Finns en problematik drogkultur som delorsak till de amerikanska polis-incidenterna?

2016-07-22

Givetvis finns problematiken när det gäller misstänkta brottslingar resp. trovärdigt antagna brottslingar men frågan är om drogkultur kan finnas etablerad oftare än sunt förväntat i polisorganisationer. Sådana subkulturer har av och till känt etablerats förr med det värsta exemplet Florida under kokain-smugglingens peak.


Betraktar vi beslagtagen meth, vanlig amfetamin och kokain gäller att samtligt i grupperna i stora doser administrerade snabbt (ex. via slemhinnorna andningsvägar som näsa eller rökt lungor) gärna orsakar inflammatoriska processer i hjärnan tillsammans med nedbrytande mycket tvångsmässigt missbruk (särskilt med metyl- och etyl-grupper eftersom de såväl reducerar nedbrytning av enzym-systemen som förskjuter jämvikter blod-hjärn-barriär och fortsatt transporten därefter till ökat genomsläpp per tidsenhet d.v.s. snabbare oavsett administration såväl som förlängt genom kraftigt minskad nedbrytning). Sådant missbruk är troligen relativt enkelt för medarbetare att uppmärksamma (liksom familj).


Ett kanske för en medveten organisation mer problematiskt missbruk är när det hanteras på en delvis säkrare nivå (ej överdrivna doser och långsammare administration ex. oralt). Det kan ge effekter som jag kan tänka mig upplevs värdefulla i ett ganska krävande och utsatt arbete med arbetstider som kan vara varierat natt och dag, och vid behov blir väldigt utsträckta i tid. Känt är att dessa droger kan kompensera trötthet, nedsatt reaktionsförmåga m.m. med relativt eller ingen nedsida kortsiktigt (upprepat är det dock en annan sak) som bedömt forskning stridspiloter där en del nationer använder det.


Men problematiken här kommer av att det ej är av annan kontrollerad användning vilket tenderar att bli problematiskt för allt som slår på hjärnans inlärningssignaler särskilt som här via påtaglig belöning. Och på det att naturliga variationer genom försök "själv-intervention" (försöker minska eller sluta), brist på preparatet eller okunskap faktorer påverkande stabilitet orsakande att preparatet går under väldigt kort tid går ut oväntat (osäker hur lever-enzym påverkar upptag för sådana här preparat men en lång rad läkemedel kan ju påverkas här - emellertid tror jag mig veta aktuellt här att utpassering har hastighetsbestämmande kemisk-balans lokaliserat i njurarna bl.a. från pH- och katalysator-nivåer även om jag för det senare ej tror att aktiv form kan bilas tillbaka utan att katalysering alltid förskjuter till att minska nivå blod men ej som för receptor-system där jag har en del hyggliga matematiska modeller i maskinintelligens är resonemang gediget utan höftar jag mer till här från allmän kemi resp. best practise medicin för motsvarande preparat när förskrivna som läkemedel: Saken är att nedsatt impulskontroll ej behöver följa hur drogen går ut ur kroppen utan ej otroligt ligger fördröjd med kanske åtminstone timmar oavsett om motivation tvångsmässigt beteende blir utlöst eller inte vilket jag ej seriöst kan bedöma något om). Resultatet av det blir lätt oerhört problematiskt för en den roll en polis har:


  • Kraftigt nedsatt impulskontroll. Kommer reagera överdrivet på provokation utan att normal inlärning och rutin hinner träda in innan något inkorrekt realiserats i handlande.
  • Onödigt negativ tolkning av godtycklig situation. D.v.s. motsvarande symptom depression.
  • Reducerad reaktionsförmåga, trötthet m.fl. liknande symptom. Vi kan tänka oss att det kan leda till att problem upptäcks för sent.

Jag kan verkligen tänka mig från ett begränsat antal videoklipp jag sett att drogmissbruk med relativt nyligen i tiden mycket mindre dosering kan vara en orsakat till hur man reagerat. Bl.a. videoklipp där en förare skjuts från impulsen i information om ett (lagligt) vapen i bilen. Förvisso kan vad jag tog som ledtrådar där vara en ren slump resp. orsakat av annat också (inkl. PTSD vilket jag kan föreställa mig ej är helt ovanligt bland poliser).


Det bredare svaret här bör ges av rutiner för att följa upp psykiatriska problem i yrket (d.v.s. inkluderande inte uteslutande drogmissbruk utan depression, PTSD, nedsatt impulskontroll m.m.). Både svaret på om det är ett troligt, ej troligt, eller en risk vars sannolikhet ej kan bedömas, resp. en lösning på hur en verklighet där samhället saknar kontroll över risken kan hanteras (följ upp och hantera tidigt). Det är hur som helst verkligen inte ett samhälle man vill ha där denna problematik förekommer annat än kortare tid hos samtidigt ett relativt litet antal poliser (d.s.s. problemen behöver fångas upp tidigt för korrekt medicinsk behandling).

Microsofts Office Pop-ups: Den begränsade tid reklamen talar om är lögn

Ty varenda gång datorn gått i energisparläge och jag behövt ange inloggning (fascinerande nog går diverse andra semi-reklam-processer under frysning relaterade bilder tänkt att se innan lösenord anges så man får av rent emotionella säkerhetstekniska orsaker föreställa sig att bildparsning ej är problematisk: Kanske är det så bra numera) dyker reklamen upp minst en gång (osäker om den kanske kommer två gånger). Begränsad sundare tid se reklamen hade varit två normala inloggningar efter omstart och därefter tredje gången allmän information hur jag kan välja att se det efter en aktiv åtgärd (därefter aldrig igen för något utan aktivt beslut).


Inte heller kan jag med någon frisk tolkning av världen jag lärt känna genom livet tro att ett erbjudande om att köpa detta ens om jag köper direkt från Microsoft är tidsbegränsat. Kanske är en kraftig rabatt eller gratis obefintlig tid eller tid längre än där tillfällig licens därefter nedstängd är mer praktiskt destruerande opraktiskt i diverse förändringar, associationer, uppfylld hårddisk m.m. som åtminstone sist för mig obefintligt avinstallerades krävande mycket manuellt för att få bort allt möjligt olämpligt eller fortsatt störande annan användning (inkl. reducerad prestanda för vissa moment utan annan indikation).


Och givet att Microsoft som jag förstått det nu bibehåller en synkroniserad bild av licenser på varje installation Microsoft OS känner de väl till att inget erbjudande refererat ovan finns. Som förväntat behöver jag betala för det om jag önskar det.


Men så länge man försöker bryta ner mig för att manipulera fram ett köp bara för att slippa pop-up-reklamen (jag undrar hur många som avlider följt efter att därefter spekulativt få ny reklam för annan - antagligen något riktigt svår-sålt man lärt sig bara marknadsföra aktivt mot kunder som visat sig vara i en förvirrad tid - kanske mentalt utsatta - i livet).


I övrigt betraktande denna dator uteslutande som nöje utan nätverk till övriga datorer har jag egentligen bara reagerat lite på hur kunskap filsystem hanteras. Jag blev lite skeptisk när OS erbjöd sig - rent av menade det nödvändigt utan varning - att formatera en portabel hårddisk med massor av data. Vidare reflekterar jag att unika-identifierade resurser (benämning subkulturellt riktig här minns jag ej och kan förövrigt förändrats sedan Windows 2000 Server säkerhetsmodell vilket var sista Windows OS jag lärde mig helt i detalj för resp. OS-subsystem inkl. semi-posix) kanske (det tycks väl troligt egentligen att man ej gör så här men något kring erbjudandet formatering XSF disken fick mig att tänka att hade jag haft behov kanske man borde kontrollera det) "överlagrar" dem för mer foreign-resurser mixande säkerhetsmodeller vilket ibland för Microsoft såväl som andra kan orsaka en reduktion av rymden av möjliga tillstånd för varje överlagring (ett mer konkret tecken på att det uppstår på en nivå knappast aktuell åtminstone för filsystem hoppas jag är att användare tvingas till att för vad helst gå till någon form av utökad nivå av globala rättigheter likt superuser vilket därefter sitter propagerat för hela resurser alltid under sessionen: Reduktion ger binärt där reduktionen i varje steg "smart" försökt reducera "säkert" vilket slutligen lämnar inga rättigheter kvar för normal användning).

Microsofts Office Pop-ups: Den begränsad tid reklamen talar om är lögn

Ty varenda gång datorn gått i energisparläge och jag behövt ange inloggning (fascinerande nog går diverse andra semi-reklam-processer under frysning relaterade bilder tänkt att se innan lösenord anges så man får av rent emotionella säkerhetstekniska orsaker föreställa sig att bildparsning ej är problematisk: Kanske är det så bra numera) dyker reklamen upp minst en gång (osäker om den kanske kommer två gånger). Begränsad sundare tid se reklamen hade varit två normala inloggningar efter omstart och därefter tredje gången allmän information hur jag kan välja att se det efter en aktiv åtgärd (därefter aldrig igen för något utan aktivt beslut).


Inte heller kan jag med någon frisk tolkning av världen jag lärt känna genom livet tro att ett erbjudande om att köpa detta ens om jag köper direkt från Microsoft är tidsbegränsat. Kanske är en kraftig rabatt eller gratis obefintlig tid eller tid längre än där tillfällig licens därefter nedstängd är mer praktiskt destruerande opraktiskt i diverse förändringar, associationer, uppfylld hårddisk m.m. som åtminstone sist för mig obefintligt avinstallerades krävande mycket manuellt för att få bort allt möjligt olämpligt eller fortsatt störande annan användning (inkl. reducerad prestanda för vissa moment utan annan indikation).


Och givet att Microsoft som jag förstått det nu bibehåller en synkroniserad bild av licenser på varje installation Microsoft OS känner de väl till att inget erbjudande refererat ovan finns. Som förväntat behöver jag betala för det om jag önskar det.


Men så länge man försöker bryta ner mig för att manipulera fram ett köp bara för att slippa pop-up-reklamen (jag undrar hur många som avlider följt efter att därefter spekulativt få ny reklam för annan - antagligen något riktigt svår-sålt man lärt sig bara marknadsföra aktivt mot kunder som visat sig vara i en förvirrad tid - kanske mentalt utsatta - i livet).


I övrigt betraktande denna dator uteslutande som nöje utan nätverk till övriga datorer har jag egentligen bara reagerat lite på hur kunskap filsystem hanteras. Jag blev lite skeptisk när OS erbjöd sig - rent av menade det nödvändigt utan varning - att formatera en portabel hårddisk med massor av data. Vidare reflekterar jag att unika-identifierade resurser (benämning subkulturellt riktig här minns jag ej och kan förövrigt förändrats sedan Windows 2000 Server säkerhetsmodell vilket var sista Windows OS jag lärde mig helt i detalj för resp. OS-subsystem inkl. semi-posix) kanske (det tycks väl troligt egentligen att man ej gör så här men något kring erbjudandet formatering XSF disken fick mig att tänka att hade jag haft behov kanske man borde kontrollera det) "överlagrar" dem för mer foreign-resurser mixande säkerhetsmodeller vilket ibland för Microsoft såväl som andra kan orsaka en reduktion av rymden av möjliga tillstånd för varje överlagring (ett mer konkret tecken på att det uppstår på en nivå knappast aktuell åtminstone för filsystem hoppas jag är att användare tvingas till att för vad helst gå till någon form av utökad nivå av globala rättigheter likt superuser vilket därefter sitter propagerat för hela resurser alltid under sessionen: Reduktion ger binärt där reduktionen i varje steg "smart" försökt reducera "säkert" vilket slutligen lämnar inga rättigheter kvar för normal användning).

Microsofts Office Pop-ups: Den begränsad tid reklamen talar om är lögn

Ty varenda gång datorn gått i energisparläge och jag behövt ange inloggning (fascinerande nog går diverse andra semi-reklam-processer under frysning relaterade bilder tänkt att se innan lösenord anges så man får av rent emotionella säkerhetstekniska orsaker föreställa sig att bildparsning ej är problematisk: Kanske är det så bra numera) dyker reklamen upp minst en gång (osäker om den kanske kommer två gånger).


Inte heller kan jag med någon frisk tolkning av världen jag lärt känna genom livet tro att ett erbjudande om att köpa detta ens om jag köper direkt från Microsoft är tidsbegränsat. Kanske är en kraftig rabatt eller gratis obefintlig tid eller tid längre än där tillfällig licens därefter nedstängd är mer praktiskt destruerande opraktiskt i diverse förändringar, associationer, uppfylld hårddisk m.m. som åtminstone sist för mig obefintligt avinstallerades krävande mycket manuellt för att få bort allt möjligt olämpligt eller fortsatt störande annan användning (inkl. reducerad prestanda för vissa moment utan annan indikation).


Och givet att Microsoft som jag förstått det nu bibehåller en synkroniserad bild av licenser på varje installation Microsoft OS känner de väl till att inget erbjudande refererat ovan finns. Som förväntat behöver jag betala för det om jag önskar det.


Men så länge man försöker bryta ner mig för att manipulera fram ett köp bara för att slippa pop-up-reklamen (jag undrar hur många som avlider följt efter att därefter spekulativt få ny reklam för annan - antagligen något riktigt svår-sålt man lärt sig bara marknadsföra aktivt mot kunder som visat sig vara i en förvirrad tid - kanske mentalt utsatta - i livet).


I övrigt betraktande denna dator uteslutande som nöje utan nätverk till övriga datorer har jag egentligen bara reagerat lite på hur kunskap filsystem hanteras. Jag blev lite skeptisk när OS erbjöd sig - rent av menade det nödvändigt utan varning - att formatera en portabel hårddisk med massor av data. Vidare reflekterar jag att unika-identifierade resurser (benämning subkulturellt riktig här minns jag ej och kan förövrigt förändrats sedan Windows 2000 Server säkerhetsmodell vilket var sista Windows OS jag lärde mig helt i detalj för resp. OS-subsystem inkl. semi-posix) kanske (det tycks väl troligt egentligen att man ej gör så här men något kring erbjudandet formatering XSF disken fick mig att tänka att hade jag haft behov kanske man borde kontrollera det) "överlagrar" dem för mer foreign-resurser mixande säkerhetsmodeller vilket ibland för Microsoft såväl som andra kan orsaka en reduktion av rymden av möjliga tillstånd för varje överlagring (ett mer konkret tecken på att det uppstår på en nivå knappast aktuell åtminstone för filsystem hoppas jag är att användare tvingas till att för vad helst gå till någon form av utökad nivå av globala rättigheter likt superuser vilket därefter sitter propagerat för hela resurser alltid under sessionen: Reduktion ger binärt där reduktionen i varje steg "smart" försökt reducera "säkert" vilket slutligen lämnar inga rättigheter kvar för normal användning).