Representera Saudiarabien: Konvenans representera kungarike som queen mother i England

2015-03-14

Komplettering: Nu hittad på internet: Saudi-prinsessorna är fångar på slottet (Expressen).


Jag fascinerades lätt av Expressens artikel nyligen om de två (ogifta?) döttrarna till någon saudisk kung eller liknande.


Rörande vad de berättade kan jag tänka mig att det stämmer. Jag kan också tänka mig att de är tämligen övervakade och kanske som åtminstone en del andra rika familjemedlemmar bland de arabiska diktaturerna faktiskt missbrukar ansenliga mängder ex. kokain snarare än att det bara är att de förgiftas med sådant (men jag vill inte utesluta det senare alls) inducerande viss kronisk paranoia. Det här att konserverna håller på att ta slut kändes som lätt varningssignal: Vill man ta in dem på typ sinnessjukhus kan man nog göra det med inte större svårighet att när ej så gjort så ska man kunna få dit nya konserver (om än kanske inte annan mat) utan att oroa sig överdrivet över att det är orent.


Likväl intressant och egentligen oavsett vilket kan övergrepp frihet och mer än så vara fallet. Passerande från sedan många år feminist mer till något annat känns det som kanske jag kan vara en intressant person för dem att möta när kommande ut ev. någon gång från Saudiarabien. Möjligt då något av en lagom blandning mellan familje-kultur där och här i västerlandet. Jag är faktiskt ganska intresserad här.


Men hur kan man då resa ut när det sägs vara förbjudet? Man får prata lite med kungen här helt enkelt. Det finns många språk och det traditionella mest formalisera vid sidan om religionen här är konvenans för representation och hur kung och drottning agerar. Saudiarabien är ett ungt kungarike medan England där de två flickorna (ca 40 år båda) mor är ett gammalt bärande den gamla saxiska traditionen formad in till dagens realitet för vad som är rätt och fel.


Först ska vi dock konstatera att Mecca ligger i Saudiarabien. Det är om man representerar landet beskyddande den heliga platsen ej korrekt att acceptera vad som tillåts som realitet för mänsklig svaghet utan familj görs som Mohammed gjorde när han var i Mecca. Klarar man inte att i sådant nå upp till den nivå lämnar man sin roll till annan ej svag i själen. Särskilt ansvar kommer. D.v.s. ev. skilsmässa är ej religiös realitet och annan realitet existerar ej i vad som beskyddar Mecca. Det är inte svårare än så: Antingen duger du här att ta rollen eller så lämnar du den.


Jag fick rörande den engelska konvenansen - vad här relevant - att det är Drottningmodern vi kommer närmare ty hon var gift om jag minns rätt med den avlidna kungen? Eller minns jag fel här.


Detta är en mycket reducerad föga imperativ roll jämfört med Drottningen. Likväl representerar hon i situationen där det är passande. Hon kan också rörande frågor passande hennes familjeroll tala för kungariket: Ex. rörande sin hälsa, familjens händelser, berättande om tiden längre bak i kungariket o.s.v. Hon kan däremot ej träffa statsöverhuvud och säga sig komma som en flagga för England eller för att roa skottarna lite nu när de ändå stannat kvar: Storbritannien men argumenterat är vi verkligen i vad som här formats från mötet av de saxiska och keltiska "kungarikerna" på ett annat sätt än vi haft i Skottland under modern tid: Och det säger jag som dumnonisk nationalisk havande rent av läst Wikipedia sidan om om återfödelsen av cornish).


Kommande från den saxiska såväl som påverkande lagtraditionen vikingarna (där vi har en myckenhet om vad som traditionellt är korrekt lag känt från Island) är ej helt irrelevant här om än redundant givet befintlig tradition. Entitet har vissa rättigheter kompletterande ev. rättigheter i övrigt att bära vittnesmål. D.v.s. representera vad hon är: Ex. en fribonde, en mö förklarande om sin "mödom" (vem som bör gifta sig med henne), ett barn vittnande om föräldrarnas våldsamma död).


D.v.s. det är ej inkorrekt konvenans att uttrycka roll man bär som sig given. Att gå utanför korrekt är det emellertid. D.v.s. att lugnt börja med att använda titel i rent lokala sammanhang kanske inbjuden till något i närort motsvarande som i Sverige kanske en Hem & Skola förening man som åldrad person kanske kan engagera sig i. Och ta det lugnt från det försiktigt gärna lätt diskret expandera det.


Senare - kanske redan efter sex månader - kan man ta det ett steg till och etablera en "dålig" kanal för pressmeddelanden mest för att få upp lite uttrumme i arkiv för sådant och vänja saker med att det finns etablerat som titel och person talande från sin roll här.


Och så tagande det fortsatt upp.


Vad har vi nu? Nu har vi en individ som argumenterat - och det kan argumenteras korrektare än någon annan kan argumentera det (så är det alltid höll jag på att säga men det är som inte värt att reflektera att göra det om ej så: Konvenans existerar rörande kungligt här resp. du kan inte göra sämre än Mohammed tagande den roll han tog befriande Mecca: Korrekt är korrekt och är inget som kan korrumperas från personliga prefenser tagande sig kvinnor friare än Mohammed gjorde p.s.s. finns korrekt konvenans och korrektare än vad engelska kungafamiljen etablerar i England finns inte) - representerande kungariket Saudiarabien rörande vissa funktioner.


Att ständigt uttrycka samma problem och saker man tycker i fel utan något nytt når säkert ut lite av och till när området intresserar media. Men att representera en nationalstat är en helt annan sak. Det är stör och är verkligen inte bra alls. Så där blir frågan man vill ha löst. Så pratar man med en kung: Man förstår artighet och korrekt konvenans. Och här där religion är viktigt så lär man sig den också och representerar dess högre sanning.


PS

Det är möjligt inte helt binärt om jag tog fel kring någon roll mer exakt här. Inte minst finns viss bredd och djup i engelska kungafamiljen. Artighet är dock en fråga om språk: Språket bärande traditionen, språket vi uttrycker i formen realiserande det, och vad vi säger under middagen. Förstår man det så tror jag säkert från släktindikationer givet att man faller väl innanför traditionen.


Och som sagt jag är ganska på kring att träffa dem. Ev. om det krävs i deras tradition kan jag åtminstone reflektera någon form av familjetrygghet de ogärna annars lämnar sin mer isolerade palatsvärld för. Och jag förstår och representerar andra traditioner såväl som att de tänkbart efter isolationen i palatset upplever sig som ett par önskande fortsatt familje-liv tillsammans. Även om jag behöver vara tydlig med att jag inte kan från min ekonomi ge den värld man kanske vant sig vid: Men sådant är vad man löser när det är dags att åka. Någon form av underhåll är rimligt.


Det är korrekt traditionellt som barden berättar från äldre tiders kungariken i såväl fastlands Europas germanska tradition som i England att jag gifter att vi gifter oss om befriande dem. Man kan göra sådant korrekt eller sämre. Korrekt är bättre men givetvis är sådant lika lite tvingande som att bete sig socialt vedertaget ätande med andra o.s.v. Stor frihet finns.

Mentalt förtvinad och kroniskt omotiverad men bevisat ej förståndshandikappad (bara lat och politiskt oseriös): EU vs Problem verkliga sedan igår (efter 5 års förvarning)

Problemet visande lösningen direkt är mer att det skapas en "lite" förslöad subkultur. Man anstränger sig inte ens nog att utnyttja färdiga funktioner i EU för att ta upp och verifiera attityd utan drar till med något man knappast tror låter bra men är mindre besvär att säga än något krävande mer än ingenting i ansträngning bara upprepande befintlig tankegång ett år till med lite strö impulser man ser på tidningens första sida att försöka passa in med befintligt.


Är den given att klara att ta verktyg i annat och utnyttja går det inte bara att förklara med att politikern är förståndshandikappad. Han anstränger sig helt enkelt inte.Tänkbart - föga troligt - har jag fel rörande indikerad subgrupp men om så lär de vara för lata att klara att komma till att relatera eller ens märka att någon förstår dem.


Felet här och det kan vara vanligt är att ni inte anstränger er nog när det blir svårare än ni vant er vid förslappade år. Det är defekt och duger inte. Men när det nu är så saker görs bespara mig i alla fall gnället nu avskyvärt nog utspytt i media.


Grekland, Libyen, Syrien, Ukraina. Same, same, shame. Det blir lite svårt - inte mer än folk några bakåt i historien bra försökte klara av med sämre förutsättningar och så gjorde - så gnäller man en massa och börjar prata om en massa små-strunt problem som ej har uttryckt kostnad jämfört med verkliga processer och låter det vara två till fyra år: Tills världen börjar brinna upp och man istället tvingas göra riktigt relativt möjligt innan dåliga och abnormt dyra lösningar.


Dyrt och dåligt därför diverse folk är för lata att lära sig nog för att klara att lösa problem resp. förklara lösningarna. Tja det verkar duga nog för att profitera på det hela i fortsatt eget-värdet eftersom nu mer eller mindre är vedertagen subkultur men det är oavsett sådant atavistiskt deformatism i människan kultur och för nu mest aktuellt EU gör jämförande relation i lösning och hastighet det ytterst tydligt direkt så det är vad som är etablerat i historien från befintligt event-data (sådant man vanligen är för lat att bry sig att förstå från och istället föredrar att fantisera om lite från någon gammal nationell idé man fick till sig för 20 år sedan blandande in lite nu begrepp man sett på tidningarnas utsida). Förslappat, degenererat, och saknar lösning eftersom lösning fodrar att subkulturen börjar investerar motiverad tid vilket den i all verklighet demonstrerad är för förslappad för att klara.


Wikipedia har ett bra begrepp för sådant här: Defunct.


Hastighetsbestämmande och nivåstyrande på Europas problem är att buntvis med EU-folk ej är motiverade nog att anstränga sig tillräckligt. Lathet gjorde problem magnituder värre än de var när de var enkla att lösa. Lathet tror jag fortsätter förtvina samma hjärnor i form av en kulturell accepterad verklighet. Inga problem lär fortsatt göras till problem som ursäkt för att slippa lösa riktiga problem. Överdrivande allt strunt medan verkligt göms undan fem år till tills om inte nog världen börjar brinna upp att Europa tagit eld där det kan påverka EU-gemensamma lönetrygghetssystem i det politiska samarbeten.


Och havande en så låg bild på medborgare att man drar till med vilken djävla strunt som helst i när man får möjlighet att bli citerad: Och antar jag tolkande brist på reaktion att folk tar vad man sagt som verklighet snarare än bara bekräfta etablerad verklighet för dem.


Nå denna lathet duger inte och förr eller senare kommer resp. land i någon form av dialog lösa det. Troligen skärande brutalt i det mellan-statliga och därefter mycket mer försiktigt börja om. För hur troligt är det att förändring kommer i så etablerad subkultur att man knappt ser världen runt om sig ens i riktigt viktiga frågor? Ser man inte kritiskt viktigt seriöst lär man inte se det individuellt svårare för den förslappade mentaliteten krävande jämförelse med en själv från ett perspektiv av faktiskt värde för medborgarna snarare än en själv.


[Red. Tänkbart är det fel att uttrycka upplevd verklighet så tydlig utan att ge jämförande relation till en själv. Egentligen mer korrekt borde man sammanfatta in något efterföljande om man var mer varaktigt engagerad i region som intresse eller efterfrågat. Men frågan är som vad för värde går att få ut genom att uttrycka en konstrast möjligen för någon enstaka stängande en dörr till dum-undvika-vem-är-och-vad-man-gör verklighet när de flesta antagligen oavsett språkområde knappast ens bryr sig att följa något överhuvudtaget nere i botten på nivå fantiserande attityd-undersökningar - men misstänker så fel-gången sedan år att man tror lite på det - hellre än att bara beställa dem. Det är tror jag ödsla god energi på något dåligt: Sådant här ska de klara själva givet ansvar att ta sig ur och om ej så hör ansträngning hemma någon annanstans om det alls ska skapa värde.

Tråkiga är att verkligheten är nära nog så här ofta nog vilket gör att någon asserting ifrågasättande ej igenkännande verklighet inte inträffar. I så många andra branscher man haft (i mening när relativt begränsad över år jfr IT- och informationssäkerhet Sverige 1999 - 2005 att man dominerade en väsentlig andel av kanalerna), bevakat, tyckt runt, så reagerar folk när man överuttrycker saker och ting.

Men här finns inte övertrycket annat än som vi är vana från annat att uppfatta själva språket. Men här är verkligheten motsvarande vad vi är vana och vill uppfatta som "överuttrycket" (och det är en bra sak: Hopp). Så här är det: En abnorm djävla lathet relativt uppdraget när det ej är gratis i vad som krävs av individen. Och det orsakar just nu sedan säg åtta år gigantiska problem pågående förskjutet 3 - 6 år framåt därför man hellre hittar på fantiserade problem än att lösa problem man kan mäta, ta på och skatta kostnad för i verkligheten just nu.

Och det finns ingen i subkulturen eller del av systemen som kan ifrågasätta det. Antingen är man tämligen borta kring verkligheten i och vad som sägs eller så bryr man sig och vet hur det är. Och det måste verkligen vara hemskt för dom som seriöst försöker i en sådan här subkultur: Ni märks inte. Antingen är ni för få eller försöker ni inte nog (säkert både och).

Förbannat pinsamt för oss alla.

/Hans.]

International Invest bank hittar på egna kartor över Europa

Jag är skeptisk till deras karta av Europa och antar jag deras karta av resten av världen:Jag tror vatten hamnar underligt med alla lösningar för att stycka jordgloben platt vi är vana vid och upplever att man gjort något anti-israeliskt / anti-arabiskt med deras kustlinje.Det finns kanske något jordglob till karta som får Svarta havet och Kaspiska havet att hamna så här. Tycks rimligt: De fick väl kartan någonstans ifrån. Men det är ju så försvarligt långt upp i norr mot allt vi är vana vid. I Google Map verkar den istället nästan ligga söder om Svarta havet.Kustlinjerna är dock lite väl mycket. Det har jag svårare att förklara bort med att IIB kanske egentligen har en egen bättre metod för att platta ut globen som ger korrektare relativa avstånd mellan hav m.m. (stegande från ett hav till det andra stämmer en karta bättre än den andra med N stycken mil: det är den bättre kartan - Egentligen tror jag inte att det är IIB's karta manipulationerna av kust-linjerna inger inte förtroende även om nu varför alls de gjorde det fascinerar - Först globar man fast man plattar ut kommande tror jag riktigt fel sedan skär man bort i kustlinjerna så att de i värsta ex. för Israel och Libanon blir vinkelräta - Varför? Och irriteras ingen lokal politiker upplevande att han hör till något som ger dem pengar? Och jag är helt säker på att EU inte gav dem kartan - EU vet var alla Europas länder ligger så länge man som jag själv förväntar och kräver frågar via e-post så man kan reda ut det i lugn och ro därför att det känns viktigt i internationella frågor att åtminstone få kartan i pressmeddelanden rätt).


Men det är väl ungefär så här som läsarna förväntar sig information tänker jag. Align med världsbilden publicist har. Antar vi inga underligheter i text (vilket ej generellt för entitet är helt rimligt alltid men det gäller ju oss alla: vem är jag att kasta sten här egentligen) en småsak förutom att jag tycker det är så underligt varifrån de fick den och varför ingen för en internationell organisation av denna sort lade märke till det. Kanske fick de en bunt "Moscovici" som inte dög i inrikespolitiken och man bara ville ha bort från det egna landet och nu sitter dom och gör kartor åt IIB istället.


Det är kanske så här det här numera: Finns en bild i någon sunkig applikation för att göra samman text och bild, och den används i en internationell samarbetsorganisationer får man ta att kartan blir helt fel. Det är för jobbigt att leta rätt på en bra kartbild. Alternativt begriper dom inte att det är fel utan att behöva sitta och stirra på det efter att någon extern klagat från det lokala landet man våldat sönder.


Kanske borde jag e-posta och fråga dem var South Asian country ligger någonstans så får man se om någon karta dyker upp med det utmärkt. Man vet aldrig. En del internationella organisationer kan se allt möjligt i världen de egentligen aldrig dokumenterade riktigt. Och ibland om frågar efter något så hittar dom det nästa oavsett vad man frågar.

Nu är det kört: Betalar vi inte Grekland pengar regelbundet kan de göra en fruktansvärd katastrof för alla andra (inbillar sig EU-politiker)

Vi struntar i att fråga sig vad man menar med katastrof och nöjer oss med att fråga något vad helst antar jag hur:


"All of us in Europe probably agree that a Grexit would be a catastrophe -- for the Greek economy, but also for the euro zone as a whole,[...].

Från:

Lite av Sicilien i EU-politikernas EU-bild här: Grekland har lurat i dom att dom kan göra någon form av bestraffande gigantisk kostnad för alla om man inte betalar en massa pengar till dom regelbundet. Men deras egna stödsystem för cross-cultural var kanske för tråkiga och ersattes av europeisk filmkonst istället. Och ligger det vid medelhavet är det väl inte otroligt lätt för en del att blanda samman med Italien. Sådana underligheter behöver dock inte vara dumhet: Bara att dom inte ids sätta sig in ordentligt om vad det handlar om och inte riktigt vet eller förstår vad som kommer. I all praktiskt är det dock samma sak som dumhet.


Är det skuldebrev Grekland underwrites praktiskt numera eller tagit på sig själva man tror sig sakna kontroll över? I allt praktiskt har ju EU om man tänker sig Grekland fortsatt - den enda grekiska vägen man såg och sedan ser som ända lösning - ska vara med i EU tagit över dom alla tillsvidare.


Jag hoppas lätt att Grekland lämnar euron får vi se hur stor katastrof det blev. Säkert några veckor av folk spekulerande på att andra spekulerar att det ska bli katastrof. Sedan dyker det upp något annat att intressera sig för samtidigt som svält kravallerna uteblir i EU medan tillväxt och arbete snart nog lär börja gå upp: Tidsförskjuten kan ju inte vara överdrivet lång från USA, UK m.fl. (även om jag inte hållit reda på just här i alla fall när man argumenterat kan säga att USA bottnade ut).


Uteblir katastrofen - vad de nu menar med katastrof - kan det kanske bli värdefull erfarenhet i det politiska lagret. En erfarenhet att minnas nästa gång man jagar upp sig runt en jämfört med befintlig nutidshistoria 40-år bak egentligen begränsad småsak.


Så här blir det när EU-uttalanden fortfarande flera år används för att skapa besöks- och köp-inducerande rubrik, när det går feedback till EU-politikerna som sitter och läser rubrikerna i sin tur och jagar upp sig själva.


Vem vet: Oroar man sig från något konkret verkligt man mätt kanske det fortfarande är funktionellt (om jag hade rätt för om det nu var ett par år sedan här) att tänkbart kunde lösa mycket om man drog upp mängden tillgängligt kapital givet att en kapital-brist rådde. Det var ju själva saken som faktiskt gick att mäta och som egentligen alla gapade om - inga pengar att betala lånen för, inga pengar att investera för, priserna gick mot deflation o.s.v. Och sådant går ju faktiskt att hyggligt lätt att lösa:


1. Skapa pengar.


2. Slussa ut pengarna där de sätter norm och enkelt sprider sig. D.v.s. "index-tolkade" löntagar-grupper stora antal: Statligt anställda är ju enkelt nog.


3. Försök hitta ingångar i finansiella branschen att trycka ut pengar. Det kanske inte är så himla enkelt som man kan tro. Är stämningen bara det lilla uppåt lånar bra många banker och liknande ut väldigt kreativt medan lätt sur stämningen gör att många ogärna lånar ut alls (spekulativt kanske rent av när det sker utan risk med mer eller mindre en liten procent bonus för att administrerat det men vad vet jag). Statliga investeringsfunktioner finns ju dock i antar jag alla EU-länder.


Antagande att EU faktiskt som jag tror etablerat kontroll över dom här vansinnigheterna ett antal länder höll på med: Hanterande statsekonomin utan kontroll över verklighet alls. Flera visste inte ens hur mycket de lånade, hade lånat och skulle behöva låna fortsatt för att fungera.


Katastrof. Nå lämnar Grekland vill jag nu se den utlovade katastrofen. Det blir säkert något riktigt minnesvärt. EU borde istället ta och sätta sig en månad och lära sig mer än att klara att bygga något så när långsiktig infrastruktur mellan länderna i form av samarbetssystem och deras realisering resp. mer esoteriska drömartade idéer om morgondagen lite framåt. Sådant kan fungera bra när man har en positivt-vision och gör något skapande värde men fungerar sämre när man istället bygger problem istället för att lösa andra verkliga problem. Lära sig att lösa konkreta problem just nu man kan ta på. Hade man haft det för 12 år sedan hade man sluppit det mesta av låne-problematiken man fick hjälpa egna länder att lösa ty det har visat sig att det varnats av och till regelbundet genom åren i EU's funktioner för sådant men det var lite för mycket konkret verklighet för att det skulle lösas och istället hoppades man att problem-länderna skulle lösa det själva i framtiden med EU's fantastiska tillväxt-inducerande vision (eller jämförbart antar jag: Eller så kändes det bara jobbigt att prata med aktuella länder om det så man struntande i det).


Hur som helst vill jag banne mig se Grekland lämna euro och kanske EU nu när man blivit lovad en riktig katastrof om det sker. Det är ju inte som vi har någon verklig katastrof som sitter i spreading activation och sprider problem kontinuerligt just nu så det kunde ju vara spännande. Kanske blir det något så dyrt som fortgående europeisk krigföring brännande miljarder för år som kommer oräknat infrastruktur med eller utan att det hela sprider sig vidare in i Baltikum.


Grekland katastrof: Rent strunt. Hade det funnits en katastrof i Grekland hade vi sett det när kontroll över situationen saknades. Nu när man räknat efter och har kontroll finns inget sådant. Att de lämnar euro-området kan jag inte se kan påverka något som ett pris för resten av EU kan sättas seriöst på. Men vi får väl se. Jag röstar på att Grekland lämnar euro-området och kanske EU för att återvända när de lärt sig att implementera sin egen lagstiftning rörande statsbudget, beskattning, och kan räkna på sina lån.


Och är detta en EU-politiker är det tänkbart exempel på att det är dags för medlemsländerna att sluta skicka sin politiska särskola till EU utan agera seriöst dela god kompetens mellan EU och det egna landet när det gäller tillgängliga politiker:


"If one country leaves this union, the markets will immediately ask which country is next," Moscovici told the German magazine. "And that could be the beginning of the end."

Fullständigt borta från all verklighet: Inget annat land har varit aktuellt. Desto större land ju större värde investerat som funktion av viktigare (tror jag men kan tänka fel) det absoluta värdet av förändringen på tillväxt. D.v.s. går vi bara litet upp i sund ekonomi och storlek är incitamentet för att kvarstå redan enormt större medan värdet för Grekland och Grekland för resten av EU är tämligen osäkert. Är Greklands absoluta förändring negativ? Negativt värde och det är vad de kan bidra med. Medan om de går ur tas inget värde ur heller. Jag kan heller i all ärlighet utan att vara så där enormt kompetens-inläsande i hur spekulerande ekonomi hanterar nyhetshändelser (givet antagande tolkande fakta snarare än att spekulera på andra spekulerade tolkning av dem vilket är väldigt hippt sedan några år och säkert levererar gediget värde till en del i alla fall) men jag betvivlar att någon tror på nästa exit omedelbar efter det eller att det leder till att euro-samarbetet ens om så skulle dö. Men helvete för att svära: EU sitter på en ordentlig funktion som mäter attityd kring ditt och dat. Menar man att EU ej kontrollerat detta vad folk tror här? Eller vet han inte om att han kan beställa en attityd-undersökning eller att det går att slå upp bland dom gjorda (faktiskt ej otroligt: många av EU-politikerna känner ej till detta givet positiv respons jag fått av och till genom åren påpekande möjligheten för dem). För det kan då inte vara att det är gjort och han utgår från det: Det där kan inte vara annat än fria fantasier.


Ska det vara så nu att vilken struntsak som helst skrämmer livet ur EU-samarbetet? Det bådar inte gott om framtiden när det kommer till riktiga problem vi kan ta på, mäta kostnad för, och som behöver lösas. Djävla barnsligheter. EU behöver lära sig att ge och ta smällen istället för att dumt sitta och tortera sig med varje konkret problem hellre än att lösa dem effektivt.


Sant att EU konkret ändå förbättrats under den verkliga krisen vi kan ta på och mäta i kostnad och människoliv såväl som dom i verklighet oroliga åren i den finansiella miss-management explosionen. Men ändå jag tycker inte det duger. Jag hade i all ärlighet förväntat mig mer av att se problemen och förbättra sig för att kunna hantera det per tidsenhet så att säga. Det känns som man ligger ett par år efter vad vi borde kunna ta som rimligt. Och det duger inte. Det är inte bra nog och det är fan inte ett problem som har något mätbart att göra med om Grekland fortsätter använda euro eller trycker pengar med vad helst annat på eller börjar använda dollar.


PS: Jag ångrar att jag röstade ja till EU och tycker att vi ska gå ur EU. Jag är rädd att Moscovici m.fl. förstås internationellt som att vi alla är nere på deras nivå och det ska få mig att verka dum. Prestige-risken där känns även med begränsad risk nog att ta rent av några års undernäring för mig i alla fall (riskerar barn att få dålig mat får vi ta det kanske men ändå värt att tänka över). Tänk om Sydamerika, Nordamerika, Afrika och Asien tror vi tänker och tycker som Moscovici: Varande borta från all verklighet likt dementa. Jag vill inte det.

Helsinki English Studies: Läsvärt (ovanligt så) om "into" i kontext av mellan-mänsklig påverkan

Från grammatiska mönster ungefär (som ett och det mest typiska exemplet i antal jag såg) enligt:


MÄNNISKA ELLER LIKNANDE MÄNSKLIGT VERB ANNAT HUMAN:ISH into something

Jag kom att kategorisera verb (inkl. event:ish bredare) ungefär som att vad som inträffar är en förändrad attityd eller preferens (när done and done). Några exempel på en subgrupp relaterat att vi (eller någon annan) motiverar någon (kanske jag eller du eller vad helst mänskligt) till "into something":motivate
stimulate
shame
encourage
compel
smother
incite
dare
prod
soothe
goad
impel

sweet-talk
palaver

Ex. Hans shames EU into black market Greece to Egypt (jag kanske är grekiskt-sur tolkat av diverse entiteter med instabila egna lån eller investeringar oroande sig över kortsiktiga Grekland-problem om de inte nu när de börjat följa sin egen lagstiftning rörande beskattning m.m. och därför önskar en massa pengar av Tyskland med flera. Men jag har varit i Grekland och betalat för lunch såväl middag under all rimlighet i kvalitet jämfört med vadhelst annat - jag har verkligen aldrig ätit så illa som i Grekland relativt kostnad och traditionell matkultur: Jag är öppen inför att lämna det bakom oss men vill ha säg 600 kr + inflation (och något extra: säg ett typiskt myndighets-jobb där jag får lån utan att behöva besöka, eposta eller skicka brev med Grekland likt tiotusentals greker idag som säkert inte ens gjort sig besvär att små-håna Grekland som jag gjort ganska länge nu) vid av Grekland i så fall - Tills dess får de stå ut med sådant här givet att det knappast varken här eller relaterat liknande problem de haft var som ett ärligt misstag utan mer av omoralisk vana ansträngande sig göra sämre än rimligt).


Finland små-imponerande mig lätt jämfört med bra mycket jämförbart i UK, Tyskland och USA jag oftare läser

Sökande prospekterande runt kring den här into konstruktionen fick man den normala lätta brus-responsen i artiklar publicerande över åren i olika journaler som ofta egentligen inte tillför något praktiskt att ha läst (från mitt intresse här och vid det år vi är så att säga).


Men jag träffade också på en artikel publicerad vid en universitets-egen journal i Finland som jag först efter att sökt mig mer direkt fram till into insåg från att jag tänkt fel för hur jag kategoriserade verben här (vilket jag förr eller senare insett själv men det hade kunnat kommit tydligt senare slösande tänkbart tid i onödan runt det). Det handlar ju snarast om beteende-preferenser vilket verkligen inte är samma sak men precis som attityd-preferens, tros-preferens och mycket liknande tämligen nära till att propagera upp till analys "preferenser" i bredare mening där man nog vill kunna separera här.


Jag blev mer överraskad av att artikeln faktiskt var en anmärkningsvärt bra sammanfattning av ett relevant större område. Väldigt stringent uttryckt utan att artikeln blev mindre läsbar vilket är en mer ovanlig egenskap hos skribenter med engelska som naturligt språk men jag av och till också sett bland svenskar. Det händer regelbundet men det är inte det i närheten av vanligare att man träffar på seriösa i vetskap djupare (inkl. att man pekar vidare till riktade fördjupningar) som sammanfattar ett område väldigt nära en praktisk tillämpning. Varierat med område och hur behov såväl som vad man kan är de ibland värda hur mycket som helst. Just här är det inte riktigt fallet men värdet är heller spekulerar jag att när jag går vidare att tar ut fler mönster utnyttjande PP-operatorer att jag inte tänkbart sparar en del tid från att ha läst den.


Vidare läsande runt mer i journalen hittade jag några till artiklar åtminstone potentiellt värdefulla (från ett praktiskt perspektiv inte alltid vad man vet förrän området är mer omedelbart aktuellt och man tittar över arkiv med relevanta artiklar). Och överhuvudtaget ganska läsbar även om jag också gärna pekar på att närhet till praktiska tillämpningar inkluderande analys av text (och liknande saker jag gör) kan prioriteras upp ytterligare en bit (skärande ex. av mer sociolingvistiska eller grammatiska områden som ej har en omedelbar praktisk koppling av sådan typ jag söker).


Jag brukar försöka tipsa om mer generella källor som skiljer ut sig även om det varit mindre sådant något år nu. Sista riktade området jag gick igenom var färdiga common sense representationer praktiska för sådant som named entity identifikationer diskuterande bl.a. New York Times databas, Concept net, Yago, och The Guardians lösning jag tror är mycket mindre tillgänglig numera än den säg tre - fem år sedan var (även om den som jag minns det ej heller var vad som fanns i form av filer att ladda ner), och en del liknande med fokus news providers (inga av lösningar är egentligen bra men tillsammans är de en god grundbas att stå på när det kommer till inarbetade koncept som typiskt ej ändras som länder, städer, kända personer m.m. medan utmaningen verkligen är mest typiskt nytt folk som blir kända där allt sådant här typiskt faller direkt oavsett om du söker uppdatera en eller flera av dem som källor: Men att lösa sådant är vad framför allt Wikipedia är tillför).


Något lite mer jämförbart än common sense med det här finländska (men mycket större såväl som potentare i samlat värde för mig) och ovanligt ofta av och till genom åren vad jag tittar i är Stanfords plato.stanford.edu. Den jämförelsen är dock lite orättvis. Rättvisare vore att jämföra med jämförbara svenska prestationer man råkat på men förutom några enstaka examensarbeten från Sverige jag noterat av och till varit i jämförbar domän som något delsystem jag arbetat på men aldrig överraskat med värde mer än förväntat för examensarbeten (d.v.s. ingenting för ett område man bevakar och utvecklar i regelbundet) har jag ännu att träffa på något alls från Sverige inom delområde lingvistik jag minns alls (och jag brukar säkert söka publicerat journaler här åtminstone för varje delsystem som nått en etapp och är klar och vid problem pågående under det: flera gånger per vecka periodvis). Så trots hälften (har jag för mig) antal innevånare är de tills jag råkat på något användbart svenskt oändligt mycket bättre (från mitt perspektiv: sådant jag sökt d.v.s. praktiskt användbara saker mer än underliga i detaljer ibland rent av lite felaktiga esoteriska lingvistiska resonemang om kopplingar mellan grammatik och sociologiska svenska universitets-lokala koncept där jag minns ett par hoppas jag ej representativa - i all rimlighet inte representativa om inte varje kontroll-mekanism utanför internationell publicering är defunct).


Hur som helst har vi artikeln jag träffade nedan:Och journalen:Finländarna rent allmänt efter jag läste mer verkade ganska kompetenta i hela området. Kompetenta på nivå att jag tror att jag kan söka dem riktat vid behov inom en del områden i framtiden och brukar jag göra med ganska få ens prövande ett antal gånger innan en del från det fallet bort om det ej är vad jag hittar värde i på vettig nivå (d.v.s. att starkt värde hittat visade sig vara väldigt avgränsat utan större kompetens dynamik man kan hämta värde från). Jag blev lite imponerad faktiskt. Det är ju ändå precis som Sverige ett litet land med ganska små universitet: D.v.s. det är mindre förväntat att man riktat kan söka värde från dem men jag tänker nog att kanske topp-domänen fi är värd att pröva runt lingvistik faktiskt. Tycks vara något finländskt "idiot savant" område (eller vad man korrekt kallar det när det nu inte är idiot savant utan de mer kollektivt är duktigare än förväntat på storlek allmänt: Det tycks för mig i självkritik att jag uttrycker mig mindre trevligt än jag kanske oftare gör men något problem finns kanske inte med det heller).

Vad jag vet om Ukraina och diverse som störde mig med vad jag skrev

Jag satt som och funderande en stund om vad jag vet egentligen om Ukraina i mening saker jag kan komma på och göra en lista av.


Det blev en ganska kort lista jämfört med föreställer jag mig länder som intresserat mig mer genom åren.


Visst sedan kan man såklart ändå tycka och se möjligheter såväl som problem eller rent av tänkbara lösningar byggande från annan erfarenhet. Men jag gillar egentligen inte att jag gjorde det igår därför hur många gånger har jag egentligen försökt generalisera sådant och sedan följt upp med jämförbara metoder och data som jag kan ha byggt en idé från i något annat från början: Vad jag minns aldrig.


Sedan har jag i och för sig inte fel i sådant som bedömning av EU:s potentiella jämfört med vad helst annat överlägsna ekonomiska slagkraft.


Men jag vet inte om igen vill tycka spontant så här - och för sig uttryckande begränsning - och helt säkert uttryckande med inte mindre ansträngning än att få lär läsa det men ändå pekande ut problem här och där samtidigt som jag i och för sig emotionellt delvis i alla fall hyggligt ärligt uttryckande mitt ogillande av att göra det men som pekande på att andras jämförbara begränsning som motiverar det. Utan att egentligen tror jag ens uppdaterat mig på flera veckor om vad EU-pysslar med.


Det kan vara så fel i detaljer ändå tyckas underligt indirekt trovärdigt därför att jag tycker mig veta så lite. Men här får gjort vara gjort.