Behöver de juridiska definitionerna rörande biologisk krigföring uppdateras?

2015-09-14

Den hypotes rörande prioner Wikipedia kallar "the protein-only concept är den jag i år skulle våga mig på satsa pengar på är den korrekta:


"Research into fungal prions has given strong support to the protein-only concept, since purified protein extracted from cells with a prion state has been demonstrated to convert the normal form of the protein into a misfolded form in vitro, and in the process, preserve the information corresponding to different strains of the prion state. It has also shed some light on prion domains, which are regions in a protein that promote the conversion into a prion. Fungal prions have helped to suggest mechanisms of conversion that may apply to all prions, though fungal prions appear distinct from infectious mammalian prions in the lack of cofactor required for propagation. The characteristic prion domains may vary between species—e.g., characteristic fungal prion domains are not found in mammalian prions."

Från: Prion | Wikipedia

Och kan tänkas inenbära att definitioner relaterade biologiska vapen behöver uppdateras.


Jag vill inte överdrivet reflektera mina i ett ögonblicket tämligen morbida kreativa reflektion rörande det här. Det känns onödigt även om jag kanske inte skulle hålla någon risk med det som troligare än ej så. Men vi kan ju görande en ev. praktikalitet som ett nytt problem inte självklart se risken som uteslutande vara det mer långsamt genom att introducera sjukt-kött. Mycket för att realisera skade-verkan hos människa är ju en fråga om mängd per tidsenhet. Och det här är ju mindre protein-strukturer än mycket annat (om än utan att noggrant kontrollerat här) gigantiskt tyngre än enklare gaser och liknande men bör gissar jag ha en polarisering så att de kanske binder till laddade lite större partiklar.


Utan att vara expert för området föreställer jag mig ändå att kostnaden för att kontrollera, kanske tydliggöra eller komplettera definitioner och beskrivningar varande mer eller mindre ingenting.


Relaterat

De som vill lära sig mer om de biologiska aspekterna på krigföring med en kreativ utgångspunkt kan ex. titta på följande japanska filmer:Ett försök till att bromsa destruktion - bekämpa den - - kanske delvis hämnaren - en aspekt av naturen skapade från sin natur kombinerad en människa. En verklig krigare precis som kvinnan som tar rollen av ledare praktiskt såväl som i personlig drivkraft på den andra sidan. Se Princess Mononoke.

Medium för att effektivisera information

En fascinerande tänkbar effekt här är ju hur påverkan på resp. individ i kognition och perception kan samverka med språk i och mellan soldater ex. spridande psykotiska tolkningar hos individen som bekräftas mellan personer och en mängd varianter av samma sak när nu kognitionen börjar gå defunct. Det är ju självklart vad man kan tänka sig att fienden kan påverka på jämförbart sätt introducera cues man kan tänka sig troligt leder till intensiv-skräck. Kanske vad vi kan jämföra med att introducera en diffus bakgrundskanal med information du delvis kan kontrollera (jämför med sociala medier på nätet) för att så att säga här mindre mäta som att uttrycka i inverkan på generellt humör och mind set.


Men jag kan ibland ha en otäck kreativitet: Och det kanske har sina poänger att publicera det med risk aspekten givet att Europa tycks krigiskt numera så man inte inser en dag att man hamnat där man efter en invasion sitter och tillverkar vapen som lika gärna från troligen allt praktiskkt möjligt att kontrollera (som här) kan vara värre för människan än något annat. Prioner, arvsanlag som pay-load virus m.m. är vad vi alltid ska ha enorm respekt för att som förhoppningsvis aldrig blir vapen. Lite på temat av diskussionerna från 2009 om jag minns rätt (ev 2010 mer märkbart som publicerat bl.a. här också) kring aspekterna relaterat luftföreningar och impulskontroll i kontext av revolutionär commution resp. svältaspekten av Nordkorea som tänkbar co-occurence trigger när de vandrar norrut mot maten in i den större diktaturen. Jag tror ej vi uppnår bättre mänsklighet genom att riskera att reducera oss till mindre än mänskliga i processen. Också där är många dokumenterade problem för övrigt kända i problematisk post-effekt för samhällen under många år. Varken målet eller elegansen i konceptet ursäktar sådant som en ny Digerdöd, miljoner som dör i svält i onödan o.s.v..


Effektivitet i sådana här "oheliga vapen" är när man skönjer det kanske vad som driver kreativitet? Den relativa skillnaden mellan förvåntade nivåer och en tänkbar?


Nu tenderar vi individer sällan vara så unika som vi kanske tror. Men jag har rent personligen viss respekt för att jag såväl kan uppleva ett lättare kreativt-flöde i försvars-koncept (vilket är andra sidan på detta om nu inte direkt tillämpat som sådant) samtidigt som jag kan för mycket om för mycket ämnesområden i bredd. Just här kan man förövrigt tänka sig att kreativ-association i en annan situation för någon annan når samma område från en annan utgångspunkt:


  • Om vi vill ha ett biologiskt vapen att kunna använda.
  • Men ej vill att det ska falla under vissa juridiska system nu aktiva.
  • Hur tillverkar vi då detta vapen?

D.v.s. hur kringgår vi de definitioner som uttryckta tillräckligt för att orka till en görlig argumentation i domstol om så krävs.

Man vill gärna försöka motverka tidigt sådant resonerande genom att försöka hålla jrudiska system kompletta. Det är en bromsande faktor.