Ryska 2013 inflygningen av kärnvapen mot Sverige: Att rösta på Socialdemokraterna därför att Sveriges gränser är viktigt

2014-12-19
Att återvända mer till tveklöst men jag upplever en tydligare utrikespolitik i scenario-värld där tidig tydlighet är energieffektiv hantering av investering - mindre investering tidigt bättre än i värsta fall - och det värsta fallet är det ända av betydelse i dessa frågor när vi räknar risk-kostnad tillsammans med risk-sannolikhet därför att kostnaden är stegrar sig abnorm medan minskad skattat utfall - mer pengar senare. Jag upplever inte att intensitet från Ryssland mot Sverige förändrats under den Socialdemokratiska regeringen jfr sista åren under den förra regeringen utan endast att informationen som passerar ut förändrats. Jag tycker det såväl som åtgärder jag under dagen fick klart för mig (efter att inte alls följt Sverige eller Ryssland på månader minst) som att följa upp mobb-förråd, antal tillgängliga ej medelålders-feta o.s.v. tillgänga till försvar pekar på en sundare svensk hantering av problemet (d.v.s. mindre att försvaret i någon form av learning by shaming metod Borg skapad - antagligen ej helt fel ur andra perspektiv - att försvaret ej kan flyga ner JAS till Libyen som planerat därför att de ej får tanka flygen över budget utan att han gjort ok och mer rörlighet kring saker och ting).

När det nu gäller Expressens artikel jag läste rörande inflygningarna av ryska bombflyg mot Sverige - som jag greppade det hela ej uteslutat delar av Sverige där jag själv är - bestyckade eller så funktionellt avsedda för att levera kärnvapen (jämför gärna med hur Ryssland flyger skarp-laddade kärnvapen mot fler geo-regioner nytt sedan ett par tre år just nu nyligen mer intensivt expanderat där paraply-skyddet mot kärnvapen-missiler är aktivt d.v.s. möjligen inkl. delar av mellan-sverige p.g.a. av Polen-skyddet - jag tolkar tidigt publicerat rå-data så men kan möjligen ha fel) gäller att vi alla så klart bör dra oss till minnes för att här framför allt (i väntan på ev. analys framför) i någon mening positivt boosta mig förutsätter jag (varnande riskerna första gången antagligen inte senare tidigt 2014 och minns jag rätt menade jag att Ryssland flög kärnvapen mot Sverige första gången något innan jag hotade tillbaka i brist på övrig svensk respons i Riktad information - Small and Spreadable: Skräck när den osynliga döden vandrar nära gränsen (Ryska smittan / multiresistent TBC) - 2013-11-07) att vi tar som utgångspunkt såväl som att ifråga sätta varför jag menade detta innan det ska ha skett i den mån vi kan lita på svenska försvarets uppgifter.

Emellertid gäller för mig att jag ej här tillgång till radar med dess rent tillämpningsmässigt besläktade tekniker - alla krävande försvarlig budget för att realisera seriöst. Att Ryssland flög mot Sverige var känt för mig.

Det föreligger också viss distans över-tryckt för mig som ju faktiskt inte kan just någon ryska alls. Översättningsverktyg existerar så klart automatiserade tämligen acceptabla om än något sämre för ryska jämfört med ex. japanska jag stabilt kan jämföra. Engelskan rörande uttryck av attityder vet jag lika mycket som någon annan rörande attityd. stereotyp, och värde, såväl som kognitiv-prioritering av vad text-uttryck pekar på reflektion som någon annan och mer än många efter brutal sampling under flera år: Så det är för mig en föga utmanande fråga att bedöma hur ex. de ryska rollerna många av västerlandets såväl som asiens länder möter mappar mot föreställer om risker och värden. Snarare trivialt i mening av testad predikterbarhet.

Dessa brukar jag huvudsakligt komplettera med översättning jag själv gör via vissa grundläggande grammatiska mönster kombinerat inget mer avancerat än böjningsformer + ord till ord (vilket stabilt tillför värde mot automatiserade mycket bättre system genom att ge möjlighet att flexibelt hantera problem dessa uppenbart ej hanterar genom lite Perl-quick-fix-code). I direkt översättning för mig finns emellertid ännu åtminstone ej något mer än lc-funktionen (d.v.s. till lower-cases) + space men undantaget siffror.

Jag minns ärligt talat inte hur jag kom till slutsatsen att inflygningarna tidigare var med bombflyg kärnvapenbestyckade.

Det är också allmänt i så väl press, ontologier, thesarius, särskilda exporter av data (jfr alla Enron epost som publicerade av antar jag åklarmyndigheten senare inte alltid självklart när man med föga kultur eller språklig lokaliserad expertis drar bredare slutsatser om vad som intraffar i verkligheten att man verkligen kommer 100% korrekt.

En vanlig idé är att Ryssland är tämligen topp-styrt från Putin med Co. Troligen stämmer det delvis. Emellertid kan jag också tänka mig att det möjligen övertolkas i försvarliga skopor rörande sådant här. Men självklart: Ska man seriöst bedöma sådant via ex. nyhetsanalys är det så klart bra om man databehandlar brödtext utan att försvara årtal så att ev. icke-kausala samband o.s.v. inte inträffar (i områden man inte är överdrivet engagerad kontra The Real Big Guys down in Asia som för Putin att verka konkret XXX även om han inte hade ridit runt skjortlös efter fem till tio dagars fasta).

Hans Husman: gammal hundsoldat och bärare av en matematisk reward- och intensitets-såväl som informationsanalys från krypteringsanalysen till textanalysen vågade tidigt stå upp för det svenska försvaret hela vägen som hans ålder tillät med motiverande nationalistisk foto-konst.


Jag vill inte mena att någon problematik funnits här. Tvärt om. Men jag vill heller inte att någon någonsin förväntar sig högre data quality assurance än vad jag faktiskt uttryckt. Jag betvivlar starkt utan att följa upp att jag inte tydligt flaggade aktuellt kärnvapen-inflygningarna tidigare (om de nu skedde) som möjliga men ej säkra (även om jag personligen kände mig ganska övertygad att något åt det hållet "hade skett").

Vi ska heller ej underskatta:

Riktad information - Small and Spreadable: Skräck när den osynliga döden vandrar nära gränsen (Ryska smittan / multiresistent TBC) - 2013-11-07

Med uppföljande inlägg. I området där aktuellt föreligger inget qa-problem jfr årtal och datum när nummer försvinner. Det innebär emellertid heller inte att naturliga skydd av Ryssland inte finns genom att hela hot-realiseringen känns lätt jobbig och tidsödande.

Men för att se lite collaboration (i mening av kontra conflict) meningsfullt. Säg så här att samma situation inträffar en gång till så realiserar jag. Därför att jag minns raketuppskjutningarna från Ryssland senaste åren och var dom smällde och jag bör nära Stockholm. Det verkar väl sunt att jag väljer den enkla och för mig energi-effektiva vägen och ej ser Ryssland alls rörande dom här frågorna fortsatt - inga många långa timmar sampla Ryssland och teckna nid-bilder relaterat Ryska stereotyper - så ger Ryssland fan i att flyga kärnvapen i närheten av orter där jag befinner mig (säg lärande av quality assurance från the space program). Annars. Och Putin försök förstå: Jag riskerar givet mina föga genomtänkta inlägg tidigare närmast tvingad. Låt det här vara så ser jag till att förklara förställningen bland Eu-ministrarna och Asien premiärministrarna om att du bär på TBC var lögn så glömmer vi det hela.

Relaterat

Riktad information - Small and Spreadable: Skräck när den osynliga döden vandrar nära gränsen (Ryska smittan / multiresistent TBC) - 2013-11-07 | "Inflygnin"

Komplexitet och kostnad i planekonomi kompenseras med maktens rikedom
2013-11-28 | "Inflygnings-beartning"


Nationalistisk hund

Övning - Operation Ryska Döden: Björn döende i TBC och aids spyr smittan in i Europa - 2013-11-29 | Ytterst inflygnings / Informations respons

Bias i Putin publicerande av CIA - 2014-02-18

Leta från och runt om - men framför allt om jag minns rätt bakåt - för de relaterade rörande den ev. första inflygningen (medan vi nu ev. är på den faktiskt första men ev. i tolkning inlägg här är på den fjärde) från:Ty de har fallit hur Google index inkl. på site-sökning. Jag tyckte det inducerande en trevlig övning skapande åtminstone mer title-läsning bland läsarna så jag struntar i att leta sönder mig själv och länka det starkare.

Hur oro gick till fascinerat road optimism och slutligen bomb-förälskelse
2013-04-24


Ok jag inser när jag ser datum att den ovan är för sent i tiden. Men den tydligt intresserade bör följa upp inflygning bredare Ryssland mot Sverige och kontrollera datum bakåt säg 6 - 12 månader. Men ev. finns en tanke-vurpa här: Jag följer normalt föga Ryssland bland de icke i engelska-språket tydligt avbildade kulturområdena utan brukar där hellre prioritera Japan och sekundärt Kina.

Och om nu mot all förmodan att Ryssland faktiskt flög kärnvapen mot Sverige under den tidigare regeringen. Är det nu givet Moderaternas försvars association historiskt - om än föga alls under den förra regeringen - inte såväl ärligare såväl som extra-vals-strategiskt korrekt att publicera?

PS

Hur kommer det sig för övrigt att Google plötsligt tappat all indexering av mig balanserade på ett staket med ett paraply från tror jag 2009 eller 2010. Bild-indexeringen ska väl ha uppdaterat sig från 2013 buggarna eller? Nå det konstnärliga djupare värdet av en sofistikerad förolämpning torde liksom alla kostnärsformer huvudsakligen vara bortkastad på annan än en själv.