Survey.googleratings.com alienerade och avhumaniserade mig: Dessutom blev jag omoralisk, illegal och började mobba Blogger igen

2015-04-24
Komplettering: Helvetes XX. Nu har dom förbannade små-fyrkanterna för filer försvunnit och text-raderna som alltid var där förr och som jag störde mig på hade försvunnit kommit tillbaka. Sådan dissonans. Oavsett vad skrivit kan jag visst se visst praktiskt värde med att det blev som jag ville ha det men det är ändå så surt att felen korrigeras. Det gör som en försvarlig del av värdet av att ta sig tid att uttrycka sig om felen poänglöst: Blir bara passé utan något moraliskt uppbyggligt värde för läsaren resp. andra IT-entiteter att lära av.


Ska det behöva vara så att fel bara blir korrigerade?Surt och amotiverande. Nästa gång kanske jag inte tar mig tid och skriva något alls om defekter och problem.Man kanske inte förväntar sig att kvalitativt reagerande företag är annat än positivt. Själv har sedan det började för en sex - åtta år sedan att problem man uttrycker i bloggpostning (aggregerar spekulerar jag till typ-grupper av användare uttryckande problem) korrigeras stört mig på det. Det har finns hemvand trevlighet att av och till kunna referera till ett gärna komiskt eller säkerhetsmässigt förkastligt problem utan att behöva komma på något nytt: Och dessutom växande i värde över åren det är okorrigerat.


Det finns pedagogisk effektivitet av att ha ett fint utarbetat exempel man kan återkomma för att illustrera mer generell problematik. När det kvarstår över åren kan man bygga på med värde förklarande mer exakt såväl med en tydlig förstärkning genom att man inte klarat att lösa det hela. Ett fint fel man möter ska kvarstå i alla fall ett par år så man får lite nytta av det: Jag menar själva IT-sidan av problemen och problem det orsakar har ju ändå varit samma sak så många år jag kan minnas (mjukvara är alltid lite små-sönder).


Emellertid fick vi en kompromiss-lösning på detta problem med att diverse problem jag stör mig på uttryckt korrigerar sig för-snabbt (uttryckande föga respekt för arbetet att återanvändbara primitiver att uttrycka för att illustrera egenskaper annars mer svåra att konkretisera för entiteter) ofta känns det som nästan direkt.


Men undersökningen fungerar inte :-)


Om det nu var en undersökning för Drive ej på docs.google.com eller om felet minst lika troligt har något med en mängd andra tänkbara problem här eller troligare hos Google (eftersom deras applikationer på nätet normalt alltid fungerar för mig med denna installation). Tråkigt nog får jag säga fick jag efter initialt problem ganska tidig time-out görande möjligheten att få avsluta med en skärmdump visande på att kanske flera dagar av väntande framför datorn på att äntligen få tycka till innan det slutligen ger upp void. Istället slutlig time-out efter några minuter.


Men trevligt ändå med ett fel här reagerande på kvalitetsproblem. Inger hopp om att man kan få något expressivt att använda som återkommande exempel på alla möjligheter egenskaper hos Google via det här möjligt: "Googles nya applikation X / satsning i Bhutan / ... / känns lika icke-lyssnande på kundbehovet som Survey.googleratings.com. Det är som jag sagt många gånger nu genom åren: Survey.googleratings.com fungerar stabilt ska man inte räkna med att få gradera Google som ombedd att göra."

Den sista produkten hos Google som alltid många år efter allt i övrigt aldrig korrigerade problem var Google Blogger där man aldrig korrigerade problem annat än sällan och varje gång de ens vidrörde plattformen ändrande något gick massor sönder med nya problem som aldrig blev korrigerade. Bland de sista Google Blogger problemen har vi troligen här: 2013_07_04_archive.html och kanske det sista var Rapport av Blogger-fel (där jag rent av märker jag påverkats negativt moraliskt av Google Blogger och uttryckt mig defekt i mitt språk lika felaktigt kallande Blogger för Google's särskola: En mental skada jag aldrig fick någon ursäkt för). Än idag även om Blogger ej givit mig några uppenbara problem på ett år är jag förundrad hur sunkig jämfört med allt i övrigt hos Google såväl som andra bloggtjänster och plattformar Blogger konstant var: Så många användare av Blogger och så många av dem tipsade om andra tjänster. Riktigt tjusigt att få återkomma till upp till kanske tre - fyra gånger per år (under säkert från ett par år efter att Google köpte det hela) och det var verkligen en extra glädje just av Blogger när det i övrigt för alla företag man arbetar internet-nära ofta sällsynt (härligt sämst i särklass av allt inom Google och externt inkluderande diverse i Yahoo såväl som Microsoft). Kanske gjorde de något liknande vad jag levande-görande quality assurance frågor allmänt med Blogger som exempel föreslog: Kastande ut hela plattformen med alla dess problem rörande presentationen och tolkningen av vad användaren uttrycker och istället sättande Wordpress.org eller jämförbart under det Blogger-specifika lagret (om man nu tror på att Blogger var så enormt jämfört med allt annat var så enormt extra utmanad att sådant ska krävas).


Missnöjd lätt i alla fall (föredrar den fortfarande ordentligt framför vad Linux-installationerna har) med docs.google.com och vid-sidan om annat innehåll i försöker jag stealth smyga in kritiken för att minimera risken att Google Bot propagerar missnöje vidare till någon QA-funktion. Emellertid råkade jag nära nog direkt efter publicering och spekulerar jag egentligen mer påverkande det att jag var "små-förvirrad" i gränssnittet till Google Docs där en massa stora rutor nu finns istället för rader för dokumenten (och jag ej klarade att hitta hur man skapar nya dokument utan fick öppna ett gammalt dokument och göra ett nytt därifrån) ombads jag vara med i en undersökning.Skrämmer fullständigt slag på mig: Kloka användare bör kapprusta upp till ett hanterbart Google

Vilka är det som den här undersökningsfunktionen egentligen fungerar för? Och vilka större övergripande problem med Google's applikation kan aldrig rapporteras därför att denna funktion delar samma eller mycket värre problem?


Hur kritiskt är det att man noggrant söker rätt på säg en boss of quality assurance som kanske filtrerar vilka användare han vill ha svar från för att garantera med det som "pressande motivation" att eventuella verksamhetskritiska problem man råkar ut för med Google Docs blir korrigerade oavsett om man får göra undersökningen eller inte?


Och ska det behöva vara så att jag som en vanlig hederlig användare ska behöva göra en kanske moraliskt tveksamt data mining operation för att få lite konkreta fakta att kunna säkerställa min access med: Kanske i värsta fall tvingas till att behöva begå brott utpressande någon verksamhetsfunktion hos Google. Ska det behöva vara så?


Det här luktar illa. Även om jag kanske inte är färgad i hudfärg har jag ända sedan jag lärde mig lite swahili anammat den färgade kulturen: Att vara färgad är ett ställningstagande mot förtryck, slavero och racism. Ända sedan jag skrev en del om att jag lärde mig swahili och ännu tydligare efter jag förklarade att jag nu delvis var afro-svensk kan jag uppleva att jag möts av en diskriminerande negativ attityd (tråkigt nog från vissa färgade som kanske bearbetande sitt förtryck vill göra frågan till en elitistiskt rasfråga där man ska utestänga ny-färgade som jag). Kanske finns en koppling här? Eller att amerikanska företag blivit tillsagda av Obama att ej lyssna på svenskarna i kvalitetsundersökningar för att se till att inga framtida vapenleveranser till Saudiarabien riskeras?


Vi vet inte om någon av dessa faktorer spelat in: Men vi måste också våga lära oss så mycket av historien att vi klarar att se människans styrka såväl som svaghet. Förtryck är vad en del av oss behöver möta nästan dagligen. Att som utsatt våga protestera är vad man kanske oftast väljer att låta bli: Ofta ångrar jag mig senare.

Vad vi kan välja att säga att ett adjektiv är resp. att hantera spektrum av polaritet för olika kategorier av epitet samt kort om effekt-storlek för perceptions- resp. religions-nära epitet utifrån tidsstabilitet

Jag har sedan flera år givit upp på att försöka få Google Docs att fungera för mig när det kommer till att sortera innehållet i motsvarande fil-kataloger. I all ärlighet gäller för mig allmänt att jag behöver vara ytterst noggrant generellt när det kommer till att sortera innehåll (där katalogstrukturer visat sig fungera bra): Utmanad kan vi säga. Där det alltid känns som för mycket arbeta för ögonblicket i gränssnittet (som åtminstone när man börjar med en historik känns minst samt bökigt). Sökfunktion m.m. man kanske kunde hoppas på är ganska rudimentära och inte vad jag någonsin märkt ens på nivå med Gmail som jag när använd aldrig tyckt löst problemet snabbare än normalt för andra e-post-klienter jag använt (Eudora + Windows ex. för en åtta - tio år sedan) via bläddring och sökning. Mängden innehåll att indexera vs antal sökningar man gör är föga otroligt förklaring nog till det: Säg att man får 50 - 70 e-post per dag och söker som jag mindre än 1 - 2 ggr per månad = Stor arbetsbelastning indexering hos Google för föga värde.


Hur som helst fungerar såväl Google (med min normala språk-filtrering till endast engelska avstängd) såväl Bing utmärkt för att söka bloggen så utan annan genomtänkt strukturering i taggar nu lika lite som förr mer än indikera mer allmänt beskrivande nyckelord publicerar jag ett par anteckningar egentligen uteslutande gjord för egen del (d.v.s. ta det för vad det är: Utmanande att läsa krävande mer än jag och många andra klarar av om vi inte skrivit det gör egen del sorterande tankar - För starka läsare lite bättre än vi andra).


Den första strukturerar upp (men avbryter när jag tyckte det var löst för att slutföra på en pappers-skriven punktlista mer TODO-direkt) resp. mer "exakt" typ av adjektiv i form av ex. bedömningar, kvaliteter m.m. tillsammans med vissa typer av mer substantiva indikationer (ex. titel, funktion o.s.v. President Hillary resp. Statsminister Eva i exempel använd).Och den andra ger en motsvarighet för hur konvergens - i mening hur vi bygger inlärning av associerad polaritet till en entitet d.v.s. exempelvis vad vi tycker om dem - byggs i frasen (och för inlärning över en mängd motsvarande fraser) sker i hjärna om vi antar att det sker jämförbart (där jag från början delvis var inspirerad av en del känt kring denna inlärning och hur vi konvergerar in mot en entitet -ex. Hillary Clinton - avsedd givet ett kontext).


  • https://docs.google.com/drawings/d/1n7sOBZ9_UV6z3iYR5QlD3e1ioAC9-XsLGvEaewFaack/edit?usp=sharing
  • Det förklarades för mig nyligen att trots domänen samma för mig när jag skriver docs.google.com har det bytt namn till Drive: Jag trodde länge tills jag slutligen klagade på det att Google tyckte jag skrev för mycket innehåll privat istället för "att köra ut det på webben" [Red. Skämtar. /HH]. Men det hela har bytt namn till Drive: Mycket "upp-intensivt" koncept även om relevans-närhet motsvarande förväntad inlärning nog är ordentlig: Hade applikationen varit min hade jag lite fegare konservativt litat på värdet hos inlärd association hos "docs" från Lotus Notes, Microsoft Office o.s.v. Men "dokument-skrivande" är nu en ganska konservativ tillämpning för de flesta anar jag). Även om den andra vägen heller inte skulle förvåna mig kan jag tänka mig att man tappade varaktighet hos de användare man befintligt kan skatta användning från (spekulativt var kanske Google Docs inte enormt framgångsrikt från början: En lång väg när nästan alla har befintliga applikationer på datorn är ju förväntad och den kanske lugnare väg till något stort som det normala kanske kan gynnas av ett tråkigare namn: Mer skapa och skriva dokument än att köra runt i Google Drive klickande på små fyrkanter för filerna istället för förr de enklare filnamnen som jag med inlärt bias för hur jag vill ha det föregripande Google Docs kan känna).


Följande från den första länkade skapelsen kan vara värt att citera ut därför att jag tror att det kanske intuitivt kan visa på hur resp. olika grupper av adjektiv såväl som substantiv utnyttjade för att indikera roller, titlar, typ (ex. politiker) delvis kan fungera p.s.s. även om vad associerat substantiv generellt tycks (och för det överensstämmande med skapelse två länkad) av allt att döma är mer tidsstabilt. I citatet har vi bara de tre enklaste basala fallen när vi via bl.a. adjektiv kan tillskriva känsla och egenskaper till en entitet. Uppenbart får jag modifiera för att göra exemplen bättre snarare än citera.1. NP

Green Party politician Katrin Göring-Eckardt suggested a new tax on the natural gas energy sector (instead of just mailing with the Russian ambassador) to help Putin to get motivated to handle "pussy riot" right instead of wrong.”

Ungefär som skissad som ovan (d.v.s. första länk).

2. "Katrin Göring-Eckardt is moral motivated 'green' politician."

D.v.s. vad vi kan se går att uttrycka jämförbart med formen i ett:

"The moral motivated 'green' politician Katrin Göring-Eckardt suggested a new tax on the oil energy sector"

Eller mer formellt:

"The moral motivated Green Party politician Katrin Göring-Eckardt suggested a ..."

"Putin thinking they just got a letter 'with conserns' baffled everyone by calling her and all of Germany a pussy."

3. “Katrin Göring-Eckardt is a green political person.” / “Katrin Göring-Eckardt is a green party member.”

Och här har vi ett segment av vad vi har en första skapelsen länkad. Till höger saknar vi namnet på entitet vi slutgiltigt konvergerar till i ett d.v.s. N. Men vi har en typ indikerar ex. här "green party member" eller motsvarande övriga exempel tänkbart: "Hillary Clinton is a president" / "Hillary Clinton is President of the United States" där vi för sista fallet noterar naturen / ursprunget / geografisk hemvist kommande gärna naturligt långt till höger med för många fall så självklart att vi ej behöver indikera det (hemflocken: vilka om fler än oss själva representerar vi / är vi motsvarande när påverkad av en frågan nyheten kan handla om).

Så här hanterar vi typen jämförbart med den större gruppen av titlar, typer, roller o.s.v. i första länkad skapelse.

Och rörande följande:

"Men här tänkbart konvergerar man i typ-fallet till YY och därefter till N.
Eller så görs konvergens precis som för fallet 1.

Det torde visa sig när man prövar konvergens på den."

Vet jag nu att jag har testat det jämförbara fallet redan sedan tidigt men minns ej vad som är det typiska fallet resp. om båda fallen varierat för olika större grupper av adjektiv behöver hanteras (jag tycker mig dock minnas att det sista är det korrekta fallet rörande eventuellt en kombination av adjektiv med ev. typ indikerad vilket särskiljer vissa tidsstabila fall som ska hanteras särskilt: Som konvergenser som går riktat in mot egenskaper medan mer av åsikter grovt angivet är vad som kan gå in globalt över alla sådana uttryckt vi samlar in över tiden).

Följande citat kan dessutom vara intressant att lyfta ut. Vad jag skriver är på sätt och viss både ytterst givet i vad exemplen pekar på (d.v.s. primärt återanvändning för att peka på emotionell mening med adjektiv som också har mening för exempelvis spatiell-utsträckning i rummet: Straight / crooked). Den spekulerade förklaring är just spekulativ och är överhuvudtaget givet här ändå väldigt få adjektiv i engelskan jämfört med antalet för vanliga adjektiv över godtyckligt "mer exakta" egenskaper mer eller mindre tidsstabila utnyttjade med en tydlig polaritet i mening mot positivt eller negativt när de utnyttjas för egenskaper tillskrivna människor. Och även om förklaringen tycks för mig elegant såväl som med personlig aktualitet rörande diverse beräkningar normalisering via komplexitet jag nyligen implementerad kod för vill jag nog peka på att en annan förklaring kanske är att de få-dimensionella adjektiven här helt enkelt är vanligare i såväl språk som när vi möter dem i faktiska situationer orsakande problem (kanske byggande något är det oftare så när det är viktigt att saker ska vara raka donerande en negativ upplevelse när grunkan vi hyvlat ändå visar sig krokig) :-)


Just att vi återanvänder dessa adjektiv ganska ofta för att uttrycka positivt eller negativt utan motsvarighet till meningen de kategoriseras till grupper i nedan är emellertid bra att ha sett. Det går som bör framgå i länkad skapelse ett indirekt att utnyttja genom återanvändning för faktiska i argumentation mer direkt accepterade egenskaper som dock också har förväntad spill-over på gemensam konvergens positiv och negativ: Så av och till när de hos aktörer köpande vissa ännu ganska mer sällsynta tjänster i argument ska man bäst små skratta lite (humor är ju särskild när det gäller sådant som egentligen inte riktigt stämmer så det är ett säkert sätt att möta den lite överdrivna argumentationen).


"För storlek, färg, form, smak m.m. finns ett komplexitets-beroende mellan få-dimensioner och lättare judgemental, resp. fler-dimensionell och troligare mer utvärderad mot kontext resp. oftare svårare att använda flexibelt.

1. Färg

1.1. Få-dimensionell.

Ex. Svart / Vit, Mörk / ljus.

1.2. Mång-dimensionell / Komplex. Här fortfarande relativt låg komplexitet som grovt skattat antal triviala typer (vanligaste färgerna: Säg färre än tio oavsett färg-teori runt kognition och nivå utveckling uttryckt i språk).

Ex. Grön, yellow, brown, red o.s.v.

2. Form.

1.1. Få-dimensionell

Ex. Straight, crooked, twisted, bent

Och i ett mellan-steg har vi två-dimensionella vilka sällan men av och till utnyttjas judgmental.

Ex: Square (ända ex. jag kom på så vi antar sällsynt även om jag inte minns att jag försökt kontrollera det).

Ex. "Hans blog post is fun and trendy. He is not a square. Hans is cool."

1.2. Många-dimensionell

Ex. Pyramidal, conical, oval, spherical

3. Taste

Allt här är få-dimensionellt därför att smaken i sig är så pass komplex att det likt ex. emotionella adjektiv
allmänt relativt få lönar sig för att försöka beskriva ett tillstånd.

Ex. Sweet, sour, salty, bitter, acid.

4. Tactile.

P.s.s. taste.

Ex. Rough, smooth, hard, soft, sharp, dull.


5. Storlek

Storlek som vi spontant vill bedöma det och tror jag för alla vanliga adjektiv är få-dimensionell. Minns jag
går vi (eller för barn flera åldrar i alla fall) ner till additivt kastande ut multiplikativa jämförelser så fort
jämförelse-situationen är ny.

Ex. Thick / thin, tall / short, big / small, long / short, "

Ett samlat exempel:


"People reasoning thin - not accepting cool Hans sharp arguments - could be thick and dull minded, moral crooked and short sighted."

"Smooth" argumenterat.


Och ett problematiskt område jämförbart med jag innan citatet löst pekade på är ett område som kan användas för lite mer optimerat språk (effekten ska heller inte överdrivas för många områden) är religion. Har vi nu en skapelse enormt tidsstabil finns en enkel väg att introducera jämförbart med vad jag primärt i länkad skiss hanterar i vad vi har långt till höger som ex. roller, funktioner, titlar, ämnestyper o.s.v. Sådana egenskaper vi där kan ta ut är starkt stereotypiska och när optimerat indikerat mer benägna att påverka relativt beredskap att hantera det som från allt övrigt språks centralitet förväntat. Att man lär barn koranen utantill tror jag nära besläktat detta är osunt. Emellertid går nu ibland vägar i båda riktningarna och samma argumentations-typ och sort går p.s.s. att vända på. Liksom mycket annat styr pågående språk och kultur resp. ofta när relaterat förändring budget och/eller motivation resp. kunskap. Vad som tycks vara en utmaning argumenterande i starka religiösa områden är preferens hos många att egentligen mindre argumentera för dom troende man gör till ämne utan mer för personer som liknar en själv. Perspektivet för effektivitet behöver dock vara just de troende man gör till ämne inkl. deras språk och den mening och association man lägger till begrepp.

Preferens kan vara att föredra en otrevlig negativ upplevelse

Den tänkbara begränsningen i citatet nedan är vad vi möjligen också kan se som en del av (men absolut inte det ensamt styrande i det om så) varför polaritet från positivt och negativt i vår upplevelse av något är begränsat när vi önskar prediktera beteende:


  • Antag en man eller kvinna som lever i ett förhållande där de utnyttjas på sådant sätt att förhållandet kontinuerligt innebär en negativ upplevelse.
  • Emellertid varje gång denna man eller kvinna försöker lämna förhållandet upplever denna en enorm negativ känsla av osäkerhet som just då överstiger (oavsett hur jämförbar med "nivå" i en annan situation på känslor i ett vilket vi ej spekulerar om) vad de har energi till.
  • Eller jämförbart med föregående att personen de är i förhållandet med inducerar mycket värre negativa känslor när de försöker lämna förhållandet.
  • Varför personen kvarstår i förhållandet trots att det innebär negativ upplevelse.

Likartat kan man praktiskt resonera mer utanför frågan men praktiskt besläktat om invanda mönster där ett bättre tillstånd kan vara okänt oavsett om det nuvarande är neutralt, sämre positivt eller rent av negativt.


"Considerable evidence shows that people can represent their experience in a dialectic fashion (Bagozzi et al. 1999, Kitayama et al. 2000, Schimmack et al. 2002, Scollon et al. 2005), and this has led some to wonder whether pleasure and displeasure really configure as a bipolar dimension of experience.

This debate is easily remedied by remembering that a person cannot be aware of two scenes, or objects, or percepts within the same modality at exactly the same moment in time (as illustrated by a Necker cube, Gestalt images such as the young-lady/old-lady ambiguous figure, and incongruent inputs into two eyes in studies of binocular rivalry). So it is with pleasure and displeasure. Conscious experience can move at great speed (estimated at 100–150 ms per conscious moment; Edelman & Tononi 2000, Gray 2004), so that it is easy to shift back and forth between alternative experiences very quickly, and to summarize both experiences in a memory-based judgment.

In fact, research that specifically limits the time window to momentary experience does not find dialectic representations at single moments in time (Leu et al. 2006, Scollon et al. 2005, Yik 2006). As a result, it very unlikely that pleasure and displeasure co-occur in real time, although people can quickly shift experience contents from one moment to the next, and summarize all of the experienced contents in memory. As usual, it all comes down to precision in scientific language, namely, what one means by “at once” in the sentence, “People can (or cannot) feel two things at once.” The same argument can be made about emotional complexity, or feeling more than one emotion at once (Charles 2005)."

Från: The Experience of Emotion (footnote 5)
Annu Rev Psychol. 2007; 58: 373–403.
doi: 10.1146/annurev.psych.58.110405.085709