Nordkorea: Matransonerna nu 250 gram / dag

2015-09-13

I uppföljning på:Har vi nu följande uppgifter från FAO, FN:


"Despite some rains in July and early August, drought damage to 2015 main season cereal crops still serious. Harvesting of the 2015 main season maize, soybeans and sorghum has just started and would continue until mid-October. Harvesting of the rice crop is expected to start from late September. Severe rainfall deficits between mid-April and mid-July, coupled with short supplies of irrigation water, resulted in area reductions of the 2015 staple rice crop. The yield potential of the early-planted crops, including maize and soybeans were also adversely affected."

Från: Despite some rains in July and early August, drought damage to 2015 main season cereal crops still serious )2015-09-15) | Food and Agriculture Organization of the United Nations

Uppmärksammades efter att ha läst North Korea reduced its food rations again in July, says FAO (UPI).. 250 gram motsvarar cirka 3 dl ris (men jag är inte säker på FAO avser med ransonerna eller om de egentligen alltid vet - Man kan förövrigt också fundera på hur variationen mellan olika geografiska områden ser d.v.s. störs supply management till en del får det självklart snabbt mycket stor effekt när de välfungerande är så här magra):


"The Government has reduced the food rations for households dependent on the Public Distribution System (PDS) twice during July from 410 grams/person/day distributed between January to June 2015 to 310 grams/person/day for the first part of July and to 250 grams/person/day since mid-July (see Figure 1).

While it is not unusual that the Government changes the PDS rations within a year reflecting food availability, the rations in July and August were below the three-year average and well below the food rations distributed during the same period in 2013 and 2014. This drop could be explained by the considerable reduction in the output of the early season crops. The PDS is the main system of availing food to at least 70 percent of the total population (around 18 million people).

Från: Despite some rains in July and early August, drought damage to 2015 main season cereal crops still serious )2015-09-15) | Food and Agriculture Organization of the United Nations

Vidare funderar man självklart vilken eventuell relaterad politisk-effekt som kanske är tänkbar jfr citatet nedan från . Jag får dock erkänna att jag inte så här spontant kan sätta ens så här pass sammanfattade uppgifter om ransoner till något jag kan jämföra med eller spontant direkt förstå. Man behöver tror jag initialt jämföra med tidigare kände motsvarighet och så från våga sig på hur situationen kan se ut kanske också 2016. Klimatet och jordbruk är dock inte lätta frågor och jag tror man praktiskt behvöer se det som redundans i risk management (eller omvänt enligt tankar i citatet nedan viss beredskap på att fånga det kanske i sig inte troligaste utfallet för Nordkorea men när inträffande potent).


Det är exempel på en sorts information jag tror kan indikera mer om de närmaste åren (kanske särskilt allmänt utan att tittat på just detta data nu nästa år). Vad indikerat som jag begrep det från kortare nyheter visar samma sak som jag såg i diverse mer ämneslokaliserade rapporter utspritt (några bör ha varit refererade i föregående inlägg via mer sammanfattade nyheter från i år även om data-rapporterna från förra året ej refererades därför att de för mig ligger ned-komprimerade och jag ej minns namnet på dem så att jag kan söka rätt på dem via nätet). Samtidigt ska sägas att jag tror att det här riskområdet Nordkorea är vad jag diskuterade några gånger 2009 som möjlig dynamik vandrande in i miljoner in i Kina när svälten eller kriget kommer skapande varians i mycket näraliggande staden Beijing. Det fanns då från modeller klimatförändringar indikationer att det var tänkbart att riskerna för bl.a. Nordkorea ökade: Ett problem med sådana rapporter (jag tenderar att korrigera för) är ej att de generellt underdriver risker utan istället att deras modeller regelmässigt tar fel i tid liggande förskjutande framåt. Det kommer av att enkla sammanfattade mervärden snarare än förändring som indikerat varians-liknande mått (tänk kaos kontra redundans i systemet). Mycket av risker indikerade som möjligt kan därför komma mycket tidigare än man förväntar från att ha läst vad modellerna pekat på därför att ANOVA m.m. ej ger utrymme för att ta snabbare förändringar som tillförlitliga i den tradition som gäller för dessa vetenskapsområden: Medan det i risk management såväl politiskt (svälten här om realiserad är exempel på) allmänt ej korrigerar detta som där nödvändigt därför att man behöver redundans för när risk faktiskt realiserat och därför behöver ta i lite annan för att hantera risken att modellerna faktiskt tar fel på tiden (rent personligt utanför sund risk management är jag väldigt övertygad om att vi ligger ordentligt före i tid mot vad normalt indikerat).

Från: Nordkorea rapporterar: Mycket svår missväxt (2015-06-17).


Och sedan som jag uttryckt flera gånger tidigare är det självklart korrekt att hjälpa svältande. Men därmed inte sagt att man ej ska ha beredskap för att göra det bästa möjliga av ev. dynamik om upprepad hunger eller direkt i en period svår hunger driver fram folkvandringar (en tänkbar realitet vi haft många gånger i människans historia och tror jag lättare att se realitet efter Syrien).


Och ett alternativ perspektiv jag läste i juni som rent allmänt och kanske också konkretiserat här när det kommer just till uppgifter från Kordkorea ofta är bra att minnas:Även om nu analusens slutsats antagligen kom fel därför att den inte använde uppgifter relaterat väder och klimat. Är man medveten om det är den emellertid läsvärd och av något mer påkostad än vi normalt förväntar oss från media (tyckte jag inte att den var bra hade jag inte länkat den här).

Tyskland hanterar nu Storbritanniens gränskontroll

Att Storbrittanien - Europas mäktigaste nation särskilt på sjön - haft problem med sina gränskontroller mot Europa är en mer komplext fråga i var problemet ligger än man först kan tro.


Självklart finns en kultur-problematik när det gäller tunneln till Frankrike. Storbritannien saknar historisk vana att resonera runt land-gränser i Europa såväl som erfarenhet. Det är därför ej riktigt att mena att något så avgränsat som en tunnel ska knappast vara svår att hantera oavsett sida.


På fastlands-europas sida ligger Frankrike. Frankrike är på många sätt en kultur och nation vi kan lära mycket av men de har alltid genom Europas historia haft en tämligen flexibel syn på Europas gränser (och har om något i Asien - korrekt oceanien tror jag - och kanske fler delar av världen varit mer exakta när det kommer till gränser).


Fransmannen ser sig dessutom gärna som kulturellt imperalistisk (även om vi normalt aldrig märker något av det). Kanske upplever man att UK distansierar sig från Frankrike och Europa såväl som i det också arabvärlden. En viss slarvighet kring mer tekniska detaljer eller ekonomiska frågor i tron att det gynnar kulturen är vad en del - och mer tveksamt - är typiskt för kulturen.


Men är det något jag tror alla vet är hur närmast (sätter vi det spektrum ligger vi kanske som folktyp i sanningen: tänkbart) autistiskt (inte kanske fixerade eller flexibla i mening av kreativitet ty mängden innovationer som kommer hur Tyskland åtminstone sedan 1994 är försvarlig om än inte alltid märkbara i varumärke snarare kanske överdrivet noggranna utanför domäner med viss intränad kreativ-flexibel egen-tradition som forskning? Ex. just gränser och liknande - Vi väljer det som koncept även om jag egentligen inte betvivlar att vi alla vet jag avser: Europa oavsett om fransmannen eller tysken för att inte tala om greken och maffians italien - För att inte tala om hela Östeuropa eller vad vi nu kallar det - är en utmaning för vad en del skulle mena kulturellt lite mer utvecklade länder) kvalitativt prioriterande när det kommer till gränszoner.


Sådant som noggran passkontroll och evalueraing av papper för därefter korrekt sortering var resp. person hör hemma är just vad vi alla bäst skulle utkontraktera till Tyskland tillsammans med dom finansiella säkerhetsfunktioner för bank- och finansbranschen (varför ska vi ha en egen bankgaranti i Sverige när Tyskland skulle göra det så mycket bättre åt oss? Titta hur bra de skötte om Grekland).


Att Tyskland nu ska ta hand om Storbrittaniens gränskontroller känns därför så självklart när man väl sett det färdigt beslut. Jag antar att man lätt blir kreativt-blockerad på invanda gamla koncept som gränskontroll m.m. och vem som egentligen ska ha hand om dom. Citerat från Google News:


"Germany imposes border controls to slow migrant arrivals
Reuters - ‎29 minutes ago‎
BERLIN/BRUSSELS Germany re-imposed border controls on Sunday after Europe's most powerful nation acknowledged it could scarcely cope with thousands of asylum seekers arriving every day."

Och det är just sådana här särskilda samarbeten jag vill tro pekar på något djupare viktigare som växt fram ur EU. Att ett land - här Tyskland - hjälper Storbritannien en hjälpande hand när de nu svämmar över av alla flyktingar från Syrien och Eritrera (säkert tillfälligt: Hinner de bara navigera det några kanonbåtar tror jag nog de kan hålla tunnelns mynning säker mot vad helst som kommer ur den: Kanske enklare bara att spränga tunneln - Jag hade nog gjort det eftersom kulturell omställning som en önation till det mer kontinentala blanda-samman lite hur som helst kan ta tid och sådant måste man våga ge tid att utveckla sig i sin egen takt).


Rent personligen får jag dock erkänna att jag sista halvåret börjat känna mig attraherad av den franska kulturen igen. Språket är för mig i alla fall en utmaning. Sådant här imponerar på mig i dom rent estetiska sidorna av mig:
Ännu mer Frankrike (eller som Storbritannien och Tyskland omväxlande brukar kalla Frankrike när de har egna särskilda myten utan resten av EU: Vår buffert-zon resp. oftare sista två åren Vårt medelvärde)...Emellertid för uttrycka något av följande reflektion idag:Upplever jag att Frankrike ganska tydligt sista åren här efter att man fick ny ledare från ett annat parti märks mindre. Frankrike kan mycket väl vara involverad en hel del politiska processer internationellt. Men Frankrikes perspektiv och vad man vill i frågor märks nu ännu sämre än tidigare. Åtminstone för det engelska språket. Och Frankrike relativt Storbritannien, USA och Kina har egentligen aldrig dom år jag följt nyheter på det här sättet märks särskitl bra på det här sättet. Jag kan tänka mig att det finns ett värde i att stödja de franska koncepten och varumärken som missas såväl som att man för frågor bredare oavsett aktörer som konkret just när pågående kan påverka missar ett kreativ-värde av att se det franska perspektivet tydligt.


Också bygger man ju en verklighet vi kan uttrycka så här även om ingen naturligt konkretiserar så här naturligt den implicita världsbild som byggs upp:


Tyskland har sista åren gjort en massa (och tycks det utmärkt) Greklands-arbete besparande hederligt folk som oss svenskar behovet av att över-engagera oss i sådant.

Men vad har fransmannen egentligen gjort för oss sista åren? Är det mest något i EU till för att hjälpa tysken till en trygg självbild så de vågar leda internationella frågor utan att få ångest över allt kring Andra Världskriget? Gör Fransmannen något själva mer än att beundra tysken?


Frankrike behöver märkas mer. Visa lite dådkraft i nyhetstitlarna om man inte implicit ska få bild av det på stora hela är nolla i såväl EU som världen. Märker man inte ens att de har en åsikt eller vill något eller för den delen att de gör något konkret som drivande aktör så är det heller inte en irrationell slutsats. Det är dags för Frankrike att driva snarare än att följa några tungt viktiga internationella frågor där hela världen får ut världe av det. Byggande också ett förtroende för den franska förmågan, moralen och betydelsen för positiv förändring.En del skulle mena att detta kanske har att göra med fransk snörkighet. Men jag tror mer att det har att göra med att man är naturligt ganska distansierade från de engelska medier som jag följer och som fullständigt format mitt intryck. Oavsett läsande manuellt eller för maskin-intelligensen är det heller inte aktuellt under överskådlig framtid att försöka hantera det franska språket via översättning (vilket snart nog kommer ske vad vi kan välja att kalla kinesiska resp. för japanska har jag en del stöd men endast för tecknen d.v.s. snarast för avgränsad koncept-tolkning än natural language processing där.).

The Noble Art of ridiculous: Hur en svensk kamrat och maoist rätt säljer sina gamla utdelade löntagarfond-aktier

Jag börjar med att publicera det här så ska jag sedan försöka hitta någon ideologisk-ansvarig här i Sverige för den diktatoriska komponenten av Kina.


Hello Brothers in Mao,

I am a Swedish maoist who owns stocks in Swedish companies. It was forced onto me by the government after they destroyed our "Löntagarfonder" (a good swedish project to give goverment power over private companies).

I resently remember my stocks and felt bad from having things of the capitalists. The only practical way to get rid of this garbage would be to sell them.

Would I be the correct international comrade to China if I sell them now or could that make your economy fall even faster towards recession?

Could you perhaps also point me some works by the great Mao regarding the issue? I.e. regarding the issue of perhaps if things seems to come closer as more people today seems to suggest might go the same way as Soviet union and it seems buying chinese stocks above normal market pice could save China. Does the economical laws Mao proved rules that it is correct to buy chinese stocks if so or would that make me a dirty capitalist? We have after all more money here so to save a small sum each month to have ready to help you out with is a real possibility.

I am also sorry I did not write in chinese. I started to learn russian early 1970 but had not come that far before Soviet unionen ended. I have always found it hard to learn new languages (would take hours each day judging from russian) so I will have to settle for that if the party in China survives your stock market problem I of course to start learning chinese after that.

Best Regards
Hans Husman


Är det förresten p.g.a. av de kommande möterna mellan USA och Kina som man kan kontakta US (United States) via kinesiska ambassaden? Eller är det President Obama som slutgiltigt klarar att överraska högerfalangen i det republikanska partiet genom att ej visa sig vara muslim utan kines? Eller är det kanske tvärtom och föregripande någon mer monumental politisk förändring av Kina transformerande landet till en amerikansk delstat? Bara tiden kan ge oss svaret vem som visar sig vara delstat till vem... Kanske kan britterna ännu överraska? Eller mongolerna.Jag satte titeln To support Chinas stock-market correct for the world communism i mitt e-post till:


political@chinaembassy.se

Förövrigt om nu det värsta av värsta inträffar och vi om några år styrs av Kina kanske något lämpligt på ett större språk än svenskan redan i systemet ger en månad på att hinna ut innan man är inspärrad eller död innan i processen av att nå fram till det för dom.


Rätt musik när det är dags to man up for world communism

Jag tycker nog att kortare kulturell-distans hos Sovjetunionen håller än idag trots internet och allt. Åtminstone när det gäller musik kombinerat marscherande.Mao the Heretic

Jag passar också att rekommendera följande bok. Vilket eventuellt ej framgår i texten gavs den ut just i Sovjetunionen och tycks vara tämligen välunderrättad rörande statistik och en mängd uppgifter om utvecklingen i Kina under efterkrigstiden fram till början av 1970-talet när boken gavs ut. Mycket läsvärd även om man bara är intresserad att hitta argument som pekar på innebående "idealogiska defekter" i Kina (ex. att utilisera för att understryka att diktaturen ej idag är särskilt ideologisk-renläring i mycket utan mer prioriterar vad som stödjer diktaturen i sig resp. praktiskt tenderar till att lösa allmänna problem om det ej stör diktaturens fortlevande) just när det kommer till de kommunistiska idé-skolorna (som ju är legio men samtidigt var ju Sovjetunionen och lär så förbli särskild som den upplevs).


"Eftersom bredband ej fungerar prövar jag att göra detta inlogg på min Sony Ericsson Android.

Rekommendationen är en excellent analys av kinesisk politisk strategi publicerad 1972 som föregriper flera idag uppmärksammade företeelser:

1. Kinesiska utvecklingen tillbaka från planekonomi inkl. uppgifter lön, arv och ersättning till tidigare ägare av förstatligade "enterprise".

2. Kinesisk strategi i Afrika inl. riktade stöd, kommersiella projekt mm. Kritik liknande den idag uttryckt oftare i ytlig form.

3. Territoriella problem nu aktiva bla i Sydkinesiska havet.

Punkt förklarar en del av grunden till förändrinhen. Punkt tre föregriper och uttrycker koncepten idag aktiva jag spekulerar hamnade i bakgrund många år av ekonomisk nödvändighet såväl för att balansera USSR med US i handel och utrikespolitik.

Sagda balansering är nu denna bok ett uttryck för varande en kritik skapad i sovjetunionen av Maos ideer:

A critique of Mao Tse-tung's Theoretical Conceptions.
First printing 1972

Dessutom gav analysen implicit en bättre förståelse av orsakerna till kulturrevolutionen i under-domän av maktkamp i partiet."

Från: Rekommenderad läsning - Kina (2014-09-01)

Jag köpte boken på Röda Rummet i Uppsala vilka i brist på bredare efterfrågan idag av och till dumpar i väg gamla vänster-radikala böcker av alla möjliga ursprung typer för 10 kr styck med jämna mellanrum. Av och till som med denna hittar man något praktiskt värdefullt idag. Riktigt bra bok.


Själva kärnan - eller om så vill smalare en psykologisk-dimension - i drivkraften till Maos-skapelser var självklart att ej som person och därmed som funktionellt för diktaturer nationen som sådan ej vara sekundär mindre än nödvändigt till jämförbara ideologiska fäder i de kommunistiska trosföreställningarna. I samma situation från praktisk kontext händelser Kina, områden han har naturlig talang för, vissa aspekter av personlighet o.s.v. är det en väldigt naturlig sak att göra och är som sådan därför lite olycklig att övertolka. Jag hade "kanske" själv gjort precis det samma om jag stod ungefär där han var och med den fallenhet Mao hade (och som jag har själv) får vi gärna när prioritet på var talang finns kontra för vem som helst faktiskt som situationen var i Kina mer arbetsamma just gärna argumentation i form av "lätt filosofiska" lemma som bygger upp en idé-värld som lätt i varje steg upplevs trovärdig men där detta just blir konsekvensen av att innan stegvis accepterat en alternativ världsbild. Att jag (ibland kanske också överdrivet) väljer att prioritera referenser för ett antal områden här är förutom eget värde när jag går bak i anteckningar att ha viss default-redundans för inlägg där jag delvis resonerar för mig själv men då ibland (om än sällan när ej gjort medvetet) kan bli onödigt "ideologi-lemma-byggandee" från rena teser och tankar snarare än testad eller substansiellt vetande. Och delvis av samma anledning (förutom vissa egna tillämpningar rörande viss pseudo-discourse jag önskar ha kvar att skapa hand-gjorda testfall rörande maskin-intelligens från) har vi dessa över-korrekta små kommentarerna med inläggen: Jag skriver verkligen inte så naturligt när jag argumenterar annars.

Priset på olja

Har vi kanske nedan någon uppgift om:Relaterat:D.v.s. positiva signaler bl.a. EU är ej otroligt ej tillfälliga (ej oavsett vad man nu vill härleda dem till dock :-D ).


Sedan kan man självklart argumentera i den mån konsumtion av olja späs på att vi lånar från framtiden. Samtidigt har nu riskerna som varnats för flera år av tycker jag mycket att döma av redan börjat realiseras och vi saknar där fortfarande modeller och resonemangssystem för hur konsumtion fortsatt inverkar. En del områden kan jag mycket väl tänka låg i thresholds realiserade där närmast hastighet på realisering nu är vad som inverkas (ex. där jag kan tänka mig att det ev. är en fråga men ej vill förespegla att jag så jag kan bedöma rörande landområden nedanför Himalaya med "fel" lutning från ismassorna d.v.s. kanske primärt Indien).


Jag kan tänka mig att lägre oljepris några år nu ej gör ditt eller datt jämfört med systematiska åtgärder riktade mot industriområden resp. konsumtion jämförbara med de åtgärder man redan sedan flera år syftat till att förebygga problematiken i.


Vidare tror jag att det är sunt att vi går ur de här argumenterat "sämre åren" en del menar att vi haft. Jag gillar verkligen lika lite nu som 2010 och där emellan den här pseudo-kulturen en del ger uttryck för där man tror att någon värde finns att ge diverse diktaturer - må de sedan vara Kina eller Saudiarabien - ger något värde längre in i framtiden än ett år eller två. Så här må dessa år när det kommer till Västerländet i alla fall vara slut.


För att fortsätta opera-tema i Pump it down...