För Sverige: Att ttala tydligt - Svensk topp-management försvar problematisk med indikerade problem spritt delsystem verksamhet (2015 är rätt år att korrigera)

2015-07-24

Jag rullar OS och datormiljöer pågående allmänt och kontnuerligt just nu. Internet kommer och går just nu lite och även om kanske löst nu vad som för denna dator kan ej troligt gå in i mer skagig period igen. Därav kompletterar jag nu ej detta inlägg med länarna som ej syns (men alla tror jag finns att hitta på bloggen genom att söka) eller korrekturläsande det. Dock tror jag de flesta intresserade av detta inlägg kan vänta någon dag tills jag kompletterat inlägget. Jag är låg på antalet skärmar också och den inbyggda i denna är efter diverse i hårdvaran införda förändringar påväg att ev. bli problematiskt. Så att just n tappar jag ljus på den.

Publicering nu ska mer ses för scenariet att jag behöver eller ser värde att välja bort nätet helt några veckor eller mindre troligt längre än så. Denna mindre "risk" är också en bidragande orsak till att jag valde kanske mindre eleganta formuleringar resp. bakåt i tiden i alla fall mindre önskad övertydlig av verklighet beskrivningar utan värde medna där värde av det finns kan i aktuellt kontext redan vara känt (bl.a. relaterat vilken upparbetad domän av kunskapsområden och intressen jkag kommenterade här) och vidare nära relaterat vilka primära geo-politiska och kompetens-domäner jag oftare egentligen intresserat mig mer för bakåt i tiden (ibland tenderar man att komma från ett kontext kanske starkare i kompetens och erfarenhet rent av seende bara defekter i ett annat man ej är i normalt men missande allt man redan börjat i förändring eller feltolkande information - Det har regelbundet i arbetslivet hänt mig med några års mellanrum kanske och får en från ett egentligen mer kreativt problem-perspektiv att tolkas som djävligt dry

Dock Sverige är viktigt. Och åtminstone för Sverige tror jag nog att en försvarlig andel nog för att göra förändring försumbar redan tycker jag är ganska dryg (jag är lite stolt över det ty normalt har det kommit från situationer där relativ kompetens var uttalat eller blev etablerad verklighet senare). .

Ej korrigerat om någon vecka ta det som det är. Notera symbol-statistik ett till tre år bakåt spritt publicerat Sverige om så ej refererat nu i tomma länkar ännu här.Väntande på att version bakåt av Puppy Linux via backup skullem bli klar med DHCP såg mjag hur jag skulle börja detta inläg med att peka på att jag kanske inte är all-kunnig rörande propaganda eller förmågan att inducera effekt via orden. Dock börjar vi allt mer styrande nu närma oss sluten på ämnen att beröra här på bloggen. Att tala så personligt som jag gjort här hör inte till det normala. Kunskapsområden vi berört lär nu snart märkbart börja konvergera ner till färre i en mer abstraktnivå - systemdelarna i senast från scratch natural language processing och discourse analys, kreativt analyserande från allt dagligen analyserat data nyheter m.m., sökfunktionerna open source händelser publicerade, prediktion av förändring framöver m.m. integreras nu till ett koncept - och när det gäller återkommande tema-områden (ämnen som ibland återkommit av och till rörande politik) menar jag också går i växande hastighet mot situation av emergence (förändrande definition av mening och betydelse: Definierande världen färskt görande historik problematiskt att fortsatt utnyttja för ex prediktion - Jämför hur process för att införa en ny lag i Sovjetunionen efter transformationen till demokrati var i emergence blev en radikalt direkt sämre datakälla för att prediktera det samma i resp. Född Demkrati).


Så i de sista "fåtalen år" (väljande tidskoncept slumpmässigt från rimligt) låt oss istället utgå från att jag kanske kan det här området bättre än någon annan på kontinenten Europa och ej sämre än mycket annat i övrigt praktiskt såväl i analys av språk. Jag föreslår det som utgångspunkt att föregripande eller efterföljande det läsande detta bedöma ex. som utgångspunkt när vi av och till "någon enstaka gång" kommit in i området här (och om jag argumenterar jag korrekt uteslöt "black magic" - oavsett taggen uppenbar mental-trötthets-gräns-zones-rörelse - bör tror jag det vettigt innehåll att köra igenom kunskaps- och associationssystem för analys sv ex. skattning kunskapsnivå via jämfreölse vedertagna koncept över sp. område och från det prediktera korrekthet övergripande (eller hur du gör det) d.v.s. risker med att kanske mer konkret än normalt för mig eller svenskar (och diverse andra kultuirer också för den delen) vara lite uttalat ärligare än normalt för mindre ansvarig läsare fortfarande i effket-möjlighet rörande råd jag ger bör vara begränsad. Det samma kan vara en vettig utgångspunkt för att komplettera vetande och hitta vidare till andra kunskapskällor.


Att tala tydligt

Att tala tydligt handlar om att nå resultat effektivit. Målsättning säkerhetspolitik Östersjön är inte från svenskt perspektiv att heta svenskarna upp till krigshysteri.


Målsättningen är att reducera risk och kostnad för att reducera risk bättre än endast vapen ensamma gör.


Fortsatt "ärligare" (skriver jag utan vidare motivation) än normalt här har Sverige presterat "under all kritik" (nästan komiskt defekt) sista åren.


Nationalstaten är definierad av att bibehålla kontroll av dess yta - utanför detta är utanför resp. nationalstat - och förmåga att göra gränserna accepterade (jämför med det bredare konceptet "Walking the line").


Resultatet sv upparbetad kommunikation discourse Sverige är den ej otroliga upplevelsen att:


  • Medan nationalstaten Sverige blir mindre trolig som verklig eller predikterad när dess gränser blir mindre acccepterade vedertagna via händelser som kränkningar.
  • Upplever topp-management militär-domän (jag föredrar medvetet ssedan år att använda konceptet management för strategiska funktioner militär) att det är jobbigt.
  • Mest kända exemplet är Överbefälhavare som blir utbränd.
  • li> Och vettigt tyst utan mer vad han, media, arbetsgivarens (Sveriges folk) representation och media ser som en fin upplevelse att reducera stereotyperna om utbrändhet, att skadas av fiendens stress-induktion fredsstid o.s.v. så att andra i management militär m.m. inte går och döljer egna problem.

Nationalstaten Sverige talar tydligt men de talar ej tydligt ovan från förståelse av att historik och nuläge visar att risken för att expanderat krig Europa ej är direkt otroligt om än ej det mest troliga. Sådant är för svensken ej riktigt verkligt i effekt-storlek på koncepten utan huvudsaklige för de flesta ett intelligent accepterande ej påverkande tänkande framåt.


Sverige talar också tydligt för entiteter vilka beroende på väg framtiden tar kan vara fiende. Sannolikheten för att vi hamnar där påverkas bl.a. om vad vi själva säger om nationalstaten Sverige till dessa entiteter och näraliggande nog för spridd-effekt.


Sverige talar tydligt till kulturer på avstånd under verklighet av begränsad kanal en människa såväl som population människor (intelligence andra länder och jag kan som saker slumpat sig genom åren lite bakåt faktiskt bedöma konkret var man låg då bl..a för en stor entitet Europa såväl som en stor Asien - de talade tydligt utan att tänka på att dom gjorde det tekniskt mer konkret än vad vi avser här till entitet - eg. två för en av dessa entiteter avsedda rörande läckage av information - än vad vi diskuterar här: D.v.s. strategi, taktik, lösningar, verksamhet intelligence, militär-beredskap m.m. kom att delas rörande bl.a. Kina i ett visst kotnext från data som togs ut fientligt av personer jag "sekundär" ej direkt vet vilka de (eller han eller hon kanske - vem vet) är). Vidare kan jag bedöma det via open source - och pesudo-open-source och se gärna för ex. - av vad uttryckt just open source över forskning och nyheter några år troligen jämförbart med vem som helst annars.


Effekten av kanalbegränsning 'r jämförbar med ett motsvarande fenomen vi får i direk lokalt språk-population: Entiteter i sig välkända eller bärande känd funktion / titel välkänd kommer att symbolisera och tolkas som motsvarande hela populationen. Jämför också med företeelsen att prata om länder jämförbart med ex: Beijing reagerar negativt på att dess folk vill välja en kompetent regering. Vilket folk då? Beijing skiljer sig ej tungt från andra storstäder i hur de ser på diktaturen. Kan det vara kommunistpartiet som ljuger om vad Beijing tycker? Och vad tycker resten av Kina om det?


Att topp-management - den mest representativa person-entiteten ej politisk-sida - pratar tydligt idot och okunskap effekt och betydelse av språk i hans eget expertområde handlar i effelt viktig för svenskarna såväl som Östersjö-regionen övergripande ej om att andra ska våga ta tag i sin utbrändhet (för det duger vem som helst med förebildsegenskaper i känt namn eller känd funktion så som ex. topp-management tillochmed normalt för de flesta bättre via topp-management ett business därför att det har större zsimilarity med en större andel.


Effekten sådan att den påverkar prediktion framtiden i scenarier där kostnad mätbar för en nationalstat som likt Sverige ej direkt är utfattig per innevånare (faktiskt predikterande med hög osäkerhetsnivå är Sverige det cirka 7 - 11 rikaste landet i världen per innevånare men även med sundare mer vedertagna rankingen är svensken tjockt-rik).


Orden säger att reducera definitionen av Sverige mer sannolikt är funktionellt att göra: Rent av har ju Överbefälhavare Sverige börjat göra det samma själv med orden...


P ( Sverige | Gränser accepterade ) \approx P (Sverige tills idag upparbetat fortlöpande prediktion av var vi stod) * P (Gränser accepterade | Sverige ) / ( P (gränser - och just Sveriges gränser och ej gränser allmänt Europa eller världen ) accepterade fram till idag))
<(p>

Jämför med även om den konceptuella beräkningen med nödvändighet expanderar inkluderande fler statistiska grundläggande koncept). Rörande jämförelsen se omedelbart att antagande naive bayes ej är aktuellt som skrivet ovan: Det är just Sveriges gränser.

Snarare avser som skrivet en grund för att testa via hypotestestning eller fortlöpande prediktion om gränserna som respekterade och uttryckta "FN" o.s.v. är obereonde av sådant som att Överbefälhavare Sverige blir utbränd när small shit inträffar istället för att korrekt bli glatt upphetsad av att äntligen få göra shit man en gång i tiden valde karriäen för. Om obereonde hamnar vi där uttrycket förenklas ner till att P ( Sverige ) och P ( Gränser Sverige) är samma och att resp. P för A givet B faller bort. Sannolikhen: för att Sverige består med givna gränser blir P ( Sverige som upparbetat) * P ( Sveriges gränser som upparbetat) d.v.s. oerhört världsfrånvänt saknade allt vi kan lära av historia och dokumenterat om människans natur ("beräkna" gärna utan nummer subjektivt hur Frankrikes sannolikhet var innan WII).


Begriper läsare här ej problematiken och troligen om så enkelt får flera jämförbara exempel aktualiserade i kognition från hippocampus och neocortex som funktion av värdering värde och risk via bl.a. Orbito frontala cortex och Amygdala tror jag ej på förändring av det förklarande mer med den motivation jag investerar här. Saknas rätt effektnivå här lär läsaren ändå ej orka till att ta in den informationen.


Svensk som begrep att tala tydligt (eller lärdes göra det / hade det naturligt i sig)

Här antar vi därför att läsaren ser som möjlighet att jag har rätt och korrekt konsulterar sina system för att beräkna fram effekt av diverse nyhetshändelser eller manuellt går över subjektiva exempel (en del oftast ej just relaterat Sverige finns här över åren). Och vi uttrycker istället ett gott exempel på hur man ska tala tydligt från Sveriges nutidshistoria.


Hur talar man tydligt när Sveriges gräns ej accepteras och havet är fyllt av (inkl. kanske utanför med kärnreaktorer kärnvapenbestyckade)? Så här:


1. Och självklart att detta är ett problem och det ej är bra att det inträffade. O.s.v. vi vet ju hur vi bäst uttrycker här innan situationens "allvar" och vår naturliga "kvalitetsmedvetande" gör oss över-motiverade i början. Humoring the women and kids.

2. Likväl oavsett korrekt vinjett finns ingen anledning att i övrigt kroppsspråk dölja att egentligen tycker vi att det är motiverat ganska kul. Äntligen ges möjlighet att göra det jag tycker är kul och som fick mig att välja min karriär. Ej att förväxla med den mer av lite "psykopatiskt krigs-intresserade mtotivation till vapen som lösning" USA utnyttjade för att påverka Sovjetunionens analys verklighet (menar jag och tror jag mig kunna motivera det bättre än indikerat i . ty det är ju mindre av P (Kultur | Sverige) och därför reducerande upplevelse eller tolkning datasystem av motsvarande P ( Sverige | Kultur).

Desto mer avvikande det sista världet är från "förväntat" normalt desto mindre kommer det värderas som korrekt av verkligheten och istället mer av konstruerad information:Och att tala tydligt i riktad information givet ett välkänt och också rent av över-uttryckt kontext av informationen som vapen är vad de flesta ej kan klara att göra utan reducerad effekt jämfört med alternativ (d.v.s. möjligheten att säga att du gör A för effekten E på B till B medan du levererar informationen undviker man oavsett om man kanske upplever sig se "förebild" hos någon eller någon: Sådant är ej för situationer motsvarande Sverige och fodrar att man kan prioritera högre hantering komplexitet via förståp område och system analys resp. vetskap om vem man talar till ex. via direkt implicit feedback tillbaka).

För att dettta ska göras bra som beskrivet när SVT visar vår militära management från ö-holme ute i den svenska Skärgården ska han ha naturen i sig från början. I honom blir ev. coaching av hur man tycker han ska prata sekundärt. Det är ju ingen duktig skådespelare utan just militärt befäl. Exempel finns för Sverige visat i just SVT . Publicerat också idag på Youtube:Det är så rätt här såväl som kontextuellt Sverige kanske ej otypiskt (personligt bedömt snarare än seriöst data) att uttrycka sig ungefär som "ibland kan ett land behöva markera lite runt sina gränser". Och så är det i mänskligt: Respekteras ej dina gränser korrekt (ej hanterande polis, galen - Herr O berättade i tidningen att han var psykiskt sjuk varefter en kinesisk militär kopm och hämtade honom från försvarsmyndigheten för intagning på sjukhus och myndigheten fick en frisk kinesisk chef - o.s.v. som är särskilt) är det en riskerad pågående förändring med extrempunkt runt att du eller ett folk ellet människor ytkligt lätt identifierade (Herr A var svart i ansiktet så en tjock engelsmän som seglat hela vägen från England tog honom till USA där en bonde hög av honom foten närhan försökt gå hem varefter han dog i en infektion trots att bonden eldade en massa där benet slutade) ej respekteras alls utan används som slavar. Och så klart är det alltid kul att stå upp för människan allmängiltigt markerande "lite" när det behövs.


I sig räcker detta ej för vettig effekt. Men vi leker att detta i sig är ett mycket representativt sample av periodens språk från entiteter (personer, oprganisationer o.s.v.) symboliserande Sverige för FIENDEN (och FIENDEN för ett fredsälskande land som Sverige definieras sig som detta själv: De kommer nära mig här så att säga och de dör - Fienden som jag minns dem är allt data jag har ty deras perspektiv är borta från världen).


Och hade FIENDEN annan information givet händelsen ungefärligt i tid? Ja och ev. bereonde på vad tänkbart dokumenterat och publicerat relaterat perioden dödades ett antal feinder under havsbombandet. Så självklart att det var jättekul att stå där om man gillar sådant - och sådant gillar vi mäniskor i fight inte bara tradigt samma utan avslut i konkret resultat försvarande revor - på holmen / ön som fienden tolkar det oavsett om personen talande symbol vara tyckte det var kul att få tala tydligt med fysiska vertyg dagarna och veckorna innan eller ev. med konkret kännedom (jag tror ej kännedom denna dag).


Hur många döda? Antal döda hör naturligt hemma i liknande "frekvens statistik" ej heller perfekt bayesiansk statistik. Det hör hemma i perceptionens effekt-bedömningar av storlek. Här är kontext av pågående definition av antal döa d.v.s. som avsett P ( Antal döda säg 200 st eller vad nu på ubåt av typen | Denna tidpunkt och de länder vi kränker, Andra former av kränkningar, länder o.s.v. också inverkande ev. - jag kan argumentera det i mätvärden men ej ubåt - allmänt att döda "sjömän" oavsett ubåt eller inte är tyngre). Vi skattar grovt för en indikation manuellt med:


A = Effekt storlek normalt antal döda tidskontext hos fienden för sjömän.


B = Antal döda normaliserat till effektstorlek likt A men ej tagande hänsyn p.s.s. tidsfönster som för A därför att dessa döda är omedelbart nu upplevt av fiendens management.


Jämförelsen i storleksskillnad som man kan tro att det skulle beräknas ges av differansen mellan A och B: | A - B |.


Men jämförelsen är skal-invariant. Ger A motsvarande 9000 sjömän gäller att upplevelsen av skillnaden till tänkt nytt A är mycket lägre än om A skapats från ett par enstaka incidenter sista åtta åren och då ej sänkta av någon fiende till fienden. Approximationen av detta gör vi med inspiration av Weber's law (ytterst för gorvt funktionell om man har kontroll av och begriper vad man stoppar in för tillämpning i de uttryck man använder):


| A - B | / A


Normalisering mot A därför att A är verkligheten som definierad av vad vi lärt tills nu är normalt förväntad. Och som Weber's law i tillämpning perception psychology handlade om finns en direkt koppling till diskriminerbarhet d.v.s. här:


  • Effekten är nog för att jag ska se och förstå gränserna.
  • Dör sjömän hela tiden nu varje vecka runt om världen kanske jag istället ej alls noterar just händelsen Sverige.
  • Unik i effektstorlek vid tiden märker jag den dock kraftigt.
  • Nästa tolkning och upplevelse av motsvarande händelse kommer nu i det mesta tolkas från händelse Sverige.

Säg nu att vi som FIENDEN regelbundet gör motsvarande tolkningar av alla möjliga Överbefälhavare i världen. Antag nu att (jag har ej kontrollerat - jag ids ej gå bort till andra nätet och kontrollera för något där jag ändå vet svaret) att upparbetat där är Överbefälavare ej går mentalt sönder bara för att det blir lite konkurrerande motivationer om att spara och hantera försök att reducera sannolikheten för Sverige i framtiden (konkurrerande ska vara en icke-faktor här: Det är alltid kul när FIENDEN kommer - Det händer något som känns verkligt för en - Världen går snabbt och allt känns som förstärk och man vinnner, så vinner man mero och allt mellan blir som vad man senare inser ej är tydligt för en utan är vad man måste konsultera anteckningar för, och när real man shit i processen är klart blir det som ej händelser oavsett att saker inträffar därför du är klar med segern). Kul skapar kraften att göra konkurrerande faktorer budget m.m. oviktigt. Har du ej detta i dig ska kvalitetskotroll lokaliserat försvaret varande expert-myndigheten (eller vad nu non-warrior political stuff calls it) ska detekter,a, kvalitsfunktioer jämförbara revision mer obereonde gärna också men på en senare mer shit did come due to defect solution d.v.s. Överbefälhavaren talar tydligt om att han är ej funktionell, byggt ett skit dåligt försvar, och att svensken gillar att han berättar det så att de kan lära sig att våga berätta liknande saker själva


Utan detektionen långt innan dä rSverige är idag är inte bara topp-management försvar defekt i domän av allt relaterat kommunikation (och jag har ett par gånger per år sett över dem rörande sannolikt approximativt allt innehåll publicerat enkelt webben oavsett kanal / site, ej enkelt om via mydigheter, regeringen o.s.v. men tillgängligt via nätet, samt direkt eller indirekt p.s.s. ej enkelt Sverige rörande allt i kontext UN och EI tollgängligt via explicita eller implcita m men lagliga kopplingar via internet) utan också kvalitetssystemen.


När nedrustningen - korrekt som uttryckt - började en gång i tiden var grundförutsättningen att med kompetens klara att prediktera förändrad riskbild. Det klarade Sverige inte alls. Här för att ge en kontrast till hur verkligt defekt och dåligt den prestationen var för Sverige finns av och till åren bakåt små noteringar "riktade Sverige" om konkreta exempel på effektförändrade variabler tillräckliga för god prediktion av ungefär där vi står idag. Ej överdrivet tittande just på Sverige mer än något annat liknande (och mindre än ex. KinA) kunde jag aldrig tänka mig att världen blivit så osynlig för Sverige som den blivit. Kanske är Sverige "blinda"? Att prediktion politiska system klarar givet information de får ej radikalt skiljer sig som effekt beslut från om de bara hade haft pågående nyhetshändelser i media dag från dag? Eller som jämfört med "tunga" system med "allt data engelska och svenska publikt bl..a. nyheter" och stark analys faktiskt konkret som jämförelserna noteringarna här ger ordentligt sämre än om kastande alla expertbedömningar, intelligence funktioner och istället bara analysera publika källor utan expertkunskap personer men med moderna top-end analyssystem.


Och hur hamnade man föregripande det att personen rekryterades? Hade han varit bra hade han innan mentalt defekt på nivå behov sjukskrivning sett till att bl.a. men långt ifrån uteslutande media-funktion hade kunskap och verksamhetssystem för att se till att han mentalt defekt inte ställer sig och från ett depressivt utbränt perspektiv talar tydligt till FIENDEN om hur dålig han och allt annat i försvaret är.


Korriigera systematiska defekter innan rekrytering

Rekrytera ej ny överbefälhavare innan systematiska defekter korrigerats. Men hantera akuta problem direkt (och här får man spekulera att man ej kan vara så bortom pågående verklighet överuttryckt som den är nu att man inte redan gjort detta månader och månader sedan - septer senast).


Och gör en sriös bra analys av personer tänkbara istället för att tänka för domänen "dumt" (sådant ibland uttryckt - kanske riktigt beroende på domän - som bra svenska saker: Arbetsrätt, våga dela att man är mentalt defekt, ej överarbetande en omotiverad deprimerad Överbefälhavare) utan gå vöer dem vettigt. Om befintliga funktioner ej korrekt varnat för diverse problem använder man dem självklart likväl men ser det som en till datapunkt att sätta i relation till konkurrerande för dem blinded analys inför efter quality assurance defekt-korrigering funktionen. Kanske finns fler problem än bara fler problem när det gäller hur diverse starka symbolistiska koncept (personer, funktioner m.m.) talar öppet? Och avseende också utanför att de talar p.s.s. internt men från deprimerat kontext d.v.s. underskattande som medicinskt konsekvens vedertaget i storlek effekt förstått idag spridande internt en defekt världsbild.


Eller tycker man givet Sveriges unikt påverkande roll Östersjön ska göra det åt dem? Ska kanske någon annan nationalstat eller intresse-grupp ta och titta över kandidaterna man börjat diskutera nu ÖB? Det är en kanske ej dålig lösning faktiskt om man kanske inte tänker försöka göra ett seriöst jobb här. Men nersidan Sverige är att (om än på försvinnande liten nivå jämfört bara med det enstaka exempel från systematiskt defekt system för att tala) att P ( Saker en god nationalstat == Sverige gör | Sverige ) minskar vilket kan leda till att inlärnng bredare går mot att P ( Sverige )minskar. Även om det ej behöver - ej ens troligt - göra att sannolikheten för att Sverige konkret störs i fyssiska gränser påverkas är effekt på Sveriges roll FN, EU m.m. vad som kan påverkas: Sverige reduceras något i dessa områden (men jag menar gör man ändå ett skit-jobb hemma i det egna landet tillochmed i domäner med högrisk är det väl lika bra).


För säkerhetsskull tycker jag att man "svenskt-korrekt" ej ska prata onödigt tyst om kandidater resp. förändringar "media-enhet" (eller vad man nu kallar det i Sverige) man nu vettigt snabbt trivialt förstått av verkligheten pågående från kända defekter realiserade kända såväl som från dessa eller normalt regelbundet gjorda kvalitetskontroller, jämförelser prestationer intelligence och jämförbart relativt andra entiteter korrigerar.


Sist: Först och sist ska det vara kul och lärorikt att försvara sig - Överlever det därför du smart lärde dig bättre är det en bra sak

Egentligen gillar jag som bör vara noterat av regelbundna läsare att uttrycka sådant som jag gör nu när jag ej alls tänker motivera det. Särskilt som en orsak till att jag ej motiverar det inte bara är att jag inte ids resp. av andra orsaker orsaker vill ge data här utan dessutom därför att jag ej ännu (adresserat refererad integration) nöjd med hur "jag" i modeller, kodo.s.v. ser på tid under längre nyhetshändelser vilka ej kan uteslutas (rent av det intressanta) bär natur av tänkbart emergence. Emergence kan här tänkas inkludera ev. mindre troligt än föregripande det "hanterande" gränser relaterat land-looked område Ryssland Östersjön utan kanske snarare föregripande ev. stanna där andra områden Baltikum. Se etniska grupper som viktigt men kanske ej riktigt alls jämförbart metod som i Ukraina.


Säg i år och halva nästa år tydligt låg sannolikhet expansion. Och att hela nästa år ej ligger högt. Men att man tänker rätt: D.v.s. ej formar sitt tänkande av motsvaradnde Weber's lag för normalt konflikt av typen nu och bakåt några år utan förstår och inser att här är kostnaden för realiserad risk abnormt hög. Det primära är därför egentligen inte denna risk utan:


  • Den enormt mycket lägre risken för ex. som ett termö-exempel att det ej är Baltikum om alls något nästa gång utan Sverige.
  • Och hur denna variabel förändras.

Vilket när sunt gjort också fångar implicita risker relaterat det men ej tids- eller händelse-lokaliserade i värdet men påverkande direkt eller indirekt utanför just invasionen. Och följa kostnaden för dessa som vad man normaliseringen risken med.


1. I år måste handla om att ta ut dåligt fungerande entiteter som ej klarar att tala. Korrigera intelligence.


2. Och så verifiera att omgångar och vapenfföråd som i all rimlighet som jag kan bedöma det ska finnas "anropningsbart" går att ta ut rimligt snabbt. Vid behov strunta i ålder-gräns på när man tog ut folk på tiden när man förde in nya generationer.


1. och 2. räcker om gjort bra- 1. ger att man hinner att göra 2. Och 2. är ett i magnitudd imponerande försvar jämfört med hela Europa om än ej på nivå om vi går 15 - 25 år tillbaka i tiden. På plats räcker det för alla behov vi kan se. 2. är lösnings-domänen under de närmaste åren. Ingen lösning för realiserade risker dessa år går att hantera för värre problem (ovanför behov av lite extra-polis-liknande struktur) via det nya försvaret. Alla gannar vi har österut och nedanför (medan jag är osäker på Danmark och Norge om än ej Finland, Tyskland, Baltikum samlat, Ryssland o.s.v. som alla om lokalisering, samband m.m. antagligen klarar att ta som bitar av Sverige utan problem om baraförsvar aktivt nu Sverige finns).


Andra entiteter (typ medborgare som märker att P ( gränserna underligt borta | Sverige) kan om de ej vill fundera kontra-invasion, penalty-cost koncept o.s.v. handla en bilkarta och följa upp "alternativa mindre" väg-övergångar till Norge och hur man "trafiksäkerhetsmedvetet" gör till dem givet en massa utlänningar som ej respekterar svenska lagar och regler i trafiken.
< Själv kan jag dock se att även om farligt - no doubt - att situationen kan vara ganska utvecklande. Man kan sampla vetande för situationstypen med djupare naturligt perspektiv landet invaderat, samtidigt händer det något ovanligt nytt hög-motiverande och just det shit som gör världen verklig med färg och kontrast skapande just dom minnenman minns som betydande något faktiskt förändrande något dåligt till det bättre (och i domänen av easy chiick attraktion, och möjluighet att fatta bra beslut effektivit utan som annars en massa frusterande ibland rent av lite troligare defekt-hindrande funktioner eller försöande okunskap). - Men jag tror mitt historie-intresse som ungdom och ungre-vuxen skapat ett djupare och bredare intresse av revolutionen och kontra-revolutionen som människoflock- och samhälls-kritiskt koncept för att försvara kvalitativt samhälle gemensamt mot lokaliserade mycket mindre divergerande perspektiv - ex ett folk relativt en diktator i extremen eller 1 miljard människor kontra cirka 20 - 70 diktatorer oräknat lokalt i regionerna) vuilket via kognition och reflektion inlärning skapar en högre motivation kontra-invasionen än kanske normalt: En större föreståelse av att det är viktigt och att det i sig gör att emotionella system hamnat där man blir lite upphetsad reflekterande situationen (nu håller några idioter på att bränna sönder ett hyggligt funktionellt samhälle igen / Ej vill acceptrea transformation demorkati: Det är alltid viktigt så nu behöver man offra sig och lösa det med vilken som helst metod som seriöst kontra risk-funktioner m.m. visar sig acceptabelt oeller som man i upphetsningen får approximera med om vapnet / strategin som kommer till en känns som mer i domän av vad icke-människor gör - crime against humanity shit - eller om det känns riktigt rätt ändå - stora risker o.s.v. - vad man inte blir angripen i ruyggen från av den egna fronten efter att realiserat.
/p>

Det är ej kluvna-känslor. Ty det är förståelsen av att det är ett väldigt viktigt problem att lösa om inträffat som gör en som intresserad av situationen när man tänker på den. Välkommande konflikten för att säkerhställa att den ej sprider sig till nytt världskrig eller tuplånandet av världen... Ej välkomnande konflikten därför att sådant alltid känns kul och belönande att involvera sig i när intensiteten är hög något år eller ett par tills det blir tråkkigt därför att vekt motiverde eller förslöade personer gör saker low intensity - tråkigt är upplevelsen kognitionen översätter att andra problem viktigare kallar på en - eller att folk tröttnat på sitt eget land eller liknande och beslutat sig i en period av kollektiv-psykos bränna ner det själva.


Att bli glatt upphetsad tänkande på kontra-invasionens betydelse för att säkerställa världen är ej fel. Det är tvärtom viktigt. Utan det riskerar vi att som art dö ut. Många svenskar indikerar i publikt språk att ej svår-identifierade koncept påverkar dem till att känna störande komplexa känslor här. De kan antingen bli övertydliga positiva här men att möjligen helt andra koncept styr det medan väldigt många svenskar blandar samman sunt tänkande här (min view ovan) med ej enkelt besläktade koncept men upplevde relevanta - känns lite fel att tänka en massa våld här - byggande bl.a. på att man ej emotionellt skapande aktivitetsdrivkraft för implicit association tar invasionen och allt med hög-rsik nog långt nedanför i skade-effekt som en verklig möjlighet. Men motivationen du kan uppleva reflekterande hotet avf en sådan situation är för realisering skarpt när situationen just realiserat varande given verklighet.


Säger hans och går iväg för att tvätta sina händer med 60% etanol innehållande rakvatten och därmed ha avslutat (antagligen) en av sina sällan oftare än två gånger per år seriöst titt på Sverige och istället intresserande sig för andra områden. Och pre-tvättande lite mer: Hur räknar man egentligne? Räknade jag bra? Jag tror det? Ska det gå att räkna? Räkna enheter så som tjänsteehundar, flygplan o.s.v.