Iran: Att reducera murar - Persiska tankar när den yttre muren faller

2015-03-05

Muren här är byggd från många perspektiv och håll. Enklaste - och knappast en dålig approximation i allt relaterat praktisk förändring - att se som Iran i en riktning och engagerade i omvärlden från en annan riktning.


Vi kan välja att betrakta sanktionerna som del av en mur byggd delvis av bristande kommunikation och ett befintligt bias.

هنگامی که دیوار در حال تکان دادن پتانسیل دوباره متولد


Oavsett hur korrekta riskerna på goda grunder kan ha ansetts (och vi antar korrekta för någon period fortsatt i meningen) varit finns trots allt ett bias görande att problematiken detekterades i tid (antar vi) för Iran medan problematiken med Pakistan jag för allt i världen inte kan se som lugnande rörande något (havande sist jag följde dem regelbundet i nyheter för ett par år sedan knappt kontroll över stora delar av landet).


Förändring av sanktioner kommer öka kontakt mellan Iran och omvärld. Jag tror Iran kan få ut så mycket mer av det genom att fortsatt vara resp. försiktig och modig i hur man möter omvärlden.


Murens andra sida: Mur II

Förkärleken av och till för praktiskt tomma symboler i form av kidnappningar av enstaka personer löst associerade större strukturer (i mening av praktiskt doability för dem också om än inte alltid formellt), brännande flaggor m.m. Skapar upparbetade association kring Iran jag tror kan påverka hur man bedömer saker mycket mer generellt även utan att alltid se det som en faktor: Mer del av en bakgrund av hur man över åren upplevt entiteten.


Samtidigt gäller - och här är jag säkrare i faktisk orsak i jämförbar bakgrund hos Iran än jag egentligen är rörande omvänd verkan för lösare symbol effekt från Iran - att vad Iran uttrycker är delvis konsekvensen av en större distans till omvärlden och en känsla av osäkerhet. De tidiga åren efter Påfågelstronen (تخت طاووس‎) föll skapade turbulens med en hel del i omvärlden till effekt Iran som kan ha medverkat till det såväl som teokratins propaganda. Många år av krig torde inte gjort något positivt heller.


För Iran att orka över - inte direkt rädsla kanske alltid konkretiserad men likväl känslor i bakgrunden inte alltid så långt ifrån sådant - detta är viktigt för att få ut det bästa värdet av att muren nu börjar tas ner från det andra hållet. Iran har ju sin egen mur byggd här och betraktar vi de diktaturer vi har verkande nu och upp till tio år bakåt (jag känner inte att jag trovärdigt ska tala tidigare än så då jag inte försökt analysera data jämförbart med vad jag gjort sista åren) tycks att det varken är negativt för själva diktatur-management i diktatur och ej heller folket att göra just detta. Vi har ett flertal tidigare diktaturer i Asien som gjorde just detta många år för att slutligen passera in i demokrati. Och Kina gör det fortsatt. Medan i kontrast faller resterande gruppen just nu snabbt även om det ännu inte för några av de absolut sista (Libyen och Syrien) tycks givet att ej en eller flera diktaturer inte återkommer någon form).


Förutom att detta gynnar möjligheter till handling, etablerande av kunskap, möjlighet att skapa starkare internationella företag via större förutsättningar till samarbete (jämför gärna värdet av internationella företag skapade av diktaturer relativt nära associerad management av dessa mellan de två grupperna: Kontrasten är gigantisk) handlar detta också om risk management rörande följande grupp av problem som kan tänkas upp:


 • Irans sida av muren kan reducera kommunikation allmänt och skapa överuttryck indikerande problem kanske ej möjliga att se konkret därför att det egentligen bara är symboler tomma på annat än känsla.
 • Det betvivlar jag ensamt leder till konkretiserad risk management av vad vi har på andra sidan om den iranska muren.
 • Men kan ge en obehaglig refresh på bias till mur på båda sidor aktualiserande upplevd distans hos båda.
 • En del av sådan process fortgående är att det kan tänkas leda diktaturen - eventuellt under nytt management - till att fatta grovt felaktiga beslut och försöka sig på något liknande de varit misstänkta för.

Ett ansvar hos Iran att etablera god kommunikation, skapa sunda ekonomiska värden av den reducerande muren, lära effektivt om teknik m.m., genom att våga sig ut i världen utan att (som är normalt efter en tidsisolering från andra kulturer) ta överkänslighet kring stereotyper om Iran för att vara annat än vad har kännedom om kan vara realitet hos individer och vad man lär dem management av: Rent allmänhet finns två vedertagna reaktioner: Assert och Accept. Ingendera är funktionell för Iran. Accept accepterar reduktion i värde mot stereotyperna medan assert - i princip ta det som en flock-event där man blåser upp sig jämförbart är typiskt vad jag tror Iran ska vara nog att undvika kommande 20 åren. En tredje metod finns black magic (i en icke-religiös mening) effektivt lösande problemet när individ har viss träning i den:


 • Prestigelöshet rörande relativt värde / relativ makt uttryckt
 • Prestige ej uttryckt som översätts till ett kontinuerligt värde aktivt för person ej relaterat relativt värde i punkt ett. Ex. ekonomiska rewards, stolthet över en uppfinning kring oljeborring, ett företag man byggt eller liknande.
 • En del rent medicinska möjligheter finns också men torde knappast varken vara bra eller nödvändiga för andra än personer med ADHD eller jämförbar problematik. Jag nämner detta än då därför att gruppen med jämförbar problematik finns bl.a. personer med olika former av PTSD-problem resultat av väpnade konflikter, förtryck m.m. Det är kanske inte rätt personer alltid att hantera viktiga kontakter utan att man är medveten om problem finns.

Låt mig enkelt försöka förklara metodens tillämpning på ett annorlunda sett än jag har gjort förr när jag berört det:


 • Det är en varm sommardag. Säg 25 grader Celcius.
 • Plötsligt börjar det stört regna.
 • Alla kommer uppleva regnet som väldigt kallt. Många pratar rent av hur konstigt det är att underkylt regn eller i alla fall 0 gradrigt kan komma.
 • Regnet är dock inte så kallt. Det är åtminstone över 15 grader.
 • Den relativa skillnaden i temperatur är allt vi kan bedöma rörande temperatur i perceptionen. Det finns ingen absolut termometer.
 • Reagerar man initialt och fortsätt som att det är obehagligt blir det fortsatt obehagligt. Regnet kan rent av kännas kallare.
 • Sträcker man ett kort ögonblick ut armarna och välkomnar regnet marscherande rätt ut tar det inte mer än 30 - 50 s innan upplevelsen av regnet gått från prospekterad upplevelse kyla från relativ skillnad till att regnet en tid på huden fortsatt mer stabilt kan jämföras i relativ skillnad med luftens värme. Det känns svalt och skönt.

Humour the americans

Prestigelöshet gör att tid till att möta miljön tillräckligt i tid och händelser för att lättare sunt kunna jämföra och uppleva vad andra uttrycker med ett större kontext. Alternativet är att reagera negativt direkt. I så fall känns det kallt. Och möjlighet att uppleva omvärlden bredare under mer tid reduceras: Därmed kommer det alltid kännas kallt därför går du från en miljö du är helt van med till en initialt ganska initierad känns det kallt. Och skriker du någon enstaka kanske överdrivet engagerad och därför stående nära där ni går ut något otrevligt kan det övertolkas kraftigt.


Ett stort mått av mod fordras här. Ingen betvivlar iraniernas mod på slagfältet. Det är en sorts mod. Detta är en annan sorts mod där föga om något pekat på att Iran skiljer ut sig som dådkraftig (vi vet alla att Nordkorea är exceptionellt omvärlds-fega och åtminstone att Iran är bättre än dom - hur mycket bättre de egentligen är kanske vi snart får se).


Ser man inte detta som något man kan behöva hantera och ändå stegar ut mer prospekterande större världen kanske det slutar med gråt och skrik. Eller om Iran egentligen aldrig tänkt våga göra ett försök här utan fortsätta med affärer av den sort som ger föga värde (återigen jämför internationella samarbeten mellan de två grova grupperna av diktaturer: Handlar det bara om lite proxy-handel via brittiska banker, Belgiska container-mäklare och vad helst nu hjälper till att hantera handel för dom som inte vill göra särskilt mycket själva - eller kommer man nu bygga riktiga internationella företag som Kina, Sydkorea m.fl. gör resp. gjorde under diktatur?).


Tillbaka till kritisk risk management

Falerar Iran p.g.a. att man ej klarar att etablera tillräcklig reduktion egen mur och därmed ökande risken för kommande management ska fatta grovt felaktiga beslut d.v.s. återigen kommande där det tycks att man skapar weapon of mass destruction, ej fortsätter över dom närmaste åren samarbete med omvärlden för att lösa problem i den lokala regioner rörande terrorism (att finansiera terrorism är ej accepterat: Öppen dialog kring hur man ser på vad man finansierar och hur man kan medverka till att reducera risk att de gör olämpligheter är att rekommendera).


Qatar är tycker jag för en diktatur ändå föredömligt land. Av och till dyker frågetecken upp kring vad dom egentligen finansierar. Men vi ser dem inte reagera med överdriven känslighet för negativa stereotyper (oavsett verkliga eller inbillade). Istället konkretiserar de och förklarar hur och vad man finansierar. Ibland tycks visst tolkningsutrymme finnas men för de frågor jag följt har jag inte sett att något kommit i närheten av finansiering av terrorism (d.v.s. exporterar man betong till Palestina krävs en ganska gedigen argumentation av Israel för att få mig att tro att det handlar om att finansiera terrorism när det faktiskt visar sig vara just betong noggrant dokumenterat i som jag förstått det inte bara papper utan det hela fotograferat och filmat).


Qatar har också klarat att gå ut i världen för att skapa och bygga verkliga värden. Inte bara köpa en saker vi proxy till ett försök att göra en alldeles egen ekonomi så långt som det går. Respekterade företag skapande värden av hög kvalitet lika bra som de bästa av och till redan i några branscher. Jag har stor respekt för att:Klarar att leverera mycket god journalistisk kvalitet utan att nyhetsrapportering relaterat diktatur och revolution för mig tycks behandlats sämre (dock har jag följt upp detta för Egypt, Libyen, Syrien men vilket bättre borde ha gjorts Qatar: Men känsla är att det är möjligt att det är välskött också här men där denna känsla är associerad till den eventuella möjligheten att Qatar kanske gjort accept på att ta landet de närmaste 15 åren till demokrati - vilket korrekt så är vad man får respektera som rationellt tänkande av nuvarande diktatur om de ska ha någon som helst möjlighet över flera generationer att behålla sin egendom i vettig utsträckning ty blodig revolution oavsett var den beger sig bränner diktaturens pengar likt föga annat - några misstag och så jagas pengarna man har utomlands också medan allt värde inom landet går åt i strider om omsättningsbart medan infrastruktur brinner och faller: Klokt tänkande i Qatar).


Men vi kan se Qatar varit i en kreativ närhet med omvärlden: Givit och Tagit värden många år längre än Iran. Det viktigaste för Iran är att våga sig ut och göra sitt folk så mycket rikare de så stora förutsättningar att klara: För skapa mindre värde för sig själv bara för att i bästa fall klara att stabilt utan stora risker realiserade sitta och sura?


Risken för att Iran brinner upp

Hamnar man istället där man börjar bygga skit man måste hålla sig borta från nu. Kommer det inte gå likt hur det gjort tidigare med nya sanktioner. Snarare tror jag att man slår ut aktuella platser från att därefter vara funktionellt för något. Jag vet att det har spekulerats att de ligger alldeles för djupt ner i berg för att det ska vara möjligt. Det är dock felaktigt och det fodrar om jag förstått en del riktigt här inte ens det mindre pedagogiskt lämpliga alternativet att utnyttja kärnvapen (som förövrigt ska vara sämre än något annat alternativ). Jag är dock ingen expert här och heller inte med någon expertgrupp tillgänglig. Dock tror jag att detta blir verklighet vid något syftande utanför vad man når samförstånd till ex. frågetecken indikerande att man kanske gör detta man ej klarar att öppna upp sig kring därför att man innan inte kommit sig för att gå ut i världen och lära sig att dela information är del av samarbeten där du inte alltid kan samarbeta från perspektiv av the boss (och det behöver inte vara lätt: Tänk prestigelöshet där värde-dimensionen verklig är något annat - Humour the americans).


Har ändå detta resulterat faller Iran ner i kaos bedömer jag ganska troligt om än möjligen inte säkert lika troligt som att man klarar att balansera det. Vi har dock sett mycket av färska case studies. Saker är känsla. Och det finns stor upparbetad irritation i såväl management teokratin som folket av att man inte får dom värden man gjort sig förtjänt av p.g..a. en massa blåsa-upp-sig och verka stor över linjen (förvisso av och till åt båda hållen). Det lär då inte krävas mycket stöd, eller en hög nivå av riktad information väckande dem, oavsett diskuterande supplies eller strategiskt stöd initialt. Trots allt bör visst samarbete med grupper på marken skapa möjlighet till bättre hanterande och verifiering av tänkbart problematiska lager m.m. när man nu ändå slår bort allt tänkbart.


Två klara vägar

Lämnar vi allt mellan de två tydligaste vägarna har vi därför:


 • Öppna muren också från Irans håll och modigt gå ut för att möta omvärlden för att lära, tjäna pengar, och visa upp sin kultur. Stabilitet och rikedom följer här.
 • Degenererande till att skapa potentiella stora problem för sig själv och andra i feluppfattad fog (Iran syns bra för många: Ibland har de fel men bra ofta hade de rätt men sa fel ändå - givet överrenskommelsen har det väl knappast någon betydelse längre). Här faller Iran: Förhoppningsvis till något nytt demokratiskt eller i värsta fall till landet sönder-eldat tills bara skit återstår likt i Syrien.

Jag är attraherat av den första möjligheten precis som den så svagt men ändå antytts för Qatar. Ett par fina case för hur man försiktigt i lugn takt transformerar en diktatur till friare stater utan att det slutar med att alla från alla sidor springer ut och bränner ner landet och sedan uttröttat gör ingenting ett tag medan världens alla värsta tänkbara organisationer från A till Z flyttar in skapande små egna terrrorist-stater.


Istället trevliga case där en sund balans mellan värden etablerade för management (d.v.s. ex. diktatorn med familj, politbyrån med associerade o.s.v.) och folket ger en väg till att skapa demokrati där de första kan få behålla en del och kanske rent av som i Sverige eller Brittiska Samväldet kunna stanna kvar fortsatt med en mer symbolisk roll (jag tror brittiska drottningen är god för något över 200 miljarder svenska kronor). I någon mening för Kina kan jag tänka mig att behålla något av kommunistpartiet symboliskt om man går in i demokrati kan vara ett vackert erkännande av att man faktiskt klarat att lämna diktaturen smidigt och sunt: Att som när Sovjetunionen föll kasta bort allt från statyer till soldatsymboler är att bli lite av "förvirrat historielösa" tillåtande dom gamla symbolerna så starkt repeterade tråkigt nog i problematiska områden att komma igen gång på gång. Något likt den svenska kungen av ex. Bo vore inte fel. Vald eget utanför "demokrati" regelbundet som nu av "partiet" men utan konkret makt.


Jag upplever emellertid att många potentiella case jag haft goda förhoppningar på här sista åtta åren ännu inte riktigt (ärligare för samtliga jag tog ett intresse av blev de istället case för fall två: Om du inte när tiden är mogen och allt pekar på det är beredd att välja den första dörren så brinner ditt land ner och innan det är slut är då och övrig management döda vilket tveklöst blir resultatet också i Syrien även om det för al-Assad tycks gå små-segt). Det är sådant man kan bli lite cyniskt över.


I all rimlighet är emellertid dörr ett med den mjukare övergången möjlig. Det har skett. Och människan är inte helt fallen för känslor utan kan resonera rationellt. Jag ser inget problem med ett Iran utvecklande sig i lugn takt efter att öppnat upp sig. Men vill de röra sig snabbare och kanske rent av tid hinner komma före Kina i utveckling vore det ett fint case. Annars får vi se om andra hinner komma.


Iran ska dock inte tolka vad jag ser som potentiella värden som en tänkbar konspiration förhandlingarna syftar till. Vad som huvudsakligen motiverar är bättre kontroll och därmed undvikande onödiga väpnade insatser när osäkerhet kanske blir för stor. Samtidigt som omvärlden vill ha tillbaka möjligheten att införa nya sanktioner mot Iran för andra frågor (bl.a. geo-närhet i Mellanöstern) om det visar sig behöva. Det är sådant som intresserar the big girls and boyes here (värt att peka givet iranska muren: lätt att tolka saker lite speciellt även hur givet jag tror säkert svensken tar det för att det inte just är ett fint cause för demokratisk process och om det ej lyckas ett Iran i revolutionär förändring till Husmans tankar om riktad information Kina.


Att stå kvar falera förhandlingarna är närmare Iran brinner upp

Slutligen vad händer om förhandlingarna faller? Tja saker står och står på samma ställe år efter år. Men kommer det fortsätta? Nja av och till har risken för att något mer liknande vad jag ovan beskrev rörande större insatser varit nära. Mer energieffektiva lugnare metoder hittades - argumenterat utan att jag har någon lista över vad entiteter gjort eller inte gjort med hög trovärdighet - bl.a. relaterat att Iran myglande med embargo fått enheter beställda felaktigt gjorda, denial of service applicerat på kärnkraftverk alla verkar övertygade om att amerikanerna gjorde men som jag kan tänka mig ett fåtal lika sannolika för, mer avgränsade väpnade operationer.


I all verklighet är det en markov-modell där sannolikheten för att nå mer problematiskt behov av uttryck påverkas av närastående tidigare steg. Därmed kan upplevd situation snabbt försämras. Vidare styrs i varje punkt sådant av vad ny information och händelse realiserat till tillgänglig. Risken för att hamna i kraftig insats mot Iran inom några år om står kvar där man är nu bedömer jag som hög precis som jag bedömt detta som hög risk flera år bakåt.


På det ligger den interna processen och vad upparbetat redan. Det krävs inte mycket rörelse för att Iran likt så många länder i närhet kulturellt ganska nära så gå i turbulens. De behöver värdet och kulturen omvärlden kan ge: Ekonomisk och intellektuell tillväxt. Att försöka uttrycka en gauss-mitt för när man upplever det (ty annat ord än upplever vore här fel) är kanske inte vad en vis man strävande efter att inte visa sig ha fel gör: Likväl säg tre till fyra år som den gaussiska mitten när det börjar gå i kraftig turbulens stående själv fortsatt. Och förstå min bild här som att variansen ger oss att om ett år inte är otroligt alls.


Isolera Iran är ju inte en fråga om att utesluta isolera utan: Limit Iran on doability. Hindra förmåga att realisera risk. Här kan du endast agerande om Iran ändå inte levererar något världen för andra komma om du direkt agerande för slå ut struktur slår ut för lite. Har man mer givit upp på att förändring någonsin kommer en annan väg tycks det spontant sunt att hellre ta i mer än mindre.


Stora möjligheter för Iran. Stora möjligheter för omvärlden.


Spelar på att Iran har mod: Investerar i persisk parlör redo att prospektera alla värden de snart kommer visa värden

Detta var min bild. Och jag får erkänna att jag ännu inte som jag gjorde för Sydsudan, Libyen, Syrien, och Kina investerade cirka 100 kr st på att inköpa en parlör för att få lite ytlig hands-on känsla av språket. Men nästa gång inne i staden skall en parlör för det persiska köpas. Och efter det lär jag med början om cirka 4 - 8 veckor (när nya systemen är uppe) börja följa er. Möjligheter till översättning effektivt - inkl. effektivt i kostnad - funktionell har indikerats för mig så varför inte. Den östra sidan av Persien - ner in i Indien - känner jag ju väl sedan många år och något lite av Persiens i head-count mindre västra-sida lärde man sig ändå av att följa Syrien i nyheterna.


Visar det sig att jag kastat bort pengarna på en kultur som fortsatt tänker divergera sig bort från världen: Sökande något närmare förhoppning om att världen ska glömma dem. Kommer denna i alla fall få en räkning av mig på ca 100 svenska kronor så att i alla fall en oskyldig till det ska hållas skadelös oavsett hur många andra det aldrig lär gälla för (om de nu betalar: Det här hänt någon gång men normalt hör man aldrig av dem kring sådant och Iran har jag aldrig prövat).


Nå det var tankar att om man så önskar läsa och föra samman med allt man själv tänkt och alla andra tankar man möter. Och tankar från någon som av och till - ganska sällan faktiskt - brukar referera till sig själv som ingenting annat än:


Den första och sista som ropar muren faller och all lycka till er.

Hygien-smuts resp. Politiskt kaos: Konservativ eller Liberal?

Vi noterar följande resultat jag bedömer (trots en del liknande innan) ej ska övertolkas rörande olika former av praktiska tillämpningar:


"Maggot infestations, rotting carcasses, unidentifiable gunk in the kitchen sink – how much your brain responds to disgusting images could predict whether you are liberal or conservative. In a study published in the upcoming issue of Current Biology, an international team of scientists reports that the strength of a person’s reaction to repulsive images can forecast their political ideology."

Från: Liberal or conservative? Brain responses to disgusting images help reveal political leanings (2014-10-29) | The Virginia Tech Carilion School of Medicine and Research Institute.

Och artikeln publicerad i Current Biology: Nonpolitical Images Evoke Neural Predictors of Political Ideology.


Men jag pekar trots min begränsning initialt på en tänkbar bredare tolkning av resultaten. Bredare i mening av att vi utnyttjar något möjligen generaliserbart (men ej säkert existerande) till något med politisk realitet (men ej inkluderande som faktor för alla konservativa eller liberala - i amerikansk mening precis som pressmeddelandet).


Vad är "hygien-smuts" egentligen? Säg att det är kaotiskt med en problematik lätt att bedöma existerande men svår att se konkretiserad (konkretiserad hade mer varit en råtta man kan se eller en sjukdomssmitta man ser som en konkretiserad figur istället för att man vet att bakterier kanske finns orsakande sjukdom).


Vad är politisk turbulens i en avgränsad region? Är turbulens under kreativ förändring som tänkbart och ofta som vi kan lära av historien kan bryta ett dödläge för att konvergera mot en bättre värld? Eller är det primärt en grogrund för terrorism som vi jämförbart föredrar i princip vad som helst istället för (inkl. en bevisad upparbetat större terrorism-skapare än något ännu i regionen: Libyen ännu netto-vinst i risk-reduktion: Men tid för världen att börja resonera rationellt för att förebygga framtida problem (2015-02-01)).


Är det samma egenskap som generaliserar för såväl hygien-smuts som "kaotisk politisk turbulens" (där min referens indirekt till Libyen tydliggör vad jag avser om än ganska övertydlig)?


Är något besläktat med följande (särskilt citerad tjock-röd referens)?


"I Varelse ligger också mening och indikerat utanför vad främling rör vid - inte minst hur vi ser på och förhåller oss till främling som också är varelse - och emedan jag tror jag ej djupare diskuterat främling i hur vi det kanske kan tas till realiserad effekt i vad som skiljer ut det från främling kan det kanske vara en utgångspunkt till främling:


Från: 寵壞 - "Bortskämd"?

D.v.s. på vilken nivå något upplevs som mer av Varelse eller kanske Främling än blivande Vän (om detta faktiskt är vad jag söker ett uttryck för rörande relationen till Varelse och Främling).


Själva konceptet att rena / rensa Nazityskland var ju också bl.a. att bedöma från vittnesmål lämnande av personer som deltog i det välkända Crime against humanity aktuellt. Bl.a. minns jag av en person som åkte runt med en liten lastbil och hämtade judar som gasades till döds direkt i den (utnyttjande om jag minns rätt avgaserna) som just såg det som att rensa upp (såväl som att judarna var avhumaniserade för honom).

Hur vi vet att palestinier och israeler är samma sorts människa

Ty man lär inte ha blandats med varandra om man geo-isolerats från varandra:Korrigering: Även om jag när min hjärna hunnit ifatt sig själv att om de börjar gifta sig med varandra i större antal än jag utan statistik antog låg så är de förstås kanske ännu troligare samma sorts människa.


Vi får elegantare sortera dem som den sorts människa som bor i Israel och Palestina. Och hoppas någon moralisk föredömlig högre sanning i vad jag skrev kanske existerar utan att det bra framgår för mig i alla fall.

Riktad information - Exempel: Musik i propaganda från ISIS

Och känt är att musik samtidig med ett budskap kan förstärka det såväl som att förstärka bredare inte nödvändigtvis lika direkt till budskap associerade känslor.


"But most share another quality — they feature jihadi nasheeds. Nasheeds are Islamic song-poems."
[...]
"In some videos, the music has been Westernized to appeal to Western youth. In others, the tunes and rhythms relies on local musical traditions to cater to regional Islamic nationalists."

Från: The Religious Chants the Islamic State is Using to Woo Recruits (2015-01-16) | Northwestern University

Vad man reflektera (i mening av att jag reflekterar lätt här utan att försöka mer systematiskt gå över information känt rörande ISIS) över är vad som skiljer Islamic State från så oerhört mycket av jämföra organisationer utnyttjar av metoder för att förstärka informationen (från den subkulturella fältet motsvarande "nationalstat" till musik m.m.). Nu ska man ändå inte övertolka effekten: Särskilt finns ju en etablerad kultur föregripande med lättare rekryter bara religiösa krigare. Samtidigt ska inte de kanske färre utanför dessa man når underskattas bl.a. därför att det kanske ger tillväxt just på den subkulturer fortsatt med eller utan att någon påverkad reser iväg till Syrien eller Libyen.


Jag hoppas att man inte suttit här eller på annan informationskälla eller kombinationer av sådan och nått längre än vad annars är normalt därför att man är relativt normala entiteter är oerhört motiverad. Samtidigt gäller ju som jag diskuterade rörande min tro tidigare längre bakåt när jag lät anteckningar till något annat under skapelse resp. och/eller utnyttjat i annat publiceras att så länge världen nu faktiskt konvergerar åt rätt håll gäller nu att vetande i sig inte kan ses som annat än en förstärkande faktor av det.


Emellertid gäller i all realism också att konvergens om än realitet åt rätt håll övergripande kan gå periodvis åt fel håll i subkultur, geografiska områden, eller kanske övergripande totalt också en kortare period i felriktning. Vi kan ex. se att givet att diktatur X har jämförbar kunskap som tillgängligt från säg entitet Y till resp. X och motstånds-funktion Z, kan när Z tar längre tid initialt att få utnyttjande fullt ut ev. effekt på motivationen / prioriteringen hos X rörande "propaganda" ge viss försämring under en kortare period - likt hur jag tyckt mig när jag följt entiteter argumenterat relaterat frågan kan ha skett och passerats som fas.


Oavsett hur man resonerar här tycker jag att det är sunt att åtminstone inte konstatera defekter eller mer än normalt effektiva komponenter IS utnyttjar. Jag kan heller inte minnas att jag sett ex. på detta på nivå med tycks det IS leverans-kompetens här även om förvisso många publicister i form gjort just detta. Men samtidigt: Utnyttjar IS en sekundär källa tillrättalagd för argumenterat jämförbara funktioner med motsvarande krävande motivation att identifiera och utnyttja kan deras kompetens vara väsentligt lägre.


Därmed inte sagt att jag bedömer något här som troligt om se eller att just något sådant var påverkande ett litet långsamt sidoprojekt här relaterat störande vissa dimensioner i information från IS den intresserade ev. lagt märke till. Men jag har konstaterat det som i alla fall möjligt sedan en fyra - fem månader (cirka - i kalender tid bakåt analyserande / läsande i fatt inträffat snarare än jag då lade märke till det: Vid tiden ytterst fokuserad något helt annat ej följande något relaterat alls) och är inte road av det (d.v.s. ordentligt mer fodras innan jag bedömer att saker konvergerar till det vi kan kalla en "långsint Husman" som fortfarande 10 år efter att inträtt fortfarande kan påverka saker och ting jfr ex. kinesiska diktaturen).


Jag bedömer med andra ord - liksom är jag säker på det mesta som skulle göra det seriöst - att ev. sekundär källa påverkande ej troligare involverar något publicerad här i det för anti-diktatur tillrätta lagda men motivations-krävande informationen publicerad än något annat jämförbart (vilket säkert finns mycket av på engelska om man söker), och kanske troligare några i området kompetenta man med lite tur lyckades etablera tidigt under ISIS-processen. Men är cynisk nog att inte utesluta något heller. Nu har jag hur som helst som argumenterat korrekt rört lätt vid denna fråga om än som del av inlägg egentligen avseende något annat. Om något alls mer konkret indikerar här lär jag säkert återvända till frågan (och vi säger att frågan sorterar under "Esoteriska Kvalitetsproblem").

Sarah Palin vs Moment 22

Citerande Washington Post som citerar Sarah Palin:


“The strain on military and their families, it is enormous. During World War II the average deployment in the combat theater, it was six months. Korean War, nine months. Vietnam, 13 months. For Iraq and Afghanistan, an initial enlistment was 45 months.”

Från: Fact Checker: Sarah Palin’s odd description of Iraq and Afghanistan deployment trends (2015-03-04) | The Washington Post

Åtminstone tills jag fyllde 35 lärde jag ibland om världen både från film och romaner förutom vad nu i övrigt. Det tycks ha blivit mer sällsynt med åren (vilket åtminstone för en del "personlighetstyper" är vanligt) och lär sällan från annat än mer fakta-relaterat. Emellertid hann jag med att lära (jag läste många år väldigt många romaner i genomsnitt per dag - cirka tre per vecka - så är det inte nytt och ej okänt har jag läst det) vad vi illustrerar med följande Wikipedia citat:


"It is set during World War II from 1942 to 1944. It is frequently cited as one of the greatest literary works of the twentieth century."

Från: Catch 22

Och att dra någon slutsats om genomsnittlig tjänstetid som amerikansk soldat under WII är tror jag som min bild av Palin formats åren efter presidentvalet ungefär jämförbart.


Ändå från bilden Palin format efter hennes presidentval av och till mycket upplever jag olämplig i uttalandet vet jag egentligen inte om hon hade blivit en dålig vicepresident (eller för den delen dålig president om det varit aktuellt). Jag känner inte riktigt att jag har amerikanska presidenter att jämföra med liknande henne. Går man längre bakåt i tiden inkl. fler presidenter än jag har annat än i bästa fall ytlig kunskap om tänker jag att man kanske hittar några jämförbara med men det har jag nu aldrig gjort. Det är kanske inte det här saker kommer ner till praktiskt där såväl som knappast realiserats om så (givet mer av etablerade stödfunktioner just för att undvika underliga uttalanden). Jag inser förövrigt att den ända president jag faktiskt följt upp uttalanden för innan denne blev president är President Obama: Så jag saknar uppenbart all referens att bedöma frågan genom att jämföra mot normalt. Mer att jag endast upplever en normalitet.

Intelligens hos bläckfiskar: För perception lika skickliga som någon annan

I kontext av perception är bläckfiskar ordentligt intelligenta (och för jämförbara områden och åtminstone för art bläckfisk studerad inte sämre än människor). Vilket vi har ett till exempel på här:Hur deras intelligens presterar i övrigt är inte helt lätt att bedöma (för mig åtminstone). Deras motsvarande vår hjärna är väsentligt mer distribuerad (existerar över och i resp. tentakel) och hur vi vill se och testa funktion just ytterst inriktat på perception av omvärlden.


Storlek är i neuroner man uppenbart hanterar aktivt på data inkl. övergripande samband över kanske man vill resonera ger effekt. Och antagligen inte helt fel. Men intelligens är fortfarande ett koncept vi definierar utifrån människan och en motsvarighet likt perception behövs därför. Vi har något av samma frågeställningar bl.a. hos delfiner där det är lätt osäkert vad de använder diverse stora grupper av neuroner till om de ska översättas till ett koncept med motsvarighet i mänsklig intelligens (om man bara skulle gissa kanske relaterat var man befinner i havet som funktion av inlärda "kartor" och diverse perception över någon tidsperiod pågående - nu och bakåt en bit).


Emellertid får jag väldigt lite av obehaglig känsla relaterat djurskydd relaterat delfiner trots ansedda tämligen "intelligenta". Jag tror det åtminstone i Sverige är på en vettig nivå. För bläckfiskar vet jag inte om något "djurskydd" för vad närmare mänskligt intelligenta behövs. De kan vara mycket intelligentare än vi riktigt vet än.