John Kerry's publika e-post ännu inte bättre än Hillary Clintons privata

2015-03-09

Jag applåderar Kerry här:


"The State Department says it has "long had access to a wide array" of Clinton's records, including emails sent between her and officials with an official state.gov email address.

Harf says current Secretary of State John Kerry is the first person in that job to primarily use an official state.gov email account."

Från: Hillary Rodham Clinton Used Personal Email as Secretary of Stat | USNews.com

Men har trots ivrigt sökande på www.state.gov varken hittat hans public email account lika lite som e-posten State.gov säger sig ha från Hillarys private email account. Däremot kan man hitta några stycken e-post policy dokument som heller inte leder en direkt rätt här (och som jag antar via indirekta referenser till "legal acts" eller andra policy dokument hindrar användande av privata e-post även det kanske kan göras mer uppenbart för dom som läser dem vilket jag lätt betvivlar att någon utrikesminister gjort eller kanske ska behöva göra).


Även om Kerry nu som först sägs undvika privata e-post konton har det föga värde för mig och många andra om hans e-post är så svåra att hitta att man ger upp innan man fått möjlighet att läsa ens ett ända.


Kanske kunde man helt enkelt ladda upp alla e-post från default icke-privata till Data.gov så jag läsa och lära eller vad jag nu vill ha dem till: Något intressant eller kul presenterar sig säkert.

Vi funderar över vad ett verb är

Där vi lämnar indikation tillstånd av typen b.


En fråga är hur långt rimligt enkelt man kan ta vad känt organisation (kausala) händelser i hjärnan. Inte långt kan man anse rimligt samtidigt börjar jag fundera här från min från LCS inspirerade menings-parsning indikeras i kod generell förenkling (på bekostnad av att en människa - Hans antagligen - sorterar kategori-information mer uttrycksfullt för verben).


Först (tror jag) gjorde jag ungefär motsvarande GO: A GO B. A förflyttas / förflyttar sig till B. Vad vi kan se som A överfördes till B.


CAUSE GO skiljer sig inte särskilt förutom att vi har något uttalat som orsakar förflyttningen.


CAUSE GO gjorde jag emellertid aldrig egentligen som vanligen diskuterat kring LCS. Istället implementerade jag två mer riktade varianter av CAUSE GO: CAUSE TRANSPORT resp. CAUSE TRANSFER. Där den första om jag inte minns fel exkluderar förflyttning av något medelst att man bär eller kör runt det själv eller om det är tvärtom. Oavsett vilket har vi i CAUSE TRANSFER möjlighet till transfer av ett objekt vilket tämligen direkt motsvarar typiska exempel på CAUSE GO men även fall för transfer av pengar, ägande, information, emotionell payload m.m.


Efter det lade jag till en till huvudgrupp vi här väljer att kalla "human act" men som jag kallade "speech act". Vi kallar det inte "speech act" här eftersom det inkluderar mer än vad man vanligen menar med det samt exkluderande en del". Gemensamt att vi har något mänskligt verb till något mänskligt. Ex. A educates B, A oppress B, A exiles B, A gives B a gift o.s.v.


Inget speciellt där just förutom att vi nu kommer till frågan om payload jag berört tidigare vilket jag egentligen inte hade löst generellt annat än havande en ordentlig mängd kategori-filer för verb eller egentligen mer generellt händelser.


Så här inför jag motsvarande transfer av respekt. Respekt mindre vanligt men förekommande av och till för "human acts" varierar rörande effekt ej speglande 1-1 mellan proto-agent och proto-patient (där vi definierar dessa för "human act" varande resp. mänskligt det berör d.v.s. förflyttar A en boll till B är proto-patient B och ej bollen). D.v.s. vi får fyra dimensioner för hur respekt kan indikeras som givet eller påverkande en förändring (vilket vi kan förenkla motsvarande differential ekvationen för - tycks för mig här och genomgående givet en del antagande kring hur vi läser och förstår text snabbt - till endast givet när avslutad händelse som ev. numerisk värde från sedan kan propageras utan att man här behöver bry sig i det) och ej två dimensioner:


POSITIVE RESPECT TOWARDS PROTO-AGENT
NEGATIVE RESPECT TOWARDS PROTO-AGENT

POSITIVE RESPECT TOWARDS PROTO-PATIENT
NEGATIVE RESPECT TOWARDS PROTO-PATIENT

I GO och en del andra är ju förflyttning av något konkret i den mening att vad förflyttat försvinner från något annat. För en hel del (jag tror vi kanske inte alltid har helt lätt för att inse att det är så) kan vi se det som något förflyttas utan att det självklart försvinner varifrån vi kan tänka oss att det "i någon mening" kommer ifrån: Ex. som för respect eller utanför verb-exemplen ekonomisk tillväxt.


Gör PROTO-AGENT "applaud" på "PROTO-PATIENT" kan vi se det som respekt transfereras till PROTO-PATIENT. Värdet av respekten är dessutom positiv. Hade proto-agent istället hånat proto-patient hade värdet varit negativ.


Och p.s.s. kan man uttrycka mycket annat och jag vet egentligen vad for mening i verb utanför vad underliggande från semantiska roller m.m. som man inte relativt enkelt kan uttrycka i samma system. Det gäller den typ av mening i verb:en som primärt intresserat mig vilka jag tror går att se som (de jag gjort och uppenbart för mig i övrigt) uttrycka:


  • Värde. Positivt eller negativt. Pengar, ägande, respekt, makt o.s.v.
  • Risk. Positiv eller negativ risk. Bomb, murder, assault, bomb, carpet bomb o.s.v. Vi har grupper för negativ risk d.v.s. risk reduktion också.

Det blir ganska tydligt också att se resp. undergrupp ett verb realiserar upp. Och också om jag inte explicit realiserat det kan vi se möjlighet att istället minska upplösning och ex. mena att transferering av pengar resp. respekt i någon mening är samma sak: transferering av värde (Kanske motsvarande "Hans applauds the shop for the fruits and beef" istället för att betala varorna i butiken med pengar: Verkar möjligen mindre troligt men det är inte helt ovanligt att man kan få saker för applådera dem).


Argumenterat är det enklare att se potentiella värden i information som en egen grupp där vi förutom perception (see, hear) och aktiv perception (min term ex. sökande efter det) har A EDUCATE B (situation awareness / knowledge från A till B positivt) med diverse verb runt det, såväl som när A istället LEARN något från proto-patient (situation awareness / knowledge från B till A positivt). Vi inser att negativ överföring av "situation awareness" också är möjlig:


A baffles B
A confuses B
o.s.v.

Och då kan vi tänka att när vi har GO resp. CAUSE GO rörande förflyttning av ett konkret objekt kan vi upplevande den händelsen lära något från värde och risk realiserad. Och från flera exempel över tiden för samma inlärning kan också den upparbetade inlärning av risk eller värde förflyttas. Och kanske är det samma förflyttning vi har i verb där vi kan se det som att en värde eller risk förflyttas.


Kanske kommer grupper av verb problematiska här visa sig men jag ser dem inte ännu.


Det uttryckte något av det kanske mest för mig. Möjligen att jag är lite mer språkligt-trög - skrivande och förklarande - än jag brukar vara. Jag vet inte om det kring sådant här är bra eller dålig för läsaren. Ganska ovanligt som jag upplever det.

Esoteriska frågor när kommunism möter religion i Tibet

Jag är lätt baffled här:Det är ett argument jag själv roade mig att göra här men jag förstår ovan inte fullt vad det kan innebär. I perspektiv härifrån Sverige tycks det kanske lite komiskt men det är nu inte vi som det avser.


Stycken inflyttat resonerar jag nog fel i:


Rörande ev. kommunistisk utsedd ny lama av variant Dalai Lama är det kanske inte otroligt men det innebär inte att vad nyheten diskuterar just skulle vara motiverat av det (såvida inte man inte vet här något som jag inte vet mer omedelbart aktuellt: Ex. döende mer aktuellt just nu).


Jag undrar ändå inte om motivationen här kanske inte skiljer sig enormt från min argumentation. Samtidigt som det ju i alla fall inte stänger dörrar till ev. värde av att utse egen lama.


Troligen är jag tämligen felaktig i föregående stycke och det är just att man förbereder för att utse nästa. Jag förvirrar kring hur dom talar, ser på, och uttrycker kring sådant här bl.a. kring Tibet. Det finns mycket argumenterat religiöst som passerar under hedra historien m.m. Vidare finns som en acceptans för "variation" när dom etniska minoriteterna "hanteras".


Det finns säkert dom som tycker annorlunda men själva det teokratiska konceptet upplever jag jämförbart problematiskt som det kommunistiska när mer direkt mätbara skador p.g.a. pågående diktatur lämnas åtsidan. Och att problemet här uppstår innebärande potentiellt minskad kontroll eller förmåga att verka påverkande i annan riktning än den kommunistiska diktaturen har ju antingen:


  • Sitt ursprung i just det teokratiska. I vilket man (eller vad man ska skriva) fall man ger möjlighet för irrationellt utnyttjande från irrationell föreställning innan.

Eller så handlar det kanske inte längre dominerande just om den irrationella teokratiska historien eller trosföreställningarna lika mycket som en symbol för ett fritt Tibet. Effekten av vad nyheten diskuterar bör föreställer jag mig bero av hur stor fördelningen är åt resp. alternativ resp. möjlighet att introducera annan symbol för ett fritt Tibet. Tämligen komplex fråga och tror jag säkert även med mycket bättre bild Tibet's folk inom Tibet. En del tänkbara reaktioner kan jag föreställa mig fodrar en kombination av resp. jag har svårt att tänka mig en motsvarighet till i Sverige eller den för den delen Västerlandet idag alls.


Hur som helst från det lilla man fått för sig att man kan förvänta av tibetanerna tycks det mindre troligt att några troende teokratiskt såväl som på ett fritt Tibet skjuter en ev. utsedd falsk ny Dalai Lama. Det får åtminstone första 20 åren i dennes liv anses vara en moralisk god sak.


Fortfarande är jag lite baffle här. Kanske pekar det på att sannolikheten är att diktaturen ev. betraktade frågan för ytligt. Det kan vara så ibland kring vad man kan se tycks enkelt men som man ändå inte ser ett enkelt svar eller förståelse av.


Jag undrar om man accepterar någon religiös föreställning tillsammans med "China's officially atheist Communist Party says it has inherited the right of the old emperors to sign off on reincarnations" etablerad före kommunistpartiets existens. Kom sådant kanske mer konkret än allmänt antaget fallet att man är gudomlig? Mycket otur i att ta Gudar och Gudinnors roll.