Trovärdig hedging av USA med EU tvivlar jag på

2017-01-05


Och gällande EU är upparbetad verklighet den att givet beslutat vad som ska gälla - inklusive tvingande lagstiftning - har accepterats gång på gång att acceptera både det ena och andra och mest problematiskt i utsträckning Europas inhemska produktion och långsiktiga värdeutveckling för export globalt.

D.v.s. som exempel valt att gå ifrån per fall så som solpaneler regler dumping för att kortsiktigt ta värde i form av tyska arbetstillfällen tjänstesektorn installerande av kommunistpartiet rabatterade solpaneler - notera också hur vi rent av fått se den kanske naiva idén om att Tyskland ska "hinna" köpa in nog på hemmen installerade solpaneler för att fasa ut kärnkraften: - Istället för att acceptera ett större långsiktigt värde i andra affärs- och geografiska-områden via beslutade gemensamt förstådda och accepterade regler skapade för att optimera Europas gemensamma värde. Samma problem möter bl.a. svensk stålindustri.

Så är saker just nu. Och förvisso värde upp eller ner går att se i varje enskild del. Hade man så som sunt och korrekt hållit sig innanför den självbeslutande lagstiftning hade något att diskutera här i den mer argumenterande moralen ej funnits. Realitet är dock att det är lätt - inget problem alls - att vända det här och om mer arbetskrävande inklusive en större "import-höjd" jämfört med idag (d.v.s. via "enhanced" själv-prioritet över Europa: Lätt).

D.v.s. givet defekta beslut gjorda finns en potentiell förändring att välja att göra eller inte. Och jämfört med att skicka till säg exil-Tibet Professor Atom, General Missil resp. Kapitalist Energi för att hjälpa dem att utveckla ett litet kärnvapen uppe i norra Indien politiskt ej problematiskt att själv-korrigera sig i om så är bättre övergripande politiskt för världen. Vad som alltid över kort- och medellång-sikt i varje område inom EU där det en fråga ej helt ointressant kommer upplevas mer positivt att agera i emedan mer diffusa - kanske själv-bedrägliga eller industri-destruktiva - värden rörande kostnaden för små lampor att sätta upp på tomten ( 1 kr - 10 kr med inbyggd liten solpanel eller den hund med ganska stor solpanel, resp. två bordslampor jag också handlat med industrirabatt över åren och tänkt använda som exempel vid tillfälle: Allt billigare än varje annat alternativ med eller utan solpanel och tillochmed oavsett om kostnad solpanel helt tas bort från beräkningen helt).