Arkivering e-post hos State.gov och Hillarys e-post snart Open Data

2015-03-10

Jag tror inte att det är någon skillnad rörande det här om hon använt State.gov's e-post:


"However, the former secretary of state, who is thought to be in the final stages of planning a second campaign for the US presidency, offered no proof other than her own word that all messages relating to her work as America’s most senior diplomat had been turned over."

Från: Hillary Clinton on email scandal: 'would have been better' to use two accounts | The Guardian

Markeras det ej ut arkiveras det inte (tror jag: från vad jag läste innan jag skrev John Kerry publika e-post ännu inte bättre än Hillary Clintons privata). Det kan finnas annat relaterat arkivering än mer uppenbart indikerat men det gäller mycket möjligt också hennes privata e-post där det antar jag återstår och se hur data's presenteras rörande ursprung m.m. när det nu tycks det snart ska finnas att ladda ner.


Kanske kan det rent av verifieras via andra typer av loggar runt myndigheternas nätverk av typ som jag tror faktiskt default tas som det är sparas ned avseende tidpunkter för access m.m. till var e-posten hanterats. Hon bör väl föreställer jag mig och som jag minns från nyhetsrapporteringen när hon var utrikesminister varit på arbetsplatsen stora delar av dag och kväll samt tänker jag när på resa antagligen användande samma dator hanterad som del av myndighetens nät.


Det lär väl ha varit ganska vanligt. Alla ministrar jag minns att det gått att få information om har använt privat e-post. Jag tror egentligen inte att det är bra men kanske heller inte självklart någon relativ-katastrof åren bakåt eftersom nu myndigheternas nät ofta från dom indikeras ha haft problem med läckage. Användbarhet är säkert en dimension här. Huvudsaken är i alla fall att vi får ta oss en titt på e-posten så att diverse kan redas ut. Hur var det egentligen med samarbeten med Obama?


Efter tänkbart många år av att slavat Bill från en tänker jag små-lat lite rund sydstats-politiker långt ifrån storstaden hela vägen till Vitahuset och haft honom arbetad där fullt alla perioderna till hjärtoperation såväl som säkert andra skadeverkningar tänker jag att omställningen till att mer formellt vara anställd varit stor tänker jag för inte minst Obama. Det blev ju en hel gjort både under Clinton den första's tid's och tiden när Clinton den andra var utrikesminister. Jag vill se små agendor och brutala motiverande små e-post med föga hänsyn till det politiska eller allmän-mänskligt korrekta e-postade Obama såväl som politiska ledare runt om i världen.


Om det nu inte är att Hillary är mer jämnårig med många av senatorerna och ett kanske vanligare intresse av henne är vad man förutom andra värden kanske söker ev. omedvetet i det rent personliga tänker jag att det är något liknande denna "projektledning" man vill hitta. Och vem kan säga att det är fel: Att uppmuntra kvinnor med makt genom ett romantiskt intresse är både korrekt såväl som ytterst roll-anpassat för senatorer.


Här kan vi vara nöjda med både republikaner och demokrater: Ett konkret värde uppges ju snart levereras vi alla kan ta del av. Jag tror säkert att det här kan bli en populärsubkultur både bland demokrater och republikaner där man av och till delar ut sin e-post för att visa moraliska korrekthet där innan det dolda kunde misstänkliggöras. Det kan bli bra data att skapa värden för.

Komik publicerad nyligen

En del av och till sista två åren stör sig på att komiken "märks" dåligt. Det hamnar som bakom andra inlägg har man tyckt.


Jag har efter att jag tyckte mig förstå komiken och vad nöjet i det ska vara oavsett rationell eller irrationell humör mer tänkt mig att det är som en uppmuntrande belöning för att ta diverse läsare igenom mer tråkigt innehåll formade över tiden som en cader av super-kunniga individer som äntligen kan ta världen till något vettigare så jag slipper irriteras ständigt. Lite som en demokratisk Caesar sista fem års perioden i Gaul brevväxlande och mötande folk från Rom ersättande hans generösa utdelande av guld.


Samtidigt tycks det projektet gå så pass trögt i effekt att jag börjar fundera på om jag kanske överskattat själva grundkapaciteten hos många av läsarna. Inget skuld på läsarna här. Det kan ju faktiskt vara just dom som behöver hjälp här. Given den idén tänkte jag pröva något inspirerat av modern penningpolitik resp. kasta guld på gatorna till pöbeln i det antika för en omedelbar effekt och av och till lyfta ut de sista komiska för dom som inte ids göra sig till något mer än dom är och bli en stolt medlem bland Husmans cader.


Det ska dock förstås som en tillfällig åtgärd i väntan tills jag tydligare ser hur den moraliska dimensionen istället kan bättras upp hos läsarna. I grunden måste sökande humor som något annat än en belöning efter att noggrant läst och funderat över viktigare material vara en moralisk defekt eller underutvecklad drivkraft. Men för dessa moraliskt lite vekare att lära att komma samlat till en återkommande punkt så att man kanske senare där kan börja hantera det moraliska problemet tycks vettigt.


Inledningen här så man förstår att skämmas och kanske själv bättra på sin dåligt uttryckta moraliska drivkraft får gälla som ett första försök i väntan på något mer avancerat. Kanske grupp diskussioner av något slag där ni kan självorganisera något för att hjälpa upp vandras moral.


Humor sista dagarna. Det finns några till men jag tyckte inte de dög. Här kanske det inte gör så stor skillnad men samtidigt har också jag svagheter och lite irrationellt givet publiken kan jag känna att mindre än mer än i övrigt man kan finna samma tidsperiod ej är vad jag vill lyfta ut särskilt så här.Och nu följer ett fint föredöme för andra som uttrycker humör. Konstverket är både kul och skapande ett gemensamt värde för hela Sverige genom att tipsa om ekonomiska värden i ekonomibranschen som kan skapas.Att bara nöjesskämta utan ett djupare värde är mig främmande. På så sätt höjer man sig över att vara "bara" en människa (från mitt perspektiv medan många andra ska vara nöjd med det) skapande mer av den gemensamma mänsklighet som kanske inte alltid räcker till om inte några adderar mer kompenserande för en brist från andras omänsklighet. Ovan blev det ju faktiskt överskotts-mänsklighet förutom för Sverige till Nordkorea såväl som Kina. Det är ju ordentlig andel av hela världens befolkning...


Denna var egentligen inte i sig kul nog för att förtjäna att komma med. Men varande feminist sedan många år ställer jag alltid upp och ger en kvinna i fara stöd. Och det tycker jag att ger Hillary. Efter dom tusentals år endast kvinno-feminister arbetat med frågan tror jag att det bör vara tydligt att det mer behöver vara en allmän-mänsklig fråga om det någonsin ska bli bra stabila år. Kanske är det att kvinnorna kommer efter med det matrialkalisk perspektivet när de föder barn och är hemma med dem skapande en patrialkalisk obalans mot männen? Så för att uppmuntra särskilt mina manliga läsare att addera den doability jag tror saknas inom feministen som jag tar jag ändå med skämtet.Jag prövar också givet hypotesen att den dåliga läsar-moralen kanske sträcker sig bredare än till att föredra komiken uteslutande att följande inlägg spekulerande om teknik för konstförfalskning kan skapa ett jämförbart värde.


Vi funderar över vad ett verb är II: Offra människa till gudarna, slavhandel och psykotisk världsbild

Hör till vad som ev. behöver en till dimension. Tycks så åtminstone om jag inte gjorde logiken onödigt enkelt rörande något.


Ty en del dimensioner som relaterat våld m.m. kommer lätt en aning fel till var det ska propagera. I någon mening är det kanske korrekt i perspektiv från agenten: Idkar vi slavhandel och liknande transfering av människa till människa har vi dehumaniserat dem. Men praktiskt är det inte riktigt den världsbild vi uteslutande är intresserad av. Dessutom kan jag tänka mig att det möjligen finns något värderelaterat kring hantering av katastrofer eller tänkbart transplantationer där det också kan komma fel.


Nå ett relativt fåtal verb som jag tror förövrigt kan testas utan någon kategori för dem.


En kanske tydligare förklaring av vad som går fel är att när King Dunstan sacrifices a bishop to the old Gods är the old Gods det väsentliga vars värde är intressant. När maskin träffar på en nyhet om detta är dock offret för den psykotiska vanföreställningen intressantare. Men praktiskt vill vi ha båda perspektiven på vad som skett. Testningen förvirrade mig ett tag innan jag såg det eftersom den nu var överföring av något - en själv och ett liv - så väl som "speech act" så jag tittade på det fel.


Modal verben

Nedan har vi en tycks det ganska komplett sammanfattning hur man ofta resonerar och tänker sig mening att ta ut från "riktiga" modal verb som may, might, can o.s.v. liksom indikationer om vad vi mer omedelbar tror eller relaterar korrekthet för kring något som sägs:Och dessutom en mer traditionell utgångspunkt till hur man gör sådant som diskuterat i Vi funderar över vad ett verb är rörande delar av vad jag använder den uttrycksformen (eller datatypen om vi så vill).


Särskilt modal verben är ju väldigt populära här därför att dom är så få att det ganska enkelt med anpassad tolkning för vardera går att tolka från dem manuellt med exempel eller maskinellt.


Hur vi uttrycker sådant som belief som ex. ofta ser ut för dessa kan vi sammanfatta med att vi normalt kan uttrycka (skriva om) indikationen (tjocktext) enligt:


Mr Dunston belives that something...

Eller / resp. (och argumenterat framåt inte oviktigt):Mr Dunston belives something...

D.v.s. med that nu borta.


Vad är nu unikt med modal verben? De verkar framför och direkt på ett "riktigt" verb. Ex:


King Dunston could win Scotland.

Säg nu att jag är en ung republikans senator som verkligen vill visa upp för alla dom äldre 75+ senatorerna hur starkt jag tror på det sanna budskapet. Då kanske jag säger:


- I scream to spread the good world to the world.

Lite besläktat. Och där precis som för adjektiv och hur vi refererar argumenten ligger en hel del av vad vi kan kalla "bias". Och liksom själva verb:et är det ju lite intressantare bias uttryck genom att det skapar ett kontext som faktiskt i sig går att arbeta med numeriskt.


Jag ska inte säga att det inte går med modal-verb men jag tror det är svårt att göra det sunt utan att se dem även här mer som de fungerar i språket: som operatorer bärande ingen vikt själva. De förekommer i så oerhört många kontext, för så många verb o.s.v. att något egen grundvärde för dem att ta som utgångspunkt för att uttrycka emotionell intensitet, uttryck åt positivt eller negativt m.m. är tämligen meningslöst att försöka. Lite som att ge sig på att beräkna grundvärden för is och was och tro att ev. skillnad man får egentligen betyder något i ett aktuellt nytt kontext vi analyserar.


Hur man operator använder dem bäst vet jag inte. Jag har prövat en del i och runt test-tillämpningar där jag utnyttjade meningar som går att se som Reward discounting / Subadditive discounting / Subadditive reward discounting (för att länka tre taggar jag hoppas en del antecknat kring det går att hitta). Egentligen tror jag inte att det är mer än att de antingen indikerar en konvergens eller två och att det går att se som att vi står 1 enhetssteg eller två: May (ett enhetssteg normalt för korta ord) eller Might (två enhetssteg); Can (ett enhetssteg) eller could (två enhetssteg). Så för ex. A could assault B är A något lite mer distansierad ev. tänkbar realisationen av verbet rörande effekt och respons från B: A can dummy assault B.


Men det går säkert att se på andra sett motsvarande ungefär det samma. Jag fick emellertid för mig lika troligt felaktigt att man kanske kan se spår av andra dummies som mer eller mindre försvunnit relaterat nästan modal-verb. Om vi ex. roar oss med att försöka strukturera dem efter en tänkt nutid och dåtid (vilket vi i övrigt inte bör för modal) har vi tror jag alla som normalt alltid refereras som modal med resp. par (jag tror det gäller alla i Wikipedia: Modal_verb). Men inkluderar vi ett fåtal till ofta också sorterade här eller praktiskt jämförbart men mer ospecifict som auxiliary verb kan vi kanske tänka oss en relaterad ought och must.


Must kan vi se som ett omedelbart behov eller ett behov just identifierad. Ought gǻr förvisso att se som referens till framtid eller just nu precis som för could o.s.v. för övriga modal som också är dåtid. Men ought är relaterat vad vi bör göra som en upparbetad förståelse ofta från vad kultur och flock eller "personlig best practise som en god medborgare gör det". Ex. Jag "ought" "to sopsortera" trots att jag känner till kvalitetsnivå på sopförbränningens filter och vet mängden tungmetaller som sprids runt i Uppsala från komposterade sopor. Ty det är vad den goda medborgaren gör (och varande mer än så är jag inte främmande för att ta på mig munskyddet greppa en spade och bege mig ut i lagom sumpig mark för att själv kompostera aspest-avfall eller spillolja). D.v.s. vi har en upparbetad dåtid så att säga. Precis som vi har för dom typiska modal. För ex:


King Dunstan could attack England.

Introducerar det som ett tänkbart scenario och förutsätter att han can attack som ability.


Och gör det ingen skillnad mellan om vi delar upp i deontic modality eller epistemic modality:


"must deontic modality Sam must go to school.
must epistemic modality It must be hot outside."

Från: Modal_verb - English

Just nu. Så i ought sitter folk och uttrycker någon "flock-idé" om vad folk borde göra utan att kanske ha behov av att alltid motivera sina föreställningar. Lite oartigt om vi talar direkt till någon. Medan could argumenterat är artigare givet att vi erkänner möjlighet att can ("can can" om vi vill) men introducerande en spekulation om personen tänker utnyttja möjligheten de har.


Och för need behöver vi något och är det värt att uttrycka kanske man behöver dådkraft för att lösa det: Dare.


Paren ovan är ju ganska självklara från ganska ofta inkluderade modal. Det blev så eftersom jag fick för mig att det var ought som hade den tappade dummy-markören utan att ha sina andra kvar (men som argumenterat ändå fanns fick jag för mig). Det var emellertid use väldigt sällan indikerad som modal men som intresserade mig när jag tittade på passiv via got (ex. Robot A got terminated / Robot A was terminated) där use uttrycker vad vi ex. brukar eller inte brukar göra:


Robot A used to terminate other robots.

För vilken vi kan få en upparbetad motsvarighet till could och ought (och upplever jag liksom could lite artigare och känns som lite mindre bonnig engelska: Vad riktiga engelsmän borta på den kanadensiska landsbygden hellre använder kanske?): Prefer.


Robot A used not to terminate robots.

Robot A prefer not to terminate robots.

Men prefer är ej modal verb hur vi än ser på det. Eller kanske rather vi kan mena är modal: A rather not VERB jfr adverb-versionen A usually not VERB utan to-inf behovet för used to. Vilket jag tror ganska bra illustrerar varför riktiga modal är ganska begränsat. De kan bli adverb och konstruktioner likt used to kan vi skapa grammatiska relationer för mellan ett första och andra verb för en större mängd verb (såväl som för den delen mer än verb bias indikerande på första: A believes that...) relaterad kännedom och föreställning om världen (resp. mer datalogi relaterade tillståndsmaskiner: A starts to terminate B). D.v.s. om vi så vill vad som sker just nu resp. upparbetade föreställningar från det.


Det är heller ingen hejd på det om man börjar kategorisera verb runt trosföreställningar, idéer om sannolikhet och allt i övrigt man brukar lägga meningsdimensioner för till modal-verben. Nå det är nog faktiskt en lätt men inte enorm överdrift. Jag har en äldre initial strukturering över en del tänkta dimensioner runt sådant inkluderande en hel del utanför själva modal-verben men i den versionen (om jag har den kvar) inte i storlek eller färdigare "finare" uppdelning i kategorier från sedan praktisk användning mot parsning (och därför vad jag kanske kan förmå mig att dela om jag har den kvar: Är det större mer färdigt blir datat ofta för tungt att mentalt orka flytta över usb till internet-datorn).


Filen i fråga var i sin helhet lite större än jag minns första kategori-skissen så jag var tvungen att ta ut en mindre del men större delen av i alla fall vad jag kallat modal samt ett ex. på hur det expanderar ut över fler verb i en av övriga större "huvudgrupper". Notera gärna inte att QA ännu inte gjorts (en korrigerade jag lite men sedan upplevde jag det som lite tilltalande att några enstaka - eller många fel gärna finns kvar: Jag tror det är kulturell ought to eftersom så många andra har sådant man själv uppnår något moraliskt i att leta rätt - notera att jag hand-skissade dessa som utgångspunkt och därför handskrev verb:en också så troligt finns det några stavfel i dom förutom diverse verb och kategorier som flyttats om tämligen omgående).


Tar först det sista ex. där vi har en ännu ganska liten "mini-kategori" kallad dare (argumenterat också ett modal-verb). Men vi ser också efter den några utvalda större kategorier för andra indikerade "ämnen" (i label för kategorin).SPEECH_ACT__DARE dare


SPEECH_ACT__PRESSURE pressure force threat blackmail bully cajole
 coerce hale squeeze pressure force turn up the heat
 turn up the pressure steamroll


SPEECH_ACT__MOTIVATE motivate encourage empower tempt bribe tempt
 flatter boost cheer root on inspire urge urge on exhort pep up urge exhort

SPEECH_ACT__PERSUADE persuade bring round bring around badger chat up talk
 into rope in wheedle cajole palaver blarney coax sweet-talk inveigle
 convert win over convince brainwash charm influence tempt

Ingen av dem är exakt samma sak som att jag i en speech act "dare" någon till att göra något men de är heller inte orelaterade. Det är samma domän vi rör oss i: Att få någon att göra något. Och bara för dessa tre av ordentligt fler kategorier ganska nära "dare" och senare för fler verb i antal (även om några ovan ej längre finns med i dessa som brainwash, influence, tempt och faktiskt egentligen alla verb i resp. då dessa kategorier brutits upp i fler och själva egentligen bara har sitt eget verb och ev. två eller tre fler).


Och någon egentlig skillnad praktiskt från rena modal (som ganska ofta inkluderad dare) har vi ej:


Queen Maria blackmails King Stanton to attack England.

King Stanton bribes Queen Sarah to join the christian church.

President Obama urges Queen Maria to leave England alone.

Queen Maria gambles that President Obama can not sweet talk UN to freeze her bank accounts in England.

Queen Maria bullies President Obama to shut up.

King Stanton craves to rule Scotland, England and France.

Queen Maria lusts for King Stantons land.

Och cirka hälften (korrektare när jag sett dem publicerade kanske en tredje-del saknande diverse kring osäkerhet om information, fog, maskerad, baffling, förgiftad information, ridcule o.s.v. vilket är helt ok men visar att det lätt blir ordentligt med kategorier där en försvarlig mängd av verben kommer med någonstans modal eller inte till något inte allt för distansierad till kategorisering endast av modal-verben) tror jag av modal kategorierna:_MODAL__ATTITUDE__ATTEMPT try attempt insist contract attempt aspire apply
 attempt aspire apply strive endeavor endeavour strive undertake
 gamble wage venture risk hazard dare

_MODAL__ATTITUDE__ATTEMPT__TRY try attempt insist rebel contract attempt aspire
 apply attempt aspire apply strive endeavor endeavour strive 
 undertake

_MODAL__ATTITUDE__ATTEMPT__GAMBLE gamble wage venture risk hazard dare


_MODAL__ATTITUDE__CERTAIN certain sure

_MODAL__ATTITUDE__LIKELY likely probable

_MODAL__ATTITUDE__POSSIBLE possible think suppose

_MODAL__ATTITUDE__IMPOSSIBLE impossible

_MODAL__ATTITUDE__EXPECTATION hope believe trust doctrine rely on depend on
 count on believe think imagine reckon expect anticipate guarantee
 should would likely probable possible predict know anticipated 
 expected unlikely apparant clear evident obvious sure will 
 certain shall may can shall would should could might

_MODAL__ATTITUDE__EXPECTATION__TRUST hope trust doctrine rely on depend on 
 count on distrust doubt

_MODAL__ATTITUDE__EXPECTATION__BELIEVE believe think reckon disbelieve suspect 
 surmise disbelieve

_MODAL__ATTITUDE__EXPECTATION__EXPECT expect anticipate guarantee likely 
 probable possible predict know unlikely unexpect

_MODAL__ATTITUDE__EXPECTATION__GUESS guess

_MODAL__ATTITUDE__EXPECTATION__APPARANT apparant clear evident obvious assume 
 presume certain sure unsure uncertain unclear

_MODAL__ATTITUDE__EXPECTATION__NEGATIVE unlikely disbelieve distrust doubt
 unsure uncertain unclear unexpect

_MODAL__ATTITUDE__INTENTION about going apt intend choose inclination mean 
 aim plan planned prepare ready cultivate battle ready intend mean 
 aim consider conspire scheme maneuver

_MODAL__ATTITUDE__INTENTION__PLAN plan prepare ready cultivate conspire scheme maneuver

_MODAL__ATTITUDE__MOTIVATION wish want yen ache hunger yearn thirst scream
 desire motivated crave long lust pray yearn itch addicted prefer
 like willing fancy hope fear reluctant afraid

_MODAL__ATTITUDE__NECESSITY must ought better had to had better necessity
 necessary required obligated obliged compelled imperative 
 compulsory mandatory obligatory forbidden

_MODAL__ATTITUDE__NECESSITY__NEG forbidden

_MODAL__ATTITUDE__NECESSITY__BOUND_TO sworn bound to be bound to bribed 
 blackmailed constrained forced prevented

_MODAL__ATTITUDE__NECESSITY__LIABLE_TO liable

_MODAL__ATTITUDE__PROBABILITY likely probable unlikely improbable

_MODAL__ATTITUDE__DESERVE deserve

Emellertid gör man som ovan med accepterad lätt fuzzy-meaning förutsätter man numerisk värdering utifrån realiserat kontext. Hur mycket motiverar vi något? Givet verb tillsammans med dess argument? Istället för säg att vi redan passerat motiverar och här på "PLAN" (om det är en kategori ovan om jag minns rätt). "LIABLE TO" är för ett ändå i mängd nyheter motsvarande den tämligen liten kategori: Här om vi tänker sig endast en som ovan kan man också relaterat ekonomi-nyheter inkludera allt relaterat "underwrite" som koncept (försäkrings- eller tagande risker som säkerhet ex. lånande ut pengar till Grekland, Tyskland eller kanske i "crowd sourcing" "underwrite" varutransport som i gamla anrika Lloyds jag till min överraskning ser fortfarande lever: Jag mindes det starkt som att de dog efter 11 September). Såväl relaterat "sustain" för regelbunden finansiering vilket tenderar att göra nästa finansiering mer trolig som funktion av faktiskt indikerad risk resp. sannolikt värde tillbaka (har du redan givit Grekland pengar några gånger kommer de snart tillbaka och menar att eftersom de nu börjat skatta sin befolkning enligt sin egen lagstiftning bör de få pengar av EU och om inte tänker dom rösta om ett nytt parlament).


Även om få kategori ändå jämfört med värdering endast från de få modal-verben mindre scarce. Samtidigt vill vi analysera språk mer allmänt över ett hyggligt normal allmänt mänskligt språk som vanliga nyheter eller för den delen också forskningsnyheter (med motsvarande nyheter som grund och quality assurance att särskilda termer viktiga verkligen hanteras) behöver man ganska ordentligt med vetskap om verben. För ett trivialt exempel även om ett verb - eller vad nu aktuellt - uttryckande något är mindre vanligt kan det räcka att (kanske oftare någon av dom engelska tidningarna som The Economist) är fundiga i titeln så dyker det upp variationer av (såväl som samma) begrepp hos andra och så är det plötsligt ej ovanligt längre. Och det är har jag fått för mig i upplevelse snarare än jag kontrollerat det att dom mer vällästa tidningarna försöker vara fyndiga med lite ovanligare event-koncept oftare. Vad är vår bild av världen om vi plötsligt missar själva ökningen i någon mening vi sökt? Det är bias att tala om och sådant bias som är intressant och kan lära oss saker utan ett eget bias som vantolkar världen.

Nya riktlinjer för hur USA och Washington ska refereras i samband med Iran

Enligt rapporterat av Reuters nedan gäller nu att tidigare "förenklade" referenser till "USA", "Washington" ex. förhandlar med Iran och jämförbara konstruktioner ska läsas som "Obama" eller kanske om man inte är internationellt närmare republikanerna "President Obama". Om något särskilt gäller United Kingdon och Frankrike (och övriga förhandlande) framgår inte så vi fortsätter förnekla med dom med namnet på nationalstaten (franska presidenten har jag förövrigt inte lärt namnet på bra nog för att inte behöva slå upp än).Rörande förhandlingarna med Kuba har jag inte sett något än om att det kan vara ett Obama snarare än USA projekt. Vi refererar fortsatt som att det är USA som förhandlar med Kuba.


Eventuella kopplingar problemet kan ha till användandet av privata e-post istället för dom korrekt statliga framgår heller inte. Men kanske är det privata e-post som gör det möjligt för Obama att driva en massa egna utrikespolitiska förhandlingar som är problemet? Framtiden kanske kommer visa att även amerikanska utrikesministrar inkorrekt refererats som att USA förhandlat när det mest varit dom själva som sprungit runt och pratat en massa dumt med Iran, kanske Sverige, Kina, Japan m.m. bakom ryggen på det här andra USA Reuters citerar.


Sammanfattade exempel korrekt namngivning

Rätt :-)

Obama förhandlar med Iran.

Mellan Fel och Rätt :-|

President Obama förhandlar med Iran.

Fel :-(

USA förhandlar med Iran.

Washington förhandlar med Iran.

The US President negotiates with Iran.

Rörande Iran

När det gäller om vi ska skriva Iran eller namnet på medborgare som tycks mest praktiskt engagerad i förhandling, deras president, eller teokratiska boss är jag tämligen trygg i att vi kan skriva Iran. Referenser både från den närmare valda politiska delen såväl som den teokratiska görande det uppenbart att man förhandlar är fallet.


På det gäller att jag tror de flesta är beredda på att hantera fallet att Iran framöver kanske försöker fuska i att följa förhandlingen och vill för sig komma det så att det aldrig inträffar via kontroller efter avtal. Och bör därför upplever jag riktigt inte innebära att det inte är Iran som Obama men inte USA förhandlar med.


Viktigt att inte i onödan spä på konflikten

Men jag är lite osäker här förstås. Genom att tydliggöra hur jag tolkar informationen från USA rörande Obama-regeringens konkurrens med senats-republikan-regeringen och hur vi bör referera saker för att inte ta sida och därmed risker att spä på inbördeskriget så tänker jag att läsaren kan förstå och tolka rätt som de ser på det.


Jag såg nyheter nyligen om att den ena sidan ville ha vapen-embargot borttaget så att de bättre kunde bekriga ISIS som utnyttjat konflikten för att ta ut territorium och att många amerikanska oljekällor inte levererar pengar längre därför att dom saboterats. Hade världen inte polariserat det amerikanska inbördeskriget så svårt genom att referera otydligt om deras olika grupperingar hade det kanske aldrig behövt hända: Det är därför det är så viktigt att vara noga med om vi skriver Obama, President Obama eller USA. Skriver man USA för mycket blir inbördeskriget i USA värre och det sprider krig och fundamentalism.


Fler nyheter vi tillsammans lär ifrån