Premiärminister Chamberlains och lögnens förräderi: Hoover Institutions maskerar knappt längre förräderiet eller sin kommunistiska agenda

2015-04-03

En medarbetare hos Hoover Institution - eller bara markerat så - har publicerat en form av komiskt inlägg görande en parodi av en väldigt typisk grupp av oseriös argumentation när det kommer till politik. Man försöker göra ett hot troligt idag utan att behöva bedöma konkreta faktorer i verkligheten genom att ta ytliga exempel på bakåt i historien realiserade hot. Är hoten realiserade förr tillräckligt potenta i skada de gjorde struntar vi mindre sällan i att se att exemplen saknar all relevans för frågan den mindre oseriösa opionsbildaren vill påverka attityder till.

Idag är det mer verklighet än förr att det går inflation i denna form av argumentation. Realiserad bedömer jag den ej som mindre effektiv än förr men mer information och intensitet på informationen krävs: Drivande en agenda kan du behöva fler personer som tycker, mer tevetid, fler kanaler o.s.v. Men varande välkänd om än trög och gammal teknik så är den också mycket vanlig. Mycket man kan se i media är inte väldigt - men ändå så man som här märker att det var skrivet som ett skämt - mycket bättre gjort än "artikeln" här. Här gjordes det nog snarare uppenbart komiskt genom att den tydliga tids-dispergensen: Koncepten använda hör till vad som idag är mindre effektiva än jämförbara exempel och resursstarka aktörer intresserande sig för attityder och bedömande världen känner väl till det.


Jag prövade att själv skriva ett liknande komiskt inlägg inspirerad av Victor Davis Hanson lite löjliga men kul skapelse:Hoover Institution: Inte en av oss - En dom som mördar frihet


Att Västerlandet nästan besegrades när Hitler lät diktaturernas ständiga hot slå ner över världens och först efter historiens värsta uppoffring i människoliv och kapital räddades är skuld som också finns att hitta bland den fria världens folk.


Förrädarna som söker avleda vaksamhet inför hoten fanns i antal långt fler än Premiärminister Chamberlain. Deras strategi är ofta att peka ut något oviktigt att slösa energi på: Några kravaller bland kolonier eller att bibehålla social-stelhet hemma i England var bland vad där utnyttjades för att stänga det stolta folkets ögon inför hotet.


Igen ser vi denna pro-nazistiska strategi realiserad: Nu med en kommunistisk agenda. Hoover Institution har nu börjat visa sin rätta dolda ill-röda färg i inledd manipulations-strategi där information försvarande Kommunistiska Kina, Kommunistiska Vietnam och starkt diktatoriskt över all modern-historia Burma försvaras medan ännu för den Västerländska Kulturen små-risk-lander - jämfört med kärnvapen starka Kina där miljoner motiverade soldater tränas ut rent strunt - utnyttjas för att förleda folket till att öppna dörrarna för fienden.


Redan visas att det nu är så illa att Hoover Institution känner sig trygga nog att vi är så slött förblindade att de direkt på sin internet-hemstat utan att knappt ansträngt sig att dölja vem man talar för (Vietnam såväl som Kina) - Direkt i titeln har vi dessa frihetens två värsta fiender...Oheligheten är på sådana höjer att inte ens Barnen och Ungdomarna lämnas i fred:Ska diktaturen få indoktrinera barnen i Beijing utan att någon vågar säga ifrån? Att dingla med att bli provincial leader över en by med bönder är vad barn - några i familjer som vänt sig ifrån att orka se världen och hotet - kan tänkas lockas från friheten med.


Mer än Nazitysklands fara för liv och frihet hotas från dessa även vår ekonomiska frihet. Hoover Institution med övriga av sina röda kamrater vill ha makt och sitta och planera din och min ekonomi. Hur mycket du ska tillverka av av russinförpackningar i din eller din arbetsgivares fabrik ska dom bestämma. Och vill du handla ett anteckningsblock, penna eller att din familj köper en ny gardin ska du först köa efter att dom godkänt att du får handla det om du varit lydig.


Och är Indiens nya premiärminister inte den största vän Kina haft i Indien? Ska världen i krig behöva möta världens största länder kastande ut våg efter våg av sina abnormalt stora befolkningar?


Fler kopplingar till förräderiet som tillät miljoner och miljoner 150 gånger om att dö i Andra Världskriget och det Crime against humanity där miljoner och åter miljoner av ett otal etniska grupper att utrotas och den kommunistiska propaganda dagens förrädare säljande ut din och min frihet finns. Dokumenterat bl.a. i Wikipedia:


"Communist Party of the Soviet Union
the CPSU: Assessment and Context. Stanford University. Hoover Press. ISBN 0817968431. Media related to Communist Party of the Soviet Union"

Från: Search result: stanford university communist

Så kan man känna igen förrädaren: Ofta var de relaterade till Sovjetunionen eller annan kommunistisk ondska. Media relaterat kommunism är vanligare för förrädarna. De vill föra oss bakom ljuset med böcker, insändare de skickar till tidningar, eller pressmeddelanden på sin hemsida. Alltid är de diktaturens slavarbetande bönder och arbetare som betalar med sina liv för förrädar-pengarna som dessa ska gotta sig med.


Få är så förhärdade i sin ondska likt det vi har här att de sålt sig till båda dom värsta vi kan hitta i historien: Sovjetunionen och Kina och ändå jobbar lite extra för att ta det Vietnamesiska hotet ut från mörkret i dom Asiatiska djunglerna rasande mot det Europeiska och Nordamerikanska fastlandet kuster: Kusten landets sista försvar mot hatets och blodets röda - och fall aldrig till att tro att det är storm utan våga se att det är - stormar.


Att alla diktaturer måste besegras bevisas av just sådant icke-mänsklig ondska: Faller en Diktatur Moskva för frihetens svärd försöker dessa smyga sig iväg för att hitta en ny herre att sälja våra liv till. Din smärta och liven du förlorar är vad som när dom. Och så börjar cancern och döden att igen sprida sig.


Eller ska vi visa det mod den Västerländska kulturen förr var vad vi alla vågade lita på: Att vi vågar och kan försvara vår frihet när Massa Kommunist kommer för att förslava oss. Vi måste förr eller senare våga internera Hoover Institution för att rädda och skydda oss alla.


Aldrig har diktaturer - nu kommunisten (kända såväl de som förrädiskt döljer det likt Hoover Institution gör för att bedrägligt föra oss bakom ljuset) - tillverkat lika mycket vapen, kärnvapen eller övat lika många soldater. Aldrig har pengar - planekonomiserat för att inte bygga upp militärt så mycket som att rasera vår värld - för vapen och soldater ökats lika mycket år från år. Och det är lögnen från fienden mitt bland oss som gör det möjligt. När Victor Davis Hanson med kamrater reser var helst de är hem till folkrepubliken vet vi att kärnvapenmissilerna snart jagar rätt ner tjutande likt Nazismens störtbombare mot våra städer.


Aldrig har förrädarna varit så skamlösa när lögnen ska spridas:Dom förväxlar avslappnad gott ätande av vad ärligt arbete i frihetens tjänst gjort oss förtjänta av med dumhet. De tror att detta kommer få fortsätta tills alla världens folk är fastkedjade behövande fråga Hoover eller vem som har lovats styra där du bor om minska småsak. Jätten vaknar nu och då faller också dessa atavistiska rester historiens ondska söker släpa ut för att skymma världens idag så mycket ljusare liv.


Kommunistiska faran är inte deras ineffektivtet, moraliskt störda tänkande, deras hat mot frihet, döden och tortyren som är maktens näring. Sådant är deras vekhet: Vad de tvingas till i brist på all den styrka friheten gör möjligt för oss. Hotet är förrädarna bland oss. Förrädarna som maskerar sig som en av oss. Våga kämpa emot: Internera Hoover innan det igen är försent och vi igen måste göra ett världskrig för att överleva.


Komplettering

Förövrigt självklart behöver dessa diktaturer besegras. Men jag tycker att folk både bör och bättre stabilt över tid klarar av sådant om de får göra det själva. Vi får inte därför ta det som ursäkt för att ej ge dom den hjälp de behöver, sälja vår moral - om den för aktuella personer alls fanns med när dom föddes - till diktatur för pengar, eller ta sådana tankar som ursäkt för att sälja vad som helst eller göra affärer med vem som helst oavsett fara det innebär för folket där eller för den delen ditt företags medarbetare (Nordkorea är ex. välkänt riskabel att ha att göra med: Affärer med dem kan och har många gånger över åren kostat liv utan rationell anledning).


Dumhet och omoral ska ej utnyttja att andra vågar se vad alla etniska grupper, folk och språk-regioner klarar av utan att vi kommer invaderande på land (men kan det rädda livet på en stad som i Libyen ska vi när inte mer än lite luft-stöd krävs så klart inte vara så snåla eller fega att vi förblindar oss med teve eller vad som nu gör tillräckligt ljud för att ej se döden) var 5-år.

Tror vi på låg- och hög-kontextuella kulturer? Nej modellen utesluter inlärning av språk och är knappast rimligare när tillämpad marketing

En av de många ganska abstrakta teorier eller kreativa tanke-hjälpmedel relaterade kultur och (åtminstone där de oftare över åren har ett mer stabilt intresse för resp.) marketing är låg- och hög-kontextuella kulturer.


Vad jag funderar över är emellertid att om konceptet nu ev. motsvarar något tillräckligt verkligt för att ha en effekt som går att utnyttja eller se påverkar en del av världen vad säger det om teorier för inlärning? Ty mycket indikerar ju att liksom frequency effect påverkar diversity och kontext vår inlärning (för det senare området är här på bloggen antagligen diskussion långt tillbaka runt spreadability och Bluelight intensity resp. similarity dom riktiga delarna).


Förutom välkända tumregeln om att varierat kontext gör att vi lättare minns är upparbetat intensitet för ett ord (eller koncept) och storleken på dess kontext (i den mån det var meningsfull information) indikerande för effektivitet att processa ordet (hur enkelt och snabbt läser du, hur väl minns du, vad vid vilka skador och sjukdomar glömmer du där för det sista jag spekulerar att orsaken till att man vid stroke och liknande får svårare för hög-frekventa ord kanske - och här saknar jag verkligen grundkunskapen för syresättningen hjärnan men tänker att eftersom mätning sådan aktivitet används för att indikera relevant aktivitet för tankar är det vettigt - är att de aktiverar upp mer inlärt generellt relaterat kontext runt om sig där skador mindre blodkärl gör att kontext kopplingarna inlärda nu ej fungerar som innan och stör sönder konceptet som bara blir underligt och fel: Utan den förklaringen får man kanske kasta tredje-gruppen eftersom den ibland ses som svårförklarad från kontextuella faktorer).


Det finns ingenting så vitt jag vet som talar emot en tillochmed mycket stark koppling mellan kontextuell påverkan - större relevant bredd - utnyttjad etablerad och inlärning. Jag skulle tvärtom bli väldigt förvånad om det inte är samma effekt: För hur inlärning skett upparbetat och att samma faktorer stimulerande den gör den inlärd effektivare.


Men hur lär vi oss kontext för ord? Jo det gör vi genom att höra, läsa (och tala tror jag: varande en kanske alltid delvis kreativ process där respons är en möjlig kvalitets-indikator), hand-tecken, föremål i konstverk (minns ibland irrationella föreställningar om över-meningsfulla budskap i konst - som företeelse också utnyttjad i romaner - där kontext typiskt mellan komponenter kan dra upp aktivitet men ändå vara upplevt gömt nytt övergripande pekande på ett stort värde att hitta som Jesus oäkta barn eller den hemliga sura Buddha skrev om att det ej är korrekt att leva i kloster om det inte är romantiskt blandat mellan könen vilken en konspiration munkar gömda i katakomber för kunna fortsätta leva i celibat m.m.).


Hög-kontextuell kultur i den mån vad som avses är verkligt kontext vi kan mäta snarare än något man kan uppleva från en kultur betraktande en annan (stora missuppfattningar det rent basala är ej ovanligt: Länge menades ex. att kinesiska språk med dominerande kultur-kust saknade förmåga att orsaka vissa former av trovärdighet och osäkerhet på samma omedelbara sätt som engelskan: Helt säkert felaktigt och mycket vanligt-exempel på felaktiga resonemang inom cross-cultural psychology och lingvistik) så bör om inte mycket bättre dokumenterade (uteslutande sådant som endast berör frequency effekt antagligen idag flera hundra studier bara senaste åren: Ibland lite olika beteckningar resp. "upptäckt" igen) vara defekta. Alternativt ska inlärning hos folk i hög-kontextuella kulturer störas.


Kontext implicita behöver etableras i språket så vi kan lära dem mer än bara utnyttjas för att uttrycka mening. För mig tycks teorin bygga på att kontext kan uttryckas gömt i vissa kulturer utnyttjande inlärda mer komplexa kontext svårare att förstå från orden: Men accepterar vi det är det svårare att se hur dessa kulturer lär sig kontext. Om det inte är via språket så via vad?


Det är knappast att språk skiljer sig särskilt här hos yngre avvikande mellan hur olika kulturer delats in. Mycket här är känt följa vissa typ utvecklingar såväl som kontinuerligt med några "hopp" i utveckling gå mjukt från ett steg till ett annat rörande mängd ord barnen lär sig. Hur barnen lär sig tala dom åren avgör hur de talar sedan.


Vidare gäller att diverse låg-kontextuella kulturer bl.a. Wikipedia resp. minns jag en artikel i en lite äldre antologi jag läste indikerat som exempel på kulturer hörande till europeiska "kulturellt" blandade är konkret bland de kulturellt minst varierade vi har: Hörande till de mest sådana gruppen. Exempelvis nära till Sverige självklart Finland.


Finland har två helt dominanta kultur- och språklig grupper. Och landets moderna kontakt med omvärlden har varit ytterst smal: Sverige och Ryssland. Kulturerna ännu idag uppvisar också precis som andra kulturer med mindre upparbetad varians en preferens till att ta det lite lugnare med invandring, kulturutbyte o.s.v. För Finland kan vi förövrigt utesluta ev. genetiska faktorer då landet motsvarande är föga genetiskt varierat (mindre påverkat folkvandringar, modern invandring, färre krig med olika aktörer med soldater kommande med efterföljande våltäkter).


Gissar jag (och jag har ganska oseriöst inte gjort någon kontroll alls) rätt från namn m.m. information enkel att dra grova ibland inte sällan felaktiga men oftare för mig i alla fall verifierat riktiga slutsatser om närmare kultur-hemvist bland de större invadringsgrupper som befolkade USA tänker jag att troligt land man släktar ifrån, tänkbar religiös-kultur bakåt m.m. sätter Hall som publicerade teorin under 1970-talet närmare själv så att säga till dom låg-kontext-kulturer ofta angivna som exempel:"Lower-context culture

Australian
Dutch
English Canadian
English
Finnish
German
Israeli
New Zealand
Scandinavia
Switzerland
United States

Higher-context culture

African
Arabic
Brazilian
Chinese
Filipinos
French Canadian
French
Greek
Hawaiian
Hungarian
Indian
Indonesian
Italian
Irish
Japanese
Korean
Latin Americans
Nepali
Pakistani
Persian
Portuguese
Russian
Southern United States
Spanish
Thai
Turkish
Vietnamese
South Slavic
West Slavic"


Från: High and low context cultures | Wikipedia

Teorin och modeller som dessa även om de ofta inte har någon riktig substans i sig eller pekande på någon metod ej redan existerande i alla möjliga varianter med olika namn kan ibland ändå ha ett värde. Det ger lite nya faktorer som påverkar kreativitet och tänkande och skapar förutsättning (motiverande folk) för fler att tänka efter och säkert mer än att bara läsa reflektera vad man själv mött.


Men för praktiskt mer av värde man kan göra något av konkret är bättre och ej dyrare vägar till kunskap mindre att handla de "management-natur faktaböcker" presenterande denna och liknande modeller utan istället handla sig en bra handbok i förslagsvis som första steg cross-cultural psychology. De går för de jag läst bra igenom de vanligaste och viktigaste fenomenen såväl som begränsar och vanliga felresonemang. Och får allt mer än säg 20 år gammalt måste man ha klart för sig att det väldigt ofta från dom här ämnena visat sig vara defekta resonemang eller data som är kopplat till något men dåligt så där andra förklaringar fungerar bättre. Dataanalys som en faktor här var sämre för bakåt (i särskilt vissa forsknings- och ämnesområden där sociologi och psykologi är notoriskt dåliga för den första resp. delar av under-ämnen för den senare - perception är dock ett upplever jag bra data-hanterande område inom psykologin - förr och oftare också idag).


Ej den bästa boken jag har men tror jag den lämpligaste därför att den fortfarande är vanliga hos bokhandlare och ej fodrar att man i särskild stor omfattning kontrollerar studier och slutsatser (som för äldre referensböcker) resp. samtidigt fodrar föga när det kommer till vetande inom rörande matematik, psykologi eller något annat (ganska lätt språk också: Cross-cultural psychology folk kan skriva enkelt och trampar heller aldrig någons tår vilket kanske är ett av dess svagare områden relaterat quality assurance - för står respekt idag i kontrast förr "andra kultur-koncept" likt Ubuntu m.m.):


Cross-Cultural Psychology
Research and Applications (3rd Edition)

John W. Berry, Queen's University, OntarioYpe H. Poortinga, Universiteit van Tilburg, The NetherlandsSeger M. Breugelmans, Universiteit van Tilburg, The NetherlandsAthanasios Chasiotis, Universiteit van Tilburg, The NetherlandsDavid L. Sam, Universitetet i Bergen, Norway

Ibland länkar jag Google Books men den här gången gick det fel och om jag vågar försöka det igen vet jag ej: Viktimiserad och rädd: Google Books förstörde min Google Chrome till att söka fel. Åtminstone vågar jag i så fall inte söka när jag är där. Mycket hög-kontextuellt förväntat av mig som svensk att jag ska vilja söka i hela boken istället för på själva hemsidan. Eller om nu teorin tänkt sig att det ska vara tvärtom. :-)


Och mycket betryggande väger boken enligt Cambridge hela 1.36 kg. Färre än 800 gram och åtminstone jag är för mycket man för att vikta ner mig till att läsa. Lätt, ytligt, eller tunt innehåll är för bra referensböcker ofta bara mindre innehåll för pengarna snarare än att det är bättre sammanfattat (mer sammanfattat bättre för tyngre böcker).

Viktimiserad och rädd: Google Books förstörde min Google Chrome till att söka fel

Nu fungerar inte control-f längre i Google Chrome för att söka på sidan. Besöker jag Google Books hamnar jag istället i hemsidans sökruta för att söka i boken.


Jag gillar inte alls detta. Jag gillar utanför funktionens värde att kunna lita på en upplevd separation mellan funktioner och teknik i min webbläsare och webbsidan.


Att de senare kan förändra inlärd funktion och upplevelse associerad jag som klient är obehagligt. Sådant kan kännas lite som ett övergrepp: Att något tränger in i områden du förväntar dig att själv kunna kontrollera access till. Folk kan reagera både ilsket som med rädsla. Själv känner jag mig lite irrationellt orolig: Vågar jag söka på Blogger-sidan nu eller blir det fel sökning igen? Så gömmer jag mig istället från sökningen.


Detta behöver inte vara en förändring. Det är inte säkert att jag använt control-f tidigare på Google Books. Jag gjorde det nu därför att jag inte klarade att se hur jag kan surfa till bokens sammanfattade sida med ISBN nummer o.s.v.


Relaterat:


Bing kvalitativt bättre än Google för vissa former sökningar (inkl. bland de mest ekonomiskt värdefulla) RESP. Funktioner för sökning grafer jag vill se hos Google och/eller Bing

Så väl utvecklare inom IT och psykologer är ytterst roade av bildigenkänning i AI relativt många andra områden (upplever jag). Och kanske att många ger sig på möjligen mer avancerad - åtminstone långsammare relativt hårdvaran - bildanalys (ansiktsdrag m.m.) innan möjligen enklare men mer användbara områden (För mig: Men det tycks oftare för mig visa sig bra - Välkänt bra för mig är bra medan bra för dig inte alltid är bra för mig).


Att söka grafer och diagram är ett område där man kan tycka att bättre stöd borde finnas i sökmotorer. Google har ju som ett exempel utvecklat en mycket ambitiös (när den kom i alla fall: Idag gissar jag att mer jämförbart finns) för att beskriva i "html-liknande-språk" för hemsida eller liknande vilken graf man ska visa. Och Microsoft har ju utvecklat applikationer för att göra grafer m.m. dokument-relaterat sedan bra länge nu. Grafer givet den enorma låga variansen / höga redundansen utanför grafen med närmast binär förändring i kurvans avgränsning borde ju dessutom vara enkelt att analysera effektivt: Givet att åtminstone Google sparar bilderna på servrar lär det knappast bli mycket dyrare att göra heller.


Idag sökte jag på contextual diversity då jag ville få en snabb överblick av vilka beräknings-former man skattar effekten via (från besläktade mätningar eller direkt i resultaten slutsats: Ex. linjär typiskt illustrerande eller kanske S vänd åt vänster lite beroende på o.s.v.).


Söker jag grafer kopplade till data vill jag inte hamna på bilder praktiskt normalt orealistiska: Överdrivet mjuka, närmare perfekta likt genererade av en funktion. Dessa är antingen överdrivet illustrerande där normal förändring tagits bort, defekter i studien ej hanterats enklare att fǻ en bild av (vilket jag snarast brukar använda som en av tre - fyra snabba indikationer relativt antal människor man mätt på när aktuellt för vilken ungefärlig budget man rört sig: Grovt varför det fungerar väl kan de tänkbart intresserade ganska enkelt förstå genom att jämföra studier kulturellt i medicin kontra i data: Bra med annat). Det kan också handla om bilder som förklarar en princip: Detta är mycket vanligt i referens- och läroböcker - Och möjligen inte helt bra genom att vänja studenter med det orealistiska och från det kanske till att medverka till en kultur där data förvanskas i lab-rapporter m.m. för att spara tid.


Sökande på contextual diversity hamnar jag på grafen nedan. Spekulerande - p.s.s. jag filtrerar för att slippa besöka - ser jag respons-tid d.v.s. ej otroligt om relevant mätningar på människa. Grafen tror jag starkt är antingen illustrerande en princip uttryckt i en formel för att generera data eller kraftigt borttagande outliers. Det kan också vara responstid relaterat IT mätt med konstant last, konstant bandvidd o.s.v.Här skulle jag se värde i att kunna parametrisera Google till om jag vill att funktions-identifierande grafer "orealistiskt korrekta" (ex. önskande se andra förslag på hur learning curve kan uttryckas i formel) eller att jag vill se realistiska seriösa studier illustrerande data från människor eller annat som naturligt normalt aldrig har "grafer utan underligheter".


Nu använde jag Google som exempel därför att jag normalt använder dem. Jag kan uppleva att Google Scholar saknar mycket jag skulle vilja ha men jag är van att använda den och Google samtidigt som ingenting som avgörande skiljer sig i kvalitet uppåt för forskning (någon har jag tyckt bättre rörande något medan Google haft andra värden mer avgörande: Stort index och länkande PDF eller liknande för studier mycket oftare än någon jag prövat - då i alla fall - till hela studien och om saknad har ofta Google WWW hela studien).


Dock passar jag på att säga att Microsoft Bing sedan jag sist för kanske ett halv-årsedan noterade förbättringar ganska tydliga vid flera tillfällig användning jag gjort sista månaden är riktigt ordentligt bättre nu. För många WWW-sökningar forskning på nivå Google ungefär: För några bätte.


För att söka filmklipp jag är intresserad av: Teveserier och film är Bing tydligt bättre än Google. Google ger ofta träffar på Youtube som numera ofta är gigantiska redundanta filer med bara en konstruerad filmruta upprepad utnyttjad för driva trafik till andra sajter via länkning. Eller en liten mini-teve mindre än fönstret för filmklippet jag ej står ut med att titta på.


Samtidigt har Google aldrig varit bra på att ge varierade träffar för filmklipps-innehåll där kommersiella aktörer finns engagerade i att erbjuda innehåll d.v.s. innehåll man kan spekulera oftare för sajter jag föredrar - gratis - är otillåten dublicering och visning av upphovsrättsskyddat innehåll. Jag ar tidigare i flera inlägg från början av processen till idag diskuterat den moraliska frågan här där jag tills för några år sedan föredrog att ej annat än mycket sällan konsumera innehåll ev. otillåtet. Men jag kom drivet dels av upplevt värde samt den enorma variation internet har idag där jag ej kan avgöra vad som troligt har korrekta rättigheter eller inte längre samtidigt som ägare numera bör ha rutin för att effektivt hantera dessa frågor (sedan har jag noterat att de idag inte utnyttjar även när de satsar regelbunden budget på hantering utnyttjar någon av de mest effektiva tekniker kända för mig för att identifiera innehållet: Ofta snarare än direkt kommer de till att se innehållet månader upp till flera år efter att en aktör varit aktiv). till att ej filtrera mig.


Oavsett moraliska frågor är detta innehåll vad jag är helt säker på normalt hör till det med störst värde för den som söker information. Därmed potentiellt vad som kan driva förändring i preferens sökmotor lättare (Google har nu varit dominant länge: Inlärning och rutin gör förändring trögt så detta är lite små-intressant).


Jag experimenterade vid två tillfällen även med en annan typ av sökning välkänd för att ha högt kortsiktigt upplevt värde: Explicit "romantiskt" innehåll. Jag kunde uppleva att Bing hade bredare variation och mycket mer här. Mycket tänkbart lider Google här av index-generationer passeerande påverkan från bakåt i tiden såväl som black-lists från åren när Google behövde vara mer exkluderande aktiva för att hantera SEO. Jag tror att Google förstörande har fört index rörande page-ranking liknande faktorer framåt i tiden utan att normalt någonsin gå bakåt genom åren för att återberäkna länkning m.m. som då skedde.


Rörande förändringar Google har jag märkt en del mindre utan att aktivt titta efter något. Inget har varit riktigt avgörande för upplevelse sista månaderna vad jag minns men ej heller att jag reagerat positivt på något. Sist började de laborera med synonymer vilket gjorde att jag fick börja söka mer arbetsamt först tittande på fler sidor och ibland ge upp på termer (exempel publicerade då finns här om man söker sig bakåt). Och sedan behöva förändra hur jag sökte på termer: Använda citationstecken ibland - oftast fungerande men inte alltid tycktes det - och oftare lägga till kombinationer inom citationstecken.


Jag tror nog därför att Microsoft Bing förbättringarna kan visa sig vara en stimulerande kul och bra faktor inte bara för Bing's användare utan dessutom Google's personal och dom som söker information hos dem. Utan konkurrens med stora marknadsandelar som för en ung bransch upplevs stabila alltid där blir saker lätt tråkigt utan den för människan ibland bra drivande kreativitet ett rovdjur eller en konkurrerande person eller grupp kan stimulera fram. Synonym-förändringen kändes för mig verkligen som ett mer än normalt tecken på behov av detta: Det var om man ska göra sådant så mycket mindre än jag kände rimligt förväntad av någon som har Google's statistik över sökningar, hemsidor m.m. Så helt unik grupp av användare kan jag i all rimlighet inte vara för att så mycket ska gå så irriterande för så många av mina sökningar. Och åtminstone för den gruppen går sådant här att göra utan problematiken. Jag tror att en del möjligheter kan framgå de diskussioner jag publicerat ganska nyligen om base-form för ord och frekvenser (eller om inte så relaterat området med en del indikationer åtminstone pekande på statistiska samband kända spelande roll i semantisk resp. andra former av tänkbar priming från studier människa vilket mycket troligt är en del av en vettig utgångspunkt förutom statistik sökningar för att experimentera fram funktionella omskrivningar: Ex. för vissa typer av priming är semantisk priming väldigt dominerande annan form av "priming" man kan föreställa sig skulle kunna vara fallet men har väldigt liten effekt om någon: Google är ett så stort företag att jag brukar känna det tryggare att ge lite tips så här - och litet besvär här där jag nyligen läst över igen dom här resultaten etablerade särskilt från senare 1970-talet till 1990-talet med mycket kvalitet och bättre förståelse från kanske 2004 från studierna jag tittat på - om man kritiserar dem men så är jag också kanske lite lättskrämd av stora aktörer): En bra introduktion om området är nytt och den jag började från är Neurolinguistics: An Introduction to Spoken Language Processing and its (om än som ofta för ämnet såväl som relaterat psykologi väldigt fokuserade på substantivet med föga intresse adjektiv och verb).


Microsoft efter år kändes det för mig mest göra sökmotor för att ha en sådan också känns lite hungriga nu. Kanske feltolkar jag det därför jag har inte erfarenhet om hur snabbt kvalitet går att bygga för en given hårdvara för så stor indexering dessa sökmotorer arbetar med eller vet hur mycket hårdvara de har. Men det känns lite så ändå. Ibland är sådant lätt kulturellt drivet också (folk från kulturer som börjat bevisa och visa upp resultat inom ex. teknik men oftare från tidigare år betraktade - som de upplever det implicit - lite sämre tycks ibland prestera bättre än oftare än normalt: Ex. folk från Kina inom IT) men sådant värde bör gynna såväl Microsoft som Google.


En del jag tagit upp tidigare har ju "flaggat" lätt för att Microsoft gjorde ett ärligt försök. Samtidigt kändes det för mig att för ett så stort och rikt företag "förfettat" - lite förslöat" - av stabila inarbetade affärer i mycket drivet kundnära från partners (oavsett OS eller konsultaffärer / utveckling system) medan nya versioner OS inte är vad man gör från en månad till en annan rörande något (traditionellt i alla fall) för att direkt möta något behov eller visa konkurrenterna vilket företag som nu såväl som förra året är störst och bäst. Det senare var jag inte främmande för att tänka kunde avgöra det här: Man försöker ett tag men så kanske det mest blir någon ny plug-in till Microsoft OS av det som blir viktigt eller något intern-tekniskt kring OS vs Internet-api:er medan övriga frågor blir långsammare därför att nya index alltid är lite långsamt att bygga. Därför är jag desto mer imponerad här: Är det här allmän förändring Microsoft från hur jag upplevt saker medan jag fortfarande använde dem (där jag gick från supporter - men föga inriktad som folk ibland blir kring någon teknik - som bör framgå i vad publicerat i IDG's tidningar dom åren när Microsoft 2000 Server var stabil till att uppleva att den förändring till stabilitet de då började på helt försvann efterföljande år och ej p.s.s. gick att säga var möjlig att konfigurera och sätta upp tillsammans med kompletterande inkapslande system till mycket trovärdig säkerhet - är det ännu mer imponerande.


Stor respekt här faktiskt. Förändring från tjockt-företag mest små-slipa lite på gamla affärer medan saker blir lite sämre i annat i samma takt till vad som kan gå upp i ett nytt teknikområde där man först presterat flera år sämre än branschledande är sällsynt. Sådant är ju svårt också för oss som individer. Kan peka på om mer lokaliserat Bing att Microsoft haft mycket tur med rekrytering kompetens och / eller management.

Korrigering: Antal unika ord

Jämförelsen med SUBTLEX (där jag fört samman SUBTLEX-US och SUBTLEX-UK) till en representation av antal typer för ord (alla 1-gram) i Få- och Mång-dimensionella representationer av koncept är om inte felaktig så felaktigt resonerade av mig och om det märks igenom tydligt missvisande:


"Rörande deras frekvenser inkl. deras normaliserade värden såg de vid en snabb-titt ut att vara mycket rimliga. Emellertid - vilket ej är vad de riktigt riktat in sig på heller - är antalet ord man har värden för inom specialistområden få. Detta gör antalet ord totalt få. Minns jag rätt var det ett par hundra tusen. I kontrast tror jag att jag 12 000 adjektiv som är property-indikerande från olika forskningsområden bl.a. prospekterande omvandlande adverb till adjektiv och följande upp i studier. Ex. har vi analgesic men inga av de många ord som börjar på analgesic. Det är verkligen ingen nackdel med datakällan.

Den imponerade i övrigt storligen på mig i antal värden associerade orden man samlat. Och kanske inkluderande ett par som hör till vad jag av och till samlar på mig för att uppdatera vissa vikter om än mer sällan krävande mycket manuellt mellan dem. Jag såg dessutom en del data runt om kring databasen kring concreteness. Jag har "gjort" abstract och concrete och det hörde till en av de minst värde-skaparna vikt-områdena där grundvikter från forskning psykologi tagits till analys text resp. associerande projektioner i kontext. Äldre vikter från området psykologi är också i mycket orimliga när man tittar manuellt på dem (vilket jag först inte gjorde tillräckligt i alla fall). Nära relaterade vikter imagery har också problem (var mitt intryck) men tydligt mindre (användbara för mig i alla fall nedviktat och kombinerande med annat bl.a. associations-studier till en form av normal)."

Skillnaden är ordentligt mindre än jag tror jämförelsen för adjektiv eller ev. siffra approximerad tolkad från andra typ- och "frekvens-typer" jag snarare tänkte på. En viss skillnad kommer sig också av att jag hanterar tecken utanför bokstäverna lite annorlunda för 1-gram vilket kanske ger cirka 500 - 1000 redundanta typer. Annars knappast mer än 50 000 fler ord när man räknar bort ord som finns med havande mätvärden men som jag troligare skattar nya frekvens-vikter för rörande ovanliga adverb, adjektiv m.m. runt ordet bas därför att de i användningen bedöms som för låga jämfört med den effekt de har naturligt för oss. Och ev. en bit nedanför 50 000 i skillnad.


Förövrigt är en tydlig skillnad och mer så än jag sett för bland större sample Google NGRAM (medan jag ej minns att jag jämfört med ex. Microsoft NGRAM) att effekt av den riktade sampling jag i delar gjorde och lät blanda samman märks mindre här.


Varför det är så har jag svårt att bedöma. Men det verkar väldigt rimligt att om jag istället hade jämfört med Google NGRAM's frekvenser för antal sidor ett ord förekommer på att skillnaden skulle bli något mindre än för frekvensen. Jag vet inte om någon liknande men mycket mindre effekt också kommer naturligt när man räknar frekvenser på böcker. Det är kanske inte vad jag skulle gissa på (men det är ju inte någon större effekt) som jag spontant skulle tänka mig att romaner m.m. allmänna böcker tar andel för dom cirka fyra sista år jag tittade på jämfört med sådant som referensböcker för olika ämnen: Möjligt har jag rätt här pekande på att effekten kommer från hur jag processade just detta material (svag effekt dock så ingenting som man behöver engagera sig förrän det blir dags att bygga om de här statistik delarna). Faktiskt mindre ngram-rymd även om jag minns det som att jag processade om dessa och då också gick ner från kanske de 12 senaste åren (eller ev. 22 senaste: Slutade på två minns jag) till de cirka fyra sista.


Ev. någon effekt av hur jag gjorde NGRAM-detektion i mening av funktion av antal NGRAM jag detekterade. Jag vill inte utesluta att jag kanske ej gjorde om det färskt för den mycket större rymden (vilken möjligen kanske kan ge någon sådan effekt). Visar sig effekten riktig lär jag inte igen använda Google NGRAM därför att jag också vet att den för försök att betrakta motsvarande ämnes-kategorier (som ej heller rimligt) inte tillför värde jämfört med riktad sampling. Det kan betyda (svårt att veta säkert utan att titta närmare på det vilket är tid helt obalanserad till vad man kan få ut av det som sample när man har försvarligt av annat samlat) att det här är statistik som jag heller inte vill ha för ord-frekvenserna.


Förövrigt när det gäller användning som statistik-parsning och jämförbart (och / eller allt där ord en entitet likt person, ort m.m. som kan vara specifikt ej behövs eller ens är önskvärt) är SUBTLEX ett bättre alternativ trots ganska tydligt färre frekvenser totalt. Och vad som gör den bättre är just att här stör riktad sampling av samma anledning som det ger mycket bättre skattningar av allt intensity-relaterat för sådant som är mycket mer av ett koncept (1-gram eller n-gram: Där jag har mina sista koncept runt cirka 18-gram med åtta stycken eller så där jag noterade idag att min smoothing i brist på counts samplade hade beräknat en approximativ sannolikhet på cirka x * 10^(-60) ner till -64 i potensen: Och antalet koncept med många ord faller självklart enormt snabbt efter fyra och fem-gram).