Verbens mening: Transfer och kontroll och likheten mellan Äta och att Bränna gammal konst

2015-03-06

Kontroll över transfererat, och transfer i tämligen bred mening.


Transfer näring: Eat och Feed

A har troligen kontroll över B innan uppäten:


Mrs A eats B

Därefter utanför det mesta av den kognitiva kontroller hamnande mer på nivå med akuta åtgärder om förgiftad.


Men Mrs A gör inte när hon ska mäta C. eats själv utan ex. feeds eller kanske breast-feeds:


Mrs A feeds Baby C B

Transfer Ljud: Hear och Say

Vi hör men säger. Kontrollen över informationen är tror jag som default bäst att se som att entiteter som haft den har grundnivås kontroll över där typ eller medium huvudsakligen i effekt är relaterad vem och varför de kan vilja göra något med den resp. möjlighet att realisera informationen från ett perspektiv utifrån (ex. sökande som utomstående information skickad säg relaterat smuggling tycks det mer görligt om passerande datorer snarare person till person utan sådant medium känt).


Men Mrs A hör inte Baby C ett stycke information. Utan hon får säga.


Transfer omsättningsbart till konkret tillgång: Give / Receive

Också transfer med resp. riktning för entitet kontroll går mot (d.v.s. som argumenterat näring är det inte säkert att vi faktiskt får kontroll efter åt: en riktning som positiv tas för resp. verb även om jag när jag äter upp 1000 kr faktiskt har mindre kontroll över pengarna efteråt).


Diverge, Converge, Allocate, Archive, Converge, Converge o.s.v. i många hundra

Så vad är det som ses speciellt med just perceiver som roll? Jag kanske i och för sig minns fel där men jag minns som av och till uttryckt som att vi där mer unikt har mer uttryckt två roller.


Är det kanske att det är information? Mer i mening att vi kan behöva referera vad vi sett eller hört? Görande transfer eller riktningen för det som man lättare lägger märke till.


Det är kanske delvis det. Om vi gillar något är det etablerad kunskap vi kontrollerar. Medan när vi anger or humour någon uttrycker vi information som kan inverka på sådant tillstånd.


Självklart kan jag säga att Mrs A har en roll när hon äter resp. matar men då tar vi riktningen för transfer som given. Jag ser hur som helst ingen skillnad i hur många mini-roller man hamnar på för 10 - 15 transfer fall. Du får två som förväntat: Causalt initierande eller utgående från ett causalt givet tillstånd (agent eller perceiver som ofta skrivit) och något indikerande riktning för kontroll över transfer. Två roller.


Jag minns det säkert från ett lätt kognitivt transfer-stört tillstånd. Kan ha rört något helt annat. Efter att gått över kontroll transfer för kategorier är man tror jag lätt skadad. Mycket likt give och take men över tämligen många i tämligen många kategorier åtminstone jag ser föga av i grammatisk form att utnyttja.


Hur som helst kan man så klart gå upp till tre dimensioner - en sundare basnivå tror jag - hanterande "inkluderad" normal "container-menings" indikation ("payload"). Jfr. eat till nutrition (om ej ätande arsenik och kvicksilver från färg projekt), letter bomb via bomb - "explosive payload". Missile launch till? Launch? Nja där har man ungefär var "Indikation" slutar och vad man tar från det vidare kanske börjar.Distribute, Publish och Share

Här har vi våra kommunistiska verb förutom att publisera och distribuera information eller dela fritt på social media får man lika lite där som i andra diktaturer.


Kanske jämförbart med att tala till hela flocken på 17 människor för 10 000 år sedan vandrande in från Grönland ner till Sverige (jag vet inte när folk vandrande in här så man lika bra göra det tydligt med Grönland: Vi kom så klart inte så mycket till Sverige slugt döljande att jag inte är säker på att vi vandrande in från resp. Danmark för mer "germanska folken" resp. över Norrland för mer "samerna" tror jag brukar sägas).


Eat resp. Förstöra gammal konst

Just det: Så kan man göra attacks och defends utan att behöva värdera det i sig. Likväl tror jag alla verb utan så mycket manner som bomb inbyggt kan fås i kategorier ungefär motsvarande något tudelat i en liten i lokala flocken power-struggle. A Attacks B -> transfer av något minus-värde som funktion av A's muskelstyrka till B. A defends B p.s.s. men nu positivt. A carpet bombs B -> n1 * size1 + n2 * size2 ... o.s.v. Utan tvivel enklare förr när A sa något om storleken på payload om man sett A och det inte var en fråga om mer nivå av vad man väljer att "uttryck" när ett verb som carpet bomb eller liknande dyker upp. "Dessbättre" om ej normalt ännu i en konflikt eller direkt för ny konflikt har vi något här såväl som ännu tydligare för a-bomb. Default värdering utan någon hänsyn till faktisk slagkraft.


Och det är kanske just här vi är i det snabba arbetsminnet vi utnyttjar att tolka meningar. Default roller övergripande verb, default roller för entitet vi känner, och riktningen saker och ting går. A goes west to California to dig for gold. B goes west to raid and burn England a church or two for slaves and silver. Kan vi bränna England en kyrka? För att kompensera våra historiska övergrepp? Är det kanske bra marketing av Sverige demonstrerande att vi bryr oss samtidigt uttryckande sund relativ makt av något idag mindre versus idag större. Jag tror de skulle gilla det: Deras historiska centrala kristna "sekt" är ju varken just katolskt eller egentligen särskilt närmare någon av de större protestantiska grupper. Lite egna så. Kanske någon gammal norsk stavkyrka från vikingatiden om vi har någon precis över den svenska gränsen så kompenserar vi lite för Norge också.


Problemet är vad transfererar vi till England? Ej silver och slavar och egentligen inte någon ödmjuk-flock-bow-to-higher-moral. Mer uttryckande moralisk överlägsenhet. Ska man få ut något av sådant ska det verkligen vara vad den egna flocken implementerar och med upplevt större distans än jag tror de engelska kristna upplever efter så många år ekumeniskt fjollande lämnande dagarna av att kapa och bräna papisterna skepp resp. omvänt brännande engelsmännen om jag känner Rom rätt. Och bjuder man hit några english för att elda en kyrka eller två är det ju inte en seger värd något heller riktigt.


Så varför bränna vad du har kontroll över? E eats B. Du tappar förvisso i all verkligheten kontrollen över B men samtidigt transformeras B till ett upplevt värde. Apropå att förstöra stora symboler man tycker känns kulturellt främmande och kan associera till vad helst man upplevt vara fiende förr oavsett om fornminnena är många tusen år gamla som i Afganistan eller Syrien. Ganska många blir brutalt påverkande när stora forminnen och konst förstörs. Och visst det är tråkigt men människans kultur överlever det. Jag tror man ska oroa sig mer för de koncept i kultur inför framtiden pågående problem mer allmänt oberoende av detta orsakar: Från befintlig våldstradition och PTSD till tagande några år bakåt i mänsklig kulturell utveckling.


En kanske svårare fråga att besvara rätt om man är uppeldad inför att hacka ner ett enormt stenmonument i ökenvärme är om man kanske skulle få en långsammare och svagare men över några år ändå större värde-effekt av att bygga upp en enormt stor symbol för den egna föreställningen om vi och dom. Kanske en stor fot trampade på något folk huggit in i en klippa och folk fått för sig i Västerlandet hade med religion att göra (snarare än flockens makt lika gärna om det nu var just någon skillnad) så att infödingarna där nere tror att de måste förstöra den nu (eldar man upp sitt land är man per definition inföding som begreppet tidigare införts: det ska inte ses som exakt motsvarande mer allmänna begrepp historiskt associerade till negativa stereotyper - tvärt om att man är mer av ett spännande utvecklings-folk som kan bli allt möjligt i framtiden någon gång).


Svårare att som diktator någonsin lämna enkelt givna gemensamma symboler utan stora monument. Du är fast med skägget så att säga tills man konkret bygger något i positiv mening folk gillar. Du kan bränna så länge innan det börjar bli magert. Dock här ska man inse att något av detta verkar man förstå. Det är väl något av vad man kanske söker i process av att tydligt uppmuntra sägs det kvinnor utifrån att invandra. Vad folk associerar just till att bygga samhälle vilket antar jag adderar en del tid till hur saker kan upplevas även om nu förstört avlopp m.m. väger väldigt tungt och är inte helt enkelt att återställa. Lätt kanske att glömma den långsiktiga informationen såväl som konkretiseringen för den kraftfulla informationen just nu och uttrycksfullt brännande ner hela landet man sedan tänker sig bo fortsatt.