Riktad Information - Informationen och Rörelsen från språk till ibland "märkbar" social motion

2015-03-06

Samma bok refererad i Riktad information - Exempel Ridicule - Hund Fala med President Franklin D. Roosevelt diskuterade kort - säg en halvsida - smear (ungefär förtal) bl.a. nämnande förmågan (eller vad man ska kalla det) att göra det i politiska ta (upp till kombinerande flera olika talare) görande payload tydligt i förståelse utan att man kan indikera vad som sagt det.


En hel del praktiskt för att undvika problem som kan uppstå relaterat samma möjligheter i språket gör åtminstone en del av sådana entiteter som har budget och långsiktighet att standardisera sådant som språk (ex. EU). Särskilt att man när neutralt språk undvikande implicita stereotyper och meningar är att föredra är verb med mindre av adjektiv närastående såväl som att humpa in händelser i noun (skapande gärna större flexibilitet).


Men när vi talar allmänt blir vårt språk mindre sant med fler adjektiv? Ja absolut om vi menar att resp. mening eller ett fåtal tillsammans handlar om någon tämligen basal binär logik. Närmare det i alla fall.


Men det finns en försvarlig mängd emotionell sanning och attityd vi åtminstone med personer vi är vana vid eller för grupper vi mer eller mindre medvetet förstår det (inkl. att acceptera det utan att reflektera det: som jag tycker och därför "sanning" jag ej ifrågasätter - och omvänt för fiendeflocken åtminstone när intensitet växer eller är upparbetat hög med trött kognition och brist på tid).


Uttryckande en svår händelse inträffad. Säg görande witness event. Återberättade för att uttrycka vad som inträffat blir språket från en aspekt sannare uttryckande mer av hur du upplever händelsen återberättande. Rörande konkretiserat inträffat närmare verbens motoriska spatiella värld med ofta när vi återberättar ganska direkt motsvarighet så till rummet med personer som flyttar sig, gör saker o.s.v. Det senare tycks indikerat att man kan tappa möjlighet att återberätta korrekt hamnande i det första.


En emotionell sanning vi kanske kan kalla sincere men ej inkluderande säkert i sann i händelsernas steg som det inträffade. Känt ex. ofta (åtminstone två gånger) använt i referernser böcker är kvinnan som blev våldtagen i sitt hem av någon (minns jag rätt konstaterat senare okänd person för henne). Där hon blir övertygad om att det är känd person på teven som våldtar henne. Sanningen i uttryckt upplevelse av händelsen inkl. personen hon upplever är dock inte mindre korrekt. Men personen i fråga var nu i tevestudien och därmed ytterst bevittnat oskyldig.


Och kanske har vi lika lite entydigt det ena eller det andra (vi adderar ju beskrivande uttryck fritt till noun indikerande entiteter såväl som händelser kategoriserade dit och friare än så) över i bästa fall ex. en korrekt beskrivning av att vi går runt och gör saker med föremål. Ex:


Hans GO over border. Hans buyes 1000 kg cocaine drug. Hans CAUSE GO cocaine over border-

Eller jämförbart: vi önskar säkert alla att bygga vidare på verbens lite tydligare verb för enklare ner dem ytterligare så slipper vi problemet med att fundera över hur mycket mer varierad payload realisering kan vara i bomb vs carpet bomb (om man nu inte vill se det som vi har ett implicit - eller konkret - "adjektiv" förklarande bom som starkt i potens för den som förstår möjlig och typisk effekt men ytterst varierad i faktisk payload typiskt: Carpet bombing spyr ut mängder av bomber i varierad storlek över stora areor - slutar det en minut tidigare är absolut differens med varje letter bomb någonsin realiserad i all rimlighet enorm):


Pravda och Istina

Och det kan vara att det är just detta som likhet och olikhet mellan de ryska konceptet pravda och istina uttrycker natur i som diskuterat i:Jag kan dock inte ryska men tycker mig känna igen något av detta såväl som en dimension i förklarande sådant här jag kan tänka mig att Ryssland är något närmare i realiserad än ex. Sverige men spekulativt kanske inte lika tydligt jämfört med ännu äldre kultur med ändå ganska fet lantbruk att föda kultur stabil men relativt lugn i över år på år (många tusen: där för Kina gula jorden är så fet jord varit för en männsklig kultur relativt realiserat i övrigt i världen - tidigt störst i individer därmed såväl som etablerat ytterst tidigt stabilt odlande).


Feministiskt hjälpsamt istället för kvinnofientlig "smear"

Stabil lokal flock med jämfört med i idag för oss ganska få förändringar. Variationer är när någon supit till och lite kaos uppstått eller en gammal ogift man eller kvinna fått en religiös ("smearing" via noun gender-politiskt korrekt hellre än att skriva gammal nucka) uppenbarelse (kanske rent av börjat vandra runt besökande helgonreliker).


Motivation och försök realisera i konkretiserad verklighet man känner inte alltid helt kritiskt att ha en exakt witness för kan vara mindre än att man ärligt försöker i alla fall. Eller nu tror på visionen som kom: Jag menar vem ifrågasätter Profeten Jesus när han kommer till dig.


Och så livegenskapen lika verklig i Ryssland som Kina. Stabilt och föränderligt där ekonomin är odlande. Vek kommunikation etablerande "beskattning" kategoriserat expanderande till stater där ägandet fastnar och för Ryssland propagerande till större chunk. Svårslaget i historien undantaget Japan (normaliserat resp. land) där shouganatet i sin totala livägenskap av allt i absolut stegvis kategorisering och till 99% oföränderligt tills det bröts sönder och realiserande den asiatiska "sidan" av Andra Världskriget.


I en del kan det vara bättre att erkänna en djupare sanning och sincer känd och förstådd från verklighet, kroppsspråk och den ej uttalande kommunikationen man mer eller mindre inkorrekt ändå funktionellt korrekt vardera förstår. Sanning sammanfattande vad som kan ha skett hellre än att riskera problematiska förvecklingar kanske ledande till att man "återvinns" av sin ägare till ett emotionellt avskräckande budskap för övriga tillgångar.


Och vad är politik egentligen annat än att stiga upp på teaterscenen och göra en föreställning. Avslutande om lämpligt firat med en mer obestämd bugning riktat allmänt så att alla kan tolka in sin inkludering. Att för dom engelska verben ibland sökande manuellt när osäker något av mer reducerande skillnader - transfer av respekt när ex. - finner jag att det kan krävas att man söker upp orden i CEDIC när engelska lexikon inte riktigt klarar att tydliggöra det nog för mig. Och vem är jag att ifrågasätta något av resp. översättningar för symbol-grupper (eller vad nu korrekt term är för kinesiskan).


Sanning att politik är en teaterföreställning. Men utan tvivel sannare längre bak i historien när konkret verklighet var jordbruk stabilt etablerat sedan flera tusen år. Variation i realitet idag gör det svårare. Tråkigt nog duger folk inte här: Oavsett politiker, vita, svarta, muslimer, eller kristna. Världen förtjänar en enhet som ser till er alla. Mannen ändå feminist och som korrekt för såväl kristna och muslimer kan referera till Gudinnan som Profeten Jesus. The Big Gray: Varken Vit eller Svart utan rätt för både färgade, gula och vita. Och där faller lätt sanning. Det kan vara etablerad konkret sanning som känd egenskap man kan vara beredd att acceptera i mycket problematisk diktatur för men innan det gillar ingen riktigt något närmare vad jag uttryckte ty man litar inte riktigt på den andra sanningen. Så som färgad likt Obama eller same som Sveriges statsminister delägare i några hundra renar gäller det att inte diskutera det så mycket som att låta det vara implicit för de "egna" (muslimer och svartingarna enligt en del ej berörda i den andra grupper) medan grupp två kan fokusera på att man får ungefär vad man önskar efter Bush II friska asserting motoriskt såväl som man reducerar - eller konkretiserad upparbetning av - ett systematiskt problem rörande racism och fördömar.


Beundrande går emellertid bra att våra men det var ju inte riktigt Big Gray. Inga blir heller (ibland åtminstone) så övertygat troende som konverterade - såväl som en aning kommande in från främmande flock som upplevt oavsett född muslim, danskdjävel nere i Skåne eller något annat - kommande till Syrien eller Danmark för att äntligen få vara vad man är utan en känsla av stereotyper realiserade ifrågasättande egenvärdet i mening av relativ makt: Lite av vi och dom.


Commotion eller reduktion: En individ

Något realiserat verkligt för dig just nu - stereotypen med negativ payload du upplever verklig - antingen reagerar på med ilska eller i någon mening accepterar. Inget i det visar annat än att det är flock relationer vi i fin svensk 1900-tals tradition kallar makt (menande inte riktigt vad anglosaxerna menar). Så vad är då skillnaden nu mot i Ryssland och Kina under alla år av livegenskap? Ty stämmer det att det är relativ makt i flock stereotyperna realiserar för det resultaten kognitiva psykologin etablerat via imaging (såväl som andra metoder) till just vi och dom i varaktigt förtryck: Du upplever dig inte riktigt vi med Tzaren. Han med ägarna är en annan flock.


Räcker religionen till? Delvis säkert.


Men det är också etablerad verklighet. Accepterande d.v.s. tagande reduktionen i hur du bedömer dig själv mest konkret (så menar jag ty nu lämnar vi vad man kan få ut tittande på en hjärnans reaktion i studier) för vad den realiva makten uttrycks i för kontext. D.v.s. konkret här just agerande så att du ej längre nästa dag när tillsagd att göra något problematiskt för dig själv och andra accepterar det utan att försökt hindra det (ex. huggande ägarens representant med en spade i huvudet).


Stationärt etablerat förtryck

Vad händer när folk ifrågasätter stereotyper direkt i vardagen idag när de reagerar med ilska? De blir intensiva. Inte självklart svåra att ta nästan direkt till kamrat om de inte är i flock förstärkande varandra ty ilskan såväl som reduktionen tar ner den kognitivt mer rationella sidan av hjärnan.


Så hur bryter vi inarbetad diktatur reducerande?


Intensiv colocomotion tagande folk tillsammans - lättare etablerande - flock över tröskelvärde

Javisst. Och enklast som vi vill och närmast tillhands föreställer oss det visualiserande (gissar jag typiskt) just i verbens natur av colocomotion. Hög intensitet flock realiserad fysiskt.


Men krävs det? Nej det är heller inte sant. Vi vet att det fungerar. Vi är ju fortfarande i "efterdyningarna" (ev. definierande om orden en aning inom citationstecknen) här av en av de större colocotioms vi haft (är världen en bit bakåt i historien är den alltid lite mindre: så vi glömmer ex. Japans expansion ut i Asien krigande runt med massor av döda och övergrepp såväl som allt möjligt omoraliskt i övrigt).


Lugnare väg bevarande konst, hus och vattenförsörjning

Ty vi har ju en process verkande vi också känner där stabilitet när intensitet via information - som uttryckt sundare i varians ej förutsättande att vi självklart tar in mer information vi behandlar jämfört med säg jordbrukaren för 1000 år sedan: Perceptionen representerar enorma mängder information - konvergerar lite lugnare mot vad vi kan kalla öka mänsklighet som realiserat vi fortgående "colocomotion" - eller om vi nu vill istället - commotion men mer i realitet ej accepterande att vi lätt fastnar i problem.


Dock verkar det sannolikt att när etablerad verkande men ej uttryckande i samma utsträckning förändring når vi förr eller senare jämförbart tillstånd som om vi ex. åkt ner till lämpligt muslimskt land för några år sedan med miljoner flaskor alkohol de aldrig mött förr drickande upp modet på dem såväl som hetsande upp efter någon timme med mer potent musik och slagord. Och kanske att det är där säg mindre diktaturer uttryckande fördänring över oerhört mycket åren som varit - likt Kina med händel mötande omvärlden o.s.v. står - medan spekulativt Iran står närmare att gå mot commotion vi här spekulerar skapas inte just så här men vad som approximeras så här i vad vi kan se och mäta på (information i mängd vs personer och hur det varierar kontra varoabler sammanfattande samhälle av normal sort som våra internationella organisationer gör i en mängd inte alltid korrekta men ofta nog ganska bra och viktigare del av en långsiktigt meningsfull ambition).


Bandbredd rikare i känslospråk personligt riktat utanför nätet, tidningarna och böckerna

Iran har ju vad vissa länder har och andra saknar. Sverige saknar det nästan helt. Sydsudan har mycket av det. Kina också ordentligt. Japan tror jag men har ej slagit upp det mindre:


Massor av folk från sin kultur boende i andra länder kommunicerande tillbaka etablerande ett till djup på information som går "in" och "ut" förutom internet om man har det eller rykten om drakar och annat dom gamla jordbrukssamhällena kanske trodde på en bit bort.

Värde önskat: Klocka, Kniv och Staty

Dispergens i förändring som byggs på. Dissonance när man upplever att man vill ha något som känns värdefullt (eller mycket sådant). Stärkande tillstånden gammal diktatur och kanske dagens diktatur tryckt ner. Kanske en klocka:Eller en stor trädsgårds-staty av en känd religiös ledare (något unikt ovanligt ändå mångkulturellt föredömligt assertion öppenhet till variation ovanpå mitt välkända feministiska engagemang artigt korrekt - lite som att hålla upp en dörr: Mummified monk set to be returned to his final resting place) att ersätta någon gammal gudabild grannarna höggbort föga elegant lämnande stora kantiga hål i sandstenen.


Mumien har något av the righteous. För mig är det viktigt att vara ett föredöme. Inte bara feminismen och kvinnorna är viktiga för mig jag tänker på framtidens barn också. Och Sverige. Samhället så att säga. Ett till exempel i kontrast klockan (görande onödig calling people greedy utlösande kanske negativ stereotyp för en del eller möjligt för andra förstärkande känslan av lyx i relativ kontrast):Värde för värde så att säga: Doing the "right thing" eller köpa klocka. Eller kämpande sig och på scenen och tagande alla tänkbara värden (vad dom andra sparar upp till som belöning för dig när de jobbar dygdigt extra istället för att springa runt och visa upp sina lyxklockor för varandra):Eller vad det nu är man önskar: Mat för en del säkert. Några kan önska ett farligt vapen att skydda sig eller hämnas med. Det senare är väl en fördel lugnare förändring kommer med men den förutsätter just förändring.


Klocka - Status vi bär -, staty (vad som syns där vi bor), och ett effektivt verktyg att uttrycka förmåga att göra mot flocken tycks dock komma ganska tidigt när folk växer snabbt i förmåga att köpa.


Prestigelöshet

Mellan reagerande ilska resp. reducerande sig själv ligger prestigelöshet. Accepterande eget värde och/eller annat aktivt värde.

Att möta information ska värde av den. Ej vid prestigelöshet (jag kan inte ifrågasätta som givet sämre alltid andra reaktioner men när möjligt är detta en bättre väg till förändring) att vi reagerar motoriskt med intensitet ej något genomtänkt i alla fall. Eller att vi bara skapar negativt värde för oss själva fokuserande på det mer adjektiv-attityd uttryckande istället för att kanske bygga en uppfinning värd en massa pengar räddande värden eller något annat nyttigt för oss själva och andra.

Samma sak i delar. Information mellan individ i flock. Information upparbetad vi gör något av.

Och med att mediterat hur vi revolution och intensiva nyhetshändelser förändrar världen såväl som firat främmande kulturer och kvinnorna hellre än att göra en massa främlings-kultur-fientlig smear är vi klara här.

Kim Jong Un överskattar hungerstrejkens effekt för att ta protester till revolution

Kim Jong Un intresse av revolution och inbördeskrig är begripligt men det innebär inte att han rätt tolkade den syriska revolutionen i den teori han uttrycker i sin hälsning till Syrien.


I all rimlighet var revolutionen redan i rörelse när hungerstrejken mars 2011 (som rapporterat) adderade till protester över stora delar av samhället åtminstone i regioner av Syrien. Även om det i mer konkreta och kanske mer "formella" beslut kan argumenteras att protesterna passerade en mer argumenterad gränszon till revolution dom här dagarna (litande på Wikipedias tidslinje):


"7 March, thirteen political prisoners in Syria went on hunger strike,[2] demanding an end to political arrests and the restitution of rights that have been removed from civil and political life.

10 March, dozens of Syrian Kurds started hunger strike in solidarity with those of 7 March.

12 March, Syrian Kurds protested in al-Qamishli and in al-Hasakah.

Tuesday 15 March, dubbed "day of rage" by activists, hundreds staged protests in Damascus and Aleppo, calling for democratic reforms. The protest in Damascus was violently dispersed.

Från Wikipedia (något förkortat med referenserna borttagna): Timeline of the Syrian Civil War (January–April 2011)

Jag ifrågasätter också hela gratulationen: givet Nordkoreas återkommande problem med undernäring och svält känns det smaklöst.


Och med något av samma osmaklighet kanske: Hade nu hungerstrejk varit så avgörande borde inte samma effekt uppstå mycket mer i Nordkorea? Valfriheten varande agerande resp. när hindrar påverkar självklart men ändå ska ju någon skaleffekt kunna förväntas om Kim Jong Un teori alls ska kunna verifieras.


Teorin uttryckt i hälsningen till al-Assad finns hos The Korean Central News Agency ("state-run agency of the Democratic People's Republic of Korea"):


"Pyongyang, March 5 (KCNA) -- Kim Jong Un, first chairman of the National Defence Commission of the DPRK, Wednesday sent a message of greeting to Bashar Al-Assad, president of the Syrian Arab Republic."
[...]
"The March 8 revolution in Syria marked the occasion of a historical turn in the efforts of the Syrian people for the political and economic development of the country, it said.

The message wished the Syrian president good health and bigger achievements in his responsible work, expressing the belief that the Syrian people will win victory in the struggle to meet challenges of the hostile forces at home and abroad and defend the sovereignty, dignity, territorial integrity and security of the country under his correct leadership."

Från: Kim Jong Un Sends Greetings to Syrian President | www.kcna.co.jp

Annat i Nordkorea kan finnas att lära av. Med avregleringen av europeiska elmarknaden kanske Sverige borde börja lyfta fram sin miljövänliga energi? Kanske rent av på officiella emblem likt Nordkorea. Det känns spontant rätt att se miljövänlig energi som något ett land vågar lyfta fram tydligt kanske i protest mot alla de problem Kinas folk lider av i städerna.


Verbens mening: Transfer och kontroll och likheten mellan Äta och att Bränna gammal konst

Kontroll över transfererat, och transfer i tämligen bred mening.


Transfer näring: Eat och Feed

A har troligen kontroll över B innan uppäten:


Mrs A eats B

Därefter utanför det mesta av den kognitiva kontroller hamnande mer på nivå med akuta åtgärder om förgiftad.


Men Mrs A gör inte när hon ska mäta C. eats själv utan ex. feeds eller kanske breast-feeds:


Mrs A feeds Baby C B

Transfer Ljud: Hear och Say

Vi hör men säger. Kontrollen över informationen är tror jag som default bäst att se som att entiteter som haft den har grundnivås kontroll över där typ eller medium huvudsakligen i effekt är relaterad vem och varför de kan vilja göra något med den resp. möjlighet att realisera informationen från ett perspektiv utifrån (ex. sökande som utomstående information skickad säg relaterat smuggling tycks det mer görligt om passerande datorer snarare person till person utan sådant medium känt).


Men Mrs A hör inte Baby C ett stycke information. Utan hon får säga.


Transfer omsättningsbart till konkret tillgång: Give / Receive

Också transfer med resp. riktning för entitet kontroll går mot (d.v.s. som argumenterat näring är det inte säkert att vi faktiskt får kontroll efter åt: en riktning som positiv tas för resp. verb även om jag när jag äter upp 1000 kr faktiskt har mindre kontroll över pengarna efteråt).


Diverge, Converge, Allocate, Archive, Converge, Converge o.s.v. i många hundra

Så vad är det som ses speciellt med just perceiver som roll? Jag kanske i och för sig minns fel där men jag minns som av och till uttryckt som att vi där mer unikt har mer uttryckt två roller.


Är det kanske att det är information? Mer i mening att vi kan behöva referera vad vi sett eller hört? Görande transfer eller riktningen för det som man lättare lägger märke till.


Det är kanske delvis det. Om vi gillar något är det etablerad kunskap vi kontrollerar. Medan när vi anger or humour någon uttrycker vi information som kan inverka på sådant tillstånd.


Självklart kan jag säga att Mrs A har en roll när hon äter resp. matar men då tar vi riktningen för transfer som given. Jag ser hur som helst ingen skillnad i hur många mini-roller man hamnar på för 10 - 15 transfer fall. Du får två som förväntat: Causalt initierande eller utgående från ett causalt givet tillstånd (agent eller perceiver som ofta skrivit) och något indikerande riktning för kontroll över transfer. Två roller.


Jag minns det säkert från ett lätt kognitivt transfer-stört tillstånd. Kan ha rört något helt annat. Efter att gått över kontroll transfer för kategorier är man tror jag lätt skadad. Mycket likt give och take men över tämligen många i tämligen många kategorier åtminstone jag ser föga av i grammatisk form att utnyttja.


Hur som helst kan man så klart gå upp till tre dimensioner - en sundare basnivå tror jag - hanterande "inkluderad" normal "container-menings" indikation ("payload"). Jfr. eat till nutrition (om ej ätande arsenik och kvicksilver från färg projekt), letter bomb via bomb - "explosive payload". Missile launch till? Launch? Nja där har man ungefär var "Indikation" slutar och vad man tar från det vidare kanske börjar.Distribute, Publish och Share

Här har vi våra kommunistiska verb förutom att publisera och distribuera information eller dela fritt på social media får man lika lite där som i andra diktaturer.


Kanske jämförbart med att tala till hela flocken på 17 människor för 10 000 år sedan vandrande in från Grönland ner till Sverige (jag vet inte när folk vandrande in här så man lika bra göra det tydligt med Grönland: Vi kom så klart inte så mycket till Sverige slugt döljande att jag inte är säker på att vi vandrande in från resp. Danmark för mer "germanska folken" resp. över Norrland för mer "samerna" tror jag brukar sägas).


Eat resp. Förstöra gammal konst

Just det: Så kan man göra attacks och defends utan att behöva värdera det i sig. Likväl tror jag alla verb utan så mycket manner som bomb inbyggt kan fås i kategorier ungefär motsvarande något tudelat i en liten i lokala flocken power-struggle. A Attacks B -> transfer av något minus-värde som funktion av A's muskelstyrka till B. A defends B p.s.s. men nu positivt. A carpet bombs B -> n1 * size1 + n2 * size2 ... o.s.v. Utan tvivel enklare förr när A sa något om storleken på payload om man sett A och det inte var en fråga om mer nivå av vad man väljer att "uttryck" när ett verb som carpet bomb eller liknande dyker upp. "Dessbättre" om ej normalt ännu i en konflikt eller direkt för ny konflikt har vi något här såväl som ännu tydligare för a-bomb. Default värdering utan någon hänsyn till faktisk slagkraft.


Och det är kanske just här vi är i det snabba arbetsminnet vi utnyttjar att tolka meningar. Default roller övergripande verb, default roller för entitet vi känner, och riktningen saker och ting går. A goes west to California to dig for gold. B goes west to raid and burn England a church or two for slaves and silver. Kan vi bränna England en kyrka? För att kompensera våra historiska övergrepp? Är det kanske bra marketing av Sverige demonstrerande att vi bryr oss samtidigt uttryckande sund relativ makt av något idag mindre versus idag större. Jag tror de skulle gilla det: Deras historiska centrala kristna "sekt" är ju varken just katolskt eller egentligen särskilt närmare någon av de större protestantiska grupper. Lite egna så. Kanske någon gammal norsk stavkyrka från vikingatiden om vi har någon precis över den svenska gränsen så kompenserar vi lite för Norge också.


Problemet är vad transfererar vi till England? Ej silver och slavar och egentligen inte någon ödmjuk-flock-bow-to-higher-moral. Mer uttryckande moralisk överlägsenhet. Ska man få ut något av sådant ska det verkligen vara vad den egna flocken implementerar och med upplevt större distans än jag tror de engelska kristna upplever efter så många år ekumeniskt fjollande lämnande dagarna av att kapa och bräna papisterna skepp resp. omvänt brännande engelsmännen om jag känner Rom rätt. Och bjuder man hit några english för att elda en kyrka eller två är det ju inte en seger värd något heller riktigt.


Så varför bränna vad du har kontroll över? E eats B. Du tappar förvisso i all verkligheten kontrollen över B men samtidigt transformeras B till ett upplevt värde. Apropå att förstöra stora symboler man tycker känns kulturellt främmande och kan associera till vad helst man upplevt vara fiende förr oavsett om fornminnena är många tusen år gamla som i Afganistan eller Syrien. Ganska många blir brutalt påverkande när stora forminnen och konst förstörs. Och visst det är tråkigt men människans kultur överlever det. Jag tror man ska oroa sig mer för de koncept i kultur inför framtiden pågående problem mer allmänt oberoende av detta orsakar: Från befintlig våldstradition och PTSD till tagande några år bakåt i mänsklig kulturell utveckling.


En kanske svårare fråga att besvara rätt om man är uppeldad inför att hacka ner ett enormt stenmonument i ökenvärme är om man kanske skulle få en långsammare och svagare men över några år ändå större värde-effekt av att bygga upp en enormt stor symbol för den egna föreställningen om vi och dom. Kanske en stor fot trampade på något folk huggit in i en klippa och folk fått för sig i Västerlandet hade med religion att göra (snarare än flockens makt lika gärna om det nu var just någon skillnad) så att infödingarna där nere tror att de måste förstöra den nu (eldar man upp sitt land är man per definition inföding som begreppet tidigare införts: det ska inte ses som exakt motsvarande mer allmänna begrepp historiskt associerade till negativa stereotyper - tvärt om att man är mer av ett spännande utvecklings-folk som kan bli allt möjligt i framtiden någon gång).


Svårare att som diktator någonsin lämna enkelt givna gemensamma symboler utan stora monument. Du är fast med skägget så att säga tills man konkret bygger något i positiv mening folk gillar. Du kan bränna så länge innan det börjar bli magert. Dock här ska man inse att något av detta verkar man förstå. Det är väl något av vad man kanske söker i process av att tydligt uppmuntra sägs det kvinnor utifrån att invandra. Vad folk associerar just till att bygga samhälle vilket antar jag adderar en del tid till hur saker kan upplevas även om nu förstört avlopp m.m. väger väldigt tungt och är inte helt enkelt att återställa. Lätt kanske att glömma den långsiktiga informationen såväl som konkretiseringen för den kraftfulla informationen just nu och uttrycksfullt brännande ner hela landet man sedan tänker sig bo fortsatt.

Antal målningar som funktion av år, duk och "trä"

I alternativ titel: Varför det inte alltid är så dumt att handla på sig strunt målningar för strunt summor på Myrorna.


Begriper jag rätt vad som menas här (förstår det som han konkret målar på trä snarare än duk som ovanpå trä men kontrollerade inte det rätt: kultur-lokala termer leder än lätt fel ibland):


"Syson says that “lots of the details are misunderstood” and points out that the canvas support “would be very off the mark for Leonardo, who [typically] painted on wooden panels. But most important it’s simply not good enough to be by Leonardo himself. This is just the most recent of many attempts made by optimistic owners to prove their copies of Leonardo’s pictures are by him, wholly or ‘in part’.”"

Från: The Isleworth Mona Lisa: A second Leonardo masterpiece? (2015-02-16) | BBC News

Kanske det i sig för en så gammal artist ger en (lätt cynisk) förklaring till varför så få målningar av Leonardo da Vinci är kända.


Artisten är ju gammal och har därmed givit tid för förfalskningar. Men kanske gör trä i sig det svårare att förfalska. Om vi tänker oss lite hur man kan göra det bör historiskt nära nog rätt duk såväl som färg faktiskt skapat också rätt år vara praktiskt.


Hur gör vi sådan färg icke-kausalt? Tja alla möjliga idag såväl som antar jag historiskt (om tid och resurser fanns) har ju målat så det är att få tag i tillräckligt historiskt rätt placerade strunt målningar och göra tidsbestämning på dem. Sedan göra färg icke-kausalt.


Och p.s.s. duk där man kanske rent av kan få fatt i en med färg resp. utan färg beroende på vad som nu är bäst? Jag vet inte vet som är bäst. En skicklig konstnär kanske faktiskt föredrar en halv-dålig kopia inte allt för tids-distansierad att föra bak lite i tiden och bättra på.


Men är det svårare att få färg rätt om man inte bara kan skrapa av det lätt från duk? Om förfalskare nu får färgen rätt så.


Relativa mängden metallföreningar lär väl kanske inverka lite här. Potenta färger var ju vanligare förr om än mycket giftigare. Med risk för att jag tänker helt fel kanske de är stabila mot tidsbestämning (eller så är det tvärtom: kanske varierar lite)?


Snabbsökning

Tycks visa att han verkligen målade på träpaneler. Verkligen att jag kan tänka mig att färgen biter in sig i trä över åren. Jag kan tänka mig att det gör förfalskning svårare.


Att efterlikna processen av. Borrning med mycket liten diameter tagande prover från olika djup jämförande med känt resultat för jämförbar process.


Masquerade?

Tänker jag inte fel är konstförfalskning masquerade kort under 10. Fog, mirage, uppblåsta beskrivningar i Kreativa verb: Från "amoraliska" representationer till design av nya metoder och skapelser.


Vi kan se att själva metoderna föreslagna för förfalskning via duk och färg från rätt tid är en fråga om att utnyttja redundans: Ett överskott av vad som tycks representera information med mindre redundans än är fallet. Hade redundansen övergripande varit lägre hade det inte minst varit svårare att få tag i färg och duk från rätt tid.


Medan svårigheten att efterlikna målning på träpanel (om jag har rätt här) gör att vi inte lika lätt uttrycker redundans d.v.s. expandera mängden över målningar av symbolerna.


Och större svårighet att förfalska da Vinci gör att han förslagsvis i mindre utsträckning smetas ut över allt fler artister över åren. Bevarande mer av det unika hos en individ. Fler människor målande under ett namn mer av ett genomsnitt: Mindre individ unik information.


Ett vackert möte mellan entropi i information och kemi.