Riktad information - Exempel: Musik i propaganda från ISIS

2015-03-05

Och känt är att musik samtidig med ett budskap kan förstärka det såväl som att förstärka bredare inte nödvändigtvis lika direkt till budskap associerade känslor.


"But most share another quality — they feature jihadi nasheeds. Nasheeds are Islamic song-poems."
[...]
"In some videos, the music has been Westernized to appeal to Western youth. In others, the tunes and rhythms relies on local musical traditions to cater to regional Islamic nationalists."

Från: The Religious Chants the Islamic State is Using to Woo Recruits (2015-01-16) | Northwestern University

Vad man reflektera (i mening av att jag reflekterar lätt här utan att försöka mer systematiskt gå över information känt rörande ISIS) över är vad som skiljer Islamic State från så oerhört mycket av jämföra organisationer utnyttjar av metoder för att förstärka informationen (från den subkulturella fältet motsvarande "nationalstat" till musik m.m.). Nu ska man ändå inte övertolka effekten: Särskilt finns ju en etablerad kultur föregripande med lättare rekryter bara religiösa krigare. Samtidigt ska inte de kanske färre utanför dessa man når underskattas bl.a. därför att det kanske ger tillväxt just på den subkulturer fortsatt med eller utan att någon påverkad reser iväg till Syrien eller Libyen.


Jag hoppas att man inte suttit här eller på annan informationskälla eller kombinationer av sådan och nått längre än vad annars är normalt därför att man är relativt normala entiteter är oerhört motiverad. Samtidigt gäller ju som jag diskuterade rörande min tro tidigare längre bakåt när jag lät anteckningar till något annat under skapelse resp. och/eller utnyttjat i annat publiceras att så länge världen nu faktiskt konvergerar åt rätt håll gäller nu att vetande i sig inte kan ses som annat än en förstärkande faktor av det.


Emellertid gäller i all realism också att konvergens om än realitet åt rätt håll övergripande kan gå periodvis åt fel håll i subkultur, geografiska områden, eller kanske övergripande totalt också en kortare period i felriktning. Vi kan ex. se att givet att diktatur X har jämförbar kunskap som tillgängligt från säg entitet Y till resp. X och motstånds-funktion Z, kan när Z tar längre tid initialt att få utnyttjande fullt ut ev. effekt på motivationen / prioriteringen hos X rörande "propaganda" ge viss försämring under en kortare period - likt hur jag tyckt mig när jag följt entiteter argumenterat relaterat frågan kan ha skett och passerats som fas.


Oavsett hur man resonerar här tycker jag att det är sunt att åtminstone inte konstatera defekter eller mer än normalt effektiva komponenter IS utnyttjar. Jag kan heller inte minnas att jag sett ex. på detta på nivå med tycks det IS leverans-kompetens här även om förvisso många publicister i form gjort just detta. Men samtidigt: Utnyttjar IS en sekundär källa tillrättalagd för argumenterat jämförbara funktioner med motsvarande krävande motivation att identifiera och utnyttja kan deras kompetens vara väsentligt lägre.


Därmed inte sagt att jag bedömer något här som troligt om se eller att just något sådant var påverkande ett litet långsamt sidoprojekt här relaterat störande vissa dimensioner i information från IS den intresserade ev. lagt märke till. Men jag har konstaterat det som i alla fall möjligt sedan en fyra - fem månader (cirka - i kalender tid bakåt analyserande / läsande i fatt inträffat snarare än jag då lade märke till det: Vid tiden ytterst fokuserad något helt annat ej följande något relaterat alls) och är inte road av det (d.v.s. ordentligt mer fodras innan jag bedömer att saker konvergerar till det vi kan kalla en "långsint Husman" som fortfarande 10 år efter att inträtt fortfarande kan påverka saker och ting jfr ex. kinesiska diktaturen).


Jag bedömer med andra ord - liksom är jag säker på det mesta som skulle göra det seriöst - att ev. sekundär källa påverkande ej troligare involverar något publicerad här i det för anti-diktatur tillrätta lagda men motivations-krävande informationen publicerad än något annat jämförbart (vilket säkert finns mycket av på engelska om man söker), och kanske troligare några i området kompetenta man med lite tur lyckades etablera tidigt under ISIS-processen. Men är cynisk nog att inte utesluta något heller. Nu har jag hur som helst som argumenterat korrekt rört lätt vid denna fråga om än som del av inlägg egentligen avseende något annat. Om något alls mer konkret indikerar här lär jag säkert återvända till frågan (och vi säger att frågan sorterar under "Esoteriska Kvalitetsproblem").