Esoteriska frågor när kommunism möter religion i Tibet

2015-03-09

Jag är lätt baffled här:Det är ett argument jag själv roade mig att göra här men jag förstår ovan inte fullt vad det kan innebär. I perspektiv härifrån Sverige tycks det kanske lite komiskt men det är nu inte vi som det avser.


Stycken inflyttat resonerar jag nog fel i:


Rörande ev. kommunistisk utsedd ny lama av variant Dalai Lama är det kanske inte otroligt men det innebär inte att vad nyheten diskuterar just skulle vara motiverat av det (såvida inte man inte vet här något som jag inte vet mer omedelbart aktuellt: Ex. döende mer aktuellt just nu).


Jag undrar ändå inte om motivationen här kanske inte skiljer sig enormt från min argumentation. Samtidigt som det ju i alla fall inte stänger dörrar till ev. värde av att utse egen lama.


Troligen är jag tämligen felaktig i föregående stycke och det är just att man förbereder för att utse nästa. Jag förvirrar kring hur dom talar, ser på, och uttrycker kring sådant här bl.a. kring Tibet. Det finns mycket argumenterat religiöst som passerar under hedra historien m.m. Vidare finns som en acceptans för "variation" när dom etniska minoriteterna "hanteras".


Det finns säkert dom som tycker annorlunda men själva det teokratiska konceptet upplever jag jämförbart problematiskt som det kommunistiska när mer direkt mätbara skador p.g.a. pågående diktatur lämnas åtsidan. Och att problemet här uppstår innebärande potentiellt minskad kontroll eller förmåga att verka påverkande i annan riktning än den kommunistiska diktaturen har ju antingen:


  • Sitt ursprung i just det teokratiska. I vilket man (eller vad man ska skriva) fall man ger möjlighet för irrationellt utnyttjande från irrationell föreställning innan.

Eller så handlar det kanske inte längre dominerande just om den irrationella teokratiska historien eller trosföreställningarna lika mycket som en symbol för ett fritt Tibet. Effekten av vad nyheten diskuterar bör föreställer jag mig bero av hur stor fördelningen är åt resp. alternativ resp. möjlighet att introducera annan symbol för ett fritt Tibet. Tämligen komplex fråga och tror jag säkert även med mycket bättre bild Tibet's folk inom Tibet. En del tänkbara reaktioner kan jag föreställa mig fodrar en kombination av resp. jag har svårt att tänka mig en motsvarighet till i Sverige eller den för den delen Västerlandet idag alls.


Hur som helst från det lilla man fått för sig att man kan förvänta av tibetanerna tycks det mindre troligt att några troende teokratiskt såväl som på ett fritt Tibet skjuter en ev. utsedd falsk ny Dalai Lama. Det får åtminstone första 20 åren i dennes liv anses vara en moralisk god sak.


Fortfarande är jag lite baffle här. Kanske pekar det på att sannolikheten är att diktaturen ev. betraktade frågan för ytligt. Det kan vara så ibland kring vad man kan se tycks enkelt men som man ändå inte ser ett enkelt svar eller förståelse av.


Jag undrar om man accepterar någon religiös föreställning tillsammans med "China's officially atheist Communist Party says it has inherited the right of the old emperors to sign off on reincarnations" etablerad före kommunistpartiets existens. Kom sådant kanske mer konkret än allmänt antaget fallet att man är gudomlig? Mycket otur i att ta Gudar och Gudinnors roll.