Toppdomän .MIL ni läcker information krävande särskilda rättigheter rollstyrda i den militära-organisationen via Google

2015-05-28

Jag har dock ej sett något kritiskt alls. Och jag söker -MIL regelbundet efter gamla forsknings-artiklar. Men sund sak för alla att se över.


Exemplet jag såg var heller ej via Google cash av sidan utan snippet.


För fallet förstår jag det vidare från tidigare erfarenhet av information relaterat standard för att uttrycka händelser att klassifiserade sidor på lägre nivå än denna ej indexeras sökmotor om de följer direktiv. Men jag tog bort lite från sidan än då. Lär väl inte göra någon skillnad: Vad man kontrollerar för allt.Om ändradfe rättigheter internet-access - vilket jag bedömer kanske är fallet ev. för subset av struktur (och om så vilket jag tror kan vara fallet är det möjligt ej riskabel information: Men ej heller bra givet alla webbservrar - väldigt många faktiskt: Bra sak att se över kanske) - kan förändring mot Google pushas till dem så att de ej behöver återvända och uppdratera naturligt spindlande.


Med vänliga hälsningar för allt bra material i DTIC.mil (ej relaterat detta problem varande just publik publicering av miltiärt finansierad forskning m.m. från längre tid).

Murong Xuecun: En sällsynt förmåga kanske med ett stort värde ännu ej skapat

Kultur och kunskap när kombinerat med vad jag tror är naturlig fallenhet kan när personen klarar att uttrycka och gör det dokumenterad vetskap symboler och kulturer högre. Mer så de vetenskapsområden vars kultur gärna tolkar och förstår symboler och språk utan dom statistiska verktygen (delar av sociologinm psykologin, lingvistiken bl.a.) -förutom när man märker fallenheten naturligt hos någon.

Och inte alls att det är subjektivt. Det är vetskap som när bra är vad man kan ta och använda. Om defekt är den ej användbar. Det kan ge utgångspunkter statistiska kunskapsbaser och balanseringar mellan dimensioner kan snabbas upp oerhört från därför man har goda start punkter att börja från. Språk och kultur är gigantiskt: Men ska man se det viktiga behöver man låta algoritmerna börja bra: Börja dåligt går också ofta nog men tar längre tid. Och ibland därför att kultur är så stort pekas utgångspunkter och delar som annars missas. Kanske bara därför att grund-förståelse om dem helt saknas därför att det missats.

Förmåga här god nog - åtminstone vad man kan se från skriftspråk läsbart under senare 1900-talet från 1960-talet och fram till idag - är sällsynt.

Att klara att ta det till systematiskt kunskap världen kan förstå sig själv bättre från är än mer sällsynt. Ytterst ännu ovanligare är när det också kommer med det statistiska analysintresset såväl som intresse och motivation att pröva det på världen. Vi har något av detta i Osgood (och jag minns i övrigt inte nu i alla fall om jag i övrigt någonsin mött det annars):

 • Först skapande den stora metoden så omdanande för så många forskningsområden språk och psykologi styrande årtionden för att lära om språket bara som praktiskt verktyg: Semantic differential. Men även introducerande matematik och seriös mätning som metod.
 • Byggande vidare från data han själv mätte direkt på människor till ett antal teorier med värde än idag.
 • flera metoder som helt tappat varje poäng idag inriktade på hur man bäst manuellt ska strukturera uttryck med verb i centrum manuellt - typiskt läsande vad Sovjetunionen säger eller vad media runt om i värden säger om dem - för att det sedan ska kunna tas vidare till annan analys (Ex. Sovjetunionen ilsken skrämmer Egypten. Sovjetunionen är ilsken. Sovjetunionen skrämmer Egypten. Stort på 50- och 60-talet och lite framåt. Men bare minimum idag), Likväl viktigt då. Precis som förståelse av kultur är det idag för Kina.
 • Och så START och SALT-1 vilket var okänt för mig tills nyligen när jag såg att jag hade information relaterat det förra veckan jag ej innan visste att jag hade (jag har riktigt stora mängder av vad som publicerat i forskning, politik m.m.). Och jag har ej gått igenom det i detalj men det tycks konkret engagerad här skapande värde med en roll från vetenskapen. Skapande ramverk och modell för hur man nedrustar kärnvapen: Etablera förtroende samt diverse mer direkt detaljerat koncept motsvarande normalt hur man mäter och tänker för attityder mätande dem. Och samma år han dör ges första nedrustningen med START-1.

Krävande tror jag säkert men värde och belöning i arbetet fanns säkert. Dessutom var Kalla kriget ej en stabil balans. Risk för oerhört våld fanns. Behovet fanns. Han såg en möjlighet att minska risk med ett värde från sitt område. Risken var noll. Det gav värde.


Kina är viktigt: För folket i Kina och för oss - Tungt viktigt

Kanske utvecklar sig saker bra. Eller är det tvärtom. Att veta säkert är ej möjligt.

För tungt kritiska kinesiska kulturen - Kultur: i en allmän mening av offentligt samhällsspråk gemensamt - är än mer scarce än engelskan. Och ej i brist på att pengar försöks på det många gånger genom åren. Och ej just den här talangen heller (men väl för de senare och mer systematiska ej födda och formade av den givande bias från i den). Kanske startas ett säkert ej billigt projekt varje till var tredje år relaterat militärt finansierad forskning inom NATO åtminstone för de segment en bit bakåt jag tittade igenom (där data finns bättre). Resp. att jag ser dem kommande från kortare delat data från Department of Defense, US, ex. Jag tror säkert att de får mycket värde av dom studierna men jag har ännu ej sett just det särskilda saknat (bedömt från resultat av sådana studier jag har: Och jag har ganska mycket men ej sista åren även om jag har mycket god kunskap om viktiga "kulturbärare" vetenskapligt tänkande från deras övriga arbeten ex. Wordnet och såväl Verbnet som fler datakoncept verb (med tidig stimulans bl.a. mot Palmer rörande verb i en enklare tidigare strukturering), The Specialist (idag förvaltad öppet enkelt delad av National Institute of Health) diskuterades, och om jag ej missminner mig eller förr tof el på något LCS (som tänkbart är lite mer hype idag), ramverk och teori eventhantering (d.v.s. verbnära) gjort av DoD medarbetare Schank med (och fler tar regelbunden ersättning om jag minns rätt bl.a. i den vetenskapliga "styrelsen" - gruppen - för finansiering av forskning vilket utan tvivel om jag minns rätt på person var ett bra val för språk-vetenskapen Dorr)
såväl som Palmer med Verbbet, Osgood o.s.v. Finns ett koncept med värde gjort - en teori och ett tänkande - har det åtminstone prövats några gånger med finansierad forskning. Och ofta har det givit oss alla bra saker: Ex. Wordnet, , såväl som fler lingvistiskt mycket använda koncept även om jag ej sett att det är allmänt vetande uttryckt senare än kanske 1980-tal.


Ändå är det inte vad vi ser värde saknat av här. Ovan är vi väldigt nära och direkt i dataanalysen och tolkande text. Bra genomgångar av dom kinesiska kulturkoncepten med just den särskilda förmåga är få men vi är ej helt på noll alls. Så ett par exempel kan visa mer av vad saknat.


Svensk skapelse: Tidig strukturering av kinesiska tecken från tidigare delen av 1900-talet med mening i skilda polariteter och användningsfall

"Olav Bertil Anderson
Kinesisk-svensk ordbok
för
nybörjarundervisningen
Lund
1956 - 1960"

Lund 1956

En av de starkaste systematiska skapelser jag har gjordes av en svensk tidigare under 1900-talet. Minns jag rätt gjordes huvudsakligen nere på plats Kina antingen åren under en lugn period - ändå med konflikt starkt varnad men valde att åka - och fastnade några år där och saker gick ej helt som planerat vad som skulle besökas o.s.v. Men resultatet blev bättre än fan allt jag sett här för symbol-koncepten. Systematiserat hemma i Sverige. Med hjälp av en flykting från Östeuropa som senare satt och mejslade förhand detta halvmjuka avfärgande man fortfarande när jag gick i Mellanstadiet ibland fick kopior från..Hans försök att beskriva koncept från en ganska annorlunda språkkultur gör "definitionerna" talande. Men det'är en "ordlista". Har du stor vetskap om koncepten i engelskan (och möjligen åäven om jag tvivlar gynnat av att vara född naturligt talande svenska - som koncepten förklarades väldigt germanskt jämförbart) såväl som kulturen finns värdet.


För många språk saknas än idag helt liknande arbete på såväl svenska som engelska. Ändå har jag ännu inte igen träffat på en till svensk som givit sig på något motsvarande publicerat. Ofta är det att hellre igen förklara tankar rörande ett eller två ord i ex. engelskan samt något mer språk många gånger diskuterade förr av de som heller inte försökt följa upp sin idé praktiskt på data eller mätande på människor (även om flera undantag finns). Jag säger inte att de som väljer det istället gör fel: Kina var säkert så mycket mer spännande, nytt och unikt att besöka för att lära språket noggrant vid den här tiden.


Mer än bara vad som krävs att förklara så kompletterande så mycket senare såväl som grundarbetet: Och vid denna tid i sig gigantiska insatsen stora delar gjord av den här stackars flyktingen som i ett förord till ett av de stencilerade häften manuellt sammanbundna jag har beklagade sig ofta om jag ej miss minner mig hur kallt och dragit det var där han satt och mejslade utan valsar att stencilera upp tecknen och meningen från. Kanske ett särskilt engagemang med förståelse av vad blodet och smärtan diktatur föder som adderade något till motivationen.


Jag har av och till här använt den, Bland annat i inläggen nedan där den referens-information möjlig ges. Och där finner ni den information jag har om boken så kan andra söka sig ett exemplar. Jag betalade 25 kr för mitt exemplar i princip oanvänt. Hade det används intensivt hade risken fö att sidor saknats varit stor. Som sagt fanns inget att trycka tecknen med så de mejslades ut på stencilerings valsar. Och bands samman manuellt utan rygg o.s.v. Oerhört gedigen och noggran samling: Mycket bra menings-förklarings-tänkande. Stark.En tillämpning av kinesiska ordlistan och allmän vetskap

Och nedan med talande högt anteckningar fortgående görande manuell utgångspunkt för en dataanalys som jag ej hunnit till (i större mening kinesiskan igen). Talande högt därför att själva processen jag gör det mer intresserar mig inte bara för att ta ut utgångspunkter bredare och inte likt enkla ordlistor givande några smala definitioner för direkt. Flödet förändring känsla, mening, kreativitet, och tankar över tiden intresserar mig. Och för ett folk hur rätt kommer någon som söker sätta en enkel tolkning som en utgångspunkt?DHARMA / DENMA-översättningen

En bok från ett helt annat område jag tror kan vara intressant för vem som helst intresserad kinesiska koncept-tolkning (också från det externa perspektivet tydligt - anglosaxiska) är::The Art of War i alla översättning jag i övrigt sätt säger föga på nivå adderande för den som mer seriöst söker värdet vi här diskuterar för den kinesiska kulturen. DHARMA översättning är dock mycket stark och värdet hade vi lika gärna kunnat fått från ett annat verk som från början gav ett brett intressant nog och tillräckligt känt och uttryckt som entitet i kultur för att samla gruppen som skapade verket. Nu blev det The Art of War och resultatet blev riktigt bra. Fortfarande i strukturering inte riktigt vad man helst önskar: Där är vi närmare föregående men med mer av hur man försökte fånga mening i DHARMA översättningen.


Bra tror jag allmänt är att förstå att man ser sin kultur. Från ditt perspektiv. Men det ska ej hindra oss från att se mening och kraft i symbolerna är. Men är vad kultur skapar. Förstår vi den enklare begränsat från en kort definition i ex. Oxford Dictionary ser kanske inte alltid bra. Att de defineiras om från propaganda är viktigt. Just dynamiken över många år. Men de har ändå riktigt - mer riktigt om verkligt idag i påverkan - mening. Koncept kan rent av för stora grupper - som bönderna i ex. nedan - till kanske enkla stereotypiska uttryck. Men ligger i den kraftiga associationen makt, auktoritet, intensitet, fara, och det vardagsvärde att artigt acceptera partiets struktur lokalt. Exakt vad är jag just som poängen här perfekt att ge mig på manuellt (åtminstone inte här och nu då jag förr aldrig tror jag tänkt utgångspunkten presenterad alls)


"The Communist Party’s dumbing down of our language was a deliberate effort to debase public discourse. The Cultural Revolution took this to an extreme: Intellectual discussion, along with reason, were thrown out the window. In this atmosphere, words lose real meaning. The party can then use words to obfuscate and lie."

Från: Corrupting the Chinese Language


Också ska man se människa som människa. Se inte sämre än det ty det skiljer sig inte enormt i uttryck från även demokratier under 1900-talet i språk i och runt särskilt konflilt (såväl direkt väpnad som i och runt mellan som under Kalla kriget). Att förändra går fortfarande än man kan tro. Vad som kan ta längre tid är jag övertygad om om det direkta våldet inte minst när det involverar stora andelar av befolkningen. Det skadar varaktigt: Tar tid innan det lugnar ner sig stabilt. Jag tog alltid sedan år för givet att våldet såväl som svälten även förändrade genuttryck passerande åtminstone någon generation ner. Jag insåg år senare att det ej var visat - eller normalt hållit för troligt - men vi har nu sedan ett fåtal år indikationer på att just det sker. Exakt vad det kan innebära ska nog inte överdrivas: Lite lokalt utnyttjande av uppbyggd kunskap i genetiken formad från tidpunkter i från en generation till nästa. Kina passerar nu över: WII och inbördeskriget var oerhört blodigt. Senare strider förekom. Men det är i brytpunkt som enkelt bara skattat åren.


"Our textbooks are litanies of brutal heroic deeds: “Stop a gun with your chest, hold a bomb in your hands, lie on a fire without moving, until you burn to death.” Nearly every Chinese child still wears a red scarf, “dyed with martyr's blood,” and many grow up singing the young pioneers’ songs: “Always prepared, to perform noble feats, to wipe out our enemy.”."

Från: Corrupting the Chinese Language


Att koncept utnyttjade i propagande släktande från krigen börjar bli tomma behöver inte vara tecken på att de innan bbar just någon ordlist-mening mer konkret än som använd. Utan kan vara just distansen till konflikt när verklig i blod är mer distansierat. Det är inte alla meningar i koncept som lätt överlever över åren när de saknar konkret verklighet fortsatt.


Men kanske har vi denna särskild talang just i Murong Xuecun. Vem vet säkert - krävs att man kan ta det systematiserat dessutom, motivationen och intresset hos Murong Xuecun:Och han klarar att uttrycka det. Ett passande intresse att fördjupa sig i för vem som helst intresserd av språkets uttryck och denna gigantiska kulturs utveckling. En utmärkt hobby som bör kunna resultera i regelbundna ändå närmare systematiska publikationer såväl som en färdig mer noggrant strukturerad genomgång av just den typ av koncept vi har exempel på i artiklarna ovan. Och självklart därför att det är viktigt och ett stort värde där föga annat finns är tillgänglighet viktigt på såväl engelska som svenska. Kanske tänka strukturering för dataimport också. Därför i dagens värld är både lärande hos människorna som försöker se sin eller en kultur allt närmare dem var helst i världen lika viktigt som dataanalysen.


En stor sak att göra. Kanske blir det också refererat med namnet känt. Men verkligen det vanliga för det starkare i den här domänen är att det ej blir brett eller väldigt refererat om än ofta använt. Det är ju mindre av teori, vetenskapliga koncept eller närstående i sig marketing. Även för större institutioner universitet språk krävs verkliga insatser för att datarepresentationer ska bli referade nog byggande författarna. Exempelvis Verbnet lyckades bra. Mycket annat jämförbart eller bättre finns mindre refererat men bland tror jag säkert alla som seriöst över tiden upprätthåller representationer av den här typen lika känt och använt.


En viktig sak att göra som kan ge en personlig tillfredsställelse. Kanske mer. Och kanske mindre men det gör inte värdet för många mindre. Så gör det eftersom ingen annan gjort det. Gör något mer än det här kortare. Det är intressant att läsa men det är inte ens i tyngd påverkande attityder Kina annat än approximativt noll jämfört med vad denna typ av starka representationer systematiska tillför. Och fixera inte vid något teoretiskt struktur-koncept du får för dig att läsa utan gå igenom dem och beskriv som faller sig naturligt för dig när du lärt dig dem ev. kompletterande och strukturera därefter (men även där är den särskilda talangen det viktiga: Att från vettigt format ta in vilken strukturering som helst är en strunt sak jämfört med allt värde i att förstå till uttryckt där det uttryckt är ofullständigt eller dåligt nu). Ett tusental centrala som format över åren verkande idag är ett gott mål på ett år tror jag.


Och kanske kanske. Väldigt otroligt. Men kanske. Finns något av en likhet lite närmare i hur de kanske uttrycker dig: Jag kände det läsande så lite. Men jag kanske jämför maskinellt från mer framöver. Att något av en liket med en stark kulturbärare kommunistpartiet aktiv idag - och dig finns. Jag vet ej om det adderar värde annat än försumbart med skapelsen som sådant av rätt person. Lika gärna - troligare - är det en känsla spontant ej relaterat text. Men kulturbäraren är absolut inte någon saknande talang i att förstå symbolerna deras mening i just det kulturella mellan personer - flockens dynamik inkl. makt-striden långsiktigt strävsamt, Om något reelt alls kanske bara denna likhet i särskild förmåga här.


Kanske lite relaterat reflektionen anglosaxisk-kultur när det kommer till motivation i dessa domäner idag jämfört med inte brutalt många årtionden sedan. Såväl kortare noterande hög motivation tagande mer utrymme forskning.Viktigt men kräver något ej alltid vad finns när det behövs.. Eller om vi väljer det kanske roligare perspektivet av Big Game Hunting.


Lite mer relaterat abstrakta lösare koncept i från 1-individ-tolkning

Längre tillbaka diskuterade jag mer kreativt språkligt - snarare än som vanligare numera påverkat av vad jag arbetar mer statistik, parsning, common sense o.s.v. - abstrakta koncept jag använde som väldigt tidiga utgångspunkter. Muren är ett exempel.


I litet urval ej heltäckande eller ens tagande de mer avgränsade koncepten från längre tillbaka:Jag skulle heller inte stirra mig blind på ex. Hownet m.m. som tagit ändå ganska stark struktur-influens i vad redan massor finns av. Jag har en del i persoinlights-traits ganska om än väldigt litet fångande tyckte jag något av diktaturen såväl som tradition i hur adjektiv-polariteter förklarande kategorierna hade satts.


Görs ett par hundra tillochmed ej förstört av befintliga enklare kategori idéer utan seende det viktiga från Kinas moderna historuia tills idag är det verkligen om bra - havande talangen och ej korrumperande den med annat - mer än jag verkligen skulle förvänta havande saknat det när jag tittat till kinesiska språket av och till flera år.


Så är det. Ibland kallar värden och då hör man upp och försöker. Mer än kan man inte göra. Och förstå att den ej läst kan representera de som gör värdet mindre vanligt. Kan du det gör du det oavsett vad du heter men om inte tro inte att det kommer bli gjort bättre av någon annan än du hade gjort ty inget ännu talar för det. Jag har accepterat att jag ej kommer göra detta en gång till för ett nytt språk jag kan så mycket sämre och med så stora hål där det lokala är så viktigt.

Riktiga pengar tillverkade?

Är det inte poängen - ett uttryck av - att föra in pengar i systemet? Så det är kanske inte så dumt att vinster tas hem och pengar går vidare till andra kanske närmare en mer direkt skapande ekonomi:


"Europe has been at the center of the global bond-market turmoil that began in mid-April. About €344 billion ($374 billion) was wiped off the value of eurozone government bonds when prices fell abruptly after rising for several months to record levels, according to Bloomberg’s eurozone sovereign bond index, which tracks the value of the bonds outstanding in the currency bloc."

Från: Wipeout in Europe Bond Funds Tests Investors’ Resolve | The Wall Street Journal (2015-05-28) | The Wall Street Journal

Bra intensitet.


Verkar väl vara en vettig värdestegring på dom här månaderna.


Många miljarder men världen och EI är abnormt många miljarder.


Kort kort för dom här de ner öb grekiskt nationalstats närmast garanterade räntebärande skuldebreven (inte riktigt men ingen evighets investering i långsamt förändrad bas). Mer kort:
Kinesiska slagbjörn säljer kort

Sälja short i ekonomi eller abstrakt är större intensitet per tidsenhet. Mer i vad som kan mycket direkt upplevas motsvara värde förändras. Konkreta värden att ta på kan också passeras: Likt marknaden när varor säljs i snabb takt och utan att man behöver stå i kö trots det.


Och säljande kort rätt så här:


"Asian trading overnight was dominated by a heavy tumble for Chinese shares .CSI300 .SSEC which dropped 6.5 percent. It was their biggest fall since January but follows a 50 percent surge since March."

Från: Dollar momentum wanes, China stocks take heavy tumble (2015-05-20)

Trevligt att åter läsa Reuters: Tiden jag avstod dem saknade jag deras nyhetsförmedling. Enkel och tydlig översikt utan en massa kostnad gränssnitt. Det finns med andra ord ett gott avstånd allmänt för många aktörer att hämta bl.a. från vad jag störde mig på beslutande om bojkotten några veckor: . För att pröva konceptet rent allmänt egentligen i mening att ge upp något jag har nytta av snarare än upplever disgust inför vilket jag protest bojkott lättare.


Och som vi väl alla vet tror jag och som jag ändå av och till - så varje gång det märks tydligare fascineras av hur trivialt ändå ofta fungerande länge - så har vi kanske viss "vettighets-normalisering" när manipulation reduceras kanske påverkande något:Känns sunt. Kanske en bra förändring. Sättande lite fart på ekonomiskt normalisering till det allmänt vettigare. Kruger kraschen gjorde Sverige mycket sunt i traditioner och i resterna därifrån finns idag några av Sveriges mest framgångsrika företag. Och i kultur en stark aversion mot det inkorrekta rörande accounting. Mycket annat har påverkat där. Emellertid ska ju också normalisering när systemet tagas tagas friskt. Vi får väl se om det blir något.Och skador från samma problematiska företeelse har vi i:


"U.S. government investigators are seeking information about Wang Qishan, the powerful official leading China’s anticorruption campaign, in connection with their probe of J.P. Morgan Chase & Co.’s hiring of relatives and associates of Chinese government officials.

The U.S. Securities and Exchange Commission issued a subpoena in late April to the bank requesting all of its communications related to 35 mostly high-ranking Chinese government officials."


Från: U.S. seeks JPMorgan communications with China anti-corruption chief in hiring probe (2015-05-27) | Wall Street JournalOch vad för mening att gå över små-folket i partiet såväl som några högre upp lika korrupta eller mindre än övriga i toppen (inkl. Xi) behöver kanske inte skapa fler problem - Och tänkbart förbättra en del men problemet kvarstår ändå. Du kan inte i ganska stort antal sitta och plocka ut miljarder för egen del i ett i ett system där hela organisationen under dig värderas i så annat än vad de egentligen ska göra: Tro makten man tjänar - Korrupt.Men det säljs mycket lite fram och tillbaka på marknaderna i Kina. Det här om man ska tro vad jag läste kanske var aktörer inlåst i en egentligen sämre konstruktion. Och tänker jag:


 • När relativt den större summan / värdet många mindre enheter överförs.
 • Är de lättare att passera genom flera händer från "dig" till "dig" när du önskar handla upp eller ner värdet.

Så high big spender kanske är det helt rätt att hetsa björnen...


Ännu en till kategori av marknadsmanipulation vi kan tänka oss intresserar exempelvis just diktaturen Kina. Också det konkret värde transformera diktatur till demokrati för oss när kinesiska folket väl gör det. Riskerna och skyddsskapelserna - ofta överdrivna - stannar ej i gamla domäner befintliga utan går in i allt de annars existerar i och har förmåga i (internet, ekonomi, böcker, tidningar, lånehandel m.m.):Styrkan finns och snart nog tror jag de känner sig redo.


Motivationens sunda kreativa uttryck

Samtidigt finns så klart också värde att hämta från den så motiverade kinesiska marknaden. Lätt intresserad av hur egentligen moderna monitorer har i sig i form av os, minne o.s.v. (eftersom jag ibland flyttar runt dem mellan datorer) tröttnade jag efter en god tidig insats efter att upplevt detta:


Och såg problemet istället som att jag korrekt behöver ha en extra-monitor. Därmed presenterar sig Alibaba där man tycker man som intresserad kund ska kunna få svar på sina tekniska frågor:I am intruged by your fine LCD monitor product.

And how a few questions of the more basic technological kind.

How in actual hardware would it function? Have it on set memory and a small operating system imbedded on the actual monitor?

Also if so would that be present in other products you sell such for a work station environment?

Best regards, and further luck with your products
Hans

Och som man kan påpeka om en kreativ dialog kan skapas är man naturligtvis inte dum kring köp. Handlar jag monitor ska jag se till att åtminstone klara att klicka fram några fler leverantörer av LCD-skärmar att titta på också innan det här ska beställas av oss under veckan. Det tror jag ger en kod respekt hos leverantören motiverande han eller hon till att anstränga sig mer för att göra ett gott intryck.


För stora mängder allt marknadsfört Alibaba för ej kort tidsperiod förra året samt bakåt en del är det tämligen fullständigt samplat av mig tillsammans med bl.a. Amazon. Dääremot eBay som mer unik bland de säg tio största aktörerna är sampling svårare såväl som ej korrekt som de vill att saker ska fungera (minns jag rätt försöker de kapitalisera på själva transaktionerna indirekt också) så jag struntade i dem. Även mellan-lager köpare säljare relaterat att ge mindre aktörer i tredje-värden möjlighet att nå ut här samplade jag tämligen komplett men där tråkigt nog med troligt värde i mening förståelse statistik runt koncept annars vekt uttryckt såväl som i mängd knappast påverkande allmänt. Det kan man inte säga om de största aktörerna handel på nätet. En av de åtta största (kanske sjunde plats om jag minns rätt för stora övergripande kategorier av sampler jag skapade för att förenkla sammanförande - störst artiklar med långt historik bakåt börjande tydligt stort 1960-talet men även bakåt, och nyheter på tror jag åttonde eller nionde plats - historik där längre bak i tid är svårare att sampla som nyheter via nätet då det började bli stort ej trivialt cirka 1999 - 2000 med om jag minns rätt DN kommande någon gång kanske 1995 med en väldigt egen lösning vid den tiden ej ovanligt som ett eget fönster med lite egen färg o.s.v.v väldigt java-script:ad).


Och visst kan man nog hitta svar den vägen också. Men ofta för tekniska frågor behöver man tänka lite hur man rätt ska fråga också. Och med mindre än att jag har intelligensen uppe så att den kan associera är det nog ett bra tips att en människa som har någon kunnig i teknik att fråga eller själv är kompetent bättre kan förstå vad jag egentligen är intresserad av att veta. Då känner jag att kinas alla motiverade lego-säljare på Alibaba troligt är snabbt och effektivt. Får jag ett bra svar tar jag nog och köper den här gigantiska reklam-monitorn också. Verkar riktigt prisvärd tyckte jag.

PDF-filer: Utmaning säkerhet / Möjlighet analys - /bin/true och "säkerhet" i applikationslagret

Ett kommand som visade sig göra:


"/bin/true is a command that returns 0 (a truth value in the shell).

Its purpose is to use in places in a shell script where you would normally use a literal such as "true" in a programming language, but where the shell will only take a command to run.

/bin/false is the opposite that non-zero (a false value in the shell)."

Från: What is /bin/true? | Stack Overflow

Sedan om det är helt stabilt att testa särskilt reducerade rättigheter genom att försöka köra det vet jag inte. Men något jag kan ha adderat för evigheter sedan själv tog PDF-läsaren passerande eller försökande gå utanför rättigheter. Den ska vara ganska sunt begränsat ändå (för normala ändamål vilket vi återvänder till) men något lite extra innan spar i alla fall ibland tänkbart besvärande upprepade försök att göra något.


Jag tror jag får se över det här med PDF och säkerhetsfrågorna och införa lite mer. Emellertid kom ej problem-filen alls från dokument-samlingar man hade kunnat tro (som stora reklamfinansierade samlingar av elektronifierade böcker) ej heller uppenbart någon aktör jag trackaserat men väl ett annat litet journalhus d.v.s. troligen något relaterat rester från författarna troligt irrelevanta mig.


En tanke jag får följa upp är att följande med en del konfigurations-förändringar räcker bra:


 • Fil i PDF-version reducerande till låg-version eller samma. Original behålls om det senare kanske krävs för ev-problem text-konvertering.
 • Ev. vid behov något som processar igenom dem buntvis och tar bort referenser mer flexibla. Eller om så bedöms nödvändigt men för bökigt istället bildkonvertering föregående (med dumt fil-format).

Vidare ska jag nog ta till-vana att innan mediet jag flyttar filer från internet-dator till andra datorer får bygga om sitt filformat oftare än nu. Normalt tilltalande enkel liten sak när den räcker i utrymme. Större (och de börjar bli överdrivet dator-kraftfulla tidigt som funktion av utrymme om man handlar idag) sitter mer eller mindre med OS-konstruktioner i olika nivåer med det lägsta latent eller implicit ibland och då ej görligt att nå via definierande gränssnitt (men kan vara så via ej-definierade i vilket man kan få saker under hela filsystemet och därmed större delarna av Linux säkerhetsmodell - Vidare stoppande in ex. USB-drivar, eller liggande som boot-bara eller tänkbart beroende på konfiguration bara om drive vaknar upp efter att vilat sig när du går in i katalogen initierar diverse nere i dess lilla dator).


Med en enklare dum-sak i kapacitet utmärkt för att flytta filer tror jag det räcker precis lagom att kasta om filsystemet av och till. Kanske till något annat tagande möjlighet att pröva i ej kritiskt alla dessa möjligheter kommandona i linux har som det aldrig när man ska bygga något viktigt blir av att noggrant sitta och jämföra bra alltid (jag har dock i större haft viss positiv upplevelse ej formellt kontrollerat för ett av senaste filsystemet Linux som söker skriva mer "buntvis" med något reducerat tillförlitlighet att det alltid sparas ned: Emellertid är det ej otroligt att man konfigurerar Linux "hårt" för prestanda att det ger ganska lite jämfört med andra situationer - Jag tycker mig märka värde när jag skriver radvis utan att skriva samlat).


Vidare tänkbart är att reducera ner rättigheter allmänt för delar av filsystemet och hålla dokumenten där. D.v.s. egentligen ej sätta upp en chmod-miljö vilket så sällan görs numera på normala installationer tror jag. Men andra nivåer av senare trust tycks ju ha adderas till Linux som jag ej någonsin tittat på i detalj. Särskilt kan man ju få den att ej acceptera exkverbarhet på ej betrodda fil-noder. Oftast märker jag ingenting av det: När jag märker det kan det driva mig till vansinne när något stort ex. packas upp på ej betrott filsystem kostande tid att flytta när det helt enkelt bestämmer sig för att ej acceptera något manipulerande det oavsett normala vägar för större rättigheter (jag använder ogärna sudo men det räcker inte alltid här - Och betryggande så). Jag tror det var generiskt i Linux snarare än något särskilt tredje-part eller som jag satt det själv.


Dock grundprincipen för tillförlitlighet här är att ta bort uttryck för vad angripare vill göra (d.v.s. skript-liknande konstruktioner i PDF-filen) och fördumma när tolken man använder. Ger lite redundans på båda sidor vilket nog är sunt (jfr uppdaterande kommande för konvertera version pdf-filer med ändring eller omvänt för pdf-läsare).


Tidigare PDF, parsning av PDF för att ta ut meta-information (kan addera värde kompletterande ex. statistiskt analys av innehållet m.m. eller berätta personliga detaljer om den som gjort dokumentet: Typiskt dock bara en massa "Microsoft-app-meta" och ADOBE motsvarande för andra applikationer som gör PDF-filer - huvudsakligen görande ingenting sida upp och sida ner i sista pdf-versionerna).Relaterat meta pdf trodde jag förövrigt länge att en av de större aktörerna när det kommer till att skapa pdf-filer från papper fotograferade av dem: Men kanske filmar man av dom? Närmare? Vid tillfälle ska jag följa upp ev. upphandlingar o.sv.. då deras konvertering till PDF storligen imponerar på mig. Bara punkt-noise (små bläck-fläckar som ger problem men de är ju bland få saker jag tror att jag skulle klara att ta bort utan att göra alldeles för mycket bildanalys för vad man kan tycka att vilken pdf-läsare som helst idag skulle klara som standardfunktion istället för allt meningslöst strunt). Förresten kanske det närmare så som vanlig kopiering fungerade förr också när automatiserad. I enterprise Husman arbetar vi tekniskt korrekt i en mer andlig mening och ska det mot förmodas kopieras känns det rätt att förhand sitta och vända en massa papper (jag vet verkligen hur man kopierar idag smart egentligen: Kanske går lika bra med en iPad eller Symbian - iPhone vet jag finns men alla dom andra... ingen aning... Känns som dom här man hade 2000 fast i färg och utan pennan man behövde skrivaa med då mot skärmen... - som min gamla konstruktion).


Sedan självklart kan vi tänka oss att delar av vägen från källa och hit är kontrollerad och filen byts ut. En lätt lösning oavsett modifierande den på vägen eller förberedande den (det senare därför att går jag in på senaste artiklarna för Entropy som jag så ofta gör - och där kan jag förövrigt understryka att det helt säkert inte är något relaterat dem även om jag kanske inte till 100% om än nära skulle utesluta det för en del andra journalhus- en av de oftast besökta - tar en bunt pdf-filer eftersom de auto-laddar ner istället för att visas i webbläsaren).


Det lär väl visa sig snart nog tänker jag såväl som kanske mer precist än så. Allmänt känns det ganska bra faktiskt. Så blir det av att se till att kanalen från internet-dator inte ligger efter ett par år i vad som borde gjorts.Jag ska ta och komplettera med en liten skärmdump när modifierad lager faller på det och läsaren går vidare och visar men indikerande felen (känns ganska lagom särskilt när man som jag satt och sorterade upp filerna delvis från position i katalogen ej "sparad" så slapp man öppnande upp en bunt för att se vilka jag hade gjort).


Cold War Symbols - Men smart energieffektivt i information

Klokt tror jag dessutom är att energi- och kostnadseffektivt understryka min krigiska natur och närmast maniskt energi och glädje jag kan ge min in i konflikter när mitt moralsystem så tillåter. Det ger vi med ett par skämtbilder resp. en strategiskt skiss indikerande viss konceptuell expertis och intresse. Jag är så moraliskt hindrande samtidigt som jag äskar en ordentligt fejd. Så jag välkomnar springande skrattande in i strid när möjlighet erbjuds kreativt tolkande nödvärnslagen. Moral för mig tvingar mig verkligen att tydligt varna för detta: Vi vill verkligen inte se världen skaka när bärsärsk-gläden förändrar själva fundamenten vi alla står på definierade om vad riktigt otäckt är till Hans.


Det kan glädjande nog hjälpa andras moral förutom att korrekt följa min moraliska rule of engagements: Genom att repellera brottslingen innan han angriper. Vi förstärker därför upp ytterligare med exempel på min bestialiska natur och djupare förståelse av den mest vulgära såväl som skadeverkande informationen: Ridicule.


Betänk om vi ska förenkla och vulgarisera vägen att ta komik till vapen - stickande rätt mot just ett utvalt vapen in i hjärnan förnedrande till självmord - att jag sätter mig med några namn och runt dem medvetet försöker hitta på otäcka skämt. Kanske som jag e-postar till deras man eller hustru eller jämförbart (praktiskt seriöst är sådant mycket mer komplext: det kräver framför allt en kod metodik och förståelse av vad komiken är och vad i den som skadar potent utan att besmitta omgivningen med osunda stereotyper och jämförbart). Typiskt för min törstande motivation efter detta språkets mest destruktiva vapen experimenterade jag på oskyldiga - godtyckligt valde jag ett par personer hos resp. kvällstidning och vid tillfälle hånade jag dem med komik. Det kändes lätt så frustrerat hindrad av moralsystem från värre skämt nästan tvingat att sparka på lite små-strunt nära man råkar springa in i.


Illustration och text-nedan är från ett standardverk om konflikt där jag var det centrala studium man baserade teorin från. Huvuddelen av alla konflikter - allt nu och historiskt värre än som de menar rationellt - förklaras av att jag eller någon som jag älskande konflikten såväl som omänskligt skicklig i att njuta den överdrivet stort och länge. Så menade man exempelvis att det gick till när The English och besläktade saxer franko-och nordisk-fierades: Först kom någon kanske genetiskt släkt med mig krigande sönder stora delar av Frankrike (vad innan där) tills en saxer uttryckte sig oartigt föranledande en myckenhet av nordiskt reflekterande och diktande innan slutligen Hastings rätt sagt någon gång cirka 1050 - 1070 (jag har erfarenhet av hur datum och tidsstämplar ser ut idag från ganska stora corpus för sådant som publicering böcker och artiklar i journal: Och jag tvivlar på att det var mer exakt på 1000-talet än idag) - inledande processen som åter balanserar naturen rätt.


"Hans karakteristiskt för hans natur fullt utvecklad emotionellt såväl som förmåga att förverkliga sin otäcka världsbild av konflikt och makt illustreras i bilden av hans korta tid i en lagsport: Basket. För honom upplevdes det naturligt att segra varaktigt och avgörande genom att förstöra fiendens infrastruktur: Så maniskt engagerad var han att han ej tog sig tid att fullt förstå vilken basket-korg som bäst skulle förstöras om det nu alls var fungerande i sporten." / Från The Beasts in the fog - The warrior personality theory of human conflict of war: A few natural highly skilled persons explains it all. En oberoende grupp av konfliktforskare, sociologer och psykologer sammanfattade mig med i vad som nu är det moderna standardverket av mänsklig konflikt. Mer om standarverket här: Vad är skillnaden när diktaturen faller stridande resp. ger upp? Mängden (2011-04-24).

Och så något mindre fokuserat metodik och ramverk vilket gav vissa uttryck av negativa stereotyper (korrekt att se mer som ett konstverk kanske?) :

Rätt på Ukraina tror jag. Vi inser från det att Ryssland vid denna tid ännu ej tekniskt potent samplade uttryck och information om konceptet Ryssland på nätet. Att det hela nu lugnar ner sig kan vara att denna och andra otäcka bilder skrämt Ryssland.

Något fint konstnärligt - varken mer eller mindre "besvärande" i problematiska stereotyper än konstverket ovan - Ryssland gjorde om Sverige (Stor prestige för oss: Ett erkännande andra länder ej fått):

Checklista: Säkerhetsåtgärder initierade

Check-kontroll för att slutföra:

 • Konfiguration dator.
 • Ändrade format på pdf.filerna.
 • Reducerande pdf-läsare.
 • Följa upp vad skrivet runt Ubuntu och sådant här.
 • Bygga om filssytem oftare på medium för förflyttning från internet-dator till annat.
 • Uttrycka min otäcka krigiska sida för att avskräcka.
 • Moraliskt korrekt - kompenserande för kanske crime against humanity senare om så tillåts delande erfarenhet så att andra kan dra nytta av.

Det ändå missat - förlåtligt när sista steget ändå var ganska begränsat - är humoring the women and children. D.v.s det finns ingen anledning att de ska oroa sig i onödan när de manliga nöjena vi Män endast fullt förstår ges möjlighet att uttryckas. Här var väl skämtteckningen med en så stor hammare och otrevligt ansiktsuttryck lite för otäckt för att passa yngre än 18 - 24 år beroende på emotionell stabilitet. Sådant är emellertid en viktig del av att hålla det artigt civiliserade på rätt nivå så att praktiskt värde och nöje ej rinner in i zoner där det kan besvära de mjukare och känsligare kvinnorna och yngre barn (eller äldre så om kvinnor självklart).

Kultiverade nöjen och avkopplad mat och kvinnligt sällskap när striden så tillåter ska ju heller pekande på egenvärde bäst inte reduceras i värde av onödig stress agitation i språk och ljudligt allmänt springande runt dig när du ska slappna av, ett irrationellt och högljutt språk, kanske hög-ljuda uttryck för oro o.s. stör ju och ej vad som lätt kan hanteras rationellt lika lite som här i en manlig dimension från vår mänskliga natur och den djupare mening och tyngd för flocken det Manliga är fundamentet till.

Artighet och kultur är vad vi gemensamt - vi Män och Kvinnor i resp. polaritet - byggt upp. Ett språk bevarande de lugnare ändå finare värden vi annars helt i onödan tappar. Att du oroar upp din fiendes kvinna med säg otäcka nyheter och bilder från kriget i vanliga allmän-media än korrekt mer seriösa kanaler vinner du ej striden med vad du vinner striden från eftersom otrevliga uttryck omvänt (oavsett om du eller han var skyldig till övertrampet för vad korrekt) kan agiterade upp och oroa din kvinna (samtidigt som slagkraft och kostnad av sådant är begränsat: Du kan ju hemma om får ljudligt helt enkelt gå ut och roa dig eller givet den attraktion krigare kommer med koppla av med någon annan kvinna: Om än onödigt och föga korrekt när det kan undvikas).

Artighet varar längst... Sker övertramp av någon ta dig gärna tid att undervisa även din fiende. Det vinner vi alla på.