Hygien-smuts resp. Politiskt kaos: Konservativ eller Liberal?

2015-03-05

Vi noterar följande resultat jag bedömer (trots en del liknande innan) ej ska övertolkas rörande olika former av praktiska tillämpningar:


"Maggot infestations, rotting carcasses, unidentifiable gunk in the kitchen sink – how much your brain responds to disgusting images could predict whether you are liberal or conservative. In a study published in the upcoming issue of Current Biology, an international team of scientists reports that the strength of a person’s reaction to repulsive images can forecast their political ideology."

Från: Liberal or conservative? Brain responses to disgusting images help reveal political leanings (2014-10-29) | The Virginia Tech Carilion School of Medicine and Research Institute.

Och artikeln publicerad i Current Biology: Nonpolitical Images Evoke Neural Predictors of Political Ideology.


Men jag pekar trots min begränsning initialt på en tänkbar bredare tolkning av resultaten. Bredare i mening av att vi utnyttjar något möjligen generaliserbart (men ej säkert existerande) till något med politisk realitet (men ej inkluderande som faktor för alla konservativa eller liberala - i amerikansk mening precis som pressmeddelandet).


Vad är "hygien-smuts" egentligen? Säg att det är kaotiskt med en problematik lätt att bedöma existerande men svår att se konkretiserad (konkretiserad hade mer varit en råtta man kan se eller en sjukdomssmitta man ser som en konkretiserad figur istället för att man vet att bakterier kanske finns orsakande sjukdom).


Vad är politisk turbulens i en avgränsad region? Är turbulens under kreativ förändring som tänkbart och ofta som vi kan lära av historien kan bryta ett dödläge för att konvergera mot en bättre värld? Eller är det primärt en grogrund för terrorism som vi jämförbart föredrar i princip vad som helst istället för (inkl. en bevisad upparbetat större terrorism-skapare än något ännu i regionen: Libyen ännu netto-vinst i risk-reduktion: Men tid för världen att börja resonera rationellt för att förebygga framtida problem (2015-02-01)).


Är det samma egenskap som generaliserar för såväl hygien-smuts som "kaotisk politisk turbulens" (där min referens indirekt till Libyen tydliggör vad jag avser om än ganska övertydlig)?


Är något besläktat med följande (särskilt citerad tjock-röd referens)?


"I Varelse ligger också mening och indikerat utanför vad främling rör vid - inte minst hur vi ser på och förhåller oss till främling som också är varelse - och emedan jag tror jag ej djupare diskuterat främling i hur vi det kanske kan tas till realiserad effekt i vad som skiljer ut det från främling kan det kanske vara en utgångspunkt till främling:


Från: 寵壞 - "Bortskämd"?

D.v.s. på vilken nivå något upplevs som mer av Varelse eller kanske Främling än blivande Vän (om detta faktiskt är vad jag söker ett uttryck för rörande relationen till Varelse och Främling).


Själva konceptet att rena / rensa Nazityskland var ju också bl.a. att bedöma från vittnesmål lämnande av personer som deltog i det välkända Crime against humanity aktuellt. Bl.a. minns jag av en person som åkte runt med en liten lastbil och hämtade judar som gasades till döds direkt i den (utnyttjande om jag minns rätt avgaserna) som just såg det som att rensa upp (såväl som att judarna var avhumaniserade för honom).