Arkivering e-post hos State.gov och Hillarys e-post snart Open Data

2015-03-10

Jag tror inte att det är någon skillnad rörande det här om hon använt State.gov's e-post:


"However, the former secretary of state, who is thought to be in the final stages of planning a second campaign for the US presidency, offered no proof other than her own word that all messages relating to her work as America’s most senior diplomat had been turned over."

Från: Hillary Clinton on email scandal: 'would have been better' to use two accounts | The Guardian

Markeras det ej ut arkiveras det inte (tror jag: från vad jag läste innan jag skrev John Kerry publika e-post ännu inte bättre än Hillary Clintons privata). Det kan finnas annat relaterat arkivering än mer uppenbart indikerat men det gäller mycket möjligt också hennes privata e-post där det antar jag återstår och se hur data's presenteras rörande ursprung m.m. när det nu tycks det snart ska finnas att ladda ner.


Kanske kan det rent av verifieras via andra typer av loggar runt myndigheternas nätverk av typ som jag tror faktiskt default tas som det är sparas ned avseende tidpunkter för access m.m. till var e-posten hanterats. Hon bör väl föreställer jag mig och som jag minns från nyhetsrapporteringen när hon var utrikesminister varit på arbetsplatsen stora delar av dag och kväll samt tänker jag när på resa antagligen användande samma dator hanterad som del av myndighetens nät.


Det lär väl ha varit ganska vanligt. Alla ministrar jag minns att det gått att få information om har använt privat e-post. Jag tror egentligen inte att det är bra men kanske heller inte självklart någon relativ-katastrof åren bakåt eftersom nu myndigheternas nät ofta från dom indikeras ha haft problem med läckage. Användbarhet är säkert en dimension här. Huvudsaken är i alla fall att vi får ta oss en titt på e-posten så att diverse kan redas ut. Hur var det egentligen med samarbeten med Obama?


Efter tänkbart många år av att slavat Bill från en tänker jag små-lat lite rund sydstats-politiker långt ifrån storstaden hela vägen till Vitahuset och haft honom arbetad där fullt alla perioderna till hjärtoperation såväl som säkert andra skadeverkningar tänker jag att omställningen till att mer formellt vara anställd varit stor tänker jag för inte minst Obama. Det blev ju en hel gjort både under Clinton den första's tid's och tiden när Clinton den andra var utrikesminister. Jag vill se små agendor och brutala motiverande små e-post med föga hänsyn till det politiska eller allmän-mänskligt korrekta e-postade Obama såväl som politiska ledare runt om i världen.


Om det nu inte är att Hillary är mer jämnårig med många av senatorerna och ett kanske vanligare intresse av henne är vad man förutom andra värden kanske söker ev. omedvetet i det rent personliga tänker jag att det är något liknande denna "projektledning" man vill hitta. Och vem kan säga att det är fel: Att uppmuntra kvinnor med makt genom ett romantiskt intresse är både korrekt såväl som ytterst roll-anpassat för senatorer.


Här kan vi vara nöjda med både republikaner och demokrater: Ett konkret värde uppges ju snart levereras vi alla kan ta del av. Jag tror säkert att det här kan bli en populärsubkultur både bland demokrater och republikaner där man av och till delar ut sin e-post för att visa moraliska korrekthet där innan det dolda kunde misstänkliggöras. Det kan bli bra data att skapa värden för.