Saudiarabien: Religiösa polisen föregrep Kung Abdullah's, Saudiarabien, död

2015-01-23

Kungen är mer eller mindre normalt alltid små-tråkig om ej festande eller ute i krig eller döende oavsett kulturområde eller år i historien. Främmande kungar oavsett från annat land eller mer socialt distansierat kan vara lite mer intressanta (men då känner vi ju dem inte). Själva kungamakten är så klart också mycket intressant när kungen är sjuk, döende, just död, fånge hos någon entitet eller har lämnat position tom av annan orsak.


Och Defunct King Abdullah bin Abdulaziz dies är död (därav att korrekt och artig konvenans när vi datarepresentation tilltalar eller refererar till kungen att titeln är defunct king och inte king). Men hur dekterade jag föregripande (i mening viss "viss volation" vilket rörande denna typ av entitet räcker bra utan större exakthet också om just situationen nu visad d.v.s. sjuk och kanske döende givetvis hör till ett annat föga otroliga då denna defunct king var åldrad) resp. efter det bedömde träff som intressant att inte var otrolig nära inpå i tiden (se citatet nedan, och förutom länkad artikel även de i tiden nära-liggande inläggen diskuterande Saudiarabien)?


"Den icke-ryska omvärldens hjälp till Syrien var inte riktigt bra alls någonsin - knappast nu heller. Eller åtminstone inte i nivå med den pay-load Saudiarabien leverar Ryssland när de kreativt pumpar deras ekonomi åt helvete. Men fan om inte båda är sedelärande om man ids lyssna. Och faktiskt om inte Saudiarabien nyligen börjat lyssna en del kring de för varje moralisk grupp självklara rättigheter kvinnan ska ha jämförbart med mannen... En del intressanta förändringar i policy sägs vara på väg."

Från: Syrien: Vi minns de sista åren innan det fick utvecklas fritt utan den icke-ryska omvärldens stöd och hjälp (2014-12-23)


Genom mönster vi kan förstå från här aktuella exempel:


  • Större variations-vidd rörande vad entiteter (här i huvudsak personer) vågar förändra sitt uttryck med för position i strukturer beroende av aktuell diktaturen.
  • Motsvarande rörlighet varande möjliga uttryck av att man positioner en förändrad "policy" mot en ny centralitet i diktaturen man tror på eller vill stödja.

Medan mer "allmänt" större kaos åtminstone för mig är svårt att överhuvudtaget kunna mäta i något relaterat Saudiarabien. Rörande bra mycket information tillgänglig via normal discourse ex. på nätet är Saudiarabien mycket tyst land.


Ex. hög boss i den religiösa polisen - ytterst konservativ-inarbetad stödnod i maktstrukturen utan att just vara en contestant - ger sig på att visa sin hustru på officiell teve utan slöja förklarande att diverse muslimska beklä-kvinnan lösningar är acceptabla. Och i någon form make-up (jag har ej sett bilder eller teve-show utan noterade referensen). Mycket bra stöd för "rätt" ny härskare: Ej hot men ger viss "teokratisk-tyngd" inte minst kontra andra kanske mer välkänt intresserade av hela det teokratiska området.


Det är viktigt att våga ta ställning när volation i makt-toppen av och till kanske med ett till 20 års mellanrum uppstår (även om Saudiarabien varit hyggligt volativt sedan om jag minns rätt 2000).


Varande en praktiskt i realitet tämligen egocentriskt - bekväm traditionell man även om jag stödjer en familje-födande förvarsarbetande kvinna utanför hemmets sysslor - såväl som klarande att paketera mig som feministiskt föredöme för de från start "gender-goda" (startar med massa jämställdhet man behöver arbeta emot för att ändå märkas som engagerad uttryckande möjliga förbättringar) svenskorna erbjuder jag mina råd till den nya regimen. Bara att höra av sig, paying the cost to keep the wifes in the home service sector, så bör bättre packeteringar för att verka mot dem än message to the new boss contestant using my painted wife. Det är vad naturresurser är till för när det ej är själva energin som krävs: Skapa bra information att uttrycka sig med så att flocken förstärkt förstår vad du menar att dina och deras värden är.