The Freedom Riders

2014-06-25

Kompletterande The Boondocks: Bryt igenom till friheten eller dö (2014-05-20) har vi följande dokumentär från PBS:Lite som att fly från slaveriet. Riskabelt men når du igenom och kommer fram fysiskt har även uppnåt frihet. Närmast en skillnad i hur konkret till abstrakt friheten att vinna är - från konkret längre tillbaka till mer abstrakt när detta sker. Eller att frihet är mindre kontinuerlig som upplevd utan mer diskret: hur stor del av dagens förändrade geografiska punkter du förflyttar dig efter möter du upplevelse av ofrihet / diskriminering?