Murong Xuecun: En sällsynt förmåga kanske med ett stort värde ännu ej skapat

2015-05-28

Kultur och kunskap när kombinerat med vad jag tror är naturlig fallenhet kan när personen klarar att uttrycka och gör det dokumenterad vetskap symboler och kulturer högre. Mer så de vetenskapsområden vars kultur gärna tolkar och förstår symboler och språk utan dom statistiska verktygen (delar av sociologinm psykologin, lingvistiken bl.a.) -förutom när man märker fallenheten naturligt hos någon.

Och inte alls att det är subjektivt. Det är vetskap som när bra är vad man kan ta och använda. Om defekt är den ej användbar. Det kan ge utgångspunkter statistiska kunskapsbaser och balanseringar mellan dimensioner kan snabbas upp oerhört från därför man har goda start punkter att börja från. Språk och kultur är gigantiskt: Men ska man se det viktiga behöver man låta algoritmerna börja bra: Börja dåligt går också ofta nog men tar längre tid. Och ibland därför att kultur är så stort pekas utgångspunkter och delar som annars missas. Kanske bara därför att grund-förståelse om dem helt saknas därför att det missats.

Förmåga här god nog - åtminstone vad man kan se från skriftspråk läsbart under senare 1900-talet från 1960-talet och fram till idag - är sällsynt.

Att klara att ta det till systematiskt kunskap världen kan förstå sig själv bättre från är än mer sällsynt. Ytterst ännu ovanligare är när det också kommer med det statistiska analysintresset såväl som intresse och motivation att pröva det på världen. Vi har något av detta i Osgood (och jag minns i övrigt inte nu i alla fall om jag i övrigt någonsin mött det annars):

  • Först skapande den stora metoden så omdanande för så många forskningsområden språk och psykologi styrande årtionden för att lära om språket bara som praktiskt verktyg: Semantic differential. Men även introducerande matematik och seriös mätning som metod.
  • Byggande vidare från data han själv mätte direkt på människor till ett antal teorier med värde än idag.
  • flera metoder som helt tappat varje poäng idag inriktade på hur man bäst manuellt ska strukturera uttryck med verb i centrum manuellt - typiskt läsande vad Sovjetunionen säger eller vad media runt om i värden säger om dem - för att det sedan ska kunna tas vidare till annan analys (Ex. Sovjetunionen ilsken skrämmer Egypten. Sovjetunionen är ilsken. Sovjetunionen skrämmer Egypten. Stort på 50- och 60-talet och lite framåt. Men bare minimum idag), Likväl viktigt då. Precis som förståelse av kultur är det idag för Kina.
  • Och så START och SALT-1 vilket var okänt för mig tills nyligen när jag såg att jag hade information relaterat det förra veckan jag ej innan visste att jag hade (jag har riktigt stora mängder av vad som publicerat i forskning, politik m.m.). Och jag har ej gått igenom det i detalj men det tycks konkret engagerad här skapande värde med en roll från vetenskapen. Skapande ramverk och modell för hur man nedrustar kärnvapen: Etablera förtroende samt diverse mer direkt detaljerat koncept motsvarande normalt hur man mäter och tänker för attityder mätande dem. Och samma år han dör ges första nedrustningen med START-1.

Krävande tror jag säkert men värde och belöning i arbetet fanns säkert. Dessutom var Kalla kriget ej en stabil balans. Risk för oerhört våld fanns. Behovet fanns. Han såg en möjlighet att minska risk med ett värde från sitt område. Risken var noll. Det gav värde.


Kina är viktigt: För folket i Kina och för oss - Tungt viktigt

Kanske utvecklar sig saker bra. Eller är det tvärtom. Att veta säkert är ej möjligt.

För tungt kritiska kinesiska kulturen - Kultur: i en allmän mening av offentligt samhällsspråk gemensamt - är än mer scarce än engelskan. Och ej i brist på att pengar försöks på det många gånger genom åren. Och ej just den här talangen heller (men väl för de senare och mer systematiska ej födda och formade av den givande bias från i den). Kanske startas ett säkert ej billigt projekt varje till var tredje år relaterat militärt finansierad forskning inom NATO åtminstone för de segment en bit bakåt jag tittade igenom (där data finns bättre). Resp. att jag ser dem kommande från kortare delat data från Department of Defense, US, ex. Jag tror säkert att de får mycket värde av dom studierna men jag har ännu ej sett just det särskilda saknat (bedömt från resultat av sådana studier jag har: Och jag har ganska mycket men ej sista åren även om jag har mycket god kunskap om viktiga "kulturbärare" vetenskapligt tänkande från deras övriga arbeten ex. Wordnet och såväl Verbnet som fler datakoncept verb (med tidig stimulans bl.a. mot Palmer rörande verb i en enklare tidigare strukturering), The Specialist (idag förvaltad öppet enkelt delad av National Institute of Health) diskuterades, och om jag ej missminner mig eller förr tof el på något LCS (som tänkbart är lite mer hype idag), ramverk och teori eventhantering (d.v.s. verbnära) gjort av DoD medarbetare Schank med (och fler tar regelbunden ersättning om jag minns rätt bl.a. i den vetenskapliga "styrelsen" - gruppen - för finansiering av forskning vilket utan tvivel om jag minns rätt på person var ett bra val för språk-vetenskapen Dorr)
såväl som Palmer med Verbbet, Osgood o.s.v. Finns ett koncept med värde gjort - en teori och ett tänkande - har det åtminstone prövats några gånger med finansierad forskning. Och ofta har det givit oss alla bra saker: Ex. Wordnet, , såväl som fler lingvistiskt mycket använda koncept även om jag ej sett att det är allmänt vetande uttryckt senare än kanske 1980-tal.


Ändå är det inte vad vi ser värde saknat av här. Ovan är vi väldigt nära och direkt i dataanalysen och tolkande text. Bra genomgångar av dom kinesiska kulturkoncepten med just den särskilda förmåga är få men vi är ej helt på noll alls. Så ett par exempel kan visa mer av vad saknat.


Svensk skapelse: Tidig strukturering av kinesiska tecken från tidigare delen av 1900-talet med mening i skilda polariteter och användningsfall

"Olav Bertil Anderson
Kinesisk-svensk ordbok
för
nybörjarundervisningen
Lund
1956 - 1960"

Lund 1956

En av de starkaste systematiska skapelser jag har gjordes av en svensk tidigare under 1900-talet. Minns jag rätt gjordes huvudsakligen nere på plats Kina antingen åren under en lugn period - ändå med konflikt starkt varnad men valde att åka - och fastnade några år där och saker gick ej helt som planerat vad som skulle besökas o.s.v. Men resultatet blev bättre än fan allt jag sett här för symbol-koncepten. Systematiserat hemma i Sverige. Med hjälp av en flykting från Östeuropa som senare satt och mejslade förhand detta halvmjuka avfärgande man fortfarande när jag gick i Mellanstadiet ibland fick kopior från..Hans försök att beskriva koncept från en ganska annorlunda språkkultur gör "definitionerna" talande. Men det'är en "ordlista". Har du stor vetskap om koncepten i engelskan (och möjligen åäven om jag tvivlar gynnat av att vara född naturligt talande svenska - som koncepten förklarades väldigt germanskt jämförbart) såväl som kulturen finns värdet.


För många språk saknas än idag helt liknande arbete på såväl svenska som engelska. Ändå har jag ännu inte igen träffat på en till svensk som givit sig på något motsvarande publicerat. Ofta är det att hellre igen förklara tankar rörande ett eller två ord i ex. engelskan samt något mer språk många gånger diskuterade förr av de som heller inte försökt följa upp sin idé praktiskt på data eller mätande på människor (även om flera undantag finns). Jag säger inte att de som väljer det istället gör fel: Kina var säkert så mycket mer spännande, nytt och unikt att besöka för att lära språket noggrant vid den här tiden.


Mer än bara vad som krävs att förklara så kompletterande så mycket senare såväl som grundarbetet: Och vid denna tid i sig gigantiska insatsen stora delar gjord av den här stackars flyktingen som i ett förord till ett av de stencilerade häften manuellt sammanbundna jag har beklagade sig ofta om jag ej miss minner mig hur kallt och dragit det var där han satt och mejslade utan valsar att stencilera upp tecknen och meningen från. Kanske ett särskilt engagemang med förståelse av vad blodet och smärtan diktatur föder som adderade något till motivationen.


Jag har av och till här använt den, Bland annat i inläggen nedan där den referens-information möjlig ges. Och där finner ni den information jag har om boken så kan andra söka sig ett exemplar. Jag betalade 25 kr för mitt exemplar i princip oanvänt. Hade det används intensivt hade risken fö att sidor saknats varit stor. Som sagt fanns inget att trycka tecknen med så de mejslades ut på stencilerings valsar. Och bands samman manuellt utan rygg o.s.v. Oerhört gedigen och noggran samling: Mycket bra menings-förklarings-tänkande. Stark.En tillämpning av kinesiska ordlistan och allmän vetskap

Och nedan med talande högt anteckningar fortgående görande manuell utgångspunkt för en dataanalys som jag ej hunnit till (i större mening kinesiskan igen). Talande högt därför att själva processen jag gör det mer intresserar mig inte bara för att ta ut utgångspunkter bredare och inte likt enkla ordlistor givande några smala definitioner för direkt. Flödet förändring känsla, mening, kreativitet, och tankar över tiden intresserar mig. Och för ett folk hur rätt kommer någon som söker sätta en enkel tolkning som en utgångspunkt?DHARMA / DENMA-översättningen

En bok från ett helt annat område jag tror kan vara intressant för vem som helst intresserad kinesiska koncept-tolkning (också från det externa perspektivet tydligt - anglosaxiska) är::The Art of War i alla översättning jag i övrigt sätt säger föga på nivå adderande för den som mer seriöst söker värdet vi här diskuterar för den kinesiska kulturen. DHARMA översättning är dock mycket stark och värdet hade vi lika gärna kunnat fått från ett annat verk som från början gav ett brett intressant nog och tillräckligt känt och uttryckt som entitet i kultur för att samla gruppen som skapade verket. Nu blev det The Art of War och resultatet blev riktigt bra. Fortfarande i strukturering inte riktigt vad man helst önskar: Där är vi närmare föregående men med mer av hur man försökte fånga mening i DHARMA översättningen.


Bra tror jag allmänt är att förstå att man ser sin kultur. Från ditt perspektiv. Men det ska ej hindra oss från att se mening och kraft i symbolerna är. Men är vad kultur skapar. Förstår vi den enklare begränsat från en kort definition i ex. Oxford Dictionary ser kanske inte alltid bra. Att de defineiras om från propaganda är viktigt. Just dynamiken över många år. Men de har ändå riktigt - mer riktigt om verkligt idag i påverkan - mening. Koncept kan rent av för stora grupper - som bönderna i ex. nedan - till kanske enkla stereotypiska uttryck. Men ligger i den kraftiga associationen makt, auktoritet, intensitet, fara, och det vardagsvärde att artigt acceptera partiets struktur lokalt. Exakt vad är jag just som poängen här perfekt att ge mig på manuellt (åtminstone inte här och nu då jag förr aldrig tror jag tänkt utgångspunkten presenterad alls)


"The Communist Party’s dumbing down of our language was a deliberate effort to debase public discourse. The Cultural Revolution took this to an extreme: Intellectual discussion, along with reason, were thrown out the window. In this atmosphere, words lose real meaning. The party can then use words to obfuscate and lie."

Från: Corrupting the Chinese Language


Också ska man se människa som människa. Se inte sämre än det ty det skiljer sig inte enormt i uttryck från även demokratier under 1900-talet i språk i och runt särskilt konflilt (såväl direkt väpnad som i och runt mellan som under Kalla kriget). Att förändra går fortfarande än man kan tro. Vad som kan ta längre tid är jag övertygad om om det direkta våldet inte minst när det involverar stora andelar av befolkningen. Det skadar varaktigt: Tar tid innan det lugnar ner sig stabilt. Jag tog alltid sedan år för givet att våldet såväl som svälten även förändrade genuttryck passerande åtminstone någon generation ner. Jag insåg år senare att det ej var visat - eller normalt hållit för troligt - men vi har nu sedan ett fåtal år indikationer på att just det sker. Exakt vad det kan innebära ska nog inte överdrivas: Lite lokalt utnyttjande av uppbyggd kunskap i genetiken formad från tidpunkter i från en generation till nästa. Kina passerar nu över: WII och inbördeskriget var oerhört blodigt. Senare strider förekom. Men det är i brytpunkt som enkelt bara skattat åren.


"Our textbooks are litanies of brutal heroic deeds: “Stop a gun with your chest, hold a bomb in your hands, lie on a fire without moving, until you burn to death.” Nearly every Chinese child still wears a red scarf, “dyed with martyr's blood,” and many grow up singing the young pioneers’ songs: “Always prepared, to perform noble feats, to wipe out our enemy.”."

Från: Corrupting the Chinese Language


Att koncept utnyttjade i propagande släktande från krigen börjar bli tomma behöver inte vara tecken på att de innan bbar just någon ordlist-mening mer konkret än som använd. Utan kan vara just distansen till konflikt när verklig i blod är mer distansierat. Det är inte alla meningar i koncept som lätt överlever över åren när de saknar konkret verklighet fortsatt.


Men kanske har vi denna särskild talang just i Murong Xuecun. Vem vet säkert - krävs att man kan ta det systematiserat dessutom, motivationen och intresset hos Murong Xuecun:Och han klarar att uttrycka det. Ett passande intresse att fördjupa sig i för vem som helst intresserd av språkets uttryck och denna gigantiska kulturs utveckling. En utmärkt hobby som bör kunna resultera i regelbundna ändå närmare systematiska publikationer såväl som en färdig mer noggrant strukturerad genomgång av just den typ av koncept vi har exempel på i artiklarna ovan. Och självklart därför att det är viktigt och ett stort värde där föga annat finns är tillgänglighet viktigt på såväl engelska som svenska. Kanske tänka strukturering för dataimport också. Därför i dagens värld är både lärande hos människorna som försöker se sin eller en kultur allt närmare dem var helst i världen lika viktigt som dataanalysen.


En stor sak att göra. Kanske blir det också refererat med namnet känt. Men verkligen det vanliga för det starkare i den här domänen är att det ej blir brett eller väldigt refererat om än ofta använt. Det är ju mindre av teori, vetenskapliga koncept eller närstående i sig marketing. Även för större institutioner universitet språk krävs verkliga insatser för att datarepresentationer ska bli referade nog byggande författarna. Exempelvis Verbnet lyckades bra. Mycket annat jämförbart eller bättre finns mindre refererat men bland tror jag säkert alla som seriöst över tiden upprätthåller representationer av den här typen lika känt och använt.


En viktig sak att göra som kan ge en personlig tillfredsställelse. Kanske mer. Och kanske mindre men det gör inte värdet för många mindre. Så gör det eftersom ingen annan gjort det. Gör något mer än det här kortare. Det är intressant att läsa men det är inte ens i tyngd påverkande attityder Kina annat än approximativt noll jämfört med vad denna typ av starka representationer systematiska tillför. Och fixera inte vid något teoretiskt struktur-koncept du får för dig att läsa utan gå igenom dem och beskriv som faller sig naturligt för dig när du lärt dig dem ev. kompletterande och strukturera därefter (men även där är den särskilda talangen det viktiga: Att från vettigt format ta in vilken strukturering som helst är en strunt sak jämfört med allt värde i att förstå till uttryckt där det uttryckt är ofullständigt eller dåligt nu). Ett tusental centrala som format över åren verkande idag är ett gott mål på ett år tror jag.


Och kanske kanske. Väldigt otroligt. Men kanske. Finns något av en likhet lite närmare i hur de kanske uttrycker dig: Jag kände det läsande så lite. Men jag kanske jämför maskinellt från mer framöver. Att något av en liket med en stark kulturbärare kommunistpartiet aktiv idag - och dig finns. Jag vet ej om det adderar värde annat än försumbart med skapelsen som sådant av rätt person. Lika gärna - troligare - är det en känsla spontant ej relaterat text. Men kulturbäraren är absolut inte någon saknande talang i att förstå symbolerna deras mening i just det kulturella mellan personer - flockens dynamik inkl. makt-striden långsiktigt strävsamt, Om något reelt alls kanske bara denna likhet i särskild förmåga här.


Kanske lite relaterat reflektionen anglosaxisk-kultur när det kommer till motivation i dessa domäner idag jämfört med inte brutalt många årtionden sedan. Såväl kortare noterande hög motivation tagande mer utrymme forskning.Viktigt men kräver något ej alltid vad finns när det behövs.. Eller om vi väljer det kanske roligare perspektivet av Big Game Hunting.


Lite mer relaterat abstrakta lösare koncept i från 1-individ-tolkning

Längre tillbaka diskuterade jag mer kreativt språkligt - snarare än som vanligare numera påverkat av vad jag arbetar mer statistik, parsning, common sense o.s.v. - abstrakta koncept jag använde som väldigt tidiga utgångspunkter. Muren är ett exempel.


I litet urval ej heltäckande eller ens tagande de mer avgränsade koncepten från längre tillbaka:Jag skulle heller inte stirra mig blind på ex. Hownet m.m. som tagit ändå ganska stark struktur-influens i vad redan massor finns av. Jag har en del i persoinlights-traits ganska om än väldigt litet fångande tyckte jag något av diktaturen såväl som tradition i hur adjektiv-polariteter förklarande kategorierna hade satts.


Görs ett par hundra tillochmed ej förstört av befintliga enklare kategori idéer utan seende det viktiga från Kinas moderna historuia tills idag är det verkligen om bra - havande talangen och ej korrumperande den med annat - mer än jag verkligen skulle förvänta havande saknat det när jag tittat till kinesiska språket av och till flera år.


Så är det. Ibland kallar värden och då hör man upp och försöker. Mer än kan man inte göra. Och förstå att den ej läst kan representera de som gör värdet mindre vanligt. Kan du det gör du det oavsett vad du heter men om inte tro inte att det kommer bli gjort bättre av någon annan än du hade gjort ty inget ännu talar för det. Jag har accepterat att jag ej kommer göra detta en gång till för ett nytt språk jag kan så mycket sämre och med så stora hål där det lokala är så viktigt.