Hopp är viktigt

2016-12-21

Något av dess natur bär likhet med vad vi kan jämföra med inlärningens derivata nedåt kanske börjande tidigast på andra derivatan. Saknar vi förmåga till att hoppa kan vi jämföra det med ett tillstånd av att lärt oss (eller oftare är i ett kliniskt sjukligt tillstånd av egentlig depression) att det ej är meningsfullt att försöka åstadkomma något (d.v.s. försöka lära oss något i mening av att om det vi försöker lyckas induceras bl.a. hebbiansk inlärning).


För att fortsätta Jump (me kan vi fortsätta det med för åtminstone de sista exemplen här) har vi ett till exempel med anknytande till genom att hoppet här är uteslutande visuellt i video inledande den.
Förändring inleder vi genom att säkerställa att vi känner hopp. Man går ej ut och försöker förbättra något om man egentligen som population spelar för att förlora. Där börjar det och om det ska ge systematiskt värde inför nästa försök slutar det med hoppet - att det visade sig riktig ledtråd om framtiden och tog dom inpå en fruktfull väg. Det är något av problemet med bistånd som realiserat bl.a. av Sverige att överdrivet fokus (och ändå samtidigt görande just det ofta katastrofalt dålig noggrannhet i mening av vad vi kan jämföra med den ideala upphandlingen) finns på något avgränsat att leverera och för lite av att folk gör något de lyckas med och som var viktigt och fortsatt ger viktiga värden man kan uppleva så att man inser att det går egentligen att göra massor - en hel del ej fordrande någon väsentlig budget jämförbar med storlek när inducerad stat eller bistånd - som levererar.


Att lära sig att lära. Och inlärningen om än mer krävande kanske ej mer än från tidsperspektiv på arbetsminne och koncentration är i sig full klass-I reward jämförbar med värde av välkända potenti-atia (ev. böjande latinetgs potenti fel - Vad som inducerar potentiering) i den snabba tiden som pengar, relativ makt (varande makten i ett område eller slå automatkarbinens handtag i någon dryg idiots huvud - Moraliskt problematiskt men kan för "rätt" omständigheter vara potentiell belöning), intensitet, romantik m.m.


Våra preferenser grupp av potentiatia inducerande reward kan förvisso skilja sig. Men i grunden är deras mekanism den samma.


"This weekly treat of an only bone was Daisy’s one wicked pleasure. A tiny handful of luck. Listen:


A little fun is hardly a sin,
You might as well play to win.
Dom, dom, dom, dom, domino time!
Domino time! Domino time! —Blurbflies

Who could resist such urgings?"

Jeff Noon, Nymphomation

"Expect to feel pleasure. Knowledge is sexy. Expect to feel pain. Knowledge is torture. ”

Jeff Noon, Vurt

Jag lämnar osagt - eller inte kanske - om vi har en i framställd sång audio-similarity mellan lyrik runt crack around till crack cocaine:


"Everybody get your necks to crack around
All you crazy people come on jump around
I want to see you all on your knees, knees
You either want to be with me, or be me!"

Maneate (Nelly_Furtado_song)

Romantik, och användande romantik innan mer som vanligare än som bredare i mening eller omskrivning för sex också sex, intensitet, droger och relativ makt är teman som är starkare i musik som blir kraftigt populärt, och tycks det för mig i varians-analys (men ej trivialt område att kvantifiera nivå korrekthet i mening av hypotes) vanligare oberoende av popularitet normaliserad artists tidigare popularitet och faktisk popularitet men särsorterande populära artister med god budget. D.v.s. framgångsrika artister utnyttjar efter de blir populärare möjligt dessa tekniker oftare. Audio-similarity är en särskild metod som är extremt vanligare just för artister efter att de blir framgångsrika: De gör det normalt aldrig innan.
Den helt spekulerande brytpunkten - praktiskt att göra mer för ett enskilt fall är svårt utan någon tilläggsinformation från ex. artisten själv - bör för Furtado ligga post Turn Off The Light (om än givetvis för något vid tiden så populärt ligger extremt hög i flera av själva reward poolerna).
Samtidigt ska man ha respekt för risken att från perspektiv av något av världens utopi över romantisera romantisering av verkligheten. Ofta nog är det sunda realistiska hoppet att marschera ut och skjuta eller efter endast ytlig formalisering av lag och rätt hänga förtrycket. Hopp i mening av inlärningens inlärning är saknar utanför detta dessutom moraliskt bias (oavsett hur ditt bias vill förstå moraliskt).


Om vi lär att lära sig. Känna hopp. Är det så bra vi externt utan att inducera en massa problematik ingen egentligen vill ha i systemet. Vi kan ej förvänta oss att inducering av hopp nödävndigtvis ska konvergera i effekt samhälle till något som är vår idealiserade bild av oss själva som samhälle. Oavsett sådana ibland verkliga latenta förväntningar gäller vidare att i det mer allmän moraliska behöver vi se upp och ner som naturligt utan att för förfalla till att acceptera moralisk korruption. Du kan hjälpa hopp in i systemet. Du kan i rimlig utsträckning - ej på nivå där folk på plats ej längre ser att dom vinner i vilket fall du lär in något helt annat och ytterst problematiskt (hjälplöshet) för framtiden och om alls förhoppningsvis inkluderande beredskap att ge fortgående fortsatt hjälp under mycket lång tid - hjälpa att vinna. Du kan ej saknade expertkunskap gå ut genom att försöka och vinna mot energiproblemet genom att bygga ett vattenkraft men du kan få experthjälpen på sådant sätt att du lär dig att försöka (i mening utanför att försöka få hjälp från EU eller vad det nu är vilket om inducerat är skapad mental förruttnelse).


Vad jag gillar med Libyen post-2011 är att sunt moraliskt balanserade personer idag 2016 fortfarande försöker. Och av och till lyckas. Om inte någon annan varaktigt ska ta på sig ansvaret för landet eller alternativt att man tvingar folk levande i diktatur att ej få söka frihet kan vi ej kräva mer. En process av dynamik med upp resp. ner i toppar är förväntad varierad mellan land och land. Men så länge du som grupp försöker konvergerar du mot en bättre värld. Frågan har visat sig relaterat lösare en god indikation på moraliskt problematisk grundinställning till världen. När varelse kommer och menar att al-Gaddafis terrorism mot egna folket, mot UK, mot andra afrikanska länder, var att föredra framför den osäkerhet egentligen osäkerhet som sådant i systemet än realiserade händelser innebär som tänkbar risk för oftast USA (med bl.a. en om jag minns senator jag vid tiden kommenterade här) vet jag att personen ej är sunt människa.

Uppslag inlägg: Nästa vecka kanske

Våra nya svenska pengar. Hur inverkan storleken på mynten på konsumtion?


Goda möjligheter till feta illustrationer.


Jump

Jag noterar (och tar default kanske aldrig frånkopplat ett keen interest in the music lyrics och vad de ev. indikerar mer allmänt om intensitet "emotionellt" eller annat för ord, begrepp eller mer konceptuella kombinationer: Tacksamt område att också göra mining i givet såväl uttryck sociala medier, försäljning, besökarantal m.m. givande indikationer från en mängd områden vilka nästan alla är föredömligt sammanställda krävande föga quick-parsning kodning för att ta ut - Läs Wikipedia som en utmärkt och utmärkt redan innan infoboxarnas intåg).


Nå vi vet eller borde veta att locomotion liksom färg, rörelse, storlek m.fl. efectos especiales (specialeffekter) är kraftiga boosters för upplevelse av något. Jag roade mig att betrakta det för några år sedan från den intresserad av att uttrycka via information (snarare än här mer fokuserat på människans reaktioner som del av eller åtminstone i gränszonen mellan resp. nära - pontentiellt eller så upplevt kanske riskerande eller ev. fående värde av att dras in i det - betraktande en situation pågående) med Step up som exempel. Förutom supra-brittiska initiativ för att affärsbygga i för nationen viktiga områden (dit jag tror man korrekt ska räkna en del filmskapande oavsett genre) var filmen (och jag såg endast den första) starkare än upplevde jag normalt för mig i påverkan jag kommit att ta för att vara delvis orsakad av spegelneuroner (d.v.s. rörelser):Så filmen hette snarare som i titel nedan. När ett stycke kultur givit mig värde via association i område jag är mer varaktigt engagerad i blir jag allmänt positiv vilket möjligen kan ha resulterat i att jag bedömde skapelsen i bredare mening lite bättre än jag annars hade gjort (möjligen: jag känner detta bias hos mig).För colocomotion när använt som begrepp avses potentare situationen där ett flertal människor uttrycker synkroniserad rörelse i grupp. Från ritualiserad dans i romantiska teveserier (för ex. varför inte "klassiska" North and South - En kultur där ritualiserad dans jämfört år låg jämfört med folk i genomsnitt väldigt högt i ritualisering bland de extremt rika), eller såväl protesttåg som när ev. folkmassan förlorar den potentiella kontroll händelse och beslut långsammare tid har för att hög intensiv gå till angrepp eller helt enkelt börja plundra.


Rörande jump som uttryck bedömer jag spontant utan kontroll viktsystem att det är tämligen typiskt för en mängd verb. De har ofta en stark preferens mot möjlighet att använda dem för intensitet genom att inducera tolkning mot intensitet händelse när rörelse är involverat. Emellertid gäller också ofta - verben är alla vanliga ord och samtidigt relativt få - att emotionella pooler från vissa händelser finns som kan inverka eller aktiveras. Ex. hoppa från byggnad eller som antar jag latent i den första jump i mening rörelse på ett dansgolv. Drowning utnyttjande - och refererande bakåt till en av de första genereringarna av EMI jag gjorde då uteslutande från sammanställt data en mängd studier forskning psykologi association mellan ord - visade sig vara drowning (d.v.s. negativ potential). Emellertid är bias i sådana studier ofta tydlig mot studenter som försökspersoner (lätta att rekrytera på campus till bra priser) så latent sense i ordet mot drowning i arbete gäller säkert (men på nivåer EMI ligger upparbetat allmänt verkande i ord är indikationen god nog i sig att generalisera ty något gör jämförelsen i sig väljande ordet verkande och en personlig upplevelse realsierande associationen i sig existerar och personligt påverkande en tid i livet där mer minne skapas tydligt nog för att märkas här är ytterst starkt fortsatt för ordets betydelse - Liksom för verb ett litet antal ord som - för renast passerat unga vuxna: Yngre uttrycker sig med större avstånd min och max för emi - hör det till dom ord många visar vad vi kan tolka som respekt för att använda om man verkligen inte vill säga något väldigt tydligt om pågående problem).


I Will make you fucking Jump


Jump jump
The Mac Dad will make you jump jump
Daddy Mac will make you jump jump
Kris Kross will make you jump jump


Musik som verktyg för att analysera personliga bias inverkande på analys av situation

Åtminstone givet att man via nästan vad som helst tror jag i domänen av mentalträning skapande förutsättning till awareness flödet av spontana tankar (eller säg implicit association potentiellt såväl idéer som noise när det kommer till de avancerade tankarna) där ex. mindfulness (väljande något som fått större uppmärksamhet sista tio åren såväl som har växande forskning gjord som tror jag sunt kan vara till hjälp att balansera in vad mentala övningar egentligen är och vad de förväntat ska ge oss. Med stor respekt värde relevans just mindfulness rekommenderas Christofflab.ca, University of Toronto.) är en övning man kan roa sig med att försöka uttrycka vad jag jämför här med som jag precis gjorde med en emotionell stillastående scenario - lite som ett foto - av en situation där emotionellt starka värden lockar eller indikerar fara - eller resp. ev. med mer samtidigt - utnyttjande musik.


Det hela kan ibland - lämnande ev. värden byggande förståelse av kognitiv-funktion resp. ev. riskområden eller potentiella motivatorer to call upon rationellt vid behov - vi kan ha som personer - skapa insikt i valet vi är på väg att göra och förståelse för hur vi just nu värderar dimensioner. Sådana värden upplevda oavsett uppenbart eller dolt inverkande behöver ej vara rationella eller om så vara långsiktigt stabila.


Och nedan har vi resultatet. Resp. kommentar ska vi korrektare se som hjärnans mer avancerade delars förklaring följande efter det faktiska valet av musiken givet vad vi önskar uttrycka.


Defense power and / or "brand".. Irritation av att situationen som sådan ej riktigt är som vi förväntat relativt tidpunkt just nu borde ha konvergerat närmare mot. Där vi ser möjligheten att identifiera individer med tyngre påverkan icke-optimalt fungerande. Risken från avsaknad av långsam (långsamma tidens behov av) prestigelöshet.
Power hunger. Välkänd motivator hos mig sedan ung vilken jag kognitivt resonerande allmänt har ytterst stor respekt för. Det stör mig idag inte mer än lätt - givet kognitiv kontroll från värdering över mig själv - att det bor emotionellt sannare i sin natur liten envåldshärksare i mig. Prestigelöshet är förövrigt värdedimensionen rollen som sådan här vinner mest på och i domän av påverkande information eller flöde händelser riktat mot diktatur en av de starkare områden där diktatorn överdrivet lätt jämfört med normalt falerar.
Kvinnorna. Sådan människan nu är givet att du är contestant på väg uppåt levereras mycket lättare än normalt vissa typer av basala emotionella belöningar också i rent reward-påslag ytterst potenta. Och det ligger i naturen av detta att det snarast - som något av nersida från perspektiv av längre relationer givetvis men å andra sidan tvivlar jag lite på att implicit emotionell värdering via orbitofrontala cortex resp. laterala prefrontala samband över områden hanterande discourse samband ser riktigt så långt - förändrande attityd hos yngre kvinnor. Jag har alltid betraktat fenomenet som samma som gör att rebellen hos ungdomar alltid måste vara stark romantiskt för att säkerställa populationens förmåga till förändring. Men då jag vid den tiden ej var den rebell jag kom att bli växande med ålder saknar jag egen erfarenhet där.
Battle hunger. Intensitet i sig är upplevt värde. Vi ser saker klart. Hjärnan fungerar på hela sin kapacitet vida överstigande allt annat vi kan uppleva. För personer som upplevt det längre tider är starkt lockande - snarare än tror jag vanligare i I-världen normalt ej utanför ev. katastrof tidsmässigt övergående där potential till association posiitvt varaktigt försvinner av att katastrofer oftare är traumatiserande. Kan ta ett tag - år kanske rent av - innan man igen känner att man är redo igen. Innan undviker man det snarare.
Nå innan jag ev. fotograferar och publicerar kontanta pengar - revolt kassa - är vi väldigt tidigt. Erfarenheten är att så länge man ser sig själv och ej faller för att lura sig själv genom att inducera inkorrekt tidigt eller mer generellt när ej korrekt balanserat intensiva situationer tenderar världen så länge god artig tydlighet bibehålls och det mellan-mänskliga behovet av starka symboler som ej förstås fel används så hamnar man normalt ej i den mer energi-kostsamma situationen lika lätt. Att börja ta in revolutions-kassan konstnärligt får ses som ett implicit sista lika mycket för att bearbeta det egna förhållandet till den.


Och här är vi nog resonerande i något ej skattat om någonsin aktuellt mycket mindre i Asien som någon annanstans i världen. Åtminstone som alldeles för tidit bedömt egentligen av att den större moraliskt problematiska aktören där lugnat ner sig ordentligt sista tiden.


Mer kanske spekulativt en person helt "oförstörd" saknande möte och erfarenhet i historik normalt ovan övergripande positivt men också balanserat av väsentliga kostnader. Bara den posiktiva upplevelsen framställd och om vi blandar in själva filmen framställd i väldigt avgränsade och ytterst mer allmänt jämfört ytterst säkra situationer (åka snabbt fordon: Stridsflygplan).
D.v.s. non-complexity gällande vilket oavsett hur nyttigt det för personer detta gäller för kan vara tänkbart har svårare (jag kan se något av det i mindre utsträckning yngre resulterande i onödiga tidskostnader underskattande svårigheten att göra något där vissa processer än idag kostar tid p.g.a. av den unga Hans hybris. Men därmed inte sagt att den pessmistiska lätt skeptiska - Bitter old man Hans - när han märks är mer rätt ute.).