Riktad information - Exempel på Smear förstärkt med musik: Magnus Uggla med "Fula Gubbar" och "Jag mår Illa"

2015-03-16

Smear diskuterades tidigare i:Till diskussionen kan jag addera att jag kan ha missuppfattat citerad text. Föreslagen metod kan ha varit betydligt mer "trivial" än jag i diskussion två antog. Men så är nu världen: Vetande växer och självklart kan vi (en del av oss: Höjden är dessbättre inte alltid nära effekt-taket alla gånger i USA idag).


Smear hör självklart till vad som är mer tveksamt att diskutera när det innebär konkreta tips. Delvis har jag bredare varit av och till lite flexiblare än normalt bakåt genom åren sista månaderna och kanske hade tänkt tillåta det mig ev. fortsatt växande i möjlig problemhöjd. Möjligen ändrar jag mig här och håller mig som förr under tröskeln till Black magic: Det beror av faktorer jag satt om inte utanför mig själv som jag bedömer politisk process i särskilt Hong Kong. Är saker svårt för folk där tyckte jag (kanske delvis sökande en god fråga som tillät mig detta eftersom jag har en stark konstnärlig attraktion av hela området black magic eller inte) att det är sunt att de ska kunna få enkla vägar optimerande tid till annat att bättre säga ifrån. Om sedan något tas upp och utnyttjas till det moraliskt tvivelaktiga är det en kostnad jag ej tar när prioritet för något valts accepterar ansvar för eller ser behov av att agera från (även om jag samtidigt nedanför nivå till black magic heller inte tänker göra exempel utifrån sådant som ISIS propaganda) utan väljer där att lita till den moraliska nivån allmänt bland mina läsare.


Om saker nu utvecklas så att "ursäkten" för att vandra in i black magic försvinner får jag erkänna att jag emotionellt upplever det tråkigt just rörande detta. Vi hann en liten bit men långt ifrån det riktigt giftiga i alla fall närmare tydliga konkretiseringar. Riktad Information - Informationen och Rörelsen från språk till ibland "märkbar" social motion (2015-03-06) var delvis vad jag skrev för att "två-mina-händer" visande den sundare vägen till förändring. Dock jag tror att en i konstnärliga dimensioner attraktion för delar i ett intressant område potenta men problematiska uttryckande vad i människan vi ej fullt ut ser i dom andra är ganska mänsklig och ej problematiskt om man är medveten om det. Sedan visst jag känner till kostnaderna när sådant här utnyttjas för att bygga hat och utlösa konkretiseringar i värsta fall upp till nivå med crime against humanity men man kan heller inte stympa ner sig i förmåga för varje i sannolikhet relativt mindre risk: Det slutar bara med att du tar en dunk bensin och går ut och eldar upp dig utan att något blir bättre för det.


Gamla tiders bättre kultur visar för ungdomen hur Smear ska göras: Magnus Uggla

Mycket av ungdomens (upp till säg åtminstone 30 år) nedsatta potential är särskilt tydlig i allt relaterat musik: Dålig - riktigt dålig - smak är tänkbart en kombination av sämre skola och kanske kognitiva skador av miljöföroreningar såväl som bredare allmän fördumning sättande dåliga föredömen (ex. sopsortering och annat strunt). Jag tvivlar därför på att någon bland dom yngre hade klarat att identifiera detta fina - som sådant ganska ovanligt - exempel på smear (sådan här genomarbetad musik-skapelser tycks försvunnit från svensk kultur sedan år: Tråkigt nog är musik internationellt på engelska heller inte annat än vad som är mycket sämre än när jag var ung):Musik-konstverket ovan från en nutidshistoriens finkultur minns jag var populär någon gång när jag gick på mellanstadiet. Då fanns ju fortfarande en aktiv kvalitetsdriven musikpublik. Eller jag får korrigera mig här: Det är Fula Gubbar jag minns. Exemplet ovan är nog lite senare.


Fula Gubbar tror jag emellertid också är ett stycke smear. Konstnärlig förmåga verkar med andra ord inte vara en begränsad intellektuell förmåga: Tvärtom kan ju Magnus Uggla lärt sig av erfarenheten från sin Från Smear Operation: Fula Gubbar och tagit det vidare upp till högre höjder med Jag mår illa för att fylla på bankkontona.Fula Gubbar är ju dessutom en så fin hyllning till ungdoms-romantikens större sanning. Här är Uggla säkert ett moraliskt föredöme firande det riktiga i att gamlingarna håller sig till gamlingar oavsett ev. "romantisk attraktion" mellan yngre och äldre. Tråkigt nog höll jag på att skriva sägs han i Wikipedia varit gift med samma kvinna sedan 1990-talet och har därför kanske ännu inte själv felat här med förhållanden med yngre kvinnor. Annars hade det ju lärt oss alla något om människan om skilsmässa följd på önskan att demonstrera sin förmåga såväl som prospektera nya relationer föranlett att han agerat ful gubbe genom relationer med kvinnor runt 20 år.


Gäller det mänskligt viktiga områden moraliskt kraftfulla gäller menar jag att man inte alls ska sätta nivå efter Magnus Uggla. Uggla demonstrerar en metod-kategori för att förstärka effekten men är tämligen snäll. Det är ju ej så att fula indikationer utnyttjande sådant man för triviala frågor korrekt måste undvika därför att de är helt enkelt fel att antyda eller bättre sagt göra troliga.

Hong Kong är inte bara nästan överdrivet viktigt för Kinas ekonomi utan också Asien och världen bredare

Absolut att den ekonomiska effekten av Hong Kong för mig tycks vara en god fråga för partiet att reflektera även om jag i all ärlighet måste säga att jag inte etablerat statistik eller vetande nog för att kunna bedöma Hong Kong här (titeln är därför en gissande konstruktion sunt att normalt undvika). Men självklart är Hong Kong väldigt påverkande bara från storlek resp. spridd integration Kina såväl som världen i övrigt.


Hong Kongs politiska frihet är också viktig. Tänker vi prospekterande vinn-vinn igen (jfr ) kan vi också se att commotion konflikt i Hong Kong på hög nivå störande ut dess möjlighet att vara funktionellt ekonomiskt kan tänkas trycka upp processen mot demokrati bredare i Kina.


Lämnar vi varje spekulation om möjlig effekt ej nära relaterat ekonomi gäller ju att Kinas ekonomi så smått börjat bromsa upp (men tillväxten är ju fortfarande någonstans - i bedömningar jag följer - mellan 5.5% till 6.5%).


Kanske kan ett Hong Kong under konflikt defunct i ekonomi störa ner Kinas ekonomi ytterligare utlösande problem bland lån- och investerings-finansierande aktörer ex. inom fastigheter resp. byggbransch? Och från det växande missnöje allmänt?


Emellertid tycks Hong Kong inte självklart vara på väg på skärpt konflikt utan kanske kommer vara ett exempel på ett politiskt sunt tänkande bevarande politisk frihet redan vunnen. Ett i så fall gott steg del av en längre lugn förvandling av Kina till en modern demokrati redo att på allvar ta steget ut i världen som den framtida världs-dominerande kultur och nationalstat Kina i så fall givet bara från sin storlek kan och kommer bli (om ej demokrati kommer mycket i världen i övrigt av och till sabotera det för Kina runt detta: Givet så). Åtminstone tycks följande rapport indikera möjlighet här:Och här om möjligt tror jag att det är sunt att ta seger utan att tänka att man direkt skulle försöka förlänga eller föra vidare process i Hong Kong för att vinna mer. Bättre tror jag är att se sådant för framtiden ett tag till. Hong Kong är viktigt i sig: Och en god seger.


Samtidigt ingen rationell anledning till att acceptera bedrägeri i seger finns: Är steget partiet visar att man vill ta framåt falskt ska man ej acceptera det som en enkel väg att slippa anstränga sig för att få det man har rätt till. I så fall fortsätter man och vid behov av och till eskalerar.


Emellertid oavsett hur irriterande - nästan oartigt mot länder som Sverige som haft breda utbildningssystem länge - är mycket folk i Kina tämligen kompetenta och intelligent tänkande. Man får i sådant ej underskatta kineserna: Ej heller i partiet. Det vore ett pedagogiskt exempel om partiets folk allmänt var dumma i huvudet illustrerande ett till problem med diktatur men det är inte så när det gäller åtminstone högre parti-management. Jag tror här att Li med kamrater inser det korrekta i att gå framåt lämnande den förvirrade idén om att riskera värde Hong Kong.


Även om jag får erkänna emotionell svaghet i att delvis - ej helt så ens emotionellt - att ibland uppleva som en lätt upphetsande längtan efter kraftig commotion: Mycket mänskligt men ej självklart bästa vägen och en väg med stora risker. Värde skapat i Kina är om värde verkligt oavsett om förvaltat och skapat av diktaturen eller inte. Att ta hela segern några år tidigare till priset av att bränt städerna är ej helt bra. Det tar tid att bygga upp det igen. Samtidigt får man heller inte värdera riskerna överdrivet med resultatet att man blir feg: Det finns ordentlig marginal uppåt till högre intensitet i Hong Kong innan man är i närheten av att riskera problematiska uttryck.

Play to Win i Kina: Hat är inte bra men att vinna med protester är bra att lära sig är möjligt

Jag delar uppfattningen indikerad i titel: Hong Kong must not become a breeding ground for hate eftersom det kostar pengar. Jag ser värde i att South China Morning Post med flera havande ett kulturellt perspektiv kompletterande västerländska medier gärna öppnar upp access mycket mer i och runt alla nyheter som berör åtminstone konflikt-liknande processer.


Även om hat generellt ej är bra gäller dock just för shoppare kommande till Hong Kong och protesterna mot det att värde ändå tydligt väger över till att det var bra protester:


1. Protesterna segrade.

2. Att protesterna ej rörde statsskick gjorde seger lite enklare (jag är inte säker på att det kommer visa sig svårt att segra rörande demokrati i Hong Kong om man fortsatt ser till att anstränga sig och tänker sunt om förväntad nivå på vad som krävs i ansträngning).


Att lära sig Play to Win

Det är bra att folk får möjlighet att uppleva att det ej är svårt att vinna genom att våga respektera sig själv och ens rätt till att kunna påverka politisk verklighet.


Vi kan förstå värdet från ett icke-relaterat exempel: Jag såg det som att protesterna här var givna att ge en seger i mening av att någon åtgärd mötande dem med säg kontroll antal personer som får passera över var givet. Här och nu väljer jag att ej kontrollera att dom verkligen segrade (jag kan ha sett det men minns det ej nu så jag vet inte säkert). Har jag rätt vilket jag bedömer troligt bekräftar det mig och min kognition kommer få en något större inlärnings-signal därför att osäkerhet i vetande reduceras (ytterst konkretiserad osäkerhet tillochmed uttrycka osäkerheten i text: Kognitionen är inte smartare än så här). Resultatet blir ökad tilltro till att jag klarar att bedöma dom här frågorna.


Det viktiga är att man tidigt när man lär sig att man kan vinner åtminstone lite bättre än man redan konstaterat att man klarat. Därför behövs ej stora segrar tidigt. Det räcker ännu att bara vinna lite i någon liten fråga. Brytande etablerad osäkerhet och rädsla som inducerades via crime against humanity händelser några år bakåt i Kinas nutidshistoria.


Och fortsatt vinner vi även om partiet surar ner alla frågor

Och om partiet inser detta och börjar sura kring allt är det fascinerande nog också bra därför att det drar ner attityderna till dem mot ett växande antal frågor och dom som berörs av dem. Inklusive självklart politiker inom partiet.


Play to Win: Alla vägar är bra vägar om man kan dom tillräckligt och genom etablerad Play to Win förstår att dom är bra bara man anstränger sig nog. När för svåra vägar eller fruktlösa vägar är tänkbara ska man se dem och ta verkligheten dit där vägarna helst alla är bra vägar.


Vinn-vinn lösningar är starka. Men de bygger alltid på implicita antaganden man ska förstå. Här bl.a. att risken för hate ej passerar utanför moraliskt sund kontroll inducerande problematiska åtgärder från partiet man i så fall svårligen kan motivera som ej nödvändiga.

Kina: Kraft i nationell utrikespolitik behöver demokratiskt drivande aktörer ej se som problem eller en väg till att försöka få partiet att se dåligt ut

Det tycks som vi alla lite varstans runt om i världen har demonstrerat kraft - show of klarar jag det i en verb-kategori - och detta har vi exempel på nedan vid sidan om andra dimensioner mer konkret associerat till vad man reagerar mot resp. pågående sedan (jag vill säga 2011 här men en del kan önska sätta senare år här) asserting dominance i GEO-nära Asien och stimulerande nationalism i Kina:Och jag vill inte se ett problem med vad vi har exempel på ovan. Att försvara och säkerställa nationalstatens gränser är ju just vad dess väpnade försvar är tillför. Tycks åtminstone ännu vara ytterst korrekt agerande. Kina är ju ett land med massa gräns till alla möjliga länder eftersom de är så stora och runda. Flera geo-delar man gränsar mot är instabila med problem som kan beröra säkerhet där såväl i andra länder. Så att ett behov för Kina att med sitt påkostade och menar ganska många bedömare bl.a. i USA taktiskt och strategiskt fint genomarbetade säkra gränser finns: En fråga som generellt ej är relaterad till om landet är diktatur eller demokrati (Kina har ej - vilket faktiskt ej är ovanligt för diktatur - preferens för att kriga i andra länder).


Inkorrekt och brottsligt vore dock om partiet sökte missbruka försvaret inrikespolitiskt. Förutom att det ganska troligt inducerar väpnat inbördeskrig och inte alls troligt efterföljande brottsprocesser i domstol kan det innebära onödiga kostnader åren efter att demokrati säkerhetsställt genom att i så fall måste stora delar av försvarets göras om eftersom man inte kan lita på dem. Det senare kan störa den nationella säkerheten relativt länder i närområdet eftersom kompetens bland officerare m.fl. tappas när de lämnar tjänst (ev. vidare till fängelse).


Våra vänner soldaterna

Bredare ser jag heller inte att frågor associerade försvar eller ens utrikespolitik i och runt Kina behöver vara en fråga entiteter som söker driva en demokratiprocess. Det är logiskt två frågor åtminstone under förutsättning att man ej söker exportera diktaturen. Talande för att det är olika frågor hittar man en ganska tydlig subkultur med nationella förtecken och intresse av en välfungerande försvarsorganisation inom demokratirörelsen. Vidare klarar försvarsorganisationerna den moraliska utmaningen kan de längre fram visa sig vara en stabiliserande dimension under landets förändring till demokrati och det utan att ofta inkorrekt agera inom landet utan mer som vad som säkert bibehåller organisation, underrättelse och kommunikation över landet utan risk att sådant störs om kanske rent av lokala partipolitiker försöker divergera och bryta sig ur samarbetet mellan så många geografiska områden representerar (lämnar vi åtminstone dom muslimska delar jag konkret vet nära nog ingenting om och ej kan bedöma resp. tibetanerna tycks att risk-inducerande grupper rörande detta är mer troliga existerande inom kommunistpartiet).


Det innebär emellertid inte att jag personligen inte vill rekommendera ex. Japan att se till att man som nationalstat kan hantera sina egna gränser. Men det är ju verkligen en helt annan fråga.

Putin: Föregrep kupp? (Komplettering: Och segrade)

Många sägs spekulera om varför Putin inte är i teve eller socialiserar folk som vanligt. En del tror att ett kuppförsök gjorts.


Jag har ingen ny eller särskild information relaterat detta från något pågående nu. Utan får falla tillbaka på vad betraktade när ett dokument tänkbart läckt från Kreml dök upp och jag skrev om det samt senare (som jag minns det ej diskuterat här) betraktade något lite mer (men ganska begränsat). Så jag utgår från det och pekar på möjligheten att Putin såg tecknen (vi antar helt enkelt här att jag hade rätt i den tidigare hypotesen: Om ej så har jag ingenting jag kan komplettera andras hypoteser med) hade där varande säkert mycket mer kunnig och intresserat uppmärksam på sådana signaler och föregrep ett tänkbart kuppförsök drivet av ekonomiska orsaker. Först tidigare spekulationen citerad:


"Dock ska absolut sägas att jag inte alls föreslår att det är relaterat mordet nyligen i Moskva. Faktiskt även om mycket upparbetat tämligen bestickande rörande Putin över åren vill jag inte bara föreslå honom skyldig utan något konkret alls. Det känns lite inkorrekt när inget konkretiserat värde i större frågor går att se då jag tänker att ryska folket likaväl som vi vet att inget känt konkret ännu finns. Det gör kanske överspekulerande mest en känsla av att få stöd för redan ej Putin troende men kanske inte övertygande någon mätbart? Svårt att veta om man inte följer attityder kontinuerligt i Ryssland.

Också behöver det ju heller inte i allt övrigt fortfarande accepterande hypotesen förutom att vi nu utesluter Putin från den vara just att Putin nödvändigtvis är vän till något relaterat dokumentet. Vad är egentligen ekonomin kring sådant här som gas? Vi vet att den är stor men hur mycket av den ekonomin är egentligen så kontrollerat att ex. Putin inte kan bli lurad om någon fått möjlighet att få mer än korrekt. Även om Putin nu har de många hundra tals miljarder (ev. bra mycket mer än så) och kanske inte ens bryr sig i pengarna längre så ser jag i honom att makt är kontrollerad berusning för honom (eller bättre sagt motiverande faktor). Kanske kan pengar till någon "odokumenterat" i den 'nattsvarta politiska ekonomin' mörkare än bara svart också visa på ett tänkbart hot."

Från: Kreml anteckningarna: Om vi antar dem korrekta... (2015-03-02)

Vidare:Varför ekonomiskt drivet i mening av ett tänkbart kuppförsök - ej säkert alls särskilt nära eller givet att det skulle realiseras - snarare än endast sökande makt eller något annat?


Därför att Putin vann Krim. En del av befolkningar gillar inte kriget där nere runt Ukraina. Men helt säkert - jag har ej kontrollerat utan faller tillbaka på allmän mänskliga egenskaper för hur reaktioner skapas - gillar väsentliga andelar av befolkningen att man tog Krim. Det gör Putin oerhört stark därför andelar av dom som gillar det är tämligen slagkraftigt folk om saker når konflikt på gatorna. Och kupp-angriparna kan uttryckas väldigt kreativt fritt oavsett vad som driver dem.


Undantag från denna risk finns. Har kupp-engagerade varit direkt engagerade i expansions planerna runt Ukraina kan istället Putin uttryckas som ha förrått Ryssland kanske med förfalskade eller riktiga dokument om att ha tagit mutor från lämpligt land (eller bättre en kombination av länder eftersom Ukraina kanske inte har flexibelt kapital nog för att "trovärdigt" - det blir tror jag aldrig bra trovärdigt här oavsett hur det görs - köpa Putin). Vidare kan ju en desperation seende risk att råka illa ut finnas befintlig hos samma grupp.


Verkligen att man här vill ha läst eventuella övriga dokument som (kanske) läckte ut oavsett om andra kanske bedömt dem som helt ointressanta rörande något annat.


Var är Putin just nu?

Så var är Putin egentligen i GEO? Jag gissar att han är i en annan byggnad än normalt - ev. med möjlighet att smidigt förflytta sig till normalt officiell plats där folk är vana att möta honom när han är i funktion som president - i Moskva med möjlighet att synkronisera och ha direkt kontakt med säkerhetsstyrkor.


Den intresserade kan ju dock göra bättre underbyggda gissningar om man är beredd att lägga lite pengar. Kanske åkte han i för honom normalt fordon (om sådant är känt) ändå varande trots föregripande kupp (om så alls var fallet) lite paranoid väljande tänkbart särskilt skydd bilen är utrustad med snarare än stealth. Om så: Vem vet kanske kan man se förflyttning från kommersiellt öppna bildkanaler från tidsfönster sådana satelliter fotograferade i och över Moskva? Det beror på faktorer jag ej är erfaren nog att bedöma: Hur lätt särskiljer man sådan bil (om alls känd för identifiering)? Hur kan väder över Moskva påverka och hur brukar det vara den här tiden på året?


En bra sak med eventuell seger för Putin är att man i så fall i alla fall slipper lära sig nytt namn på ny Strong Man of Russia. Min hjärna börjar få allvarligt nog av att allt får nya namn hela tiden och har flera gånger insett att jag inte ens minns namnet på svenska statsministern (och när funderande dök namnet Ingvar Karlsson upp i huvudet).


Komplettering: Och nu cirka 40 minuter senare tycks vi kunna förstå att Putin bra klarade processen och kanske - troligt rent av - om indikationer om konkret instabilitet ej kommer bekräftat att han stabilt håller kontroll över Ryssland året som kommer (längre än så vågar jag ej säga att Krim-effekten är säker bl.a. därför jag ej praktiskt följt den i Ryssland eller läst upp på forskning i området färskare än åtminstone 30 år gammal även om äldre principer här väl ger predikterbarhet idag): Russia's Vladimir Putin makes first public appearance in 10 days (CNN). Min kognition och minnessytem är glatt tacksam över att ha namnet bekräftat utan att känna att den behöver lära sig något mer.


Relaterat

En känsla jag fått det här året är att Sverige förutom assurance av försvaret behöver följa upp möjligheten att bedöma bl.a. Ryssland bra. En del har menat dessa funktioner kan ha varnat tidigt och det behöver ej vara fel utan att samtidigt varit korrekt som företeelse. Övervarnar man eller varnar-korrekt från tidiga övergripande indikationer är det ej vad som är särskilt krävande i kompetens indikerande att svårare utmaningar klaras bra av.


Svårare utmaning kan vara för att ge exempel på en tänkbar utgångspunkt längre fram för quality assurance inducerad av den politiska beställaren just processen just nu om den när mer är känt visar på att den är lämpad för det. Jag vill mena att inte senare än när dokumenten läckte ut från Moskva - gärna tidigare under Ukraina-processen - bör varnings-signaler på att en statskupp som möjlig när-framtid ökade i sannolikhet. Accepterar vi att hypotesen jag presenterade då ej är orimlig (och jag har ej perception nog i bredd och djup för Ryssland att ens sätta en siffra på den god nog) ska den hypotesen när presenterad ej tycker jag direkt ses som en god tidpunkt "levererad" här på bloggen för en aktör med större resurser i delar inriktad just på området.


En fråga att betrakta i intelligence kan vara att både förvalta kompetens hos gamlingar innan de gått i pension alla för att lära lite av till yngre. Men också att man inte har en olämpligt hög ålders-profil betraktande Ryssland fastnande i gamla inarbetade idéer som inte längre gäller som bra när händelser relaterat Ryssland ska predikteras. Och självklart att man arbetar med dokumenterade sunda modeller snarare än att man sitter och tycker från diffus egen expertis.