Trump talks the talk och jag gillar det så här långt

2017-01-06

Titel på inlägg jag citerar från ger perspektiv på såväl hur jag väljer ord så som den dynamik realisering kan frigöra:


Från: Naturligt adrenalin är svårslaget som stämningshöjande och koncentrationsförbättrande medel (2013-03-21)

"Det här lätt små-löjliga fjantandet Nordkorea och USA håller på med i små blåsa-upp-sig kan vi också fullständigt strunta i. Vad mig anbelangar är det bara ta den Sydkoreanska armén några mil över gränsen faller Nordkorea vilket ingen kan göra en trovärdig argumentation för är annat än både nödvändigt och i allt mätbart bättre för befolkningen. Det borde ha gjorts redan förra året. I år kan det rimligen inte komma att inte göras givet hoten Nordkorea till mitt storskrattande glädje hjälpte dom större frågorna i rätt riktning med. Rimlig tidsplan om USA ska ha någon manlighet kvar i Asien är kommande övning, och i det gärna göra tydligt att det är en möjlig väg för att hjälpa till genom att koncentrera Nordkoreans infrastruktur och supply-management för att stödja gränssäkerheten d.v.s. drivmedel bör gärna slås ut i den utsträckning som går och att den är så nära gränsen som möjligt för att ge andra aktörer manöver-utrymme bättre närmare den norra gränsen.

Upptrappning innebär risk och kostnad. Det är givet och ingenting som ska påverka beslut så länge de är kvantiserade och innanför redan beslutat. Kritiskt är snarast att verifiera möjliga men detekterade ej planerade samt att noggrant verifiera att fiendens kostnad är tydligt kännbar i det personliga hos dom som fattar beslut och signifikant i den mening att uthållighet finns i riktning på resp. kostnad d.v.s. att man kan stegra den polära kostnaden i princip fem till tio år som krävs utan att någon risk för resursbrist uppstår."

Att förändra något stort fordrar intensitet. Mer händelse per tidsenhet. Så om förändring ska komma måste intensiteten upp till nivå transformation kräver.


Givetvis - och jag utgår från att det är en självklarhet snarare än en trivialisering av en större fråga att påpeka i någon variant därav - är området spännande över en mängd expertområden under det. Egentligen vad som helst att betrakta efterföljande så som jämförande säg invasionen av Panama med Afganistan rörande vad som gick bra resp. dåligt är utmanande utan en mängd kunskaper från varierande områden. P.s.s. sätt behöver vi se att preferens fokusering expertis från en kultur etablerad under Kalla kriget ibland inducerar lösningar onödigt dyra. Fram tills jag i information given ut till media om konceptet "allt militärt USA har krävs - ubåtar, båtar, flyg: all of it - för att klara några ej state of art anti-air SAM i Syria - fick ett antal negativa stereotyper från ex. Hollywood-film upplevt bekräftade var det lätt att rationalisera in närmare något av uteslutande oväntade eller uppgiftens generiska svårigheter som utgångspunkt förklarande mycket man annars kan tycks defunct dyrt.


Och man behöver också inse att en kostnad över en kortare tid är lätt att se. Dess relativa skillnad avvikande från en mjukare kurva får den att sticka ut. Nordkorea kostar dock fett i reda pengar. Det är en grov för-dyrning för en mängd länder. För att tala Europas EU-språk när det kommer till säkerhetspolitik. Men samtidigt försöka undvika den tror jag är givet icke-optimala förenkling: Kostar det mycket är det fel ty vi har redan givna kontinuerliga gemensamma kostnader som kan ifrågasättas om vi toppar något nytt. Ännu lika mycket Asiens resonemang även om det förändrats brutalt jämfört med vid tiden för:Också om ännu såväl Asien som USA kämpar hårt för den fortsatta lösningen i att om vi gör och säger så litet som möjligt kommer dom andra bli som vi hade tänkt - och menar att de egentligen är - i morgon.


Två personer - eller grupper av människor mötande varandra regelbundet - skapar emellertid morgonens varandra tillsammans. Gränsdragningar är viktiga. Accepterar vi övertramp - eller grava övertramp - sker inlärning när konkreta emotionellt upplevda värden realiseras: Och i många - en stor myckenhet - händelser efterföljande ovan över åren har så skett och inte i ett begränsat område så som en politisk-teoretisk trivialisering ibland vill se det som uteslutande ett mätvärdes-"rationellt" värde i eventuell framtida tillgång till ex. naturresurs eller eller resp. (snarare än här och / eller vilket är sällsynt när vi är modell- och teori-nära snarare än görande mer av översikter jfr ) upplevd och nu med mindre av preferens att kvantisera i pengar upplevd risk inte sällan med stor preferens att trivialisera människans situations beroende känslor. Gas i vattnet resp. Kina känner sig instängt (och vi talar här om folk boende i Kina och rimligen begriper en världskarta: Rent av kallar det korrekt Mittens rike) vilket får det att acting out.


Men värde har inte kapitaliserat begränsat utan där möjlighet funnits. Det är vanligt för människor kommunister, kineser, eller vilken kombination av vad som helst. Ett fåtal är vad som intresserat mig mer över åren (och bör finnas diskuterat här ev. ej långt innan länkat inlägg) så som möjligheten att ta ut nationalismen som effector i populationen för att avleda såväl skapa kanaler för att ta upparbetad emotionell intensitet - säg "frustation" och jag gillar egentligen inte begreppet här men besparande decimeter text - i fysisk rörelse såväl symboliskt för populationen via som ovan båten som att gå ut och göra co-locomotion själv mot ett antaget bättre mål än diktaturen. Antagandet är att vad som är latent effector alternativt hade kunnat fått utlopp mot diktaturen i sig. Såväl som att bygga infrastrukturen och etablerat revir för att kunna projisera makt via soldat och vapen i GEO-område man ej via gräns till gräns kombinerat relativ storlek ej upplever utmanande idag (d.v.s. hela Indokina är ej vad man etablerar doability i utan i allt resterande fram till och ev. med Australien). Norrut undantaget Mongolia är man i deterence i non-event som equilibrium ännu (och ännu där vi ska minnas att det ej alltid varit så: Från gränsen Kina - Sovjetunionen till att sänka kinesiskt fartyg angripande andra länder (2013-12-14). Men så var Mao mer av karla-karl än Xi som ej härdats av någonsin kommer bli. Xi är han som sitter och går igenom accounting-rapporterna för att se att upptäcka de som ev. stjäl av honom: Mutor eller mer konkret stöld i budget. Länge osäkert verkligen var hans preferenser ligger men det är där medan övrigt är paketering rent funktionellt från annat vilket gör var hela området av "South Chinese Sea" befinner sig tankeväckande: Jag går ett steg bakåt så går dom ett steg framåt, jag gör det igen och det händer igen, ... , nå har jag gjort det åtta gånger men väljer att göra det en gång till så att bokförings-hetsaren Xi inte blir arg. Nå kommer grannen och flyttar staketet till tomten lär revisorns familj göra nytta av den större tomten oavsett odefinierat huruvida vi skriver in det i vår bok över vad som är revisorns).


Här det skulle förvåna mig om möjligheten ej är där och billig. Mer att jag ser troligare misslyckande i att man efter lite av händelser fryser nu position med stillestående-linjen uppdaterad norrut. Förändring efterföljande i tiden efter inlägg kan förvisso förändrat en del. Mer om så tänker jag ännu drivmedel och reservdelar från Kina (vilket åtminstone då ännu var riktigt scarce i Nordkorea). Men visst ger man Nordkorea tid och menar jag mycket mindre tid än som anmärkningsvärt verkligen kommuniceras av alla möjliga som föreslaget resiös vetskap har Nordkorea ett gott leveranssystem för payload atomvapnen. Problematisk preferens att underskatta expert-rollers förmåga i såväl Nordkorea liksom länder som vanligt också Bangladesh, Vietnam m.fl. är närmast regel. Man antar något annat reducerande än sådant som tillgång resurser. Emellertid som jag kunnat konstatera följande upp i diskussion, kunskap efterfrågad o.s.v. såväl som artiklar publicerade forskning (vilket så som förväntat i båda exemplen Vietnam och Bangladesh är driven lego-tillverkning och försök att positionera sig mot antaget mer värdefulla affärer så som hosting mer komplexa IT-tjänster så som mer av konkurrera med de globala leverantörerna konsulting skapa lösningar kombinerat hosting d.v.s. lite av samma affär som konsultjättarna gick in i åren efter 2000. Efter att först mycket tankeväckande mött mina egna irrationella föreställningar om hur "det borde vara" i Vietnam i samband med att själv sökte information rörande nosql lösningar: Verkligen ett ögonblick av att se hur man kan påverkas utan att inse det trots att man är i ett område - negativa stereotyper - man tagit ett omfattande intresse av över åren). Finns ej resurs saknad klarar Nordkorea att skapa ett funktionellt leveranssystem kärnvapen och det handlar om nu till fem år.


Jämför vi IT- och nätverk där kunskap relativt resurser argumenterat ger en snabbare utveckling ska vi se att de mycket kompetent inte bara skapar utan klarar att ge en helt felaktig föreställning om hur "deras värld ser ut". Nätverk såväl som kanaler ut ges som givna och är vad man rent av walks the line för "försvarande". Syfte kan man diskutera och jag vågar ej bedöma det från något konkret men kanal för att skapa en bild av verklighet torde vara en möjlighet. Får du arbeta lite hackande deras "nätverk" bedömer du värdet av informationen mer än om det finns på deras Google-indexerade hemsida. Emellertid har de parallella nät. Och kanaler de använder för angrepp får jag känslan av när man i andra länder diskuterar angrepp är de kanaler de har i kontext av samma nät, och ej deras ensamma kanaler vilket tydliggör att även om dessa angrepp i sig regelmässigt troligt är vad man alltid (men ibland är det uppenbart så: Man söker säga något om att andra bäst ska lämna dem ifred. Jfr Sony) gör för att ge en skapad "offer-verklighet" men tror jag troligt är mindre prioriterad inhämtning av information via hacking som går från kanaler som ligger i det mindre "nationella" Nordkorea näten. Varför annars göra dem från något kopplat till dem alls? De är ju offer-nät man vet att man har andra i emedan man har mycket troligare ännu nästan helt goda nät med tillhörande goda kanaler (rent av gjort sig besvär i var man positionerar verksamhet andra länder rörande tillverkning för att möjliggöra god stegvis kommunikation till slut-noderna som går ut internet d.v.s. resp. lokal i Kina vars verksamhet har sitt så som normalt oavsett vilken verksamhet sitt internet).


Att generalisera från entiteter man ytligt kan tro är jämförbara är också bedrägligt här. Iran är ej samma som Nordkorea. Nordkorea har omfattande nätverk i Kinas lego-industri. Och deras förmåga att tillverka vad helst som kan tillverkas med vinst åtminstone fungerande når snabbt högre höjder i komplexitet lösningen man klarar. Och Nordkorea kan området kärnvapen i allt teoretiskt sådan ej ett år eller ett fåtal år utan tiotalsår.


Och Nordkorea är en av ett antal (och som sådan intressantare att diskutera nu därför att jag diskuterat den förr redan då i sin natur sådan att den naturligt presenterar sig för diskussion) potentiella katalysatorer och där i domänen av geo-politik för att enforced (i mening drivet geografiskt från vad som är utanför staten - blivande nationalstatens - Kina's gränser eller utanför geo-politik i mening krävande omfång inkluderande fler än en stat under divergens mellan givet tillstånd just då försvärande sitt kvarstående där försvaret utmanas inom gränserna) stimulera positiv-förändring. Under starka omständigheter - mer upparbetad malnutration - innebär sammanbrottet nordkoreanska diktaturen miljoner koreaner vandrande till maten d.v.s. riktning Beijing resp. riktning Soul. Intensitet inducerad. Och tror jag folk bra mycket mer anti-kommunistiska än den stereotypiska fördumningen av folk man ej ofta mött vill göra gällande.


Jag gillar mycket av vad jag bryr mig att läsa - och det är egentligen bara detta område jag alls läser manuellt - av Trump så här långt. Han uttrycker formen av vad jag regelbundet önskat här genom åren för området. Vi har ännu att se om han är en substantiell hero (hero här i samma betydelse som den krigare som när två sköldmurar längre bak i historien stog mot varandra behövde gå ut och inte bara taunt the enemies största hero utan också potentiellt slåss mot honom - del av lösare ritualiserad dans för att få resp. sköldmur att emotionellt vara där de var funktionella för uppgiften).


Trump kan vara krämaren som inte egentligen bryr sig mer om småsaker. När han får en pay-out själv eller samma händelse abstraherad till nationen tas det för uppgiften i en mindre värld. Formen vi ser kan vara bykrämaren som suttit och filat ner vikterna han använder nästa dag när han säljer kött till den svältande änkan för att lura av hennes sista pengar görande hennes barn död mycket troligare. Förutom att de inte längre är en änka utan miljoner. TV-skapad scam eller något som konkret bevisar så många fel levererande något.


Vi får se framöver. Men vi ser indikationer intensitet i ej längre endast i riktning Beijings föredrar. Och det ska vi se potential i. Och tills man eventuellt skriver av Trump som bara uppblåst marketing utan verkligt produktvärde är det värt att ta ut en del assets för att stödja en del tycks det indikerade kommande projekt. Det är ju ej som vi ännu i väntan på att Japan ska kommit längre i sin förändringsprocess vi gillat och talat för sedan snart 10 år har någon annan som gått ut för att do the hero. Antingen vad entiteter i storlek och typ givet ej samlande på samma strukturella del av världens organisation (d.v.s. samlande diverse asiatiska länder) behöver tagit för ej existerande eller som de behövt på sin nivå göra själv (förvisso bra regelmässigt därför att allt här är normalt bra när normalitet är ingenting) men begränsat. Obama gick framåt här men mycket mer av att jag vill se hela insatsen som han skapade viss struktur, en del riktlinjer för hur man gör vissa saker, arrangerande en del återkommande möten o.s.v. Mycket av Obama's kontors-juridiska-sida medan Obama The Hero fighting as symbol as well in intense area vi av och till sett kontra kongressen och senaten helt varit i helt andra frågor. Ledtråden till vilken Obama som pratar är indikerande juridikern som vill göra en process att Obama använder minst en stycken subkulturella juridiska termer man (jag åtminstone) ibland förstår som säkert kommande från juridiken men är lätt osäker kring den exakta betydelsen för.


Också om Obamas tid ej ska felförstås som att han konkret någonsin accepterade the anal rape. Gick det så långt att Xi hade händerna på honom nekade han honom det även om ej tidsmässigt korrekt där hela problematiken kunde hindrats. Och tror jag att något bättre också bara ett halvår tidigare än B52-flygningarna faktiskt levererande förändring var möjligt.


Att ge Trump ett handtag med att göra rätt må vara riktigt. Och om ej så kommer snart ett nytt val. Antar vi att man petar på sjukförsäkringen finns med add-on från säg perspektiv leverera här mycket goda möjligheter att uppdatera version president och se om det också visar sig TV / Twitter-view-beroendets överförstärkta ord utan det mannen viktiga frågor kräver men ännu ej av ödet levererad. Trump känns emellertid lätt lovande. Jag hade förväntat mig bra mycket mindre även som så här långt i ett område Trump uppenbart begriper i respons anal rape attempts när diktaturen känner behov av att gå de mer imaginära föreslagna nya gränser i affär och landområde de tagit kontroll över.


Mycket (och jag talar som en person som var del av grundskolan under den tid den klarade att leverera gedigen kunskap: Vi fick omfattande utbildning i att sjunga i grupp från årskurs 1 tillochmed 9. Än idag minns jag refrängen till en av de fåtal av under de tidiga åren sjöng på engelska: . Kanske del av ett holistiskt värde resulterande i att klarar många glas öl innan jag stupar.) sägs tydligare med adderad theme song.Och förstå mig rätt här: Jag försöker uttrycka behovet verkligheten ställer på oss om vi ej vill acceptera att den förruttnar in i något värre. Du behöver kunna talk the talk inspera resp. nära till det via språk möjliggöra effektivare mindre kostsamma lösningar, och såväl ta och ge smällen, och upparbetad verklighet gör att resp. krävs.

Anywhere you please

2017-01-05

Eftersom jag missade citatet i Captain Jack: Dream jag önskade spara (koncept och emotionell intensitet testning propagerad EMI mer konkret inför mer eventuell framtida användning där jag ibland använt musik-lyrik och fortfarande av och till sparar möjliga test-fall: Men självklart ett tänkbart praktiskt värde förklarar nu troligen inte allt eftersom jag praktiskt sedan länge inte har behovet just här. Men det är ju vad som är förväntat och normalt med musik: Upplevt värde är vad våra mer "kognitiva" delar ej bra alltid kan rationella - Mer att värde är värde. ) från lyriken.


Dream a dream, lover, take me in your dream
Take me anywhere you please, boy, you're making me scream
Dream a dream, lover, love is just a dream
If you wanna set me free, boy, you're making me scream

Ho! One more time, I'm back with a new rhyme
Hey! Here we go again
Ha! Turn it up my friend
No! We don't stop
Ha! We rock the spot
No! We don't quit
Get ready, oh, this is it!

Jag upplever det idag ej som en dålig video. Emellertid har vi också förutom värde ej avsett föregående: Som hur man bryter tema - just den gemensamma "visuella discourse beat" övrigt i värde avsett först - i hur kvinnorna fascineras och imponeras - försöker understryka hur som speciellt det är att åka bil i luften (tittande ner och ducka åkande under bro). Eller flygande bil delen är kan man tycka idag åtminstone mer stör värdet i övrigt som kanske hade varit större om annat prioriterats. Emellertid är jag väldigt osäker på hur sådant som flygande bil som efectos especiales togs upp vid tiden för videon. Det kanske trovärdigt var vad som levererade pre-modernitets musik-MTV tid (svårt att veta hur folk förr förstod och kände när dom såg sådant här: Jag minns ej mig själv här alls så hur jag kände då vet jag ej så för Hans upplevelsen får vi nöja oss med detta års Hans-"kännare").

Trovärdig hedging av USA med EU tvivlar jag påOch gällande EU är upparbetad verklighet den att givet beslutat vad som ska gälla - inklusive tvingande lagstiftning - har accepterats gång på gång att acceptera både det ena och andra och mest problematiskt i utsträckning Europas inhemska produktion och långsiktiga värdeutveckling för export globalt.

D.v.s. som exempel valt att gå ifrån per fall så som solpaneler regler dumping för att kortsiktigt ta värde i form av tyska arbetstillfällen tjänstesektorn installerande av kommunistpartiet rabatterade solpaneler - notera också hur vi rent av fått se den kanske naiva idén om att Tyskland ska "hinna" köpa in nog på hemmen installerade solpaneler för att fasa ut kärnkraften: - Istället för att acceptera ett större långsiktigt värde i andra affärs- och geografiska-områden via beslutade gemensamt förstådda och accepterade regler skapade för att optimera Europas gemensamma värde. Samma problem möter bl.a. svensk stålindustri.

Så är saker just nu. Och förvisso värde upp eller ner går att se i varje enskild del. Hade man så som sunt och korrekt hållit sig innanför den självbeslutande lagstiftning hade något att diskutera här i den mer argumenterande moralen ej funnits. Realitet är dock att det är lätt - inget problem alls - att vända det här och om mer arbetskrävande inklusive en större "import-höjd" jämfört med idag (d.v.s. via "enhanced" själv-prioritet över Europa: Lätt).

D.v.s. givet defekta beslut gjorda finns en potentiell förändring att välja att göra eller inte. Och jämfört med att skicka till säg exil-Tibet Professor Atom, General Missil resp. Kapitalist Energi för att hjälpa dem att utveckla ett litet kärnvapen uppe i norra Indien politiskt ej problematiskt att själv-korrigera sig i om så är bättre övergripande politiskt för världen. Vad som alltid över kort- och medellång-sikt i varje område inom EU där det en fråga ej helt ointressant kommer upplevas mer positivt att agera i emedan mer diffusa - kanske själv-bedrägliga eller industri-destruktiva - värden rörande kostnaden för små lampor att sätta upp på tomten ( 1 kr - 10 kr med inbyggd liten solpanel eller den hund med ganska stor solpanel, resp. två bordslampor jag också handlat med industrirabatt över åren och tänkt använda som exempel vid tillfälle: Allt billigare än varje annat alternativ med eller utan solpanel och tillochmed oavsett om kostnad solpanel helt tas bort från beräkningen helt).

Medborgarlönen I

2017-01-04

Av och till sista 20 åren sedan en kamrat nämnde konceptet för mig första gången har jag från olika utgångspunkter reflekterat medborgarlönen. Efter att uppmärksammat franska valrörelsen beslutade jag mig för att göra det igen nära den upplevda paradoxen.


Jag väljer att förklara och uttrycka den paradox jag kan uppleva från konceptet helikopterpengar och i dess tänkbara förändring från typen (också i egen terminologi men ej som för helikopterpengar 1-1 med allmänna koncept: dock mycket diskuterade perioden när jag förde in dem med fortfarande av och till överraskande nya värden utnyttjande viktsystem m.m. textanalys - mitt värde av skapade dataprimitiver fortfarande ascending medan tid investering sedan länge nära noll slutat descending) more or less i mening upplevd effekt förändring upp eller ner (... Up / Down) resp. svårare utan relevanta mätvärden (givet kontext / vår bakgrund resp. - tror jag snarare än att det trivialt motsvarar varandra givet ex. och tänkbart ej största problemet ganska stora skillnader snittlön - ex. Sverige resp. EU gemensamt - mätvärden.


Och Up / Down - vad vi kan kalla för "derivata-komponenten" upplevt förväntad eller konkret - utifrån mervärdet dagligvaruhandel skapat exportnationen Sverige genom större uttryck "slot-arbeten".


Paradoxen ligger i att motivation är inverkande ekonomisk utveckling så som vi naturligt upplever det (och tämligen trovärdigt under kort- till medellångt tid också i verkligheten: På individnivå för områden där mycket tydliga - eller låt oss kalla det enkla värden att modellera resp. göra trovärdiga för någon annan emedan mer av spreading modeller är komplexare att skapa och kräver viss expertis att förstå - är ett exempel att du kan välja att vara mer tillgänglig på befintligt arbete rörande övertid om du är föregripande mer intresserad / upplever det viktigt att tjäna mer pengar. Motsvarande men annorlunda också i USA dock mindre vanligt Sverige att gå från att ha ett arbete till flera).


Emellertid ligger begränsningen - och kanske besläktat den upplevda paradoxen - vilket gör det hela för reflektion intressant i begränsning den enklare typ av modell vi har ovan. Jämförbart har vi stor preferens (säkerligen att det har att göra med preferens att betrakta stora system - länder, världen o.s.v. - tidigt under moderna historien emedan sådant som datorresurser var mer begränsat) till utility modeller som försöker ta hela konceptet motivation till vad som kan uttryckas med en variabel åtminstone för en stycken individ likställt oavsett kontext.


Emellertid har vi kognitivt inte en valuta (valuta som vad uttryckt mellan individer motsvarande hos minst en upplevt värde). Motivationsskapande (gör dig mer eller mindre trolig att göra händelse - och vi begränsar just här till händelser som kostar någon pengar och potentiellt ger någon värde: D.v.s. begränsningen är åtminstone en kostnad reda pengar och potentiellt ett värde reda pengar) mer kontext för en given individ resp. en subkultur av individer utan 1-1 omräkning till andra (vilka om andra - varandra - gärna uttrycker resp. som irrationella emedan om vi likställer preferens risk management så effekt av kortare eller längre perspektiv ej stör (en del mår ex. bra eller dåligt varierat av att som emotionalisera upp sig över något just nu ibland väldigt ljudligt medan folk i den andra extrem-punkten knappt märker ögonblicket just nu men känner ett kontinuerligt engagemang för något väldigt långsiktigt om någonsin problematiskt - Jag tvivlar inte för att ge något tänkbart snarare än ex. jag vet att jag mött säg den tycks det - troligen menar jag en felaktig tolkning av vad informationen avsedd i DNA och RNA är - ökande mängden DNA-fel däggdjuren anrikar över tiden. Eller varför inte koldioxid-mängden atmosfären kontra något mer kortsiktigt att bli emotionellt intensiv över asbest i kranvattnet, eller de kognitiva skador svenska barn pekande på en miljö-agent störande utvecklingen) lätt ser att om effekten av det hela gör att du mor 1000 kr bättre var det antagligen inte irrationellt oavsett vad du gjorde om inte bättre alternativ fanns för samma eller lägre arbete):


  • Prestige.
  • Handla begagnade "smurf-figurer" för att göra en samling av smurf-figurer mer total.

En generisk-komponent som inte otroligt går igenom i alla över grupper återkommande "valutor" (i mening acceptans värde till något delvis - eller helt symboliskt så som pengar eller smurf-figurer bland smurf-samlare) - men inte säkert förklarar ens huvuddelen i konceptet pengar - är en abstraktion från konkreta värden (mat, sex, makt i grupp vi kan se: Ex. litet grupp människor vandrande savannen eller med media världen) möjligheten att uttrycka värdet till andra såväl mer konkret (smurf-figur X kan göra n stycken individers samling komplett: Domination grupp i mening nått food scouting förmåga närmare i konkreta reward-värden i orbito frontala cortex) så abstrakt i mening här en mix av information och konkret (jag har figuren och kan välja givet något att skicka den till annan person), och slutligen ren information (jag kan uttrycka min möjlighet att skicka figuren och i det också undervisa i andra i att förstå andra mer eller mindre "rationellt associerade" värden jag har som individ: I am the fat bastard som andra - kanske sämre - smurf-samlare kommer skjuta först när revolutionen kommer men tills dess beundrar ni mig och möjligen fler kvinnor och här börjar förstår för att realisera ut ett ytterst abstrakt negativt värde för känsliga rörande den negativa stereotypen exemplet med smurf-figurer falera).


Inget i resonemanget så här långt talar för- eller emot helikopter pengar. Det ändå möjligen indikerat som kan tydliggöras till något praktiskt är att vägar att realisera och utnyttja motivation för individer där det kan skapa gemensamt värde för en abstraktionsnivå politiskt kontrollerade enheter är mycket mer flexibla än man kanske alltid tror.


Emellertid att förklara värdet dynamik dagligvaruhandel haft från effektivisering transformation - övergång - mellan att ha arbete och icke görs svårligen. Värde finns mätbart där men mer i absoluta summor och sträcker vi ut tiden vi betraktar i varje steg börjar också sådant som att förflytta personer från icke-ha-arbete till att-arbete också försvinna.


Argumenterat ligger tillochmed större delen av värdet i att det ökar och bättre riktar in olika former av motivationer vilka tillsammans samverkar för att göra hela detta område av "handel" bättre. Ytan erfarenhet, ålder, preferenser del av the scam (obalanserat tagande ett negativt uttryck för något säkert mer sällan negativt) från att ha arbetat i butikerna ökar ex. vilket även i dessa helt icke-expertis-krävande arbeten bör ge något upparbetat över tiden. Och jämförbart och omvänt kanske effektivare konsumenter. Tydligaste - ändå enkelt från mina preferenser mäta - exemplet är att alla typer av entiteter oavsett storlek och varor blivit mycket bättre på att förklara och uttrycka värdet av vad man håller på med (där jag utan svårighet alls nu sedan några år klarar att sätta effekten av effektivare kommunikation från här tydligast sådant sociala media, webben m.m. Jfr. med räckvidd unika per månad över nätverk som störst säg 7 år sedan var 1/2 miljon svenska bästa månad eller mer robust mätt längre tid som Google Analytics cirka 375 - 400 000. Även om nu tråkigare område i mening en hel del forskningsnyheter säger det något om förändringen. Och på den huvudsakligen efterföljande sociala media området krävande än mindre i mer "robusta kostnader" men desto mer - utan särskild expertis eller robusta kostnader - i effektivitet själva budskapen. The bilboard som något fysiskt och dyrt försvinner. Denna effekt kan jag få bort effekt av vilket inte bara sådant som ANOVA eller förklara variansen gör trovärdigt alls om vi vill förstå en förändring).


Jag gillar ej riktat ovan att vi som jag min tanke uttrycktes kan se det som kompetens-anpassning oavsett entitet (person, företag, konsument) betraktad. Att vi prövar ut. Aspekten av paradoxen jag vill reflektera är i reward / värde. Och vad jag såg ett aspekt-uttryck av känd från ett annat område är i hastigheten dagligvaruhandel tänkbart inducerande motivation företaget som entitet och där möjligen förklarande något av samhällsvärdet ovanpå vad som kan tillskrivas ha med individen anställd att göra.


Därför avslutar jag min skrivna tanke här. För mig är det naturligt att tänka text. Så minns jag det åtminstone halv-strukturerat. Förhoppningsvis att jag kan fortsätta detta. Men jag vill ej riskera andra aspekter av samband som bättre för att uttrycka något av initial tanke hålla konstant eller ej del av resonemanget kommer in och sedan stör.


Att ta reward individ till population mätande och/eller predikterande något som betyder mer än att det mer självklart givna i metoder och verktyg etablerade (där föga mervärde finns mellan att ta tidiga modellsystem ekonomi 1960-tal med idag: Skillnaden är mindre än många ännu insett iochmed att en stor "retro-återgång" till tidigare system skett iochmed big data mining: Tidiga system effektiva p.g.a. ej hyggliga dataresurser enkelt tillgängliga. Big data kräver just nu i alla fall snabbare än tillväxt tillgängliga dataresurser effektivare algoritmer kanske uteslutande för många därför att möjligheten konceptet expanderar tydligt - Men också tydligare för områden och entiteter där allt som sker och alla möjligheter är kända därför att mängden tillgängligt data med värde - eller tänkbart värde som behöver prospekteras - växer mycket snabbt just nu. Data rules men bara i mening av att du begriper vad datat i datat är och hur du kan ta ut det på rimlig tid). Abstrakta resonemang som tar det mer konkreta in i förr kanske för komplexa samband så som associerat säg rent av vad som intresserar mig primärt här ner till konkreta händelser individer refererar till - vad köpte du, vad säger du runt om o.s.v. - och vidare därifrån till större omfång så som alla personer vi kunnat följa som skrev något på engelska - i text (ex. blogg eller Facebook: Och jag avstår tror jag från att nu göra en Trump och uppmuntra Ryssland att hacka dom här telefoni-loggarna som NSA för att få corpus med såväl tal som troligt tal upplevt mer privat när talat: Men för alla som ev. gör något sådant är viktigt ofta missat att man har ett bra format på datat så som ett meddelande per rad med alla fält tab-separerat: Annars upplevs man inte cool. Rent av att en del behöva sitta och programmera en fast-ad-hoc parser som aldrig går att använda till annat data kan bli fientliga och svära över det hela: Sådant som avgör utan att man kanske inser det om the pardon någonsin kan bli aktuell. War diaries | Wikipedia / wardiaries.wikileaks.org bra värde trots litet corpus genom såväl personligt uttryck av scen / situation pågående inkl. emotionella uttryck, samtidigt som ett för verksamheten standardiserat språk och format finns görande vissa strukturella samband lättare att använda för att betrakta det mer mänskliga språket (men redan för-formatet "codes" för diverse ger en del "särskilda" utmaningar tolkande in som del av inläsningen data för analys - Och föga om något efter att det nådde Wikileaks gjorde annat än att introducera mer av non-coolness till datat: Små problem radbrytningar och ditt och datt. Inte coolt alls när information-struktur finns övergripande så att värde att hantera allt tvingar fram utökad manuell tid att mer noggrant hantera problem vilket sådant som Twitter m.m. mänsklig text nära talspråk helt saknar: Bara att parsa engelskan och tolka ut och ta statistik utan något särskilt som en kod för en händelse följande ett system dåligt förstått plötsligt kommer in i något annat liknande. Vad vi alla borde kunna kräva att i förstahand ex. Wikileaks hanterar eller om de går defunct för det den i grunden ansvariga för datat reder ut oss - här US Department of Defense där jag tror vi alla är eniga om det gemensamma USA-Ryssland Snowden-API:et inte blivit någon förbättring alls i dataformatet).


Sedan när redan skrivit något utökat efter avbrutit tankegången primära [ motivation / primary reward predicted ] målsättningen data mining är att det socialt enklare (att omsätta till värde / prestige / beundran) i som ex. leaks gör kanske gör att folk lägger för lite tid meta-data. Jag såg själv för något så enkelt inte överdrivet många år sedan (och säkerligen att åtminstone huvudsakligt värde ligger kvar) att något så trivialt som meta-data på html-sida (som du får den motsvarande - eller konkret så klart också en vanlig för människor - webbläsare) entiteter i eller nära runt om resp. och mellan i och runt om där de som ibland möts själva partiet resp. PLA talande om just associationerna som ej motsvarande själva sidorna (inkl. länkar d.v.s. utökat information utanför det). Och jag avser ej sådant väldigt arbetskrävande dator eller algoritmer om man ej gjort det innnan (inte otroligt - jag vet ej - mer arbete än värt besväret här) sökande indirekta tecken på gemensamma personer eller teknikplattformar, eller leverantörer när sådant ej mer direkt trivialt presenterar sig (så som cues lättare att förstå mellan en viss kommentar i auto-genererade sidor oavsett avsaknad vanliga-människo-ord). Och vidare än mer konkret vad vi i webben generellt (när hade effekt / värde) hade mer av för mer närmare tio år sedan i form av information presenterad mer kompakt lite jämförbart med e-postens signatur (d.v.s. ex. jämför med site-wide länkar längst ner på webbsidor) när tydliggjort efter inte överdrivet data från meta-data sidan. Det finns att hämta här. Vad jag spekulerar kan minskat sedan jag såg i data hämtat är dock sådant som är ganska tydligt nära tänkbart egentligen föga korrekt kapitalisering (säg att du säljer saker på arbetstid och det kan framgå). När väldigt tydligt i alla fall.


Sedan har vi självklart också områden som jag sett (faktiskt avskräckande från egentligen få test-områden av vad det gav) mindre och inget värde alls när normaliserat arbete (inget värde mindre värde än rimligt resurser när kända områden ger mycket mer) som PDF-filer associerade just som ett testfall "Wikileaks-sajter" (den som söker information att använda angrepp mot större organisationer mer utmanande som uppenbart nätverk till dator mer direkt eller förmåga att nå personer i något i nätverket via nätet kan dock antagligen få ut desto mer vilket understryker betydelsen att som organisation vara observant av vad dokumenten säger i meta-information.


För ett trivial exempel är det ej bra att det går att knyta person till version OS resp. applikationer åtminstone när resp. är vad som regelbundet drabbas av defekter såväl som för flera dominerande kontors-applikationer och OS senare förändringar samt självklart och tror jag mer allmänt förstått att defekter i A kan ge information om defekter i B så som när båda statistiskt kompilerat in gemensam kod säg en gammal OpenSSL eller rent av SSLeay och en fet-applikation som så Microsoft Windows med tillhörande typiska applikationer har massor av sådant men missuppfattningen om komplexitet som krävs för s.j. Zero day möjligheter indikerar kanske att man inte alltid försökt skapa predikterande system från statistik - såväl som buggfixar säkerhet tar igång redan välkända säkerhetsdefekter korrigerade för flera år sedan: Retro fenomenet i säkerhet något av följande inlägg möjligen uttrycker nära inpå - NSA betalade RSA för att göra retro-parad av Netscape Navigators gamla SSL-defekt (2013-12-22), American Foreign Policy Council om Cyber Weapons
2015-03-02
, och .


Och förövrigt att jag nyligen såg en variant av the timing attack - seende typen lite mer abstrakt än the timing attack eller bit-fel på smarta kort - där det tas in i the cloud: DRAMA: Exploiting DRAM Addressing for Cross-CPU Attacks
Peter Pessl, Daniel Gruss, Clementine Maurice ´ , Michael Schwarz and Stefan Mangard, Graz University of Technology, Austria
- när jag läste artikeln först precis som nu tycker jag artikeln kan ha värde helt utanför vad det tekniskt-handlar om för att förklara något basalt om IT och säkerhet. Kanske samma något vedertagen förståelse hos de flesta användande dator i områden där de tvingas möta det: IT är väldigt ofta bara helt i mer av sannolikhet givet omständigheter. För hem-data och internet begriper folk det här: Den är ej som annat utan fungerar dåligt (och har lärt sig att förstå att den fungerar dåligt som att den av och till fungerar felaktigt - ej gör vad den ska - snarare än att hela varan är felaktigt därför att den av och till ej fungerar: Och rent av lärt sig att det är förväntat att man ska göra allt eller huvuddelen av korrigering själv eller som möjligt idag välja att få samma problem med återkommande men lite annorlunda problem om automatiska korrigeringar som Windows används).


Redundans tenderar att skapas där uppenbart (från känd problematik eller vad som för någon kan föreställa sig eller har en inarbetad lösning de vant sig att arbeta med). Bara att förändra en parameter som en ny person kan såväl visa på andra problem (när sökande det) eller ha sönder det användande det normalt men på ett lite nytt sätt. I kontext av säkerhet begränsas vi av hur fel hanteras övergripande: För en skapelse drivande en tjänst är normalt allmänt eftersträvansvärt att saker gör fel kastar något i värsta fall är tysta en kort tid och sedan finns tillgängligt igen utan någon radikal (ingen faktisk) förändring av hur saker fungerar för maskiner eller maskiner talande med dem. Och jag tänker att för cloud computing har vi mycket sådant (precis som för hemelektronik i form av kabelmodem, mobiltelefoner m.m. vilka är generiskt kontinuerligt defunct säkerhet utan att det är ett målsättning att kunden ägande dem ska märka det: Worst case är att du behöver stänga av och sätta på för att fungera med allt sekundärt det).


Samma basala natur illustreras i det mer uppenbart trivialt (allt är trivialt här när mer låt oss säga konkreta tilläggs-expertiser så som säg skapa matematiska modeller, förstå programmering i C, eller begripa nätverk vad som nu krävs för ett stycka data att se fel i) vi också har för min låt oss kalla det last line metod (senare än att pröva blåsa rök på det) för att göra om extern hårddisk till samplings- eller beräkningsdator när annat falerar eller jag ej ids göra (de flesta löser sig dock upp utan problem, och ex. Sygate saknar hinder och är i princip vad som lika gärna kunnat sålts som datorer)I sista ev. refererat hur man gör det annars för sur hårdvara man köpt svår att trivialt ta upp till anpassning något annat kan det gå utmärkt att lösa genom att linda strömkabel inte mer avancerat än vanlig kabel från nätuttag till transformator och små-pyssla runt med tills man ev. klarar att få bit-fel / växling där något stoppande villkor sitter. Vem vet: Kanske bara att något ej är 0 utan fått någon bit i sitt WORD växlat).


Nå information warfare oavsett vad. Må det sedan vara krypteringsanalys, IT-säkerhet, propaganda, SEO, emotionell intensitet i tweets, tidningar eller något annat. Även om blandningen som sådan råkade bli mer konkret realiserad i inlägget än jag vanligen gör här. Försvarsfilosofi om vi tar perspektiv från att skydda något.