Samtidighet epost / Blogger som normalt Googles avdelning för särskilt utmanade

2014-09-01
Som diskuterat med flera ex genom åren är Blogger annorlunda än anfra Google produkter jag använder..

Blogger normaliserst storlek i vad jsg gör är exceptionellt vsnsköyt av Google.

Interaktion Google Android via Sony Ericsson är ej ett unfantag.

Medan Google Gmail fungerar bra: ex kan jag hela tiden se vad jag skriver.

Och Gmail föreslår visuellt enkelt rätt epost att addera givet en föregående epost.

Dvs P(epost 2=person 2 | epost 1=person) från statistik upparbetad ev via Baysiansk-uppdatering.

Gäller för Blogger att jag endast kan se hälften av va-slut att de där jag såg halva a före minus och vid skrivet nu vid mellanslag efter halva.

Ny rad och jag kan se igen.

Inläggets rubrik ser jag endast lite i början på.

Lösning: ta webb-gränssnitt från Gmail som för textfälyen är fungerande och
ersätt med här och spara in tjänster i Blogger.

Dessutom gör jag return innan jag slutat att se
Hamnar jag direkt på raden under medan jag annars får två radbrytningar

Som här

Rekommenderad läsning - Kina

Eftersom bredband ej fungerar prövar jag att göra detta inlogg på min Sony Ericsson Android.

Rekommendationen är en excellent analys av kinesisk politisk strategi publicerad 1972 som föregriper flera idag uppmärksammade företeelser:

1. Kinesiska utvecklingen tillbaka från planekonomi inkl. uppgifter lön, arv och ersättning till tidigare ägare av förstatligade "enterprise".

2. Kinesisk strategi i Afrika inl. riktade stöd, kommersiella projekt mm. Kritik liknande den idag uttryckt oftare i ytlig form.

3. Territoriella problem nu aktiva bla i Sydkinesiska havet.

Punkt förklarar en del av grunden till förändrinhen. Punkt tre föregriper och uttrycker koncepten idag aktiva jag spekulerar hamnade i bakgrund många år av ekonomisk nödvändighet såväl för att balansera USSR med US i handel och utrikespolitik.

Sagda balansering är nu denna bok ett uttryck för varande en kritik skapad i sovjetunionen av Maos ideer:

A critique of Mao Tse-tung's Theoretical Conceptions.
First printing 1972

Dessutom gav analysen implicit en bättre förståelse av orsakerna till kulturrevolutionen i under-domän av maktkamp i partiet.

291 sidor.