Konstant givet tidsfönster: Tecknat, mer eller mindre hund, Kongo och kinesiska kommunistpartiet

2014-06-22

Rörande Reward discounting skattad från évolués: Hur många år på ett år får vi när Belgiska Kongo blir Kongo-Léopoldville? kan vi också betrakta problemområdet i:När vi utgår från Reward discounting: Weapon effect vs Kawaii.


Vi tänker oss att vi har två hundar: 1 st new foundland och 1 st borderterrier och önskar bestämma vilken av dem som är mest hund.


Vi kan argumentera att new foundland exemplaret är mer hund därför den är större, är långhårig, att transportera den såväl som att vårda den efter regniga dagar innebär mer att göra, att den troligare oftare är funktionell i fler klimat-domäner (vinter och vatten oftare och åtminstone väldigt stora hål ner i marken).


Men vi kan p.s.s. mena att borderterrier är mer hund därför att de gör mycket mer per tidsenhet. P.s.s. som en new foundland ger mer glädje - längre tid - att vårda efter regniga dagar kan en borderterrier komma med mer hund-tid att jaga rätt när den försvinner iväg.


För båda resp. hundarna har vi en inlärd vetskap och erfarenhet jag utgick från (min) och som inte otroligt väl motsvarar andras (oavsett att man kanske inte just vill lägga samma definition på vad som mäter hur mycket hund en hund är - hur gammal den blir är en till faktor där förövrigt borderterrier lär tendera i genomsnitt tror jag att bli närmare dubbel så gammal som en new foundland om man låter dem självdö p.g.a. friskare genetik allmänt såväl som relaterat cirkulation och hjärtförstoring).


I ett ögonblick - vi inleder med en serie-ruta - betraktande en stycken exemplar av vilken som av dessa uppvisar de dessa egenskaper med en viss mängd. Vi har också en förväntan om hur denna egenskap kan realisera sig från vad vi känner om rasen. Kommer den försvinna bort nu / blöta ner mig genom att skaka sig? Det senare jämför vi och menar är samma form av approximation vi tidigare har exempel på i:


 • Weapon effect. Den manliga jakthunden vi har i borderterrier.
 • Kawaii. Hundvärldens tjocka "lite" dummare clown i new foundland.
 • Relativ upplevd distans i värde och relativ makt från typisk innevånare till de certifierade civiliserade évolués.

Just domän av rörliga tecknade serier är vi i fiktion och skaparen kan brutalt snabbt förändra hur sådana här egenskaper uttrycks rent visuellt eller med ljudeffekter. Vi har ett exempel nedan på manipulation via weapon effect från American Dad:


Den större domänen rörligt i närhet ger oss också stor acceptans för vad vi är beredda att acceptera som verkligt i mening att vi behöver hantera förändring det uttrycker. Här gäller att vi når oerhört långt endast att approximera alla dessa förädnringar när oväntade som intensitet och vid behov (när tid att betrakta det finns) modifierande en potentiell effekt från inlärd vi redan tagit ut för ett objekt oavsett om den effekten annars ej är vad vi tänker oss eller ens när mer tid att reflektera är beredda att acceptera kan skalas större eller mindre.


Men oavsett sådana förändringar gäller väldigt ofta att effekten från inlärt i serierutan och efterföljande kan tas som konstant i potentiell effekt eller som gräns för hur den realiseras. D.v.s. approximativt är konstant medan förändring sker längs andra dimensioner som tid och rum.


I serier kan vi ju förövrigt minnas atavistiskt Bamse förutom välkänt främlingsfientlig (kanske rasist) mot den färgade vargen brukade manipulera sin kraft med honung. I serierna sker detta genom att Bamse:


 • Tar fram en burk honung.
 • Häller i sig honung.
  • Här inträder vad jag brukar kalla portal.
  • Samma approximationar, lagar och regler som annars gäller förändras nu binärt.
  • Ungefär som jämförande arbetstid med ledighet eller i sagornas värld förflyttningar närmast binärt till helt andra världar.
  • Intagandet av honung visar att vi nu är i Bamse's anabol rage world där han upplever en enorm kraft av att utnyttja större styrka eller gissningsvis ofta bara att han gör mer än andra förväntar som normalt brytande lagar och regler. Bamses upplevelse kan ex. illustreras av att han känner det som han kastar iväg andra enorma sträckor.
 • Effekten är tidsbegränsad. Och när passerad återvänder vi till den normala världen.

Signalering av portal tycks för mig normalt alltid i fiktion ske genom ett visuellt epitet nära hur vi annars mer effektivt kan manipulera omvärlden med ett verktyg eller passerar mellan motsvarande naturens skillnader rörande väder och vind (passerande in i skydd mot världen eller vind eller att magi plötsligt gör miljön väldigt annorlunda inkluderande även utanför ex. plötsligt mörker och storm rent otroliga komponenter kanske döda som stiger upp ur jorden eller annat). Verktyg kan i ett mellan-steg till miljö tekniska portaler för faktisk punkt-till-punkt förflyttning i tid och rum vara. Exempelvis när familjen Artrides förflyttas från sin hemplanet Caladan till Dune. En teknisk (såväl kombinerat "kognitiv", "evolutionär" och "kemisk") lösning gör att rymdfarkosterna med personer kan förflyttas direkt över ett enormt avstånd. Lite kanske som att hissa upp varor från en båt hotade av stormade vatten upp på land där de kan tas in i skydd mot väder och vind.


Antaganden om faktisk effekt hos person såväl som förändring av sådan effekt (oavsett vad dimensioner vi menar att effekt är) kan vi i språk förutom inkluderande referenser till verktyger, metoder m.m. också indikeras via vad jag brukar kalla PP-operatorer. Ex. att en person kommer från ort A, befinner sig i B, är ovanför C o.s.v. Positionerande givet antagande om dimension förändring sker utefter när generisk effekt kan antas konstant hur denna realiseras eller kan tänkas påverka. Denna behöver givetvis inte vara uteslutande rummet eller tid. Vi kan ex. tänka oss också en adlig eller halv-adlig dimension i form av namn inkluderande sådant som "af", "von" m.m. (liksom givetvis alla normala namn adliga eller inte adliga i någon repeterade nog för att ge en indikation om effekt utanför en individ bärande namnet - men så klart lite tydligare med sådant som "af" m.m.). Ett likartat och idag oftare i konkret kraft realiserande exempel är när personer i en situation har en roll där de representerar ett företag, land eller organisation där skattning av "kraft" kan styras mycket substansiellt och realistiskt vad nu detta specifikt är.


Modifierande effektförändring kan vi argumentera och konkret se ofta görs med adjektiv (men inte alls uteslutande). Bamse blir starkare. K-pisten smäller när den skjuter. Vargen Bamse förgriper sig på flyr skrämd när den lantliga skräcken inför att röra sig bakåt i utvecklingen realiseras sig i en elakets-kultur där allt nytt och främmande är vad man försöker kasta bort.


Med utgångspunkt Reward discounting skattad från évolués: Hur många år på ett år får vi när Belgiska Kongo blir Kongo-Léopoldville? är det därför inte alls uteslutande en förenkling eller approximation att i en kortare tidsperiod - som tänkt ett år - anta att inlärda effekt-samband rörande en dimension vi menar är styrande är i väsentligt konstant relativt den påverkan den kan ha.


Vidare ska sägas rörande:


"Att jämförelsen är ej fungerande att göra är vid denna tid tror jag huvudsakligen en passerad promsande faktor. En av mina böcker rörande kolonialtiden i Kongo inkluderar bl.a. intrycket från individer som besöker utställning i Belgien ganska nära inpå i tiden och får sin världsbild redan på rätt väg sunt normaliserat rörande det belgiska folket (inkl. ingen apartheid i Beligen för dem som besökare oavsett restauranger eller mer moraliskt och folkhälso-problematiska affärsverksamheter där kvinnnan snarare än specifikt färgade tenderar att oftare förtryckas). Men i allt från cargo-cult till att att ha lärt sig förlora riktigt dåligt mot tejniskt bättre utrustade kolonialtrupper kan bromsande faktorer där man inte riktigt ser förtryckaren fullt som vad som har samma dimension att jämföra värde i. Passerar sådana bromsande filter kan man tänka sig att det kan innebära att tiden nivå reward discounting beräknas för kanske delvis kortas ner? I mening att det etablerats oerhört snabbt i om jag tänker rätt nu färre antal diskreta tidpunkter men byggande från intensitet etablerad många fler år men i samma riktning när "pengarna växer sig större genom att gå bakåt i tiden" från exemplet i Subadditive reward discounting. Ett antagande jag kan se att vi inte behöver blanda in tror jag: saker lär bli inexakta nog ändå."

Att detta givetvis är en icke-fråga här genom att jag såg möjligheten att använda évolués som skattning mot bakomliggande nivå på negativt upplevd relativ makt (ev. dynamik specifikt riktade dem eller kolonialmakt är också en icke-fråga: nivån här också med 0 hat mot dessa skattar hela problemområdet i nivå). Vi kan också jämföra med kinesiska kommunistpartiet:


 • Det är tänktbart att mytbildning Mao m.fl. äldre revolutionärer från dom tidiga åren har magiska egenskaper som gör att de ej värdejämföras av folk i allmänhet. Kanske en delförklaring till varför diktaturer mer sällan faller när revolutionshjälten fortfarande leder landet (om denne orkat kvar första åren).
 • Men representanter för partiet lokalt som du kan se i staden du bor gäller detta helt säkert ej för och folk kan och kommer göra värdejämförelser.

Givet vad vi ev. kan återvända till om beräkningen för Kongo görs klart och det tycks meningsfullt att handgöra ett till typiskt i analyslogik i plattformen motsvarande fall med nya sambanden reward discounting för tomma tidpunkter när samma situation också ska värderas mot faktorer likt nationalism inducerad jfr Japan med flera länder.