Nordkorea: Matransonerna nu 250 gram / dag

2015-09-13

I uppföljning på:Har vi nu följande uppgifter från FAO, FN:


"Despite some rains in July and early August, drought damage to 2015 main season cereal crops still serious. Harvesting of the 2015 main season maize, soybeans and sorghum has just started and would continue until mid-October. Harvesting of the rice crop is expected to start from late September. Severe rainfall deficits between mid-April and mid-July, coupled with short supplies of irrigation water, resulted in area reductions of the 2015 staple rice crop. The yield potential of the early-planted crops, including maize and soybeans were also adversely affected."

Från: Despite some rains in July and early August, drought damage to 2015 main season cereal crops still serious )2015-09-15) | Food and Agriculture Organization of the United Nations

Uppmärksammades efter att ha läst North Korea reduced its food rations again in July, says FAO (UPI).. 250 gram motsvarar cirka 3 dl ris (men jag är inte säker på FAO avser med ransonerna eller om de egentligen alltid vet - Man kan förövrigt också fundera på hur variationen mellan olika geografiska områden ser d.v.s. störs supply management till en del får det självklart snabbt mycket stor effekt när de välfungerande är så här magra):


"The Government has reduced the food rations for households dependent on the Public Distribution System (PDS) twice during July from 410 grams/person/day distributed between January to June 2015 to 310 grams/person/day for the first part of July and to 250 grams/person/day since mid-July (see Figure 1).

While it is not unusual that the Government changes the PDS rations within a year reflecting food availability, the rations in July and August were below the three-year average and well below the food rations distributed during the same period in 2013 and 2014. This drop could be explained by the considerable reduction in the output of the early season crops. The PDS is the main system of availing food to at least 70 percent of the total population (around 18 million people).

Från: Despite some rains in July and early August, drought damage to 2015 main season cereal crops still serious )2015-09-15) | Food and Agriculture Organization of the United Nations

Vidare funderar man självklart vilken eventuell relaterad politisk-effekt som kanske är tänkbar jfr citatet nedan från . Jag får dock erkänna att jag inte så här spontant kan sätta ens så här pass sammanfattade uppgifter om ransoner till något jag kan jämföra med eller spontant direkt förstå. Man behöver tror jag initialt jämföra med tidigare kände motsvarighet och så från våga sig på hur situationen kan se ut kanske också 2016. Klimatet och jordbruk är dock inte lätta frågor och jag tror man praktiskt behvöer se det som redundans i risk management (eller omvänt enligt tankar i citatet nedan viss beredskap på att fånga det kanske i sig inte troligaste utfallet för Nordkorea men när inträffande potent).


Det är exempel på en sorts information jag tror kan indikera mer om de närmaste åren (kanske särskilt allmänt utan att tittat på just detta data nu nästa år). Vad indikerat som jag begrep det från kortare nyheter visar samma sak som jag såg i diverse mer ämneslokaliserade rapporter utspritt (några bör ha varit refererade i föregående inlägg via mer sammanfattade nyheter från i år även om data-rapporterna från förra året ej refererades därför att de för mig ligger ned-komprimerade och jag ej minns namnet på dem så att jag kan söka rätt på dem via nätet). Samtidigt ska sägas att jag tror att det här riskområdet Nordkorea är vad jag diskuterade några gånger 2009 som möjlig dynamik vandrande in i miljoner in i Kina när svälten eller kriget kommer skapande varians i mycket näraliggande staden Beijing. Det fanns då från modeller klimatförändringar indikationer att det var tänkbart att riskerna för bl.a. Nordkorea ökade: Ett problem med sådana rapporter (jag tenderar att korrigera för) är ej att de generellt underdriver risker utan istället att deras modeller regelmässigt tar fel i tid liggande förskjutande framåt. Det kommer av att enkla sammanfattade mervärden snarare än förändring som indikerat varians-liknande mått (tänk kaos kontra redundans i systemet). Mycket av risker indikerade som möjligt kan därför komma mycket tidigare än man förväntar från att ha läst vad modellerna pekat på därför att ANOVA m.m. ej ger utrymme för att ta snabbare förändringar som tillförlitliga i den tradition som gäller för dessa vetenskapsområden: Medan det i risk management såväl politiskt (svälten här om realiserad är exempel på) allmänt ej korrigerar detta som där nödvändigt därför att man behöver redundans för när risk faktiskt realiserat och därför behöver ta i lite annan för att hantera risken att modellerna faktiskt tar fel på tiden (rent personligt utanför sund risk management är jag väldigt övertygad om att vi ligger ordentligt före i tid mot vad normalt indikerat).

Från: Nordkorea rapporterar: Mycket svår missväxt (2015-06-17).


Och sedan som jag uttryckt flera gånger tidigare är det självklart korrekt att hjälpa svältande. Men därmed inte sagt att man ej ska ha beredskap för att göra det bästa möjliga av ev. dynamik om upprepad hunger eller direkt i en period svår hunger driver fram folkvandringar (en tänkbar realitet vi haft många gånger i människans historia och tror jag lättare att se realitet efter Syrien).


Och ett alternativ perspektiv jag läste i juni som rent allmänt och kanske också konkretiserat här när det kommer just till uppgifter från Kordkorea ofta är bra att minnas:Även om nu analusens slutsats antagligen kom fel därför att den inte använde uppgifter relaterat väder och klimat. Är man medveten om det är den emellertid läsvärd och av något mer påkostad än vi normalt förväntar oss från media (tyckte jag inte att den var bra hade jag inte länkat den här).