American Foreign Policy Council om Cyber Weapons

2015-03-02

Kort sammanfattande några länder tänkbart ett hot:För domänen tror jag att de flesta bäst börjar med det första större genomgången och etablerar grundnivån som fanns redan cirka 1997. Lite förvånande är det inte allt för mycket som ändrats och för en del områden ändrades de för att sedan flera år komma tillbaka (i huvudsak relaterande till säkerhetsproblematik relaterat DNS: Säkerhetshål i retro vilket nog inte var vad generationer bakåt åldrade är vana att kunna upptäcka i tekniken precis när den av och till börjar röra sig ifrån en).Också tror jag att det är viktigt för hur vår kultur utvecklas att vi minns och lär från historiens ofta större män: Churchill och andra förebilder viktiga att se och uttrycka så deras stordåd ej glöms:


  1. Andra Världskriget: Churchill försvarar England och besegrar med Det Brittiska Imperiet slutligen Nazityskland.
  2. 1995: Husman börjar i tillräckligt god tid på att förbereda världen i vetande och vapen inför den flod av ryska och kinesiska cyber-angripare uppmärksammade 2015 av American Foreign Policy Council.

Kreml anteckningarna: Om vi antar dem korrekta...

Utan att betraktat dem mer alls. Endast att vi helt enkelt antar att den sista av de löst spekulerade möjliga ursprungen stämmer så finns det ett helt jämförbart fall egentligen samma sak men kanske en aning mer intressant.


Abstrakt över-organisationen pågående dialog är självklart naturligt i varje grupp. Ex. e-postande varandra eller pratande på möten.


Säg nu att det var en argumentation lite lösare men väl förstådd i argumenten och faktorerna man själv prioriterar och(eller kan vara intresserad av hos den man argumenterar. Det behöver nu ju inte varit en aktör person utan kanske var just ett motsvarande nätverk vi har naturligt men format i en ganska annorlunda kultur än de mer administrativt (urtråkiga) korrekta svenskarna är vana vid.


I så fall får man nästan tänka sig att man kan roas att titta lite mer på dokumentet trots att jag egentligen aldrig brukar läsa eller följa Ryssland särskilt aktivt i vad jag läser. Ty då kan det vara mer än åtminstone jag egentligen kanske hade hållit för troligt mer tänkande om äta externa vänner med pengar och resurser runt om Kreml. Men det här kan vara strukturer Putin tagit med sig och byggt vidare på över åren nära i sin funktionalitet ex. när han vill gå utanför korrekt rörande görande.


Jag vet föga (ingenting faktiskt) just om dom ryska datanäverken. Än mindre Kreml. Och kanske kom det ej ut alls så. Men det här är kanske vad man kan tänka sig lite friare bland folk i sådant nätverk lättare att nå från vad externt eller externt men inte externt som om du inte själv var en politiker med tillgång till vissa av byggnaderna närastående funktioenellt kanske inte ens krävande just Kreml utan mer sådant Duman har: Jag vet ingenting om hur sådant är organiserat locational för aktuella entiteter i Ryssland.


Fanns det mer? Hur svårt om man upptäckte det givet den ryska paranoian kring IT sedan mer uttryckt 2012 om jag minns rätt var det för dem att få en indikation om vägen ut dokumentet tog? Ingen aning. Men jag tänker att om alls relaterat kanske Putin också tyckte att det var ett egentligen potentiellt mer besvärligt dokument (i värsta fall i alla fall) än man enkelt först tänker.


Dock ska absolut sägas att jag inte alls föreslår att det är relaterat mordet nyligen i Moskva. Faktiskt även om mycket upparbetat tämligen bestickande rörande Putin över åren vill jag inte bara föreslå honom skyldig utan något konkret alls. Det känns lite inkorrekt när inget konkretiserat värde i större frågor går att se då jag tänker att ryska folket likaväl som vi vet att inget känt konkret ännu finns. Det gör kanske överspekulerande mest en känsla av att få stöd för redan ej Putin troende men kanske inte övertygande någon mätbart? Svårt att veta om man inte följer attityder kontinuerligt i Ryssland.


Också behöver det ju heller inte i allt övrigt fortfarande accepterande hypotesen förutom att vi nu utesluter Putin från den vara just att Putin nödvändigtvis är vän till något relaterat dokumentet. Vad är egentligen ekonomin kring sådant här som gas? Vi vet att den är stor men hur mycket av den ekonomin är egentligen så kontrollerat att ex. Putin inte kan bli lurad om någon fått möjlighet att få mer än korrekt. Även om Putin nu har de många hundra tals miljarder (ev. bra mycket mer än så) och kanske inte ens bryr sig i pengarna längre så ser jag i honom att makt är kontrollerad berusning för honom (eller bättre sagt motiverande faktor). Kanske kan pengar till någon "odokumenterat" i den "nattsvarta politiska ekonomin" mörkare än bara svart också visa på ett tänkbart hot.


"Halva" (skrivande en andel utan att jag tror någon riktigt vet) halva nöjet av att bibehålla makt högst upp i något över åren är ju att den bestrids fordrande battle vilket så länge man segrar ger fortsatt refresh i inlärnings-nätverken runt dopamin såväl som orbitofrontala cortex värdering av hur viktigt det är att uttrycka ett värde som inte skapar inflation jämfört med det för-predikterade värdet (d.v.s. temporalt uttryckande mer tidigare). Eller kanske bättre sagt: Du tråkas inte ut av det på samma sätt och det håller i sig länge efteråt.


Dock både realitet såväl som själva frågan om relativt mycket mer inlärnings-signal just runt risk jämfört med annan verklighet kan ju också späda på viss paranoia (välkänt från kokainister m.m.) Den temporalt tidiga signaler gör att nätverken i kognitionen söks längre ut än normalt för de flesta av oss relaterat organisationer. Därmed tas interferens upp längre ut med mindre beviskrav. Och rent spekulerande möjligheter blir enklare.


Det är nästan som man kunde tänka sig att försöka göra någon liten dataimport relaterat något relevant kring Kreml om alls någon datakälla tillräckligt praktiskt för att det inte ska vara en massa besvär. Politiska tal till parlamentet eller folket kanske. Dom bör goda engelska översättningar finnas för så slipper man hela översättnings-problematiken (jag har inget eget system för översättning för ryska i alla fall och inget tungt för andra språk heller: Sådant som Google Translate jag gillar att använda själv är döfött på större datamängder utan man behöver något lokalt så bara där att hitta något och få upp det praktiskt snabbt nog är ju besvär men bättre lägger på om alls ett större språk mer politiskt internationellt såväl som nationellt mer spännande likt några av de större kinesiska språket).


I sammanfattning: Kanske var dokumentet i "trafikanalys" kontext tänkbart intressantare än man först tänkte sig. Men även om så kanske det inte var just Putin som oroade sig mest över det. Samtidigt har vi verkligen ingen aning. Skulle man verkligen tänka över möjligheterna kunnande mer om saker och ting i Moskva går det säkert att rada upp massor lika eller rent av mer troliga (eller kanske direkt kunna utesluta min tanke här).


Och blir det inte av att följa upp på dokumenten kanske man i alla fall om något dyker upp i nyheterna man råkar se noterar byggnadsrelaterade incidenter i Moska. Ex. om någon får inbrott eller vars hus utrymms eller brinner ner. Om vi tänker hoss korrekt Hollywood-film potential (som ju Moskva av och till tycks uttrycka faktiskt) stängande dörrar till information tänkbart mer än publicerat.


Kanske bara Putin som trots ivrigt skrivande på skrivmaskin för god säkerhet råkade lura sig av en nyköpt mobiltelefon som felinställd satt och auto-fotograferande publicerande det till Facebook?Får mig minnas utbildningen i skrivmaskin i årskurs sex under vilken jag kunde imponera (fungerande rent av) med att kunna skriva alfabetet på ev. något lite under 10 s (sista nedslagen missas normalt när folk tar tid på dig givande kanske en halvsekund extra). Svårare än 5.5 s i årskurs nio på COMPIS-terminal.


Hade jag varit kvinna hade säkert någon bland elever eller lärare föreslagit att jag har tur som kan tänkas bli en framgångsrik sekreterare mer än att sitta och skriva i större rum bland en massa andra kvinnor.

Kreativa verb: Från "amoraliska" representationer till design av nya metoder och skapelser

För god tur ska jag dela en till liten del av verb common sense (efter bl.a. nyligen Verb som gör anslutandet). För mina kreativa verb gäller att jag håller på och strukturerar om dem och om ej för det eller om klar är jag inte säker på att jag hade delat dem: Det känns tyngre mer arbetsamt att transferera färdiga större filer till internetdator.


Emellertid även om inte klara är också för dem som endast indikerar typnamn (för typnamn skapas emellertid alltid verb men färre lite mer osäkra: Särskilt i princip alltid typnamnet om det också är ett verb). För resp. motsvarande fil kan typnamnet stå högst upp (möjligen längre ner) men betyder då ingenting. Begrepp skrivna med versaler är andra typer.


Innan själva filerna gjorde jag två listningar av filer. Den större innehåller alla (undantaget FICTIONAL GAME jag raderade bort från filen därför att det verkade vara en annan typ än event: bredspel m.m. i den). Emellertid finns där också ett antal typer jag lade till här endast för att illustrera besläktade kreativa verb jag ej inkluderar i denna kategori.


Särskilt tog jag med några ex. på CRIME EVENT vilka argumenterat kan sättas i CREATIVE kategorin. Men eftersom brott är en så tydlig kategori av nyheter och politik och management av samhälle håller jag dem tämligen lokaliserade utan att "onödigt" låta dem ärvas in (hellre dublicerande listning av verb och jämförbar kategori-uttryck).


Den mindre listningen är flera typer alla nära kärnan men från olika perspektiv (fler sådana kan finnas i den större ej inkluderade i den lilla). I den lilla finns bl.a. (och om inte uttryckande vad jag missade att lägga dit).


1. Emulering, simulering och modellering

Emulering, simulering, modellering av något förekommande för att förstå processen. Här inkluderar vi även i en egen sub-typ penetrationstestning och war gaming.


2. Att kalla sig för en symbol hörande till annat

Att påverka eller manipulera en process genom att uttrycka sig som en symbol man egentligen inte är. Här finns bl.a. man in the middle angrepp där vi utnyttjar kanalen mellan två eller flera entiteter kommunicerande eller något i infrastrukturen i dess event-kommunikation relaterat personernas kanal genom att föreslå dem att vi är en eller flera av dem för att ex. få något eller några involverade att skicka oss informationen istället för till rätt nod i nätverket (som vi sedan kan skicka vidare så att entiteterna inte slutar säg e-posta eller chatta och istället försöker med telefon(.


3. Body doubling

Besläktat 2 men inte riktigt samma sak har vi body doubling. Skillnaden kanske är relaterat att vi lätt tar perspektiv av den person som uttrycker person vanligen när termen används under hot alt. den under hot och då känns de inte förfalskade för oss (de upplevs inte lura kulan eller mördaren på vägen så att den tar fel väg och hamnar hos den förfalskade entiteten).


4. XCOPY

4. XOPY. Vi gör en eller flera kopior, avskrifter, målningar av något. Det är i huvudsak dokument med någon form av trovärdighet eller källa som är intressanta här åtminstone i kontext av mining från myndigheter, journaler, eller tolkande nyheter om händelser. Själva händelsen i sig är ju också att en potentiellt ganska primitiv informationskanal skapats sändande ex. bilder via digitalkamera fotografen bär till något mål 8eller kanske automatiskt delande dem på Facebook).


5. Defekter i information analyserad relaterad problem i perception eller kognition

Hallucination, känsla av att veta vad som kommer inträffa utan någon information alls på normalnivå (tycks ibland vara vad vi efteråt kan få för oss helt självtroende indikerar ett par studier i efterhand om en väldigt intensiv händelse inträffade). Vi har också tolkandet av horoskop d.v.s. ej relevant information som personen tolkar mening uttryckande något av deras kognitions- och emotions-tillstånd. Det kan kännas meningsfullt därför att det ej rationellt meningsfullt men uttrycker språkets form med lite allmänna termer som kognitionen sedan försöker ta ut något passande in.


Vidare att läsa eller skriva fel. Att se fel. Att missuppfatta information vi får. Att höra fel eller inte höra alls. Egentligen allt (även om allt ej är hanterat) relaterat att en persons perception ej är perfekt eller att kognitionen adderar in eget ev. helt irrationellt data till data som personen tror (hallucinationer m.m.) eller uttrycker (skriver fel) som rationell avspeglande verklighet.


7. Fiktion

Medvetet ej med normal nivå för information om verkligheten jämförbara: Vanligaste gruppen är s.k. fiktion. Fiktion du redan kan ha mött är böcker, film (tryggare när det är påhittade filmer snarare än dokumentärer). I min värld definierar jag fiktion som fiktion. Vet jag att något är en roman är romanen fiktion. Är romanen fiktion är uppenbara recensioner om boken just nu definierade som fiktion, såväl som sidor om boken m.m. rörande allt där annat än språkstatistik tar ut. Denna metod är att rekommendera. Ju längre någon är från praktikaliteter desto mer avancerade blir dom filosofiska modellerna om vad fiktion egentligen är och hur vi kan tänka oss det i grafer och bilder med olika världar. Men man ska inte låta sig luras av det: Fiktion är fiktion och i övrigt behöver vi inte veta hur vi förklarar det eller vad för sorts data det har annat än för att filtrera bort det.


8. Skapande information varande som företeelse mer än fiktion men ej nödvändigtvis korrekt

Grupper något besläktade fiktion men ej fiktion därför att själva kreativiteten är potentiell nyhetshändelse eller intressant i ett system sökande problem. Det handlar bl.a. om förfalskningar, introduktion av förgiftad information, kampanjer med information tydligt uttryckande ett bias (stor grupp är reklam men mycket mer finns här).


9. Konkret symbol för Abstrakt symbol och Abstrakt symbol för Konkret symbol

Två filer jag tog med skapade jag idag och kommer troligen vara dummies helt hanterade via logik som i princip fortsatt. Dessa handlar om att representera något med abstrakt resp. konkret symbol. Mer otrevligt att kalla en person med ett nedsättande koncept uttryckande en ibland uppfattad större kategori: Ex. djävla ristrampare, dansk djävul, neger, sand-neger, hora m.m. Enorma listor över sådana uttryck finns från lingvistikens forskning såväl som entiteter associerade internet-företag inte helt opraktiska för - jag tror min samling av alla är på många hundra tagna från fem källor för en fyra - fem år sedan - filtrering innehåll (även om de i min erfarenhet fodrar en viss insats att ta ner i antal inkluderande en hel del överlapp med moraliskt mer stabila vanliga ord i samma eller andra språk). Eller diskuterande Kinesiska diktaturens top-management som Beijing.


Samt omvänt representera abstrakt med ett konkret exempel. I Kina uttrycker sig många publicerande nu det som att en engelsk prins kommit till dem. i all vrklighet är det naturligtvis en riktig engelsman som återvänt hörande Kinas rop på hjälp när nu Hong Kong visat sig vara jobbigare än man tänkt sig.Kunglig-person för det mer abstrakta konceptet England.


Eller politiskt och komiskt mer begränsat uttryckande ett exempel för att förklara något. Ex.Examples of people I dislike would be all but normal good thinking people like me.

Och självklart oavsett om vi refererar något konkret eller inte kan så klart själva processen att konkretisera ner vara kreativ såväl som relevant för att bättre förstå vad som avses. Förövrigt rörande referera är en metod ibland mycket bättre än allt mer menings-lokalt eller discourse relaterat vara att lära sig hur stora datakällor refererar välkända personer eller typer av personer. Det finns inte alls ovanligt subkultur kring det inkluderande möten, dokument, och små behändiga informationssidor publicerade för skribenter och läsare. Ett par av de större amerikanska tidningar, såväl som åtminstone en brittisk, och ett par svenska (har åtminstone haft) personer läsarna kan skriva till om de är upprörda över grammatik eller för att fråga om något ord (ofta svarande ganska ambitiöst och ännu ej vad jag sett abstraherande mer kortsiktigt effektivt till att svara svensk-creole på allt).


10. Fog, mirage, uppblåsta beskrivningar

10. Fog, mirage, och "förvanskad utsträckning" är representationer av något som förändrats (här normalt avseende påverkande något viktigt eller varande motsvarande brott eller annars upplevt viktig ändelse) avgränsat rörande vad som avses. Fog döljer objektet, egenskaper hos objektet, eller gör dem svårare att tolka rätt. Mirage får oss att tänka fel eller se fel om var objektet i någon dimensions-värld finns (ex. rörande hur mycket ett företag har i revenue årligen - Hur högt upp de är i världen av rankade företag): Tydligast var en person finns vid en tidpunkt manipulerat via säg att låta någon annan gå runt med personens mobiltelefon delande data och sedan kanske referera att ha varit där säg i domstol eller på en blogg.


Redundance reduktion är en form av fog som uttrycker alla metoder vars effekt som fog kan skattas av hur mycket redundans rörande antaget analysbar information tillgängligt. Krypterar du en fil tycks filen få mindre redundans: Utan åtminstone mer arbetsamma försök lär vi inte klara att komprimera den bra om krypteringsalgoritm är vettig. P.s.s. om vi reducerar redundans innan kryptering med blockchiffer läckande viss men ändå begränsad information ökar komplexiteten för att utnyttja det (säg att vi kombinerar via xor filen innan med ett hyggligt strömchiffer men ändå inte brutalare än att det är väldigt snabbt: Eller som man kan göra manuellt addera en egen komprimering och kryptering av det innan den mer kontrollerade sista).


Befinner vi oss nu i skogen gäller att vi normalt som stadsbor (vi undantar ev. övriga) uppfattar naturen rörande det mesta som endast bakgrund med djup vi passerar igenom. De flesta träd m.m. lägger vi egentligen inte märke till meningsfullt om inte en plötslig rörelse eller ljud realiserar sig nära ett givet träd. Träden är redundans därför att vi kan ersätta många träd med ett fåtal kopierade många gånger. Emellertid eftersom vi inte lägger märke till dem effektivt: Vår metod och process.enhet (perception och hjärna i övrigt) är ej optimerade för dem kan vi emellertid räkna med en kostnad för redundansen snarare än att skatta den mer grundläggande från informationsteorin (d.v.s. via vad vanligare diskuterat som entropin varande samma sak men i omvänd riktning så att säga).


Ska vi nu gömma en väldigt stor röd boll i skogen. Kanske flera meter i diameter får vi problem. Avvikande från bakgrunden blir nu skogens redundans plötsligt kostnad därför att effekten av bollen i perceptionen förstärks: Den är ovanlig. Här gör vi därför redundansreduktion genom att utnyttja kostnaden för alla dom vanliga träden och maskera bollen som ett träd. Detta när det involverar förändring av yt-egenskaper som uppfattade av perceptionen eller placerande saker i vägen är kamouflage och som företeelse fallande under att skapa fog uttryckande metoderna bredare såväl som effekt värdet.


Får vi bollen att se ut som ett träd är det ej maskerad därför att bollen är passiv. Maskerad får vi först när bollen aktivt används för att tala om att den är ett träd för att uppnå något. Ex. ta ut pengar tillhörande någon annan från en bok, resande med falskt pass o.s.v.


Mirror

Mirror kan vara förvänskad information och om så innebärande att vi uttrycker samma som något annat för att accepteras varande denna (som ett ex.). Mirror är dock här bredare definierat och kan inkludera att en entitet i säg långsam konflikt speglar motståndaren för att ej onödigt eskalera konflikten men ej heller onödigt backa. Vidare kan vi göra mirror person till person i detaljer vilket tycks ge viss priming effect mot deras egen representation inte helt olikt semantisk priming: Konkret innebärande att de kan uppleva att den som gör mirror är närmare som dom än annars. Känns mer som vi än jag och han eller hon. Enkelt kan man pröva det vid föredrag eller möten när någon talar genom att av och till nicka lite uppmuntrande (ej mirror men förstärkande när man märker effekt kan man vid något tydligare bättre göra en tydlig symbol: Kanske utnyttjande en eller två tummar). En sidoeffekt är att kvaliteten för mer vana talare förbättras (ej vederhäftigt kontrollerat) men jag har sett refererat att mer ovana talare ibland kan förvirras kring vad som är publiken reducerande vilka de talar till.


Större listan


CONCEPT_PROPERTY__EVENT__ABSTRACT_REPRESENTATION.CSV
CONCEPT_PROPERTY__EVENT__CAMUFLAGE.CSV
CONCEPT_PROPERTY__EVENT__CONCRETE_REPRESENTATION.CSV
CONCEPT_PROPERTY__EVENT__COUNTERFEIT.CSV
CONCEPT_PROPERTY__EVENT__CREATE_VISUAL_REPRESENTATION.CSV
CONCEPT_PROPERTY__EVENT__DIVINE.CSV
CONCEPT_PROPERTY__EVENT__ECONOMIC_FORECASTING.CSV
CONCEPT_PROPERTY__EVENT__ELECTORAL_FRAUD.CSV
CONCEPT_PROPERTY__EVENT__EMULATE.CSV
CONCEPT_PROPERTY__EVENT__FAKE.CSV
CONCEPT_PROPERTY__EVENT__FALSIFY.CSV
CONCEPT_PROPERTY__EVENT__FICTIONAL_GAME.csv
CONCEPT_PROPERTY__EVENT__FICTION.CSV
CONCEPT_PROPERTY__EVENT__FOG.CSV
CONCEPT_PROPERTY__EVENT__FRAUD.CSV
CONCEPT_PROPERTY__EVENT__HOROSCOPE.CSV
CONCEPT_PROPERTY__EVENT__IMAGINE.CSV
CONCEPT_PROPERTY__EVENT__IMITATE.CSV
CONCEPT_PROPERTY__EVENT__INTERNATIONAL_FRAUD.CSV
CONCEPT_PROPERTY__EVENT__MAN_IN_THE_MIDDLE.CSV
CONCEPT_PROPERTY__EVENT__MANIPULATION_OR_CREATION_OF_SUPPOSED_EVIDENCE.CSV
CONCEPT_PROPERTY__EVENT__MASQUERADE.CSV
CONCEPT_PROPERTY__EVENT__MIRROR.CSV
CONCEPT_PROPERTY__EVENT__MISCOGNIZE.CSV
CONCEPT_PROPERTY__EVENT__MISLEAD.CSV
CONCEPT_PROPERTY__EVENT__MISPERCEIVE.CSV
CONCEPT_PROPERTY__EVENT__MISREPRESENT.CSV
CONCEPT_PROPERTY__EVENT__MODEL.CSV
CONCEPT_PROPERTY__EVENT__PERSONIFICATION.csv
CONCEPT_PROPERTY__EVENT__POISON_INFORMATION.CSV
CONCEPT_PROPERTY__EVENT__PRECOGNITION.CSV
CONCEPT_PROPERTY__EVENT__PRETEND.CSV
CONCEPT_PROPERTY__EVENT__SIMULATE.CSV
CONCEPT_PROPERTY__EVENT__SMUGGLING.CSV
CONCEPT_PROPERTY__EVENT__SUBSTITUTE.CSV
CONCEPT_PROPERTY__EVENT__SYMBOL_EVENT_OF_PACK.CSV
CONCEPT_PROPERTY__EVENT__XCOPY.CSV


Liten lista


CONCEPT_PROPERTY__EVENT__ABSTRACT_REPRESENTATION.CSV
CONCEPT_PROPERTY__EVENT__CAMUFLAGE.CSV
CONCEPT_PROPERTY__EVENT__CONCRETE_REPRESENTATION.CSV
CONCEPT_PROPERTY__EVENT__FALSIFY.CSV
CONCEPT_PROPERTY__EVENT__FOG.CSV
CONCEPT_PROPERTY__EVENT__HOROSCOPE.CSV
CONCEPT_PROPERTY__EVENT__IMAGINE.CSV
CONCEPT_PROPERTY__EVENT__MASQUERADE.CSV
CONCEPT_PROPERTY__EVENT__MIRROR.CSV
CONCEPT_PROPERTY__EVENT__MISCOGNIZE.CSV
CONCEPT_PROPERTY__EVENT__MISPERCEIVE.CSV
CONCEPT_PROPERTY__EVENT__MISREPRESENT.CSV
CONCEPT_PROPERTY__EVENT__PERSONIFICATION.csv
CONCEPT_PROPERTY__EVENT__POISON_INFORMATION.CSV
CONCEPT_PROPERTY__EVENT__PRETEND.CSV
CONCEPT_PROPERTY__EVENT__SIMULATE.CSV


Alla filerna skrivna till en stor fil

MIRROR tycks ha kvar en bunt referenser jag hade samlade där innan börjande strukturera upp kreativ. Så att den innan fick agera em större typ-kategori än den egentligen är. Om något ej naturligt kan jämföras med spegling är det inte mirror,. HONEY POT är dock bl..a mirror därför att den gör mirror av ett normalt förväntat eller eftersökt angreppsmål.============================================================================
0 / 37 CONCEPT_PROPERTY__EVENT__ABSTRACT_REPRESENTATION.CSV
............................................................................


ABSTRACT REPRESENTATION

============================================================================
1 / 37 CONCEPT_PROPERTY__EVENT__CAMUFLAGE.CSV
............................................................................


CAMUFLAGE


============================================================================
2 / 37 CONCEPT_PROPERTY__EVENT__CONCRETE_REPRESENTATION.CSV
............................................................................


CONCRETE REPRESENTATION


============================================================================
3 / 37 CONCEPT_PROPERTY__EVENT__COUNTERFEIT.CSV
............................................................................


COUNTERFEIT

============================================================================
4 / 37 CONCEPT_PROPERTY__EVENT__CREATE_VISUAL_REPRESENTATION.CSV
............................................................................


CREATE VISUAL REPRESENTATION

autograph
carve
chalk
charcoal
chart
chronicle
copy
crayon
decorate
document
doodle
draw
duplicate
embellish
emboss
embroider
engrave
etch
film
forge
gild
illuminate
illustrate
imprint
incise
ink
inscribe
label
letter
mark
microfilm
monogram
ornament
paint
pencil
photocopy
photograph
plot
print
print out
print up
record
scar
scratch
scrawl
scribble
set
sign
sketch
spell
spraypaint
stamp
stencil
stipple
tag
tally
tally up
tape
tattoo
televise
tool
trace
transcribe
type
underline
underscore
write

============================================================================
5 / 37 CONCEPT_PROPERTY__EVENT__DIVINE.CSV
............................................................................


DIVINE

============================================================================
6 / 37 CONCEPT_PROPERTY__EVENT__ECONOMIC_FORECASTING.CSV
............................................................................


ECONOMIC FORECASTING

============================================================================
7 / 37 CONCEPT_PROPERTY__EVENT__ELECTORAL_FRAUD.CSV
............................................................................


ELECTORAL FRAUD

============================================================================
8 / 37 CONCEPT_PROPERTY__EVENT__EMULATE.CSV
............................................................................


EMULATE
emulate

============================================================================
9 / 37 CONCEPT_PROPERTY__EVENT__FAKE.CSV
............................................................................


FAKE

============================================================================
10 / 37 CONCEPT_PROPERTY__EVENT__FALSIFY.CSV
............................................................................


FALSIFY

============================================================================
11 / 37 CONCEPT_PROPERTY__EVENT__FICTION.CSV
............................................................................


FICTION


============================================================================
13 / 37 CONCEPT_PROPERTY__EVENT__FOG.CSV
............................................................................


FOG

fog
blur
camouflage
redundance reduction
cloud
befog
obscure
shred
honor denability
encrypt
steganograph
hide


============================================================================
14 / 37 CONCEPT_PROPERTY__EVENT__FRAUD.CSV
............................................................................


FRAUD
ELECTORAL FRAUD
INTERNATIONAL FRAUD

####################

mail fraud
intrinsic fraud
extrinsic fraud
election fraud
constructive fraud
============================================================================
15 / 37 CONCEPT_PROPERTY__EVENT__HOROSCOPE.CSV
............................................................................


HOROSCOPE

============================================================================
16 / 37 CONCEPT_PROPERTY__EVENT__IMAGINE.CSV
............................................................................


IMAGINE
imagine
picture
hypothesize
speculate
dream
fantasize
image
visualize
sentimentalize
envision
prefigure

============================================================================
17 / 37 CONCEPT_PROPERTY__EVENT__IMITATE.CSV
............................................................................


IMITATE

BODY DOUBLE

============================================================================
18 / 37 CONCEPT_PROPERTY__EVENT__INTERNATIONAL_FRAUD.CSV
............................................................................


INTERNATIONAL FRAUD

============================================================================
19 / 37 CONCEPT_PROPERTY__EVENT__MANIPULATION_OR_CREATION_OF_SUPPOSED_EVIDENCE.CSV
............................................................................


MANIPULATION OR CREATION OF SUPPOSED EVIDENCE

============================================================================
20 / 37 CONCEPT_PROPERTY__EVENT__MAN_IN_THE_MIDDLE.CSV
............................................................................


MAN IN THE MIDDLE

============================================================================
21 / 37 CONCEPT_PROPERTY__EVENT__MASQUERADE.CSV
............................................................................


MASQUERADE

dress up
manipulate appearance

============================================================================
22 / 37 CONCEPT_PROPERTY__EVENT__MIRROR.CSV
............................................................................


MIRROR
MASQUERADE
EMULATE
COUNTERFEIT
FALSIFY
IMITATE
FAKE
HONEYPOT
MAN IN THE MIDDLE
MODEL
IMITATE
MASQUERADE
HONEYPOT
EMULATE
BODY DOUBLE

# Som verb
man in the middle
============================================================================
23 / 37 CONCEPT_PROPERTY__EVENT__MISCOGNIZE.CSV
............................................................................


MISCOGNIZE
erronous thinking
mistake
miscalculate
overlook
misrememember
miscount
misbelieve
misjudge

============================================================================
24 / 37 CONCEPT_PROPERTY__EVENT__MISLEAD.CSV
............................................................................


MISLEAD

deceive
dupe
misdirect

mistranslate
misspell
misprint
misquote

============================================================================
25 / 37 CONCEPT_PROPERTY__EVENT__MISPERCEIVE.CSV
............................................................................


MISPERCEIVE
hallucinate
misperceive
misread

============================================================================
26 / 37 CONCEPT_PROPERTY__EVENT__MISREPRESENT.CSV
............................................................................


MISREPRESENT
misrepresent
lie
deceive
misinform
mislead
dupe
counterfeit
fake
falsify
forge
misdirect
mistranslate
misspell
misinform
misprint
mispronounce
misquote
misgauge
misstate
misquote
misconstrue

============================================================================
27 / 37 CONCEPT_PROPERTY__EVENT__MODEL.CSV
............................................................................


MODEL

============================================================================
28 / 37 CONCEPT_PROPERTY__EVENT__PERSONIFICATION.csv
............................................................................


PERSONIFICATION

body double

============================================================================
29 / 37 CONCEPT_PROPERTY__EVENT__POISON_INFORMATION.CSV
............................................................................


POISON INFORMATION

CHARACTER ASSASSINATION
DISINFORMATION CAMPAIGN

============================================================================
30 / 37 CONCEPT_PROPERTY__EVENT__PRECOGNITION.CSV
............................................................................


PRECOGNITION


============================================================================
31 / 37 CONCEPT_PROPERTY__EVENT__PRETEND.CSV
............................................................................


PRETEND
pretend
play
role playing
dress up
film
joke
role

============================================================================
32 / 37 CONCEPT_PROPERTY__EVENT__SIMULATE.CSV
............................................................................


SIMULATE
emulate
simulate
war game
penetration testing


============================================================================
33 / 37 CONCEPT_PROPERTY__EVENT__SMUGGLING.CSV
............................................................................


ARMS SMUGGLING
SMUGGLING

============================================================================
34 / 37 CONCEPT_PROPERTY__EVENT__SUBSTITUTE.CSV
............................................................................


SUBSTITUTE

============================================================================
35 / 37 CONCEPT_PROPERTY__EVENT__SYMBOL_EVENT_OF_PACK.CSV
............................................................................


SYMBOL EVENT OF PACK

PARADE
PILGRIMAGE
RELIGIOUS CEREMONY
RELIGIOUS FESTIVAL
NATIONAL CELEBRATION

============================================================================
36 / 37 CONCEPT_PROPERTY__EVENT__XCOPY.CSV
............................................................................


XCOPY

COUNTERFEIT
EMULATE
FAKE
FALSIFY
IMITATE
MIRROR
SIMULATE

chronicle
copy
film
forge
microfilm
photo
photocopy
photograph
record
tally
tally up
tape
televise
transcribe
type
write down
stenograph

digitalise
digitize
digitise
digitalize

copy
counterfeit
emulate
fake
falsify
imitate
mirror
simulate

chronicle
copy
film
forge
microfilm
photo
photocopy
photograph
record
tally
tally up
tape
televise
transcribe
type
write down
stenograph

digitalise
digitize
digitise
digitalize