Vilka Washington Post berättar om är svårt att veta

2014-11-16

Rörande sådana här nyheter - särskilt tydligt så relaterat Syrien - saknas regelmässigt några kategorier av kontextuell information:Vad är det egentligen för grupper? Och hur ser kartan av grupper egentligen ut? Och som jag tror vi oftast lättare upplever problemet om ej särskilt intresserad av nyheter, ämnet eller nyhetsanalys hur förhåller sig dom / eller hur samma är dom med grupper vi kan se eller som uttalar sig i andra nyheter om ämnet?


Rörande det sista tar vi alla för givet att det knappast är religiösa extremister man stödjer här. Men det känns mindre självklart hur dom här grupperna förhåller sig till mer märkbara organisationer utanför Syrien. Dock väldigt svårt för mig och tror jag mer eller mindre alla att ens grovt gissa sig till eftersom kommunikation av någon vetskap om de olika grupperna i såväl som utanför Syrien saknas i Syrien-nyheter regelmässigt. För det lilla jag känner till också mindre - men ibland förklarande vetskap - sällan kommunicerat indikerar dessutom för en del nyheter (ej aktuellt här där ju analys utanför rapportering av informationen från myndigheterna) att skribenterna gjort från små till ett par - tre gånger ganska betydande missuppfattningar om vem som är vem.


Jag är här förövrigt lite baffled över vad man menar ska ha nått sin kulmen rörande åtgärder vid årsskiftet? När nådde eller ska dom resultaten ha nått sig 50% av maximum? Och vilka entiteter / grupper är det dom realiseras via? Jag undrar också vad det är för åtgärder. Man kanske spontant skulle tänka sig passa för slagkraft är jag inte säker på att man avser. Jag är heller inte säker på - men kan ta helt fel - att CIA just är den entitet (oavsett brand passande för att kommunicera packeterat så att säga) som skulle beväpna och utbilda seriöst praktiskt eller just sysslar med sådant annat än kanske fortfarande relaterat infrastruktur (pengar, transportera och prata med personer: men jag spekulerar att det numera kanske mer är andra som kan och gör sådant givet att flera stora "ämnes-relaterade" konflikter pågått resp. pågår sedan år i Irak såväl som Afganistan där jag inte oavsett generell expertis där jag förövrigt också misstänker att CIA gör mindre sådant här numera än längre tillbaka - antagligen ogillar om en annan funktion man har störe avstånd till - kanske via "Washington" och sedan till myndighet - än soldaterna man för befäl över direkt där - gör saker: därmed dock inte sagt att jag egentligen inte skulle gissa att CIA skulle vara från ett mer kulturellt eller från centralitet perspektiv hade varit bättre än mera direkt militärt p.g.a. viss spekulerar jag oftare vana av mer praktiska problem kring sådant här man inte på fältet löser uteslutande genom massor av fler resurser involverande och huvudsakligen relaterat en själv snarare än andra: D.v.s. rätt projekt så kanske kan vara bra men om detta är rätt eller fel projekt är inte lätt att veta säkert för mig som nyhetsläsare) och samband.


Jag misstänker lätt att definition begrepp blandats samman och det här är något man refererat till förr i år. Men som kanske inte menar eller avser riktigt vad man kanske naturligt skulle uppleva avses. Förståelse vilka entiteter som avses torde etablera för såväl aktuell publicist fortsatt (och indirekt övriga) att få en bättre bild av det då jag inte tror att dessa grupper typiskt om kanal kan etableras - mobiltelefon förslagsvis om dom näten fungerar fortfarande - har någon anledning att ej ge en grov bild av vilket stöd med praktiskt värde de får).