiskt" ev. något starkare eller tydligare spekulerar jag när man som jag har allmänt stark vigilant över så många dimensioner av det viktigaste av att vara människa. Att det verkar starkare för mig märks framför allt av att kvinnor i alla möjliga sammanhang (några gånger per vecka allra minst - upp till många gånger mer om allmänt rörlig mellan orter o.s.v. eller sociala grupper där jag upplevs mer av färsk information) att göra just av Trump beskriver att han behöver mer göra ("Hans please grab my XX.") som verklighet ombedd (det senare kanske rent kognitivt med ökad ålder är såväl troligare som tänker jag hjälper till att hålla motivation och hälsa igång: Mindre förslappande för kreativiteten helt enkelt).


Och jag tror att samma grupp av orsaker som bedömer jag gör fenomenet starkare för mig givit mig förutsättningar att på en högre moralisk och mänsklig nivå rätt hantera det.


För att jag ska finna någon tillräckligt attraktivt och här krävs mer än utseende konkreta värden: Ex. att jag lär mig något värdefullt eller intressant inom områden som tillämpad vetenskap, politik eller själva den administrativa processen när resp. eller båda områdena tillsammans tillämpas över större regioner görande det mer utmanande komplext (säg missilförsvar). Detta kan dessutom vara en väg att förbättra världen: När Madam Clinton blir president kan det vara väldigt värdefullt för världens framtid att jag möter henna privat och uttrycker mig mer än fysiskt användande situationerna runt om för att ge tips på ett avkopplat naturligt sätt. Eller kanske en trevlig upplevelse av konst annars stängd för allmänheten. Ofta faktiskt goda råd rörande klädsel ibland med färdiga koncept presenterade till mig då vanligen gemensam event: En hel del av mina bästa kläder kommer faktiskt den vägen.


Dock är jag ytterst cross-cultural aware visande stor hänsyn för att många kvinnor inte självklart har ett referenssystem som gör att de enkelt som de är vana vid alls kan hantera attraktionen till mig. Större förändringar deras värld efteråt för ett värde som endast är ett avlägset minne är vad som är självklart för mig att betänka. Mer än att bara lita till mig själv här har jag bl.a. följt upp de etiska arbeten och diskussioner som förts rörande om att ta kontakt med stammar i Amazonas som saknar i princip tidigare möten med vår tekniskt avancerade värld: Min syn där som här - Vi ger men med respekt för att kraften är större än man är van vid att hantera.


Är kvinnan ex. muslim tar jag som vana för att minska risk för att hon senare ska ångra sig om ev. utfryst av familj att be om ett intyg från ex. familjefadern eller en äldre bror. Kvinnor mer än genomsnittligt normalt för Sverige intresserade i Jesus brukar jag ibland göra mig besvär med att om i en frikyrka (snarare än Svenska Kyrkan där frågan ej är aktuell alls) ringa upp hennes pastor och be om råd rörande av vad deras subkultur ser som korrekt vid tillfälliga sexuella kontakter.


Ej heller skulle det någonsin falla mig in att likt Trump när ej nöjd med nivån riktigt på dom här mötena importera en rysk eller om det är östeuropeisk hustru. För mig känns sådant som lite väl-mycket av Massa Boss Husman och mindre av vad jag tycker romantik ska handla om: att lära av omvärlden, ta emot, och våga se värden andra har som via spreading activation via mig kanske rent av vidare kan växa i ett socialt större kontext (eller bara upplevelsen av konst och skönhet: Kanske kommer du och demonstrerar för det större kontext av värde ett perfekt bonsai-träd jag kan uppleva fortsatt många år efter att kvinnan i sig är glömd - Eller varför inte skapandet av en liten japansk stenträdgård vilket en stark kvinna med goda värden i sig för hela stammen skulle orka och dessutom förhöjande hennes nöje genom att förhöja min upplevelse när kombinerat säg förutom mig något likt den fyndiga och tror jag säkert upphetsande dikten jag spontant via en av mina många förmågor gjorde här): Vad som större bygger samhällen och kulturer. Att jag dessutom ska uttrycka något av social dominans genom att dra nytta av trivialiteter projiserande pengar eller makt mot kvinnan förskjuter bara obalansen min välkända vigilanta genetik och i aktion skapelser introducerat hos den kvinnliga delen av samhället. Dessutom förutom balansering ger det något att prata om vid sidan om mig. Man äger ej utan tar för allas bästa mycket mer än det självklara.


Fuck Trump as President. Fuck Clinton then it's her time in the White house.

Och indirekt som socialt mervärde Hillary: Fuck Mr Clinton. Som han en gång när president utanför äktenskapet (om ej för detta skulle jag först innan introducerande mig rent fysiskt låtande min attraktion verka ringa upp och diskutera igenom min idé med hela i familjen: det kan ibland underlätta omställningen).